تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۹۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$70,573۴,۰۴۶,۱۴۱,۴۷۹تومان $1.390T ۷۹.۷۱ هزار همت $57.94B ۳.۳۲۲ هزار همت 5.16%14.33%bitcoin-chart
2$3,765.65۲۱۵,۸۹۲,۵۰۵تومان $452.4B ۲۵.۹۳ هزار همت $46.37B ۲.۶۵۸ هزار همت 21.71%29.89%ethereum-chart
3$0.999908۵۷,۳۲۶تومان $111.4B ۶.۳۸۴ هزار همت $122.2B ۷.۰۰۳ هزار همت 0.02%0.06%tether-chart
4$612.85۳۵,۱۳۶,۲۸۷تومان $90.38B ۵.۱۸۲ هزار همت $3.828B ۲۱۹.۵ همت 7.11%6.47%bnb-chart
5$179.07۱۰,۲۶۶,۴۷۹تومان $80.43B ۴.۶۱۱ هزار همت $5.475B ۳۱۳.۹ همت 1.12%23.90%solana-chart
6$1.00۵۷,۳۳۳تومان $33.21B ۱.۹۰۴ هزار همت $13.00B ۷۴۵.۲ همت 0.007%0.001%usd-coin-chart
7$0.543619۳۱,۱۶۶تومان $30.06B ۱.۷۲۳ هزار همت $2.023B ۱۱۶.۰ همت 5.87%7.80%xrp-chart
8$0.168991۹,۶۸۸تومان $24.40B ۱.۳۹۹ هزار همت $2.543B ۱۴۵.۸ همت 11.29%12.87%dogecoin-chart
9$6.37۳۶۵,۶۳۲تومان $22.16B ۱.۲۷۰ هزار همت $339.3M ۱۹.۴۵ همت 0.5%-4.34%toncoin-chart
10$0.501079۲۸,۷۲۷تومان $17.88B ۱.۰۲۵ هزار همت $652.1M ۳۷.۳۸ همت 7.16%15.86%cardano-chart
11$40.58۲,۳۲۷,۰۷۸تومان $15.55B ۸۹۱.۷ همت $926.3M ۵۳.۱۰ همت 12.97%24.78%avalanche-chart
12$0.000026۱تومان $15.34B ۸۷۹.۴ همت $1.122B ۶۴.۳۲ همت 7.99%11.08%shiba-inu-chart
13$7.58۴۳۵,۰۴۶تومان $10.91B ۶۲۵.۶ همت $347.2M ۱۹.۹۱ همت 8.14%14.46%polkadot-new-chart
14$0.123664۷,۰۸۹تومان $10.81B ۶۱۹.۹ همت $428.9M ۲۴.۵۹ همت 1.4%-1.09%tron-chart
15$16.89۹۶۸,۴۸۳تومان $9.918B ۵۶۸.۶ همت $812.7M ۴۶.۶۰ همت 2.29%27.05%chainlink-chart
16$524.96۳۰,۰۹۷,۱۶۴تومان $10.35B ۵۹۳.۲ همت $732.7M ۴۲.۰۰ همت 7.92%20.99%bitcoin-cash-chart
17$8.01۴۵۹,۴۳۱تومان $8.638B ۴۹۵.۳ همت $777.2M ۴۴.۵۶ همت 1.6%14.12%near-protocol-chart
18$0.746765۴۲,۸۱۳تومان $7.398B ۴۲۴.۲ همت $504.3M ۲۸.۹۲ همت 8.88%13.72%polygon-chart
19$88.52۵,۰۷۵,۴۷۱تومان $6.600B ۳۷۸.۴ همت $694.9M ۳۹.۸۴ همت 6.08%11.15%litecoin-chart
20$13.57۷۷۸,۴۴۵تومان $6.302B ۳۶۱.۳ همت $143.9M ۸.۲۵۰ همت 6.41%14.25%internet-computer-chart
21$9.42۵۴۰,۱۹۰تومان $5.643B ۳۲۳.۵ همت $393.7M ۲۲.۵۷ همت 22.38%35.98%uniswap-chart
22$5.99۳۴۳,۴۸۹تومان $5.550B ۳۱۸.۲ همت $1.411M ۸۰.۹۱ میلیارد ت 1.35%1.24%unus-sed-leo-chart
23$0.999723۵۷,۳۱۶تومان $5.346B ۳۰۶.۵ همت $874.9M ۵۰.۱۶ همت 0.03%-0.01%multi-collateral-dai-chart
24$32.22۱,۸۴۷,۶۳۰تومان $4.743B ۲۷۱.۹ همت $890.8M ۵۱.۰۷ همت 14.93%25.57%ethereum-classic-chart
25$0.000012۰.۷تومان $5.219B ۲۹۹.۲ همت $3.306B ۱۸۹.۵ همت 31.65%14.74%pepe-chart
26$10.93۶۲۶,۹۳۷تومان $4.250B ۲۴۳.۷ همت $536.7M ۳۰.۷۷ همت 7.09%7.91%render-chart
27$0.115538۶,۶۲۴تومان $4.130B ۲۳۶.۸ همت $116.1M ۶.۶۵۴ همت 3.36%8.34%hedera-chart
28$9.31۵۳۴,۱۱۰تومان $4.053B ۲۳۲.۴ همت $231.1M ۱۳.۲۵ همت 12.35%17.18%aptos-chart
29$2.50۱۴۳,۶۰۳تومان $3.713B ۲۱۲.۹ همت $94.51M ۵.۴۱۸ همت 8.72%20.11%immutable-x-chart
30$0.999283۵۷,۲۹۰تومان $3.460B ۱۹۸.۴ همت $10.21B ۵۸۵.۵ همت 0.12%-0.06%first-digital-usd-chart
31$8.86۵۰۸,۳۱۶تومان $3.466B ۱۹۸.۷ همت $225.8M ۱۲.۹۵ همت 7.89%7.14%cosmos-chart
32$6.17۳۵۳,۷۴۸تومان $3.424B ۱۹۶.۳ همت $383.8M ۲۲.۰۱ همت 10.76%13.21%filecoin-chart
33$0.127657۷,۳۱۸تومان $3.392B ۱۹۴.۵ همت $17.74M ۱.۰۱۷ همت 4.86%3.85%cronos-chart
34$1.04۶۰,۱۰۰تومان $3.422B ۱۹۶.۲ همت $69.91M ۴.۰۰۸ همت 10.75%8.86%mantle-chart
35$0.113008۶,۴۷۹تومان $3.273B ۱۸۷.۶ همت $87.34M ۵.۰۰۷ همت 6.34%9.93%stellar-chart
36$0.342778۱۹,۶۵۲تومان $3.259B ۱۸۶.۹ همت $242.8M ۱۳.۹۲ همت 10.4%27.41%the-graph-chart
37$2.96۱۷۰,۱۱۷تومان $3.225B ۱۸۴.۹ همت $683.1M ۳۹.۱۶ همت 17.47%20.39%optimism-ethereum-chart
38$2.20۱۲۶,۴۰۴تومان $3.221B ۱۸۴.۶ همت $183.8M ۱۰.۵۴ همت 9.44%12.54%stacks-chart
39$44.03۲,۵۲۴,۵۱۸تومان $2.882B ۱۶۵.۲ همت $220.5M ۱۲.۶۴ همت 7.14%14.64%arweave-chart
40$0.131640۷,۵۴۷تومان $3.120B ۱۷۸.۹ همت $54.07M ۳.۱۰۰ همت 6.96%13.76%kaspa-chart
41$51.57۲,۹۵۶,۶۳۱تومان $3.094B ۱۷۷.۴ همت $11.71M ۶۷۱.۱ میلیارد ت 5.26%5.10%okb-chart
42$1.20۶۹,۱۳۹تومان $3.201B ۱۸۳.۵ همت $1.310B ۷۵.۰۹ همت 23.68%25.65%arbitrum-chart
43$3,151.87۱۸۰,۷۰۳,۰۳۸تومان $2.924B ۱۶۷.۶ همت $179.1M ۱۰.۲۷ همت 12.5%17.45%maker-chart
44$2.80۱۶۰,۸۷۰تومان $2.803B ۱۶۰.۷ همت $861.7M ۴۹.۴۰ همت 3.14%-7.34%dogwifhat-chart
45$425.00۲۴,۳۶۶,۱۸۰تومان $2.892B ۱۶۵.۸ همت $78.08M ۴.۴۷۶ همت 14.85%24.25%bittensor-chart
46$1.14۶۵,۳۷۰تومان $2.667B ۱۵۲.۹ همت $298.5M ۱۷.۱۱ همت 3.92%24.29%sui-chart
47$0.036843۲,۱۱۲تومان $2.679B ۱۵۳.۶ همت $87.88M ۵.۰۳۹ همت 7.05%10.06%vechain-chart
48$27.87۱,۵۹۷,۹۸۵تومان $2.603B ۱۴۹.۳ همت $186.5M ۱۰.۶۹ همت 9%28.01%injective-chart
49$0.896797۵۱,۴۱۵تومان $2.514B ۱۴۴.۱ همت $539.1M ۳۰.۹۱ همت 0.04%36.37%fantom-chart
50$2.49۱۴۲,۸۲۸تومان $2.491B ۱۴۲.۸ همت $71.48M ۴.۰۹۸ همت 7.58%27.57%theta-network-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۹۶ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۲۳ درصد، ۱۷.۳۲ درصد و ۴.۲۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۳۳۱.۸۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.