تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۷
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,085۳,۸۰۰,۵۷۷,۹۴۰تومان $1.263T ۷۴.۹۰ هزار همت $25.58B ۱.۵۱۷ هزار همت 1%-3.01%bitcoin-chart
2$3,500.15۲۰۷,۵۷۶,۷۱۴تومان $428.0B ۲۵.۳۷ هزار همت $15.72B ۹۳۲.۰ همت 0.13%0.43%ethereum-chart
3$0.999876۵۹,۲۹۷تومان $112.9B ۶.۶۹۱ هزار همت $51.95B ۳.۰۷۹ هزار همت 0.05%0.04%tether-chart
4$582.75۳۴,۵۶۰,۰۱۷تومان $85.99B ۵.۰۹۸ هزار همت $1.642B ۹۷.۳۲ همت 0.59%-3.47%bnb-chart
5$133.76۷,۹۳۲,۶۴۷تومان $61.80B ۳.۶۶۳ هزار همت $2.166B ۱۲۸.۴ همت 0.07%-6.86%solana-chart
6$1.00۵۹,۳۱۲تومان $32.73B ۱.۹۴۰ هزار همت $5.659B ۳۳۵.۵ همت 0.01%-0.0002%usd-coin-chart
7$0.489125۲۹,۰۰۷تومان $27.20B ۱.۶۱۳ هزار همت $1.104B ۶۵.۴۳ همت 0.01%2.91%xrp-chart
8$0.123617۷,۳۳۱تومان $17.90B ۱.۰۶۱ هزار همت $582.6M ۳۴.۵۳ همت 0.41%-8.89%dogecoin-chart
9$7.09۴۲۰,۵۶۳تومان $17.43B ۱.۰۳۳ هزار همت $291.5M ۱۷.۲۸ همت 0.64%-12.96%toncoin-chart
10$0.372747۲۲,۱۰۵تومان $13.32B ۷۸۹.۷ همت $271.7M ۱۶.۱۰ همت 3%-9.29%cardano-chart
11$27.20۱,۶۱۳,۳۸۸تومان $10.71B ۶۳۵.۰ همت $222.0M ۱۳.۱۶ همت 1.28%-10.22%avalanche-chart
12$0.000017۱تومان $10.53B ۶۲۴.۱ همت $278.1M ۱۶.۴۸ همت 0.66%-11.55%shiba-inu-chart
13$0.118102۷,۰۰۴تومان $10.30B ۶۱۰.۸ همت $270.3M ۱۶.۰۳ همت 1.34%1.44%tron-chart
14$13.77۸۱۷,۱۰۱تومان $8.378B ۴۹۶.۷ همت $330.1M ۱۹.۵۷ همت 2.86%-6.74%chainlink-chart
15$5.56۳۲۹,۸۸۰تومان $7.999B ۴۷۴.۲ همت $148.0M ۸.۷۷۱ همت 1.6%-9.51%polkadot-new-chart
16$381.54۲۲,۶۲۷,۴۳۸تومان $7.525B ۴۴۶.۱ همت $238.6M ۱۴.۱۴ همت 1.78%-10.20%bitcoin-cash-chart
17$5.31۳۱۵,۲۵۸تومان $5.797B ۳۴۳.۷ همت $353.7M ۲۰.۹۷ همت 2.95%-4.54%near-protocol-chart
18$9.66۵۷۳,۲۱۰تومان $5.799B ۳۴۳.۸ همت $162.1M ۹.۶۰۸ همت 3.16%-9.49%uniswap-chart
19$0.564053۳۳,۴۵۱تومان $5.587B ۳۳۱.۲ همت $211.7M ۱۲.۵۵ همت 1.74%-4.99%polygon-chart
20$73.70۴,۳۷۱,۱۱۴تومان $5.503B ۳۲۶.۲ همت $351.6M ۲۰.۸۴ همت 0.82%-5.23%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۳۱۶تومان $5.349B ۳۱۷.۱ همت $434.3M ۲۵.۷۵ همت 0.01%0.03%multi-collateral-dai-chart
22$5.74۳۴۰,۴۶۷تومان $5.317B ۳۱۵.۲ همت $4.721M ۲۷۹.۹ میلیارد ت 0.68%3.29%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.811B ۲۸۵.۲ همت $750.0M ۴۴.۴۶ همت 4.65%-1.02%pepe-chart
24$8.26۴۹۰,۰۰۵تومان $3.845B ۲۲۷.۹ همت $62.64M ۳.۷۱۳ همت 0.16%-10.74%internet-computer-chart
25$0.145296۸,۶۱۶تومان $3.485B ۲۰۶.۶ همت $44.54M ۲.۶۴۰ همت 0.27%-11.87%kaspa-chart
26$23.45۱,۳۹۱,۲۳۸تومان $3.463B ۲۰۵.۳ همت $142.7M ۸.۴۵۷ همت 1.86%-6.89%ethereum-classic-chart
27$6.87۴۰۷,۶۴۶تومان $3.103B ۱۸۴.۰ همت $139.3M ۸.۲۶۰ همت 0.86%-10.54%aptos-chart
28$162.66۹,۶۴۶,۷۷۱تومان $3.001B ۱۷۷.۹ همت $48.03M ۲.۸۴۷ همت 5.77%-4.52%monero-chart
29$7.55۴۴۷,۹۰۴تومان $2.935B ۱۷۴.۰ همت $147.3M ۸.۷۳۴ همت 1.39%-4.96%render-chart
30$0.078078۴,۶۳۰تومان $2.792B ۱۶۵.۵ همت $44.53M ۲.۶۴۰ همت 3.22%-9.23%hedera-chart
31$0.091553۵,۴۲۹تومان $2.666B ۱۵۸.۰ همت $56.55M ۳.۳۵۲ همت 2.24%-5.44%stellar-chart
32$0.806660۴۷,۸۳۹تومان $2.641B ۱۵۶.۶ همت $284.0M ۱۶.۸۳ همت 1.18%-8.91%mantle-chart
33$6.73۳۹۹,۶۹۱تومان $2.635B ۱۵۶.۲ همت $106.2M ۶.۲۹۷ همت 1.56%-5.49%cosmos-chart
34$0.797221۴۷,۲۷۹تومان $2.576B ۱۵۲.۷ همت $215.4M ۱۲.۷۷ همت 0.36%-13.41%arbitrum-chart
35$41.60۲,۴۶۷,۶۵۴تومان $2.497B ۱۴۸.۰ همت $4.181M ۲۴۷.۹ میلیارد ت 1.66%-8.18%okb-chart
36$4.36۲۵۹,۱۱۳تومان $2.466B ۱۴۶.۲ همت $116.3M ۶.۸۹۳ همت 0.38%-14.88%filecoin-chart
37$0.092441۵,۴۸۲تومان $2.456B ۱۴۵.۶ همت $8.722M ۵۱۷.۰ میلیارد ت 1.28%-8.11%cronos-chart
38$1.58۹۳,۷۲۱تومان $2.320B ۱۳۷.۵ همت $76.26M ۴.۵۲۱ همت 3.95%-16.55%stacks-chart
39$1.54۹۱,۳۸۰تومان $2.323B ۱۳۷.۷ همت $52.84M ۳.۱۳۲ همت 2.06%-11.04%immutable-x-chart
40$2,474.81۱۴۶,۷۶۸,۸۵۰تومان $2.298B ۱۳۶.۲ همت $69.36M ۴.۱۱۱ همت 0.83%8.47%maker-chart
41$0.999818۵۹,۲۹۴تومان $2.290B ۱۳۵.۸ همت $4.810B ۲۸۵.۱ همت 0.01%0.12%first-digital-usd-chart
42$0.904732۵۳,۶۵۵تومان $2.195B ۱۳۰.۱ همت $180.9M ۱۰.۷۲ همت 1.17%-3.03%sui-chart
43$0.025850۱,۵۳۳تومان $2.094B ۱۲۴.۱ همت $35.88M ۲.۱۲۷ همت 2.98%-8.97%vechain-chart
44$0.214500۱۲,۷۲۰تومان $2.048B ۱۲۱.۴ همت $64.11M ۳.۸۰۰ همت 3.45%-9.18%the-graph-chart
45$1.79۱۰۶,۱۹۵تومان $2.009B ۱۱۹.۱ همت $184.3M ۱۰.۹۲ همت 2.09%-11.53%optimism-ethereum-chart
46$2.20۱۳۰,۸۸۹تومان $1.971B ۱۱۶.۸ همت $151.5M ۸.۹۸۱ همت 3.34%8.09%lido-dao-chart
47$283.76۱۶,۸۲۸,۳۹۸تومان $1.977B ۱۱۷.۲ همت $37.94M ۲.۲۴۹ همت 4.37%-5.48%bittensor-chart
48$21.06۱,۲۴۹,۲۹۵تومان $1.968B ۱۱۶.۶ همت $116.8M ۶.۹۲۴ همت 1.19%-18.77%injective-chart
49$27.58۱,۶۳۶,۱۸۴تومان $1.811B ۱۰۷.۴ همت $73.19M ۴.۳۳۹ همت 7.27%-2.62%arweave-chart
50$1.72۱۰۲,۴۱۲تومان $1.725B ۱۰۲.۳ همت $400.2M ۲۳.۷۳ همت 10.04%-26.33%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۹۸ درصد، ۱۸.۳۱ درصد و ۴.۸۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۲۷۹.۷۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.