تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۶۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$63,591۳,۷۷۳,۸۸۰,۰۶۸تومان $1.254T ۷۴.۳۵ هزار همت $26.02B ۱.۵۴۳ هزار همت 3.09%-5.06%bitcoin-chart
2$3,471.13۲۰۵,۹۹۷,۹۲۸تومان $424.4B ۲۵.۱۷ هزار همت $15.34B ۹۰۹.۶ همت 3.15%-1.27%ethereum-chart
3$0.999298۵۹,۳۰۴تومان $112.8B ۶.۶۹۰ هزار همت $53.05B ۳.۱۴۶ هزار همت 0.02%0.0007%tether-chart
4$581.57۳۴,۵۱۴,۴۱۲تومان $85.83B ۵.۰۹۰ هزار همت $1.769B ۱۰۴.۹ همت 3.46%-4.31%bnb-chart
5$130.99۷,۷۷۴,۲۸۳تومان $60.52B ۳.۵۸۹ هزار همت $2.148B ۱۲۷.۴ همت 4.66%-11.42%solana-chart
6$0.999898۵۹,۳۳۹تومان $32.64B ۱.۹۳۶ هزار همت $5.421B ۳۲۱.۵ همت 0.007%-0.009%usd-coin-chart
7$0.487230۲۸,۹۱۵تومان $27.10B ۱.۶۰۷ هزار همت $1.023B ۶۰.۶۴ همت 2.1%1.69%xrp-chart
8$0.123017۷,۳۰۰تومان $17.81B ۱.۰۵۶ هزار همت $668.2M ۳۹.۶۲ همت 2.11%-13.80%dogecoin-chart
9$7.05۴۱۸,۷۲۰تومان $17.34B ۱.۰۲۸ هزار همت $271.6M ۱۶.۱۱ همت 2.39%-10.71%toncoin-chart
10$0.383687۲۲,۷۷۰تومان $13.71B ۸۱۳.۱ همت $273.1M ۱۶.۱۹ همت 1.96%-9.28%cardano-chart
11$27.63۱,۶۳۹,۸۲۱تومان $10.87B ۶۴۴.۶ همت $242.6M ۱۴.۳۹ همت 1.69%-13.57%avalanche-chart
12$0.000017۱تومان $10.42B ۶۱۷.۹ همت $294.2M ۱۷.۴۵ همت 5.18%-18.39%shiba-inu-chart
13$0.116521۶,۹۱۵تومان $10.17B ۶۰۲.۹ همت $222.5M ۱۳.۱۹ همت 0.22%0.54%tron-chart
14$14.22۸۴۳,۹۸۵تومان $8.349B ۴۹۵.۱ همت $271.9M ۱۶.۱۲ همت 2.67%-7.06%chainlink-chart
15$5.63۳۳۴,۱۲۵تومان $8.096B ۴۸۰.۱ همت $157.0M ۹.۳۰۸ همت 4.37%-12.32%polkadot-new-chart
16$387.93۲۳,۰۲۲,۳۴۱تومان $7.651B ۴۵۳.۷ همت $229.8M ۱۳.۶۳ همت 1.95%-11.40%bitcoin-cash-chart
17$9.87۵۸۵,۸۹۳تومان $5.923B ۳۵۱.۲ همت $179.3M ۱۰.۶۳ همت 1.37%-7.70%uniswap-chart
18$0.573611۳۴,۰۴۱تومان $5.682B ۳۳۶.۹ همت $209.4M ۱۲.۴۲ همت 2.85%-5.96%polygon-chart
19$5.26۳۱۲,۴۱۰تومان $5.740B ۳۴۰.۴ همت $391.7M ۲۳.۲۳ همت 2.42%-11.15%near-protocol-chart
20$72.70۴,۳۱۴,۸۴۸تومان $5.429B ۳۲۱.۹ همت $344.2M ۲۰.۴۱ همت 2.08%-8.39%litecoin-chart
21$0.999842۵۹,۳۳۶تومان $5.347B ۳۱۷.۱ همت $453.4M ۲۶.۸۹ همت 0.01%-0.001%multi-collateral-dai-chart
22$5.74۳۴۱,۰۹۹تومان $5.323B ۳۱۵.۷ همت $2.636M ۱۵۶.۳ میلیارد ت 0.66%2.96%unus-sed-leo-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.539B ۲۶۹.۱ همت $802.2M ۴۷.۵۷ همت 8.93%-11.11%pepe-chart
24$8.12۴۸۲,۴۳۹تومان $3.783B ۲۲۴.۳ همت $73.90M ۴.۳۸۲ همت 5.55%-16.95%internet-computer-chart
25$23.59۱,۴۰۰,۲۸۰تومان $3.483B ۲۰۶.۵ همت $144.5M ۸.۵۷۱ همت 3.62%-7.26%ethereum-classic-chart
26$0.142611۸,۴۶۳تومان $3.420B ۲۰۲.۸ همت $54.62M ۳.۲۳۹ همت 3.37%-15.07%kaspa-chart
27$168.93۱۰,۰۲۵,۵۶۲تومان $3.116B ۱۸۴.۸ همت $46.60M ۲.۷۶۴ همت 0.06%-2.48%monero-chart
28$6.93۴۱۱,۶۶۸تومان $3.131B ۱۸۵.۷ همت $155.7M ۹.۲۳۱ همت 1.9%-13.67%aptos-chart
29$7.36۴۳۷,۲۰۳تومان $2.863B ۱۶۹.۸ همت $191.7M ۱۱.۳۷ همت 9.2%-11.14%render-chart
30$0.080068۴,۷۵۱تومان $2.863B ۱۶۹.۸ همت $49.67M ۲.۹۴۶ همت 4.11%-10.31%hedera-chart
31$0.092781۵,۵۰۶تومان $2.701B ۱۶۰.۲ همت $53.12M ۳.۱۵۰ همت 2.23%-5.56%stellar-chart
32$6.84۴۰۵,۹۹۵تومان $2.674B ۱۵۸.۶ همت $117.4M ۶.۹۵۹ همت 2.79%-8.49%cosmos-chart
33$0.805516۴۷,۸۰۴تومان $2.638B ۱۵۶.۴ همت $284.8M ۱۶.۸۹ همت 4.19%-10.03%mantle-chart
34$0.793962۴۷,۱۱۸تومان $2.566B ۱۵۲.۲ همت $232.6M ۱۳.۷۹ همت 5.18%-16.34%arbitrum-chart
35$41.53۲,۴۶۵,۰۵۲تومان $2.492B ۱۴۷.۸ همت $3.485M ۲۰۶.۷ میلیارد ت 3.62%-9.68%okb-chart
36$0.093656۵,۵۵۸تومان $2.489B ۱۴۷.۶ همت $10.37M ۶۱۵.۰ میلیارد ت 1.3%-8.26%cronos-chart
37$4.32۲۵۶,۴۶۸تومان $2.439B ۱۴۴.۷ همت $131.6M ۷.۸۰۵ همت 4.9%-20.69%filecoin-chart
38$1.61۹۶,۰۱۲تومان $2.375B ۱۴۰.۸ همت $96.66M ۵.۷۳۲ همت 4.93%-22.11%stacks-chart
39$0.999074۵۹,۲۹۱تومان $2.354B ۱۳۹.۶ همت $5.032B ۲۹۸.۴ همت 0.09%0.03%first-digital-usd-chart
40$1.55۹۲,۲۴۳تومان $2.344B ۱۳۹.۰ همت $57.18M ۳.۳۹۱ همت 3.49%-13.91%immutable-x-chart
41$2,409.73۱۴۳,۰۰۸,۰۳۲تومان $2.238B ۱۳۲.۷ همت $84.34M ۵.۰۰۲ همت 1.76%5.54%maker-chart
42$0.878419۵۲,۱۳۰تومان $2.131B ۱۲۶.۴ همت $183.2M ۱۰.۸۷ همت 2.61%-11.24%sui-chart
43$0.026552۱,۵۷۵تومان $2.150B ۱۲۷.۵ همت $35.78M ۲.۱۲۲ همت 2.06%-10.79%vechain-chart
44$0.220020۱۳,۰۵۷تومان $2.101B ۱۲۴.۶ همت $71.87M ۴.۲۶۲ همت 4.45%-10.99%the-graph-chart
45$293.92۱۷,۴۴۳,۳۷۶تومان $2.046B ۱۲۱.۴ همت $33.23M ۱.۹۷۱ همت 7.27%-8.70%bittensor-chart
46$2.22۱۳۱,۷۶۴تومان $1.982B ۱۱۷.۶ همت $203.2M ۱۲.۰۵ همت 3.45%12.96%lido-dao-chart
47$1.84۱۰۹,۳۹۱تومان $2.068B ۱۲۲.۶ همت $222.0M ۱۳.۱۶ همت 5.69%-9.47%optimism-ethereum-chart
48$1.84۱۰۹,۵۷۰تومان $1.844B ۱۰۹.۴ همت $388.8M ۲۳.۰۵ همت 12.82%-24.96%dogwifhat-chart
49$20.51۱,۲۱۷,۶۹۱تومان $1.916B ۱۱۳.۶ همت $152.2M ۹.۰۲۶ همت 7.34%-27.16%injective-chart
50$1.18۷۰,۵۰۳تومان $1.651B ۹۷.۹۱ همت $210.0M ۱۲.۴۵ همت 6.85%-8.87%ondo-finance-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۶۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۹ درصد، ۱۸.۲۴ درصد و ۴.۸۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۳۰۱.۲۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.