تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,231۳,۷۸۰,۱۹۶,۷۹۰تومان $1.267T ۷۴.۵۶ هزار همت $36.68B ۲.۱۵۸ هزار همت 3.86%-0.24%bitcoin-chart
2$3,159.88۱۸۵,۹۶۸,۹۵۹تومان $379.9B ۲۲.۳۵ هزار همت $24.08B ۱.۴۱۷ هزار همت 8.35%-8.66%ethereum-chart
3$0.999697۵۸,۸۳۵تومان $114.4B ۶.۷۲۹ هزار همت $67.70B ۳.۹۸۳ هزار همت 0.03%-0.03%tether-chart
4$563.08۳۳,۱۳۹,۵۱۷تومان $82.18B ۴.۸۳۵ هزار همت $1.890B ۱۱۱.۲ همت 3.91%-1.73%bnb-chart
5$169.53۹,۹۷۷,۵۷۶تومان $78.77B ۴.۶۳۴ هزار همت $4.209B ۲۴۷.۶ همت 5.39%6.01%solana-chart
6$0.609594۳۵,۸۷۶تومان $34.08B ۲.۰۰۵ هزار همت $2.147B ۱۲۶.۳ همت 3.4%6.25%xrp-chart
7$0.999984۵۸,۸۵۲تومان $33.90B ۱.۹۹۵ هزار همت $7.507B ۴۴۱.۷ همت 0.01%0.005%usd-coin-chart
8$0.124186۷,۳۰۸تومان $18.04B ۱.۰۶۱ هزار همت $935.5M ۵۵.۰۴ همت 7.29%2.38%dogecoin-chart
9$6.54۳۸۵,۰۸۵تومان $16.47B ۹۶۸.۷ همت $281.4M ۱۶.۵۶ همت 6.02%-9.50%toncoin-chart
10$0.392689۲۳,۱۱۰تومان $14.10B ۸۲۹.۴ همت $376.0M ۲۲.۱۲ همت 6.19%-9.99%cardano-chart
11$0.135303۷,۹۶۳تومان $11.78B ۶۹۳.۱ همت $294.7M ۱۷.۳۴ همت 0.43%0.67%tron-chart
12$27.16۱,۵۹۸,۵۴۱تومان $10.72B ۶۳۰.۹ همت $381.2M ۲۲.۴۳ همت 9.07%-1.41%avalanche-chart
13$0.000016۰.۹تومان $9.566B ۵۶۲.۸ همت $329.8M ۱۹.۴۱ همت 7.17%-8.21%shiba-inu-chart
14$5.71۳۳۶,۳۵۵تومان $8.218B ۴۸۳.۵ همت $172.0M ۱۰.۱۲ همت 4.21%-7.99%polkadot-new-chart
15$12.89۷۵۹,۱۲۲تومان $7.844B ۴۶۱.۵ همت $281.8M ۱۶.۵۸ همت 7.1%-6.85%chainlink-chart
16$352.93۲۰,۷۷۱,۴۸۵تومان $6.966B ۴۰۹.۹ همت $241.1M ۱۴.۱۸ همت 5.36%-6.95%bitcoin-cash-chart
17$5.41۳۱۸,۷۰۱تومان $5.986B ۳۵۲.۲ همت $293.5M ۱۷.۲۷ همت 8.5%-11.70%near-protocol-chart
18$5.83۳۴۳,۱۶۸تومان $5.399B ۳۱۷.۶ همت $1.105M ۶۵.۰۴ میلیارد ت 0.17%0.48%unus-sed-leo-chart
19$0.999953۵۸,۸۵۰تومان $5.348B ۳۱۴.۶ همت $210.4M ۱۲.۳۸ همت 0.009%-0.0003%multi-collateral-dai-chart
20$68.07۴,۰۰۶,۱۹۷تومان $5.091B ۲۹۹.۵ همت $347.7M ۲۰.۴۶ همت 7.38%-5.97%litecoin-chart
21$0.000011۰.۶تومان $4.860B ۲۸۵.۹ همت $1.083B ۶۳.۷۱ همت 11.57%-2.77%pepe-chart
22$0.498860۲۹,۳۵۹تومان $4.938B ۲۹۰.۵ همت $239.2M ۱۴.۰۷ همت 7.1%-5.67%polygon-chart
23$7.17۴۲۲,۵۳۱تومان $4.308B ۲۵۳.۵ همت $138.5M ۸.۱۵۰ همت 6.46%-9.55%uniswap-chart
24$9.57۵۶۳,۶۹۷تومان $4.474B ۲۶۳.۲ همت $98.79M ۵.۸۱۲ همت 4.4%-2.30%internet-computer-chart
25$0.174507۱۰,۲۷۰تومان $4.237B ۲۴۹.۳ همت $50.23M ۲.۹۵۵ همت 2.39%-2.15%kaspa-chart
26$21.86۱,۲۸۶,۷۸۴تومان $3.237B ۱۹۰.۵ همت $191.2M ۱۱.۲۵ همت 7.79%-6.09%ethereum-classic-chart
27$6.61۳۸۹,۰۵۹تومان $3.096B ۱۸۲.۱ همت $103.8M ۶.۱۰۶ همت 7.14%-6.14%aptos-chart
28$1.20۷۰,۸۶۰تومان $3.034B ۱۷۸.۵ همت $107.2M ۶.۳۰۸ همت 6.72%-15.91%artificial-superintelligence-alliance-chart
29$0.100735۵,۹۲۸تومان $2.955B ۱۷۳.۹ همت $97.52M ۵.۷۳۸ همت 4.66%-2.76%stellar-chart
30$153.39۹,۰۲۷,۵۵۶تومان $2.830B ۱۶۶.۵ همت $86.61M ۵.۰۹۶ همت 6.05%-4.94%monero-chart
31$0.819379۴۸,۲۲۲تومان $2.677B ۱۵۷.۵ همت $169.0M ۹.۹۴۵ همت 7.35%-0.97%mantle-chart
32$6.56۳۸۶,۱۴۰تومان $2.575B ۱۵۱.۵ همت $11.22M ۶۶۰.۰ میلیارد ت 3.67%1.86%render-chart
33$1.68۹۹,۱۴۸تومان $2.486B ۱۴۶.۳ همت $80.91M ۴.۷۶۰ همت 7.07%-10.03%stacks-chart
34$2,635.61۱۵۵,۱۱۳,۸۹۵تومان $2.452B ۱۴۴.۳ همت $116.9M ۶.۸۷۶ همت 4.46%-6.82%maker-chart
35$2.42۱۴۲,۸۴۸تومان $2.424B ۱۴۲.۶ همت $504.9M ۲۹.۷۱ همت 8.1%2.59%dogwifhat-chart
36$0.698203۴۱,۰۹۱تومان $2.331B ۱۳۷.۲ همت $305.1M ۱۷.۹۵ همت 10.26%-8.18%arbitrum-chart
37$4.15۲۴۴,۶۱۰تومان $2.384B ۱۴۰.۳ همت $132.3M ۷.۷۸۲ همت 7.94%-7.74%filecoin-chart
38$0.089140۵,۲۴۶تومان $2.369B ۱۳۹.۴ همت $11.08M ۶۵۲.۱ میلیارد ت 4.24%-4.10%cronos-chart
39$39.33۲,۳۱۵,۱۹۳تومان $2.360B ۱۳۸.۹ همت $4.847M ۲۸۵.۲ میلیارد ت 1.87%-8.12%okb-chart
40$0.064995۳,۸۲۵تومان $2.331B ۱۳۷.۱ همت $52.49M ۳.۰۸۸ همت 7.07%-12.68%hedera-chart
41$315.24۱۸,۵۵۲,۹۲۹تومان $2.245B ۱۳۲.۱ همت $62.37M ۳.۶۷۰ همت 6.54%-5.07%bittensor-chart
42$5.83۳۴۳,۵۹۹تومان $2.282B ۱۳۴.۳ همت $124.9M ۷.۳۴۸ همت 6.82%-9.67%cosmos-chart
43$1.42۸۳,۸۷۳تومان $2.195B ۱۲۹.۲ همت $45.16M ۲.۶۵۷ همت 10.03%-9.30%immutable-x-chart
44$0.027006۱,۵۸۹تومان $2.187B ۱۲۸.۷ همت $33.76M ۱.۹۸۶ همت 6.36%-12.76%vechain-chart
45$23.93۱,۴۰۸,۸۷۵تومان $2.236B ۱۳۱.۵ همت $131.2M ۷.۷۱۹ همت 6.71%-7.29%injective-chart
46$0.999630۵۸,۸۳۱تومان $2.008B ۱۱۸.۲ همت $4.907B ۲۸۸.۷ همت 0.02%-0.06%first-digital-usd-chart
47$29.14۱,۷۱۵,۲۵۳تومان $1.913B ۱۱۲.۶ همت $50.71M ۲.۹۸۳ همت 8.89%-5.85%arweave-chart
48$1.68۹۹,۳۴۶تومان $1.894B ۱۱۱.۴ همت $218.1M ۱۲.۸۳ همت 9.94%-7.66%optimism-ethereum-chart
49$0.734880۴۳,۲۴۹تومان $1.846B ۱۰۸.۶ همت $125.9M ۷.۴۰۷ همت 10.45%-12.70%sui-chart
50$0.000026۱تومان $1.847B ۱۰۸.۷ همت $290.4M ۱۷.۰۸ همت 7.99%-1.85%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۸۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۵.۲۱ درصد، ۱۶.۵۴ درصد و ۴.۹۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۸۳۵.۰۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.