تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,842۳,۸۵۶,۲۳۹,۶۷۴تومان $1.299T ۷۶.۰۶ هزار همت $27.62B ۱.۶۱۷ هزار همت 0.29%1.85%bitcoin-chart
2$3,389.38۱۹۸,۵۰۹,۵۹۳تومان $407.5B ۲۳.۸۶ هزار همت $16.26B ۹۵۲.۰ همت 2.82%-0.87%ethereum-chart
3$0.999964۵۸,۵۶۵تومان $114.4B ۶.۶۹۹ هزار همت $52.06B ۳.۰۴۸ هزار همت 0.04%-0.01%tether-chart
4$580.02۳۳,۹۷۱,۰۱۴تومان $84.65B ۴.۹۵۶ هزار همت $1.585B ۹۲.۸۱ همت 0.69%1.31%bnb-chart
5$178.90۱۰,۴۷۸,۲۲۰تومان $83.10B ۴.۸۶۵ هزار همت $2.956B ۱۷۳.۱ همت 3.19%14.41%solana-chart
6$0.999946۵۸,۵۶۴تومان $34.10B ۱.۹۹۶ هزار همت $5.585B ۳۲۷.۰ همت 0.0003%0.001%usd-coin-chart
7$0.620038۳۶,۳۱۴تومان $34.67B ۲.۰۳۰ هزار همت $1.827B ۱۰۷.۰ همت 4.18%-0.17%xrp-chart
8$0.130276۷,۶۳۰تومان $18.92B ۱.۱۰۸ هزار همت $713.2M ۴۱.۷۵ همت 0.82%6.17%dogecoin-chart
9$6.92۴۰۵,۴۹۴تومان $17.41B ۱.۰۱۹ هزار همت $180.6M ۱۰.۵۷ همت 0.76%-3.55%toncoin-chart
10$0.411622۲۴,۱۰۷تومان $14.78B ۸۶۵.۱ همت $312.9M ۱۸.۳۲ همت 0.003%-6.92%cardano-chart
11$28.93۱,۶۹۴,۷۶۹تومان $11.42B ۶۶۸.۹ همت $442.0M ۲۵.۸۸ همت 3.41%3.44%avalanche-chart
12$0.134264۷,۸۶۳تومان $11.69B ۶۸۴.۵ همت $247.6M ۱۴.۴۹ همت 0.68%-0.007%tron-chart
13$0.000017۱تومان $10.06B ۵۸۹.۱ همت $216.3M ۱۲.۶۷ همت 0.22%-9.06%shiba-inu-chart
14$5.85۳۴۲,۹۷۲تومان $8.421B ۴۹۳.۰ همت $115.1M ۶.۷۳۸ همت 1.19%-8.18%polkadot-new-chart
15$13.65۷۹۹,۹۰۳تومان $8.305B ۴۸۶.۳ همت $217.4M ۱۲.۷۳ همت 1.4%-2.32%chainlink-chart
16$364.76۲۱,۳۶۳,۴۷۷تومان $7.199B ۴۲۱.۵ همت $218.5M ۱۲.۷۹ همت 0.53%-2.89%bitcoin-cash-chart
17$5.69۳۳۳,۷۶۶تومان $6.297B ۳۶۸.۷ همت $203.0M ۱۱.۸۹ همت 1.42%-8.53%near-protocol-chart
18$72.69۴,۲۵۷,۶۶۵تومان $5.437B ۳۱۸.۳ همت $252.1M ۱۴.۷۶ همت 0.82%0.36%litecoin-chart
19$5.83۳۴۱,۸۷۳تومان $5.405B ۳۱۶.۴ همت $1.086M ۶۳.۵۷ میلیارد ت 1.12%0.84%unus-sed-leo-chart
20$0.999760۵۸,۵۵۳تومان $5.347B ۳۱۳.۰ همت $156.9M ۹.۱۸۶ همت 0.04%-0.02%multi-collateral-dai-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.185B ۳۰۳.۵ همت $1.223B ۷۱.۶۳ همت 1.25%3.92%pepe-chart
22$0.526323۳۰,۸۲۵تومان $5.209B ۳۰۵.۰ همت $196.7M ۱۱.۵۲ همت 2.01%-5.06%polygon-chart
23$7.49۴۳۸,۹۸۹تومان $4.497B ۲۶۳.۳ همت $111.8M ۶.۵۴۸ همت 3.75%-6.49%uniswap-chart
24$9.67۵۶۶,۸۸۶تومان $4.521B ۲۶۴.۷ همت $72.54M ۴.۲۴۷ همت 0.27%-5.76%internet-computer-chart
25$0.178941۱۰,۴۸۰تومان $4.343B ۲۵۴.۳ همت $42.93M ۲.۵۱۴ همت 0.69%1.08%kaspa-chart
26$23.05۱,۳۵۰,۱۵۷تومان $3.413B ۱۹۹.۸ همت $171.7M ۱۰.۰۵ همت 4.77%-0.32%ethereum-classic-chart
27$6.95۴۰۷,۵۷۸تومان $3.258B ۱۹۰.۸ همت $74.60M ۴.۳۶۷ همت 1.5%-3.82%aptos-chart
28$1.24۷۳,۰۷۹تومان $3.144B ۱۸۴.۱ همت $103.8M ۶.۰۸۰ همت 3.56%-16.51%fetch-chart
29$161.27۹,۴۴۵,۴۷۱تومان $2.975B ۱۷۴.۲ همت $93.18M ۵.۴۵۵ همت 1.23%0.56%monero-chart
30$0.103778۶,۰۷۸تومان $3.044B ۱۷۸.۲ همت $66.64M ۳.۹۰۲ همت 2.37%-4.68%stellar-chart
31$0.857810۵۰,۲۴۰تومان $2.802B ۱۶۴.۱ همت $151.1M ۸.۸۴۸ همت 3.07%11.28%mantle-chart
32$0.755064۴۴,۲۲۲تومان $2.521B ۱۴۷.۶ همت $257.1M ۱۵.۰۵ همت 6.22%-0.08%arbitrum-chart
33$6.79۳۹۷,۷۴۴تومان $2.665B ۱۵۶.۰ همت $31.05M ۱.۸۱۸ همت 0.17%-1.90%render-chart
34$2,664.80۱۵۶,۰۷۲,۴۲۶تومان $2.479B ۱۴۵.۲ همت $96.21M ۵.۶۳۳ همت 4.26%-7.63%maker-chart
35$1.76۱۰۳,۳۵۱تومان $2.604B ۱۵۲.۵ همت $62.23M ۳.۶۴۳ همت 1.43%-7.09%stacks-chart
36$2.59۱۵۱,۷۷۰تومان $2.588B ۱۵۱.۵ همت $359.6M ۲۱.۰۵ همت 1.12%20.88%dogwifhat-chart
37$4.32۲۵۳,۴۲۵تومان $2.480B ۱۴۵.۲ همت $98.07M ۵.۷۴۲ همت 1.95%-6.36%filecoin-chart
38$0.067604۳,۹۵۹تومان $2.425B ۱۴۲.۰ همت $35.62M ۲.۰۸۶ همت 1.74%-11.39%hedera-chart
39$0.092581۵,۴۲۲تومان $2.460B ۱۴۴.۰ همت $6.356M ۳۷۲.۱ میلیارد ت 0.59%-1.74%cronos-chart
40$6.15۳۶۰,۷۷۶تومان $2.408B ۱۴۱.۰ همت $89.43M ۵.۲۳۶ همت 0.57%-6.44%cosmos-chart
41$39.57۲,۳۱۸,۰۰۲تومان $2.375B ۱۳۹.۰ همت $3.801M ۲۲۲.۵ میلیارد ت 0.86%-7.30%okb-chart
42$1.51۸۸,۹۹۷تومان $2.341B ۱۳۷.۰ همت $42.67M ۲.۴۹۸ همت 2.53%-5.95%immutable-x-chart
43$0.028346۱,۶۶۰تومان $2.296B ۱۳۴.۴ همت $24.60M ۱.۴۴۰ همت 1.8%-10.14%vechain-chart
44$331.65۱۹,۴۲۴,۵۱۱تومان $2.361B ۱۳۸.۲ همت $50.81M ۲.۹۷۵ همت 7.83%2.92%bittensor-chart
45$24.33۱,۴۲۵,۰۰۱تومان $2.272B ۱۳۳.۰ همت $101.1M ۵.۹۲۱ همت 0.35%-8.60%injective-chart
46$1.78۱۰۴,۵۱۵تومان $2.002B ۱۱۷.۲ همت $163.3M ۹.۵۶۳ همت 5.63%-2.62%optimism-ethereum-chart
47$0.798518۴۶,۷۶۷تومان $2.006B ۱۱۷.۴ همت $104.0M ۶.۰۹۰ همت 2.6%-6.36%sui-chart
48$0.999791۵۸,۵۵۵تومان $2.021B ۱۱۸.۳ همت $3.664B ۲۱۴.۵ همت 0.01%-0.11%first-digital-usd-chart
49$31.32۱,۸۳۴,۵۲۹تومان $2.056B ۱۲۰.۴ همت $35.48M ۲.۰۷۷ همت 3.54%0.23%arweave-chart
50$0.000028۱تومان $1.968B ۱۱۵.۲ همت $263.1M ۱۵.۴۰ همت 2.27%5.41%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۶۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۶ درصد، ۱۶.۹۷ درصد و ۴.۷۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۵۴۷.۷۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.