تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,214۴,۰۱۳,۱۰۵,۶۵۸تومان $1.345T ۷۸.۹۹ هزار همت $34.50B ۲.۰۲۷ هزار همت 1.26%-3.85%bitcoin-chart
2$3,562.74۲۰۹,۵۹۹,۶۵۴تومان $428.1B ۲۵.۱۵ هزار همت $17.15B ۱.۰۰۷ هزار همت 1.9%-7.74%ethereum-chart
3$0.999665۵۸,۸۱۱تومان $112.5B ۶.۶۰۶ هزار همت $67.71B ۳.۹۷۷ هزار همت 0.02%-0.03%tether-chart
4$619.35۳۶,۴۳۷,۱۳۹تومان $91.41B ۵.۳۷۰ هزار همت $2.227B ۱۳۰.۸ همت 3.05%-11.20%bnb-chart
5$154.96۹,۱۱۶,۶۰۸تومان $71.52B ۴.۲۰۱ هزار همت $2.852B ۱۶۷.۵ همت 3.87%-10.62%solana-chart
6$0.999896۵۸,۸۲۴تومان $32.37B ۱.۹۰۲ هزار همت $6.880B ۴۰۴.۱ همت 0.01%-0.004%usd-coin-chart
7$0.491537۲۸,۹۱۷تومان $27.28B ۱.۶۰۳ هزار همت $1.257B ۷۳.۸۶ همت 2.37%-6.40%xrp-chart
8$0.145990۸,۵۸۸تومان $21.12B ۱.۲۴۱ هزار همت $1.276B ۷۴.۹۳ همت 5.7%-10.53%dogecoin-chart
9$7.45۴۳۸,۳۶۵تومان $18.13B ۱.۰۶۵ هزار همت $410.1M ۲۴.۰۹ همت 7.46%4.00%toncoin-chart
10$0.438173۲۵,۷۷۸تومان $15.65B ۹۱۹.۵ همت $453.2M ۲۶.۶۲ همت 3.96%-4.90%cardano-chart
11$0.000022۱تومان $13.09B ۷۶۸.۸ همت $850.5M ۴۹.۹۶ همت 2.65%-14.13%shiba-inu-chart
12$33.25۱,۹۵۶,۵۸۲تومان $13.08B ۷۶۸.۳ همت $394.1M ۲۳.۱۵ همت 5.62%-8.58%avalanche-chart
13$0.116451۶,۸۵۰تومان $10.17B ۵۹۷.۲ همت $363.0M ۲۱.۳۲ همت 0.02%1.59%tron-chart
14$6.74۳۹۶,۶۴۷تومان $9.695B ۵۶۹.۵ همت $281.0M ۱۶.۵۱ همت 5.52%-6.87%polkadot-new-chart
15$454.57۲۶,۷۴۲,۹۴۸تومان $8.964B ۵۲۶.۵ همت $310.2M ۱۸.۲۲ همت 1.79%-7.65%bitcoin-cash-chart
16$16.00۹۴۱,۴۷۲تومان $9.395B ۵۵۱.۹ همت $448.9M ۲۶.۳۷ همت 6.84%-9.71%chainlink-chart
17$6.39۳۷۶,۲۱۳تومان $6.928B ۴۰۷.۰ همت $359.9M ۲۱.۱۴ همت 5.6%-16.60%near-protocol-chart
18$0.644197۳۷,۸۹۸تومان $6.376B ۳۷۴.۵ همت $334.4M ۱۹.۶۴ همت 4.37%-11.08%polygon-chart
19$78.47۴,۶۱۶,۷۴۸تومان $5.857B ۳۴۴.۱ همت $391.2M ۲۲.۹۸ همت 1.48%-7.98%litecoin-chart
20$5.92۳۴۸,۳۳۴تومان $5.484B ۳۲۲.۲ همت $2.540M ۱۴۹.۲ میلیارد ت 0.09%-1.75%unus-sed-leo-chart
21$10.04۵۹۰,۸۹۸تومان $6.026B ۳۵۴.۰ همت $380.1M ۲۲.۳۳ همت 11.71%-10.14%uniswap-chart
22$0.000013۰.۷تومان $5.528B ۳۲۴.۷ همت $1.397B ۸۲.۰۶ همت 2.72%-9.99%pepe-chart
23$0.999986۵۸,۸۳۰تومان $5.348B ۳۱۴.۱ همت $334.2M ۱۹.۶۳ همت 0.001%0.0008%multi-collateral-dai-chart
24$10.53۶۱۹,۵۶۰تومان $4.896B ۲۸۷.۶ همت $146.4M ۸.۵۹۸ همت 4.33%-14.50%internet-computer-chart
25$0.169939۹,۹۹۷تومان $4.063B ۲۳۸.۷ همت $114.7M ۶.۷۴۰ همت 3.82%-4.58%kaspa-chart
26$26.13۱,۵۳۷,۵۸۰تومان $3.855B ۲۲۶.۴ همت $196.4M ۱۱.۵۴ همت 1.88%-12.17%ethereum-classic-chart
27$8.24۴۸۴,۹۷۰تومان $3.616B ۲۱۲.۴ همت $175.3M ۱۰.۳۰ همت 3.57%-11.32%aptos-chart
28$181.87۱۰,۶۹۹,۶۳۵تومان $3.355B ۱۹۷.۱ همت $92.74M ۵.۴۴۸ همت 4.02%11.58%monero-chart
29$2.38۱۴۰,۲۷۶تومان $3.498B ۲۰۵.۵ همت $266.5M ۱۵.۶۶ همت 8.85%-0.45%stacks-chart
30$9.26۵۴۵,۰۱۹تومان $3.600B ۲۱۱.۵ همت $318.4M ۱۸.۷۱ همت 13.36%-13.48%render-chart
31$0.091855۵,۴۰۳تومان $3.284B ۱۹۲.۹ همت $75.83M ۴.۴۵۴ همت 5.26%-12.10%hedera-chart
32$5.64۳۳۱,۸۲۴تومان $3.176B ۱۸۶.۶ همت $214.2M ۱۲.۵۸ همت 4.85%-7.16%filecoin-chart
33$7.79۴۵۸,۴۰۰تومان $3.046B ۱۷۸.۹ همت $140.0M ۸.۲۲۴ همت 3.62%-10.27%cosmos-chart
34$0.999181۵۸,۷۸۲تومان $2.796B ۱۶۴.۲ همت $7.077B ۴۱۵.۷ همت 0.005%-0.09%first-digital-usd-chart
35$0.898455۵۲,۸۵۷تومان $2.933B ۱۷۲.۳ همت $174.1M ۱۰.۲۳ همت 2.23%-13.25%mantle-chart
36$0.100131۵,۸۹۰تومان $2.911B ۱۷۱.۰ همت $62.58M ۳.۶۷۶ همت 3.52%-6.27%stellar-chart
37$46.15۲,۷۱۵,۵۳۰تومان $2.769B ۱۶۲.۷ همت $8.542M ۵۰۱.۸ میلیارد ت 1.62%-4.98%okb-chart
38$1.92۱۱۳,۰۱۲تومان $2.848B ۱۶۷.۳ همت $83.82M ۴.۹۲۴ همت 4.97%-15.95%immutable-x-chart
39$0.973325۵۷,۲۶۱تومان $2.819B ۱۶۵.۶ همت $309.0M ۱۸.۱۵ همت 4.05%-13.27%arbitrum-chart
40$0.104050۶,۱۲۱تومان $2.765B ۱۶۲.۴ همت $14.09M ۸۲۷.۶ میلیارد ت 3.52%-12.28%cronos-chart
41$31.18۱,۸۳۴,۵۹۶تومان $2.913B ۱۷۱.۱ همت $346.0M ۲۰.۳۲ همت 14.45%16.45%injective-chart
42$2.65۱۵۶,۱۵۲تومان $2.651B ۱۵۵.۷ همت $539.0M ۳۱.۶۷ همت 4.47%-21.96%dogwifhat-chart
43$1.01۵۹,۸۸۴تومان $2.470B ۱۴۵.۱ همت $252.0M ۱۴.۸۰ همت 2.44%-7.74%sui-chart
44$0.262272۱۵,۴۲۹تومان $2.494B ۱۴۶.۵ همت $129.6M ۷.۶۱۵ همت 7.91%-13.68%the-graph-chart
45$0.000218۱۲تومان $2.086B ۱۲۲.۵ همت $657.4M ۳۸.۶۲ همت 8.19%-29.66%floki-inu-chart
46$355.09۲۰,۸۹۰,۳۱۹تومان $2.459B ۱۴۴.۴ همت $73.97M ۴.۳۴۵ همت 9.12%-15.44%bittensor-chart
47$2.15۱۲۶,۶۱۳تومان $2.339B ۱۳۷.۴ همت $308.9M ۱۸.۱۴ همت 4.8%-14.69%optimism-ethereum-chart
48$34.75۲,۰۴۴,۵۵۸تومان $2.282B ۱۳۴.۰ همت $95.88M ۵.۶۳۲ همت 5.07%-21.83%arweave-chart
49$0.031251۱,۸۳۸تومان $2.272B ۱۳۳.۵ همت $46.16M ۲.۷۱۲ همت 4.97%-12.11%vechain-chart
50$2,306.34۱۳۵,۶۸۴,۲۹۷تومان $2.140B ۱۲۵.۷ همت $65.92M ۳.۸۷۲ همت 1.9%-13.84%maker-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۱۶ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۳ درصد، ۱۷.۲۱ درصد و ۴.۵۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۷۴۳.۱۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.