تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۶۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,138۳,۹۵۶,۱۳۱,۱۴۵تومان $1.323T ۷۷.۹۵ هزار همت $27.20B ۱.۶۰۲ هزار همت 0.63%-5.52%bitcoin-chart
2$3,521.80۲۰۷,۵۲۲,۲۳۱تومان $423.1B ۲۴.۹۲ هزار همت $14.36B ۸۴۶.۰ همت 0.42%-7.55%ethereum-chart
3$0.999131۵۸,۸۷۳تومان $112.4B ۶.۶۲۳ هزار همت $53.76B ۳.۱۶۷ هزار همت 0.08%-0.02%tether-chart
4$608.12۳۵,۸۳۳,۵۳۴تومان $89.75B ۵.۲۸۶ هزار همت $1.766B ۱۰۴.۰ همت 0.22%-13.30%bnb-chart
5$148.48۸,۷۴۹,۷۲۷تومان $68.55B ۴.۰۳۸ هزار همت $2.061B ۱۲۱.۴ همت 2.31%-13.79%solana-chart
6$0.999876۵۸,۹۱۷تومان $32.57B ۱.۹۱۸ هزار همت $5.982B ۳۵۲.۳ همت 0.02%0.006%usd-coin-chart
7$0.478952۲۸,۲۲۲تومان $26.62B ۱.۵۶۸ هزار همت $1.037B ۶۱.۰۶ همت 1.74%-8.58%xrp-chart
8$0.143145۸,۴۳۴تومان $20.71B ۱.۲۲۰ هزار همت $717.6M ۴۲.۲۷ همت 0.22%-11.08%dogecoin-chart
9$7.89۴۶۵,۴۳۹تومان $19.22B ۱.۱۳۲ هزار همت $521.8M ۳۰.۷۴ همت 3%5.16%toncoin-chart
10$0.423536۲۴,۹۵۶تومان $15.13B ۸۹۱.۲ همت $344.4M ۲۰.۲۸ همت 2.3%-8.71%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.81B ۷۵۴.۷ همت $340.9M ۲۰.۰۸ همت 0.26%-13.93%shiba-inu-chart
12$31.97۱,۸۸۴,۰۰۲تومان $12.57B ۷۴۰.۶ همت $296.1M ۱۷.۴۴ همت 0.98%-11.23%avalanche-chart
13$0.115995۶,۸۳۵تومان $10.13B ۵۹۶.۴ همت $265.9M ۱۵.۶۶ همت 0.25%1.63%tron-chart
14$6.43۳۷۹,۴۴۳تومان $9.260B ۵۴۵.۴ همت $177.3M ۱۰.۴۵ همت 1.15%-9.86%polkadot-new-chart
15$15.33۹۰۳,۸۰۹تومان $9.005B ۵۳۰.۴ همت $315.4M ۱۸.۵۸ همت 0.91%-12.34%chainlink-chart
16$439.87۲۵,۹۱۹,۸۵۳تومان $8.674B ۵۱۰.۹ همت $293.0M ۱۷.۲۶ همت 1.59%-14.24%bitcoin-cash-chart
17$5.93۳۴۹,۶۹۴تومان $6.458B ۳۸۰.۴ همت $274.6M ۱۶.۱۷ همت 3.47%-20.20%near-protocol-chart
18$10.76۶۳۴,۱۰۷تومان $6.456B ۳۸۰.۳ همت $269.1M ۱۵.۸۵ همت 9.25%1.01%uniswap-chart
19$0.611714۳۶,۰۴۵تومان $6.054B ۳۵۶.۶ همت $294.2M ۱۷.۳۳ همت 2.81%-14.44%polygon-chart
20$79.36۴,۶۷۶,۶۶۱تومان $5.924B ۳۴۸.۹ همت $354.4M ۲۰.۸۸ همت 1.3%-5.42%litecoin-chart
21$0.999803۵۸,۹۱۳تومان $5.347B ۳۱۴.۹ همت $323.0M ۱۹.۰۲ همت 0.02%0.003%multi-collateral-dai-chart
22$5.58۳۲۸,۹۹۶تومان $5.171B ۳۰۴.۶ همت $2.764M ۱۶۲.۸ میلیارد ت 2.05%-7.08%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.147B ۳۰۳.۲ همت $811.3M ۴۷.۷۹ همت 4.13%-15.10%pepe-chart
24$9.81۵۷۸,۱۸۶تومان $4.565B ۲۶۸.۹ همت $98.88M ۵.۸۲۴ همت 2.36%-18.79%internet-computer-chart
25$0.168355۹,۹۲۰تومان $4.027B ۲۳۷.۲ همت $65.44M ۳.۸۵۴ همت 3.06%-3.31%kaspa-chart
26$25.46۱,۵۰۰,۵۲۷تومان $3.756B ۲۲۱.۳ همت $144.5M ۸.۵۰۹ همت 0.58%-12.29%ethereum-classic-chart
27$8.06۴۷۴,۹۹۶تومان $3.629B ۲۱۳.۸ همت $129.6M ۷.۶۳۳ همت 0.85%-12.05%aptos-chart
28$8.31۴۸۹,۹۳۸تومان $3.231B ۱۹۰.۳ همت $182.2M ۱۰.۷۳ همت 4.84%-20.22%render-chart
29$172.75۱۰,۱۷۹,۳۶۷تومان $3.187B ۱۸۷.۷ همت $83.84M ۴.۹۳۸ همت 3.98%-0.15%monero-chart
30$0.089541۵,۲۷۶تومان $3.201B ۱۸۸.۶ همت $57.34M ۳.۳۷۷ همت 0.19%-11.40%hedera-chart
31$5.45۳۲۱,۲۰۴تومان $3.071B ۱۸۰.۹ همت $134.1M ۷.۸۹۶ همت 0.05%-9.39%filecoin-chart
32$2.08۱۲۲,۹۵۸تومان $3.061B ۱۸۰.۳ همت $212.5M ۱۲.۵۱ همت 9.32%-12.57%stacks-chart
33$0.896623۵۲,۸۳۳تومان $2.927B ۱۷۲.۴ همت $157.2M ۹.۲۶۰ همت 0.38%-12.14%mantle-chart
34$7.48۴۴۱,۳۳۶تومان $2.928B ۱۷۲.۵ همت $115.1M ۶.۷۸۱ همت 1.66%-13.20%cosmos-chart
35$0.098609۵,۸۱۰تومان $2.867B ۱۶۸.۹ همت $47.63M ۲.۸۰۶ همت 0.49%-6.52%stellar-chart
36$46.02۲,۷۱۱,۹۲۶تومان $2.761B ۱۶۲.۶ همت $5.628M ۳۳۱.۵ میلیارد ت 0.94%-6.74%okb-chart
37$0.951378۵۶,۰۶۰تومان $2.756B ۱۶۲.۳ همت $244.8M ۱۴.۴۲ همت 0.65%-13.05%arbitrum-chart
38$0.998506۵۸,۸۳۶تومان $2.585B ۱۵۲.۳ همت $5.456B ۳۲۱.۴ همت 0.09%-0.27%first-digital-usd-chart
39$28.41۱,۶۷۴,۲۶۲تومان $2.654B ۱۵۶.۳ همت $245.5M ۱۴.۴۶ همت 5.98%-2.95%injective-chart
40$1.80۱۰۶,۵۹۳تومان $2.728B ۱۶۰.۷ همت $62.66M ۳.۶۹۱ همت 2.93%-19.33%immutable-x-chart
41$0.102218۶,۰۲۳تومان $2.716B ۱۶۰.۰ همت $9.080M ۵۳۴.۸ میلیارد ت 0.13%-11.23%cronos-chart
42$2.47۱۴۵,۷۹۱تومان $2.471B ۱۴۵.۶ همت $339.6M ۲۰.۰۰ همت 2.74%-25.56%dogwifhat-chart
43$0.993430۵۸,۵۳۷تومان $2.410B ۱۴۲.۰ همت $174.4M ۱۰.۲۷ همت 0.31%-14.11%sui-chart
44$0.247838۱۴,۶۰۳تومان $2.357B ۱۳۸.۸ همت $88.92M ۵.۲۳۸ همت 2.09%-15.84%the-graph-chart
45$319.96۱۸,۸۵۳,۸۶۰تومان $2.218B ۱۳۰.۶ همت $35.42M ۲.۰۸۷ همت 4.68%-25.77%bittensor-chart
46$2.04۱۲۰,۷۲۹تومان $2.227B ۱۳۱.۲ همت $230.4M ۱۳.۵۷ همت 1.04%-18.15%optimism-ethereum-chart
47$0.029865۱,۷۵۹تومان $2.172B ۱۲۷.۹ همت $36.79M ۲.۱۶۷ همت 1.92%-16.49%vechain-chart
48$2,280.36۱۳۴,۳۷۰,۷۲۸تومان $2.116B ۱۲۴.۶ همت $52.64M ۳.۱۰۰ همت 0.42%-12.45%maker-chart
49$0.000214۱۲تومان $2.051B ۱۲۰.۸ همت $292.0M ۱۷.۲۰ همت 2.04%-31.81%floki-inu-chart
50$31.88۱,۸۷۸,۷۳۵تومان $2.093B ۱۲۳.۳ همت $199.4M ۱۱.۷۵ همت 6.67%-24.53%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۶۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۷ درصد، ۱۷.۳۲ درصد و ۴.۶۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۹۰۰.۱۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.