تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۵۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,065۳,۹۶۴,۶۲۰,۱۳۴تومان $1.341T ۷۸.۰۵ هزار همت $29.05B ۱.۶۹۱ هزار همت 0.43%-2.44%bitcoin-chart
2$3,829.45۲۲۳,۰۵۴,۱۲۵تومان $460.1B ۲۶.۷۷ هزار همت $18.71B ۱.۰۸۸ هزار همت 0.61%2.04%ethereum-chart
3$0.999115۵۸,۱۹۵تومان $111.9B ۶.۵۱۰ هزار همت $69.75B ۴.۰۵۹ هزار همت 0.01%-0.07%tether-chart
4$598.97۳۴,۸۸۸,۲۰۷تومان $88.40B ۵.۱۴۴ هزار همت $1.709B ۹۹.۴۴ همت 0.28%-3.64%bnb-chart
5$171.44۹,۹۸۶,۳۸۲تومان $78.78B ۴.۵۸۴ هزار همت $3.160B ۱۸۳.۹ همت 2.98%-4.85%solana-chart
6$1.00۵۸,۲۴۷تومان $32.31B ۱.۸۸۰ هزار همت $6.740B ۳۹۲.۲ همت 0.002%-0.001%usd-coin-chart
7$0.525164۳۰,۵۸۹تومان $29.11B ۱.۶۹۴ هزار همت $1.037B ۶۰.۳۷ همت 0.09%-1.44%xrp-chart
8$0.167298۹,۷۴۴تومان $24.17B ۱.۴۰۷ هزار همت $1.523B ۸۸.۶۲ همت 1.7%-0.42%dogecoin-chart
9$6.50۳۷۸,۷۵۵تومان $22.60B ۱.۳۱۵ هزار همت $169.5M ۹.۸۶۵ همت 2.38%3.08%toncoin-chart
10$0.460662۲۶,۸۳۲تومان $16.44B ۹۵۷.۰ همت $341.5M ۱۹.۸۷ همت 1.02%-6.05%cardano-chart
11$0.000028۱تومان $16.74B ۹۷۴.۰ همت $2.232B ۱۲۹.۹ همت 14.96%9.24%shiba-inu-chart
12$36.91۲,۱۵۰,۱۴۴تومان $14.50B ۸۴۴.۰ همت $416.4M ۲۴.۲۳ همت 0.12%-9.78%avalanche-chart
13$18.35۱,۰۶۹,۱۵۶تومان $10.78B ۶۲۷.۱ همت $528.0M ۳۰.۷۲ همت 1.7%9.66%chainlink-chart
14$7.43۴۳۳,۱۶۰تومان $10.69B ۶۲۲.۳ همت $234.8M ۱۳.۶۷ همت 1.32%-2.68%polkadot-new-chart
15$0.111281۶,۴۸۱تومان $9.725B ۵۶۵.۹ همت $304.9M ۱۷.۷۵ همت 0.63%-9.93%tron-chart
16$467.38۲۷,۲۲۴,۰۴۲تومان $9.213B ۵۳۶.۱ همت $362.8M ۲۱.۱۱ همت 1.03%-7.57%bitcoin-cash-chart
17$7.73۴۵۰,۴۱۲تومان $8.354B ۴۸۶.۱ همت $481.3M ۲۸.۰۱ همت 0.17%-2.04%near-protocol-chart
18$0.729635۴۲,۴۹۹تومان $7.229B ۴۲۰.۷ همت $333.4M ۱۹.۴۰ همت 0.2%0.01%polygon-chart
19$0.000015۰.۹تومان $6.634B ۳۸۶.۱ همت $2.003B ۱۱۶.۶ همت 2.51%14.51%pepe-chart
20$10.85۶۳۲,۲۲۶تومان $6.501B ۳۷۸.۳ همت $294.2M ۱۷.۱۲ همت 0.89%14.18%uniswap-chart
21$83.41۴,۸۵۸,۶۶۴تومان $6.221B ۳۶۲.۰ همت $343.7M ۲۰.۰۰ همت 0.39%-4.37%litecoin-chart
22$12.12۷۰۶,۰۳۶تومان $5.629B ۳۲۷.۵ همت $66.26M ۳.۸۵۶ همت 0.07%-7.91%internet-computer-chart
23$5.97۳۴۸,۲۲۴تومان $5.538B ۳۲۲.۳ همت $2.765M ۱۶۰.۹ میلیارد ت 0.39%-0.12%unus-sed-leo-chart
24$0.999853۵۸,۲۳۸تومان $5.347B ۳۱۱.۲ همت $249.0M ۱۴.۴۹ همت 0.004%-0.005%multi-collateral-dai-chart
25$30.98۱,۸۰۴,۵۲۰تومان $4.563B ۲۶۵.۵ همت $254.4M ۱۴.۸۱ همت 0.08%-0.69%ethereum-classic-chart
26$9.37۵۴۶,۲۹۵تومان $4.092B ۲۳۸.۱ همت $141.6M ۸.۲۳۹ همت 0.78%1.92%aptos-chart
27$10.42۶۰۷,۱۲۵تومان $4.051B ۲۳۵.۷ همت $291.1M ۱۶.۹۴ همت 4.23%-6.20%render-chart
28$3.88۲۲۶,۲۶۱تومان $3.880B ۲۲۵.۸ همت $1.525B ۸۸.۷۵ همت 19.66%35.13%dogwifhat-chart
29$0.105448۶,۱۴۲تومان $3.770B ۲۱۹.۴ همت $51.71M ۳.۰۰۹ همت 1.22%-8.71%hedera-chart
30$1.17۶۸,۶۹۹تومان $3.416B ۱۹۸.۸ همت $462.3M ۲۶.۹۰ همت 0.1%0.35%arbitrum-chart
31$2.29۱۳۳,۵۶۸تومان $3.399B ۱۹۷.۸ همت $54.08M ۳.۱۴۷ همت 0.87%-8.61%immutable-x-chart
32$8.75۵۱۰,۰۳۶تومان $3.423B ۱۹۹.۲ همت $160.6M ۹.۳۴۸ همت 3.14%0.35%cosmos-chart
33$1.01۵۹,۲۵۸تومان $3.321B ۱۹۳.۳ همت $66.15M ۳.۸۴۹ همت 0.03%-4.01%mantle-chart
34$0.139382۸,۱۱۸تومان $3.313B ۱۹۲.۸ همت $28.20M ۱.۶۴۱ همت 0.1%5.43%kaspa-chart
35$5.96۳۴۷,۲۳۳تومان $3.322B ۱۹۳.۳ همت $169.3M ۹.۸۵۰ همت 1.19%-3.88%filecoin-chart
36$0.118344۶,۸۹۳تومان $3.145B ۱۸۳.۰ همت $10.66M ۶۲۰.۵ میلیارد ت 0.8%-6.14%cronos-chart
37$0.108221۶,۳۰۳تومان $3.136B ۱۸۲.۵ همت $66.17M ۳.۸۵۱ همت 0.31%-3.23%stellar-chart
38$0.318050۱۸,۵۲۵تومان $3.024B ۱۷۶.۰ همت $104.7M ۶.۰۹۴ همت 2.38%-5.37%the-graph-chart
39$0.998371۵۸,۱۵۲تومان $2.959B ۱۷۲.۲ همت $6.742B ۳۹۲.۳ همت 0.09%-0.05%first-digital-usd-chart
40$1.97۱۱۵,۱۳۷تومان $2.890B ۱۶۸.۲ همت $77.40M ۴.۵۰۴ همت 0.44%-6.71%stacks-chart
41$416.73۲۴,۲۷۳,۸۴۶تومان $2.853B ۱۶۶.۰ همت $28.29M ۱.۶۴۶ همت 2.43%-2.00%bittensor-chart
42$46.49۲,۷۰۸,۰۵۴تومان $2.790B ۱۶۲.۳ همت $6.425M ۳۷۳.۹ میلیارد ت 1.29%-6.89%okb-chart
43$0.000292۱۷تومان $2.798B ۱۶۲.۸ همت $1.212B ۷۰.۵۴ همت 7.24%24.52%floki-inu-chart
44$0.000041۲تومان $2.820B ۱۶۴.۱ همت $1.119B ۶۵.۱۰ همت 10.01%31.06%bonk1-chart
45$2.56۱۴۹,۱۳۱تومان $2.783B ۱۶۱.۹ همت $288.0M ۱۶.۷۶ همت 2.05%-6.53%optimism-ethereum-chart
46$141.47۸,۲۴۰,۶۶۵تومان $2.609B ۱۵۱.۸ همت $53.06M ۳.۰۸۸ همت 1.52%2.68%monero-chart
47$0.035914۲,۰۹۱تومان $2.612B ۱۵۲.۰ همت $49.89M ۲.۹۰۳ همت 1.47%-1.31%vechain-chart
48$2,719.79۱۵۸,۴۱۹,۷۰۴تومان $2.523B ۱۴۶.۸ همت $52.76M ۳.۰۷۰ همت 0.38%-9.45%maker-chart
49$38.16۲,۲۲۲,۹۷۰تومان $2.498B ۱۴۵.۴ همت $89.39M ۵.۲۰۲ همت 6.12%-16.16%arweave-chart
50$26.34۱,۵۳۴,۷۱۷تومان $2.461B ۱۴۳.۲ همت $94.50M ۵.۴۹۹ همت 5.46%-3.78%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۵۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۳۰ درصد، ۱۷.۹۵ درصد و ۴.۳۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۱۹۱.۴۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.