تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۶۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,821۳,۹۳۵,۰۸۹,۴۴۳تومان $1.317T ۷۷.۵۲ هزار همت $26.87B ۱.۵۸۱ هزار همت 1.13%-6.26%bitcoin-chart
2$3,510.28۲۰۶,۷۲۰,۶۷۸تومان $421.8B ۲۴.۸۲ هزار همت $14.12B ۸۳۱.۰ همت 0.38%-7.80%ethereum-chart
3$0.999290۵۸,۸۴۸تومان $112.5B ۶.۶۱۹ هزار همت $53.19B ۳.۱۳۱ هزار همت 0.05%-0.001%tether-chart
4$607.60۳۵,۷۸۱,۷۶۸تومان $89.67B ۵.۲۷۸ هزار همت $1.752B ۱۰۳.۱ همت 0.2%-13.50%bnb-chart
5$147.85۸,۷۰۷,۴۵۹تومان $68.26B ۴.۰۱۸ هزار همت $2.036B ۱۱۹.۸ همت 2.2%-13.74%solana-chart
6$0.999991۵۸,۸۸۹تومان $32.52B ۱.۹۱۴ هزار همت $5.822B ۳۴۲.۶ همت 0.01%0.005%usd-coin-chart
7$0.477900۲۸,۱۴۳تومان $26.56B ۱.۵۶۳ هزار همت $1.032B ۶۰.۷۲ همت 1.84%-9.21%xrp-chart
8$0.142559۸,۳۹۵تومان $20.63B ۱.۲۱۴ هزار همت $693.2M ۴۰.۸۰ همت 1.11%-11.20%dogecoin-chart
9$8.01۴۷۱,۸۶۴تومان $19.49B ۱.۱۴۷ هزار همت $539.7M ۳۱.۷۷ همت 5.75%6.82%toncoin-chart
10$0.422837۲۴,۹۰۰تومان $15.11B ۸۸۹.۱ همت $329.0M ۱۹.۳۶ همت 2.02%-10.81%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.84B ۷۵۵.۶ همت $339.2M ۱۹.۹۷ همت 0.98%-13.39%shiba-inu-chart
12$31.89۱,۸۷۸,۴۳۱تومان $12.55B ۷۳۸.۳ همت $294.8M ۱۷.۳۵ همت 0.47%-11.33%avalanche-chart
13$0.115829۶,۸۲۱تومان $10.11B ۵۹۵.۱ همت $264.1M ۱۵.۵۴ همت 0.42%1.17%tron-chart
14$6.45۳۷۹,۸۵۰تومان $9.275B ۵۴۵.۹ همت $172.4M ۱۰.۱۵ همت 0.7%-10.17%polkadot-new-chart
15$15.36۹۰۴,۶۹۳تومان $9.019B ۵۳۰.۸ همت $303.4M ۱۷.۸۶ همت 0.37%-11.93%chainlink-chart
16$438.06۲۵,۷۹۷,۳۹۶تومان $8.638B ۵۰۸.۴ همت $293.3M ۱۷.۲۶ همت 1.87%-14.77%bitcoin-cash-chart
17$5.97۳۵۱,۷۰۶تومان $6.499B ۳۸۲.۵ همت $276.1M ۱۶.۲۵ همت 2.73%-18.54%near-protocol-chart
18$10.77۶۳۴,۳۱۴تومان $6.462B ۳۸۰.۳ همت $277.2M ۱۶.۳۱ همت 8.58%2.56%uniswap-chart
19$0.609301۳۵,۸۸۱تومان $6.031B ۳۵۴.۹ همت $291.1M ۱۷.۱۳ همت 2.75%-14.72%polygon-chart
20$79.59۴,۶۸۷,۴۱۵تومان $5.941B ۳۴۹.۷ همت $340.8M ۲۰.۰۶ همت 0.33%-5.27%litecoin-chart
21$0.999807۵۸,۸۷۸تومان $5.347B ۳۱۴.۷ همت $340.7M ۲۰.۰۵ همت 0.01%0.001%multi-collateral-dai-chart
22$5.54۳۲۶,۷۴۸تومان $5.139B ۳۰۲.۵ همت $1.863M ۱۰۹.۷ میلیارد ت 0.91%-7.67%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.113B ۳۰۱.۰ همت $804.0M ۴۷.۳۲ همت 3.96%-14.65%pepe-chart
24$9.77۵۷۵,۵۰۴تومان $4.547B ۲۶۷.۶ همت $95.62M ۵.۶۲۸ همت 1.69%-19.99%internet-computer-chart
25$0.167654۹,۸۷۳تومان $4.010B ۲۳۶.۰ همت $63.99M ۳.۷۶۶ همت 1.89%-3.25%kaspa-chart
26$25.54۱,۵۰۴,۲۶۳تومان $3.768B ۲۲۱.۸ همت $141.4M ۸.۳۲۳ همت 0.29%-12.06%ethereum-classic-chart
27$8.04۴۷۳,۵۰۳تومان $3.620B ۲۱۳.۱ همت $126.4M ۷.۴۳۹ همت 0.35%-11.89%aptos-chart
28$8.31۴۸۹,۴۹۸تومان $3.230B ۱۹۰.۱ همت $178.3M ۱۰.۴۹ همت 4.22%-19.53%render-chart
29$175.33۱۰,۳۲۵,۴۶۰تومان $3.234B ۱۹۰.۴ همت $80.36M ۴.۷۳۰ همت 1.36%1.24%monero-chart
30$0.089584۵,۲۷۵تومان $3.203B ۱۸۸.۵ همت $56.73M ۳.۳۳۹ همت 0.18%-11.30%hedera-chart
31$5.40۳۱۸,۴۸۷تومان $3.046B ۱۷۹.۳ همت $135.3M ۷.۹۶۱ همت 0.45%-16.34%filecoin-chart
32$2.06۱۲۱,۵۶۹تومان $3.028B ۱۷۸.۲ همت $209.0M ۱۲.۳۰ همت 10.88%-13.63%stacks-chart
33$0.893483۵۲,۶۱۷تومان $2.917B ۱۷۱.۷ همت $155.0M ۹.۱۲۱ همت 0.14%-12.07%mantle-chart
34$7.46۴۳۹,۴۴۸تومان $2.917B ۱۷۱.۷ همت $112.4M ۶.۶۱۶ همت 1.96%-12.49%cosmos-chart
35$0.098094۵,۷۷۶تومان $2.852B ۱۶۷.۹ همت $47.37M ۲.۷۸۸ همت 1.03%-7.36%stellar-chart
36$46.14۲,۷۱۷,۳۰۳تومان $2.769B ۱۶۲.۹ همت $5.610M ۳۳۰.۲ میلیارد ت 0.77%-6.71%okb-chart
37$0.945750۵۵,۶۹۵تومان $2.739B ۱۶۱.۲ همت $236.3M ۱۳.۹۱ همت 0.34%-13.13%arbitrum-chart
38$0.998447۵۸,۷۹۸تومان $2.561B ۱۵۰.۷ همت $5.371B ۳۱۶.۱ همت 0.06%-0.25%first-digital-usd-chart
39$28.04۱,۶۵۱,۶۷۸تومان $2.620B ۱۵۴.۲ همت $244.3M ۱۴.۳۸ همت 7.7%-4.44%injective-chart
40$1.81۱۰۶,۷۲۷تومان $2.733B ۱۶۰.۸ همت $61.65M ۳.۶۲۹ همت 2.24%-18.68%immutable-x-chart
41$0.101958۶,۰۰۴تومان $2.709B ۱۵۹.۵ همت $9.067M ۵۳۳.۶ میلیارد ت 0.61%-11.17%cronos-chart
42$2.46۱۴۴,۹۴۶تومان $2.459B ۱۴۴.۷ همت $342.9M ۲۰.۱۸ همت 3.12%-24.65%dogwifhat-chart
43$0.991145۵۸,۳۶۸تومان $2.405B ۱۴۱.۵ همت $171.9M ۱۰.۱۲ همت 0.21%-13.38%sui-chart
44$0.249211۱۴,۶۷۶تومان $2.370B ۱۳۹.۵ همت $88.04M ۵.۱۸۱ همت 1.06%-14.75%the-graph-chart
45$317.99۱۸,۷۲۶,۸۳۹تومان $2.204B ۱۲۹.۷ همت $35.71M ۲.۱۰۲ همت 4.82%-25.05%bittensor-chart
46$2.03۱۱۹,۶۵۷تومان $2.208B ۱۳۰.۰ همت $225.8M ۱۳.۲۹ همت 1.63%-18.62%optimism-ethereum-chart
47$0.029608۱,۷۴۳تومان $2.153B ۱۲۶.۷ همت $36.61M ۲.۱۵۵ همت 2.82%-16.84%vechain-chart
48$2,286.24۱۳۴,۶۳۷,۰۱۰تومان $2.121B ۱۲۴.۹ همت $52.30M ۳.۰۷۸ همت 0.78%-11.85%maker-chart
49$0.000213۱۲تومان $2.040B ۱۲۰.۱ همت $284.8M ۱۶.۷۶ همت 2.69%-30.68%floki-inu-chart
50$30.72۱,۸۰۹,۶۸۴تومان $2.017B ۱۱۸.۷ همت $202.8M ۱۱.۹۳ همت 10.68%-26.63%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۶۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۴ درصد، ۱۷.۳۳ درصد و ۴.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۸۵۵.۱۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.