تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۶۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,980۳,۸۹۷,۰۴۶,۰۷۲تومان $1.301T ۷۶.۷۸ هزار همت $27.34B ۱.۶۱۴ هزار همت 1.22%-4.91%bitcoin-chart
2$3,480.79۲۰۵,۵۸۹,۸۸۶تومان $418.2B ۲۴.۶۹ هزار همت $15.73B ۹۲۸.۴ همت 0.35%-5.60%ethereum-chart
3$0.999639۵۹,۰۴۲تومان $112.5B ۶.۶۴۲ هزار همت $56.64B ۳.۳۴۴ هزار همت 0.002%0.0007%tether-chart
4$603.20۳۵,۶۲۷,۷۰۵تومان $89.02B ۵.۲۵۵ هزار همت $1.842B ۱۰۸.۷ همت 0.66%-11.73%bnb-chart
5$143.27۸,۴۶۲,۵۸۱تومان $66.15B ۳.۹۰۵ هزار همت $2.327B ۱۳۷.۴ همت 2.8%-12.04%solana-chart
6$1.00۵۹,۰۷۱تومان $32.40B ۱.۹۱۳ هزار همت $6.080B ۳۵۸.۹ همت 0.01%0.01%usd-coin-chart
7$0.473804۲۷,۹۸۴تومان $26.33B ۱.۵۵۴ هزار همت $1.220B ۷۲.۰۰ همت 0.7%-5.20%xrp-chart
8$0.135038۷,۹۷۵تومان $19.54B ۱.۱۵۴ هزار همت $859.0M ۵۰.۷۱ همت 4.25%-8.96%dogecoin-chart
9$8.16۴۸۲,۳۳۰تومان $19.87B ۱.۱۷۳ هزار همت $694.9M ۴۱.۰۲ همت 6.28%12.68%toncoin-chart
10$0.411756۲۴,۳۱۹تومان $14.71B ۸۶۸.۴ همت $369.8M ۲۱.۸۳ همت 2.22%-8.43%cardano-chart
11$0.000020۱تومان $11.96B ۷۰۶.۰ همت $474.2M ۲۷.۹۹ همت 4%-14.57%shiba-inu-chart
12$30.42۱,۷۹۶,۷۶۶تومان $11.96B ۷۰۶.۳ همت $374.9M ۲۲.۱۳ همت 1.9%-9.56%avalanche-chart
13$0.116372۶,۸۷۳تومان $10.16B ۵۹۹.۶ همت $292.2M ۱۷.۲۵ همت 0.37%3.25%tron-chart
14$6.17۳۶۴,۷۹۶تومان $8.881B ۵۲۴.۳ همت $212.9M ۱۲.۵۷ همت 2.92%-7.14%polkadot-new-chart
15$14.71۸۶۹,۲۹۵تومان $8.641B ۵۱۰.۱ همت $357.7M ۲۱.۱۲ همت 2.67%-9.93%chainlink-chart
16$420.20۲۴,۸۱۸,۷۲۱تومان $8.286B ۴۸۹.۱ همت $287.2M ۱۶.۹۶ همت 2.73%-12.45%bitcoin-cash-chart
17$5.59۳۳۰,۱۸۲تومان $6.084B ۳۵۹.۱ همت $332.8M ۱۹.۶۴ همت 5.01%-18.50%near-protocol-chart
18$10.38۶۱۳,۶۱۳تومان $6.233B ۳۶۷.۹ همت $359.8M ۲۱.۲۴ همت 2.95%5.88%uniswap-chart
19$0.590842۳۴,۸۹۷تومان $5.848B ۳۴۵.۲ همت $312.8M ۱۸.۴۶ همت 2.06%-11.50%polygon-chart
20$77.44۴,۵۷۴,۳۲۱تومان $5.781B ۳۴۱.۳ همت $375.7M ۲۲.۱۸ همت 1.98%-3.28%litecoin-chart
21$0.999860۵۹,۰۵۵تومان $5.347B ۳۱۵.۷ همت $410.5M ۲۴.۲۳ همت 0.0004%-0.0003%multi-collateral-dai-chart
22$5.53۳۲۶,۷۸۴تومان $5.124B ۳۰۲.۵ همت $2.172M ۱۲۸.۲ میلیارد ت 1%-8.03%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.796B ۲۸۳.۱ همت $960.2M ۵۶.۶۸ همت 3.7%-10.96%pepe-chart
24$9.31۵۵۰,۴۰۳تومان $4.335B ۲۵۵.۹ همت $89.22M ۵.۲۶۷ همت 4.82%-18.98%internet-computer-chart
25$0.162439۹,۵۹۴تومان $3.886B ۲۲۹.۴ همت $66.72M ۳.۹۳۹ همت 2.58%-0.96%kaspa-chart
26$25.17۱,۴۸۶,۷۵۴تومان $3.713B ۲۱۹.۲ همت $177.7M ۱۰.۴۹ همت 0.36%-7.14%ethereum-classic-chart
27$7.71۴۵۵,۴۴۲تومان $3.473B ۲۰۵.۰ همت $148.7M ۸.۷۸۰ همت 1.97%-10.18%aptos-chart
28$8.00۴۷۲,۷۶۰تومان $3.111B ۱۸۳.۶ همت $177.4M ۱۰.۴۷ همت 3.44%-16.66%render-chart
29$169.90۱۰,۰۳۵,۰۵۶تومان $3.134B ۱۸۵.۰ همت $74.49M ۴.۳۹۷ همت 1.83%9.89%monero-chart
30$0.086534۵,۱۱۱تومان $3.094B ۱۸۲.۶ همت $64.43M ۳.۸۰۳ همت 1.66%-8.26%hedera-chart
31$5.09۳۰۱,۲۱۹تومان $2.873B ۱۶۹.۶ همت $170.3M ۱۰.۰۶ همت 5.15%-17.10%filecoin-chart
32$1.91۱۱۳,۳۲۱تومان $2.815B ۱۶۶.۲ همت $182.6M ۱۰.۷۸ همت 7.16%-11.17%stacks-chart
33$0.888853۵۲,۴۹۹تومان $2.902B ۱۷۱.۳ همت $165.4M ۹.۷۶۳ همت 0.77%-7.41%mantle-chart
34$7.12۴۲۰,۷۱۰تومان $2.785B ۱۶۴.۴ همت $141.1M ۸.۳۳۰ همت 4.09%-12.07%cosmos-chart
35$0.096674۵,۷۰۹تومان $2.812B ۱۶۶.۰ همت $58.30M ۳.۴۴۲ همت 0.8%-3.51%stellar-chart
36$44.98۲,۶۵۶,۷۷۶تومان $2.699B ۱۵۹.۳ همت $4.920M ۲۹۰.۴ میلیارد ت 2.81%-6.68%okb-chart
37$0.911485۵۳,۸۳۵تومان $2.640B ۱۵۵.۸ همت $256.2M ۱۵.۱۲ همت 2.91%-8.69%arbitrum-chart
38$0.999092۵۹,۰۱۰تومان $2.545B ۱۵۰.۲ همت $6.191B ۳۶۵.۵ همت 0.02%-0.10%first-digital-usd-chart
39$26.03۱,۵۳۷,۹۲۶تومان $2.432B ۱۴۳.۶ همت $210.4M ۱۲.۴۲ همت 9.52%-5.94%injective-chart
40$1.71۱۰۱,۵۴۶تومان $2.592B ۱۵۳.۰ همت $65.06M ۳.۸۴۱ همت 3.79%-18.77%immutable-x-chart
41$0.100501۵,۹۳۶تومان $2.670B ۱۵۷.۶ همت $11.14M ۶۵۷.۵ میلیارد ت 0.41%-11.27%cronos-chart
42$2.34۱۳۸,۷۵۰تومان $2.347B ۱۳۸.۵ همت $392.8M ۲۳.۱۹ همت 0.91%-17.82%dogwifhat-chart
43$0.932829۵۵,۰۹۶تومان $2.263B ۱۳۳.۶ همت $192.3M ۱۱.۳۵ همت 3.23%-13.72%sui-chart
44$0.236940۱۳,۹۹۴تومان $2.253B ۱۳۳.۰ همت $88.48M ۵.۲۲۳ همت 2.59%-13.17%the-graph-chart
45$303.44۱۷,۹۲۲,۶۷۵تومان $2.104B ۱۲۴.۲ همت $47.08M ۲.۷۷۹ همت 3.84%-22.66%bittensor-chart
46$1.99۱۱۷,۹۶۴تومان $2.171B ۱۲۸.۱ همت $250.5M ۱۴.۷۹ همت 0.64%-11.75%optimism-ethereum-chart
47$0.028594۱,۶۸۸تومان $2.079B ۱۲۲.۷ همت $40.23M ۲.۳۷۵ همت 2.94%-13.20%vechain-chart
48$2,270.82۱۳۴,۱۲۴,۰۴۶تومان $2.107B ۱۲۴.۴ همت $58.44M ۳.۴۵۰ همت 0.95%-9.49%maker-chart
49$0.000201۱۱تومان $1.925B ۱۱۳.۶ همت $296.1M ۱۷.۴۸ همت 1.15%-28.60%floki-inu-chart
50$28.56۱,۶۸۶,۹۰۲تومان $1.875B ۱۱۰.۷ همت $126.1M ۷.۴۴۴ همت 2.66%-26.34%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۶۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۵ درصد، ۱۷.۴۱ درصد و ۴.۶۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۳۲.۳۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.