تعداد ارزهای دیجیتال: 4,988
معاملات 24 ساعت: 92.658 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: الگورند
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin Bitcoin $29,113$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 9 روز قبل$1,274,831,490,851 -57.59%
1,962,421,875تومان -54.42%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $68,664.16
نرخ دلار: 28,580 تومان
41.64%
2 Ethereum Ethereum $1,945.99$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 9 روز قبل$569,096,553,171 -59.88%
140,263,465تومان -57.38%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
3 Tether Tether $0.998926$1.21 4,175تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 7 سال و 2 ماه قبل$83,235,328,960 -17.81%
33,036تومان -7.12%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
0.007%
4 USD Coin USD Coin $1.00$1.10 13,123تومان نرخ دلار: 11,840 تومان ۲۳ مهر ۱۳۹۷ 3 سال و 7 ماه قبل$53,527,316,773 -9.75%
33,034تومان -6.99%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
0%
5 BNB BNB $298.31$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$109,326,035,065 -56.61%
19,340,283تومان -52.62%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
6 XRP XRP $0.404114$3.83 16,597تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۴ دی ۱۳۹۶ 4 سال و 4 ماه قبل$131,118,843,450 -89.45%
39,682تومان -68.71%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال قبل
قیمت ارز: $1.69
نرخ دلار: 23,402 تومان
16.22%
7 HEX HEX $0.109963$0.51 14,156تومان نرخ دلار: 27,722 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 8 ماه قبل$84,432,940,714 -78.46%
14,160تومان -76.14%
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه قبل
قیمت ارز: $0.510594
نرخ دلار: 27,733 تومان
3.77%
8 Binance USD Binance USD $1.00$1.06 15,816تومان نرخ دلار: 14,816 تومان ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 2 سال و 2 ماه قبل$18,548,848,302 -6.22%
32,960تومان -6.70%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.998198
نرخ دلار: 33,020 تومان
0%
9 Cardano Cardano $0.512584$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 8 ماه و 17 روز قبل$95,025,501,146 -83.45%
84,440تومان -81.35%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
10 Solana Solana $50.52$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 13 روز قبل$77,937,595,490 -80.54%
7,323,552تومان -78.80%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $259.62
نرخ دلار: 28,208 تومان
2.71%
11 Dogecoin Dogecoin $0.084351$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$88,680,824,303 -88.46%
9,617تومان -73.06%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
9 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $0.350266
نرخ دلار: 27,459 تومان
3.22%
12 Polkadot Polkadot $9.64$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 15 روز قبل$53,212,483,900 -82.45%
1,538,294تومان -80.73%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $54.99
نرخ دلار: 27,970 تومان
1.87%
13 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $29,064.46$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 2 روز قبل$15,883,347,952 -67.52%
2,612,970,276تومان -65.83%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,195 تومان
0.54%
14 Avalanche Avalanche $29.02$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 5 ماه و 28 روز قبل$30,177,065,844 -80.15%
4,223,274تومان -78.88%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
5 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,877 تومان
1.06%
15 Wrapped TRON Wrapped TRON $0.072702$0.09 2,623تومان نرخ دلار: 29,008 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 1 هفته قبل$8,869,199,685 -19.62%
2,616تومان -14.65%
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.090452
نرخ دلار: 29,008 تومان
0.53%
16 TRON TRON $0.072741$0.30 1,301تومان نرخ دلار: 4,332 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 4 سال و 4 ماه قبل$14,501,092,591 -75.78%
3,816تومان -41.45%
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.147244
نرخ دلار: 25,919 تومان
1.88%
17 Lido Staked ETH Lido Staked ETH $1,909.20$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 9 روز قبل$10,470,448,232 -60.42%
139,011,340تومان -57.81%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $4,732.46
نرخ دلار: 29,374 تومان
0.22%
18 Dai Dai $0.999624$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 11 ماه و 13 روز قبل$10,375,654,067 -97.35%
605,037تومان -94.92%
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
9 ماه و 6 روز قبل
قیمت ارز: $22.61
نرخ دلار: 26,757 تومان
0.002%
19 Shiba Inu Shiba Inu $0.000011$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,095 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 22 روز قبل$41,018,900,265 -86.93%
2تومان -85.52%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $0.000087
نرخ دلار: 28,140 تومان
1.39%
20 Polygon Polygon $0.625935$2.92 87,597تومان نرخ دلار: 29,966 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 4 ماه و 23 روز قبل$20,396,656,793 -78.58%
87,597تومان -78.05%
۰۶ دی ۱۴۰۰
4 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $2.92
نرخ دلار: 29,966 تومان
0.80%
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $5.06$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 5 روز قبل$7,158,071,060 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
22 Litecoin Litecoin $67.27$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$25,796,522,602 -83.60%
9,256,352تومان -77.67%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
23 Cronos Cronos $0.186921$0.96 28,773تومان نرخ دلار: 29,669 تومان ۰۳ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 25 روز قبل$22,716,022,301 -80.72%
28,773تومان -80.04%
۰۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $0.969806
نرخ دلار: 29,669 تومان
0.86%
24 yOUcash yOUcash $0.500154$0.50 14,152تومان نرخ دلار: 28,170 تومان ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 2 هفته قبل$4,228,229,955 -0.44%
16,027تومان -4.14%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.499321
نرخ دلار: 32,089 تومان
0.22%
25 FTX Token FTX Token $30.15$85.01 2,419,409تومان نرخ دلار: 28,458 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 8 ماه و 10 روز قبل$9,654,039,687 -64.52%
2,419,409تومان -61.71%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $85.01
نرخ دلار: 28,458 تومان
0.43%
26 NEAR Protocol NEAR Protocol $5.70$20.41 569,263تومان نرخ دلار: 27,880 تومان ۲۶ دی ۱۴۰۰ 4 ماه و 3 روز قبل$12,381,578,726 -72.07%
577,121تومان -69.65%
۲۴ دی ۱۴۰۰
4 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $20.37
نرخ دلار: 28,315 تومان
0.56%
27 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $189.10$4,355.62 18,267,470تومان نرخ دلار: 4,194 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 4 سال و 4 ماه قبل$66,171,059,189 -95.65%
37,937,595تومان -84.68%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
10.53%
28 Uniswap Uniswap $4.84$44.91 1,022,258تومان نرخ دلار: 22,760 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$22,591,622,401 -89.20%
856,870تومان -82.62%
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
9 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $30.77
نرخ دلار: 27,840 تومان
0.92%
29 Chainlink Chainlink $6.81$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$21,871,752,692 -86.99%
1,080,879تومان -80.63%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $37.83
نرخ دلار: 28,565 تومان
0.79%
30 Stellar Stellar $0.127313$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 4 روز قبل$16,854,691,072 -99.64%
1,096,594تومان -99.64%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
31 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $29,189.94$69,123.68 1,974,725,427تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 9 روز قبل$7,095,111,259 -57.77%
1,974,725,427تومان -54.59%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $69,123.68
نرخ دلار: 28,568 تومان
0.23%
32 Algorand Algorand $0.432688$3.27 42,622تومان نرخ دلار: 13,000 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 2 سال و 10 ماه قبل$13,439,362,845 -86.80%
80,017تومان -83.39%
۲۷ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $2.74
نرخ دلار: 29,125 تومان
0.000003%
33 Cosmos Cosmos $10.16$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 7 ماه و 29 روز قبل$11,189,240,279 -77.24%
1,320,939تومان -76.35%
۱۷ دی ۱۴۰۰
4 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $44.52
نرخ دلار: 29,660 تومان
0.38%
34 Flow Flow $2.76$43.03 1,120,415تومان نرخ دلار: 26,035 تومان ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 1 ماه قبل$5,060,439,263 -93.58%
791,197تومان -89.27%
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 21 روز قبل
قیمت ارز: $28.51
نرخ دلار: 27,745 تومان
0.05%
35 Monero Monero $156.77$513.51 11,576,723تومان نرخ دلار: 22,544 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$8,658,968,282 -69.46%
11,619,541تومان -58.55%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 سال قبل
قیمت ارز: $512.12
نرخ دلار: 22,689 تومان
0.32%
36 Ethereum Classic Ethereum Classic $20.04$166.43 3,735,838تومان نرخ دلار: 22,446 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$15,597,820,852 -87.95%
2,077,482تومان -70.36%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $76.82
نرخ دلار: 27,041 تومان
0.63%
37 ApeCoin ApeCoin $7.76$26.91 765,431تومان نرخ دلار: 28,440 تومان ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 3 هفته قبل$6,727,822,880 -71.16%
764,974تومان -68.83%
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 هفته قبل
قیمت ارز: $26.91
نرخ دلار: 28,440 تومان
0.37%
38 Hedera Hedera $0.098985$191.35 5,041,096تومان نرخ دلار: 26,344 تومان ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 1 ماه قبل$12,304,536,833 -99.94%
2,070,941تومان -99.85%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
9 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $73.48
نرخ دلار: 28,180 تومان
0.62%
39 Elrond Elrond $89.16$542.80 15,814,595تومان نرخ دلار: 29,135 تومان ۰۲ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 26 روز قبل$9,689,533,646 -83.57%
15,814,595تومان -82.68%
۰۲ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $542.80
نرخ دلار: 29,135 تومان
0.36%
40 Toncoin Toncoin $1.56$5.83 170,326تومان نرخ دلار: 29,179 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 7 روز قبل$3,479,591,312 -73.21%
170,326تومان -71.80%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $5.83
نرخ دلار: 29,179 تومان
0%
41 VeChain VeChain $0.029422$253,655.21 7,712,386,775تومان نرخ دلار: 30,405 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 5 روز قبل$16,376,826,084 -99.99%
7,712,386,775تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $253,655.21
نرخ دلار: 30,405 تومان
0.22%
42 Decentraland Decentraland $1.02$5.90 174,216تومان نرخ دلار: 29,494 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 24 روز قبل$9,491,317,014 -82.68%
174,216تومان -81.96%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $5.90
نرخ دلار: 29,494 تومان
0.36%
43 Internet Computer Internet Computer $7.57$621.16 14,416,645تومان نرخ دلار: 23,209 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$53,006,960,942 -98.77%
2,357,307تومان -90.12%
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $86.85
نرخ دلار: 27,140 تومان
2.15%
44 Chain Chain $0.094963$0.13 4,226تومان نرخ دلار: 30,630 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 1 روز قبل$1,877,435,121 -31.18%
4,222تومان -30.91%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1 روز قبل
قیمت ارز: $0.137994
نرخ دلار: 30,630 تومان
0.16%
45 Filecoin Filecoin $7.73$234.74 6,164,290تومان نرخ دلار: 26,259 تومان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 1 سال و 1 ماه قبل$12,304,536,833 -96.70%
3,232,509تومان -92.64%
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
8 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $119.10
نرخ دلار: 27,139 تومان
0.61%
46 Wrapped BNB Wrapped BNB $298.53$715.05 16,803,712تومان نرخ دلار: 23,500 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 سال قبل$5,288,764,380 -58.24%
19,471,277تومان -52.90%
۱۶ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $627.35
نرخ دلار: 31,037 تومان
0.20%
47 Tezos Tezos $1.67$12.13 50,716تومان نرخ دلار: 4,181 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 4 سال و 5 ماه قبل$7,487,281,523 -86.20%
255,710تومان -79.89%
۱۲ مهر ۱۴۰۰
7 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $9.10
نرخ دلار: 28,100 تومان
0%
48 The Sandbox The Sandbox $1.18$8.51 250,646تومان نرخ دلار: 29,440 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 5 ماه و 24 روز قبل$6,681,829,398 -86.07%
250,987تومان -85.49%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $8.51
نرخ دلار: 29,480 تومان
0.24%
49 Zcash Zcash $99.94$5,941.79 21,455,830تومان نرخ دلار: 3,611 تومان ۰۸ آبان ۱۳۹۵ 5 سال و 6 ماه قبل$6,660,166,293 -98.31%
8,871,076تومان -65.39%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
5 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $301.95
نرخ دلار: 29,379 تومان
0.007%
50 DeFiChain DeFiChain $2.81$13.13 375,026تومان نرخ دلار: 28,558 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 6 ماه و 9 روز قبل$2,365,299,749 -78.55%
375,026تومان -76.93%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
6 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $13.13
نرخ دلار: 28,558 تومان
0.03%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.