تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۳۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,748۳,۹۴۳,۵۱۹,۲۰۲تومان $1.316T ۷۷.۶۴ هزار همت $34.11B ۲.۰۱۳ هزار همت 3.11%-5.98%bitcoin-chart
2$3,465.23۲۰۴,۷۲۶,۳۲۷تومان $416.4B ۲۴.۵۷ هزار همت $16.09B ۹۴۹.۶ همت 3.06%-9.53%ethereum-chart
3$0.999789۵۹,۰۶۷تومان $112.5B ۶.۶۴۰ هزار همت $63.28B ۳.۷۳۴ هزار همت 0.02%-0.009%tether-chart
4$603.56۳۵,۶۵۸,۴۳۲تومان $89.08B ۵.۲۵۶ هزار همت $1.993B ۱۱۷.۶ همت 3.14%-14.65%bnb-chart
5$148.23۸,۷۵۷,۹۷۹تومان $68.42B ۴.۰۳۷ هزار همت $2.415B ۱۴۲.۵ همت 5.69%-13.53%solana-chart
6$1.00۵۹,۰۸۵تومان $32.58B ۱.۹۲۳ هزار همت $6.939B ۴۰۹.۴ همت 0.009%-0.02%usd-coin-chart
7$0.483202۲۸,۵۴۷تومان $26.82B ۱.۵۸۳ هزار همت $1.124B ۶۶.۳۰ همت 1.91%-7.72%xrp-chart
8$0.142397۸,۴۱۲تومان $20.60B ۱.۲۱۶ هزار همت $941.7M ۵۵.۵۷ همت 4.29%-11.67%dogecoin-chart
9$7.57۴۴۷,۳۳۷تومان $18.42B ۱.۰۸۷ هزار همت $472.2M ۲۷.۸۷ همت 2.02%1.95%toncoin-chart
10$0.425186۲۵,۱۲۰تومان $15.19B ۸۹۶.۴ همت $443.6M ۲۶.۱۸ همت 3.43%-7.18%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.65B ۷۴۶.۶ همت $464.0M ۲۷.۳۸ همت 4.66%-15.62%shiba-inu-chart
12$31.84۱,۸۸۱,۱۸۲تومان $12.52B ۷۳۹.۰ همت $343.2M ۲۰.۲۵ همت 5.03%-12.81%avalanche-chart
13$0.116650۶,۸۹۱تومان $10.18B ۶۰۰.۹ همت $327.0M ۱۹.۳۰ همت 0.5%1.59%tron-chart
14$6.46۳۸۲,۲۳۳تومان $9.303B ۵۴۹.۰ همت $225.9M ۱۳.۳۳ همت 4.26%-10.31%polkadot-new-chart
15$15.42۹۱۱,۰۹۱تومان $9.054B ۵۳۴.۳ همت $371.9M ۲۱.۹۵ همت 4.19%-11.21%chainlink-chart
16$440.67۲۶,۰۳۴,۹۵۶تومان $8.690B ۵۱۲.۸ همت $309.3M ۱۸.۲۵ همت 4.28%-10.99%bitcoin-cash-chart
17$6.08۳۵۹,۳۷۹تومان $6.618B ۳۹۰.۵ همت $296.4M ۱۷.۴۹ همت 6.59%-17.86%near-protocol-chart
18$0.613265۳۶,۲۳۱تومان $6.070B ۳۵۸.۲ همت $322.1M ۱۹.۰۱ همت 4.71%-16.41%polygon-chart
19$10.13۵۹۸,۵۱۲تومان $6.078B ۳۵۸.۷ همت $241.7M ۱۴.۲۶ همت 0.26%-4.80%uniswap-chart
20$79.18۴,۶۷۷,۹۷۹تومان $5.910B ۳۴۸.۷ همت $372.5M ۲۱.۹۸ همت 0.4%-7.46%litecoin-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.077B ۲۹۹.۶ همت $1.030B ۶۰.۸۰ همت 10.26%-16.34%pepe-chart
22$5.59۳۳۰,۶۵۵تومان $5.184B ۳۰۵.۹ همت $3.820M ۲۲۵.۴ میلیارد ت 5.3%-7.08%unus-sed-leo-chart
23$0.999797۵۹,۰۶۸تومان $5.347B ۳۱۵.۵ همت $308.6M ۱۸.۲۱ همت 0.02%-0.005%multi-collateral-dai-chart
24$9.82۵۸۰,۶۰۷تومان $4.569B ۲۶۹.۶ همت $105.6M ۶.۲۳۴ همت 7.77%-18.70%internet-computer-chart
25$0.167049۹,۸۶۹تومان $3.995B ۲۳۵.۷ همت $81.77M ۴.۸۲۵ همت 2.74%-4.66%kaspa-chart
26$25.43۱,۵۰۲,۷۱۱تومان $3.752B ۲۲۱.۴ همت $168.1M ۹.۹۲۳ همت 3.62%-13.26%ethereum-classic-chart
27$7.94۴۶۹,۲۶۷تومان $3.575B ۲۱۱.۰ همت $161.7M ۹.۵۴۳ همت 5.32%-13.22%aptos-chart
28$8.42۴۹۷,۵۴۴تومان $3.273B ۱۹۳.۱ همت $249.2M ۱۴.۷۱ همت 8.09%-20.52%render-chart
29$2.14۱۲۶,۶۹۴تومان $3.146B ۱۸۵.۶ همت $235.8M ۱۳.۹۱ همت 10.33%-7.82%stacks-chart
30$174.64۱۰,۳۱۷,۹۲۳تومان $3.222B ۱۹۰.۱ همت $87.87M ۵.۱۸۵ همت 2.84%6.82%monero-chart
31$0.089124۵,۲۶۵تومان $3.186B ۱۸۸.۰ همت $70.55M ۴.۱۶۳ همت 3.31%-12.75%hedera-chart
32$5.42۳۲۰,۴۷۶تومان $3.055B ۱۸۰.۳ همت $193.3M ۱۱.۴۱ همت 4.64%-9.17%filecoin-chart
33$7.47۴۴۱,۶۳۴تومان $2.922B ۱۷۲.۴ همت $132.0M ۷.۷۸۹ همت 4.37%-14.44%cosmos-chart
34$0.885722۵۲,۳۲۸تومان $2.891B ۱۷۰.۶ همت $174.2M ۱۰.۲۸ همت 2.32%-15.60%mantle-chart
35$29.47۱,۷۴۱,۵۹۰تومان $2.753B ۱۶۲.۵ همت $280.3M ۱۶.۵۴ همت 5.96%4.79%injective-chart
36$0.098374۵,۸۱۱تومان $2.860B ۱۶۸.۸ همت $57.39M ۳.۳۸۷ همت 2.07%-7.46%stellar-chart
37$1.80۱۰۶,۸۱۲تومان $2.680B ۱۵۸.۱ همت $70.75M ۴.۱۷۵ همت 6.59%-18.79%immutable-x-chart
38$0.946771۵۵,۹۳۵تومان $2.742B ۱۶۱.۸ همت $296.5M ۱۷.۴۹ همت 3.33%-13.89%arbitrum-chart
39$0.998607۵۸,۹۹۷تومان $2.703B ۱۵۹.۵ همت $7.034B ۴۱۵.۱ همت 0.24%-0.20%first-digital-usd-chart
40$46.15۲,۷۲۶,۷۸۶تومان $2.769B ۱۶۳.۴ همت $9.735M ۵۷۴.۵ میلیارد ت 0.49%-5.63%okb-chart
41$0.102587۶,۰۶۰تومان $2.726B ۱۶۰.۹ همت $10.27M ۶۰۵.۸ میلیارد ت 2.37%-10.69%cronos-chart
42$2.47۱۴۶,۰۵۸تومان $2.470B ۱۴۵.۷ همت $415.8M ۲۴.۵۴ همت 9.51%-25.39%dogwifhat-chart
43$0.247573۱۴,۶۲۶تومان $2.354B ۱۳۸.۹ همت $107.0M ۶.۳۱۳ همت 6.74%-16.22%the-graph-chart
44$0.989786۵۸,۴۷۶تومان $2.401B ۱۴۱.۷ همت $191.6M ۱۱.۳۱ همت 4.36%-11.64%sui-chart
45$322.92۱۹,۰۷۸,۱۵۸تومان $2.237B ۱۳۲.۰ همت $44.49M ۲.۶۲۵ همت 8.93%-24.60%bittensor-chart
46$2.04۱۲۰,۹۵۴تومان $2.225B ۱۳۱.۳ همت $245.6M ۱۴.۴۹ همت 5.6%-18.15%optimism-ethereum-chart
47$30.08۱,۷۷۷,۶۹۸تومان $1.975B ۱۱۶.۶ همت $165.4M ۹.۷۶۲ همت 13.85%-28.72%arweave-chart
48$0.029666۱,۷۵۲تومان $2.157B ۱۲۷.۳ همت $41.40M ۲.۴۴۳ همت 5.82%-17.91%vechain-chart
49$2,250.76۱۳۲,۹۷۵,۲۰۸تومان $2.088B ۱۲۳.۲ همت $58.58M ۳.۴۵۷ همت 3.2%-14.17%maker-chart
50$0.000210۱۲تومان $2.015B ۱۱۸.۹ همت $476.7M ۲۸.۱۳ همت 8.01%-32.51%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۳۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۸ درصد، ۱۷.۱۶ درصد و ۴.۶۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۱۰.۶۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.