تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$61,602۳,۷۴۵,۶۳۳,۵۹۸تومان $1.215T ۷۳.۸۳ هزار همت $37.37B ۲.۲۷۲ هزار همت 0.28%-5.14%bitcoin-chart
2$3,387.67۲۰۵,۹۸۰,۷۶۱تومان $407.1B ۲۴.۷۵ هزار همت $17.81B ۱.۰۸۳ هزار همت 2.01%-0.97%ethereum-chart
3$0.999588۶۰,۷۷۷تومان $112.9B ۶.۸۶۲ هزار همت $64.46B ۳.۹۱۸ هزار همت 0.002%-0.02%tether-chart
4$575.90۳۵,۰۱۷,۰۲۱تومان $84.99B ۵.۱۶۶ هزار همت $1.779B ۱۰۸.۲ همت 1.59%-1.42%bnb-chart
5$138.25۸,۴۰۶,۱۵۳تومان $63.91B ۳.۸۸۵ هزار همت $3.071B ۱۸۶.۷ همت 7.34%1.47%solana-chart
6$1.00۶۰,۸۱۲تومان $32.84B ۱.۹۹۶ هزار همت $7.225B ۴۳۹.۲ همت 0.01%-0.01%usd-coin-chart
7$0.477704۲۹,۰۴۵تومان $26.57B ۱.۶۱۵ هزار همت $1.054B ۶۴.۰۹ همت 0.46%-3.14%xrp-chart
8$7.62۴۶۳,۷۶۲تومان $18.75B ۱.۱۴۰ هزار همت $321.4M ۱۹.۵۳ همت 4.27%8.73%toncoin-chart
9$0.124977۷,۵۹۸تومان $18.10B ۱.۱۰۰ هزار همت $848.1M ۵۱.۵۵ همت 5.06%3.88%dogecoin-chart
10$0.393011۲۳,۸۹۶تومان $14.05B ۸۵۳.۹ همت $341.9M ۲۰.۷۸ همت 4.19%5.27%cardano-chart
11$0.121819۷,۴۰۶تومان $10.63B ۶۴۵.۹ همت $280.3M ۱۷.۰۴ همت 1.89%5.92%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.47B ۶۳۶.۵ همت $325.1M ۱۹.۷۶ همت 5.1%0.29%shiba-inu-chart
13$25.51۱,۵۵۱,۶۷۹تومان $10.05B ۶۱۰.۸ همت $358.8M ۲۱.۸۱ همت 3.09%-2.65%avalanche-chart
14$5.87۳۵۷,۳۷۷تومان $8.452B ۵۱۳.۷ همت $205.0M ۱۲.۴۶ همت 3.25%1.82%polkadot-new-chart
15$13.99۸۵۰,۹۶۴تومان $8.511B ۵۱۷.۳ همت $362.8M ۲۲.۰۵ همت 4.67%3.99%chainlink-chart
16$385.49۲۳,۴۳۹,۳۹۷تومان $7.604B ۴۶۲.۲ همت $371.2M ۲۲.۵۷ همت 8.33%0.99%bitcoin-cash-chart
17$9.42۵۷۲,۹۰۲تومان $5.653B ۳۴۳.۶ همت $189.2M ۱۱.۵۰ همت 4.49%-2.13%uniswap-chart
18$5.53۳۳۶,۴۴۰تومان $6.040B ۳۶۷.۲ همت $407.9M ۲۴.۷۹ همت 3.37%19.02%near-protocol-chart
19$0.570641۳۴,۶۹۶تومان $5.635B ۳۴۲.۵ همت $266.7M ۱۶.۲۱ همت 2.1%3.68%polygon-chart
20$70.88۴,۳۰۹,۸۵۶تومان $5.294B ۳۲۱.۸ همت $417.4M ۲۵.۳۷ همت 1.97%-1.78%litecoin-chart
21$1.00۶۰,۸۰۷تومان $5.348B ۳۲۵.۱ همت $458.1M ۲۷.۸۵ همت 0.005%0.0001%multi-collateral-dai-chart
22$5.75۳۴۹,۹۷۳تومان $5.331B ۳۲۴.۰ همت $2.123M ۱۲۹.۱ میلیارد ت 0.41%0.55%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.205B ۳۱۶.۴ همت $914.9M ۵۵.۶۱ همت 14.51%17.76%pepe-chart
24$8.29۵۰۴,۱۷۱تومان $3.859B ۲۳۴.۶ همت $72.40M ۴.۴۰۱ همت 5.22%2.82%internet-computer-chart
25$0.157933۹,۶۰۲تومان $3.794B ۲۳۰.۶ همت $66.83M ۴.۰۶۳ همت 5.13%10.49%kaspa-chart
26$23.50۱,۴۲۹,۴۳۳تومان $3.471B ۲۱۱.۰ همت $147.8M ۸.۹۸۲ همت 3.88%1.99%ethereum-classic-chart
27$7.06۴۲۹,۳۴۰تومان $3.192B ۱۹۴.۰ همت $162.4M ۹.۸۷۰ همت 2.99%5.05%aptos-chart
28$161.28۹,۸۰۶,۶۵۴تومان $2.975B ۱۸۰.۸ همت $51.40M ۳.۱۲۴ همت 0.04%-4.24%monero-chart
29$7.85۴۷۷,۸۷۵تومان $3.055B ۱۸۵.۷ همت $209.8M ۱۲.۷۵ همت 7.98%10.61%render-chart
30$0.079297۴,۸۲۱تومان $2.836B ۱۷۲.۴ همت $54.05M ۳.۲۸۵ همت 3.99%5.58%hedera-chart
31$6.97۴۲۴,۰۶۷تومان $2.727B ۱۶۵.۷ همت $146.3M ۸.۸۹۵ همت 3.57%8.20%cosmos-chart
32$0.091282۵,۵۵۰تومان $2.658B ۱۶۱.۶ همت $66.21M ۴.۰۲۵ همت 3.32%1.68%stellar-chart
33$0.771207۴۶,۸۹۱تومان $2.519B ۱۵۳.۱ همت $232.5M ۱۴.۱۴ همت 3.7%-4.91%mantle-chart
34$0.839707۵۱,۰۵۶تومان $2.714B ۱۶۴.۹ همت $266.3M ۱۶.۱۹ همت 7.24%6.71%arbitrum-chart
35$41.51۲,۵۲۴,۲۳۴تومان $2.491B ۱۵۱.۴ همت $3.445M ۲۰۹.۴ میلیارد ت 1.05%-1.97%okb-chart
36$0.091815۵,۵۸۲تومان $2.440B ۱۴۸.۳ همت $10.92M ۶۶۳.۶ میلیارد ت 3.03%-0.88%cronos-chart
37$4.44۲۷۰,۰۸۳تومان $2.509B ۱۵۲.۵ همت $144.2M ۸.۷۶۳ همت 1.59%2.68%filecoin-chart
38$1.74۱۰۵,۹۰۱تومان $2.558B ۱۵۵.۵ همت $123.2M ۷.۴۹۱ همت 11.57%8.88%stacks-chart
39$1.00۶۰,۸۲۹تومان $2.223B ۱۳۵.۱ همت $5.509B ۳۳۴.۹ همت 0.04%-0.004%first-digital-usd-chart
40$1.54۹۴,۲۳۸تومان $2.337B ۱۴۲.۱ همت $60.34M ۳.۶۶۸ همت 3.94%6.79%immutable-x-chart
41$0.890164۵۴,۱۲۴تومان $2.160B ۱۳۱.۳ همت $187.3M ۱۱.۳۹ همت 3.27%12.15%sui-chart
42$2,342.96۱۴۲,۴۵۹,۰۶۷تومان $2.176B ۱۳۲.۳ همت $98.05M ۵.۹۶۰ همت 8.21%8.34%maker-chart
43$0.026515۱,۶۱۲تومان $2.147B ۱۳۰.۵ همت $37.85M ۲.۳۰۱ همت 6.09%6.00%vechain-chart
44$0.220346۱۳,۳۹۷تومان $2.104B ۱۲۷.۹ همت $83.43M ۵.۰۷۱ همت 4.28%11.27%the-graph-chart
45$1.77۱۰۷,۶۳۲تومان $1.986B ۱۲۰.۷ همت $212.0M ۱۲.۸۹ همت 2.67%-1.30%optimism-ethereum-chart
46$286.47۱۷,۴۱۸,۳۰۹تومان $2.000B ۱۲۱.۵ همت $57.84M ۳.۵۱۶ همت 2.07%7.16%bittensor-chart
47$22.97۱,۳۹۶,۸۳۲تومان $2.146B ۱۳۰.۴ همت $156.7M ۹.۵۲۴ همت 7.1%15.24%injective-chart
48$2.34۱۴۲,۵۴۰تومان $2.093B ۱۲۷.۲ همت $285.6M ۱۷.۳۶ همت 6.62%15.62%lido-dao-chart
49$29.74۱,۸۰۸,۳۸۵تومان $1.953B ۱۱۸.۷ همت $102.2M ۶.۲۱۰ همت 9.94%19.30%arweave-chart
50$1.95۱۱۸,۹۳۹تومان $1.954B ۱۱۸.۸ همت $684.2M ۴۱.۵۹ همت 15.32%-3.58%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۴۶ درصد، ۱۷.۹۳ درصد و ۵.۰۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۰,۷۸۵.۸۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.