تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۷۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,876۳,۷۴۰,۵۹۵,۳۲۰تومان $1.280T ۷۳.۸۲ هزار همت $37.80B ۲.۱۸۰ هزار همت 1.9%10.73%bitcoin-chart
2$3,463.63۱۹۹,۷۰۲,۸۸۳تومان $416.4B ۲۴.۰۲ هزار همت $18.85B ۱.۰۸۷ هزار همت 1.41%11.69%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۶۷۳تومان $113.3B ۶.۵۳۳ هزار همت $69.43B ۴.۰۰۵ هزار همت 0.06%0.02%tether-chart
4$575.74۳۳,۱۹۵,۵۲۹تومان $84.97B ۴.۹۰۱ هزار همت $1.860B ۱۰۷.۳ همت 1.1%9.05%bnb-chart
5$161.31۹,۳۰۰,۷۲۶تومان $74.88B ۴.۳۱۹ هزار همت $2.630B ۱۵۱.۷ همت 2.82%12.65%solana-chart
6$0.999971۵۷,۶۵۵تومان $33.93B ۱.۹۵۷ هزار همت $7.234B ۴۱۷.۲ همت 0.003%-0.001%usd-coin-chart
7$0.613807۳۵,۳۹۰تومان $34.25B ۱.۹۷۶ هزار همت $3.595B ۲۰۷.۴ همت 12.71%39.07%xrp-chart
8$7.23۴۱۷,۱۱۵تومان $18.17B ۱.۰۴۸ هزار همت $249.6M ۱۴.۴۰ همت 2.07%-1.54%toncoin-chart
9$0.124234۷,۱۶۳تومان $18.03B ۱.۰۴۰ هزار همت $804.3M ۴۶.۳۹ همت 1.92%14.09%dogecoin-chart
10$0.444774۲۵,۶۴۴تومان $15.96B ۹۲۰.۷ همت $422.8M ۲۴.۳۹ همت 3.39%15.96%cardano-chart
11$0.134500۷,۷۵۴تومان $11.72B ۶۷۵.۸ همت $317.0M ۱۸.۲۸ همت 0.4%3.48%tron-chart
12$0.000019۱تومان $11.27B ۶۴۹.۸ همت $465.0M ۲۶.۸۲ همت 0.93%15.03%shiba-inu-chart
13$28.25۱,۶۲۹,۰۴۳تومان $11.15B ۶۴۳.۲ همت $441.0M ۲۵.۴۴ همت 3.79%5.37%avalanche-chart
14$6.43۳۷۰,۸۶۸تومان $9.249B ۵۳۳.۵ همت $202.9M ۱۱.۷۰ همت 2.94%4.88%polkadot-new-chart
15$14.32۸۲۵,۹۴۰تومان $8.711B ۵۰۲.۵ همت $344.3M ۱۹.۸۶ همت 1.8%10.74%chainlink-chart
16$379.56۲۱,۸۸۴,۳۰۷تومان $7.490B ۴۳۲.۰ همت $361.9M ۲۰.۸۷ همت 0.56%11.01%bitcoin-cash-chart
17$6.12۳۵۳,۲۹۰تومان $6.756B ۳۸۹.۷ همت $409.8M ۲۳.۶۴ همت 0.97%31.82%near-protocol-chart
18$72.31۴,۱۶۹,۴۳۳تومان $5.406B ۳۱۱.۸ همت $316.9M ۱۸.۲۸ همت 0.78%9.43%litecoin-chart
19$5.83۳۳۶,۲۰۳تومان $5.399B ۳۱۱.۴ همت $769.7K ۴۴.۴۰ میلیارد ت 0.15%-0.06%unus-sed-leo-chart
20$0.549468۳۱,۶۸۰تومان $5.438B ۳۱۳.۷ همت $251.4M ۱۴.۵۰ همت 3.98%8.81%polygon-chart
21$0.999827۵۷,۶۴۷تومان $5.347B ۳۰۸.۴ همت $110.0M ۶.۳۴۵ همت 0.02%-0.02%multi-collateral-dai-chart
22$0.000011۰.۶تومان $5.016B ۲۸۹.۳ همت $1.612B ۹۲.۹۶ همت 0.93%30.27%pepe-chart
23$8.11۴۶۷,۸۵۵تومان $4.869B ۲۸۰.۸ همت $207.0M ۱۱.۹۴ همت 0.44%0.46%uniswap-chart
24$9.99۵۷۶,۰۸۷تومان $4.663B ۲۶۹.۰ همت $163.6M ۹.۴۳۵ همت 6.38%38.10%internet-computer-chart
25$0.178600۱۰,۲۹۷تومان $4.324B ۲۴۹.۴ همت $54.85M ۳.۱۶۴ همت 0.39%4.96%kaspa-chart
26$1.50۸۷,۰۱۵تومان $3.803B ۲۱۹.۴ همت $218.3M ۱۲.۵۹ همت 10.67%24.82%fetch-chart
27$23.56۱,۳۵۸,۴۷۱تومان $3.486B ۲۰۱.۱ همت $169.0M ۹.۷۴۶ همت 1.26%12.44%ethereum-classic-chart
28$7.12۴۱۰,۷۰۷تومان $3.326B ۱۹۱.۹ همت $118.5M ۶.۸۳۷ همت 5.11%17.57%aptos-chart
29$0.109656۶,۳۲۲تومان $3.212B ۱۸۵.۲ همت $167.9M ۹.۶۸۴ همت 7.21%24.62%stellar-chart
30$161.47۹,۳۱۰,۰۰۰تومان $2.979B ۱۷۱.۸ همت $87.76M ۵.۰۶۲ همت 1.62%4.60%monero-chart
31$1.92۱۱۱,۰۵۵تومان $2.840B ۱۶۳.۸ همت $164.3M ۹.۴۷۷ همت 6.33%28.89%stacks-chart
32$2,971.81۱۷۱,۳۴۵,۶۶۵تومان $2.765B ۱۵۹.۵ همت $163.7M ۹.۴۴۳ همت 0.11%29.36%maker-chart
33$0.077430۴,۴۶۴تومان $2.772B ۱۵۹.۹ همت $48.30M ۲.۷۸۶ همت 2.12%14.09%hedera-chart
34$4.53۲۶۱,۶۶۰تومان $2.594B ۱۴۹.۶ همت $165.8M ۹.۵۶۱ همت 5.43%16.79%filecoin-chart
35$6.68۳۸۵,۲۷۵تومان $2.622B ۱۵۱.۳ همت $181.8M ۱۰.۴۸ همت 5.38%0.04%render-chart
36$6.62۳۸۲,۰۶۵تومان $2.591B ۱۴۹.۴ همت $139.2M ۸.۰۳۱ همت 4.63%10.57%cosmos-chart
37$42.91۲,۴۷۴,۳۲۵تومان $2.575B ۱۴۸.۵ همت $5.478M ۳۱۶.۰ میلیارد ت 2.3%16.33%okb-chart
38$0.031913۱,۸۴۰تومان $2.585B ۱۴۹.۱ همت $36.80M ۲.۱۲۲ همت 1.02%23.91%vechain-chart
39$0.094545۵,۴۵۱تومان $2.512B ۱۴۴.۹ همت $7.913M ۴۵۶.۴ میلیارد ت 0.66%9.68%cronos-chart
40$0.777927۴۴,۸۵۲تومان $2.541B ۱۴۶.۶ همت $258.7M ۱۴.۹۲ همت 2.25%14.75%mantle-chart
41$0.765121۴۴,۱۱۴تومان $2.473B ۱۴۲.۶ همت $242.0M ۱۳.۹۶ همت 3.79%8.40%arbitrum-chart
42$25.70۱,۴۸۲,۲۶۹تومان $2.401B ۱۳۸.۵ همت $168.6M ۹.۷۲۸ همت 10.89%22.96%injective-chart
43$1.62۹۳,۵۶۸تومان $2.500B ۱۴۴.۲ همت $66.37M ۳.۸۲۸ همت 12.45%24.09%immutable-x-chart
44$2.15۱۲۳,۹۹۴تومان $2.148B ۱۲۳.۹ همت $523.5M ۳۰.۱۹ همت 2.13%28.62%dogwifhat-chart
45$0.865113۴۹,۸۷۹تومان $2.173B ۱۲۵.۴ همت $157.1M ۹.۰۶۱ همت 4.45%15.45%sui-chart
46$313.30۱۸,۰۶۳,۹۵۶تومان $2.220B ۱۲۸.۰ همت $54.51M ۳.۱۴۴ همت 6.32%16.24%bittensor-chart
47$0.216188۱۲,۴۶۴تومان $2.064B ۱۱۹.۱ همت $69.67M ۴.۰۱۸ همت 3.28%15.55%the-graph-chart
48$1.84۱۰۶,۴۳۲تومان $2.071B ۱۱۹.۴ همت $243.4M ۱۴.۰۴ همت 6.1%14.38%optimism-ethereum-chart
49$31.33۱,۸۰۶,۷۳۰تومان $2.057B ۱۱۸.۷ همت $149.8M ۸.۶۴۰ همت 13.37%39.03%arweave-chart
50$1.00۵۷,۶۷۰تومان $1.963B ۱۱۳.۲ همت $4.353B ۲۵۱.۱ همت 0.05%-0.01%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۷۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۷۸ درصد، ۱۷.۵۰ درصد و ۴.۷۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۶۸۰.۲۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.