تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۷
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,252۳,۸۱۸,۸۵۱,۰۰۳تومان $1.267T ۷۵.۲۳ هزار همت $15.87B ۹۴۲.۶ همت 0.16%-2.89%bitcoin-chart
2$3,500.02۲۰۸,۰۲۴,۲۳۸تومان $428.0B ۲۵.۴۲ هزار همت $10.60B ۶۲۹.۸ همت 0.26%-1.56%ethereum-chart
3$0.999510۵۹,۴۰۵تومان $112.9B ۶.۷۰۴ هزار همت $36.06B ۲.۱۴۱ هزار همت 0.02%0.002%tether-chart
4$586.51۳۴,۸۵۹,۶۸۴تومان $86.55B ۵.۱۴۰ هزار همت $1.451B ۸۶.۲۰ همت 0.23%-3.09%bnb-chart
5$134.35۷,۹۸۵,۲۸۶تومان $62.07B ۳.۶۸۶ هزار همت $1.524B ۹۰.۵۲ همت 1.13%-7.00%solana-chart
6$1.00۵۹,۴۳۶تومان $32.75B ۱.۹۴۵ هزار همت $3.665B ۲۱۷.۶ همت 0.01%-0.002%usd-coin-chart
7$0.486686۲۸,۹۲۶تومان $27.07B ۱.۶۰۸ هزار همت $677.5M ۴۰.۲۴ همت 0.6%0.73%xrp-chart
8$0.125065۷,۴۳۳تومان $18.11B ۱.۰۷۶ هزار همت $404.8M ۲۴.۰۴ همت 1.26%-8.26%dogecoin-chart
9$7.23۴۳۰,۰۹۱تومان $17.79B ۱.۰۵۶ هزار همت $210.3M ۱۲.۴۹ همت 0.7%-10.12%toncoin-chart
10$0.388716۲۳,۱۰۳تومان $13.89B ۸۲۵.۱ همت $266.1M ۱۵.۸۰ همت 1.72%-5.42%cardano-chart
11$26.08۱,۵۵۰,۲۸۹تومان $10.27B ۶۱۰.۰ همت $556.4M ۳۳.۰۴ همت 5.76%-13.76%avalanche-chart
12$0.000018۱تومان $10.67B ۶۳۳.۵ همت $202.6M ۱۲.۰۳ همت 0.95%-12.86%shiba-inu-chart
13$0.119842۷,۱۲۲تومان $10.46B ۶۲۱.۰ همت $225.2M ۱۳.۳۷ همت 1.13%4.15%tron-chart
14$13.81۸۲۰,۹۹۷تومان $8.400B ۴۹۸.۹ همت $245.4M ۱۴.۵۷ همت 4.31%-7.60%chainlink-chart
15$5.76۳۴۲,۹۱۶تومان $8.296B ۴۹۲.۷ همت $140.9M ۸.۳۶۷ همت 1.41%-7.13%polkadot-new-chart
16$392.08۲۳,۳۰۳,۸۱۹تومان $7.733B ۴۵۹.۳ همت $193.7M ۱۱.۵۰ همت 1.67%-8.45%bitcoin-cash-chart
17$5.24۳۱۱,۹۳۳تومان $5.725B ۳۴۰.۰ همت $239.0M ۱۴.۱۹ همت 2.27%-7.29%near-protocol-chart
18$9.92۵۹۰,۱۰۲تومان $5.957B ۳۵۳.۸ همت $125.5M ۷.۴۵۳ همت 2.09%-14.61%uniswap-chart
19$0.571504۳۳,۹۶۷تومان $5.660B ۳۳۶.۲ همت $168.7M ۱۰.۰۲ همت 1.4%-6.05%polygon-chart
20$74.31۴,۴۱۶,۷۷۱تومان $5.549B ۳۲۹.۶ همت $251.8M ۱۴.۹۵ همت 1.52%-5.55%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۴۳۶تومان $5.348B ۳۱۷.۶ همت $334.4M ۱۹.۸۶ همت 0.005%0.00004%multi-collateral-dai-chart
22$5.74۳۴۱,۵۷۰تومان $5.323B ۳۱۶.۱ همت $2.977M ۱۷۶.۸ میلیارد ت 2.91%0.36%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.826B ۲۸۶.۶ همت $499.6M ۲۹.۶۷ همت 0.16%-4.55%pepe-chart
24$8.30۴۹۳,۳۲۳تومان $3.863B ۲۲۹.۴ همت $45.75M ۲.۷۱۷ همت 0.25%-10.05%internet-computer-chart
25$0.149040۸,۸۵۸تومان $3.576B ۲۱۲.۴ همت $38.18M ۲.۲۶۸ همت 2.85%-6.25%kaspa-chart
26$23.52۱,۳۹۸,۳۰۴تومان $3.473B ۲۰۶.۳ همت $106.2M ۶.۳۰۶ همت 1.11%-7.48%ethereum-classic-chart
27$6.90۴۱۰,۴۷۴تومان $3.119B ۱۸۵.۲ همت $96.04M ۵.۷۰۴ همت 0.85%-11.99%aptos-chart
28$162.57۹,۶۶۲,۵۲۱تومان $2.999B ۱۷۸.۱ همت $33.40M ۱.۹۸۴ همت 0.53%-5.36%monero-chart
29$7.55۴۴۸,۹۵۷تومان $2.936B ۱۷۴.۴ همت $117.9M ۷.۰۰۳ همت 0.25%-6.38%render-chart
30$0.078452۴,۶۶۲تومان $2.805B ۱۶۶.۶ همت $32.70M ۱.۹۴۲ همت 2.36%-8.59%hedera-chart
31$0.091252۵,۴۲۳تومان $2.657B ۱۵۷.۸ همت $41.65M ۲.۴۷۴ همت 1.95%-5.86%stellar-chart
32$0.805900۴۷,۸۹۸تومان $2.639B ۱۵۶.۷ همت $206.9M ۱۲.۲۹ همت 1.08%-9.80%mantle-chart
33$6.78۴۰۳,۴۰۴تومان $2.653B ۱۵۷.۶ همت $82.56M ۴.۹۰۳ همت 1.3%-4.94%cosmos-chart
34$0.804659۴۷,۸۲۴تومان $2.600B ۱۵۴.۴ همت $142.7M ۸.۴۷۷ همت 0.13%-13.29%arbitrum-chart
35$41.83۲,۴۸۶,۴۱۸تومان $2.510B ۱۴۹.۱ همت $2.251M ۱۳۳.۷ میلیارد ت 0.31%-8.56%okb-chart
36$4.41۲۶۲,۳۵۰تومان $2.492B ۱۴۸.۰ همت $87.45M ۵.۱۹۳ همت 0.14%-16.57%filecoin-chart
37$0.093234۵,۵۴۱تومان $2.477B ۱۴۷.۱ همت $6.221M ۳۶۹.۵ میلیارد ت 0.69%-8.66%cronos-chart
38$1.65۹۸,۲۴۴تومان $2.427B ۱۴۴.۱ همت $70.56M ۴.۱۹۱ همت 0.18%-13.23%stacks-chart
39$1.57۹۳,۷۰۶تومان $2.377B ۱۴۱.۲ همت $40.51M ۲.۴۰۶ همت 1.02%-10.14%immutable-x-chart
40$2,464.22۱۴۶,۴۶۰,۹۶۲تومان $2.288B ۱۳۵.۹ همت $46.91M ۲.۷۸۶ همت 1.35%7.03%maker-chart
41$0.999742۵۹,۴۱۹تومان $2.290B ۱۳۶.۰ همت $2.688B ۱۵۹.۶ همت 0.009%0.09%first-digital-usd-chart
42$0.894447۵۳,۱۶۱تومان $2.170B ۱۲۸.۹ همت $140.6M ۸.۳۴۸ همت 0.1%-5.80%sui-chart
43$0.026226۱,۵۵۸تومان $2.124B ۱۲۶.۱ همت $28.28M ۱.۶۸۰ همت 2.49%-8.93%vechain-chart
44$0.214198۱۲,۷۳۰تومان $2.045B ۱۲۱.۵ همت $49.20M ۲.۹۲۲ همت 3.48%-10.52%the-graph-chart
45$1.80۱۰۷,۴۷۱تومان $2.028B ۱۲۰.۵ همت $141.7M ۸.۴۱۸ همت 3.02%-12.79%optimism-ethereum-chart
46$2.20۱۳۱,۱۸۱تومان $1.971B ۱۱۷.۰ همت $116.4M ۶.۹۱۵ همت 1.02%7.71%lido-dao-chart
47$282.61۱۶,۷۹۷,۱۶۸تومان $1.969B ۱۱۷.۰ همت $29.05M ۱.۷۲۵ همت 2.66%-6.51%bittensor-chart
48$21.18۱,۲۵۸,۹۸۱تومان $1.978B ۱۱۷.۵ همت $87.52M ۵.۱۹۸ همت 2.12%-18.67%injective-chart
49$27.66۱,۶۴۴,۰۹۵تومان $1.816B ۱۰۷.۹ همت $73.07M ۴.۳۴۰ همت 5.21%-5.43%arweave-chart
50$1.80۱۰۷,۰۴۶تومان $1.799B ۱۰۶.۹ همت $336.2M ۱۹.۹۶ همت 4.16%-24.78%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۹۹ درصد، ۱۸.۲۴ درصد و ۴.۸۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۳۹۰.۹۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.