تعداد ارزهای دیجیتال: 2,474
تعداد صرافی: 290
معاملات 24 ساعت: 47.519 میلیارد دلار
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin $8,278.07$19,497.40 82,766,464تومان نرخ دلار: 4,245 تومان ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$326,502,485,530 -57.54%
168,560,201تومان -44.01%
۰۵ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $13,016.23
نرخ دلار: 12,950 تومان
57.89%
2 Ethereum $181.60$1,396.42 6,180,555تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$135,400,735,922 -86.99%
6,180,555تومان -66.50%
۲۳ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $1,396.42
نرخ دلار: 4,426 تومان
18.05%
3 XRP $0.27$3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$130,853,470,856 -91.80%
14,781تومان -78.66%
۱۷ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $3.37
نرخ دلار: 4,376 تومان
16.07%
4 Tether $1.00$1.21 4,160تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 4 سال و 7 ماه قبل$4,302,932,311 -17.13%
18,389تومان -37.78%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.007%
5 Bitcoin Cash $223.46$3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$66,171,059,189 -94.30%
16,594,586تومان -84.64%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $3,923.07
نرخ دلار: 4,230 تومان
10.53%
6 Litecoin $56.34$358.33 1,513,969تومان نرخ دلار: 4,225 تومان ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$19,482,623,741 -84.27%
1,851,150تومان -65.29%
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
3 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $137.12
نرخ دلار: 13,500 تومان
3.25%
7 EOS $3.08$21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال و 5 ماه قبل$17,769,451,250 -85.66%
121,500تومان -71.03%
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
1 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $21.54
نرخ دلار: 5,640 تومان
4.10%
8 Binance Coin $18.05$38.81 508,488تومان نرخ دلار: 13,100 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 3 ماه و 22 روز قبل$5,479,856,278 -53.47%
508,488تومان -59.51%
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
3 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $38.81
نرخ دلار: 13,100 تومان
1.80%
9 Bitcoin SV $85.99$238.34 3,098,465تومان نرخ دلار: 13,000 تومان ۰۱ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه و 21 روز قبل$4,254,524,001 -63.92%
3,118,110تومان -68.56%
۰۴ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $238.02
نرخ دلار: 13,100 تومان
1.31%
10 Stellar Stellar $0.06$0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$16,022,043,128 -93.21%
4,562تومان -84.81%
۰۵ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $0.259216
نرخ دلار: 17,600 تومان
2.22%
11 TRON TRON $0.01$0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$14,501,092,591 -92.72%
945تومان -80.64%
۱۵ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $0.220554
نرخ دلار: 4,285 تومان
1.88%
12 Cardano Cardano $0.04$1.11 4,774تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$28,885,867,828 -96.32%
4,774تومان -90.22%
۱۴ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $1.11
نرخ دلار: 4,285 تومان
3.75%
13 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $0.99$1.15 13,123تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 1 ماه و 12 روز قبل$1,150,626,340 -13.30%
13,123تومان -13.30%
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
1 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $1.15
نرخ دلار: 11,400 تومان
0.44%
14 Monero Monero $53.13$469.19 1,984,707تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$7,274,153,721 -88.67%
2,121,131تومان -71.44%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $115.59
نرخ دلار: 18,350 تومان
1.15%
15 Chainlink Chainlink $2.47$3.70 47,955تومان نرخ دلار: 12,950 تومان ۰۸ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه و 14 روز قبل$1,296,103,164 -33.04%
47,955تومان -41.05%
۰۸ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $3.70
نرخ دلار: 12,950 تومان
0.37%
16 Huobi Token Huobi Token $3.37$5.96 38,486تومان نرخ دلار: 6,453 تومان ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ 1 سال و 4 ماه قبل$1,334,917,739 -43.33%
60,458تومان -36.27%
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
2 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $5.08
نرخ دلار: 11,900 تومان
0.08%
17 IOTA IOTA $0.27$5.36 22,699تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$14,915,876,744 -94.84%
22,699تومان -86.09%
۲۸ آذر ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $5.36
نرخ دلار: 4,230 تومان
2.36%
18 Dash Dash $70.86$1,550.84 6,560,095تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$12,042,753,308 -95.43%
6,560,095تومان -87.68%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $1,550.84
نرخ دلار: 4,230 تومان
1.91%
19 Tezos Tezos $0.91$10.55 44,659تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$1,481,052,207 -91.37%
44,659تومان -76.74%
۲۶ آذر ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $10.55
نرخ دلار: 4,230 تومان
0%
20 Cosmos Cosmos $2.90$7.40 95,640تومان نرخ دلار: 12,916 تومان ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 6 ماه و 29 روز قبل$1,338,109,288 -60.77%
96,926تومان -65.83%
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
6 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $7.50
نرخ دلار: 12,916 تومان
0%
21 MEXC Token MEXC Token $0.60$0.61 7,060تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۹ مهر ۱۳۹۸ 2 روز قبل$565,457,850 -2.65%
7,060تومان -2.65%
۱۹ مهر ۱۳۹۸
2 روز قبل
قیمت ارز: $0.619370
نرخ دلار: 11,400 تومان
0.24%
22 Ethereum Classic Ethereum Classic $4.74$44.04 186,320تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$4,339,511,028 -89.22%
201,747تومان -73.18%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $10.99
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.69%
23 NEO NEO $7.33$187.40 833,390تومان نرخ دلار: 4,447 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 8 ماه قبل$12,181,325,000 -96.08%
833,390تومان -89.96%
۲۵ دی ۱۳۹۶
1 سال و 8 ماه قبل
قیمت ارز: $187.40
نرخ دلار: 4,447 تومان
1.72%
24 Maker Maker $503.11$1,690.18 7,658,250تومان نرخ دلار: 4,531 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 8 ماه قبل$1,044,922,395 -70.23%
10,670,892تومان -46.25%
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
4 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $718.57
نرخ دلار: 14,850 تومان
0.16%
25 USD Coin USD Coin $1.00$1.03 12,796تومان نرخ دلار: 12,336 تومان ۰۵ آذر ۱۳۹۷ 10 ماه و 17 روز قبل$481,430,747 -3.30%
15,412تومان -25.80%
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
5 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 15,350 تومان
0%
26 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.03$0.03 406تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۸ مهر ۱۳۹۸ 3 روز قبل$373,604,013 0%
406تومان 0%
۱۸ مهر ۱۳۹۸
3 روز قبل
قیمت ارز: $0.035620
نرخ دلار: 11,400 تومان
0.15%
27 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.03$0.14 1,888تومان نرخ دلار: 12,750 تومان ۲۱ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه و 1 روز قبل$1,167,221,078 -76.70%
1,145تومان -65.66%
۲۱ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $0.089845
نرخ دلار: 12,750 تومان
0.37%
28 NEM NEM $0.03$1.84 8,063تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$16,584,479,998 -97.86%
8,063تومان -94.42%
۱۷ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $1.84
نرخ دلار: 4,376 تومان
2.03%
29 Ontology Ontology $0.63$10.07 59,868تومان نرخ دلار: 5,944 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال و 5 ماه قبل$1,299,028,552 -93.69%
59,868تومان -87.90%
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
1 سال و 5 ماه قبل
قیمت ارز: $10.07
نرخ دلار: 5,944 تومان
0.25%
30 INO COIN INO COIN $1.85$2.28 26,579تومان نرخ دلار: 11,650 تومان ۲۹ تیر ۱۳۹۸ 2 ماه و 24 روز قبل$410,675,827 -18.88%
26,049تومان -19.01%
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
2 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $2.17
نرخ دلار: 11,950 تومان
0.13%
31 Dogecoin Dogecoin $0.002$0.01 74تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$1,925,382,961 -85.79%
104تومان -73.51%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $0.005694
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.23%
32 Zcash Zcash $37.02$2,044.46 7,382,581تومان نرخ دلار: 3,611 تومان ۰۸ آبان ۱۳۹۵ 2 سال و 11 ماه قبل$2,649,257,526 -98.18%
7,382,581تومان -94.28%
۰۸ آبان ۱۳۹۵
2 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $2,044.46
نرخ دلار: 3,611 تومان
0.007%
33 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.19$0.89 3,920تومان نرخ دلار: 4,395 تومان ۱۹ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$891,962,000 -77.85%
6,064تومان -62.87%
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
5 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $0.444290
نرخ دلار: 13,650 تومان
0.11%
34 Paxos Standard Paxos Standard $1.00$1.00 11,400تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۸ مهر ۱۳۹۸ 3 روز قبل$264,154,661 0%
11,400تومان 0%
۱۸ مهر ۱۳۹۸
3 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 11,400 تومان
0.11%
35 Paxos Standard Paxos Standard $1.00$1.02 11,381تومان نرخ دلار: 11,062 تومان ۰۸ دی ۱۳۹۷ 9 ماه و 15 روز قبل$265,133,999 -2.57%
17,600تومان -35.07%
۰۶ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 17,600 تومان
0%
36 HedgeTrade HedgeTrade $0.77$1.07 12,073تومان نرخ دلار: 11,200 تومان ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ 1 ماه و 15 روز قبل$310,876,898 -27.86%
12,073تومان -26.57%
۰۷ شهریور ۱۳۹۸
1 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $1.07
نرخ دلار: 11,200 تومان
0.12%
37 Insight Chain Insight Chain $0.62$1.56 20,221تومان نرخ دلار: 12,950 تومان ۰۶ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه و 16 روز قبل$546,365,196 -59.91%
20,221تومان -64.71%
۰۶ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 16 روز قبل
قیمت ارز: $1.56
نرخ دلار: 12,950 تومان
0.16%
38 VeChain VeChain $0.003$0.01 268تومان نرخ دلار: 13,784 تومان ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ 1 سال و 1 ماه قبل$514,270,403 -81.54%
268تومان -84.73%
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.019470
نرخ دلار: 13,784 تومان
0%
39 TrueUSD TrueUSD $1.00$1.08 6,877تومان نرخ دلار: 6,337 تومان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال و 4 ماه قبل$255,017,528 -7.75%
18,392تومان -37.95%
۰۴ مهر ۱۳۹۷
1 سال قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 18,350 تومان
0.005%
40 Qtum Qtum $1.78$94.67 410,402تومان نرخ دلار: 4,335 تومان ۱۶ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$6,985,719,836 -98.10%
410,402تومان -95.02%
۱۶ دی ۱۳۹۶
1 سال و 9 ماه قبل
قیمت ارز: $94.67
نرخ دلار: 4,335 تومان
0.87%
41 Decred Decred $16.11$122.73 543,233تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$834,587,043 -86.86%
742,445تومان -75.25%
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
1 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $63.86
نرخ دلار: 11,625 تومان
0.10%
42 ThoreNext ThoreNext $7.71$17.62 227,371تومان نرخ دلار: 12,900 تومان ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ 4 ماه و 6 روز قبل$232,337,387 -56.24%
230,709تومان -61.89%
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
4 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $17.02
نرخ دلار: 13,550 تومان
0%
43 Ravencoin Ravencoin $0.03$0.07 948تومان نرخ دلار: 12,900 تومان ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 4 ماه و 10 روز قبل$270,738,401 -50.94%
976تومان -57.89%
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
6 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $0.068867
نرخ دلار: 14,180 تومان
0.09%
44 0x 0x $0.27$2.36 10,478تومان نرخ دلار: 4,426 تومان ۲۳ دی ۱۳۹۶ 1 سال و 9 ماه قبل$1,166,001,737 -88.55%
13,993تومان -77.93%
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
1 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $1.20
نرخ دلار: 11,625 تومان
0.15%
45 V Systems V Systems $0.07$0.16 1,854تومان نرخ دلار: 11,400 تومان ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ 1 ماه و 10 روز قبل$292,139,153 -53.20%
1,854تومان -53.20%
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
1 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.162719
نرخ دلار: 11,400 تومان
0.10%
46 ZB ZB $0.29$0.40 5,262تومان نرخ دلار: 12,950 تومان ۰۸ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه و 14 روز قبل$201,161,026 -26.80%
5,262تومان -35.56%
۰۸ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $0.406400
نرخ دلار: 12,950 تومان
0%
47 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $7.76$500.12 2,027,510تومان نرخ دلار: 4,054 تومان ۰۱ آبان ۱۳۹۶ 1 سال و 11 ماه قبل$7,580,780,696 -98.44%
2,027,510تومان -95.63%
۰۱ آبان ۱۳۹۶
1 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $500.12
نرخ دلار: 4,054 تومان
0%
48 ThoreCoin ThoreCoin $1,561.65$2,091.90 24,998,299تومان نرخ دلار: 11,950 تومان ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ 2 ماه و 7 روز قبل$181,339,175 -25.34%
26,031,423تومان -31.61%
۰۵ تیر ۱۳۹۸
3 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $2,010.14
نرخ دلار: 12,950 تومان
0.05%
49 Holo Holo $0.0007$0.002 32تومان نرخ دلار: 13,550 تومان ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ 4 ماه و 15 روز قبل$323,936,520 -67.11%
32تومان -72.33%
۰۸ خرداد ۱۳۹۸
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.002431
نرخ دلار: 13,550 تومان
0.11%
50 ABBC Coin ABBC Coin $0.22$0.27 3,095تومان نرخ دلار: 11,450 تومان ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 3 هفته قبل$149,845,622 -18.54%
3,095تومان -18.90%
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
3 هفته قبل
قیمت ارز: $0.270329
نرخ دلار: 11,450 تومان
0.05%
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.