تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$60,349۳,۶۹۴,۶۱۶,۷۶۴تومان $1.190T ۷۲.۸۹ هزار همت $42.77B ۲.۶۲۰ هزار همت 4.32%-8.97%bitcoin-chart
2$3,348.41۲۰۴,۹۹۰,۱۸۷تومان $402.3B ۲۴.۶۵ هزار همت $22.91B ۱.۴۰۴ هزار همت 2.12%-4.13%ethereum-chart
3$0.999425۶۱,۱۸۴تومان $112.9B ۶.۹۱۶ هزار همت $75.15B ۴.۶۰۴ هزار همت 0.005%-0.02%tether-chart
4$567.70۳۴,۷۵۵,۱۹۹تومان $83.78B ۵.۱۳۳ هزار همت $2.028B ۱۲۴.۲ همت 1.85%-5.61%bnb-chart
5$132.15۸,۰۹۰,۳۳۰تومان $61.07B ۳.۷۴۱ هزار همت $3.411B ۲۰۸.۹ همت 2.38%-6.88%solana-chart
6$0.999927۶۱,۲۱۵تومان $32.56B ۱.۹۹۴ هزار همت $8.092B ۴۹۵.۷ همت 0.007%-0.02%usd-coin-chart
7$0.473713۲۹,۰۰۰تومان $26.35B ۱.۶۱۴ هزار همت $1.317B ۸۰.۶۸ همت 1.23%-6.25%xrp-chart
8$7.54۴۶۱,۷۹۵تومان $18.54B ۱.۱۳۶ هزار همت $427.9M ۲۶.۲۲ همت 0.14%-1.46%toncoin-chart
9$0.119021۷,۲۸۶تومان $17.24B ۱.۰۵۶ هزار همت $943.2M ۵۷.۷۸ همت 3.23%-6.57%dogecoin-chart
10$0.377402۲۳,۱۰۴تومان $13.49B ۸۲۶.۴ همت $383.4M ۲۳.۴۹ همت 0.74%-5.61%cardano-chart
11$0.119254۷,۳۰۰تومان $10.40B ۶۳۷.۳ همت $323.1M ۱۹.۷۹ همت 0.03%2.24%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.03B ۶۱۴.۵ همت $358.0M ۲۱.۹۳ همت 3.05%-11.04%shiba-inu-chart
13$24.77۱,۵۱۷,۰۳۰تومان $9.757B ۵۹۷.۷ همت $452.5M ۲۷.۷۲ همت 1.3%-12.20%avalanche-chart
14$5.73۳۵۰,۸۸۱تومان $8.242B ۵۰۴.۹ همت $230.8M ۱۴.۱۴ همت 1.21%-4.92%polkadot-new-chart
15$13.59۸۳۲,۳۴۷تومان $8.268B ۵۰۶.۵ همت $414.4M ۲۵.۳۸ همت 2.94%-6.11%chainlink-chart
16$369.38۲۲,۶۱۳,۸۶۰تومان $7.286B ۴۴۶.۳ همت $376.5M ۲۳.۰۶ همت 3.46%-11.42%bitcoin-cash-chart
17$9.32۵۷۰,۸۷۵تومان $5.595B ۳۴۲.۷ همت $238.9M ۱۴.۶۳ همت 4.7%-11.20%uniswap-chart
18$5.33۳۲۶,۷۲۵تومان $5.825B ۳۵۶.۸ همت $597.6M ۳۶.۶۱ همت 2.86%4.60%near-protocol-chart
19$0.559284۳۴,۲۳۹تومان $5.523B ۳۳۸.۳ همت $312.1M ۱۹.۱۲ همت 0.75%-3.66%polygon-chart
20$69.52۴,۲۵۶,۵۵۲تومان $5.192B ۳۱۸.۱ همت $532.4M ۳۲.۶۲ همت 4.99%-8.71%litecoin-chart
21$0.999979۶۱,۲۱۸تومان $5.348B ۳۲۷.۶ همت $517.6M ۳۱.۷۱ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.76۳۵۲,۹۹۲تومان $5.340B ۳۲۷.۱ همت $2.405M ۱۴۷.۴ میلیارد ت 0.15%0.69%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۷تومان $4.817B ۲۹۵.۱ همت $866.8M ۵۳.۱۰ همت 4.6%4.60%pepe-chart
24$7.98۴۸۸,۶۵۵تومان $3.715B ۲۲۷.۶ همت $80.15M ۴.۹۱۰ همت 0.86%-9.38%internet-computer-chart
25$0.154075۹,۴۳۲تومان $3.700B ۲۲۶.۷ همت $83.56M ۵.۱۱۹ همت 0.67%1.38%kaspa-chart
26$22.92۱,۴۰۳,۵۷۸تومان $3.385B ۲۰۷.۴ همت $191.8M ۱۱.۷۵ همت 1.25%-4.01%ethereum-classic-chart
27$6.92۴۲۴,۰۱۶تومان $3.130B ۱۹۱.۸ همت $186.2M ۱۱.۴۱ همت 2.53%-5.84%aptos-chart
28$158.80۹,۷۲۲,۳۱۸تومان $2.930B ۱۷۹.۵ همت $62.57M ۳.۸۳۳ همت 3.31%-8.49%monero-chart
29$7.49۴۵۸,۹۰۳تومان $2.913B ۱۷۸.۵ همت $238.7M ۱۴.۶۲ همت 6.07%-1.80%render-chart
30$0.077212۴,۷۲۶تومان $2.761B ۱۶۹.۲ همت $64.31M ۳.۹۴۰ همت 0.83%-2.75%hedera-chart
31$6.86۴۲۰,۳۴۵تومان $2.684B ۱۶۴.۴ همت $170.7M ۱۰.۴۶ همت 2.16%-1.37%cosmos-chart
32$0.089459۵,۴۷۶تومان $2.605B ۱۵۹.۶ همت $86.94M ۵.۳۲۶ همت 0.16%-7.04%stellar-chart
33$0.751940۴۶,۰۳۳تومان $2.456B ۱۵۰.۵ همت $235.8M ۱۴.۴۵ همت 3.77%-10.92%mantle-chart
34$0.816844۵۰,۰۰۷تومان $2.640B ۱۶۱.۷ همت $309.9M ۱۸.۹۸ همت 3.79%-3.76%arbitrum-chart
35$41.01۲,۵۱۰,۷۶۷تومان $2.461B ۱۵۰.۷ همت $5.191M ۳۱۸.۰ میلیارد ت 0.03%-8.97%okb-chart
36$0.088535۵,۴۲۰تومان $2.353B ۱۴۴.۱ همت $14.90M ۹۱۲.۸ میلیارد ت 3.05%-5.76%cronos-chart
37$4.37۲۶۸,۰۵۱تومان $2.473B ۱۵۱.۵ همت $200.7M ۱۲.۲۹ همت 1.66%-10.22%filecoin-chart
38$1.58۹۶,۹۳۲تومان $2.325B ۱۴۲.۴ همت $108.3M ۶.۶۳۳ همت 0.84%-8.18%stacks-chart
39$0.999491۶۱,۱۸۸تومان $2.231B ۱۳۶.۷ همت $6.615B ۴۰۵.۳ همت 0.03%0.02%first-digital-usd-chart
40$1.52۹۳,۳۳۲تومان $2.299B ۱۴۰.۸ همت $64.28M ۳.۹۳۸ همت 0.13%-5.56%immutable-x-chart
41$0.890953۵۴,۵۴۴تومان $2.162B ۱۳۲.۴ همت $221.9M ۱۳.۶۰ همت 0.41%1.31%sui-chart
42$2,182.73۱۳۳,۶۲۷,۲۹۰تومان $2.027B ۱۲۴.۲ همت $80.99M ۴.۹۶۱ همت 2.9%-4.22%maker-chart
43$0.025303۱,۵۴۹تومان $2.049B ۱۲۵.۵ همت $41.71M ۲.۵۵۵ همت 0.95%-6.24%vechain-chart
44$0.215139۱۳,۱۷۰تومان $2.054B ۱۲۵.۸ همت $94.43M ۵.۷۸۵ همت 4.65%1.94%the-graph-chart
45$1.77۱۰۸,۵۷۶تومان $1.989B ۱۲۱.۹ همت $234.5M ۱۴.۳۷ همت 3.05%-7.59%optimism-ethereum-chart
46$275.74۱۶,۸۸۱,۱۱۰تومان $1.924B ۱۱۷.۹ همت $63.53M ۳.۸۹۲ همت 1.06%-3.25%bittensor-chart
47$22.57۱,۳۸۲,۲۰۸تومان $2.109B ۱۲۹.۲ همت $179.3M ۱۰.۹۹ همت 11.08%5.18%injective-chart
48$2.38۱۴۵,۸۱۷تومان $2.127B ۱۳۰.۳ همت $314.5M ۱۹.۲۷ همت 14.48%21.32%lido-dao-chart
49$28.19۱,۷۲۶,۳۳۹تومان $1.851B ۱۱۳.۴ همت $105.9M ۶.۴۸۵ همت 3.12%7.64%arweave-chart
50$1.82۱۱۱,۶۱۲تومان $1.821B ۱۱۱.۶ همت $632.2M ۳۸.۷۳ همت 13.06%-20.31%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۴۱ درصد، ۱۸.۰۸ درصد و ۵.۰۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۱,۲۶۰.۹۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.