تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,290۳,۷۶۷,۴۵۰,۰۱۲تومان $1.269T ۷۴.۳۲ هزار همت $34.66B ۲.۰۳۱ هزار همت 3.19%-0.87%bitcoin-chart
2$3,175.22۱۸۶,۰۶۸,۲۰۱تومان $381.8B ۲۲.۳۷ هزار همت $21.97B ۱.۲۸۷ هزار همت 8.17%-8.03%ethereum-chart
3$0.999838۵۸,۵۹۰تومان $114.4B ۶.۷۰۱ هزار همت $64.27B ۳.۷۶۵ هزار همت 0.02%-0.03%tether-chart
4$565.78۳۳,۱۵۵,۱۶۲تومان $82.57B ۴.۸۳۸ هزار همت $1.859B ۱۰۸.۹ همت 3.85%-1.44%bnb-chart
5$170.83۱۰,۰۱۰,۶۷۸تومان $79.37B ۴.۶۵۰ هزار همت $3.979B ۲۳۳.۱ همت 3.13%7.09%solana-chart
6$0.609023۳۵,۶۸۸تومان $34.05B ۱.۹۹۵ هزار همت $2.210B ۱۲۹.۵ همت 0.38%5.33%xrp-chart
7$1.00۵۸,۶۰۱تومان $34.01B ۱.۹۹۳ هزار همت $7.199B ۴۲۱.۸ همت 0.01%-0.006%usd-coin-chart
8$0.124872۷,۳۱۷تومان $18.14B ۱.۰۶۳ هزار همت $903.7M ۵۲.۹۴ همت 6.12%2.44%dogecoin-chart
9$6.64۳۸۹,۲۴۵تومان $16.71B ۹۷۹.۳ همت $261.5M ۱۵.۳۲ همت 4.54%-7.64%toncoin-chart
10$0.396698۲۳,۲۴۶تومان $14.24B ۸۳۴.۳ همت $360.4M ۲۱.۱۲ همت 4.89%-10.04%cardano-chart
11$0.135745۷,۹۵۴تومان $11.82B ۶۹۲.۵ همت $284.3M ۱۶.۶۵ همت 0.94%1.36%tron-chart
12$27.44۱,۶۰۸,۵۵۱تومان $10.84B ۶۳۴.۹ همت $410.0M ۲۴.۰۲ همت 9.9%-0.87%avalanche-chart
13$0.000016۰.۹تومان $9.654B ۵۶۵.۶ همت $312.2M ۱۸.۲۹ همت 4.99%-7.54%shiba-inu-chart
14$5.74۳۳۶,۹۰۰تومان $8.267B ۴۸۴.۳ همت $162.6M ۹.۵۲۷ همت 3.74%-7.70%polkadot-new-chart
15$13.00۷۶۲,۱۷۵تومان $7.909B ۴۶۳.۴ همت $271.2M ۱۵.۸۹ همت 5.83%-5.49%chainlink-chart
16$353.91۲۰,۷۳۹,۵۴۶تومان $6.985B ۴۰۹.۳ همت $230.9M ۱۳.۵۳ همت 5.32%-6.45%bitcoin-cash-chart
17$5.62۳۲۹,۷۵۴تومان $6.219B ۳۶۴.۴ همت $279.9M ۱۶.۴۰ همت 4.49%-7.32%near-protocol-chart
18$5.79۳۳۹,۵۸۶تومان $5.366B ۳۱۴.۴ همت $1.107M ۶۴.۸۷ میلیارد ت 1%-0.15%unus-sed-leo-chart
19$0.999883۵۸,۵۹۳تومان $5.347B ۳۱۳.۳ همت $197.9M ۱۱.۶۰ همت 0.01%-0.01%multi-collateral-dai-chart
20$69.11۴,۰۵۰,۲۴۳تومان $5.169B ۳۰۲.۸ همت $332.3M ۱۹.۴۷ همت 5.8%-4.46%litecoin-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.072B ۲۹۷.۱ همت $1.112B ۶۵.۱۵ همت 4.37%-1.16%pepe-chart
22$0.504310۲۹,۵۵۲تومان $4.992B ۲۹۲.۴ همت $229.8M ۱۳.۴۶ همت 5.67%-5.78%polygon-chart
23$7.19۴۲۱,۴۰۳تومان $4.315B ۲۵۲.۸ همت $137.6M ۸.۰۶۱ همت 5.65%-9.84%uniswap-chart
24$9.55۵۵۹,۹۷۷تومان $4.464B ۲۶۱.۵ همت $98.66M ۵.۷۸۰ همت 3.52%-3.59%internet-computer-chart
25$0.176186۱۰,۳۲۴تومان $4.278B ۲۵۰.۶ همت $47.52M ۲.۷۸۴ همت 1.07%-1.57%kaspa-chart
26$22.09۱,۲۹۴,۶۳۲تومان $3.271B ۱۹۱.۶ همت $186.4M ۱۰.۹۲ همت 6.86%-4.85%ethereum-classic-chart
27$6.64۳۸۹,۶۷۶تومان $3.114B ۱۸۲.۴ همت $94.45M ۵.۵۳۴ همت 5.56%-5.00%aptos-chart
28$1.20۷۰,۸۶۶تومان $3.047B ۱۷۸.۵ همت $110.8M ۶.۴۹۱ همت 5.2%-16.91%artificial-superintelligence-alliance-chart
29$0.102177۵,۹۸۷تومان $2.997B ۱۷۵.۶ همت $95.59M ۵.۶۰۰ همت 0.85%-2.01%stellar-chart
30$155.38۹,۱۰۵,۷۴۷تومان $2.866B ۱۶۷.۹ همت $81.76M ۴.۷۹۰ همت 3.28%-3.62%monero-chart
31$0.817496۴۷,۹۰۵تومان $2.671B ۱۵۶.۵ همت $166.7M ۹.۷۶۵ همت 7.56%3.74%mantle-chart
32$6.59۳۸۶,۱۸۹تومان $2.586B ۱۵۱.۵ همت $10.44M ۶۱۱.۸ میلیارد ت 3.12%0.20%render-chart
33$1.70۹۹,۸۵۹تومان $2.515B ۱۴۷.۳ همت $80.55M ۴.۷۱۹ همت 6.13%-9.44%stacks-chart
34$2,623.89۱۵۳,۷۶۰,۱۴۱تومان $2.441B ۱۴۳.۰ همت $113.3M ۶.۶۳۷ همت 4.99%-9.58%maker-chart
35$2.56۱۵۰,۵۵۷تومان $2.566B ۱۵۰.۴ همت $462.6M ۲۷.۱۰ همت 1.65%7.95%dogwifhat-chart
36$0.704521۴۱,۲۸۴تومان $2.353B ۱۳۷.۸ همت $286.2M ۱۶.۷۷ همت 9.78%-7.20%arbitrum-chart
37$4.19۲۴۵,۶۴۱تومان $2.404B ۱۴۰.۹ همت $130.0M ۷.۶۱۸ همت 7.06%-7.52%filecoin-chart
38$0.090154۵,۲۸۳تومان $2.396B ۱۴۰.۳ همت $9.633M ۵۶۴.۴ میلیارد ت 2.99%-3.72%cronos-chart
39$39.67۲,۳۲۵,۱۲۵تومان $2.381B ۱۳۹.۵ همت $4.745M ۲۷۸.۰ میلیارد ت 0.83%-7.71%okb-chart
40$0.065941۳,۸۶۴تومان $2.365B ۱۳۸.۶ همت $47.31M ۲.۷۷۲ همت 5.03%-12.03%hedera-chart
41$324.57۱۹,۰۱۹,۹۰۲تومان $2.312B ۱۳۵.۴ همت $64.22M ۳.۷۶۲ همت 4.55%1.19%bittensor-chart
42$5.88۳۴۵,۰۱۶تومان $2.302B ۱۳۴.۸ همت $114.1M ۶.۶۸۲ همت 6.09%-9.09%cosmos-chart
43$1.44۸۴,۵۹۱تومان $2.224B ۱۳۰.۳ همت $43.27M ۲.۵۳۵ همت 6.71%-7.91%immutable-x-chart
44$0.027091۱,۵۸۷تومان $2.194B ۱۲۸.۵ همت $32.90M ۱.۹۲۷ همت 7.22%-13.27%vechain-chart
45$23.93۱,۴۰۲,۴۲۲تومان $2.235B ۱۳۱.۰ همت $123.9M ۷.۲۵۸ همت 5.43%-8.45%injective-chart
46$0.998795۵۸,۵۲۹تومان $2.007B ۱۱۷.۶ همت $4.563B ۲۶۷.۳ همت 0.11%-0.09%first-digital-usd-chart
47$29.77۱,۷۴۵,۰۲۷تومان $1.955B ۱۱۴.۵ همت $47.92M ۲.۸۰۷ همت 5.41%-3.58%arweave-chart
48$1.69۹۹,۵۷۵تومان $1.906B ۱۱۱.۷ همت $195.5M ۱۱.۴۵ همت 9.44%-6.17%optimism-ethereum-chart
49$0.753499۴۴,۱۵۵تومان $1.893B ۱۱۰.۹ همت $123.3M ۷.۲۲۵ همت 6.74%-11.05%sui-chart
50$0.000027۱تومان $1.877B ۱۱۰.۰ همت $298.0M ۱۷.۴۶ همت 4.61%-0.93%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۸۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۷۹ درصد، ۱۶.۴۸ درصد و ۴.۹۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۵۸۷.۴۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.