تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۰۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$69,082۳,۹۶۸,۲۵۱,۲۴۲تومان $1.361T ۷۸.۱۸ هزار همت $23.31B ۱.۳۳۹ هزار همت 2.32%2.92%bitcoin-chart
2$3,732.78۲۱۴,۴۱۸,۸۲۲تومان $448.4B ۲۵.۷۶ هزار همت $15.28B ۸۷۷.۹ همت 0.53%19.41%ethereum-chart
3$0.999900۵۷,۴۳۶تومان $111.9B ۶.۴۲۹ هزار همت $54.46B ۳.۱۲۸ هزار همت 0.03%-0.05%tether-chart
4$601.96۳۴,۵۷۸,۲۲۸تومان $88.84B ۵.۱۰۳ هزار همت $1.560B ۸۹.۶۰ همت 0.76%4.19%bnb-chart
5$167.94۹,۶۴۷,۳۰۱تومان $75.48B ۴.۳۳۵ هزار همت $2.558B ۱۴۶.۹ همت 0.65%-3.30%solana-chart
6$1.00۵۷,۴۵۰تومان $32.76B ۱.۸۸۲ هزار همت $4.841B ۲۷۸.۰ همت 0.01%0.004%usd-coin-chart
7$0.536274۳۰,۸۰۴تومان $29.73B ۱.۷۰۷ هزار همت $833.2M ۴۷.۸۶ همت 0.71%2.55%xrp-chart
8$0.166195۹,۵۴۶تومان $24.00B ۱.۳۷۹ هزار همت $2.021B ۱۱۶.۱ همت 1.59%7.41%dogecoin-chart
9$6.40۳۶۷,۸۲۴تومان $22.25B ۱.۲۷۸ هزار همت $145.1M ۸.۳۳۶ همت 3.64%-0.72%toncoin-chart
10$0.460556۲۶,۴۵۵تومان $16.44B ۹۴۴.۱ همت $290.8M ۱۶.۷۰ همت 0.52%-4.08%cardano-chart
11$38.07۲,۱۸۶,۸۸۴تومان $14.96B ۸۵۹.۰ همت $291.7M ۱۶.۷۶ همت 0.62%2.11%avalanche-chart
12$0.000024۱تومان $14.52B ۸۳۴.۳ همت $481.5M ۲۷.۶۶ همت 1.69%-0.83%shiba-inu-chart
13$7.29۴۱۸,۷۹۷تومان $10.48B ۶۰۲.۲ همت $160.3M ۹.۲۰۷ همت 0.36%2.21%polkadot-new-chart
14$17.02۹۷۷,۹۷۸تومان $9.996B ۵۷۴.۱ همت $461.6M ۲۶.۵۱ همت 3.3%5.64%chainlink-chart
15$0.113633۶,۵۲۷تومان $9.933B ۵۷۰.۵ همت $311.8M ۱۷.۹۱ همت 0.7%-8.18%tron-chart
16$493.39۲۸,۳۴۱,۳۴۳تومان $9.725B ۵۵۸.۶ همت $340.2M ۱۹.۵۴ همت 1.34%2.02%bitcoin-cash-chart
17$8.05۴۶۲,۵۷۷تومان $8.690B ۴۹۹.۱ همت $470.3M ۲۷.۰۱ همت 4.21%0.80%near-protocol-chart
18$0.724933۴۱,۶۴۱تومان $7.175B ۴۱۲.۱ همت $216.5M ۱۲.۴۳ همت 0.2%1.63%polygon-chart
19$84.67۴,۸۶۳,۹۱۳تومان $6.314B ۳۶۲.۷ همت $340.5M ۱۹.۵۶ همت 0.64%0.85%litecoin-chart
20$10.96۶۲۹,۶۶۵تومان $6.565B ۳۷۷.۱ همت $578.8M ۳۳.۲۴ همت 18.12%42.55%uniswap-chart
21$0.000015۰.۸تومان $6.336B ۳۶۳.۹ همت $2.397B ۱۳۷.۷ همت 9.17%52.10%pepe-chart
22$12.29۷۰۶,۰۶۷تومان $5.707B ۳۲۷.۸ همت $51.87M ۲.۹۸۰ همت 0.78%-7.73%internet-computer-chart
23$5.97۳۴۳,۰۱۴تومان $5.532B ۳۱۷.۷ همت $1.737M ۹۹.۷۹ میلیارد ت 1.2%1.20%unus-sed-leo-chart
24$1.00۵۷,۴۴۶تومان $5.348B ۳۰۷.۲ همت $320.0M ۱۸.۳۸ همت 0.01%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$31.58۱,۸۱۴,۱۹۶تومان $4.650B ۲۶۷.۱ همت $352.3M ۲۰.۲۴ همت 0.68%10.00%ethereum-classic-chart
26$10.14۵۸۲,۵۳۹تومان $3.941B ۲۲۶.۴ همت $209.1M ۱۲.۰۱ همت 0.51%1.19%render-chart
27$9.02۵۱۸,۴۰۹تومان $3.932B ۲۲۵.۸ همت $122.6M ۷.۰۴۱ همت 0.74%4.95%aptos-chart
28$0.108295۶,۲۲۰تومان $3.872B ۲۲۲.۴ همت $37.96M ۲.۱۸۰ همت 0.06%-4.67%hedera-chart
29$2.50۱۴۳,۶۴۴تومان $3.707B ۲۱۲.۹ همت $76.33M ۴.۳۸۴ همت 6.37%4.28%immutable-x-chart
30$1.00۵۷,۹۸۳تومان $3.295B ۱۸۹.۳ همت $69.36M ۳.۹۸۴ همت 1.2%2.74%mantle-chart
31$8.46۴۸۶,۴۹۲تومان $3.311B ۱۹۰.۲ همت $83.71M ۴.۸۰۸ همت 0.17%-1.71%cosmos-chart
32$5.86۳۳۶,۷۶۶تومان $3.262B ۱۸۷.۳ همت $140.7M ۸.۰۸۳ همت 0.48%-0.06%filecoin-chart
33$0.121393۶,۹۷۳تومان $3.226B ۱۸۵.۳ همت $8.328M ۴۷۸.۴ میلیارد ت 0.93%-3.42%cronos-chart
34$0.110939۶,۳۷۲تومان $3.215B ۱۸۴.۶ همت $53.56M ۳.۰۷۶ همت 0.98%2.52%stellar-chart
35$0.133845۷,۶۸۸تومان $3.177B ۱۸۲.۵ همت $25.28M ۱.۴۵۲ همت 2.51%8.71%kaspa-chart
36$0.999435۵۷,۴۰۹تومان $3.138B ۱۸۰.۲ همت $5.453B ۳۱۳.۲ همت 0.03%-0.04%first-digital-usd-chart
37$0.323831۱۸,۶۰۱تومان $3.079B ۱۷۶.۹ همت $74.98M ۴.۳۰۶ همت 0.7%4.12%the-graph-chart
38$1.18۶۸,۲۱۰تومان $3.151B ۱۸۱.۰ همت $498.3M ۲۸.۶۲ همت 2.64%16.57%arbitrum-chart
39$431.56۲۴,۷۹۰,۰۰۹تومان $2.946B ۱۶۹.۲ همت $24.82M ۱.۴۲۵ همت 1.39%13.21%bittensor-chart
40$48.63۲,۷۹۳,۵۰۳تومان $2.918B ۱۶۷.۶ همت $6.101M ۳۵۰.۴ میلیارد ت 0.06%-2.99%okb-chart
41$1.97۱۱۳,۷۰۰تومان $2.892B ۱۶۶.۱ همت $75.13M ۴.۳۱۶ همت 2.12%-5.22%stacks-chart
42$2.98۱۷۱,۵۳۹تومان $2.983B ۱۷۱.۳ همت $520.1M ۲۹.۸۷ همت 6.39%13.38%dogwifhat-chart
43$2.53۱۴۵,۴۴۳تومان $2.752B ۱۵۸.۱ همت $330.5M ۱۸.۹۸ همت 0.43%-1.87%optimism-ethereum-chart
44$40.20۲,۳۰۹,۵۰۵تومان $2.632B ۱۵۱.۲ همت $50.72M ۲.۹۱۳ همت 0.38%-15.81%arweave-chart
45$140.57۸,۰۷۵,۱۰۸تومان $2.592B ۱۴۸.۹ همت $36.73M ۲.۱۱۰ همت 0.2%3.23%monero-chart
46$0.035265۲,۰۲۵تومان $2.564B ۱۴۷.۳ همت $45.13M ۲.۵۹۲ همت 0.47%-1.31%vechain-chart
47$2,779.54۱۵۹,۶۶۲,۳۷۱تومان $2.578B ۱۴۸.۱ همت $73.69M ۴.۲۳۳ همت 1.38%-2.03%maker-chart
48$1.05۶۰,۵۷۵تومان $2.467B ۱۴۱.۷ همت $114.2M ۶.۵۵۸ همت 0.2%-1.36%sui-chart
49$25.53۱,۴۶۷,۰۰۶تومان $2.385B ۱۳۷.۰ همت $58.69M ۳.۳۷۱ همت 1.98%2.69%injective-chart
50$2.32۱۳۳,۴۲۲تومان $2.323B ۱۳۳.۴ همت $22.53M ۱.۲۹۴ همت 0.62%5.08%theta-network-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۰۹ درصد، ۱۷.۴۸ درصد و ۴.۳۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۴۳۸.۳۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.