تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,326۳,۹۱۵,۸۹۴,۸۷۵تومان $1.308T ۷۷.۱۷ هزار همت $19.87B ۱.۱۷۲ هزار همت 1.42%-2.29%bitcoin-chart
2$3,607.98۲۱۳,۰۱۵,۶۰۷تومان $441.2B ۲۶.۰۴ هزار همت $14.13B ۸۳۳.۷ همت 1.74%3.02%ethereum-chart
3$0.999611۵۹,۰۱۷تومان $112.6B ۶.۶۴۳ هزار همت $45.56B ۲.۶۸۹ هزار همت 0.01%-0.03%tether-chart
4$606.86۳۵,۸۲۹,۴۳۵تومان $89.56B ۵.۲۸۶ هزار همت $1.729B ۱۰۲.۱ همت 1.04%-0.07%bnb-chart
5$140.98۸,۳۲۳,۷۲۵تومان $65.12B ۳.۸۴۳ هزار همت $2.256B ۱۳۳.۱ همت 1.79%-6.56%solana-chart
6$0.999961۵۹,۰۳۷تومان $32.81B ۱.۹۳۶ هزار همت $4.273B ۲۵۲.۲ همت 0.0001%-0.01%usd-coin-chart
7$0.499815۲۹,۵۰۹تومان $27.77B ۱.۶۳۹ هزار همت $1.024B ۶۰.۴۶ همت 1.39%2.67%xrp-chart
8$0.127832۷,۵۴۷تومان $18.51B ۱.۰۹۲ هزار همت $657.4M ۳۸.۸۰ همت 2.22%-11.35%dogecoin-chart
9$7.26۴۲۸,۷۳۷تومان $17.71B ۱.۰۴۵ هزار همت $250.6M ۱۴.۷۹ همت 5.38%-4.06%toncoin-chart
10$0.396519۲۳,۴۱۰تومان $14.17B ۸۳۶.۳ همت $264.5M ۱۵.۶۱ همت 2.41%-8.04%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $11.15B ۶۵۷.۸ همت $287.3M ۱۶.۹۶ همت 2.74%-12.20%shiba-inu-chart
12$28.81۱,۷۰۱,۳۹۹تومان $11.34B ۶۶۹.۱ همت $262.1M ۱۵.۴۷ همت 5.64%-10.14%avalanche-chart
13$0.116754۶,۸۹۳تومان $10.19B ۶۰۱.۳ همت $217.5M ۱۲.۸۴ همت 0.01%0.31%tron-chart
14$14.79۸۷۳,۵۸۲تومان $8.687B ۵۱۲.۷ همت $262.1M ۱۵.۴۷ همت 3.29%-3.98%chainlink-chart
15$5.96۳۵۲,۰۲۴تومان $8.574B ۵۰۶.۰ همت $148.8M ۸.۷۸۰ همت 0.07%-8.32%polkadot-new-chart
16$399.71۲۳,۵۹۹,۱۴۷تومان $7.883B ۴۶۵.۳ همت $225.2M ۱۳.۲۹ همت 1.6%-10.48%bitcoin-cash-chart
17$10.24۶۰۴,۸۹۱تومان $6.147B ۳۶۲.۸ همت $193.5M ۱۱.۴۲ همت 0.002%3.05%uniswap-chart
18$0.595923۳۵,۱۸۳تومان $5.903B ۳۴۸.۴ همت $212.8M ۱۲.۵۶ همت 3.6%-4.66%polygon-chart
19$75.26۴,۴۴۳,۹۲۸تومان $5.620B ۳۳۱.۷ همت $280.9M ۱۶.۵۸ همت 2.17%-4.71%litecoin-chart
20$5.46۳۲۲,۵۳۹تومان $5.955B ۳۵۱.۵ همت $317.7M ۱۸.۷۵ همت 9.11%-11.11%near-protocol-chart
21$1.00۵۹,۰۴۸تومان $5.349B ۳۱۵.۷ همت $473.4M ۲۷.۹۴ همت 0.01%0.001%multi-collateral-dai-chart
22$5.72۳۳۷,۹۴۶تومان $5.301B ۳۱۲.۹ همت $779.5K ۴۶.۰۰ میلیارد ت 0.06%2.21%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.114B ۳۰۱.۸ همت $709.2M ۴۱.۸۶ همت 4.63%-3.56%pepe-chart
24$8.73۵۱۵,۹۷۲تومان $4.067B ۲۴۰.۰ همت $75.23M ۴.۴۴۰ همت 6.93%-12.41%internet-computer-chart
25$24.75۱,۴۶۱,۳۴۴تومان $3.653B ۲۱۵.۶ همت $134.8M ۷.۹۵۵ همت 3.68%-3.34%ethereum-classic-chart
26$0.150440۸,۸۸۲تومان $3.607B ۲۱۲.۹ همت $47.31M ۲.۷۹۲ همت 3.4%-12.17%kaspa-chart
27$169.02۹,۹۷۹,۳۱۴تومان $3.118B ۱۸۴.۰ همت $49.86M ۲.۹۴۳ همت 0.2%-4.31%monero-chart
28$7.14۴۲۱,۷۸۰تومان $3.224B ۱۹۰.۳ همت $155.1M ۹.۱۵۲ همت 2.48%-10.62%aptos-chart
29$8.23۴۸۵,۹۵۹تومان $3.199B ۱۸۸.۸ همت $218.1M ۱۲.۸۷ همت 5.25%-4.57%render-chart
30$0.084634۴,۹۹۶تومان $3.027B ۱۷۸.۶ همت $47.73M ۲.۸۱۷ همت 5.17%-5.79%hedera-chart
31$0.095370۵,۶۳۰تومان $2.776B ۱۶۳.۸ همت $48.89M ۲.۸۸۶ همت 2.74%-3.74%stellar-chart
32$7.09۴۱۸,۷۳۶تومان $2.773B ۱۶۳.۶ همت $112.2M ۶.۶۲۲ همت 4.2%-6.88%cosmos-chart
33$0.847504۵۰,۰۳۶تومان $2.767B ۱۶۳.۳ همت $262.2M ۱۵.۴۸ همت 2.32%-5.31%mantle-chart
34$0.845153۴۹,۸۹۷تومان $2.731B ۱۶۱.۲ همت $208.0M ۱۲.۲۷ همت 3.51%-10.25%arbitrum-chart
35$43.13۲,۵۴۶,۵۲۰تومان $2.588B ۱۵۲.۷ همت $2.467M ۱۴۵.۶ میلیارد ت 0.91%-7.55%okb-chart
36$4.60۲۷۱,۷۵۷تومان $2.598B ۱۵۳.۳ همت $129.5M ۷.۶۴۲ همت 3.61%-15.03%filecoin-chart
37$0.095748۵,۶۵۲تومان $2.544B ۱۵۰.۲ همت $8.428M ۴۹۷.۴ میلیارد ت 1.38%-5.76%cronos-chart
38$1.73۱۰۲,۷۲۳تومان $2.554B ۱۵۰.۷ همت $103.4M ۶.۱۰۱ همت 3.19%-25.42%stacks-chart
39$0.999641۵۹,۰۱۸تومان $2.367B ۱۳۹.۷ همت $4.282B ۲۵۲.۷ همت 0.06%0.003%first-digital-usd-chart
40$1.65۹۷,۸۳۳تومان $2.499B ۱۴۷.۵ همت $57.40M ۳.۳۸۸ همت 6.05%-10.36%immutable-x-chart
41$2,475.84۱۴۶,۱۷۳,۷۳۸تومان $2.299B ۱۳۵.۷ همت $87.32M ۵.۱۵۴ همت 3.02%9.17%maker-chart
42$1.99۱۱۷,۷۹۷تومان $2.238B ۱۳۲.۱ همت $188.6M ۱۱.۱۳ همت 4.49%-3.34%optimism-ethereum-chart
43$0.027538۱,۶۲۵تومان $2.230B ۱۳۱.۶ همت $37.27M ۲.۱۹۹ همت 6.29%-9.56%vechain-chart
44$0.920187۵۴,۳۲۷تومان $2.233B ۱۳۱.۸ همت $171.1M ۱۰.۱۰ همت 10.33%-7.01%sui-chart
45$2.35۱۳۹,۱۹۳تومان $2.105B ۱۲۴.۲ همت $220.1M ۱۲.۹۹ همت 1.03%23.31%lido-dao-chart
46$0.231972۱۳,۶۹۵تومان $2.215B ۱۳۰.۷ همت $84.12M ۴.۹۶۴ همت 6.7%-7.92%the-graph-chart
47$311.79۱۸,۴۰۸,۳۰۶تومان $2.169B ۱۲۸.۰ همت $50.06M ۲.۹۵۴ همت 1.46%-6.96%bittensor-chart
48$2.15۱۲۷,۳۸۳تومان $2.155B ۱۲۷.۲ همت $356.3M ۲۱.۰۳ همت 3.91%-14.75%dogwifhat-chart
49$22.89۱,۳۵۱,۶۸۱تومان $2.138B ۱۲۶.۲ همت $159.7M ۹.۴۲۶ همت 9.06%-24.43%injective-chart
50$29.04۱,۷۱۵,۰۹۷تومان $1.907B ۱۱۲.۶ همت $97.97M ۵.۷۸۲ همت 5.54%-15.92%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۴۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۷ درصد، ۱۸.۲۶ درصد و ۴.۶۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۱۸.۹۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.