تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۶۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,024۳,۷۹۵,۸۲۱,۹۱۲تومان $1.262T ۷۴.۸۶ هزار همت $26.34B ۱.۵۶۲ هزار همت 1.31%-4.16%bitcoin-chart
2$3,499.23۲۰۷,۴۵۸,۹۳۱تومان $427.9B ۲۵.۳۸ هزار همت $15.20B ۹۰۱.۸ همت 0.65%0.62%ethereum-chart
3$0.999344۵۹,۲۴۸تومان $112.8B ۶.۶۹۱ هزار همت $52.49B ۳.۱۱۳ هزار همت 0.05%-0.02%tether-chart
4$583.36۳۴,۵۸۵,۷۶۶تومان $86.09B ۵.۱۰۶ هزار همت $1.801B ۱۰۶.۸ همت 2.27%-3.28%bnb-chart
5$132.23۷,۸۳۹,۷۲۶تومان $61.09B ۳.۶۲۳ هزار همت $2.042B ۱۲۱.۱ همت 1.27%-8.52%solana-chart
6$1.00۵۹,۲۸۷تومان $32.71B ۱.۹۴۰ هزار همت $5.606B ۳۳۲.۵ همت 0.04%0.0003%usd-coin-chart
7$0.486761۲۸,۸۵۸تومان $27.07B ۱.۶۰۶ هزار همت $1.086B ۶۴.۳۸ همت 1.77%2.37%xrp-chart
8$0.123364۷,۳۱۳تومان $17.86B ۱.۰۵۹ هزار همت $618.8M ۳۶.۷۰ همت 0.02%-11.98%dogecoin-chart
9$7.15۴۲۴,۳۵۱تومان $17.59B ۱.۰۴۳ هزار همت $262.0M ۱۵.۵۴ همت 0.17%-9.46%toncoin-chart
10$0.382121۲۲,۶۵۴تومان $13.66B ۸۰۹.۹ همت $279.9M ۱۶.۶۰ همت 0.24%-8.27%cardano-chart
11$27.66۱,۶۴۰,۳۶۵تومان $10.88B ۶۴۵.۶ همت $233.3M ۱۳.۸۴ همت 1.64%-10.64%avalanche-chart
12$0.000017۱تومان $10.53B ۶۲۴.۶ همت $269.9M ۱۶.۰۱ همت 1.43%-15.57%shiba-inu-chart
13$0.118560۷,۰۲۹تومان $10.34B ۶۱۳.۵ همت $249.1M ۱۴.۷۷ همت 1.65%1.93%tron-chart
14$14.38۸۵۲,۶۸۸تومان $8.444B ۵۰۰.۸ همت $305.4M ۱۸.۱۲ همت 0.41%-5.82%chainlink-chart
15$5.69۳۳۷,۸۱۰تومان $8.193B ۴۸۵.۹ همت $158.4M ۹.۳۹۶ همت 0.14%-8.87%polkadot-new-chart
16$386.09۲۲,۸۹۰,۴۱۶تومان $7.615B ۴۵۱.۶ همت $239.2M ۱۴.۱۹ همت 1.04%-9.67%bitcoin-cash-chart
17$10.01۵۹۴,۰۴۲تومان $6.011B ۳۵۶.۵ همت $173.7M ۱۰.۳۰ همت 0.69%-4.99%uniswap-chart
18$0.579171۳۴,۳۳۷تومان $5.737B ۳۴۰.۲ همت $215.3M ۱۲.۷۷ همت 0.54%-3.32%polygon-chart
19$5.37۳۱۸,۶۶۷تومان $5.861B ۳۴۷.۶ همت $386.5M ۲۲.۹۲ همت 2.81%-5.23%near-protocol-chart
20$73.03۴,۳۲۹,۷۷۴تومان $5.453B ۳۲۳.۴ همت $339.2M ۲۰.۱۱ همت 1.58%-7.61%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۲۹۱تومان $5.348B ۳۱۷.۲ همت $462.0M ۲۷.۴۰ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.73۳۳۹,۸۹۳تومان $5.310B ۳۱۴.۹ همت $3.222M ۱۹۱.۱ میلیارد ت 0.35%3.38%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.797B ۲۸۴.۵ همت $764.6M ۴۵.۳۵ همت 0.79%-1.11%pepe-chart
24$8.29۴۹۱,۷۲۹تومان $3.860B ۲۲۸.۹ همت $68.24M ۴.۰۴۷ همت 1.01%-14.13%internet-computer-chart
25$23.59۱,۳۹۸,۸۶۰تومان $3.483B ۲۰۶.۶ همت $144.6M ۸.۵۷۶ همت 2.08%-6.55%ethereum-classic-chart
26$0.145148۸,۶۰۵تومان $3.481B ۲۰۶.۵ همت $49.03M ۲.۹۰۸ همت 0.17%-11.33%kaspa-chart
27$163.00۹,۶۶۳,۷۸۷تومان $3.007B ۱۷۸.۳ همت $51.29M ۳.۰۴۲ همت 3.32%-6.72%monero-chart
28$6.97۴۱۳,۲۴۲تومان $3.147B ۱۸۶.۶ همت $154.8M ۹.۱۸۱ همت 2.06%-11.70%aptos-chart
29$7.58۴۴۹,۶۸۱تومان $2.948B ۱۷۴.۸ همت $166.8M ۹.۸۹۰ همت 2.01%-5.90%render-chart
30$0.080075۴,۷۴۷تومان $2.863B ۱۶۹.۸ همت $47.06M ۲.۷۹۱ همت 2.26%-9.51%hedera-chart
31$0.092701۵,۴۹۶تومان $2.699B ۱۶۰.۱ همت $57.31M ۳.۳۹۹ همت 1.18%-4.95%stellar-chart
32$6.86۴۰۷,۱۲۲تومان $2.685B ۱۵۹.۲ همت $109.2M ۶.۴۷۵ همت 0.64%-5.53%cosmos-chart
33$0.812352۴۸,۱۶۱تومان $2.660B ۱۵۷.۸ همت $280.4M ۱۶.۶۳ همت 1.08%-8.74%mantle-chart
34$0.802710۴۷,۵۹۰تومان $2.594B ۱۵۳.۸ همت $219.4M ۱۳.۰۱ همت 1.62%-13.81%arbitrum-chart
35$41.60۲,۴۶۶,۶۲۸تومان $2.496B ۱۴۸.۰ همت $4.186M ۲۴۸.۳ میلیارد ت 2.46%-9.98%okb-chart
36$0.093511۵,۵۴۴تومان $2.485B ۱۴۷.۴ همت $8.579M ۵۰۸.۸ میلیارد ت 0.68%-6.77%cronos-chart
37$4.41۲۶۱,۴۹۹تومان $2.490B ۱۴۷.۷ همت $121.9M ۷.۲۲۸ همت 0.36%-16.52%filecoin-chart
38$1.64۹۷,۵۵۳تومان $2.416B ۱۴۳.۳ همت $74.87M ۴.۴۴۰ همت 0.22%-15.88%stacks-chart
39$0.999995۵۹,۲۸۶تومان $2.320B ۱۳۷.۶ همت $4.904B ۲۹۰.۹ همت 0.09%0.09%first-digital-usd-chart
40$1.58۹۴,۰۶۰تومان $2.392B ۱۴۱.۹ همت $56.32M ۳.۳۴۰ همت 0.32%-9.78%immutable-x-chart
41$2,424.55۱۴۳,۷۴۴,۵۵۱تومان $2.252B ۱۳۳.۵ همت $79.45M ۴.۷۱۲ همت 1.13%6.43%maker-chart
42$0.896237۵۳,۱۳۵تومان $2.174B ۱۲۹.۰ همت $173.4M ۱۰.۲۹ همت 0.14%-7.80%sui-chart
43$0.026711۱,۵۸۳تومان $2.163B ۱۲۸.۳ همت $36.44M ۲.۱۶۱ همت 0.27%-8.85%vechain-chart
44$0.222473۱۳,۱۸۹تومان $2.124B ۱۲۶.۰ همت $67.78M ۴.۰۲۰ همت 0.53%-8.23%the-graph-chart
45$289.08۱۷,۱۳۹,۰۸۹تومان $2.013B ۱۱۹.۴ همت $36.45M ۲.۱۶۲ همت 3.78%-7.63%bittensor-chart
46$2.21۱۳۱,۱۴۳تومان $1.975B ۱۱۷.۱ همت $172.7M ۱۰.۲۴ همت 0.25%12.92%lido-dao-chart
47$1.86۱۱۰,۴۶۶تومان $2.090B ۱۲۴.۰ همت $202.7M ۱۲.۰۲ همت 1.31%-6.92%optimism-ethereum-chart
48$1.86۱۱۰,۷۴۷تومان $1.866B ۱۱۰.۷ همت $399.7M ۲۳.۷۰ همت 7.29%-20.81%dogwifhat-chart
49$21.60۱,۲۸۰,۷۵۹تومان $2.018B ۱۱۹.۷ همت $133.1M ۷.۸۹۵ همت 1.43%-21.74%injective-chart
50$1.22۷۲,۶۸۹تومان $1.704B ۱۰۱.۱ همت $209.0M ۱۲.۴۰ همت 0.77%2.24%ondo-finance-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۶۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۸۷ درصد، ۱۸.۲۹ درصد و ۴.۸۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۳۰۷.۵۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.