تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 zkSwap zkSwap $0.002639$0.02 1,107تومان نرخ دلار: 51,930 تومان ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ 1 سال قبل$0 -87.62%
1,111تومان -85.72%
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
1 سال قبل
قیمت ارز: $0.021299
نرخ دلار: 52,027 تومان
0%
2 Croking Croking $0.208442$0.49 20,923تومان نرخ دلار: 42,665 تومان ۲۸ دی ۱۴۰۱ 1 سال و 5 ماه قبل$0 -57.49%
23,303تومان -46.26%
۲۰ آبان ۱۴۰۲
7 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $0.451802
نرخ دلار: 51,249 تومان
0%
3 GenieCoin GenieCoin $0.029110$14.97 761,440تومان نرخ دلار: 50,864 تومان ۲۸ آبان ۱۴۰۲ 7 ماه و 5 روز قبل$0 -99.80%
760,138تومان -99.76%
۲۸ آبان ۱۴۰۲
7 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $14.97
نرخ دلار: 50,864 تومان
0%
4 Bitcoin Bitcoin $47,197$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$1,274,831,490,851 -31.26%
2,524,762,476تومان 12.31%
۲۱ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $48,891.60
نرخ دلار: 51,645 تومان
41.64%
5 P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation $145.14$155.21 8,070,936تومان نرخ دلار: 51,998 تومان ۲۲ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 12 روز قبل$0 -6.49%
8,070,470تومان 8.04%
۲۲ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $155.21
نرخ دلار: 51,998 تومان
0%
6 Ethereum Ethereum $2,492.47$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$569,096,553,171 -48.62%
140,263,465تومان 6.76%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
7 FQSwap V2 FQSwap V2 $1.18$3.44 175,209تومان نرخ دلار: 50,790 تومان ۰۱ آبان ۱۴۰۲ 8 ماه و 1 روز قبل$0 -65.51%
175,174تومان -59.20%
۰۱ آبان ۱۴۰۲
8 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $3.44
نرخ دلار: 50,790 تومان
0%
8 Tether USDt Tether USDt $1.00$1.21 4,175تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 9 سال و 3 ماه قبل$95,131,115,214 -17.67%
60,606تومان -0.81%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
1 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 60,469 تومان
0.007%
9 Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold $0.001419$0.02 1,540تومان نرخ دلار: 53,060 تومان ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ 1 سال و 1 ماه قبل$0 -95.10%
1,539تومان -94.46%
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.029031
نرخ دلار: 53,060 تومان
0%
10 BNB BNB $324.12$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$109,326,035,065 -52.86%
19,340,283تومان 0.68%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
11 Solana Solana $101.31$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$77,937,595,490 -60.97%
7,323,552تومان -16.88%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $259.62
نرخ دلار: 28,208 تومان
2.71%
12 Thoreum V3 Thoreum V3 $865.91$1,006.48 53,645,900تومان نرخ دلار: 53,300 تومان ۲۵ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 9 روز قبل$0 -13.96%
53,645,900تومان -3.02%
۲۵ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $1,006.48
نرخ دلار: 53,300 تومان
0%
13 Absolute Sync Absolute Sync $361.66$366.03 19,037,083تومان نرخ دلار: 52,009 تومان ۲۲ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 12 روز قبل$0 -1.19%
19,432,302تومان 11.81%
۲۴ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $361.67
نرخ دلار: 53,754 تومان
0%
14 XRP XRP $0.526265$3.83 16,597تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 6 سال و 5 ماه قبل$131,118,843,450 -86.26%
41,481تومان -23.77%
۲۹ تیر ۱۴۰۲
11 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $0.846556
نرخ دلار: 49,049 تومان
16.22%
15 USDC USDC $1.00$1.10 13,123تومان نرخ دلار: 11,840 تومان ۲۳ مهر ۱۳۹۷ 5 سال و 8 ماه قبل$55,897,567,224 -9.70%
60,548تومان -0.68%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
1 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $0.999995
نرخ دلار: 60,469 تومان
0%
16 Joseon Mun Joseon Mun $0.010184$0.01 600تومان نرخ دلار: 49,515 تومان ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ 10 ماه و 3 روز قبل$0 -16.00%
600تومان 1.94%
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
10 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $0.012124
نرخ دلار: 49,515 تومان
0%
17 Lido Staked ETH Lido Staked ETH $2,536.32$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$24,366,858,259 -47.41%
140,058,290تومان 8.79%
۲۲ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $2,692.80
نرخ دلار: 52,009 تومان
0.22%
18 Wrapped Cardano Wrapped Cardano $0.562148$1.08 30,333تومان نرخ دلار: 27,858 تومان ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ 2 سال و 2 ماه قبل$0 -48.37%
48,265تومان -30.02%
۱۰ آذر ۱۴۰۲
6 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $0.953401
نرخ دلار: 50,610 تومان
0%
19 Cardano Cardano $0.542790$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 2 سال و 9 ماه قبل$95,025,501,146 -82.47%
84,440تومان -61.38%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
2 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
20 Enegra (EGX) Enegra (EGX) $200.39$242.16 6,969,461تومان نرخ دلار: 28,780 تومان ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ 2 سال و 1 ماه قبل$0 -17.24%
11,484,226تومان 4.83%
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
1 سال و 3 ماه قبل
قیمت ارز: $189.82
نرخ دلار: 60,502 تومان
0%
21 T-mac DAO T-mac DAO $14.62$33.23 1,664,047تومان نرخ دلار: 50,070 تومان ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 1 سال قبل$5,390,935,130 -56.00%
1,661,720تومان -47.13%
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
1 سال قبل
قیمت ارز: $33.23
نرخ دلار: 50,070 تومان
0%
22 Avalanche Avalanche $36.31$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$30,177,065,844 -75.16%
4,223,274تومان -48.33%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,877 تومان
1.06%
23 Dogecoin Dogecoin $0.081645$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$88,680,824,303 -88.83%
9,617تومان -48.99%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 10 ماه قبل
قیمت ارز: $0.350266
نرخ دلار: 27,459 تومان
3.22%
24 TRON TRON $0.123839$0.30 1,301تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 6 سال و 5 ماه قبل$14,501,092,591 -58.77%
6,243تومان 19.16%
۲۴ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.116700
نرخ دلار: 53,490 تومان
1.88%
25 Chainlink Chainlink $18.49$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$21,871,752,692 -64.70%
1,080,879تومان 2.80%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $37.83
نرخ دلار: 28,565 تومان
0.79%
26 Wrapped TRON Wrapped TRON $0.108090$0.11 6,226تومان نرخ دلار: 53,131 تومان ۲۴ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 10 روز قبل$10,105,295,877 -7.77%
6,231تومان 4.21%
۲۴ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.116477
نرخ دلار: 53,490 تومان
0.58%
27 Polkadot Polkadot $7.35$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$53,212,483,900 -86.62%
1,538,294تومان -71.26%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $54.99
نرخ دلار: 27,970 تومان
1.87%
28 Toncoin Toncoin $2.29$5.83 170,326تومان نرخ دلار: 29,179 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$9,310,357,211 -60.66%
170,326تومان -19.00%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $5.83
نرخ دلار: 29,179 تومان
0%
29 Polygon Polygon $0.815077$2.92 87,597تومان نرخ دلار: 29,966 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 2 سال و 5 ماه قبل$20,396,656,793 -72.11%
87,597تومان -44.09%
۰۶ دی ۱۴۰۰
2 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $2.92
نرخ دلار: 29,966 تومان
0.77%
30 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $42,697.00$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$15,883,347,952 -52.29%
2,612,970,276تومان -1.82%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
2 سال و 7 ماه قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,195 تومان
0.54%
31 PulseX PulseX $0.000045$0.0001 7تومان نرخ دلار: 52,660 تومان ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ 1 سال و 1 ماه قبل$0 -67.31%
7تومان -62.70%
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.000139
نرخ دلار: 52,660 تومان
0%
32 UGOLD Inc. UGOLD Inc. $2,005.33$2,180.91 110,238,820تومان نرخ دلار: 50,547 تومان ۱۴ آذر ۱۴۰۲ 6 ماه و 19 روز قبل$0 -8.05%
115,522,445تومان 4.29%
۲۶ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $2,153.90
نرخ دلار: 53,634 تومان
0%
33 Shiba Inu Shiba Inu $0.000009$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,095 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 2 سال و 7 ماه قبل$41,018,900,265 -89.23%
44,335تومان -99.99%
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
1 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $0.000012
نرخ دلار: 44,340 تومان
1.39%
34 Internet Computer Internet Computer $12.30$621.16 14,416,645تومان نرخ دلار: 23,209 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$53,006,960,942 -98.01%
2,357,307تومان -68.64%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
2 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $86.85
نرخ دلار: 27,140 تومان
2.15%
35 Dai Dai $0.999411$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 3 سال قبل$10,375,654,067 -97.35%
605,037تومان -90.07%
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 10 ماه قبل
قیمت ارز: $22.61
نرخ دلار: 26,757 تومان
0.002%
36 Litecoin Litecoin $70.77$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$25,796,522,602 -82.74%
9,256,352تومان -54.06%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
37 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $250.66$4,355.62 18,267,470تومان نرخ دلار: 4,194 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 6 سال و 6 ماه قبل$66,171,059,189 -94.24%
37,937,595تومان -60.30%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
10.53%
38 Trillioner Trillioner $44.48$49.07 2,497,389تومان نرخ دلار: 50,892 تومان ۰۶ آذر ۱۴۰۲ 6 ماه و 27 روز قبل$0 -9.34%
2,490,372تومان 7.32%
۰۶ آذر ۱۴۰۲
6 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $49.07
نرخ دلار: 50,892 تومان
0%
39 Uniswap Uniswap $6.77$44.91 1,022,258تومان نرخ دلار: 22,760 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$22,591,622,401 -84.90%
856,870تومان -52.46%
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
2 سال و 10 ماه قبل
قیمت ارز: $30.77
نرخ دلار: 27,840 تومان
0.92%
40 Cosmos Cosmos $10.21$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 2 سال و 9 ماه قبل$11,189,240,279 -77.15%
1,320,939تومان -53.54%
۱۷ دی ۱۴۰۰
2 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $44.52
نرخ دلار: 29,660 تومان
0.38%
41 Ethereum Classic Ethereum Classic $26.24$166.43 3,735,838تومان نرخ دلار: 22,446 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3 سال و 1 ماه قبل$15,597,820,852 -84.23%
2,077,482تومان -24.10%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
2 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $76.82
نرخ دلار: 27,041 تومان
0.63%
42 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $4.00$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$7,158,071,060 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
43 Cryptonex Cryptonex $32.09$32.92 1,705,619تومان نرخ دلار: 51,801 تومان ۲۱ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 13 روز قبل$2,495,184,592 -2.52%
1,698,968تومان 13.49%
۲۱ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $32.92
نرخ دلار: 51,801 تومان
0%
44 NEAR Protocol NEAR Protocol $3.33$20.41 569,263تومان نرخ دلار: 27,880 تومان ۲۶ دی ۱۴۰۰ 2 سال و 5 ماه قبل$12,381,578,726 -83.66%
577,121تومان -65.27%
۲۴ دی ۱۴۰۰
2 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $20.37
نرخ دلار: 28,315 تومان
0.56%
45 Optimism Optimism $3.47$4.23 220,027تومان نرخ دلار: 51,998 تومان ۲۲ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 12 روز قبل$3,808,100,246 -17.92%
219,951تومان -5.13%
۲۲ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $4.23
نرخ دلار: 51,998 تومان
0.21%
46 Injective Injective $39.58$45.04 2,318,610تومان نرخ دلار: 51,477 تومان ۱۹ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 15 روز قبل$3,625,940,229 -12.10%
2,318,384تومان 2.59%
۱۹ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $45.04
نرخ دلار: 51,477 تومان
0.20%
47 OKB OKB $54.97$64.23 3,313,182تومان نرخ دلار: 51,578 تومان ۲۳ آبان ۱۴۰۲ 7 ماه و 10 روز قبل$3,733,909,642 -14.41%
3,311,705تومان -0.26%
۲۳ آبان ۱۴۰۲
7 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $64.23
نرخ دلار: 51,578 تومان
0.25%
48 Stellar Stellar $0.112130$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 2 سال و 6 ماه قبل$16,854,691,072 -99.68%
1,096,594تومان -99.38%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
2 سال و 6 ماه قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
49 Aptos Aptos $9.35$19.90 891,810تومان نرخ دلار: 44,799 تومان ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ 1 سال و 4 ماه قبل$3,352,086,552 -52.98%
891,372تومان -36.91%
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
1 سال و 4 ماه قبل
قیمت ارز: $19.90
نرخ دلار: 44,799 تومان
0.26%
50 Celestia Celestia $18.38$20.26 1,075,020تومان نرخ دلار: 53,049 تومان ۲۵ دی ۱۴۰۲ 5 ماه و 9 روز قبل$3,000,772,904 -9.27%
1,075,446تومان 2.71%
۲۵ دی ۱۴۰۲
5 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $20.26
نرخ دلار: 53,049 تومان
0.17%