تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۷
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,250۳,۸۱۰,۰۱۵,۹۵۴تومان $1.267T ۷۵.۰۷ هزار همت $10.39B ۶۱۵.۶ همت 0.16%-2.76%bitcoin-chart
2$3,494.07۲۰۷,۱۹۵,۲۶۱تومان $427.2B ۲۵.۳۲ هزار همت $7.692B ۴۵۵.۹ همت 0.75%-1.77%ethereum-chart
3$0.999722۵۹,۲۸۲تومان $112.9B ۶.۶۹۲ هزار همت $27.75B ۱.۶۴۵ هزار همت 0.01%0.03%tether-chart
4$587.89۳۴,۸۶۱,۸۷۵تومان $86.75B ۵.۱۴۱ هزار همت $1.386B ۸۲.۱۱ همت 0.27%-2.86%bnb-chart
5$134.20۷,۹۵۸,۱۶۷تومان $62.00B ۳.۶۷۴ هزار همت $1.063B ۶۳.۰۲ همت 0.52%-7.09%solana-chart
6$1.00۵۹,۳۰۶تومان $32.75B ۱.۹۴۱ هزار همت $2.555B ۱۵۱.۴ همت 0.003%0.01%usd-coin-chart
7$0.487247۲۸,۸۹۳تومان $27.10B ۱.۶۰۶ هزار همت $497.7M ۲۹.۴۹ همت 0.17%-0.91%xrp-chart
8$0.124116۷,۳۵۹تومان $17.97B ۱.۰۶۵ هزار همت $333.1M ۱۹.۷۴ همت 0.18%-8.89%dogecoin-chart
9$7.25۴۳۰,۳۸۷تومان $17.84B ۱.۰۵۷ هزار همت $158.6M ۹.۴۰۱ همت 1.82%-7.91%toncoin-chart
10$0.386335۲۲,۹۰۹تومان $13.81B ۸۱۸.۳ همت $247.0M ۱۴.۶۴ همت 2.06%-6.30%cardano-chart
11$25.70۱,۵۲۴,۱۷۷تومان $10.12B ۵۹۹.۸ همت $566.5M ۳۳.۵۷ همت 6.89%-14.28%avalanche-chart
12$0.000018۱تومان $10.67B ۶۳۲.۱ همت $149.7M ۸.۸۷۱ همت 1.16%-12.45%shiba-inu-chart
13$0.119672۷,۰۹۶تومان $10.44B ۶۱۸.۷ همت $197.4M ۱۱.۷۰ همت 1.14%3.74%tron-chart
14$13.53۸۰۲,۴۸۷تومان $8.229B ۴۸۷.۷ همت $196.8M ۱۱.۶۶ همت 3.46%-8.61%chainlink-chart
15$5.74۳۴۰,۷۵۳تومان $8.263B ۴۸۹.۷ همت $122.0M ۷.۲۲۸ همت 2.05%-7.02%polkadot-new-chart
16$393.80۲۳,۳۵۲,۴۰۸تومان $7.767B ۴۶۰.۳ همت $178.4M ۱۰.۵۷ همت 2.24%-8.13%bitcoin-cash-chart
17$5.14۳۰۵,۲۹۷تومان $5.616B ۳۳۲.۸ همت $187.8M ۱۱.۱۳ همت 4.33%-8.06%near-protocol-chart
18$9.85۵۸۴,۱۸۲تومان $5.910B ۳۵۰.۳ همت $102.4M ۶.۰۷۱ همت 0.68%-12.81%uniswap-chart
19$0.570120۳۳,۸۰۷تومان $5.647B ۳۳۴.۶ همت $143.5M ۸.۵۰۳ همت 0.85%-6.64%polygon-chart
20$74.60۴,۴۲۳,۹۴۵تومان $5.571B ۳۳۰.۱ همت $201.0M ۱۱.۹۱ همت 0.74%-5.73%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۳۰۲تومان $5.348B ۳۱۷.۰ همت $290.1M ۱۷.۱۹ همت 0.009%0.02%multi-collateral-dai-chart
22$5.73۳۴۰,۳۳۸تومان $5.316B ۳۱۵.۰ همت $3.372M ۱۹۹.۸ میلیارد ت 1.13%-0.23%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.871B ۲۸۸.۷ همت $375.1M ۲۲.۲۳ همت 0.82%-1.58%pepe-chart
24$8.22۴۸۷,۵۰۵تومان $3.826B ۲۲۶.۷ همت $37.04M ۲.۱۹۵ همت 2.41%-9.29%internet-computer-chart
25$0.151161۸,۹۶۳تومان $3.627B ۲۱۵.۰ همت $35.47M ۲.۱۰۲ همت 3.93%0.18%kaspa-chart
26$23.39۱,۳۸۷,۴۵۴تومان $3.454B ۲۰۴.۷ همت $82.82M ۴.۹۰۸ همت 0.72%-8.39%ethereum-classic-chart
27$6.86۴۰۷,۲۵۳تومان $3.102B ۱۸۳.۸ همت $74.36M ۴.۴۰۷ همت 0.69%-12.64%aptos-chart
28$166.84۹,۸۹۳,۸۷۰تومان $3.078B ۱۸۲.۴ همت $29.61M ۱.۷۵۵ همت 3.9%-5.05%monero-chart
29$7.34۴۳۵,۸۳۸تومان $2.856B ۱۶۹.۳ همت $102.7M ۶.۰۸۴ همت 2%-7.45%render-chart
30$0.077818۴,۶۱۴تومان $2.783B ۱۶۴.۹ همت $24.17M ۱.۴۳۲ همت 1.2%-8.27%hedera-chart
31$0.090824۵,۳۸۵تومان $2.645B ۱۵۶.۷ همت $31.88M ۱.۸۸۹ همت 1.24%-7.23%stellar-chart
32$0.805766۴۷,۷۸۱تومان $2.638B ۱۵۶.۴ همت $145.7M ۸.۶۳۴ همت 0.87%-9.67%mantle-chart
33$6.74۳۹۹,۹۹۲تومان $2.637B ۱۵۶.۳ همت $69.65M ۴.۱۲۸ همت 0.83%-5.02%cosmos-chart
34$0.804927۴۷,۷۳۱تومان $2.601B ۱۵۴.۲ همت $109.3M ۶.۴۷۹ همت 0.01%-12.49%arbitrum-chart
35$41.86۲,۴۸۲,۴۹۳تومان $2.512B ۱۴۸.۹ همت $1.792M ۱۰۶.۲ میلیارد ت 0.56%-9.07%okb-chart
36$4.38۲۵۹,۹۰۵تومان $2.475B ۱۴۶.۷ همت $75.11M ۴.۴۵۱ همت 0.9%-15.66%filecoin-chart
37$0.093153۵,۵۲۳تومان $2.475B ۱۴۶.۷ همت $4.804M ۲۸۴.۷ میلیارد ت 0.17%-7.62%cronos-chart
38$1.64۹۷,۶۸۵تومان $2.419B ۱۴۳.۳ همت $59.66M ۳.۵۳۶ همت 1.97%-14.87%stacks-chart
39$1.54۹۱,۸۳۳تومان $2.335B ۱۳۸.۴ همت $36.33M ۲.۱۵۳ همت 0.93%-10.91%immutable-x-chart
40$2,466.23۱۴۶,۲۴۵,۲۳۱تومان $2.290B ۱۳۵.۷ همت $37.61M ۲.۲۲۹ همت 0.35%7.18%maker-chart
41$1.00۵۹,۳۰۸تومان $2.291B ۱۳۵.۸ همت $1.543B ۹۱.۴۳ همت 0.01%0.11%first-digital-usd-chart
42$0.892414۵۲,۹۱۹تومان $2.165B ۱۲۸.۳ همت $116.1M ۶.۸۷۸ همت 1.67%-5.07%sui-chart
43$0.025947۱,۵۳۸تومان $2.101B ۱۲۴.۵ همت $25.80M ۱.۵۲۹ همت 1.42%-8.90%vechain-chart
44$0.214438۱۲,۷۱۶تومان $2.048B ۱۲۱.۳ همت $43.56M ۲.۵۸۱ همت 2.01%-9.55%the-graph-chart
45$1.80۱۰۶,۷۹۸تومان $2.020B ۱۱۹.۷ همت $120.3M ۷.۱۳۱ همت 1.89%-12.65%optimism-ethereum-chart
46$2.16۱۲۸,۵۳۰تومان $1.935B ۱۱۴.۷ همت $102.4M ۶.۰۷۱ همت 5.07%5.74%lido-dao-chart
47$278.30۱۶,۵۰۳,۴۶۹تومان $1.940B ۱۱۵.۰ همت $27.10M ۱.۶۰۶ همت 2.77%-8.60%bittensor-chart
48$21.09۱,۲۵۰,۷۴۵تومان $1.970B ۱۱۶.۸ همت $68.58M ۴.۰۶۴ همت 1.56%-17.72%injective-chart
49$27.60۱,۶۳۷,۱۵۳تومان $1.813B ۱۰۷.۴ همت $56.47M ۳.۳۴۷ همت 0.05%-3.50%arweave-chart
50$1.76۱۰۴,۹۰۴تومان $1.767B ۱۰۴.۷ همت $272.2M ۱۶.۱۳ همت 2.5%-24.26%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۸ درصد، ۱۸.۲۴ درصد و ۴.۸۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۲۶۳.۸۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.