تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۷۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,827۴,۰۱۴,۳۶۱,۳۰۰تومان $1.337T ۷۹.۰۳ هزار همت $27.38B ۱.۶۱۹ هزار همت 0.02%-2.99%bitcoin-chart
2$3,735.75۲۲۱,۱۰۰,۹۵۰تومان $448.8B ۲۶.۵۴ هزار همت $16.84B ۹۹۵.۶ همت 2.12%-3.85%ethereum-chart
3$0.999356۵۹,۱۴۶تومان $111.9B ۶.۶۱۶ هزار همت $63.97B ۳.۷۸۲ هزار همت 0.03%-0.02%tether-chart
4$594.04۳۵,۱۵۸,۴۲۴تومان $87.67B ۵.۱۸۴ هزار همت $1.669B ۹۸.۶۷ همت 0.9%-2.69%bnb-chart
5$166.40۹,۸۴۸,۸۵۹تومان $76.48B ۴.۵۲۲ هزار همت $2.789B ۱۶۴.۹ همت 1.54%-4.84%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۹۸تومان $32.21B ۱.۹۰۴ هزار همت $6.516B ۳۸۵.۳ همت 0.01%0.02%usd-coin-chart
7$0.520232۳۰,۷۸۹تومان $28.84B ۱.۷۰۵ هزار همت $1.261B ۷۴.۵۶ همت 1.93%-1.31%xrp-chart
8$0.159195۹,۴۲۱تومان $23.00B ۱.۳۶۰ هزار همت $1.403B ۸۲.۹۸ همت 3.61%-4.89%dogecoin-chart
9$0.000026۱تومان $15.40B ۹۱۰.۷ همت $1.474B ۸۷.۱۴ همت 4.93%2.63%shiba-inu-chart
10$0.448752۲۶,۵۵۹تومان $16.02B ۹۴۷.۲ همت $388.2M ۲۲.۹۵ همت 2.75%-6.79%cardano-chart
11$6.47۳۸۳,۲۳۳تومان $15.61B ۹۲۳.۲ همت $175.0M ۱۰.۳۵ همت 0.48%0.11%toncoin-chart
12$36.66۲,۱۷۰,۱۰۷تومان $14.41B ۸۵۲.۰ همت $406.4M ۲۴.۰۳ همت 1.02%-8.27%avalanche-chart
13$18.10۱,۰۷۱,۶۳۶تومان $10.63B ۶۲۸.۶ همت $640.7M ۳۷.۸۸ همت 3.4%8.94%chainlink-chart
14$7.04۴۱۷,۱۶۵تومان $10.14B ۵۹۹.۳ همت $234.6M ۱۳.۸۷ همت 5.6%-5.63%polkadot-new-chart
15$0.111415۶,۵۹۴تومان $9.736B ۵۷۵.۷ همت $280.9M ۱۶.۶۱ همت 0.42%-5.46%tron-chart
16$467.00۲۷,۶۳۹,۹۶۲تومان $9.206B ۵۴۴.۳ همت $286.5M ۱۶.۹۴ همت 0.31%-7.59%bitcoin-cash-chart
17$7.38۴۳۷,۰۳۶تومان $7.980B ۴۷۱.۸ همت $324.3M ۱۹.۱۸ همت 4.7%-6.98%near-protocol-chart
18$0.701629۴۱,۵۲۵تومان $6.951B ۴۱۱.۰ همت $365.3M ۲۱.۶۰ همت 5.08%-5.29%polygon-chart
19$10.76۶۳۷,۱۳۹تومان $6.448B ۳۸۱.۲ همت $195.7M ۱۱.۵۷ همت 0.72%11.74%uniswap-chart
20$83.13۴,۹۲۰,۴۱۷تومان $6.201B ۳۶۶.۷ همت $316.6M ۱۸.۷۲ همت 0.63%-3.42%litecoin-chart
21$0.000013۰.۸تومان $5.753B ۳۴۰.۲ همت $2.121B ۱۲۵.۴ همت 9.52%-4.56%pepe-chart
22$12.08۷۱۵,۲۸۲تومان $5.612B ۳۳۱.۸ همت $69.29M ۴.۰۹۷ همت 1.04%-4.35%internet-computer-chart
23$5.96۳۵۲,۸۸۸تومان $5.523B ۳۲۶.۶ همت $2.858M ۱۶۹.۰ میلیارد ت 2.7%-0.31%unus-sed-leo-chart
24$0.999977۵۹,۱۸۳تومان $5.348B ۳۱۶.۲ همت $327.2M ۱۹.۳۵ همت 0.02%0.009%multi-collateral-dai-chart
25$29.79۱,۷۶۳,۶۴۳تومان $4.390B ۲۵۹.۶ همت $261.0M ۱۵.۴۳ همت 2.93%-9.36%ethereum-classic-chart
26$10.16۶۰۱,۴۴۰تومان $3.949B ۲۳۳.۵ همت $301.9M ۱۷.۸۵ همت 1.98%-3.58%render-chart
27$9.11۵۳۹,۳۵۲تومان $3.978B ۲۳۵.۲ همت $124.5M ۷.۳۵۹ همت 2.17%0.55%aptos-chart
28$0.101558۶,۰۱۰تومان $3.631B ۲۱۴.۷ همت $65.40M ۳.۸۶۷ همت 4.24%-10.30%hedera-chart
29$3.41۲۰۲,۴۰۳تومان $3.416B ۲۰۲.۰ همت $974.7M ۵۷.۶۳ همت 11.3%15.34%dogwifhat-chart
30$8.58۵۰۸,۲۰۱تومان $3.357B ۱۹۸.۵ همت $134.4M ۷.۹۴۶ همت 2.11%0.67%cosmos-chart
31$1.13۶۷,۰۳۹تومان $3.281B ۱۹۴.۰ همت $383.8M ۲۲.۷۰ همت 3.96%-7.35%arbitrum-chart
32$2.23۱۳۲,۴۲۰تومان $3.317B ۱۹۶.۱ همت $57.58M ۳.۴۰۴ همت 1.98%-12.29%immutable-x-chart
33$0.989503۵۸,۵۶۳تومان $3.230B ۱۹۱.۰ همت $82.34M ۴.۸۶۸ همت 2.3%-5.55%mantle-chart
34$0.137216۸,۱۲۱تومان $3.263B ۱۹۳.۰ همت $42.15M ۲.۴۹۳ همت 1.26%-2.72%kaspa-chart
35$5.77۳۴۱,۹۵۸تومان $3.220B ۱۹۰.۴ همت $177.1M ۱۰.۴۷ همت 3.32%-5.68%filecoin-chart
36$0.116382۶,۸۸۸تومان $3.092B ۱۸۲.۹ همت $11.41M ۶۷۴.۴ میلیارد ت 1.04%-7.53%cronos-chart
37$0.106428۶,۲۹۸تومان $3.087B ۱۸۲.۵ همت $69.51M ۴.۱۱۰ همت 1.68%-4.02%stellar-chart
38$0.998653۵۹,۱۰۵تومان $2.912B ۱۷۲.۲ همت $6.355B ۳۷۵.۸ همت 0.02%0.05%first-digital-usd-chart
39$0.306990۱۸,۱۶۹تومان $2.919B ۱۷۲.۶ همت $106.6M ۶.۳۰۶ همت 3.65%-8.72%the-graph-chart
40$1.91۱۱۳,۴۱۵تومان $2.802B ۱۶۵.۷ همت $67.20M ۳.۹۷۴ همت 3.07%-7.01%stacks-chart
41$45.30۲,۶۸۱,۶۱۴تومان $2.719B ۱۶۰.۷ همت $7.486M ۴۴۲.۶ میلیارد ت 2.35%-8.85%okb-chart
42$2.46۱۴۵,۸۰۹تومان $2.678B ۱۵۸.۳ همت $272.1M ۱۶.۰۹ همت 3.54%-10.40%optimism-ethereum-chart
43$394.79۲۳,۳۶۵,۶۶۴تومان $2.706B ۱۶۰.۰ همت $34.25M ۲.۰۲۵ همت 3.37%-17.51%bittensor-chart
44$144.96۸,۵۸۰,۰۰۹تومان $2.674B ۱۵۸.۱ همت $51.25M ۳.۰۳۰ همت 1.35%3.59%monero-chart
45$37.64۲,۲۲۸,۲۵۶تومان $2.464B ۱۴۵.۷ همت $76.18M ۴.۵۰۴ همت 2.31%-12.87%arweave-chart
46$0.034758۲,۰۵۷تومان $2.527B ۱۴۹.۴ همت $48.90M ۲.۸۹۱ همت 3.35%-3.94%vechain-chart
47$0.000245۱۴تومان $2.347B ۱۳۸.۸ همت $686.3M ۴۰.۵۸ همت 12.85%7.37%floki-inu-chart
48$2,675.88۱۵۸,۳۷۲,۵۳۶تومان $2.482B ۱۴۶.۸ همت $57.17M ۳.۳۸۰ همت 1.24%-8.76%maker-chart
49$26.03۱,۵۴۱,۱۶۰تومان $2.432B ۱۴۳.۸ همت $99.63M ۵.۸۹۱ همت 1.12%-3.58%injective-chart
50$0.000033۱تومان $2.240B ۱۳۲.۵ همت $813.7M ۴۸.۱۱ همت 17.34%-9.62%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۷۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۹۳ درصد، ۱۷.۷۹ درصد و ۴.۴۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۲۹.۲۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.