آرش گلسرخی

آرش گلسرخی

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 سال و 9 ماه قبل
7
46
5
7
46
5

تحلیل شیبا- 27 دی 1401

تحلیل شیبا- 27 دی 1401
خنثی

نمودار قیمتی ارز در حال شکل گیری پولبک به نقطه مقاومتی و حمایتی مهم (0.00000959 دلار) است، پس از تکمیل و بازگشت از نقطه یاد شده هدف میان مدت شیبا 0.00001358 دلار می باشد.بازدهی حداقل 25% می باشد.در صورت ورود روی حمایت گفته شده استاپ لاس را روی قیمت 0.00000893 دلار قرار دهید.