تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۸۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,245۳,۸۱۴,۸۹۷,۰۵۵تومان $1.325T ۷۵.۱۵ هزار همت $16.04B ۹۰۹.۸ همت 0.47%10.48%bitcoin-chart
2$3,131.29۱۷۷,۶۴۰,۳۴۷تومان $376.1B ۲۱.۳۴ هزار همت $8.657B ۴۹۱.۱ همت 0.65%7.38%ethereum-chart
3$1.00۵۶,۷۳۶تومان $111.4B ۶.۳۲۲ هزار همت $37.16B ۲.۱۰۸ هزار همت 0.02%0.04%tether-chart
4$581.58۳۲,۹۹۳,۷۸۹تومان $85.83B ۴.۸۶۹ هزار همت $1.334B ۷۵.۷۰ همت 0.04%-1.45%bnb-chart
5$174.37۹,۸۹۲,۱۷۲تومان $78.28B ۴.۴۴۱ هزار همت $2.218B ۱۲۵.۹ همت 0.64%19.07%solana-chart
6$0.999984۵۶,۷۲۹تومان $33.52B ۱.۹۰۲ هزار همت $3.536B ۲۰۰.۶ همت 0.006%-0.001%usd-coin-chart
7$0.522696۲۹,۶۵۲تومان $28.90B ۱.۶۳۹ هزار همت $488.0M ۲۷.۶۹ همت 0.26%3.03%xrp-chart
8$6.41۳۶۴,۱۲۳تومان $22.30B ۱.۲۶۵ هزار همت $205.5M ۱۱.۶۶ همت 1.43%-6.85%toncoin-chart
9$0.155652۸,۸۳۰تومان $22.47B ۱.۲۷۵ هزار همت $746.5M ۴۲.۳۵ همت 0.17%8.44%dogecoin-chart
10$0.482497۲۷,۳۷۲تومان $17.22B ۹۷۶.۷ همت $231.7M ۱۳.۱۵ همت 0.11%9.59%cardano-chart
11$0.000025۱تومان $14.74B ۸۳۵.۹ همت $326.6M ۱۸.۵۳ همت 0.24%10.79%shiba-inu-chart
12$37.54۲,۱۲۹,۷۶۶تومان $14.37B ۸۱۵.۰ همت $296.2M ۱۶.۸۰ همت 0.71%11.81%avalanche-chart
13$0.122475۶,۹۴۸تومان $10.71B ۶۰۷.۶ همت $219.7M ۱۲.۴۶ همت 1.59%-3.45%tron-chart
14$7.15۴۰۶,۱۱۹تومان $10.29B ۵۸۴.۰ همت $127.1M ۷.۲۱۳ همت 0.62%6.95%polkadot-new-chart
15$16.39۹۳۰,۳۲۳تومان $9.628B ۵۴۶.۲ همت $436.2M ۲۴.۷۴ همت 1.35%22.63%chainlink-chart
16$493.46۲۷,۹۹۴,۷۱۹تومان $9.725B ۵۵۱.۷ همت $410.8M ۲۳.۳۰ همت 2.02%14.72%bitcoin-cash-chart
17$7.93۴۵۰,۲۲۰تومان $8.549B ۴۸۵.۰ همت $303.0M ۱۷.۱۹ همت 0.6%13.26%near-protocol-chart
18$0.710906۴۰,۳۳۰تومان $7.043B ۳۹۹.۵ همت $185.9M ۱۰.۵۴ همت 0.83%4.82%polygon-chart
19$84.30۴,۷۸۲,۶۲۰تومان $6.285B ۳۵۶.۵ همت $241.7M ۱۳.۷۱ همت 0.1%3.55%litecoin-chart
20$13.35۷۵۷,۸۸۵تومان $6.200B ۳۵۱.۷ همت $109.7M ۶.۲۲۲ همت 1.61%12.66%internet-computer-chart
21$5.89۳۳۴,۳۳۶تومان $5.460B ۳۰۹.۷ همت $1.093M ۶۱.۹۸ میلیارد ت 0.35%-1.01%unus-sed-leo-chart
22$0.999949۵۶,۷۲۷تومان $5.348B ۳۰۳.۴ همت $571.9M ۳۲.۴۴ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
23$7.91۴۴۸,۸۶۸تومان $4.739B ۲۶۸.۸ همت $232.3M ۱۳.۱۸ همت 4.95%12.18%uniswap-chart
24$28.77۱,۶۳۲,۳۵۱تومان $4.233B ۲۴۰.۲ همت $178.3M ۱۰.۱۲ همت 0.85%8.09%ethereum-classic-chart
25$0.114489۶,۴۹۵تومان $4.093B ۲۳۲.۲ همت $68.35M ۳.۸۷۸ همت 0.52%5.28%hedera-chart
26$10.43۵۹۱,۹۸۸تومان $4.056B ۲۳۰.۱ همت $213.0M ۱۲.۰۸ همت 3.72%-4.79%render-chart
27$0.000009۰.۵تومان $3.995B ۲۲۶.۶ همت $871.6M ۴۹.۴۴ همت 5.99%10.40%pepe-chart
28$8.65۴۹۱,۰۴۷تومان $3.762B ۲۱۳.۴ همت $85.37M ۴.۸۴۳ همت 0.11%3.08%aptos-chart
29$0.999346۵۶,۶۹۳تومان $3.552B ۲۰۱.۵ همت $2.776B ۱۵۷.۵ همت 0.08%-0.07%first-digital-usd-chart
30$2.34۱۳۳,۲۳۸تومان $3.481B ۱۹۷.۵ همت $54.26M ۳.۰۷۸ همت 1.92%3.11%immutable-x-chart
31$8.57۴۸۶,۴۹۲تومان $3.352B ۱۹۰.۲ همت $92.62M ۵.۲۵۴ همت 1.2%0.18%cosmos-chart
32$0.125180۷,۱۰۱تومان $3.326B ۱۸۸.۷ همت $6.329M ۳۵۹.۱ میلیارد ت 0.78%0.65%cronos-chart
33$5.91۳۳۵,۶۶۷تومان $3.274B ۱۸۵.۷ همت $122.8M ۶.۹۶۴ همت 0.06%5.05%filecoin-chart
34$0.977748۵۵,۴۶۸تومان $3.192B ۱۸۱.۱ همت $73.02M ۴.۱۴۳ همت 2.85%-3.37%mantle-chart
35$0.108411۶,۱۵۰تومان $3.140B ۱۷۸.۱ همت $40.49M ۲.۲۹۷ همت 0.27%2.26%stellar-chart
36$46.88۲,۶۵۹,۷۳۲تومان $3.069B ۱۷۴.۱ همت $62.28M ۳.۵۳۳ همت 2.43%17.03%arweave-chart
37$50.18۲,۸۴۶,۸۶۳تومان $3.011B ۱۷۰.۸ همت $2.737M ۱۵۵.۳ میلیارد ت 0.11%0.60%okb-chart
38$2.06۱۱۷,۳۸۴تومان $3.022B ۱۷۱.۴ همت $71.45M ۴.۰۵۳ همت 2.66%4.57%stacks-chart
39$0.313374۱۷,۷۷۷تومان $2.980B ۱۶۹.۰ همت $96.12M ۵.۴۵۳ همت 1.38%11.23%the-graph-chart
40$0.124187۷,۰۴۵تومان $2.940B ۱۶۶.۸ همت $17.41M ۹۸۷.۷ میلیارد ت 1.72%2.39%kaspa-chart
41$2.58۱۴۶,۶۱۳تومان $2.809B ۱۵۹.۴ همت $174.6M ۹.۹۰۶ همت 0.62%1.43%optimism-ethereum-chart
42$1.02۵۷,۹۹۴تومان $2.713B ۱۵۳.۹ همت $239.9M ۱۳.۶۱ همت 0.53%2.07%arbitrum-chart
43$2,837.56۱۶۰,۹۷۷,۱۶۳تومان $2.632B ۱۴۹.۳ همت $84.56M ۴.۷۹۷ همت 0.03%5.35%maker-chart
44$387.21۲۱,۹۶۶,۸۶۸تومان $2.630B ۱۴۹.۲ همت $16.94M ۹۶۱.۲ میلیارد ت 1.26%1.79%bittensor-chart
45$0.035453۲,۰۱۱تومان $2.578B ۱۴۶.۲ همت $45.82M ۲.۵۹۹ همت 1.92%3.41%vechain-chart
46$2.61۱۴۸,۳۴۹تومان $2.612B ۱۴۸.۲ همت $846.4M ۴۸.۰۲ همت 6.83%-13.38%dogwifhat-chart
47$1.08۶۱,۳۴۳تومان $2.529B ۱۴۳.۵ همت $131.0M ۷.۴۳۰ همت 0.03%8.03%sui-chart
48$135.95۷,۷۱۳,۰۷۷تومان $2.507B ۱۴۲.۲ همت $33.02M ۱.۸۷۳ همت 0.18%1.97%monero-chart
49$0.908756۵۱,۵۵۴تومان $2.548B ۱۴۴.۵ همت $480.8M ۲۷.۲۷ همت 12.52%27.58%fantom-chart
50$25.08۱,۴۲۳,۳۰۰تومان $2.343B ۱۳۲.۹ همت $52.61M ۲.۹۸۵ همت 0.14%5.43%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۸۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۹ درصد، ۱۵.۴۱ درصد و ۴.۵۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۶,۷۳۰.۶۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.