تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$59,753۳,۴۹۰,۹۰۸,۴۳۶تومان $1.178T ۶۸.۸۷ هزار همت $21.35B ۱.۲۴۸ هزار همت 1.81%5.02%bitcoin-chart
2$3,195.10۱۸۶,۶۶۴,۴۵۳تومان $384.1B ۲۲.۴۵ هزار همت $9.856B ۵۷۶.۰ همت 1.31%7.36%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۴۴۱تومان $112.5B ۶.۵۷۵ هزار همت $40.45B ۲.۳۶۴ هزار همت 0.02%0.02%tether-chart
4$535.19۳۱,۲۶۷,۰۹۰تومان $78.99B ۴.۶۱۶ هزار همت $1.486B ۸۶.۸۷ همت 0.2%7.37%bnb-chart
5$144.79۸,۴۵۹,۱۰۲تومان $67.19B ۳.۹۲۷ هزار همت $1.874B ۱۰۹.۵ همت 3.38%5.30%solana-chart
6$0.999978۵۸,۴۲۰تومان $33.97B ۱.۹۸۵ هزار همت $3.979B ۲۳۲.۶ همت 0.002%-0.01%usd-coin-chart
7$0.528215۳۰,۸۵۹تومان $29.48B ۱.۷۲۳ هزار همت $2.644B ۱۵۴.۵ همت 2.09%22.88%xrp-chart
8$7.33۴۲۸,۴۷۴تومان $18.39B ۱.۰۷۵ هزار همت $172.7M ۱۰.۰۹ همت 0.18%-2.42%toncoin-chart
9$0.112175۶,۵۵۳تومان $16.28B ۹۵۱.۳ همت $596.4M ۳۴.۸۶ همت 2.06%4.00%dogecoin-chart
10$0.427409۲۴,۹۷۰تومان $15.34B ۸۹۶.۳ همت $435.9M ۲۵.۴۸ همت 1.32%18.40%cardano-chart
11$0.138074۸,۰۶۶تومان $12.03B ۷۰۳.۱ همت $331.2M ۱۹.۳۶ همت 1.21%7.51%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.17B ۵۹۴.۱ همت $259.5M ۱۵.۱۷ همت 0.85%9.01%shiba-inu-chart
13$25.92۱,۵۱۴,۶۹۱تومان $10.23B ۵۹۷.۷ همت $279.0M ۱۶.۳۱ همت 0.33%0.24%avalanche-chart
14$6.23۳۶۴,۱۸۶تومان $8.964B ۵۲۳.۹ همت $130.0M ۷.۵۹۵ همت 0.37%2.49%polkadot-new-chart
15$13.10۷۶۵,۴۵۴تومان $7.967B ۴۶۵.۶ همت $281.7M ۱۶.۴۷ همت 0.67%3.67%chainlink-chart
16$367.39۲۱,۴۶۴,۲۰۱تومان $7.250B ۴۲۳.۷ همت $282.5M ۱۶.۵۱ همت 1.26%14.17%bitcoin-cash-chart
17$5.32۳۱۱,۱۹۶تومان $5.870B ۳۴۳.۱ همت $223.9M ۱۳.۰۸ همت 2.4%14.84%near-protocol-chart
18$5.78۳۳۷,۸۷۲تومان $5.355B ۳۱۳.۰ همت $346.3K ۲۰.۲۴ میلیارد ت 0.49%2.04%unus-sed-leo-chart
19$1.00۵۸,۴۲۵تومان $5.348B ۳۱۲.۶ همت $126.1M ۷.۳۶۷ همت 0.02%0.03%multi-collateral-dai-chart
20$69.64۴,۰۶۸,۹۹۷تومان $5.206B ۳۰۴.۳ همت $239.5M ۱۴.۰۰ همت 0.06%9.40%litecoin-chart
21$0.521040۳۰,۴۴۰تومان $5.155B ۳۰۱.۳ همت $195.1M ۱۱.۴۰ همت 1.51%6.53%polygon-chart
22$8.22۴۸۰,۶۹۴تومان $4.937B ۲۸۸.۵ همت $117.1M ۶.۸۴۴ همت 0.57%5.59%uniswap-chart
23$0.168042۹,۸۱۷تومان $4.064B ۲۳۷.۵ همت $35.12M ۲.۰۵۲ همت 0.73%3.28%kaspa-chart
24$8.79۵۱۴,۰۹۴تومان $4.102B ۲۳۹.۷ همت $133.5M ۷.۸۰۵ همت 10.64%23.58%internet-computer-chart
25$0.000008۰.۵تومان $3.743B ۲۱۸.۷ همت $528.3M ۳۰.۸۷ همت 1.7%-0.49%pepe-chart
26$22.25۱,۳۰۰,۰۵۰تومان $3.292B ۱۹۲.۴ همت $147.9M ۸.۶۴۱ همت 1.4%10.28%ethereum-classic-chart
27$1.19۶۹,۵۶۸تومان $3.001B ۱۷۵.۴ همت $90.67M ۵.۲۹۹ همت 2.11%2.30%fetch-chart
28$6.59۳۸۵,۲۰۶تومان $3.076B ۱۷۹.۸ همت $86.68M ۵.۰۶۶ همت 5.46%13.99%aptos-chart
29$0.103551۶,۰۴۹تومان $3.027B ۱۷۶.۹ همت $144.6M ۸.۴۵۳ همت 0.09%17.19%stellar-chart
30$157.01۹,۱۷۳,۲۹۶تومان $2.896B ۱۶۹.۳ همت $49.28M ۲.۸۸۰ همت 1.91%2.26%monero-chart
31$2,792.66۱۶۳,۱۵۲,۸۹۰تومان $2.598B ۱۵۱.۸ همت $111.7M ۶.۵۲۷ همت 5.25%26.53%maker-chart
32$0.069894۴,۰۸۳تومان $2.501B ۱۴۶.۲ همت $46.87M ۲.۷۳۹ همت 2.12%4.93%hedera-chart
33$1.67۹۷,۶۳۱تومان $2.464B ۱۴۴.۰ همت $82.51M ۴.۸۲۲ همت 0.28%21.10%stacks-chart
34$4.21۲۴۶,۳۳۷تومان $2.407B ۱۴۰.۷ همت $104.7M ۶.۱۱۸ همت 1.07%12.02%filecoin-chart
35$0.093093۵,۴۳۸تومان $2.474B ۱۴۴.۶ همت $7.230M ۴۲۲.۵ میلیارد ت 4.19%10.90%cronos-chart
36$6.12۳۵۷,۸۸۶تومان $2.395B ۱۴۰.۰ همت $79.95M ۴.۶۷۲ همت 1.17%3.10%cosmos-chart
37$6.11۳۵۷,۰۳۶تومان $2.389B ۱۳۹.۶ همت $99.76M ۵.۸۳۰ همت 0.85%-7.28%render-chart
38$39.21۲,۲۹۰,۹۲۶تومان $2.353B ۱۳۷.۵ همت $3.677M ۲۱۴.۹ میلیارد ت 1.7%4.41%okb-chart
39$0.712232۴۱,۶۱۰تومان $2.327B ۱۳۶.۰ همت $170.1M ۹.۹۳۹ همت 0.47%10.76%mantle-chart
40$0.029440۱,۷۱۹تومان $2.384B ۱۳۹.۳ همت $43.11M ۲.۵۱۹ همت 3.41%25.78%vechain-chart
41$0.705035۴۱,۱۸۹تومان $2.278B ۱۳۳.۲ همت $146.5M ۸.۵۶۰ همت 0.67%4.32%arbitrum-chart
42$1.33۷۸,۰۹۴تومان $2.059B ۱۲۰.۳ همت $42.31M ۲.۴۷۳ همت 2.51%6.72%immutable-x-chart
43$0.807393۴۷,۱۶۹تومان $2.028B ۱۱۸.۵ همت $119.3M ۶.۹۷۲ همت 6.14%19.77%sui-chart
44$1.00۵۸,۴۳۴تومان $1.931B ۱۱۲.۸ همت $2.198B ۱۲۸.۵ همت 0.04%-0.01%first-digital-usd-chart
45$1.72۱۰۰,۶۳۹تومان $1.932B ۱۱۲.۹ همت $149.4M ۸.۷۳۱ همت 1.77%20.75%optimism-ethereum-chart
46$20.43۱,۱۹۳,۸۳۵تومان $1.909B ۱۱۱.۵ همت $68.34M ۳.۹۹۴ همت 0.88%6.78%injective-chart
47$264.53۱۵,۴۵۴,۷۵۲تومان $1.871B ۱۰۹.۴ همت $37.58M ۲.۱۹۶ همت 4.58%20.34%bittensor-chart
48$0.189204۱۱,۰۵۳تومان $1.807B ۱۰۵.۶ همت $41.37M ۲.۴۱۸ همت 0.48%4.55%the-graph-chart
49$1.69۹۹,۱۸۴تومان $1.696B ۹۹.۱۰ همت $282.4M ۱۶.۵۰ همت 5.88%-5.92%dogwifhat-chart
50$0.000023۱تومان $1.607B ۹۳.۹۲ همت $214.4M ۱۲.۵۳ همت 3.29%7.01%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۲۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۵۸ درصد، ۱۷.۴۷ درصد و ۵.۱۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۴۴۲.۳۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.