تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,162۳,۸۵۹,۱۵۶,۵۸۰تومان $1.285T ۷۶.۰۰ هزار همت $36.06B ۲.۱۳۳ هزار همت 0.65%-2.44%bitcoin-chart
2$3,403.06۲۰۱,۵۴۳,۳۶۲تومان $416.1B ۲۴.۶۲ هزار همت $19.63B ۱.۱۶۱ هزار همت 3.32%-3.47%ethereum-chart
3$0.999818۵۹,۲۱۳تومان $112.5B ۶.۶۵۷ هزار همت $73.19B ۴.۳۳۰ هزار همت 0.06%0.07%tether-chart
4$579.78۳۴,۳۳۶,۹۴۸تومان $85.57B ۵.۰۶۲ هزار همت $2.164B ۱۲۸.۰ همت 2.97%-4.31%bnb-chart
5$136.28۸,۰۷۱,۱۲۶تومان $62.93B ۳.۷۲۳ هزار همت $3.500B ۲۰۷.۰ همت 4.84%-11.31%solana-chart
6$0.999933۵۹,۲۲۰تومان $32.66B ۱.۹۳۲ هزار همت $6.760B ۳۹۹.۹ همت 0.0002%-0.002%usd-coin-chart
7$0.494147۲۹,۲۶۵تومان $27.46B ۱.۶۲۵ هزار همت $2.415B ۱۴۲.۹ همت 1.52%2.26%xrp-chart
8$0.119040۷,۰۵۰تومان $17.23B ۱.۰۱۹ هزار همت $1.456B ۸۶.۱۴ همت 11.21%-15.24%dogecoin-chart
9$7.14۴۲۳,۰۱۰تومان $17.41B ۱.۰۳۰ هزار همت $447.5M ۲۶.۴۷ همت 8.09%4.38%toncoin-chart
10$0.372523۲۲,۰۶۲تومان $13.31B ۷۸۷.۵ همت $589.1M ۳۴.۸۵ همت 7.71%-13.08%cardano-chart
11$0.000017۱تومان $10.38B ۶۱۳.۹ همت $599.2M ۳۵.۴۵ همت 11.11%-20.22%shiba-inu-chart
12$25.79۱,۵۲۷,۷۶۷تومان $10.15B ۶۰۰.۳ همت $442.2M ۲۶.۱۶ همت 9.75%-18.94%avalanche-chart
13$0.114999۶,۸۱۰تومان $10.04B ۵۹۳.۷ همت $346.2M ۲۰.۴۸ همت 1.5%-1.80%tron-chart
14$5.83۳۴۵,۷۰۹تومان $8.394B ۴۹۶.۶ همت $293.6M ۱۷.۳۷ همت 5.6%-7.66%polkadot-new-chart
15$13.49۷۹۸,۹۸۳تومان $7.920B ۴۶۸.۶ همت $479.5M ۲۸.۳۷ همت 5.46%-12.23%chainlink-chart
16$379.71۲۲,۴۸۸,۱۵۳تومان $7.488B ۴۴۳.۰ همت $380.7M ۲۲.۵۲ همت 8.29%-15.11%bitcoin-cash-chart
17$9.57۵۶۷,۲۶۰تومان $5.747B ۳۴۰.۰ همت $271.4M ۱۶.۰۶ همت 12.1%3.27%uniswap-chart
18$4.64۲۷۵,۱۷۶تومان $5.062B ۲۹۹.۵ همت $437.4M ۲۵.۸۸ همت 11.96%-24.60%near-protocol-chart
19$0.548448۳۲,۴۸۱تومان $5.428B ۳۲۱.۱ همت $440.9M ۲۶.۰۸ همت 8.22%-13.34%polygon-chart
20$71.83۴,۲۵۴,۵۷۴تومان $5.363B ۳۱۷.۳ همت $579.7M ۳۴.۲۹ همت 6.96%-7.98%litecoin-chart
21$5.66۳۳۵,۵۴۶تومان $5.248B ۳۱۰.۴ همت $2.787M ۱۶۴.۹ میلیارد ت 1.01%-3.57%unus-sed-leo-chart
22$0.999860۵۹,۲۱۵تومان $5.347B ۳۱۶.۳ همت $597.6M ۳۵.۳۶ همت 0.008%0.02%multi-collateral-dai-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.348B ۲۵۷.۲ همت $1.054B ۶۲.۳۵ همت 9.79%-15.33%pepe-chart
24$8.03۴۷۵,۶۷۶تومان $3.737B ۲۲۱.۱ همت $132.5M ۷.۸۴۱ همت 9.52%-21.66%internet-computer-chart
25$0.142045۸,۴۱۲تومان $3.403B ۲۰۱.۳ همت $99.86M ۵.۹۰۸ همت 6.93%-9.99%kaspa-chart
26$22.64۱,۳۴۱,۲۹۹تومان $3.342B ۱۹۷.۷ همت $288.2M ۱۷.۰۵ همت 6.7%-12.02%ethereum-classic-chart
27$6.65۳۹۴,۲۵۹تومان $3.002B ۱۷۷.۶ همت $243.7M ۱۴.۴۲ همت 11.59%-17.30%aptos-chart
28$168.87۱۰,۰۰۱,۵۳۳تومان $3.115B ۱۸۴.۳ همت $68.53M ۴.۰۵۴ همت 3.23%-3.99%monero-chart
29$6.99۴۱۴,۱۰۷تومان $2.718B ۱۶۰.۸ همت $290.2M ۱۷.۱۷ همت 9.23%-15.01%render-chart
30$0.075168۴,۴۵۱تومان $2.688B ۱۵۹.۰ همت $103.9M ۶.۱۴۹ همت 8.03%-13.28%hedera-chart
31$4.32۲۵۵,۸۹۵تومان $2.437B ۱۴۴.۲ همت $310.5M ۱۸.۳۷ همت 14.6%-22.33%filecoin-chart
32$0.802144۴۷,۵۰۶تومان $2.619B ۱۵۴.۹ همت $278.1M ۱۶.۴۵ همت 6.22%-9.58%mantle-chart
33$0.090309۵,۳۴۸تومان $2.627B ۱۵۵.۴ همت $131.7M ۷.۷۸۹ همت 7.1%-7.27%stellar-chart
34$6.44۳۸۱,۴۱۳تومان $2.518B ۱۴۸.۹ همت $213.1M ۱۲.۶۱ همت 8.95%-15.22%cosmos-chart
35$1.58۹۴,۱۵۶تومان $2.333B ۱۳۸.۰ همت $170.7M ۱۰.۱۰ همت 10.37%-25.52%stacks-chart
36$43.23۲,۵۶۰,۴۰۵تومان $2.594B ۱۵۳.۵ همت $6.170M ۳۶۵.۰ میلیارد ت 4.27%-5.10%okb-chart
37$0.778843۴۶,۱۲۶تومان $2.256B ۱۳۳.۵ همت $404.3M ۲۳.۹۲ همت 10.96%-16.56%arbitrum-chart
38$0.092207۵,۴۶۰تومان $2.450B ۱۴۴.۹ همت $25.36M ۱.۵۰۰ همت 3.82%-10.27%cronos-chart
39$2.02۱۱۹,۹۶۶تومان $2.023B ۱۱۹.۷ همت $479.8M ۲۸.۳۹ همت 13.86%-23.76%dogwifhat-chart
40$1.44۸۵,۷۸۷تومان $2.184B ۱۲۹.۲ همت $88.58M ۵.۲۴۰ همت 7.57%-23.15%immutable-x-chart
41$0.999691۵۹,۲۰۵تومان $2.422B ۱۴۳.۳ همت $7.059B ۴۱۷.۶ همت 0.09%0.13%first-digital-usd-chart
42$0.792968۴۶,۹۶۲تومان $1.924B ۱۱۳.۸ همت $256.3M ۱۵.۱۶ همت 11.64%-22.71%sui-chart
43$20.25۱,۱۹۹,۳۷۵تومان $1.891B ۱۱۱.۹ همت $267.6M ۱۵.۸۳ همت 11.19%-27.20%injective-chart
44$1.77۱۰۵,۳۷۷تومان $1.934B ۱۱۴.۴ همت $322.1M ۱۹.۰۵ همت 11.08%-15.84%optimism-ethereum-chart
45$2,162.84۱۲۸,۰۹۲,۲۰۶تومان $2.009B ۱۱۸.۸ همت $81.61M ۴.۸۲۸ همت 7.9%-4.67%maker-chart
46$0.198398۱۱,۷۴۹تومان $1.894B ۱۱۲.۱ همت $108.7M ۶.۴۳۱ همت 7.99%-20.67%the-graph-chart
47$0.025163۱,۴۹۰تومان $1.830B ۱۰۸.۲ همت $63.54M ۳.۷۵۹ همت 8.96%-15.91%vechain-chart
48$269.98۱۵,۹۸۹,۴۲۸تومان $1.876B ۱۱۱.۰ همت $65.22M ۳.۸۵۸ همت 8.35%-17.63%bittensor-chart
49$0.015393۹۱۱تومان $1.581B ۹۳.۵۳ همت $768.4M ۴۵.۴۶ همت 14.27%-3.72%notcoin-chart
50$0.000162۹تومان $1.551B ۹۱.۷۸ همت $305.9M ۱۸.۰۹ همت 12.9%-34.28%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۵.۰۲ درصد، ۱۷.۸۳ درصد و ۴.۸۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۵۹.۰۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.