تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۸۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,992۳,۹۵۹,۴۷۷,۸۸۱تومان $1.320T ۷۸.۰۰ هزار همت $16.72B ۹۸۸.۰ همت 0.04%9.54%bitcoin-chart
2$3,077.24۱۸۱,۸۷۵,۳۰۹تومان $369.7B ۲۱.۸۵ هزار همت $8.084B ۴۷۷.۸ همت 1.12%5.07%ethereum-chart
3$1.00۵۹,۱۲۶تومان $111.5B ۶.۵۸۹ هزار همت $36.00B ۲.۱۲۷ هزار همت 0.02%0.06%tether-chart
4$576.56۳۴,۰۷۶,۶۶۳تومان $85.09B ۵.۰۲۹ هزار همت $1.305B ۷۷.۱۴ همت 0.01%-2.63%bnb-chart
5$168.34۹,۹۴۹,۷۳۱تومان $75.57B ۴.۴۶۷ هزار همت $2.220B ۱۳۱.۲ همت 2.95%16.42%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۰۵تومان $33.49B ۱.۹۷۹ هزار همت $3.276B ۱۹۳.۶ همت 0.02%-0.007%usd-coin-chart
7$0.514479۳۰,۴۰۷تومان $28.45B ۱.۶۸۱ هزار همت $489.9M ۲۸.۹۶ همت 1.33%2.11%xrp-chart
8$6.39۳۷۸,۱۳۴تومان $22.23B ۱.۳۱۴ هزار همت $167.8M ۹.۹۱۸ همت 0.63%-8.90%toncoin-chart
9$0.150297۸,۸۸۳تومان $21.70B ۱.۲۸۲ هزار همت $774.6M ۴۵.۷۸ همت 1.45%5.40%dogecoin-chart
10$0.471882۲۷,۸۸۹تومان $16.84B ۹۹۵.۱ همت $225.9M ۱۳.۳۵ همت 1.52%6.77%cardano-chart
11$0.000024۱تومان $14.23B ۸۴۱.۰ همت $327.6M ۱۹.۳۶ همت 1.87%7.20%shiba-inu-chart
12$36.10۲,۱۳۳,۹۸۰تومان $13.82B ۸۱۶.۸ همت $285.2M ۱۶.۸۵ همت 2.73%7.25%avalanche-chart
13$0.120924۷,۱۴۷تومان $10.57B ۶۲۵.۰ همت $219.0M ۱۲.۹۵ همت 2.1%-4.55%tron-chart
14$7.01۴۱۴,۴۶۱تومان $10.08B ۵۹۶.۰ همت $119.2M ۷.۰۴۳ همت 1.36%4.14%polkadot-new-chart
15$16.69۹۸۶,۵۳۵تومان $9.800B ۵۷۹.۲ همت $500.0M ۲۹.۵۵ همت 1.43%23.56%chainlink-chart
16$490.72۲۹,۰۰۳,۳۹۲تومان $9.671B ۵۷۱.۶ همت $420.8M ۲۴.۸۷ همت 2.99%13.32%bitcoin-cash-chart
17$7.86۴۶۴,۶۰۲تومان $8.469B ۵۰۰.۶ همت $318.2M ۱۸.۸۱ همت 0.82%12.44%near-protocol-chart
18$0.687907۴۰,۶۵۷تومان $6.815B ۴۰۲.۸ همت $185.3M ۱۰.۹۵ همت 3.37%1.12%polygon-chart
19$82.75۴,۸۹۰,۹۵۱تومان $6.169B ۳۶۴.۶ همت $233.2M ۱۳.۷۸ همت 1.36%0.97%litecoin-chart
20$12.86۷۶۰,۰۷۷تومان $5.968B ۳۵۲.۷ همت $93.92M ۵.۵۵۱ همت 4.84%8.38%internet-computer-chart
21$5.90۳۴۹,۰۴۸تومان $5.471B ۳۲۳.۴ همت $1.004M ۵۹.۳۲ میلیارد ت 0.09%0.37%unus-sed-leo-chart
22$0.999999۵۹,۱۰۳تومان $5.348B ۳۱۶.۱ همت $525.6M ۳۱.۰۷ همت 0.03%0.009%multi-collateral-dai-chart
23$7.69۴۵۴,۸۸۹تومان $4.610B ۲۷۲.۴ همت $199.8M ۱۱.۸۱ همت 2.51%8.37%uniswap-chart
24$27.80۱,۶۴۳,۵۶۱تومان $4.091B ۲۴۱.۸ همت $156.2M ۹.۲۳۱ همت 2.93%3.96%ethereum-classic-chart
25$0.111078۶,۵۶۵تومان $3.971B ۲۳۴.۷ همت $65.89M ۳.۸۹۴ همت 2.54%0.37%hedera-chart
26$10.22۶۰۴,۳۶۶تومان $3.974B ۲۳۴.۹ همت $282.3M ۱۶.۶۸ همت 3.09%-7.73%render-chart
27$0.000009۰.۵تومان $3.813B ۲۲۵.۴ همت $809.3M ۴۷.۸۳ همت 3.25%3.20%pepe-chart
28$8.27۴۸۹,۳۳۵تومان $3.599B ۲۱۲.۷ همت $86.35M ۵.۱۰۴ همت 2.67%-1.99%aptos-chart
29$0.999338۵۹,۰۶۴تومان $3.552B ۲۱۰.۰ همت $2.863B ۱۶۹.۲ همت 0.07%-0.07%first-digital-usd-chart
30$2.28۱۳۵,۲۷۰تومان $3.393B ۲۰۰.۵ همت $51.96M ۳.۰۷۱ همت 5.85%2.65%immutable-x-chart
31$8.31۴۹۱,۴۲۱تومان $3.250B ۱۹۲.۱ همت $94.25M ۵.۵۷۱ همت 3.3%-3.68%cosmos-chart
32$0.123376۷,۲۹۱تومان $3.278B ۱۹۳.۸ همت $6.566M ۳۸۸.۱ میلیارد ت 0.87%-1.33%cronos-chart
33$5.68۳۳۶,۱۱۲تومان $3.147B ۱۸۶.۰ همت $125.9M ۷.۴۴۳ همت 2.85%0.77%filecoin-chart
34$0.952821۵۶,۳۱۴تومان $3.110B ۱۸۳.۸ همت $58.58M ۳.۴۶۲ همت 2.61%-5.77%mantle-chart
35$0.106181۶,۲۷۵تومان $3.075B ۱۸۱.۷ همت $38.66M ۲.۲۸۵ همت 1.63%0.80%stellar-chart
36$46.64۲,۷۵۶,۷۹۷تومان $3.053B ۱۸۰.۴ همت $57.95M ۳.۴۲۵ همت 1.88%12.74%arweave-chart
37$49.18۲,۹۰۷,۲۱۸تومان $2.951B ۱۷۴.۴ همت $2.518M ۱۴۸.۸ میلیارد ت 1.53%-1.62%okb-chart
38$1.98۱۱۷,۳۸۹تومان $2.901B ۱۷۱.۴ همت $62.51M ۳.۶۹۵ همت 4.42%-0.42%stacks-chart
39$0.302494۱۷,۸۷۸تومان $2.876B ۱۷۰.۰ همت $80.47M ۴.۷۵۶ همت 2.46%7.40%the-graph-chart
40$0.123202۷,۲۸۱تومان $2.917B ۱۷۲.۴ همت $18.12M ۱.۰۷۱ همت 0.77%-0.07%kaspa-chart
41$2.47۱۴۶,۴۳۱تومان $2.693B ۱۵۹.۲ همت $160.1M ۹.۴۶۱ همت 2.85%-3.16%optimism-ethereum-chart
42$0.988203۵۸,۴۰۶تومان $2.623B ۱۵۵.۰ همت $217.7M ۱۲.۸۷ همت 2.13%-1.87%arbitrum-chart
43$2,772.65۱۶۳,۸۷۲,۶۲۶تومان $2.572B ۱۵۲.۰ همت $57.77M ۳.۴۱۴ همت 0.83%2.69%maker-chart
44$370.54۲۱,۹۰۰,۳۷۶تومان $2.518B ۱۴۸.۸ همت $19.08M ۱.۱۲۸ همت 2.38%-1.38%bittensor-chart
45$0.034407۲,۰۳۳تومان $2.502B ۱۴۷.۹ همت $44.52M ۲.۶۳۱ همت 3.05%-0.89%vechain-chart
46$2.45۱۴۵,۰۸۹تومان $2.452B ۱۴۴.۹ همت $718.4M ۴۲.۴۶ همت 3.55%-17.35%dogwifhat-chart
47$1.03۶۱,۰۵۰تومان $2.416B ۱۴۲.۸ همت $115.6M ۶.۸۳۲ همت 2.89%2.02%sui-chart
48$135.81۸,۰۲۷,۱۸۵تومان $2.504B ۱۴۸.۰ همت $29.87M ۱.۷۶۵ همت 0.24%1.89%monero-chart
49$0.862684۵۰,۹۸۷تومان $2.419B ۱۴۳.۰ همت $319.9M ۱۸.۹۰ همت 2.45%21.16%fantom-chart
50$24.54۱,۴۵۰,۴۹۰تومان $2.292B ۱۳۵.۵ همت $51.30M ۳.۰۳۲ همت 1.95%2.63%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۸۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۶۵ درصد، ۱۵.۳۱ درصد و ۴.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۰۳.۲۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.