تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$61,245۳,۷۳۵,۹۶۱,۷۲۵تومان $1.208T ۷۳.۶۶ هزار همت $43.47B ۲.۶۵۱ هزار همت 2.39%-6.83%bitcoin-chart
2$3,380.68۲۰۶,۲۲۱,۶۷۹تومان $406.2B ۲۴.۷۸ هزار همت $22.76B ۱.۳۸۸ هزار همت 0.3%-2.13%ethereum-chart
3$0.999661۶۰,۹۷۹تومان $112.9B ۶.۸۸۶ هزار همت $76.16B ۴.۶۴۵ هزار همت 0.03%-0.02%tether-chart
4$574.08۳۵,۰۱۸,۹۴۹تومان $84.72B ۵.۱۶۸ هزار همت $2.048B ۱۲۴.۹ همت 0.03%-3.66%bnb-chart
5$135.47۸,۲۶۴,۱۵۱تومان $62.61B ۳.۸۱۹ هزار همت $3.500B ۲۱۳.۵ همت 7.81%-0.89%solana-chart
6$1.00۶۱,۰۰۴تومان $32.59B ۱.۹۸۸ هزار همت $8.140B ۴۹۶.۵ همت 0.007%0.008%usd-coin-chart
7$0.477927۲۹,۱۵۳تومان $26.58B ۱.۶۲۱ هزار همت $1.263B ۷۷.۰۳ همت 0.8%-2.32%xrp-chart
8$7.56۴۶۱,۶۹۸تومان $18.61B ۱.۱۳۵ هزار همت $431.6M ۲۶.۳۳ همت 2.75%0.61%toncoin-chart
9$0.122717۷,۴۸۵تومان $17.78B ۱.۰۸۴ هزار همت $981.6M ۵۹.۸۸ همت 1.54%0.80%dogecoin-chart
10$0.387775۲۳,۶۵۴تومان $13.86B ۸۴۵.۴ همت $404.0M ۲۴.۶۴ همت 2.35%2.09%cardano-chart
11$0.120129۷,۳۲۷تومان $10.48B ۶۳۹.۲ همت $336.7M ۲۰.۵۴ همت 1.1%4.90%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.27B ۶۲۶.۲ همت $375.0M ۲۲.۸۷ همت 0.73%-3.90%shiba-inu-chart
13$25.11۱,۵۳۱,۸۹۲تومان $9.888B ۶۰۳.۲ همت $462.0M ۲۸.۱۸ همت 1.4%-5.40%avalanche-chart
14$5.79۳۵۳,۶۷۸تومان $8.337B ۵۰۸.۵ همت $229.6M ۱۴.۰۰ همت 2%0.35%polkadot-new-chart
15$14.05۸۵۷,۴۷۶تومان $8.548B ۵۲۱.۴ همت $450.3M ۲۷.۴۷ همت 6.78%1.93%chainlink-chart
16$376.30۲۲,۹۵۴,۶۵۲تومان $7.422B ۴۵۲.۷ همت $435.0M ۲۶.۵۳ همت 0.02%-4.31%bitcoin-cash-chart
17$9.39۵۷۳,۱۴۱تومان $5.637B ۳۴۳.۸ همت $243.5M ۱۴.۸۵ همت 1.12%-5.22%uniswap-chart
18$5.58۳۴۰,۹۱۰تومان $6.101B ۳۷۲.۱ همت $609.9M ۳۷.۲۰ همت 5.83%16.20%near-protocol-chart
19$0.568399۳۴,۶۷۲تومان $5.613B ۳۴۲.۴ همت $311.9M ۱۹.۰۳ همت 1.89%3.75%polygon-chart
20$70.59۴,۳۰۶,۴۸۱تومان $5.272B ۳۲۱.۶ همت $564.5M ۳۴.۴۳ همت 1.79%-3.61%litecoin-chart
21$1.00۶۱,۰۰۵تومان $5.348B ۳۲۶.۲ همت $522.4M ۳۱.۸۷ همت 0.02%0.007%multi-collateral-dai-chart
22$5.76۳۵۱,۷۲۰تومان $5.340B ۳۲۵.۷ همت $2.498M ۱۵۲.۴ میلیارد ت 0.19%0.43%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۷تومان $4.993B ۳۰۴.۶ همت $952.6M ۵۸.۱۰ همت 10.06%12.22%pepe-chart
24$8.13۴۹۶,۰۲۴تومان $3.784B ۲۳۰.۸ همت $84.67M ۵.۱۶۴ همت 3.68%-0.74%internet-computer-chart
25$0.155612۹,۴۹۲تومان $3.737B ۲۲۸.۰ همت $83.17M ۵.۰۷۳ همت 4.05%6.32%kaspa-chart
26$23.40۱,۴۲۷,۸۶۹تومان $3.456B ۲۱۰.۸ همت $190.1M ۱۱.۶۰ همت 2.93%2.51%ethereum-classic-chart
27$6.97۴۲۵,۳۰۵تومان $3.151B ۱۹۲.۲ همت $190.7M ۱۱.۶۳ همت 3.63%1.36%aptos-chart
28$162.34۹,۹۰۲,۷۹۴تومان $2.995B ۱۸۲.۷ همت $63.67M ۳.۸۸۴ همت 1.36%-6.21%monero-chart
29$7.78۴۷۴,۸۵۳تومان $3.025B ۱۸۴.۵ همت $260.3M ۱۵.۸۸ همت 11.54%6.03%render-chart
30$0.078617۴,۷۹۵تومان $2.811B ۱۷۱.۵ همت $65.37M ۳.۹۸۷ همت 3.7%1.08%hedera-chart
31$6.94۴۲۳,۵۸۷تومان $2.715B ۱۶۵.۶ همت $175.6M ۱۰.۷۱ همت 4.47%6.28%cosmos-chart
32$0.090678۵,۵۳۱تومان $2.640B ۱۶۱.۰ همت $91.24M ۵.۵۶۵ همت 1.88%-1.34%stellar-chart
33$0.760676۴۶,۴۰۱تومان $2.485B ۱۵۱.۶ همت $242.6M ۱۴.۸۰ همت 1.66%-6.81%mantle-chart
34$0.824696۵۰,۳۰۶تومان $2.665B ۱۶۲.۶ همت $310.7M ۱۸.۹۵ همت 6.18%4.28%arbitrum-chart
35$41.60۲,۵۳۷,۶۰۰تومان $2.496B ۱۵۲.۲ همت $4.626M ۲۸۲.۲ میلیارد ت 0.18%-4.53%okb-chart
36$0.090568۵,۵۲۴تومان $2.407B ۱۴۶.۸ همت $15.25M ۹۳۰.۲ میلیارد ت 0.45%-1.76%cronos-chart
37$4.42۲۶۹,۹۱۰تومان $2.500B ۱۵۲.۵ همت $202.5M ۱۲.۳۵ همت 3.53%-0.43%filecoin-chart
38$1.61۹۸,۴۷۲تومان $2.371B ۱۴۴.۶ همت $112.6M ۶.۸۶۹ همت 2.45%-0.74%stacks-chart
39$1.00۶۱,۰۰۱تومان $2.222B ۱۳۵.۵ همت $6.618B ۴۰۳.۷ همت 0.05%0.06%first-digital-usd-chart
40$1.56۹۵,۵۷۹تومان $2.363B ۱۴۴.۱ همت $67.06M ۴.۰۹۱ همت 5.32%2.86%immutable-x-chart
41$0.902686۵۵,۰۶۳تومان $2.190B ۱۳۳.۶ همت $225.4M ۱۳.۷۵ همت 5.93%9.82%sui-chart
42$2,192.58۱۳۳,۷۴۷,۸۰۵تومان $2.036B ۱۲۴.۲ همت $82.76M ۵.۰۴۸ همت 2.09%-0.65%maker-chart
43$0.025730۱,۵۶۹تومان $2.084B ۱۲۷.۱ همت $41.06M ۲.۵۰۴ همت 4.43%0.13%vechain-chart
44$0.225012۱۳,۷۲۵تومان $2.149B ۱۳۱.۱ همت $101.6M ۶.۱۹۴ همت 10.21%12.60%the-graph-chart
45$1.77۱۰۸,۴۷۳تومان $1.995B ۱۲۱.۷ همت $240.8M ۱۴.۶۹ همت 4.14%-2.06%optimism-ethereum-chart
46$281.28۱۷,۱۵۸,۵۲۶تومان $1.963B ۱۱۹.۷ همت $63.55M ۳.۸۷۶ همت 5.24%3.98%bittensor-chart
47$23.02۱,۴۰۴,۴۱۷تومان $2.150B ۱۳۱.۲ همت $185.4M ۱۱.۳۱ همت 13.55%13.89%injective-chart
48$2.43۱۴۸,۳۴۵تومان $2.171B ۱۳۲.۴ همت $329.7M ۲۰.۱۱ همت 17.4%21.95%lido-dao-chart
49$29.09۱,۷۷۴,۵۷۸تومان $1.910B ۱۱۶.۵ همت $107.6M ۶.۵۶۴ همت 8.42%15.27%arweave-chart
50$1.89۱۱۵,۴۰۳تومان $1.890B ۱۱۵.۳ همت $709.3M ۴۳.۲۷ همت 17.86%-10.39%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۵۲ درصد، ۱۷.۹۰ درصد و ۴.۹۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۰,۹۹۷.۰۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.