تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,271۳,۹۰۷,۹۲۲,۳۱۹تومان $1.306T ۷۶.۹۱ هزار همت $14.76B ۸۶۸.۷ همت 0.2%-4.99%bitcoin-chart
2$3,588.79۲۱۱,۶۲۳,۸۸۵تومان $431.2B ۲۵.۳۸ هزار همت $10.82B ۶۳۷.۰ همت 0.57%-2.85%ethereum-chart
3$0.999685۵۸,۹۴۹تومان $112.5B ۶.۶۲۴ هزار همت $34.48B ۲.۰۳۰ هزار همت 0.01%-0.009%tether-chart
4$605.30۳۵,۶۹۳,۵۱۲تومان $89.33B ۵.۲۵۹ هزار همت $1.429B ۸۴.۱۳ همت 0.09%-10.10%bnb-chart
5$148.07۸,۷۳۱,۸۸۵تومان $68.38B ۴.۰۲۶ هزار همت $1.254B ۷۳.۸۳ همت 2.54%-8.31%solana-chart
6$1.00۵۸,۹۷۴تومان $32.52B ۱.۹۱۴ هزار همت $2.921B ۱۷۲.۰ همت 0.01%0.01%usd-coin-chart
7$0.486707۲۸,۷۰۰تومان $27.05B ۱.۵۹۲ هزار همت $716.1M ۴۲.۱۶ همت 0.59%-2.62%xrp-chart
8$0.135176۷,۹۷۱تومان $19.57B ۱.۱۵۲ هزار همت $412.5M ۲۴.۲۸ همت 0.62%-7.80%dogecoin-chart
9$7.88۴۶۵,۰۴۵تومان $19.19B ۱.۱۳۰ هزار همت $262.0M ۱۵.۴۲ همت 0.81%10.92%toncoin-chart
10$0.414209۲۴,۴۲۵تومان $14.80B ۸۷۱.۲ همت $182.3M ۱۰.۷۳ همت 0.41%-6.73%cardano-chart
11$0.000020۱تومان $12.07B ۷۱۰.۵ همت $188.4M ۱۱.۰۹ همت 1.21%-12.62%shiba-inu-chart
12$29.54۱,۷۴۲,۱۰۳تومان $11.62B ۶۸۴.۱ همت $195.3M ۱۱.۵۰ همت 1.94%-11.25%avalanche-chart
13$0.117661۶,۹۳۸تومان $10.27B ۶۰۴.۶ همت $219.9M ۱۲.۹۴ همت 1.98%0.79%tron-chart
14$6.30۳۷۱,۹۴۴تومان $9.070B ۵۳۳.۹ همت $134.6M ۷.۹۲۷ همت 1.41%-3.31%polkadot-new-chart
15$14.86۸۷۶,۸۳۴تومان $8.730B ۵۱۳.۹ همت $211.7M ۱۲.۴۶ همت 0.92%-8.24%chainlink-chart
16$422.04۲۴,۸۸۶,۸۷۹تومان $8.323B ۴۹۰.۰ همت $179.2M ۱۰.۵۵ همت 2.13%-10.78%bitcoin-cash-chart
17$11.07۶۵۳,۰۶۶تومان $6.644B ۳۹۱.۲ همت $225.6M ۱۳.۲۸ همت 3.16%13.01%uniswap-chart
18$5.57۳۲۸,۸۱۴تومان $6.073B ۳۵۷.۵ همت $167.9M ۹.۸۸۴ همت 0.16%-14.64%near-protocol-chart
19$0.610191۳۵,۹۸۱تومان $6.039B ۳۵۵.۵ همت $207.4M ۱۲.۲۱ همت 0.12%-6.26%polygon-chart
20$78.50۴,۶۲۹,۰۵۶تومان $5.860B ۳۴۵.۰ همت $220.7M ۱۲.۹۹ همت 1.48%-2.00%litecoin-chart
21$5.90۳۴۸,۱۲۸تومان $5.468B ۳۲۱.۹ همت $971.8K ۵۷.۲۱ میلیارد ت 0.06%1.42%unus-sed-leo-chart
22$0.999887۵۸,۹۶۱تومان $5.347B ۳۱۴.۸ همت $340.3M ۲۰.۰۳ همت 0.004%0.004%multi-collateral-dai-chart
23$0.000011۰.۷تومان $4.995B ۲۹۴.۱ همت $586.1M ۳۴.۵۰ همت 0.85%-7.37%pepe-chart
24$9.33۵۵۰,۵۶۲تومان $4.344B ۲۵۵.۷ همت $60.03M ۳.۵۳۴ همت 2.29%-15.26%internet-computer-chart
25$0.156286۹,۲۱۵تومان $3.742B ۲۲۰.۳ همت $45.35M ۲.۶۷۰ همت 2.52%-7.50%kaspa-chart
26$25.00۱,۴۷۴,۳۴۶تومان $3.689B ۲۱۷.۲ همت $103.2M ۶.۰۷۳ همت 1.99%-7.13%ethereum-classic-chart
27$7.72۴۵۵,۶۹۳تومان $3.483B ۲۰۵.۰ همت $80.26M ۴.۷۲۵ همت 1.39%-9.37%aptos-chart
28$174.52۱۰,۲۹۱,۶۶۴تومان $3.220B ۱۸۹.۵ همت $46.09M ۲.۷۱۳ همت 0.67%-0.70%monero-chart
29$8.21۴۸۴,۵۴۶تومان $3.194B ۱۸۸.۰ همت $112.0M ۶.۵۹۳ همت 3.91%-10.26%render-chart
30$0.084445۴,۹۷۹تومان $3.020B ۱۷۷.۸ همت $34.27M ۲.۰۱۷ همت 0.05%-7.37%hedera-chart
31$5.15۳۰۴,۱۶۱تومان $2.908B ۱۷۱.۲ همت $92.74M ۵.۴۶۰ همت 0.78%-15.93%filecoin-chart
32$0.886500۵۲,۲۷۵تومان $2.894B ۱۷۰.۴ همت $151.5M ۸.۹۱۸ همت 0.98%-5.37%mantle-chart
33$0.098533۵,۸۱۰تومان $2.866B ۱۶۸.۷ همت $34.93M ۲.۰۵۶ همت 0.25%-1.70%stellar-chart
34$7.12۴۲۰,۰۱۷تومان $2.785B ۱۶۳.۹ همت $68.65M ۴.۰۴۱ همت 0.26%-9.97%cosmos-chart
35$1.83۱۰۸,۲۷۱تومان $2.694B ۱۵۸.۶ همت $99.25M ۵.۸۴۳ همت 6.02%-20.24%stacks-chart
36$45.81۲,۷۰۱,۴۸۸تومان $2.749B ۱۶۱.۸ همت $2.694M ۱۵۸.۶ میلیارد ت 0.41%-2.52%okb-chart
37$0.904491۵۳,۳۳۶تومان $2.620B ۱۵۴.۲ همت $139.4M ۸.۲۰۹ همت 1.23%-7.30%arbitrum-chart
38$0.097158۵,۷۲۹تومان $2.582B ۱۵۲.۰ همت $6.839M ۴۰۲.۶ میلیارد ت 2.01%-11.32%cronos-chart
39$2.50۱۴۸,۰۰۳تومان $2.507B ۱۴۷.۶ همت $290.5M ۱۷.۱۰ همت 4.16%-9.53%dogwifhat-chart
40$1.66۹۸,۲۸۶تومان $2.513B ۱۴۸.۰ همت $41.64M ۲.۴۵۱ همت 3.27%-17.96%immutable-x-chart
41$0.999819۵۸,۹۵۷تومان $2.547B ۱۴۹.۹ همت $2.850B ۱۶۷.۸ همت 0.11%0.03%first-digital-usd-chart
42$0.956972۵۶,۴۳۰تومان $2.322B ۱۳۶.۷ همت $102.8M ۶.۰۵۱ همت 2.5%-11.85%sui-chart
43$24.14۱,۴۲۳,۸۵۵تومان $2.255B ۱۳۲.۸ همت $88.16M ۵.۱۹۰ همت 3.68%-14.26%injective-chart
44$2.05۱۲۱,۳۲۰تومان $2.236B ۱۳۱.۶ همت $154.8M ۹.۱۱۱ همت 1.09%-7.94%optimism-ethereum-chart
45$2,390.38۱۴۰,۹۵۵,۹۷۷تومان $2.218B ۱۳۰.۶ همت $56.65M ۳.۳۳۵ همت 3.41%-3.26%maker-chart
46$0.227859۱۳,۴۳۶تومان $2.167B ۱۲۷.۶ همت $52.47M ۳.۰۸۹ همت 3.6%-14.39%the-graph-chart
47$0.028851۱,۷۰۱تومان $2.098B ۱۲۳.۵ همت $30.80M ۱.۸۱۳ همت 0.75%-9.20%vechain-chart
48$298.74۱۷,۶۱۶,۱۶۶تومان $2.074B ۱۲۲.۱ همت $23.32M ۱.۳۷۳ همت 2.9%-17.47%bittensor-chart
49$0.018867۱,۱۱۲تومان $1.938B ۱۱۴.۱ همت $629.3M ۳۷.۰۵ همت 6.87%-1.60%notcoin-chart
50$0.000196۱۱تومان $1.882B ۱۱۰.۸ همت $181.6M ۱۰.۶۹ همت 1.58%-28.63%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۸۶ درصد، ۱۷.۷۸ درصد و ۴.۶۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۸۶۹.۴۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.