تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,619۳,۹۰۰,۴۴۵,۰۱۵تومان $1.294T ۷۶.۹۰ هزار همت $35.68B ۲.۱۲۱ هزار همت 1.08%-3.07%bitcoin-chart
2$3,445.07۲۰۴,۷۷۵,۰۲۶تومان $421.3B ۲۵.۰۴ هزار همت $20.76B ۱.۲۳۴ هزار همت 3.92%-2.58%ethereum-chart
3$1.00۵۹,۴۴۳تومان $112.6B ۶.۶۹۱ هزار همت $73.99B ۴.۳۹۸ هزار همت 0.07%0.04%tether-chart
4$595.94۳۵,۴۲۳,۰۶۴تومان $87.95B ۵.۲۲۸ هزار همت $2.123B ۱۲۶.۲ همت 1.55%-3.84%bnb-chart
5$136.83۸,۱۳۳,۷۴۰تومان $63.19B ۳.۷۵۶ هزار همت $3.440B ۲۰۴.۵ همت 7.3%-10.68%solana-chart
6$1.00۵۹,۴۵۰تومان $32.56B ۱.۹۳۵ هزار همت $6.793B ۴۰۳.۸ همت 0.01%0.02%usd-coin-chart
7$0.490249۲۹,۱۴۰تومان $27.24B ۱.۶۱۹ هزار همت $2.494B ۱۴۸.۲ همت 0.2%0.88%xrp-chart
8$0.121669۷,۲۳۲تومان $17.61B ۱.۰۴۷ هزار همت $1.462B ۸۶.۸۸ همت 9.94%-13.71%dogecoin-chart
9$7.53۴۴۷,۸۸۵تومان $18.37B ۱.۰۹۲ هزار همت $472.6M ۲۸.۱۰ همت 4.23%8.48%toncoin-chart
10$0.380081۲۲,۵۹۲تومان $13.58B ۸۰۷.۴ همت $578.7M ۳۴.۴۰ همت 7.97%-12.11%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.67B ۶۳۴.۲ همت $600.4M ۳۵.۶۹ همت 11.58%-19.33%shiba-inu-chart
12$26.52۱,۵۷۶,۷۱۴تومان $10.43B ۶۲۰.۲ همت $455.2M ۲۷.۰۶ همت 10.16%-17.22%avalanche-chart
13$0.114536۶,۸۰۸تومان $9.996B ۵۹۴.۲ همت $380.0M ۲۲.۵۹ همت 2.13%-1.40%tron-chart
14$5.76۳۴۲,۹۳۶تومان $8.296B ۴۹۳.۲ همت $273.7M ۱۶.۲۷ همت 8.82%-10.00%polkadot-new-chart
15$13.75۸۱۷,۴۸۲تومان $8.074B ۴۸۰.۰ همت $478.8M ۲۸.۴۶ همت 7.24%-11.80%chainlink-chart
16$394.13۲۳,۴۲۷,۵۰۰تومان $7.773B ۴۶۲.۰ همت $378.0M ۲۲.۴۷ همت 6.6%-14.02%bitcoin-cash-chart
17$9.91۵۸۹,۰۶۹تومان $5.946B ۳۵۳.۴ همت $277.9M ۱۶.۵۲ همت 10.72%2.11%uniswap-chart
18$4.79۲۸۵,۲۵۹تومان $5.228B ۳۱۰.۸ همت $458.4M ۲۷.۲۵ همت 13.46%-21.99%near-protocol-chart
19$0.547297۳۲,۵۳۱تومان $5.417B ۳۲۲.۰ همت $428.7M ۲۵.۴۹ همت 10.4%-14.65%polygon-chart
20$73.33۴,۳۵۸,۸۲۹تومان $5.475B ۳۲۵.۴ همت $555.6M ۳۳.۰۳ همت 6.21%-5.48%litecoin-chart
21$5.75۳۴۲,۰۷۷تومان $5.330B ۳۱۶.۹ همت $2.315M ۱۳۷.۶ میلیارد ت 2.81%-1.81%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۹,۴۴۰تومان $5.348B ۳۱۷.۹ همت $459.9M ۲۷.۳۴ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.426B ۲۶۳.۱ همت $1.018B ۶۰.۵۰ همت 12.06%-8.78%pepe-chart
24$8.16۴۸۵,۵۳۷تومان $3.801B ۲۲۵.۹ همت $129.4M ۷.۶۹۲ همت 12.67%-23.27%internet-computer-chart
25$0.145164۸,۶۲۸تومان $3.477B ۲۰۶.۷ همت $97.94M ۵.۸۲۲ همت 7.5%-7.40%kaspa-chart
26$22.83۱,۳۵۷,۲۸۰تومان $3.370B ۲۰۰.۳ همت $276.9M ۱۶.۴۶ همت 8.7%-11.97%ethereum-classic-chart
27$6.87۴۰۸,۵۴۰تومان $3.099B ۱۸۴.۲ همت $232.4M ۱۳.۸۱ همت 11.11%-14.89%aptos-chart
28$173.18۱۰,۲۹۴,۲۵۰تومان $3.195B ۱۸۹.۹ همت $64.90M ۳.۸۵۸ همت 1.12%-2.81%monero-chart
29$7.28۴۳۳,۱۹۷تومان $2.832B ۱۶۸.۴ همت $299.4M ۱۷.۸۰ همت 11.07%-12.43%render-chart
30$0.077558۴,۶۱۰تومان $2.773B ۱۶۴.۹ همت $107.3M ۶.۳۸۱ همت 8.85%-12.09%hedera-chart
31$4.44۲۶۴,۰۴۴تومان $2.505B ۱۴۸.۹ همت $298.7M ۱۷.۷۵ همت 14.26%-20.86%filecoin-chart
32$0.816689۴۸,۵۴۴تومان $2.666B ۱۵۸.۵ همت $263.0M ۱۵.۶۳ همت 7.08%-8.42%mantle-chart
33$0.091796۵,۴۵۶تومان $2.670B ۱۵۸.۷ همت $131.6M ۷.۸۲۵ همت 6.79%-6.54%stellar-chart
34$6.51۳۸۷,۲۱۶تومان $2.547B ۱۵۱.۴ همت $199.2M ۱۱.۸۴ همت 8.52%-15.52%cosmos-chart
35$1.62۹۶,۵۴۵تومان $2.384B ۱۴۱.۷ همت $185.4M ۱۱.۰۲ همت 12.27%-22.86%stacks-chart
36$43.51۲,۵۸۶,۳۹۱تومان $2.611B ۱۵۵.۲ همت $6.026M ۳۵۸.۲ میلیارد ت 5.43%-4.96%okb-chart
37$0.791908۴۷,۰۷۱تومان $2.294B ۱۳۶.۳ همت $396.1M ۲۳.۵۵ همت 12.67%-15.58%arbitrum-chart
38$0.092341۵,۴۸۸تومان $2.454B ۱۴۵.۹ همت $24.45M ۱.۴۵۳ همت 4.96%-10.16%cronos-chart
39$2.10۱۲۴,۹۱۰تومان $2.099B ۱۲۴.۸ همت $490.7M ۲۹.۱۷ همت 16.04%-18.24%dogwifhat-chart
40$1.51۹۰,۲۵۹تومان $2.290B ۱۳۶.۱ همت $84.91M ۵.۰۴۸ همت 8.58%-20.23%immutable-x-chart
41$0.999956۵۹,۴۳۷تومان $2.419B ۱۴۳.۸ همت $7.053B ۴۱۹.۳ همت 0.1%-0.08%first-digital-usd-chart
42$0.820594۴۸,۷۷۶تومان $1.991B ۱۱۸.۳ همت $266.4M ۱۵.۸۳ همت 13.04%-18.49%sui-chart
43$20.08۱,۱۹۳,۹۵۰تومان $1.876B ۱۱۱.۵ همت $278.0M ۱۶.۵۲ همت 17.03%-29.60%injective-chart
44$1.81۱۰۷,۹۰۴تومان $1.973B ۱۱۷.۳ همت $329.4M ۱۹.۵۸ همت 11.84%-14.75%optimism-ethereum-chart
45$2,210.78۱۳۱,۴۰۸,۷۹۶تومان $2.053B ۱۲۲.۰ همت $82.91M ۴.۹۲۹ همت 7.54%-4.48%maker-chart
46$0.198969۱۱,۸۲۶تومان $1.900B ۱۱۲.۹ همت $104.6M ۶.۲۱۷ همت 12.74%-20.53%the-graph-chart
47$0.025799۱,۵۳۳تومان $1.876B ۱۱۱.۵ همت $60.56M ۳.۶۰۰ همت 10.8%-14.98%vechain-chart
48$269.75۱۶,۰۳۴,۵۱۹تومان $1.874B ۱۱۱.۴ همت $60.99M ۳.۶۲۶ همت 10.26%-19.11%bittensor-chart
49$0.016048۹۵۳تومان $1.648B ۹۷.۹۷ همت $879.3M ۵۲.۲۷ همت 12.75%-0.22%notcoin-chart
50$0.000168۱۰تومان $1.611B ۹۵.۷۵ همت $321.1M ۱۹.۰۹ همت 13.47%-31.95%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۷۶ درصد، ۱۷.۸۳ درصد و ۴.۷۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۴۴۴.۳۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.