atlasarzdigital
تعداد ارزهای دیجیتال: 2,363
تعداد صرافی: 313
معاملات 24 ساعت: 85.056 میلیارد دلار
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin $9,654.96$19,497.40 82,766,464تومان نرخ دلار: 4,245 تومان ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$326,502,485,530 -50.48%
168,560,201تومان -10.81%
۰۵ تیر ۱۳۹۸
7 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $13,016.23
نرخ دلار: 12,950 تومان
57.89%
2 Ethereum $266.65$1,396.42 6,180,555تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$135,400,735,922 -80.90%
6,180,555تومان -32.82%
۲۳ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $1,396.42
نرخ دلار: 4,426 تومان
18.05%
3 XRP $0.27$3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$130,853,470,856 -91.98%
14,781تومان -71.49%
۱۷ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $3.37
نرخ دلار: 4,376 تومان
16.07%
4 Bitcoin Cash $374.92$3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$66,171,059,189 -90.44%
16,594,586تومان -64.82%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
2 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $3,923.07
نرخ دلار: 4,230 تومان
10.53%
5 Bitcoin SV $274.59$440.91 5,741,576تومان نرخ دلار: 13,022 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۸ 1 ماه و 9 روز قبل$7,966,609,490 -37.72%
5,741,576تومان -25.53%
۲۵ دی ۱۳۹۸
1 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $440.91
نرخ دلار: 13,022 تومان
3.22%
6 Litecoin $74.01$358.33 1,513,969تومان نرخ دلار: 4,225 تومان ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$19,482,623,741 -79.34%
1,851,150تومان -37.75%
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
8 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $137.12
نرخ دلار: 13,500 تومان
3.25%
7 Tether $1.00$1.21 4,160تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 4 سال و 11 ماه قبل$4,786,089,352 -17.28%
18,389تومان -15.18%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.007%
8 EOS $4.07$21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال و 9 ماه قبل$17,769,451,250 -81.10%
121,500تومان -47.82%
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $21.54
نرخ دلار: 5,640 تومان
4.10%
9 Binance Coin $22.17$38.81 508,488تومان نرخ دلار: 13,100 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 8 ماه و 3 روز قبل$5,479,856,278 -42.86%
508,488تومان -32.09%
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
8 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $38.81
نرخ دلار: 13,100 تومان
1.80%
10 Tezos Tezos $3.10$10.55 44,659تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$2,723,577,089 -70.55%
55,555تومان -12.86%
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
5 روز قبل
قیمت ارز: $3.92
نرخ دلار: 14,160 تومان
0%
11 Cardano Cardano $0.05$1.11 4,774تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$28,885,867,828 -94.73%
4,774تومان -80.85%
۱۴ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $1.11
نرخ دلار: 4,285 تومان
3.75%
12 Stellar Stellar $0.07$0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$16,022,043,128 -92.15%
4,562تومان -75.99%
۰۵ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $0.259216
نرخ دلار: 17,600 تومان
2.22%
13 Monero Monero $79.48$469.19 1,984,707تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$7,274,153,721 -83.05%
2,121,131تومان -41.65%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $115.59
نرخ دلار: 18,350 تومان
1.15%
14 Chainlink Chainlink $3.93$4.83 66,441تومان نرخ دلار: 13,756 تومان ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 1 هفته قبل$1,690,510,821 -18.52%
68,263تومان -10.23%
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
5 روز قبل
قیمت ارز: $4.82
نرخ دلار: 14,160 تومان
0.57%
15 TRON TRON $0.01$0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$14,501,092,591 -90.95%
945تومان -67.12%
۱۵ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.220554
نرخ دلار: 4,285 تومان
1.88%
16 Huobi Token Huobi Token $4.62$5.96 38,486تومان نرخ دلار: 6,453 تومان ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ 1 سال و 8 ماه قبل$1,334,917,739 -22.38%
72,067تومان 0.01%
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 هفته قبل
قیمت ارز: $5.23
نرخ دلار: 13,756 تومان
0.08%
17 Ethereum Classic Ethereum Classic $9.24$44.04 186,320تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$4,339,511,028 -79.01%
201,747تومان -28.67%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $10.99
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.69%
18 Dash Dash $102.83$1,550.84 6,560,095تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$12,042,753,308 -93.36%
6,560,095تومان -75.59%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
2 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $1,550.84
نرخ دلار: 4,230 تومان
1.91%
19 NEO NEO $13.45$187.40 833,390تومان نرخ دلار: 4,447 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$12,181,325,000 -92.81%
833,390تومان -74.85%
۲۵ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $187.40
نرخ دلار: 4,447 تومان
1.72%
20 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $0.94$1.15 13,123تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 5 ماه و 23 روز قبل$1,150,626,340 -17.57%
14,245تومان 3.70%
۰۱ اسفند ۱۳۹۸
4 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 14,160 تومان
0.44%
21 Cosmos Cosmos $4.53$7.40 95,640تومان نرخ دلار: 12,916 تومان ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 11 ماه و 9 روز قبل$1,338,109,288 -38.76%
96,926تومان -27.16%
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
11 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $7.50
نرخ دلار: 12,916 تومان
0%
22 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.06$0.14 1,888تومان نرخ دلار: 12,750 تومان ۲۱ تیر ۱۳۹۸ 7 ماه و 12 روز قبل$1,194,273,072 -59.33%
1,189تومان -21.13%
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.087280
نرخ دلار: 13,623 تومان
0.37%
23 HedgeTrade HedgeTrade $2.73$3.01 42,696تومان نرخ دلار: 14,160 تومان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 5 روز قبل$869,023,068 -9.32%
43,389تومان -1.88%
۰۵ اسفند ۱۳۹۸
17 ساعت قبل
قیمت ارز: $2.95
نرخ دلار: 14,707 تومان
0.29%
24 Folgory Coin Folgory Coin $46.52$50.59 675,838تومان نرخ دلار: 13,358 تومان ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 1 هفته قبل$803,045,377 -8.04%
712,793تومان 1.62%
۰۵ اسفند ۱۳۹۸
17 ساعت قبل
قیمت ارز: $49.08
نرخ دلار: 14,522 تومان
0.26%
25 IOTA IOTA $0.26$5.36 22,699تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 2 سال و 2 ماه قبل$14,915,876,744 -95.06%
22,699تومان -81.82%
۲۸ آذر ۱۳۹۶
2 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $5.36
نرخ دلار: 4,230 تومان
2.36%
26 Maker Maker $636.64$1,690.18 7,658,250تومان نرخ دلار: 4,531 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$1,044,922,395 -62.33%
10,670,892تومان -7.10%
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
9 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $718.57
نرخ دلار: 14,850 تومان
0.16%
27 Zcash Zcash $60.57$2,044.46 7,382,581تومان نرخ دلار: 3,611 تومان ۰۸ آبان ۱۳۹۵ 3 سال و 3 ماه قبل$2,649,257,526 -97.03%
7,382,581تومان -87.22%
۰۸ آبان ۱۳۹۵
3 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $2,044.46
نرخ دلار: 3,611 تومان
0.007%
28 Ontology Ontology $0.84$10.07 59,868تومان نرخ دلار: 5,944 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال و 9 ماه قبل$1,299,028,552 -91.57%
59,868تومان -77.92%
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $10.07
نرخ دلار: 5,944 تومان
0.25%
29 NEM NEM $0.05$1.84 8,063تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$16,584,479,998 -96.79%
8,063تومان -88.59%
۱۷ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $1.84
نرخ دلار: 4,376 تومان
2.03%
30 USD Coin USD Coin $1.00$1.05 14,060تومان نرخ دلار: 13,367 تومان ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 3 هفته قبل$531,561,649 -4.76%
15,412تومان 1.20%
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
9 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 15,350 تومان
0.17%
31 VeChain VeChain $0.006$0.01 268تومان نرخ دلار: 13,784 تومان ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ 1 سال و 5 ماه قبل$514,270,403 -64.17%
268تومان -59.53%
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
1 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $0.019470
نرخ دلار: 13,784 تومان
0%
32 MINDOL MINDOL $2.23$5.26 68,365تومان نرخ دلار: 12,988 تومان ۰۲ دی ۱۳۹۸ 2 ماه و 1 روز قبل$953,384,338 -57.61%
68,365تومان -49.19%
۰۲ دی ۱۳۹۸
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $5.26
نرخ دلار: 12,988 تومان
0.43%
33 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.25$0.89 3,920تومان نرخ دلار: 4,395 تومان ۱۹ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$891,962,000 -71.06%
6,064تومان -33.73%
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
10 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $0.444290
نرخ دلار: 13,650 تومان
0.11%
34 OKB OKB $6.04$7.42 105,201تومان نرخ دلار: 14,160 تومان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 5 روز قبل$445,769,124 -18.63%
105,201تومان -10.53%
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
5 روز قبل
قیمت ارز: $7.42
نرخ دلار: 14,160 تومان
0.14%
35 INO COIN INO COIN $1.79$2.29 31,503تومان نرخ دلار: 13,756 تومان ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 1 هفته قبل$412,236,760 -21.73%
31,503تومان -11.41%
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 هفته قبل
قیمت ارز: $2.29
نرخ دلار: 13,756 تومان
0.13%
36 Dogecoin Dogecoin $0.002$0.01 74تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$1,925,382,961 -84.80%
104تومان -61.30%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $0.005694
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.23%
37 Algorand Algorand $0.48$0.49 7,351تومان نرخ دلار: 14,707 تومان ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ 17 ساعت قبل$288,172,631 -2.54%
7,351تومان 3.17%
۰۵ اسفند ۱۳۹۸
17 ساعت قبل
قیمت ارز: $0.499834
نرخ دلار: 14,707 تومان
0.10%
38 FTX Token FTX Token $2.64$3.36 46,234تومان نرخ دلار: 13,756 تومان ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 1 هفته قبل$325,121,403 -21.15%
46,234تومان -10.76%
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
1 هفته قبل
قیمت ارز: $3.36
نرخ دلار: 13,756 تومان
0.11%
39 Decred Decred $21.29$122.73 543,233تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$834,587,043 -82.64%
742,445تومان -55.33%
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
1 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $63.86
نرخ دلار: 11,625 تومان
0.10%
40 Qtum Qtum $2.35$94.67 410,402تومان نرخ دلار: 4,335 تومان ۱۶ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$6,985,719,836 -97.51%
410,402تومان -91.07%
۱۶ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $94.67
نرخ دلار: 4,335 تومان
0.87%
41 Paxos Standard Paxos Standard $1.00$1.03 12,726تومان نرخ دلار: 12,251 تومان ۰۷ آذر ۱۳۹۸ 2 ماه و 26 روز قبل$267,879,932 -3.47%
17,600تومان -11.29%
۰۶ مهر ۱۳۹۷
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 17,600 تومان
0.10%
42 ICON ICON $0.36$12.18 53,568تومان نرخ دلار: 4,395 تومان ۱۹ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$4,613,857,939 -96.99%
53,568تومان -89.36%
۱۹ دی ۱۳۹۶
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $12.18
نرخ دلار: 4,395 تومان
0.61%
43 Insight Chain Insight Chain $0.52$1.56 20,221تومان نرخ دلار: 12,950 تومان ۰۶ تیر ۱۳۹۸ 7 ماه و 27 روز قبل$546,365,196 -66.16%
20,221تومان -59.32%
۰۶ تیر ۱۳۹۸
7 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $1.56
نرخ دلار: 12,950 تومان
0.16%
44 Lisk Lisk $1.47$34.11 149,277تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$3,983,201,287 -95.69%
159,738تومان -85.66%
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
2 سال قبل
قیمت ارز: $33.21
نرخ دلار: 4,809 تومان
0.48%
45 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $9.99$500.12 2,027,510تومان نرخ دلار: 4,054 تومان ۰۱ آبان ۱۳۹۶ 2 سال و 4 ماه قبل$7,580,780,696 -98.00%
2,027,510تومان -92.32%
۰۱ آبان ۱۳۹۶
2 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $500.12
نرخ دلار: 4,054 تومان
0%
46 0x 0x $0.27$2.36 10,478تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 2 سال و 1 ماه قبل$1,166,001,737 -88.53%
13,993تومان -69.79%
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
1 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $1.20
نرخ دلار: 11,625 تومان
0.15%
47 Ravencoin Ravencoin $0.02$0.07 948تومان نرخ دلار: 12,900 تومان ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 8 ماه و 21 روز قبل$270,738,401 -59.99%
976تومان -53.10%
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
10 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.068867
نرخ دلار: 14,180 تومان
0.09%
48 Synthetix Network Token Synthetix Network Token $0.98$1.57 18,702تومان نرخ دلار: 11,900 تومان ۰۴ آذر ۱۳۹۸ 2 ماه و 29 روز قبل$230,838,718 -37.62%
19,158تومان -20.32%
۰۷ آذر ۱۳۹۸
2 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $1.57
نرخ دلار: 12,195 تومان
0.11%
49 ThoreCoin ThoreCoin $1,875.21$2,091.90 24,998,299تومان نرخ دلار: 11,950 تومان ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ 6 ماه و 18 روز قبل$181,339,175 -10.35%
28,140,125تومان 3.75%
۰۵ اسفند ۱۳۹۸
17 ساعت قبل
قیمت ارز: $1,937.75
نرخ دلار: 14,522 تومان
0.05%
50 ETERNAL TOKEN ETERNAL TOKEN $1.64$3.86 59,019تومان نرخ دلار: 15,280 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 9 ماه و 14 روز قبل$179,621,553 -57.44%
50,105تومان -48.92%
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
9 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $3.27
نرخ دلار: 15,280 تومان
0%
بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال - ارزدیجیتال ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.