تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۷
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,257۳,۸۱۲,۳۲۵,۹۷۳تومان $1.267T ۷۵.۱۱ هزار همت $24.17B ۱.۴۳۳ هزار همت 0.39%-3.04%bitcoin-chart
2$3,499.21۲۰۷,۶۰۴,۹۰۲تومان $427.9B ۲۵.۳۷ هزار همت $15.07B ۸۹۳.۶ همت 0.22%-0.34%ethereum-chart
3$0.999371۵۹,۲۹۱تومان $112.9B ۶.۶۹۲ هزار همت $49.71B ۲.۹۴۷ هزار همت 0.006%-0.007%tether-chart
4$583.96۳۴,۶۴۶,۱۱۷تومان $86.17B ۵.۱۰۹ هزار همت $1.622B ۹۶.۱۸ همت 0.27%-3.81%bnb-chart
5$135.32۸,۰۲۸,۴۸۶تومان $62.52B ۳.۷۰۷ هزار همت $2.049B ۱۲۱.۵ همت 2.17%-6.71%solana-chart
6$0.999965۵۹,۳۲۶تومان $32.73B ۱.۹۴۱ هزار همت $5.419B ۳۲۱.۳ همت 0.002%-0.002%usd-coin-chart
7$0.486967۲۸,۸۹۱تومان $27.08B ۱.۶۰۶ هزار همت $1.082B ۶۴.۱۴ همت 0.47%1.96%xrp-chart
8$0.124218۷,۳۶۹تومان $17.99B ۱.۰۶۷ هزار همت $554.4M ۳۲.۸۷ همت 0.23%-8.71%dogecoin-chart
9$7.12۴۲۲,۹۰۰تومان $17.52B ۱.۰۳۹ هزار همت $291.3M ۱۷.۲۷ همت 0.11%-10.49%toncoin-chart
10$0.374206۲۲,۲۰۱تومان $13.37B ۷۹۳.۰ همت $269.9M ۱۶.۰۰ همت 3.79%-9.31%cardano-chart
11$25.77۱,۵۲۹,۰۳۳تومان $10.15B ۶۰۱.۷ همت $305.2M ۱۸.۱۰ همت 7.47%-15.03%avalanche-chart
12$0.000017۱تومان $10.58B ۶۲۷.۱ همت $265.4M ۱۵.۷۴ همت 0.17%-13.59%shiba-inu-chart
13$0.118068۷,۰۰۴تومان $10.30B ۶۱۰.۸ همت $269.4M ۱۵.۹۷ همت 1.07%1.96%tron-chart
14$13.82۸۲۰,۳۶۴تومان $8.408B ۴۹۸.۶ همت $321.6M ۱۹.۰۷ همت 2.96%-6.99%chainlink-chart
15$5.56۳۳۰,۲۸۸تومان $8.005B ۴۷۴.۶ همت $142.2M ۸.۴۳۳ همت 2.22%-10.00%polkadot-new-chart
16$383.14۲۲,۷۳۱,۸۵۰تومان $7.557B ۴۴۸.۱ همت $228.5M ۱۳.۵۵ همت 1.54%-10.14%bitcoin-cash-chart
17$5.29۳۱۳,۸۵۳تومان $5.769B ۳۴۲.۱ همت $334.7M ۱۹.۸۵ همت 0.8%-5.50%near-protocol-chart
18$9.74۵۷۸,۴۵۲تومان $5.850B ۳۴۶.۸ همت $151.9M ۹.۰۰۷ همت 2.17%-7.45%uniswap-chart
19$0.568580۳۳,۷۳۳تومان $5.631B ۳۳۳.۹ همت $205.3M ۱۲.۱۷ همت 1.55%-5.03%polygon-chart
20$73.89۴,۳۸۴,۱۳۱تومان $5.518B ۳۲۷.۱ همت $343.9M ۲۰.۳۹ همت 0.22%-5.32%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۳۳۰تومان $5.348B ۳۱۷.۱ همت $449.2M ۲۶.۶۳ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.72۳۳۹,۶۹۵تومان $5.303B ۳۱۴.۴ همت $3.626M ۲۱۵.۰ میلیارد ت 0.28%0.01%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.796B ۲۸۴.۴ همت $721.5M ۴۲.۷۸ همت 3.9%-4.75%pepe-chart
24$8.27۴۹۱,۱۹۹تومان $3.853B ۲۲۸.۵ همت $56.24M ۳.۳۳۴ همت 1.14%-10.80%internet-computer-chart
25$0.146408۸,۶۸۶تومان $3.512B ۲۰۸.۳ همت $41.87M ۲.۴۸۲ همت 0.3%-11.27%kaspa-chart
26$23.52۱,۳۹۵,۵۰۷تومان $3.472B ۲۰۵.۹ همت $140.5M ۸.۳۳۲ همت 1.75%-6.70%ethereum-classic-chart
27$6.82۴۰۵,۰۷۴تومان $3.083B ۱۸۲.۸ همت $133.3M ۷.۹۰۴ همت 1.75%-12.21%aptos-chart
28$164.02۹,۷۳۱,۴۶۴تومان $3.026B ۱۷۹.۴ همت $46.97M ۲.۷۸۵ همت 4.15%-3.81%monero-chart
29$7.49۴۴۴,۷۸۸تومان $2.914B ۱۷۲.۸ همت $143.2M ۸.۴۹۱ همت 1.12%-6.15%render-chart
30$0.078144۴,۶۳۶تومان $2.794B ۱۶۵.۷ همت $41.98M ۲.۴۸۹ همت 3.55%-9.08%hedera-chart
31$0.091555۵,۴۳۱تومان $2.666B ۱۵۸.۱ همت $54.39M ۳.۲۲۵ همت 2.34%-5.63%stellar-chart
32$0.805882۴۷,۸۱۲تومان $2.639B ۱۵۶.۵ همت $273.8M ۱۶.۲۳ همت 0.95%-8.88%mantle-chart
33$6.74۴۰۰,۲۹۵تومان $2.638B ۱۵۶.۴ همت $103.1M ۶.۱۱۲ همت 2.11%-5.81%cosmos-chart
34$0.798974۴۷,۴۰۲تومان $2.582B ۱۵۳.۱ همت $206.7M ۱۲.۲۶ همت 0.01%-13.23%arbitrum-chart
35$41.82۲,۴۸۱,۲۸۵تومان $2.509B ۱۴۸.۸ همت $3.990M ۲۳۶.۶ میلیارد ت 0.7%-7.94%okb-chart
36$4.39۲۶۰,۶۸۴تومان $2.480B ۱۴۷.۱ همت $110.7M ۶.۵۶۱ همت 0.14%-15.08%filecoin-chart
37$0.092808۵,۵۰۶تومان $2.466B ۱۴۶.۲ همت $8.572M ۵۰۸.۳ میلیارد ت 1.92%-8.18%cronos-chart
38$1.61۹۶,۰۸۰تومان $2.378B ۱۴۱.۰ همت $76.89M ۴.۵۵۹ همت 1.65%-14.69%stacks-chart
39$1.54۹۱,۴۸۱تومان $2.325B ۱۳۷.۹ همت $49.32M ۲.۹۲۴ همت 3.21%-10.74%immutable-x-chart
40$2,468.19۱۴۶,۴۳۵,۴۲۳تومان $2.292B ۱۳۵.۹ همت $62.97M ۳.۷۳۴ همت 0.03%8.03%maker-chart
41$0.999746۵۹,۳۱۳تومان $2.290B ۱۳۵.۸ همت $4.469B ۲۶۵.۰ همت 0.007%0.02%first-digital-usd-chart
42$0.914156۵۴,۲۳۶تومان $2.218B ۱۳۱.۵ همت $177.7M ۱۰.۵۴ همت 1.97%-3.62%sui-chart
43$0.025850۱,۵۳۳تومان $2.094B ۱۲۴.۱ همت $35.57M ۲.۱۰۹ همت 3.7%-9.85%vechain-chart
44$0.217499۱۲,۹۰۴تومان $2.077B ۱۲۳.۱ همت $60.62M ۳.۵۹۴ همت 1.29%-8.86%the-graph-chart
45$1.79۱۰۶,۳۱۸تومان $2.010B ۱۱۹.۲ همت $179.8M ۱۰.۶۶ همت 2.28%-11.78%optimism-ethereum-chart
46$2.22۱۳۱,۹۵۰تومان $1.986B ۱۱۷.۷ همت $142.8M ۸.۴۶۶ همت 3.53%9.22%lido-dao-chart
47$284.33۱۶,۸۶۹,۴۸۶تومان $1.981B ۱۱۷.۴ همت $38.71M ۲.۲۹۵ همت 4%-4.96%bittensor-chart
48$20.95۱,۲۴۳,۲۹۰تومان $1.957B ۱۱۶.۱ همت $120.5M ۷.۱۴۲ همت 1.78%-18.80%injective-chart
49$27.94۱,۶۵۸,۰۹۱تومان $1.835B ۱۰۸.۸ همت $77.76M ۴.۶۱۱ همت 9.8%-2.68%arweave-chart
50$1.77۱۰۵,۰۷۰تومان $1.769B ۱۰۴.۹ همت $417.6M ۲۴.۷۶ همت 6.64%-27.36%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۶ درصد، ۱۸.۲۸ درصد و ۴.۸۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۲۹۱.۷۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.