تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۷۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,985۳,۸۳۷,۰۳۲,۰۵۱تومان $1.320T ۷۵.۵۹ هزار همت $25.79B ۱.۴۷۸ هزار همت 0.79%9.99%bitcoin-chart
2$3,101.43۱۷۷,۶۵۴,۰۷۶تومان $372.6B ۲۱.۳۴ هزار همت $14.01B ۸۰۲.۵ همت 2.73%6.29%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۳۰۳تومان $111.4B ۶.۳۸۰ هزار همت $53.15B ۳.۰۴۴ هزار همت 0.03%0.06%tether-chart
4$579.89۳۳,۲۱۷,۰۳۲تومان $85.58B ۴.۹۰۲ هزار همت $1.505B ۸۶.۲۰ همت 0.24%-1.07%bnb-chart
5$172.91۹,۹۰۵,۰۳۶تومان $77.61B ۴.۴۴۵ هزار همت $2.964B ۱۶۹.۸ همت 2.75%18.96%solana-chart
6$1.00۵۷,۲۸۵تومان $33.43B ۱.۹۱۵ هزار همت $6.078B ۳۴۸.۱ همت 0.01%0.01%usd-coin-chart
7$0.523624۲۹,۹۹۳تومان $28.95B ۱.۶۵۸ هزار همت $868.8M ۴۹.۷۶ همت 0.44%3.59%xrp-chart
8$6.42۳۶۸,۱۰۶تومان $22.33B ۱.۲۷۹ هزار همت $340.5M ۱۹.۵۰ همت 4.54%-5.89%toncoin-chart
9$0.154899۸,۸۷۲تومان $22.36B ۱.۲۸۱ هزار همت $1.080B ۶۱.۸۷ همت 0.94%7.32%dogecoin-chart
10$0.481468۲۷,۵۷۹تومان $17.18B ۹۸۳.۹ همت $393.0M ۲۲.۵۱ همت 1.41%7.59%cardano-chart
11$0.000024۱تومان $14.65B ۸۳۹.۴ همت $448.9M ۲۵.۷۱ همت 0.35%10.18%shiba-inu-chart
12$37.28۲,۱۳۵,۸۳۵تومان $14.26B ۸۱۷.۰ همت $474.3M ۲۷.۱۷ همت 1.28%11.01%avalanche-chart
13$0.124334۷,۱۲۲تومان $10.87B ۶۲۲.۸ همت $260.1M ۱۴.۹۰ همت 0.03%-2.12%tron-chart
14$7.20۴۱۲,۶۵۸تومان $10.36B ۵۹۳.۴ همت $202.4M ۱۱.۶۰ همت 0.28%6.38%polkadot-new-chart
15$16.31۹۳۴,۵۰۷تومان $9.578B ۵۴۸.۶ همت $804.4M ۴۶.۰۸ همت 0.9%19.88%chainlink-chart
16$484.03۲۷,۷۲۶,۰۳۷تومان $9.539B ۵۴۶.۴ همت $552.1M ۳۱.۶۳ همت 6.21%12.73%bitcoin-cash-chart
17$7.99۴۵۷,۹۸۷تومان $8.632B ۴۹۴.۴ همت $586.8M ۳۳.۶۱ همت 5.17%11.46%near-protocol-chart
18$0.716725۴۱,۰۵۵تومان $7.101B ۴۰۶.۷ همت $241.2M ۱۳.۸۲ همت 1.47%4.98%polygon-chart
19$84.14۴,۸۲۰,۱۱۰تومان $6.273B ۳۵۹.۳ همت $311.2M ۱۷.۸۲ همت 0.89%4.43%litecoin-chart
20$13.24۷۵۸,۵۰۶تومان $6.145B ۳۵۲.۰ همت $126.0M ۷.۲۱۶ همت 5.03%10.62%internet-computer-chart
21$5.90۳۳۸,۱۵۱تومان $5.469B ۳۱۳.۳ همت $7.317M ۴۱۹.۲ میلیارد ت 0.18%-0.33%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۷,۲۸۷تومان $5.348B ۳۰۶.۴ همت $601.3M ۳۴.۴۴ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
23$7.56۴۳۳,۳۱۲تومان $4.531B ۲۵۹.۵ همت $107.8M ۶.۱۷۷ همت 1.22%6.22%uniswap-chart
24$0.000010۰.۵تومان $4.242B ۲۴۳.۰ همت $982.9M ۵۶.۳۰ همت 1.63%15.76%pepe-chart
25$28.82۱,۶۵۰,۹۶۸تومان $4.240B ۲۴۲.۹ همت $257.8M ۱۴.۷۷ همت 3.01%8.41%ethereum-classic-chart
26$0.114495۶,۵۵۸تومان $4.093B ۲۳۴.۵ همت $114.3M ۶.۵۴۷ همت 3.31%7.56%hedera-chart
27$10.01۵۷۳,۷۶۲تومان $3.893B ۲۲۳.۰ همت $286.1M ۱۶.۳۹ همت 2.69%-6.80%render-chart
28$8.66۴۹۶,۰۹۵تومان $3.763B ۲۱۵.۶ همت $114.9M ۶.۵۸۱ همت 1.06%2.56%aptos-chart
29$0.999904۵۷,۲۷۵تومان $3.554B ۲۰۳.۶ همت $5.063B ۲۹۰.۰ همت 0.008%-0.03%first-digital-usd-chart
30$2.41۱۳۸,۱۵۱تومان $3.575B ۲۰۴.۸ همت $73.87M ۴.۲۳۱ همت 2.54%11.46%immutable-x-chart
31$8.66۴۹۶,۲۸۲تومان $3.387B ۱۹۴.۰ همت $129.3M ۷.۴۰۹ همت 0.38%0.14%cosmos-chart
32$0.125269۷,۱۷۵تومان $3.329B ۱۹۰.۷ همت $10.77M ۶۱۶.۹ میلیارد ت 0.63%0.06%cronos-chart
33$0.991155۵۶,۷۷۴تومان $3.236B ۱۸۵.۳ همت $78.26M ۴.۴۸۳ همت 0.25%-1.85%mantle-chart
34$5.89۳۳۷,۵۳۰تومان $3.259B ۱۸۶.۷ همت $152.9M ۸.۷۵۹ همت 0.74%4.28%filecoin-chart
35$0.108905۶,۲۳۸تومان $3.154B ۱۸۰.۷ همت $55.08M ۳.۱۵۵ همت 0.93%2.23%stellar-chart
36$47.87۲,۷۴۲,۲۵۶تومان $3.134B ۱۷۹.۵ همت $147.6M ۸.۴۵۵ همت 0.69%16.53%arweave-chart
37$2.12۱۲۱,۶۴۹تومان $3.101B ۱۷۷.۶ همت $192.1M ۱۱.۰۱ همت 2.82%5.97%stacks-chart
38$50.13۲,۸۷۱,۸۸۶تومان $3.008B ۱۷۲.۳ همت $4.378M ۲۵۰.۸ میلیارد ت 1.01%1.16%okb-chart
39$0.316144۱۸,۱۰۹تومان $2.998B ۱۷۱.۷ همت $150.8M ۸.۶۳۷ همت 2.03%6.61%the-graph-chart
40$0.121914۶,۹۸۳تومان $2.885B ۱۶۵.۳ همت $22.74M ۱.۳۰۳ همت 0.29%-3.72%kaspa-chart
41$2.80۱۶۰,۷۰۶تومان $2.802B ۱۶۰.۵ همت $510.9M ۲۹.۲۷ همت 3.37%-7.02%dogwifhat-chart
42$2.57۱۴۷,۴۹۶تومان $2.799B ۱۶۰.۳ همت $350.9M ۲۰.۱۰ همت 6.07%0.72%optimism-ethereum-chart
43$1.02۵۸,۵۹۴تومان $2.715B ۱۵۵.۵ همت $460.4M ۲۶.۳۷ همت 2.43%2.25%arbitrum-chart
44$0.035990۲,۰۶۱تومان $2.617B ۱۴۹.۹ همت $48.06M ۲.۷۵۳ همت 0.7%2.71%vechain-chart
45$384.58۲۲,۰۲۹,۶۵۹تومان $2.607B ۱۴۹.۳ همت $28.28M ۱.۶۲۰ همت 0.71%1.59%bittensor-chart
46$2,851.10۱۶۳,۳۱۵,۲۶۷تومان $2.638B ۱۵۱.۱ همت $102.3M ۵.۸۶۲ همت 5.1%5.50%maker-chart
47$1.08۶۱,۹۱۷تومان $2.529B ۱۴۴.۸ همت $205.9M ۱۱.۷۹ همت 2.52%6.55%sui-chart
48$136.00۷,۷۹۰,۷۶۸تومان $2.508B ۱۴۳.۶ همت $38.09M ۲.۱۸۲ همت 1.5%2.31%monero-chart
49$25.03۱,۴۳۴,۳۲۴تومان $2.339B ۱۳۴.۰ همت $75.08M ۴.۳۰۱ همت 2.06%1.63%injective-chart
50$6.85۳۹۲,۸۱۲تومان $2.294B ۱۳۱.۴ همت $305.6M ۱۷.۵۱ همت 0.5%15.27%thorchain-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۷۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۳ درصد، ۱۵.۳۳ درصد و ۴.۵۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۲۸۱.۳۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.