تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,093۳,۸۴۸,۰۶۱,۲۸۶تومان $1.324T ۷۵.۹۴ هزار همت $17.75B ۱.۰۱۸ هزار همت 0.84%11.55%bitcoin-chart
2$3,503.98۲۰۰,۹۶۷,۳۷۲تومان $421.3B ۲۴.۱۷ هزار همت $9.833B ۵۶۴.۱ همت 0.03%9.59%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۳۶۹تومان $114.1B ۶.۵۴۴ هزار همت $38.30B ۲.۱۹۷ هزار همت 0.03%-0.001%tether-chart
4$595.08۳۴,۱۳۰,۵۸۳تومان $87.82B ۵.۰۳۹ هزار همت $1.542B ۸۸.۴۴ همت 0.72%10.66%bnb-chart
5$173.14۹,۹۳۰,۴۸۷تومان $80.40B ۴.۶۱۳ هزار همت $1.860B ۱۰۶.۷ همت 1.88%19.37%solana-chart
6$0.999865۵۷,۳۴۶تومان $34.09B ۱.۹۵۶ هزار همت $3.736B ۲۱۴.۳ همت 0.02%-0.01%usd-coin-chart
7$0.600385۳۴,۴۳۴تومان $33.57B ۱.۹۲۶ هزار همت $1.418B ۸۱.۳۳ همت 1.77%15.65%xrp-chart
8$0.131114۷,۵۱۹تومان $19.04B ۱.۰۹۲ هزار همت $1.128B ۶۴.۷۰ همت 4.14%15.49%dogecoin-chart
9$7.28۴۱۷,۷۴۸تومان $18.32B ۱.۰۵۱ هزار همت $130.5M ۷.۴۸۴ همت 0.68%-0.46%toncoin-chart
10$0.433827۲۴,۸۸۱تومان $15.57B ۸۹۳.۳ همت $246.1M ۱۴.۱۲ همت 1.06%1.03%cardano-chart
11$0.134370۷,۷۰۶تومان $11.70B ۶۷۱.۴ همت $213.7M ۱۲.۲۶ همت 0.25%-3.10%tron-chart
12$29.02۱,۶۶۴,۹۲۴تومان $11.46B ۶۵۷.۴ همت $263.8M ۱۵.۱۴ همت 2.45%11.09%avalanche-chart
13$0.000017۱تومان $10.53B ۶۰۴.۰ همت $412.3M ۲۳.۶۶ همت 0.42%2.37%shiba-inu-chart
14$6.31۳۶۲,۲۳۹تومان $9.082B ۵۲۱.۰ همت $103.8M ۵.۹۵۷ همت 0.14%1.85%polkadot-new-chart
15$14.15۸۱۲,۰۰۰تومان $8.609B ۴۹۳.۹ همت $210.8M ۱۲.۱۰ همت 0.34%7.79%chainlink-chart
16$394.33۲۲,۶۱۶,۶۲۳تومان $7.782B ۴۴۶.۵ همت $203.1M ۱۱.۶۵ همت 0.92%3.23%bitcoin-cash-chart
17$6.28۳۶۰,۵۳۱تومان $6.939B ۳۹۸.۱ همت $179.8M ۱۰.۳۲ همت 1.04%16.02%near-protocol-chart
18$73.03۴,۱۸۸,۶۱۵تومان $5.461B ۳۱۳.۳ همت $205.4M ۱۱.۷۸ همت 0.05%4.31%litecoin-chart
19$0.536941۳۰,۷۹۵تومان $5.314B ۳۰۴.۹ همت $180.0M ۱۰.۳۲ همت 0.11%1.37%polygon-chart
20$0.999931۵۷,۳۵۰تومان $5.348B ۳۰۶.۸ همت $43.98M ۲.۵۲۳ همت 0.01%-0.02%multi-collateral-dai-chart
21$5.70۳۲۷,۲۷۱تومان $5.284B ۳۰۳.۱ همت $3.719M ۲۱۳.۳ میلیارد ت 3.03%-2.03%unus-sed-leo-chart
22$0.000012۰.۶تومان $5.085B ۲۹۱.۷ همت $632.4M ۳۶.۲۸ همت 1.03%34.26%pepe-chart
23$8.01۴۵۹,۷۸۸تومان $4.810B ۲۷۶.۰ همت $110.4M ۶.۳۳۲ همت 0.29%-3.97%uniswap-chart
24$10.28۵۹۰,۰۹۳تومان $4.805B ۲۷۵.۷ همت $85.03M ۴.۸۷۸ همت 1.64%16.51%internet-computer-chart
25$0.181772۱۰,۴۲۵تومان $4.407B ۲۵۲.۸ همت $43.71M ۲.۵۰۸ همت 0.14%5.17%kaspa-chart
26$1.44۸۲,۷۸۹تومان $3.638B ۲۰۸.۷ همت $91.53M ۵.۲۵۱ همت 2.96%18.02%fetch-chart
27$23.76۱,۳۶۳,۰۸۹تومان $3.517B ۲۰۱.۸ همت $120.9M ۶.۹۳۸ همت 0.6%5.92%ethereum-classic-chart
28$7.36۴۲۲,۲۲۵تومان $3.442B ۱۹۷.۵ همت $72.47M ۴.۱۵۸ همت 0.76%13.11%aptos-chart
29$0.105536۶,۰۵۲تومان $3.093B ۱۷۷.۵ همت $55.99M ۳.۲۱۲ همت 0.36%5.11%stellar-chart
30$163.50۹,۳۷۷,۹۲۳تومان $3.016B ۱۷۳.۰ همت $77.58M ۴.۴۵۱ همت 0.47%4.17%monero-chart
31$0.881622۵۰,۵۶۴تومان $2.880B ۱۶۵.۲ همت $136.8M ۷.۸۵۰ همت 0.15%20.75%mantle-chart
32$1.90۱۰۹,۰۲۰تومان $2.804B ۱۶۰.۹ همت $52.93M ۳.۰۳۷ همت 0.3%12.53%stacks-chart
33$6.97۴۰۰,۳۱۲تومان $2.739B ۱۵۷.۲ همت $81.00M ۴.۶۴۷ همت 1.68%12.88%render-chart
34$4.69۲۶۹,۱۷۰تومان $2.685B ۱۵۴.۰ همت $103.1M ۵.۹۱۷ همت 0.08%9.62%filecoin-chart
35$0.074520۴,۲۷۴تومان $2.667B ۱۵۳.۰ همت $32.58M ۱.۸۶۹ همت 0.21%4.72%hedera-chart
36$2.56۱۴۷,۳۷۹تومان $2.567B ۱۴۷.۳ همت $332.6M ۱۹.۰۸ همت 2.58%53.44%dogwifhat-chart
37$2,813.36۱۶۱,۳۵۷,۸۰۸تومان $2.618B ۱۵۰.۲ همت $72.15M ۴.۱۳۹ همت 0.62%1.71%maker-chart
38$0.780282۴۴,۷۵۲تومان $2.606B ۱۴۹.۵ همت $166.5M ۹.۵۵۴ همت 0.6%11.15%arbitrum-chart
39$42.69۲,۴۴۸,۸۸۴تومان $2.562B ۱۴۷.۰ همت $2.780M ۱۵۹.۵ میلیارد ت 1.04%7.29%okb-chart
40$27.37۱,۵۶۹,۹۱۱تومان $2.557B ۱۴۶.۷ همت $105.5M ۶.۰۵۱ همت 1.77%32.85%injective-chart
41$6.46۳۷۰,۹۱۳تومان $2.528B ۱۴۵.۰ همت $79.66M ۴.۵۷۰ همت 1.2%4.33%cosmos-chart
42$1.65۹۵,۰۹۰تومان $2.554B ۱۴۶.۵ همت $42.47M ۲.۴۳۷ همت 2.15%22.78%immutable-x-chart
43$0.093983۵,۳۹۰تومان $2.497B ۱۴۳.۳ همت $5.386M ۳۰۹.۰ میلیارد ت 0.49%2.40%cronos-chart
44$0.030235۱,۷۳۴تومان $2.449B ۱۴۰.۵ همت $24.41M ۱.۴۰۱ همت 3.03%5.08%vechain-chart
45$336.32۱۹,۲۸۹,۴۷۰تومان $2.389B ۱۳۷.۰ همت $33.20M ۱.۹۰۵ همت 4.52%27.98%bittensor-chart
46$34.46۱,۹۷۶,۶۲۵تومان $2.263B ۱۲۹.۸ همت $65.24M ۳.۷۴۳ همت 2.17%39.19%arweave-chart
47$1.90۱۰۹,۴۱۶تومان $2.140B ۱۲۲.۸ همت $139.1M ۷.۹۸۱ همت 1.7%10.72%optimism-ethereum-chart
48$0.843822۴۸,۳۹۶تومان $2.120B ۱۲۱.۶ همت $135.1M ۷.۷۵۰ همت 1.6%5.92%sui-chart
49$0.000030۱تومان $2.098B ۱۲۰.۴ همت $270.8M ۱۵.۵۳ همت 4.15%29.71%bonk1-chart
50$0.218647۱۲,۵۴۰تومان $2.088B ۱۱۹.۸ همت $54.06M ۳.۱۰۱ همت 1.51%13.12%the-graph-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۱۶ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۰ درصد، ۱۷.۲۵ درصد و ۴.۶۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۳۷۰.۵۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.