تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$59,896۳,۵۰۵,۸۲۵,۰۷۰تومان $1.181T ۶۹.۱۹ هزار همت $21.72B ۱.۲۷۲ هزار همت 1.91%5.36%bitcoin-chart
2$3,183.32۱۸۶,۳۲۳,۲۹۳تومان $382.7B ۲۲.۴۲ هزار همت $10.03B ۵۸۷.۸ همت 0.82%7.26%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۵۴۸تومان $112.5B ۶.۵۹۰ هزار همت $40.78B ۲.۳۸۸ هزار همت 0.01%0.05%tether-chart
4$533.83۳۱,۲۴۵,۹۷۴تومان $78.78B ۴.۶۱۵ هزار همت $1.470B ۸۶.۰۸ همت 0.27%6.87%bnb-chart
5$145.01۸,۴۸۷,۶۸۳تومان $67.29B ۳.۹۴۲ هزار همت $1.942B ۱۱۳.۷ همت 3.58%5.26%solana-chart
6$0.999968۵۸,۵۲۹تومان $33.96B ۱.۹۸۹ هزار همت $4.049B ۲۳۷.۲ همت 0.002%0.007%usd-coin-chart
7$0.527615۳۰,۸۸۱تومان $29.44B ۱.۷۲۵ هزار همت $2.461B ۱۴۴.۲ همت 0.45%23.12%xrp-chart
8$7.30۴۲۷,۶۰۱تومان $18.31B ۱.۰۷۳ هزار همت $171.7M ۱۰.۰۵ همت 0.16%-0.11%toncoin-chart
9$0.111884۶,۵۴۸تومان $16.24B ۹۵۱.۰ همت $597.4M ۳۴.۹۹ همت 1.94%5.17%dogecoin-chart
10$0.428627۲۵,۰۸۸تومان $15.38B ۹۰۰.۸ همت $427.5M ۲۵.۰۴ همت 0.16%20.09%cardano-chart
11$0.137696۸,۰۵۹تومان $12.00B ۷۰۲.۷ همت $326.1M ۱۹.۱۰ همت 1.79%7.94%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.15B ۵۹۴.۸ همت $256.8M ۱۵.۰۴ همت 1.24%8.78%shiba-inu-chart
13$25.82۱,۵۱۱,۸۴۸تومان $10.19B ۵۹۶.۸ همت $280.7M ۱۶.۴۴ همت 0.18%0.0002%avalanche-chart
14$6.23۳۶۵,۰۱۹تومان $8.968B ۵۲۵.۳ همت $131.8M ۷.۷۲۰ همت 0.23%2.87%polkadot-new-chart
15$13.19۷۷۲,۲۱۴تومان $8.023B ۴۶۹.۹ همت $284.2M ۱۶.۶۵ همت 1.32%4.87%chainlink-chart
16$367.05۲۱,۴۸۴,۳۷۷تومان $7.243B ۴۲۴.۳ همت $286.1M ۱۶.۷۶ همت 0.99%15.25%bitcoin-cash-chart
17$5.26۳۰۷,۸۷۶تومان $5.796B ۳۳۹.۵ همت $231.3M ۱۳.۵۵ همت 0.91%14.46%near-protocol-chart
18$5.78۳۳۸,۷۴۰تومان $5.359B ۳۱۳.۹ همت $353.2K ۲۰.۶۹ میلیارد ت 0.21%2.17%unus-sed-leo-chart
19$0.999994۵۸,۵۳۰تومان $5.348B ۳۱۳.۲ همت $129.2M ۷.۵۷۰ همت 0.01%0.03%multi-collateral-dai-chart
20$69.44۴,۰۶۴,۸۸۸تومان $5.191B ۳۰۴.۱ همت $241.0M ۱۴.۱۲ همت 0.78%9.76%litecoin-chart
21$0.520331۳۰,۴۵۵تومان $5.148B ۳۰۱.۵ همت $191.9M ۱۱.۲۴ همت 0.21%7.52%polygon-chart
22$8.17۴۷۸,۳۹۴تومان $4.904B ۲۸۷.۳ همت $119.5M ۶.۹۹۷ همت 0.54%4.78%uniswap-chart
23$0.167699۹,۸۱۵تومان $4.056B ۲۳۷.۶ همت $36.56M ۲.۱۴۱ همت 0.08%2.92%kaspa-chart
24$8.61۵۰۳,۹۹۴تومان $4.014B ۲۳۵.۱ همت $132.2M ۷.۷۴۴ همت 4.78%21.92%internet-computer-chart
25$0.000008۰.۵تومان $3.636B ۲۱۳.۰ همت $538.3M ۳۱.۵۳ همت 0.14%-2.81%pepe-chart
26$22.28۱,۳۰۴,۱۷۶تومان $3.296B ۱۹۳.۱ همت $146.1M ۸.۵۵۹ همت 1.41%11.02%ethereum-classic-chart
27$1.18۶۹,۳۷۱تومان $2.987B ۱۷۴.۹ همت $95.74M ۵.۶۰۸ همت 1.53%2.79%fetch-chart
28$6.55۳۸۳,۴۳۰تومان $3.056B ۱۷۹.۰ همت $85.07M ۴.۹۸۳ همت 4.21%14.45%aptos-chart
29$0.104755۶,۱۳۱تومان $3.062B ۱۷۹.۳ همت $133.6M ۷.۸۲۵ همت 1.46%19.69%stellar-chart
30$155.72۹,۱۱۴,۵۶۹تومان $2.873B ۱۶۸.۳ همت $52.63M ۳.۰۸۳ همت 2.26%0.63%monero-chart
31$2,813.06۱۶۴,۶۵۱,۵۳۸تومان $2.617B ۱۵۳.۳ همت $114.3M ۶.۶۹۴ همت 6.33%27.71%maker-chart
32$0.070262۴,۱۱۲تومان $2.514B ۱۴۷.۳ همت $47.03M ۲.۷۵۵ همت 2.99%5.66%hedera-chart
33$1.66۹۷,۱۸۳تومان $2.448B ۱۴۳.۴ همت $83.88M ۴.۹۱۳ همت 0.91%20.19%stacks-chart
34$4.20۲۴۶,۲۵۹تومان $2.402B ۱۴۰.۷ همت $104.2M ۶.۱۰۱ همت 0.51%13.11%filecoin-chart
35$0.092922۵,۴۳۸تومان $2.469B ۱۴۴.۶ همت $7.098M ۴۱۵.۷ میلیارد ت 2.81%10.44%cronos-chart
36$6.13۳۵۹,۰۴۷تومان $2.398B ۱۴۰.۵ همت $80.40M ۴.۷۰۹ همت 1.09%3.66%cosmos-chart
37$6.03۳۵۳,۰۳۵تومان $2.358B ۱۳۸.۱ همت $99.60M ۵.۸۳۴ همت 1.52%-7.22%render-chart
38$39.57۲,۳۱۶,۰۷۷تومان $2.374B ۱۳۹.۱ همت $3.685M ۲۱۵.۸ میلیارد ت 1.98%5.34%okb-chart
39$0.715209۴۱,۸۶۱تومان $2.336B ۱۳۶.۹ همت $168.4M ۹.۸۶۱ همت 0.54%12.05%mantle-chart
40$0.029629۱,۷۳۴تومان $2.400B ۱۴۰.۶ همت $42.02M ۲.۴۶۱ همت 3.28%26.32%vechain-chart
41$0.705120۴۱,۲۷۱تومان $2.279B ۱۳۳.۵ همت $148.3M ۸.۶۸۹ همت 0.7%4.66%arbitrum-chart
42$1.34۷۸,۸۴۸تومان $2.075B ۱۲۱.۵ همت $42.56M ۲.۴۹۳ همت 0.02%8.35%immutable-x-chart
43$0.797182۴۶,۶۵۹تومان $2.003B ۱۱۷.۳ همت $124.1M ۷.۲۶۷ همت 5.2%19.53%sui-chart
44$0.999892۵۸,۵۲۴تومان $1.930B ۱۱۳.۰ همت $2.209B ۱۲۹.۴ همت 0.02%0.03%first-digital-usd-chart
45$1.71۱۰۰,۴۵۳تومان $1.925B ۱۱۲.۸ همت $150.1M ۸.۷۹۵ همت 1.79%21.83%optimism-ethereum-chart
46$20.50۱,۱۹۹,۹۵۲تومان $1.915B ۱۱۲.۲ همت $66.23M ۳.۸۷۹ همت 0.8%6.78%injective-chart
47$263.08۱۵,۳۹۸,۶۵۳تومان $1.861B ۱۰۹.۰ همت $38.04M ۲.۲۲۸ همت 2.5%19.47%bittensor-chart
48$0.190121۱۱,۱۲۷تومان $1.815B ۱۰۶.۳ همت $42.00M ۲.۴۶۰ همت 0.8%5.91%the-graph-chart
49$1.68۹۸,۶۸۱تومان $1.684B ۹۸.۶۴ همت $294.0M ۱۷.۲۲ همت 5%-5.23%dogwifhat-chart
50$0.000023۱تومان $1.599B ۹۳.۶۶ همت $216.9M ۱۲.۷۰ همت 3.1%6.15%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۲۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۷۱ درصد، ۱۷.۴۴ درصد و ۵.۱۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۵۷۳.۵۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.