تعداد ارزهای دیجیتال: 8,885
معاملات 24 ساعت: 94.036 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 zkSwap zkSwap $0.002717$0.02 1,107تومان نرخ دلار: 51,930 تومان ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ 6 ماه و 7 روز قبل$0 -87.25%
1,111تومان -87.68%
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
6 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $0.021299
نرخ دلار: 52,027 تومان
0%
2 Croking Croking $0.306023$0.49 20,923تومان نرخ دلار: 42,665 تومان ۲۸ دی ۱۴۰۱ 10 ماه و 22 روز قبل$0 -37.59%
23,303تومان -33.89%
۲۰ آبان ۱۴۰۲
4 هفته قبل
قیمت ارز: $0.451802
نرخ دلار: 51,249 تومان
0%
3 GenieCoin GenieCoin $0.052806$14.97 761,440تومان نرخ دلار: 50,864 تومان ۲۸ آبان ۱۴۰۲ 2 هفته قبل$0 -99.64%
760,138تومان -99.65%
۲۸ آبان ۱۴۰۲
2 هفته قبل
قیمت ارز: $14.97
نرخ دلار: 50,864 تومان
0%
4 Baby Pepe Baby Pepe $0.024997$0.08 4,153تومان نرخ دلار: 50,191 تومان ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ 3 ماه و 1 روز قبل$0 -69.79%
4,155تومان -69.71%
۱۷ شهریور ۱۴۰۲
3 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $0.082755
نرخ دلار: 50,191 تومان
0%
5 Bitcoin Bitcoin $44,254$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$1,274,831,490,851 -35.54%
2,249,520,268تومان -0.97%
۱۷ آذر ۱۴۰۲
1 روز قبل
قیمت ارز: $44,618.28
نرخ دلار: 50,390 تومان
41.64%
6 P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation $135.65$136.77 6,895,689تومان نرخ دلار: 50,416 تومان ۱۷ آذر ۱۴۰۲ 1 روز قبل$0 -0.81%
6,903,486تومان -1.08%
۱۷ آذر ۱۴۰۲
1 روز قبل
قیمت ارز: $136.77
نرخ دلار: 50,416 تومان
0%
7 Ethereum Ethereum $2,369.94$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$569,096,553,171 -51.14%
140,263,465تومان -14.94%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
8 FQSwap V2 FQSwap V2 $2.02$3.44 175,209تومان نرخ دلار: 50,790 تومان ۰۱ آبان ۱۴۰۲ 1 ماه و 17 روز قبل$0 -41.40%
175,174تومان -41.91%
۰۱ آبان ۱۴۰۲
1 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $3.44
نرخ دلار: 50,790 تومان
0%
9 DogeCEO Ai DogeCEO Ai $0.0000009$0.000009 0.4تومان نرخ دلار: 51,299 تومان ۲۴ آبان ۱۴۰۲ 3 هفته قبل$0 -90.29%
1تومان -95.31%
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
6 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $0.000001
نرخ دلار: 52,299 تومان
0%
10 Tether USDt Tether USDt $1.00$1.21 4,175تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 8 سال و 9 ماه قبل$90,351,245,944 -17.71%
60,606تومان -16.93%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
9 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 60,469 تومان
0.007%
11 Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold $0.001404$0.02 1,540تومان نرخ دلار: 53,060 تومان ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ 6 ماه و 27 روز قبل$0 -95.16%
1,539تومان -95.41%
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
6 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $0.029031
نرخ دلار: 53,060 تومان
0%
12 XRP XRP $0.686969$3.83 16,597تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 5 سال و 11 ماه قبل$131,118,843,450 -82.07%
41,481تومان -16.63%
۲۹ تیر ۱۴۰۲
4 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $0.846556
نرخ دلار: 49,049 تومان
16.22%
13 BNB BNB $243.56$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$109,326,035,065 -64.57%
19,340,283تومان -36.60%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
14 Solana Solana $74.24$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 1 ماه قبل$77,937,595,490 -71.40%
7,323,552تومان -48.96%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $259.62
نرخ دلار: 28,208 تومان
2.71%
15 Absolute Sync Absolute Sync $290.77$300.01 15,165,523تومان نرخ دلار: 50,549 تومان ۱۴ آذر ۱۴۰۲ 4 روز قبل$0 -3.07%
15,151,423تومان -3.39%
۱۴ آذر ۱۴۰۲
4 روز قبل
قیمت ارز: $300.01
نرخ دلار: 50,549 تومان
0%
16 Thoreum V3 Thoreum V3 $507.25$507.64 25,510,645تومان نرخ دلار: 50,253 تومان ۱۸ آذر ۱۴۰۲ 8 ساعت قبل$0 -0.07%
25,608,113تومان -0.28%
۱۸ آذر ۱۴۰۲
8 ساعت قبل
قیمت ارز: $507.64
نرخ دلار: 50,253 تومان
0%
17 USDC USDC $0.999977$1.10 13,123تومان نرخ دلار: 11,840 تومان ۲۳ مهر ۱۳۹۷ 5 سال و 1 ماه قبل$55,897,567,224 -9.77%
60,548تومان -16.86%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
9 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $0.999995
نرخ دلار: 60,469 تومان
0%
18 Joseon Mun Joseon Mun $0.010090$0.01 600تومان نرخ دلار: 49,515 تومان ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ 3 ماه و 19 روز قبل$0 -16.77%
600تومان -15.36%
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
3 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $0.012124
نرخ دلار: 49,515 تومان
0%
19 Lido Staked ETH Lido Staked ETH $2,353.54$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$21,729,674,189 -51.20%
139,011,340تومان -14.77%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $4,732.46
نرخ دلار: 29,374 تومان
0.22%
20 Cardano Cardano $0.597574$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 2 سال و 3 ماه قبل$95,025,501,146 -80.70%
84,440تومان -64.37%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
2 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
21 Wrapped Cardano Wrapped Cardano $0.597848$1.08 30,333تومان نرخ دلار: 27,858 تومان ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ 1 سال و 8 ماه قبل$0 -45.09%
48,265تومان -37.64%
۱۰ آذر ۱۴۰۲
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.953401
نرخ دلار: 50,610 تومان
0%
22 T-mac DAO T-mac DAO $18.49$33.23 1,664,047تومان نرخ دلار: 50,070 تومان ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 5 ماه و 26 روز قبل$5,390,935,130 -44.34%
1,661,720تومان -43.97%
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
5 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $33.23
نرخ دلار: 50,070 تومان
0%
23 Enegra (EGX) Enegra (EGX) $200.78$242.16 6,969,461تومان نرخ دلار: 28,780 تومان ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ 1 سال و 7 ماه قبل$0 -17.08%
11,484,226تومان -11.99%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
9 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $189.82
نرخ دلار: 60,502 تومان
0%
24 Dogecoin Dogecoin $0.103398$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$88,680,824,303 -85.85%
9,617تومان -45.88%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $0.350266
نرخ دلار: 27,459 تومان
3.22%
25 Harbinger Harbinger $2,508.61$14,441.88 768,164,114تومان نرخ دلار: 53,190 تومان ۱۷ مهر ۱۴۰۲ 2 ماه قبل$0 -82.62%
772,886,612تومان -83.66%
۱۷ مهر ۱۴۰۲
2 ماه قبل
قیمت ارز: $14,441.88
نرخ دلار: 53,190 تومان
0%
26 Avalanche Avalanche $31.94$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$30,177,065,844 -78.16%
4,223,274تومان -61.92%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,877 تومان
1.06%
27 TRON TRON $0.107686$0.30 1,301تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 5 سال و 11 ماه قبل$14,501,092,591 -64.14%
5,725تومان -5.31%
۱۹ آبان ۱۴۰۲
4 هفته قبل
قیمت ارز: $0.110806
نرخ دلار: 51,625 تومان
1.88%
28 Chainlink Chainlink $17.05$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$21,871,752,692 -67.45%
1,080,879تومان -20.57%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $37.83
نرخ دلار: 28,565 تومان
0.79%
29 Wrapped TRON Wrapped TRON $0.107099$0.11 5,737تومان نرخ دلار: 51,629 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۲ 4 هفته قبل$9,615,018,913 -3.62%
5,731تومان -5.93%
۱۹ آبان ۱۴۰۲
4 هفته قبل
قیمت ارز: $0.111129
نرخ دلار: 51,629 تومان
0.65%
30 Polkadot Polkadot $7.48$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 1 ماه قبل$53,212,483,900 -86.39%
1,538,294تومان -75.51%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $54.99
نرخ دلار: 27,970 تومان
1.87%
31 Polygon Polygon $0.918497$2.92 87,597تومان نرخ دلار: 29,966 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 1 سال و 11 ماه قبل$20,396,656,793 -68.57%
87,597تومان -47.21%
۰۶ دی ۱۴۰۰
1 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $2.92
نرخ دلار: 29,966 تومان
0.77%
32 Toncoin Toncoin $2.35$5.83 170,326تومان نرخ دلار: 29,179 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$9,310,357,211 -59.72%
170,326تومان -30.52%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $5.83
نرخ دلار: 29,179 تومان
0%
33 UGOLD Inc. UGOLD Inc. $2,155.67$2,180.91 110,238,820تومان نرخ دلار: 50,547 تومان ۱۴ آذر ۱۴۰۲ 4 روز قبل$0 -1.15%
110,473,631تومان -1.77%
۱۴ آذر ۱۴۰۲
4 روز قبل
قیمت ارز: $2,180.38
نرخ دلار: 50,587 تومان
0%
34 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $44,191.98$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 2 سال قبل$15,883,347,952 -50.62%
2,612,970,276تومان -14.86%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
2 سال قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,195 تومان
0.54%
35 Shiba Inu Shiba Inu $0.000010$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,095 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 1 ماه قبل$41,018,900,265 -88.26%
44,335تومان -99.99%
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
10 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $0.000012
نرخ دلار: 44,340 تومان
1.39%
36 Litecoin Litecoin $78.90$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$25,796,522,602 -80.76%
9,256,352تومان -57.09%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
37 Dai Dai $1.00$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$10,375,654,067 -97.35%
605,037تومان -91.67%
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $22.61
نرخ دلار: 26,757 تومان
0.002%
38 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $255.97$4,355.62 18,267,470تومان نرخ دلار: 4,194 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 5 سال و 11 ماه قبل$66,171,059,189 -94.12%
37,937,595تومان -66.03%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
10.53%
39 PVC Meta PVC Meta $3.17$13.74 686,360تومان نرخ دلار: 49,948 تومان ۲۲ تیر ۱۴۰۲ 4 ماه و 27 روز قبل$0 -76.92%
687,433تومان -76.78%
۲۲ تیر ۱۴۰۲
4 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $13.72
نرخ دلار: 50,100 تومان
0%
40 Wrapped EOS Wrapped EOS $4.28$4.56 231,539تومان نرخ دلار: 50,762 تومان ۰۵ آذر ۱۴۰۲ 1 هفته قبل$4,998,603,551 -6.16%
231,963تومان -7.11%
۰۵ آذر ۱۴۰۲
1 هفته قبل
قیمت ارز: $4.56
نرخ دلار: 50,825 تومان
0.33%
41 Cosmos Cosmos $10.83$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 2 سال و 2 ماه قبل$11,189,240,279 -75.75%
1,320,939تومان -58.71%
۱۷ دی ۱۴۰۰
1 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $44.52
نرخ دلار: 29,660 تومان
0.38%
42 Uniswap Uniswap $6.79$44.91 1,022,258تومان نرخ دلار: 22,760 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$22,591,622,401 -84.87%
856,870تومان -60.08%
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $30.77
نرخ دلار: 27,840 تومان
0.92%
43 Trillioner Trillioner $38.56$49.07 2,497,389تومان نرخ دلار: 50,892 تومان ۰۶ آذر ۱۴۰۲ 1 هفته قبل$0 -21.40%
2,490,372تومان -22.04%
۰۶ آذر ۱۴۰۲
1 هفته قبل
قیمت ارز: $49.07
نرخ دلار: 50,892 تومان
0%
44 Stellar Stellar $0.136206$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 1 سال و 11 ماه قبل$16,854,691,072 -99.62%
1,096,594تومان -99.37%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
1 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
45 OKB OKB $58.90$64.23 3,313,182تومان نرخ دلار: 51,578 تومان ۲۳ آبان ۱۴۰۲ 3 هفته قبل$3,733,909,642 -8.29%
3,311,705تومان -10.45%
۲۳ آبان ۱۴۰۲
3 هفته قبل
قیمت ارز: $64.23
نرخ دلار: 51,578 تومان
0.25%
46 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $3.79$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 سال و 11 ماه قبل$7,158,071,060 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
1 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
47 Ethereum Classic Ethereum Classic $22.45$166.43 3,735,838تومان نرخ دلار: 22,446 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$15,597,820,852 -86.50%
2,077,482تومان -45.59%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
2 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $76.82
نرخ دلار: 27,041 تومان
0.63%
48 Cryptonex Cryptonex $30.07$30.34 1,529,279تومان نرخ دلار: 50,390 تومان ۱۷ آذر ۱۴۰۲ 1 روز قبل$2,495,184,592 -0.90%
1,527,403تومان -0.88%
۱۷ آذر ۱۴۰۲
1 روز قبل
قیمت ارز: $30.30
نرخ دلار: 50,413 تومان
0%
49 Monero Monero $175.31$513.51 11,576,723تومان نرخ دلار: 22,544 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$8,658,968,282 -65.86%
11,619,541تومان -24.05%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $512.12
نرخ دلار: 22,689 تومان
0.32%
50 TON Token TON Token $2.46$2.98 153,739تومان نرخ دلار: 51,530 تومان ۱۷ آبان ۱۴۰۲ 1 ماه و 1 روز قبل$1,135,083 -17.52%
153,682تومان -19.40%
۱۷ آبان ۱۴۰۲
1 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $2.98
نرخ دلار: 51,530 تومان
0%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.