تعداد ارزهای دیجیتال: 4,594
معاملات 24 ساعت: 145.14 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 382
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت فعلی اوج قیمت اوج قیمت دلاری به تومان تاریخ ارزش بازار تغیرات اوج قیمت این ارز به تومان سهم بازار
1 Bitcoin $32,891 $41,941.56 1,086,286,521تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۹ دی ۱۳۹۹ 2 هفته قبل $779,883,973,843 -21.57%
1,086,286,521تومان -28.54%
۱۹ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $41,941.56
نرخ دلار: 25,900 تومان
69.56%
2 Ethereum $1,261.62 $1,430.65 37,053,965تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $163,549,292,634 -11.81%
37,053,965تومان -19.64%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $1,430.65
نرخ دلار: 25,900 تومان
15.00%
3 Tether $1.00 $1.21 4,160تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 5 سال و 10 ماه قبل $24,848,797,752 -17.27%
31,950تومان -25.99%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.007%
4 Polkadot $18.12 $19.32 500,441تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۷ دی ۱۳۹۹ 1 هفته قبل $17,405,410,884 -6.20%
500,441تومان -14.53%
۲۷ دی ۱۳۹۹
1 هفته قبل
قیمت ارز: $19.32
نرخ دلار: 25,900 تومان
1.66%
5 XRP $0.279029 $3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $130,853,470,856 -91.73%
20,241تومان -67.46%
۰۴ آذر ۱۳۹۹
1 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $0.766732
نرخ دلار: 26,400 تومان
16.07%
6 Cardano $0.354836 $1.11 4,774تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $28,885,867,828 -68.15%
10,231تومان -18.15%
۲۸ دی ۱۳۹۹
6 روز قبل
قیمت ارز: $0.395044
نرخ دلار: 25,900 تومان
3.75%
7 Chainlink $24.13 $24.34 552,731تومان نرخ دلار: 22,700 تومان ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ 7 ساعت قبل $9,800,871,140 -0.87%
611,527تومان -6.85%
۲۸ دی ۱۳۹۹
6 روز قبل
قیمت ارز: $23.61
نرخ دلار: 25,900 تومان
1.00%
8 Litecoin $139.76 $358.33 1,513,969تومان نرخ دلار: 4,225 تومان ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $19,482,623,741 -60.99%
4,810,594تومان -31.43%
۲۱ دی ۱۳۹۹
1 هفته قبل
قیمت ارز: $185.73
نرخ دلار: 25,900 تومان
3.25%
9 Bitcoin Cash $440.17 $3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $66,171,059,189 -88.77%
16,594,586تومان -37.40%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
3 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $3,923.07
نرخ دلار: 4,230 تومان
10.53%
10 Binance Coin Binance Coin $41.30 $47.04 1,218,437تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $6,984,063,853 -12.20%
1,218,437تومان -20.00%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $47.04
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.62%
11 Stellar Stellar $0.275750 $0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $16,022,043,128 -69.23%
10,324تومان -36.96%
۱۸ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.398635
نرخ دلار: 25,900 تومان
2.22%
12 USD Coin USD Coin $1.00 $1.07 15,991تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 10 ماه و 10 روز قبل $5,465,690,868 -6.59%
31,950تومان -26.12%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.36%
13 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $32,882.00 $41,804.18 1,082,728,354تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۹ دی ۱۳۹۹ 2 هفته قبل $4,837,201,374 -21.34%
1,082,728,354تومان -28.32%
۱۹ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $41,804.18
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.43%
14 Bitcoin SV Bitcoin SV $175.17 $440.91 5,741,576تومان نرخ دلار: 13,022 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۸ 1 سال قبل $7,966,609,490 -60.27%
8,405,643تومان -50.81%
۲۰ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $324.54
نرخ دلار: 25,900 تومان
3.22%
15 Uniswap Uniswap $9.22 $9.78 253,531تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۹ دی ۱۳۹۹ 5 روز قبل $2,715,141,701 -5.70%
253,531تومان -14.08%
۲۹ دی ۱۳۹۹
5 روز قبل
قیمت ارز: $9.78
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.26%
16 KnoxFS (old) KnoxFS (old) $19.25 $19.98 517,572تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۸ دی ۱۳۹۹ 2 هفته قبل $2,681,642,782 -3.65%
517,572تومان -12.20%
۱۸ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $19.98
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.26%
17 EOS EOS $2.65 $21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 2 سال و 8 ماه قبل $17,769,451,250 -87.66%
121,500تومان -48.38%
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
2 سال و 8 ماه قبل
قیمت ارز: $21.54
نرخ دلار: 5,640 تومان
4.10%
18 Monero Monero $138.86 $469.19 1,984,707تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $7,274,153,721 -70.40%
4,899,158تومان -33.10%
۲۱ دی ۱۳۹۹
1 هفته قبل
قیمت ارز: $189.15
نرخ دلار: 25,900 تومان
1.15%
19 Aave Aave $201.30 $206.07 5,337,458تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $2,525,301,174 -2.31%
5,337,458تومان -10.99%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $206.07
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.23%
20 Tezos Tezos $3.23 $10.55 44,659تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $3,314,421,727 -69.37%
97,683تومان -21.88%
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
5 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $4.48
نرخ دلار: 21,800 تومان
0%
21 TRON TRON $0.029200 $0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $14,501,092,591 -86.76%
1,102تومان -37.51%
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $0.048266
نرخ دلار: 22,850 تومان
1.88%
22 VeChain VeChain $0.031636 $0.03 779تومان نرخ دلار: 22,250 تومان ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ 2 روز قبل $2,253,563,470 -9.71%
869تومان -14.16%
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
3 روز قبل
قیمت ارز: $0.033583
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.22%
23 THETA THETA $1.98 $2.50 64,967تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۹ 3 هفته قبل $2,508,397,407 -21.06%
64,967تومان -28.07%
۱۳ دی ۱۳۹۹
3 هفته قبل
قیمت ارز: $2.50
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.29%
24 NEM NEM $0.219886 $1.84 8,063تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $16,584,479,998 -88.06%
8,182تومان -36.58%
۲۹ آذر ۱۳۹۹
1 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $0.315940
نرخ دلار: 25,900 تومان
2.03%
25 Cosmos Cosmos $8.59 $10.10 261,835تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $2,113,002,686 -15.02%
261,835تومان -22.57%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $10.10
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.20%
26 Neo Neo $24.75 $187.40 833,390تومان نرخ دلار: 4,447 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $12,181,325,000 -86.78%
833,390تومان -29.88%
۲۵ دی ۱۳۹۶
3 سال قبل
قیمت ارز: $187.40
نرخ دلار: 4,447 تومان
1.72%
27 Synthetix Synthetix $15.12 $94.29 2,126,313تومان نرخ دلار: 22,550 تومان ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 30 روز قبل $1,957,913,183 -83.96%
2,126,313تومان -83.21%
۰۳ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 30 روز قبل
قیمت ارز: $94.29
نرخ دلار: 22,550 تومان
0.44%
28 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.074722 $0.20 4,549تومان نرخ دلار: 22,550 تومان ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 5 ماه و 2 روز قبل $3,827,247,515 -62.96%
4,853تومان -63.66%
۲۰ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $0.155804
نرخ دلار: 31,150 تومان
1.00%
29 Counos X Counos X $90.23 $96.97 2,511,661تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۲ دی ۱۳۹۹ 3 هفته قبل $1,717,282,360 -6.94%
2,511,661تومان -15.21%
۱۲ دی ۱۳۹۹
3 هفته قبل
قیمت ارز: $96.97
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.21%
30 Dai Dai $1.00 $1.13 30,596تومان نرخ دلار: 26,850 تومان ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 5 روز قبل $1,449,403,084 -12.07%
32,269تومان -26.72%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $1.01
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.20%
31 Maker Maker $1,444.90 $1,971.70 51,067,167تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۱ دی ۱۳۹۹ 1 هفته قبل $1,964,393,080 -26.71%
51,067,167تومان -33.22%
۲۱ دی ۱۳۹۹
1 هفته قبل
قیمت ارز: $1,971.70
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.17%
32 HEX HEX $0.007865 $0.01 390تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۲ دی ۱۳۹۹ 3 هفته قبل $5,774,599,432 -47.85%
416تومان -55.38%
۱۱ آبان ۱۳۹۹
2 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $0.014753
نرخ دلار: 28,200 تومان
0.33%
33 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $1.32 $1.37 35,615تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 1 ماه و 21 روز قبل $1,374,420,818 -3.40%
38,659تومان -18.91%
۲۸ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $1.21
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.24%
34 IOTA IOTA $0.470263 $5.36 22,699تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $14,915,876,744 -91.23%
22,699تومان -51.10%
۲۸ آذر ۱۳۹۶
3 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $5.36
نرخ دلار: 4,230 تومان
2.36%
35 Binance USD Binance USD $1 $1.08 16,243تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 10 ماه و 10 روز قبل $1,195,772,613 -8.05%
31,950تومان -26.13%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.07%
36 Celsius Celsius $4.93 $6.78 175,773تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۹ 2 هفته قبل $1,621,072,000 -27.29%
175,773تومان -33.74%
۱۴ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $6.78
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.17%
37 Dogecoin Dogecoin $0.008772 $0.01 74تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال قبل $1,925,382,961 -48.66%
356تومان -41.86%
۱۴ دی ۱۳۹۹
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.013750
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.23%
38 Huobi Token Huobi Token $5.72 $6.30 163,287تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $1,334,917,739 -9.20%
163,287تومان -17.26%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $6.30
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.11%
39 Dash Dash $107.25 $1,550.84 6,560,095تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 1 ماه قبل $12,042,753,308 -93.08%
6,560,095تومان -61.41%
۲۹ آذر ۱۳۹۶
3 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $1,550.84
نرخ دلار: 4,230 تومان
1.91%
40 Filecoin Filecoin $23.13 $131.86 4,186,601تومان نرخ دلار: 31,750 تومان ۲۴ مهر ۱۳۹۹ 3 ماه و 8 روز قبل $1,918,306,733 -82.45%
4,186,601تومان -86.96%
۲۴ مهر ۱۳۹۹
3 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $131.86
نرخ دلار: 31,750 تومان
0.52%
41 Avalanche Avalanche $13.29 $14.35 371,799تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۸ دی ۱۳۹۹ 6 روز قبل $1,104,446,177 -7.38%
371,799تومان -15.60%
۲۸ دی ۱۳۹۹
6 روز قبل
قیمت ارز: $14.35
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.10%
42 DeFiChain DeFiChain $2.52 $2.78 72,035تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۶ دی ۱۳۹۹ 1 هفته قبل $1,092,689,277 -9.07%
72,035تومان -17.14%
۲۶ دی ۱۳۹۹
1 هفته قبل
قیمت ارز: $2.78
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.10%
43 Revain Revain $0.011678 $4.06 19,550تومان نرخ دلار: 4,809 تومان ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 2 سال و 11 ماه قبل $1,004,890,905 -99.71%
19,550تومان -98.59%
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
2 سال و 11 ماه قبل
قیمت ارز: $4.06
نرخ دلار: 4,809 تومان
0.14%
44 Zcash Zcash $88.93 $2,044.46 7,382,581تومان نرخ دلار: 3,611 تومان ۰۸ آبان ۱۳۹۵ 4 سال و 2 ماه قبل $2,649,257,526 -95.64%
7,382,581تومان -71.57%
۰۸ آبان ۱۳۹۵
4 سال و 2 ماه قبل
قیمت ارز: $2,044.46
نرخ دلار: 3,611 تومان
0.007%
45 Kusama Kusama $111.40 $120.42 3,119,077تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۲۹ دی ۱۳۹۹ 5 روز قبل $1,020,034,483 -7.49%
3,119,077تومان -15.70%
۲۹ دی ۱۳۹۹
5 روز قبل
قیمت ارز: $120.42
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.10%
46 FTX Token FTX Token $9.96 $11.27 292,071تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۳۰ دی ۱۳۹۹ 4 روز قبل $1,063,941,952 -11.61%
292,071تومان -19.46%
۳۰ دی ۱۳۹۹
4 روز قبل
قیمت ارز: $11.27
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.09%
47 yearn.finance yearn.finance $31,147.67 $43,544.44 1,010,231,217تومان نرخ دلار: 23,200 تومان ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 11 روز قبل $1,304,920,000 -28.46%
1,101,365,684تومان -33.25%
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $41,404.72
نرخ دلار: 26,600 تومان
0.37%
48 Compound Compound $209.19 $270.57 6,331,567تومان نرخ دلار: 23,400 تومان ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 22 روز قبل $1,049,752,945 -22.68%
6,331,567تومان -22.02%
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $270.57
نرخ دلار: 23,400 تومان
0.17%
49 Solana Solana $3.52 $4.93 114,091تومان نرخ دلار: 23,100 تومان ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 22 روز قبل $1,086,340,784 -28.64%
114,091تومان -27.10%
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $4.93
نرخ دلار: 23,100 تومان
0.04%
50 SushiSwap SushiSwap $7.21 $11.77 275,467تومان نرخ دلار: 23,400 تومان ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ 4 ماه و 22 روز قبل $987,452,667 -38.69%
275,467تومان -38.17%
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
4 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $11.77
نرخ دلار: 23,400 تومان
0.07%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۲,۹۹۸,۰۰۰
۱,۷۹۸,۸۰۰ تومان
شرکت در دوره
off