تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۳۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,062۴,۰۱۴,۹۸۳,۱۴۹تومان $1.342T ۷۹.۱۶ هزار همت $35.52B ۲.۰۹۶ هزار همت 1.81%-4.45%bitcoin-chart
2$3,514.40۲۰۷,۳۱۴,۸۹۸تومان $422.3B ۲۴.۹۱ هزار همت $16.90B ۹۹۷.۰ همت 3.1%-8.75%ethereum-chart
3$1.00۵۹,۰۰۱تومان $112.6B ۶.۶۴۲ هزار همت $68.46B ۴.۰۳۹ هزار همت 0.04%0.04%tether-chart
4$607.40۳۵,۸۳۰,۸۴۷تومان $89.64B ۵.۲۸۹ هزار همت $2.168B ۱۲۷.۹ همت 2.85%-13.90%bnb-chart
5$151.44۸,۹۳۳,۶۴۰تومان $69.90B ۴.۱۲۴ هزار همت $2.759B ۱۶۲.۸ همت 4.29%-12.39%solana-chart
6$1.00۵۹,۰۰۳تومان $32.50B ۱.۹۱۷ هزار همت $7.406B ۴۳۶.۹ همت 0.01%0.02%usd-coin-chart
7$0.486381۲۸,۶۹۱تومان $27.00B ۱.۵۹۳ هزار همت $1.223B ۷۲.۱۹ همت 0.72%-7.63%xrp-chart
8$0.144771۸,۵۴۰تومان $20.95B ۱.۲۳۶ هزار همت $1.260B ۷۴.۳۶ همت 1.09%-11.84%dogecoin-chart
9$7.57۴۴۶,۸۴۰تومان $18.43B ۱.۰۸۷ هزار همت $533.3M ۳۱.۴۷ همت 6.09%3.80%toncoin-chart
10$0.431946۲۵,۴۸۰تومان $15.43B ۹۱۰.۵ همت $476.5M ۲۸.۱۱ همت 0.82%-5.99%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.76B ۷۵۲.۹ همت $752.4M ۴۴.۳۹ همت 3.78%-16.12%shiba-inu-chart
12$32.22۱,۹۰۰,۸۴۳تومان $12.67B ۷۴۷.۷ همت $387.3M ۲۲.۸۵ همت 2.45%-12.24%avalanche-chart
13$0.116374۶,۸۶۴تومان $10.16B ۵۹۹.۴ همت $355.0M ۲۰.۹۴ همت 0.26%1.28%tron-chart
14$6.53۳۸۵,۳۵۵تومان $9.394B ۵۵۴.۲ همت $286.8M ۱۶.۹۲ همت 0.08%-9.52%polkadot-new-chart
15$15.43۹۱۰,۶۲۶تومان $9.063B ۵۳۴.۷ همت $419.2M ۲۴.۷۴ همت 1.23%-11.11%chainlink-chart
16$447.27۲۶,۳۸۴,۸۶۳تومان $8.820B ۵۲۰.۴ همت $302.5M ۱۷.۸۵ همت 2.34%-9.67%bitcoin-cash-chart
17$6.24۳۶۸,۴۱۱تومان $6.795B ۴۰۰.۹ همت $341.0M ۲۰.۱۲ همت 2.89%-16.82%near-protocol-chart
18$0.628111۳۷,۰۵۲تومان $6.217B ۳۶۶.۸ همت $314.1M ۱۸.۵۳ همت 1.38%-13.65%polygon-chart
19$10.01۵۹۰,۵۰۸تومان $6.006B ۳۵۴.۳ همت $305.5M ۱۸.۰۳ همت 0.25%-6.35%uniswap-chart
20$79.06۴,۶۶۴,۱۸۱تومان $5.901B ۳۴۸.۲ همت $390.6M ۲۳.۰۴ همت 1.21%-7.05%litecoin-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.269B ۳۱۰.۹ همت $1.156B ۶۸.۲۳ همت 8.47%-15.19%pepe-chart
22$5.59۳۲۹,۷۸۵تومان $5.178B ۳۰۵.۵ همت $3.996M ۲۳۵.۷ میلیارد ت 5.32%-7.04%unus-sed-leo-chart
23$1.00۵۸,۹۹۱تومان $5.348B ۳۱۵.۵ همت $333.4M ۱۹.۶۷ همت 0.0005%0.02%multi-collateral-dai-chart
24$10.00۵۹۰,۴۷۲تومان $4.654B ۲۷۴.۶ همت $107.7M ۶.۳۵۳ همت 4.79%-18.03%internet-computer-chart
25$0.170304۱۰,۰۴۶تومان $4.072B ۲۴۰.۳ همت $113.5M ۶.۶۹۶ همت 0.77%-5.07%kaspa-chart
26$25.68۱,۵۱۵,۱۳۱تومان $3.789B ۲۲۳.۵ همت $187.6M ۱۱.۰۷ همت 2.34%-12.81%ethereum-classic-chart
27$8.04۴۷۴,۵۱۹تومان $3.621B ۲۱۳.۶ همت $172.8M ۱۰.۲۰ همت 2.99%-12.61%aptos-chart
28$8.80۵۱۹,۲۲۲تومان $3.421B ۲۰۱.۸ همت $303.4M ۱۷.۹۰ همت 2.14%-17.22%render-chart
29$2.34۱۳۸,۵۸۴تومان $3.446B ۲۰۳.۳ همت $281.4M ۱۶.۶۰ همت 0.54%-1.36%stacks-chart
30$176.09۱۰,۳۸۷,۶۰۱تومان $3.248B ۱۹۱.۷ همت $91.48M ۵.۳۹۷ همت 0.53%7.78%monero-chart
31$0.090537۵,۳۴۰تومان $3.237B ۱۹۱.۰ همت $74.22M ۴.۳۷۹ همت 1.84%-12.34%hedera-chart
32$5.45۳۲۱,۹۷۴تومان $3.074B ۱۸۱.۴ همت $226.5M ۱۳.۳۶ همت 1.93%-9.60%filecoin-chart
33$7.64۴۵۰,۶۸۶تومان $2.987B ۱۷۶.۲ همت $138.0M ۸.۱۴۱ همت 1.2%-11.32%cosmos-chart
34$0.900464۵۳,۱۱۸تومان $2.940B ۱۷۳.۴ همت $180.1M ۱۰.۶۲ همت 1.01%-13.06%mantle-chart
35$30.65۱,۸۰۸,۲۱۰تومان $2.863B ۱۶۸.۹ همت $329.7M ۱۹.۴۵ همت 3.32%10.53%injective-chart
36$0.099447۵,۸۶۶تومان $2.891B ۱۷۰.۶ همت $61.58M ۳.۶۳۳ همت 0.27%-6.55%stellar-chart
37$1.86۱۱۰,۱۴۵تومان $2.768B ۱۶۳.۳ همت $76.88M ۴.۵۳۶ همت 3.05%-17.48%immutable-x-chart
38$0.948957۵۵,۹۷۹تومان $2.749B ۱۶۲.۲ همت $313.0M ۱۸.۴۷ همت 2.66%-14.50%arbitrum-chart
39$0.999208۵۸,۹۴۳تومان $2.748B ۱۶۲.۱ همت $7.298B ۴۳۰.۶ همت 0.03%-0.22%first-digital-usd-chart
40$46.95۲,۷۶۹,۷۶۶تومان $2.817B ۱۶۶.۲ همت $10.05M ۵۹۲.۹ میلیارد ت 1.64%-3.51%okb-chart
41$0.102259۶,۰۳۲تومان $2.717B ۱۶۰.۳ همت $12.21M ۷۲۰.۵ میلیارد ت 2.85%-11.49%cronos-chart
42$2.54۱۵۰,۳۸۵تومان $2.547B ۱۵۰.۳ همت $508.1M ۲۹.۹۸ همت 8.71%-24.36%dogwifhat-chart
43$0.254593۱۵,۰۱۸تومان $2.421B ۱۴۲.۹ همت $123.4M ۷.۲۸۱ همت 2.89%-14.64%the-graph-chart
44$1.00۵۹,۰۸۷تومان $2.430B ۱۴۳.۴ همت $224.3M ۱۳.۲۴ همت 2.26%-10.00%sui-chart
45$330.03۱۹,۴۶۸,۹۵۲تومان $2.286B ۱۳۴.۹ همت $59.84M ۳.۵۳۱ همت 5.66%-20.71%bittensor-chart
46$2.07۱۲۲,۴۷۴تومان $2.257B ۱۳۳.۱ همت $266.3M ۱۵.۷۱ همت 3.16%-16.89%optimism-ethereum-chart
47$35.38۲,۰۸۷,۲۰۱تومان $2.323B ۱۳۷.۱ همت $103.4M ۶.۱۰۳ همت 0.29%-17.29%arweave-chart
48$0.030532۱,۸۰۱تومان $2.220B ۱۳۱.۰ همت $42.78M ۲.۵۲۴ همت 3.11%-14.06%vechain-chart
49$2,280.43۱۳۴,۵۲۳,۰۰۰تومان $2.116B ۱۲۴.۸ همت $61.08M ۳.۶۰۴ همت 2.07%-14.62%maker-chart
50$0.000219۱۲تومان $2.096B ۱۲۳.۷ همت $606.8M ۳۵.۸۰ همت 12.19%-31.60%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۳۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۸ درصد، ۱۷.۰۹ درصد و ۴.۵۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۰۱.۵۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.