تعداد ارزهای دیجیتال: 4,992
معاملات 24 ساعت: 96.189 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin Bitcoin $23,828$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 29 روز قبل$1,274,831,490,851 -65.29%
1,962,421,875تومان -61.73%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $68,664.16
نرخ دلار: 28,580 تومان
41.64%
2 Ethereum Ethereum $1,776.07$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 29 روز قبل$569,096,553,171 -63.38%
140,263,465تومان -60.09%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
3 Tether Tether $1.00$1.21 4,175تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 7 سال و 5 ماه قبل$83,235,328,960 -17.71%
33,937تومان -7.11%
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
1 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $0.998962
نرخ دلار: 33,991 تومان
0.007%
4 USD Coin USD Coin $0.999828$1.10 13,123تومان نرخ دلار: 11,840 تومان ۲۳ مهر ۱۳۹۷ 3 سال و 9 ماه قبل$55,897,567,224 -9.79%
33,970تومان -7.23%
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
1 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $0.999937
نرخ دلار: 33,991 تومان
0%
5 BNB BNB $324.48$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 2 ماه قبل$109,326,035,065 -52.80%
19,340,283تومان -47.12%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
6 XRP XRP $0.377615$3.83 16,597تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 4 سال و 7 ماه قبل$131,118,843,450 -90.14%
39,682تومان -70.00%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $1.69
نرخ دلار: 23,402 تومان
16.22%
7 Cardano Cardano $0.535626$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 11 ماه و 7 روز قبل$95,025,501,146 -82.70%
84,440تومان -80.00%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
8 Binance USD Binance USD $1.00$1.06 15,816تومان نرخ دلار: 14,816 تومان ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 2 سال و 4 ماه قبل$18,572,171,941 -6.32%
34,045تومان -7.41%
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
1 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,991 تومان
0%
9 Solana Solana $42.41$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 9 ماه و 3 روز قبل$77,937,595,490 -83.66%
7,323,552تومان -81.74%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
9 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $259.62
نرخ دلار: 28,208 تومان
2.71%
10 Polkadot Polkadot $9.19$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 9 ماه و 5 روز قبل$53,212,483,900 -83.27%
1,538,294تومان -81.15%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
9 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $54.99
نرخ دلار: 27,970 تومان
1.87%
11 Dogecoin Dogecoin $0.070648$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 3 ماه قبل$88,680,824,303 -90.33%
9,617تومان -76.84%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
11 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $0.350266
نرخ دلار: 27,459 تومان
3.22%
12 HEX HEX $0.053528$0.51 14,156تومان نرخ دلار: 27,722 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 10 ماه و 20 روز قبل$84,432,940,714 -89.51%
14,160تومان -88.08%
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
10 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $0.510594
نرخ دلار: 27,733 تومان
3.77%
13 Avalanche Avalanche $28.08$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 18 روز قبل$30,177,065,844 -80.79%
4,223,274تومان -79.04%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,877 تومان
1.06%
14 Dai Dai $0.999750$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 1 سال و 2 ماه قبل$10,375,654,067 -97.35%
605,037تومان -94.79%
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
11 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $22.61
نرخ دلار: 26,757 تومان
0.002%
15 Polygon Polygon $0.925618$2.92 87,597تومان نرخ دلار: 29,966 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 7 ماه و 13 روز قبل$20,396,656,793 -68.33%
87,597تومان -66.69%
۰۶ دی ۱۴۰۰
7 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $2.92
نرخ دلار: 29,966 تومان
0.80%
16 Wrapped TRON Wrapped TRON $0.070111$0.09 2,855تومان نرخ دلار: 31,450 تومان ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ 2 ماه و 8 روز قبل$8,869,199,685 -22.77%
2,855تومان -22.61%
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
2 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $0.090792
نرخ دلار: 31,450 تومان
0.66%
17 STATERA STATERA $86.13$6,335.09 200,980,744تومان نرخ دلار: 31,725 تومان ۰۵ تیر ۱۴۰۱ 1 ماه و 13 روز قبل$6,806,081,098 -98.64%
201,050,430تومان -98.64%
۰۵ تیر ۱۴۰۱
1 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $6,335.09
نرخ دلار: 31,725 تومان
0.00005%
18 Shiba Inu Shiba Inu $0.000012$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,095 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 9 ماه و 12 روز قبل$41,018,900,265 -86.04%
2تومان -84.13%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
9 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $0.000087
نرخ دلار: 28,140 تومان
1.39%
19 Uniswap Uniswap $8.81$44.91 1,022,258تومان نرخ دلار: 22,760 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 3 ماه قبل$22,591,622,401 -80.37%
856,870تومان -67.57%
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
11 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $30.77
نرخ دلار: 27,840 تومان
0.92%
20 TRON TRON $0.070277$0.30 1,301تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 4 سال و 7 ماه قبل$14,501,092,591 -76.60%
3,816تومان -41.96%
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $0.147244
نرخ دلار: 25,919 تومان
1.88%
21 Lido Staked ETH Lido Staked ETH $1,714.37$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 29 روز قبل$10,470,448,232 -64.45%
139,011,340تومان -61.13%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $4,732.46
نرخ دلار: 29,374 تومان
0.22%
22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $23,824.03$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 22 روز قبل$15,883,347,952 -73.38%
2,612,970,276تومان -71.26%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,195 تومان
0.54%
23 Ethereum Classic Ethereum Classic $37.81$166.43 3,735,838تومان نرخ دلار: 22,446 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 3 ماه قبل$15,597,820,852 -77.27%
2,077,482تومان -42.63%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $76.82
نرخ دلار: 27,041 تومان
0.63%
24 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $4.79$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 7 ماه و 26 روز قبل$7,158,071,060 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
7 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
25 Litecoin Litecoin $62.53$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 2 ماه قبل$25,796,522,602 -84.75%
9,256,352تومان -78.70%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
26 yOUcash yOUcash $0.511362$0.51 16,364تومان نرخ دلار: 31,999 تومان ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ 1 هفته قبل$4,406,750,683 -0.007%
16,988تومان -5.13%
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
1 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $0.500050
نرخ دلار: 33,991 تومان
0.38%
27 FTX Token FTX Token $31.39$85.01 2,419,409تومان نرخ دلار: 28,458 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 11 ماه قبل$9,654,039,687 -63.07%
2,419,409تومان -59.10%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه قبل
قیمت ارز: $85.01
نرخ دلار: 28,458 تومان
0.43%
28 NEAR Protocol NEAR Protocol $5.46$20.41 569,263تومان نرخ دلار: 27,880 تومان ۲۶ دی ۱۴۰۰ 6 ماه و 24 روز قبل$12,381,578,726 -73.23%
577,121تومان -70.15%
۲۴ دی ۱۴۰۰
6 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $20.37
نرخ دلار: 28,315 تومان
0.56%
29 Chainlink Chainlink $8.73$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 2 ماه قبل$21,871,752,692 -83.34%
1,080,879تومان -74.54%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $37.83
نرخ دلار: 28,565 تومان
0.79%
30 Cronos Cronos $0.151323$0.96 28,773تومان نرخ دلار: 29,669 تومان ۰۳ آذر ۱۴۰۰ 8 ماه و 15 روز قبل$22,716,022,301 -84.39%
28,773تومان -83.42%
۰۳ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.969806
نرخ دلار: 29,669 تومان
0.86%
31 Cosmos Cosmos $11.89$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 10 ماه و 19 روز قبل$11,189,240,279 -73.39%
1,320,939تومان -71.63%
۱۷ دی ۱۴۰۰
7 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $44.52
نرخ دلار: 29,660 تومان
0.38%
32 Stellar Stellar $0.128275$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 7 ماه و 25 روز قبل$16,854,691,072 -99.64%
1,096,594تومان -99.63%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
7 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
33 Flow Flow $3.06$43.03 1,120,415تومان نرخ دلار: 26,035 تومان ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 4 ماه قبل$5,060,439,263 -92.88%
791,197تومان -87.80%
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $28.51
نرخ دلار: 27,745 تومان
0.05%
34 Monero Monero $168.61$513.51 11,576,723تومان نرخ دلار: 22,544 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 3 ماه قبل$8,658,968,282 -67.16%
11,619,541تومان -54.26%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $512.12
نرخ دلار: 22,689 تومان
0.32%
35 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $143.99$4,355.62 18,267,470تومان نرخ دلار: 4,194 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 4 سال و 7 ماه قبل$66,171,059,189 -96.69%
37,937,595تومان -88.03%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
10.53%
36 Algorand Algorand $0.366409$3.27 42,622تومان نرخ دلار: 13,000 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 3 سال و 1 ماه قبل$13,439,362,845 -88.82%
80,017تومان -85.56%
۲۷ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 21 روز قبل
قیمت ارز: $2.74
نرخ دلار: 29,125 تومان
0.000003%
37 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $23,837.05$69,123.68 1,974,725,427تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 29 روز قبل$7,095,111,259 -65.51%
1,974,725,427تومان -61.95%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $69,123.68
نرخ دلار: 28,568 تومان
0.23%
38 VeChain VeChain $0.031614$253,655.21 7,712,386,775تومان نرخ دلار: 30,405 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 7 ماه و 26 روز قبل$16,376,826,084 -99.99%
7,712,386,775تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
7 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $253,655.21
نرخ دلار: 30,405 تومان
0.22%
39 ApeCoin ApeCoin $7.39$26.91 765,431تومان نرخ دلار: 28,440 تومان ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 3 ماه و 11 روز قبل$6,727,822,880 -72.53%
764,974تومان -69.54%
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $26.91
نرخ دلار: 28,440 تومان
0.37%
40 Filecoin Filecoin $8.74$234.74 6,164,290تومان نرخ دلار: 26,259 تومان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 4 ماه قبل$12,304,536,833 -96.27%
3,232,509تومان -91.47%
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $119.10
نرخ دلار: 27,139 تومان
0.61%
41 Internet Computer Internet Computer $8.31$621.16 14,416,645تومان نرخ دلار: 23,209 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال و 2 ماه قبل$53,006,960,942 -98.66%
2,357,307تومان -88.88%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $86.85
نرخ دلار: 27,140 تومان
2.15%
42 Decentraland Decentraland $1.09$5.90 174,216تومان نرخ دلار: 29,494 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 8 ماه و 14 روز قبل$9,491,317,014 -81.47%
174,216تومان -80.20%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $5.90
نرخ دلار: 29,494 تومان
0.36%
43 Chain Chain $0.087582$0.18 5,727تومان نرخ دلار: 31,107 تومان ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ 2 ماه و 13 روز قبل$7,417,681,885 -52.42%
5,829تومان -52.65%
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
2 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $0.182200
نرخ دلار: 31,996 تومان
0.24%
44 The Sandbox The Sandbox $1.36$8.51 250,646تومان نرخ دلار: 29,440 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 8 ماه و 14 روز قبل$6,681,829,398 -83.96%
250,987تومان -82.85%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
8 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $8.51
نرخ دلار: 29,480 تومان
0.24%
45 BitDAO BitDAO $0.762788$3.09 89,922تومان نرخ دلار: 29,098 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 27 روز قبل$1,788,003,916 -75.31%
89,922تومان -73.26%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 29,098 تومان
0.05%
46 Tezos Tezos $1.90$12.13 50,716تومان نرخ دلار: 4,181 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 4 سال و 7 ماه قبل$7,487,281,523 -84.31%
255,710تومان -76.54%
۱۲ مهر ۱۴۰۰
10 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $9.10
نرخ دلار: 28,100 تومان
0%
47 Hedera Hedera $0.079727$191.35 5,041,096تومان نرخ دلار: 26,344 تومان ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 4 ماه قبل$12,304,536,833 -99.95%
2,070,941تومان -99.87%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
11 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $73.48
نرخ دلار: 28,180 تومان
0.62%
48 Theta Network Theta Network $1.63$15.67 406,626تومان نرخ دلار: 25,947 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 3 ماه قبل$14,282,879,935 -89.58%
264,801تومان -80.57%
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
11 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $9.66
نرخ دلار: 27,404 تومان
0.61%
49 Quant Quant $128.89$417.98 11,703,685تومان نرخ دلار: 28,000 تومان ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ 10 ماه و 25 روز قبل$4,751,070,746 -69.16%
11,703,685تومان -65.29%
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
10 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $417.98
نرخ دلار: 28,000 تومان
0.20%
50 Toncoin Toncoin $1.27$5.83 170,326تومان نرخ دلار: 29,179 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 8 ماه و 27 روز قبل$3,479,591,312 -78.23%
170,326تومان -76.49%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
8 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $5.83
نرخ دلار: 29,179 تومان
0%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.