تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,157۳,۸۷۶,۹۸۵,۰۳۴تومان $1.304T ۷۶.۳۸ هزار همت $13.02B ۷۶۲.۸ همت 0.13%-4.50%bitcoin-chart
2$3,557.21۲۰۸,۴۵۹,۸۸۱تومان $427.4B ۲۵.۰۳ هزار همت $11.98B ۷۰۱.۵ همت 1.35%-3.20%ethereum-chart
3$0.999414۵۸,۵۶۷تومان $112.5B ۶.۵۸۹ هزار همت $33.94B ۱.۹۸۸ هزار همت 0.001%-0.06%tether-chart
4$604.31۳۵,۴۱۴,۲۶۶تومان $89.19B ۵.۲۲۴ هزار همت $1.457B ۸۵.۳۴ همت 0.41%-10.45%bnb-chart
5$143.26۸,۳۹۵,۸۶۱تومان $66.15B ۳.۸۷۴ هزار همت $1.010B ۵۹.۱۵ همت 1.13%-9.27%solana-chart
6$0.999933۵۸,۵۹۸تومان $32.44B ۱.۹۰۰ هزار همت $2.588B ۱۵۱.۶ همت 0.006%-0.01%usd-coin-chart
7$0.489374۲۸,۶۷۸تومان $27.19B ۱.۵۹۳ هزار همت $803.5M ۴۷.۰۶ همت 2.48%-0.82%xrp-chart
8$0.135374۷,۹۳۳تومان $19.59B ۱.۱۴۸ هزار همت $432.0M ۲۵.۳۰ همت 0.51%-7.04%dogecoin-chart
9$7.82۴۵۸,۷۸۹تومان $19.05B ۱.۱۱۶ هزار همت $307.1M ۱۷.۹۹ همت 1.86%13.06%toncoin-chart
10$0.411008۲۴,۰۸۵تومان $14.68B ۸۶۰.۰ همت $203.2M ۱۱.۹۰ همت 0.34%-5.34%cardano-chart
11$0.000020۱تومان $12.10B ۷۰۸.۷ همت $210.7M ۱۲.۳۴ همت 1.36%-11.04%shiba-inu-chart
12$30.01۱,۷۵۹,۱۲۱تومان $11.81B ۶۹۱.۵ همت $164.9M ۹.۶۵۶ همت 1.06%-7.03%avalanche-chart
13$0.115027۶,۷۴۰تومان $10.04B ۵۸۸.۰ همت $175.9M ۱۰.۳۱ همت 0.62%0.45%tron-chart
14$6.17۳۶۱,۷۹۵تومان $8.878B ۵۲۰.۰ همت $100.9M ۵.۹۱۰ همت 0.07%-3.74%polkadot-new-chart
15$14.67۸۵۹,۷۵۸تومان $8.613B ۵۰۴.۵ همت $198.7M ۱۱.۶۴ همت 1.32%-8.22%chainlink-chart
16$428.71۲۵,۱۲۳,۳۴۵تومان $8.454B ۴۹۵.۲ همت $187.4M ۱۰.۹۸ همت 0.63%-8.09%bitcoin-cash-chart
17$11.36۶۶۶,۲۶۴تومان $6.821B ۳۹۹.۵ همت $354.1M ۲۰.۷۴ همت 9.45%14.19%uniswap-chart
18$0.607467۳۵,۵۹۸تومان $6.012B ۳۵۲.۱ همت $194.2M ۱۱.۳۷ همت 1.67%-6.22%polygon-chart
19$5.53۳۲۴,۲۱۶تومان $6.024B ۳۵۲.۸ همت $131.4M ۷.۶۹۵ همت 1.36%-16.09%near-protocol-chart
20$79.53۴,۶۶۱,۱۰۸تومان $5.937B ۳۴۷.۷ همت $239.2M ۱۴.۰۱ همت 2%-0.19%litecoin-chart
21$0.999943۵۸,۵۹۸تومان $5.348B ۳۱۳.۲ همت $309.0M ۱۸.۱۰ همت 0.002%-0.001%multi-collateral-dai-chart
22$5.89۳۴۵,۵۲۵تومان $5.461B ۳۱۹.۹ همت $1.091M ۶۳.۸۸ میلیارد ت 2.99%1.69%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.886B ۲۸۶.۲ همت $592.1M ۳۴.۶۸ همت 3.66%-3.83%pepe-chart
24$9.05۵۳۰,۹۱۳تومان $4.215B ۲۴۶.۹ همت $54.46M ۳.۱۹۰ همت 2.51%-16.52%internet-computer-chart
25$25.36۱,۴۸۶,۱۴۸تومان $3.742B ۲۱۹.۱ همت $102.4M ۵.۹۹۵ همت 0.61%-5.62%ethereum-classic-chart
26$0.150976۸,۸۴۷تومان $3.614B ۲۱۱.۷ همت $85.51M ۵.۰۰۸ همت 8.98%-5.58%kaspa-chart
27$7.77۴۵۵,۷۸۲تومان $3.504B ۲۰۵.۲ همت $83.06M ۴.۸۶۵ همت 0.15%-4.23%aptos-chart
28$173.87۱۰,۱۸۹,۶۸۰تومان $3.208B ۱۸۷.۹ همت $53.06M ۳.۱۰۷ همت 1.91%0.58%monero-chart
29$7.82۴۵۸,۸۱۹تومان $3.043B ۱۷۸.۲ همت $75.03M ۴.۳۹۵ همت 1.92%-13.15%render-chart
30$0.084658۴,۹۶۱تومان $3.027B ۱۷۷.۳ همت $31.61M ۱.۸۵۲ همت 1.5%-5.66%hedera-chart
31$5.18۳۰۳,۸۵۱تومان $2.922B ۱۷۱.۲ همت $123.6M ۷.۲۴۲ همت 0.18%-16.45%filecoin-chart
32$0.886805۵۱,۹۶۸تومان $2.895B ۱۶۹.۶ همت $153.6M ۸.۹۹۸ همت 0.23%-5.69%mantle-chart
33$0.097938۵,۷۳۹تومان $2.849B ۱۶۶.۸ همت $33.16M ۱.۹۴۲ همت 0.95%-0.97%stellar-chart
34$1.92۱۱۲,۶۶۰تومان $2.821B ۱۶۵.۲ همت $87.95M ۵.۱۵۱ همت 1.04%-13.38%stacks-chart
35$7.09۴۱۵,۵۰۹تومان $2.772B ۱۶۲.۳ همت $76.44M ۴.۴۷۷ همت 1%-8.68%cosmos-chart
36$45.87۲,۶۸۸,۰۹۲تومان $2.752B ۱۶۱.۲ همت $2.640M ۱۵۴.۶ میلیارد ت 1.1%-3.81%okb-chart
37$0.907676۵۳,۱۹۱تومان $2.629B ۱۵۴.۰ همت $135.7M ۷.۹۵۰ همت 1.32%-5.53%arbitrum-chart
38$0.098767۵,۷۸۷تومان $2.624B ۱۵۳.۷ همت $8.276M ۴۸۴.۷ میلیارد ت 2.24%-10.73%cronos-chart
39$1.70۹۹,۶۵۱تومان $2.564B ۱۵۰.۲ همت $43.98M ۲.۵۷۶ همت 1.65%-13.93%immutable-x-chart
40$0.999072۵۸,۵۴۷تومان $2.545B ۱۴۹.۱ همت $3.000B ۱۷۵.۷ همت 0.006%-0.10%first-digital-usd-chart
41$2.39۱۴۰,۳۸۱تومان $2.393B ۱۴۰.۲ همت $223.6M ۱۳.۰۹ همت 2.09%-10.12%dogwifhat-chart
42$24.74۱,۴۴۹,۹۴۶تومان $2.311B ۱۳۵.۴ همت $118.5M ۶.۹۴۰ همت 4.24%-11.91%injective-chart
43$0.930074۵۴,۵۰۴تومان $2.256B ۱۳۲.۲ همت $107.4M ۶.۲۹۳ همت 1.83%-13.21%sui-chart
44$2.04۱۱۹,۹۸۱تومان $2.225B ۱۳۰.۳ همت $169.7M ۹.۹۴۰ همت 0.67%-5.61%optimism-ethereum-chart
45$0.234317۱۳,۷۳۱تومان $2.228B ۱۳۰.۵ همت $43.94M ۲.۵۷۴ همت 1.89%-11.28%the-graph-chart
46$0.020020۱,۱۷۳تومان $2.056B ۱۲۰.۴ همت $1.023B ۵۹.۹۴ همت 3.03%13.79%notcoin-chart
47$2,296.33۱۳۴,۵۷۰,۰۱۹تومان $2.131B ۱۲۴.۸ همت $34.18M ۲.۰۰۲ همت 0.45%-4.81%maker-chart
48$302.78۱۷,۷۴۳,۸۰۱تومان $2.101B ۱۲۳.۱ همت $21.26M ۱.۲۴۵ همت 0.92%-15.94%bittensor-chart
49$0.028464۱,۶۶۸تومان $2.070B ۱۲۱.۲ همت $32.27M ۱.۸۹۰ همت 0.7%-9.16%vechain-chart
50$0.000197۱۱تومان $1.891B ۱۱۰.۷ همت $177.2M ۱۰.۳۸ همت 4.72%-28.14%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۵ درصد، ۱۷.۶۹ درصد و ۴.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۵۶۹.۸۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.