تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۳۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,575۳,۹۸۷,۱۳۲,۴۹۳تومان $1.332T ۷۸.۵۷ هزار همت $35.81B ۲.۱۱۲ هزار همت 0.06%-4.88%bitcoin-chart
2$3,512.64۲۰۷,۲۵۶,۶۹۹تومان $422.1B ۲۴.۹۰ هزار همت $17.62B ۱.۰۴۰ هزار همت 0.28%-9.04%ethereum-chart
3$0.999887۵۸,۹۹۶تومان $112.5B ۶.۶۳۵ هزار همت $69.60B ۴.۱۰۵ هزار همت 0.03%-0.01%tether-chart
4$609.71۳۵,۹۷۴,۹۱۰تومان $89.98B ۵.۳۰۸ هزار همت $2.226B ۱۳۱.۳ همت 0.05%-13.00%bnb-chart
5$152.53۹,۰۰۰,۱۸۸تومان $70.40B ۴.۱۵۳ هزار همت $2.891B ۱۷۰.۵ همت 0.7%-12.02%solana-chart
6$0.999994۵۹,۰۰۲تومان $32.40B ۱.۹۱۲ هزار همت $7.227B ۴۲۶.۳ همت 0.006%0.004%usd-coin-chart
7$0.488013۲۸,۷۹۴تومان $27.09B ۱.۵۹۸ هزار همت $1.257B ۷۴.۱۲ همت 1.1%-7.05%xrp-chart
8$0.143601۸,۴۷۲تومان $20.78B ۱.۲۲۶ هزار همت $1.270B ۷۴.۹۰ همت 2.86%-11.57%dogecoin-chart
9$7.61۴۴۹,۲۱۰تومان $18.52B ۱.۰۹۳ هزار همت $487.3M ۲۸.۷۴ همت 7.91%5.59%toncoin-chart
10$0.431614۲۵,۴۶۶تومان $15.42B ۹۰۹.۶ همت $458.0M ۲۷.۰۲ همت 1.5%-6.04%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.80B ۷۵۴.۹ همت $808.0M ۴۷.۶۶ همت 1.55%-15.86%shiba-inu-chart
12$32.74۱,۹۳۱,۹۸۷تومان $12.88B ۷۵۹.۶ همت $391.1M ۲۳.۰۷ همت 2.39%-9.86%avalanche-chart
13$0.116959۶,۹۰۰تومان $10.21B ۶۰۲.۳ همت $358.9M ۲۱.۱۷ همت 0.5%2.54%tron-chart
14$6.58۳۸۸,۴۴۶تومان $9.467B ۵۵۸.۴ همت $278.5M ۱۶.۴۳ همت 2.42%-8.60%polkadot-new-chart
15$15.60۹۲۰,۶۱۳تومان $9.160B ۵۴۰.۴ همت $455.0M ۲۶.۸۴ همت 2.56%-10.31%chainlink-chart
16$449.34۲۶,۵۱۲,۴۱۲تومان $8.860B ۵۲۲.۷ همت $308.9M ۱۸.۲۲ همت 0.67%-10.46%bitcoin-cash-chart
17$6.20۳۶۶,۲۲۰تومان $6.725B ۳۹۶.۷ همت $351.5M ۲۰.۷۳ همت 1.06%-17.70%near-protocol-chart
18$0.634518۳۷,۴۳۸تومان $6.280B ۳۷۰.۵ همت $324.7M ۱۹.۱۵ همت 1.65%-11.94%polygon-chart
19$9.88۵۸۳,۳۰۶تومان $5.931B ۳۴۹.۹ همت $354.9M ۲۰.۹۴ همت 6.15%-7.96%uniswap-chart
20$78.32۴,۶۲۱,۵۰۷تومان $5.846B ۳۴۴.۹ همت $383.2M ۲۲.۶۱ همت 1.21%-7.86%litecoin-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.390B ۳۱۸.۰ همت $1.345B ۷۹.۳۴ همت 0.83%-14.41%pepe-chart
22$5.81۳۴۲,۸۴۲تومان $5.382B ۳۱۷.۵ همت $2.741M ۱۶۱.۷ میلیارد ت 2.06%-3.70%unus-sed-leo-chart
23$0.999998۵۹,۰۰۲تومان $5.348B ۳۱۵.۵ همت $348.4M ۲۰.۵۵ همت 0.007%-0.01%multi-collateral-dai-chart
24$10.11۵۹۷,۰۹۸تومان $4.705B ۲۷۷.۵ همت $117.8M ۶.۹۵۰ همت 0.55%-17.09%internet-computer-chart
25$0.168758۹,۹۵۷تومان $4.035B ۲۳۸.۰ همت $115.4M ۶.۸۰۵ همت 2.89%-7.68%kaspa-chart
26$25.80۱,۵۲۲,۴۷۷تومان $3.806B ۲۲۴.۵ همت $196.2M ۱۱.۵۸ همت 0.15%-12.71%ethereum-classic-chart
27$8.06۴۷۵,۸۵۹تومان $3.630B ۲۱۴.۱ همت $173.7M ۱۰.۲۵ همت 0.13%-12.43%aptos-chart
28$8.87۵۲۳,۵۳۵تومان $3.448B ۲۰۳.۴ همت $325.5M ۱۹.۲۰ همت 6.21%-16.73%render-chart
29$2.30۱۳۶,۱۶۶تومان $3.385B ۱۹۹.۷ همت $283.8M ۱۶.۷۴ همت 5.13%-3.54%stacks-chart
30$174.23۱۰,۲۸۰,۱۸۲تومان $3.214B ۱۸۹.۶ همت $84.81M ۵.۰۰۳ همت 1.78%6.38%monero-chart
31$0.089922۵,۳۰۵تومان $3.215B ۱۸۹.۶ همت $78.23M ۴.۶۱۵ همت 2.61%-13.47%hedera-chart
32$5.50۳۲۴,۵۷۴تومان $3.098B ۱۸۲.۷ همت $227.8M ۱۳.۴۴ همت 1.06%-8.87%filecoin-chart
33$7.68۴۵۳,۴۳۹تومان $3.004B ۱۷۷.۲ همت $136.3M ۸.۰۴۳ همت 1.24%-10.86%cosmos-chart
34$0.883712۵۲,۱۴۱تومان $2.885B ۱۷۰.۲ همت $176.8M ۱۰.۴۳ همت 0.39%-16.04%mantle-chart
35$30.47۱,۷۹۷,۸۲۳تومان $2.846B ۱۶۷.۹ همت $348.8M ۲۰.۵۸ همت 11.95%15.17%injective-chart
36$0.099273۵,۸۵۷تومان $2.886B ۱۷۰.۳ همت $63.69M ۳.۷۵۷ همت 1.39%-6.73%stellar-chart
37$1.87۱۱۰,۷۶۷تومان $2.783B ۱۶۴.۲ همت $74.12M ۴.۳۷۲ همت 1.78%-17.48%immutable-x-chart
38$0.954166۵۶,۲۹۸تومان $2.764B ۱۶۳.۰ همت $310.0M ۱۸.۲۹ همت 1.16%-14.60%arbitrum-chart
39$0.999368۵۸,۹۶۵تومان $2.776B ۱۶۳.۸ همت $7.313B ۴۳۱.۴ همت 0.03%-0.11%first-digital-usd-chart
40$46.74۲,۷۵۷,۹۰۰تومان $2.805B ۱۶۵.۴ همت $10.65M ۶۲۸.۳ میلیارد ت 2.62%-5.06%okb-chart
41$0.102919۶,۰۷۲تومان $2.735B ۱۶۱.۳ همت $13.56M ۷۹۹.۹ میلیارد ت 0.37%-12.45%cronos-chart
42$2.53۱۴۹,۶۷۰تومان $2.534B ۱۴۹.۵ همت $544.6M ۳۲.۱۳ همت 3.09%-25.96%dogwifhat-chart
43$0.254704۱۵,۰۲۸تومان $2.422B ۱۴۲.۹ همت $119.6M ۷.۰۵۶ همت 3.11%-15.48%the-graph-chart
44$0.996157۵۸,۷۷۶تومان $2.417B ۱۴۲.۶ همت $237.2M ۱۳.۹۹ همت 0.05%-10.58%sui-chart
45$334.16۱۹,۷۱۶,۶۵۰تومان $2.314B ۱۳۶.۵ همت $69.60M ۴.۱۰۶ همت 5.16%-19.86%bittensor-chart
46$2.08۱۲۳,۰۷۰تومان $2.267B ۱۳۳.۷ همت $284.4M ۱۶.۷۸ همت 0.07%-16.59%optimism-ethereum-chart
47$33.90۲,۰۰۰,۶۱۳تومان $2.226B ۱۳۱.۳ همت $105.9M ۶.۲۴۶ همت 1.18%-21.99%arweave-chart
48$0.030549۱,۸۰۲تومان $2.221B ۱۳۱.۰ همت $47.21M ۲.۷۸۵ همت 2.09%-13.93%vechain-chart
49$2,279.72۱۳۴,۵۱۰,۳۹۱تومان $2.115B ۱۲۴.۸ همت $61.96M ۳.۶۵۵ همت 0.77%-15.52%maker-chart
50$0.000215۱۲تومان $2.065B ۱۲۱.۸ همت $650.6M ۳۸.۳۸ همت 8.13%-31.18%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۳۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۵ درصد، ۱۷.۱۶ درصد و ۴.۵۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۹۸۹.۲۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.