تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۴۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,524۳,۸۷۲,۵۲۲,۸۹۷تومان $1.292T ۷۶.۳۱ هزار همت $18.79B ۱.۱۱۰ هزار همت 0.007%-3.03%bitcoin-chart
2$3,579.93۲۱۱,۵۷۴,۳۱۲تومان $437.7B ۲۵.۸۶ هزار همت $13.56B ۸۰۰.۹ همت 0.62%2.01%ethereum-chart
3$0.999452۵۹,۰۶۷تومان $112.5B ۶.۶۴۸ هزار همت $43.67B ۲.۵۷۹ هزار همت 0.05%-0.03%tether-chart
4$602.37۳۵,۶۰۰,۳۸۱تومان $88.90B ۵.۲۵۲ هزار همت $1.752B ۱۰۳.۵ همت 0.13%-1.21%bnb-chart
5$135.84۸,۰۲۸,۲۰۲تومان $62.74B ۳.۷۰۶ هزار همت $2.096B ۱۲۳.۸ همت 3.09%-10.79%solana-chart
6$0.999933۵۹,۰۹۶تومان $32.80B ۱.۹۳۷ هزار همت $4.070B ۲۴۰.۴ همت 0.01%-0.001%usd-coin-chart
7$0.495294۲۹,۲۷۱تومان $27.52B ۱.۶۲۶ هزار همت $963.0M ۵۶.۸۹ همت 0.4%1.61%xrp-chart
8$0.124124۷,۳۳۵تومان $17.97B ۱.۰۶۲ هزار همت $591.0M ۳۴.۹۱ همت 1.06%-13.54%dogecoin-chart
9$7.16۴۲۳,۳۹۶تومان $17.47B ۱.۰۳۲ هزار همت $292.9M ۱۷.۳۰ همت 1.97%-6.14%toncoin-chart
10$0.390883۲۳,۱۰۱تومان $13.97B ۸۲۵.۱ همت $271.7M ۱۶.۰۵ همت 1.29%-9.62%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.89B ۶۴۳.۵ همت $283.9M ۱۶.۷۷ همت 1.32%-14.86%shiba-inu-chart
12$27.55۱,۶۲۸,۵۵۶تومان $10.84B ۶۴۰.۴ همت $212.8M ۱۲.۵۷ همت 1.34%-15.49%avalanche-chart
13$0.116173۶,۸۶۵تومان $10.14B ۵۹۸.۸ همت $228.6M ۱۳.۵۱ همت 0.15%-0.72%tron-chart
14$14.53۸۵۹,۰۷۷تومان $8.534B ۵۰۴.۱ همت $251.9M ۱۴.۸۸ همت 1.68%-6.90%chainlink-chart
15$5.88۳۴۷,۷۸۱تومان $8.462B ۴۹۹.۹ همت $162.2M ۹.۵۷۹ همت 0.34%-10.38%polkadot-new-chart
16$393.08۲۳,۲۳۱,۰۳۰تومان $7.752B ۴۵۷.۹ همت $212.3M ۱۲.۵۴ همت 0.71%-12.08%bitcoin-cash-chart
17$10.09۵۹۶,۸۵۴تومان $6.059B ۳۵۷.۹ همت $205.5M ۱۲.۱۴ همت 1.17%2.10%uniswap-chart
18$0.583440۳۴,۴۸۱تومان $5.779B ۳۴۱.۴ همت $206.5M ۱۲.۲۰ همت 1.91%-7.71%polygon-chart
19$74.23۴,۳۸۷,۵۵۸تومان $5.543B ۳۲۷.۴ همت $260.4M ۱۵.۳۸ همت 0.12%-5.02%litecoin-chart
20$5.20۳۰۷,۷۲۰تومان $5.676B ۳۳۵.۳ همت $268.2M ۱۵.۸۵ همت 2.92%-15.96%near-protocol-chart
21$1.00۵۹,۱۰۰تومان $5.348B ۳۱۵.۹ همت $478.0M ۲۸.۲۴ همت 0.0006%0.008%multi-collateral-dai-chart
22$5.71۳۳۷,۹۶۷تومان $5.296B ۳۱۲.۹ همت $739.3K ۴۳.۶۷ میلیارد ت 0.09%-1.60%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.838B ۲۸۵.۸ همت $653.2M ۳۸.۵۹ همت 1.34%-9.23%pepe-chart
24$8.67۵۱۲,۸۵۲تومان $4.038B ۲۳۸.۶ همت $71.50M ۴.۲۲۴ همت 3.67%-14.28%internet-computer-chart
25$24.31۱,۴۳۷,۲۷۱تومان $3.589B ۲۱۲.۰ همت $128.4M ۷.۵۸۷ همت 1.71%-5.42%ethereum-classic-chart
26$0.148039۸,۷۴۹تومان $3.549B ۲۰۹.۶ همت $48.03M ۲.۸۳۷ همت 0.07%-13.14%kaspa-chart
27$171.79۱۰,۱۵۳,۰۳۹تومان $3.169B ۱۸۷.۲ همت $50.64M ۲.۹۹۲ همت 2.64%-1.05%monero-chart
28$7.01۴۱۴,۵۹۰تومان $3.165B ۱۸۷.۰ همت $147.7M ۸.۷۲۶ همت 1.05%-12.72%aptos-chart
29$8.09۴۷۸,۲۳۷تومان $3.145B ۱۸۵.۸ همت $205.1M ۱۲.۱۱ همت 1.98%-7.75%render-chart
30$0.083048۴,۹۰۸تومان $2.970B ۱۷۵.۴ همت $45.61M ۲.۶۹۴ همت 2.77%-7.11%hedera-chart
31$0.094228۵,۵۶۸تومان $2.743B ۱۶۲.۰ همت $46.97M ۲.۷۷۴ همت 1.63%-4.75%stellar-chart
32$6.98۴۱۲,۶۹۸تومان $2.730B ۱۶۱.۳ همت $109.3M ۶.۴۵۴ همت 2.09%-8.72%cosmos-chart
33$0.830919۴۹,۱۰۷تومان $2.712B ۱۶۰.۲ همت $253.4M ۱۴.۹۷ همت 0.38%-6.10%mantle-chart
34$0.825121۴۸,۷۶۴تومان $2.666B ۱۵۷.۵ همت $199.4M ۱۱.۷۸ همت 0.55%-13.38%arbitrum-chart
35$43.12۲,۵۴۸,۸۱۷تومان $2.588B ۱۵۲.۹ همت $2.515M ۱۴۸.۶ میلیارد ت 0.46%-7.55%okb-chart
36$4.48۲۶۵,۲۲۶تومان $2.532B ۱۴۹.۶ همت $123.0M ۷.۲۶۶ همت 0.7%-17.81%filecoin-chart
37$0.094513۵,۵۸۵تومان $2.511B ۱۴۸.۴ همت $6.991M ۴۱۳.۰ میلیارد ت 0.17%-7.55%cronos-chart
38$1.68۹۹,۸۳۳تومان $2.480B ۱۴۶.۵ همت $99.24M ۵.۸۶۲ همت 0.4%-27.30%stacks-chart
39$1.00۵۹,۱۰۶تومان $2.370B ۱۴۰.۰ همت $4.045B ۲۳۸.۹ همت 0.02%0.06%first-digital-usd-chart
40$1.57۹۳,۰۵۵تومان $2.374B ۱۴۰.۲ همت $54.90M ۳.۲۴۳ همت 1.1%-15.78%immutable-x-chart
41$2,466.21۱۴۵,۷۵۳,۴۷۵تومان $2.290B ۱۳۵.۳ همت $97.13M ۵.۷۳۷ همت 0.6%8.61%maker-chart
42$1.94۱۱۴,۶۹۸تومان $2.177B ۱۲۸.۶ همت $190.0M ۱۱.۲۳ همت 0.39%-6.55%optimism-ethereum-chart
43$0.026924۱,۵۹۱تومان $2.180B ۱۲۸.۸ همت $37.43M ۲.۲۱۱ همت 1.61%-11.59%vechain-chart
44$0.877293۵۱,۸۴۸تومان $2.128B ۱۲۵.۷ همت $158.7M ۹.۳۷۳ همت 5.93%-11.94%sui-chart
45$2.25۱۳۳,۴۵۱تومان $2.016B ۱۱۹.۱ همت $225.6M ۱۳.۳۳ همت 4.71%14.06%lido-dao-chart
46$0.228212۱۳,۴۸۷تومان $2.179B ۱۲۸.۷ همت $82.81M ۴.۸۹۲ همت 4.43%-9.98%the-graph-chart
47$312.83۱۸,۴۸۸,۶۳۰تومان $2.176B ۱۲۸.۶ همت $53.60M ۳.۱۶۶ همت 6.03%-7.36%bittensor-chart
48$2.06۱۲۲,۰۳۰تومان $2.063B ۱۲۱.۸ همت $338.8M ۲۰.۰۱ همت 1.94%-18.37%dogwifhat-chart
49$21.79۱,۲۸۷,۹۰۶تومان $2.035B ۱۲۰.۲ همت $144.2M ۸.۵۱۹ همت 5.48%-28.33%injective-chart
50$27.34۱,۶۱۵,۹۹۵تومان $1.795B ۱۰۶.۰ همت $93.66M ۵.۵۳۳ همت 3.48%-19.74%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۴۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۸ درصد، ۱۸.۳۴ درصد و ۴.۷۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۷۱.۷۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.