تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$60,986۳,۷۲۲,۱۵۳,۸۵۲تومان $1.202T ۷۳.۴۴ هزار همت $42.26B ۲.۵۸۱ هزار همت 2.07%-7.12%bitcoin-chart
2$3,368.79۲۰۵,۶۰۴,۲۸۳تومان $404.8B ۲۴.۷۲ هزار همت $21.97B ۱.۳۴۲ هزار همت 0.25%-2.35%ethereum-chart
3$0.999556۶۱,۰۰۴تومان $112.9B ۶.۸۹۴ هزار همت $73.99B ۴.۵۱۹ هزار همت 0.01%-0.03%tether-chart
4$571.17۳۴,۸۶۰,۱۰۳تومان $84.30B ۵.۱۴۸ هزار همت $1.975B ۱۲۰.۶ همت 0.56%-3.92%bnb-chart
5$135.67۸,۲۸۰,۴۵۱تومان $62.70B ۳.۸۲۹ هزار همت $3.402B ۲۰۷.۸ همت 8.76%-0.64%solana-chart
6$1.00۶۱,۰۳۴تومان $32.63B ۱.۹۹۳ هزار همت $7.960B ۴۸۶.۱ همت 0.003%0.007%usd-coin-chart
7$0.475767۲۹,۰۳۷تومان $26.46B ۱.۶۱۶ هزار همت $1.193B ۷۲.۸۷ همت 0.67%-3.57%xrp-chart
8$7.58۴۶۳,۰۷۹تومان $18.65B ۱.۱۳۹ هزار همت $400.7M ۲۴.۴۷ همت 5.09%2.01%toncoin-chart
9$0.122493۷,۴۷۶تومان $17.74B ۱.۰۸۴ هزار همت $977.7M ۵۹.۷۱ همت 2.75%0.35%dogecoin-chart
10$0.387896۲۳,۶۷۴تومان $13.86B ۸۴۶.۷ همت $395.3M ۲۴.۱۴ همت 4.07%2.08%cardano-chart
11$0.120592۷,۳۶۰تومان $10.52B ۶۴۲.۵ همت $331.0M ۲۰.۲۲ همت 1.9%5.16%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.17B ۶۲۱.۲ همت $357.2M ۲۱.۸۱ همت 1.58%-5.15%shiba-inu-chart
13$25.10۱,۵۳۲,۴۲۵تومان $9.887B ۶۰۳.۸ همت $444.5M ۲۷.۱۵ همت 3.02%-6.04%avalanche-chart
14$5.79۳۵۳,۵۷۰تومان $8.330B ۵۰۸.۸ همت $217.9M ۱۳.۳۱ همت 3.05%-0.33%polkadot-new-chart
15$13.98۸۵۳,۵۳۸تومان $8.504B ۵۱۹.۴ همت $444.9M ۲۷.۱۷ همت 7.22%1.92%chainlink-chart
16$373.79۲۲,۸۱۳,۳۲۶تومان $7.373B ۴۵۰.۳ همت $427.7M ۲۶.۱۲ همت 1.02%-5.44%bitcoin-cash-chart
17$9.42۵۷۵,۳۸۹تومان $5.656B ۳۴۵.۴ همت $222.5M ۱۳.۵۹ همت 2.9%-4.76%uniswap-chart
18$5.53۳۳۸,۰۳۸تومان $6.046B ۳۶۹.۲ همت $590.5M ۳۶.۰۷ همت 8.39%15.02%near-protocol-chart
19$0.566725۳۴,۵۸۸تومان $5.596B ۳۴۱.۸ همت $299.3M ۱۸.۲۸ همت 2.51%3.28%polygon-chart
20$70.43۴,۲۹۸,۸۷۱تومان $5.260B ۳۲۱.۲ همت $536.7M ۳۲.۷۷ همت 0.82%-3.95%litecoin-chart
21$1.00۶۱,۰۳۵تومان $5.348B ۳۲۶.۶ همت $521.0M ۳۱.۸۲ همت 0.004%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.76۳۵۱,۶۶۶تومان $5.336B ۳۲۵.۹ همت $2.436M ۱۴۸.۷ میلیارد ت 0.46%0.37%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۷تومان $4.892B ۲۹۸.۸ همت $925.6M ۵۶.۵۳ همت 11.05%9.29%pepe-chart
24$8.09۴۹۴,۲۸۶تومان $3.769B ۲۳۰.۲ همت $78.58M ۴.۷۹۹ همت 4.54%-1.50%internet-computer-chart
25$0.154015۹,۳۹۹تومان $3.699B ۲۲۵.۹ همت $79.12M ۴.۸۳۲ همت 4.6%4.68%kaspa-chart
26$23.27۱,۴۲۰,۴۷۳تومان $3.437B ۲۰۹.۹ همت $180.6M ۱۱.۰۳ همت 2.9%1.14%ethereum-classic-chart
27$6.91۴۲۱,۹۴۸تومان $3.125B ۱۹۰.۸ همت $186.1M ۱۱.۳۷ همت 5.39%-0.10%aptos-chart
28$162.97۹,۹۴۶,۶۶۶تومان $3.006B ۱۸۳.۶ همت $62.98M ۳.۸۴۶ همت 1.15%-5.14%monero-chart
29$7.67۴۶۸,۴۵۳تومان $2.983B ۱۸۲.۲ همت $254.5M ۱۵.۵۴ همت 12.1%6.14%render-chart
30$0.078694۴,۸۰۲تومان $2.814B ۱۷۱.۹ همت $62.01M ۳.۷۸۷ همت 5.17%1.39%hedera-chart
31$6.98۴۲۶,۳۷۳تومان $2.731B ۱۶۶.۸ همت $171.2M ۱۰.۴۶ همت 6.22%6.05%cosmos-chart
32$0.090369۵,۵۱۵تومان $2.631B ۱۶۰.۷ همت $87.56M ۵.۳۴۷ همت 1.94%-1.60%stellar-chart
33$0.758841۴۶,۳۱۳تومان $2.479B ۱۵۱.۴ همت $240.2M ۱۴.۶۷ همت 0.73%-7.91%mantle-chart
34$0.820441۵۰,۰۷۳تومان $2.651B ۱۶۱.۹ همت $296.8M ۱۸.۱۳ همت 6.17%2.64%arbitrum-chart
35$41.22۲,۵۱۶,۱۷۲تومان $2.474B ۱۵۱.۱ همت $4.502M ۲۷۴.۹ میلیارد ت 0.46%-5.22%okb-chart
36$0.090482۵,۵۲۲تومان $2.404B ۱۴۶.۸ همت $14.00M ۸۵۵.۲ میلیارد ت 0.84%-3.31%cronos-chart
37$4.40۲۶۸,۹۱۲تومان $2.489B ۱۵۲.۰ همت $191.9M ۱۱.۷۲ همت 4.33%-0.62%filecoin-chart
38$1.60۹۷,۶۷۵تومان $2.350B ۱۴۳.۵ همت $104.6M ۶.۳۹۰ همت 4.64%-1.47%stacks-chart
39$0.999811۶۱,۰۲۰تومان $2.222B ۱۳۵.۷ همت $6.396B ۳۹۰.۶ همت 0.04%-0.03%first-digital-usd-chart
40$1.55۹۴,۸۷۴تومان $2.344B ۱۴۳.۲ همت $68.23M ۴.۱۶۷ همت 5.69%2.40%immutable-x-chart
41$0.890740۵۴,۳۶۳تومان $2.161B ۱۳۲.۰ همت $220.4M ۱۳.۴۶ همت 6.57%7.64%sui-chart
42$2,217.45۱۳۵,۳۳۶,۰۱۶تومان $2.059B ۱۲۵.۸ همت $84.51M ۵.۱۶۱ همت 0.39%0.48%maker-chart
43$0.025557۱,۵۵۹تومان $2.070B ۱۲۶.۴ همت $38.73M ۲.۳۶۵ همت 4.67%1.25%vechain-chart
44$0.219792۱۳,۴۱۴تومان $2.099B ۱۲۸.۲ همت $98.33M ۶.۰۰۵ همت 9.32%7.50%the-graph-chart
45$1.76۱۰۷,۸۳۸تومان $1.982B ۱۲۱.۰ همت $232.7M ۱۴.۲۱ همت 4.06%-3.60%optimism-ethereum-chart
46$278.37۱۶,۹۹۰,۰۳۶تومان $1.943B ۱۱۸.۶ همت $62.71M ۳.۸۳۰ همت 4.52%0.53%bittensor-chart
47$22.87۱,۳۹۵,۸۸۴تومان $2.136B ۱۳۰.۵ همت $180.4M ۱۱.۰۲ همت 13.77%10.24%injective-chart
48$2.39۱۴۶,۳۱۸تومان $2.141B ۱۳۰.۷ همت $328.8M ۲۰.۰۸ همت 15.46%21.28%lido-dao-chart
49$29.11۱,۷۷۶,۸۰۰تومان $1.911B ۱۱۶.۷ همت $106.8M ۶.۵۲۲ همت 12.64%14.37%arweave-chart
50$1.88۱۱۴,۹۰۹تومان $1.881B ۱۱۴.۹ همت $703.8M ۴۲.۹۹ همت 22.85%-10.46%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۲۳ درصد، ۱۷.۹۶ درصد و ۴.۹۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۱,۰۷۲.۲۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.