تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,274۳,۸۲۱,۲۰۸,۵۹۸تومان $1.267T ۷۵.۳۲ هزار همت $18.99B ۱.۱۲۹ هزار همت 0.75%-3.01%bitcoin-chart
2$3,488.42۲۰۷,۴۳۹,۲۶۷تومان $426.6B ۲۵.۳۵ هزار همت $11.69B ۶۹۵.۱ همت 0.14%-1.94%ethereum-chart
3$0.999608۵۹,۴۴۱تومان $112.9B ۶.۷۱۱ هزار همت $40.34B ۲.۳۹۸ هزار همت 0.02%0.03%tether-chart
4$585.69۳۴,۸۲۸,۲۹۴تومان $86.43B ۵.۱۳۷ هزار همت $1.519B ۹۰.۳۰ همت 0.24%-3.76%bnb-chart
5$134.37۷,۹۸۸,۵۲۰تومان $62.08B ۳.۶۹۰ هزار همت $1.740B ۱۰۳.۵ همت 2.47%-7.04%solana-chart
6$1.00۵۹,۴۶۷تومان $32.75B ۱.۹۴۷ هزار همت $4.232B ۲۵۱.۵ همت 0.004%0.01%usd-coin-chart
7$0.485678۲۸,۸۸۰تومان $27.01B ۱.۶۰۶ هزار همت $752.1M ۴۴.۷۰ همت 0.72%1.20%xrp-chart
8$0.124303۷,۳۹۱تومان $18.00B ۱.۰۷۰ هزار همت $451.0M ۲۶.۸۱ همت 0.8%-9.05%dogecoin-chart
9$7.20۴۲۸,۲۳۰تومان $17.70B ۱.۰۵۲ هزار همت $226.1M ۱۳.۴۴ همت 0.81%-10.80%toncoin-chart
10$0.378368۲۲,۴۹۹تومان $13.52B ۸۰۳.۸ همت $231.5M ۱۳.۷۶ همت 1.15%-7.91%cardano-chart
11$25.82۱,۵۳۵,۴۹۰تومان $10.17B ۶۰۴.۳ همت $532.9M ۳۱.۶۸ همت 6.23%-14.33%avalanche-chart
12$0.000018۱تومان $10.61B ۶۳۰.۹ همت $226.9M ۱۳.۴۹ همت 1.29%-13.34%shiba-inu-chart
13$0.119729۷,۱۱۹تومان $10.45B ۶۲۰.۹ همت $234.8M ۱۳.۹۶ همت 1.32%3.91%tron-chart
14$13.63۸۱۰,۵۱۴تومان $8.288B ۴۹۲.۷ همت $259.3M ۱۵.۴۱ همت 5.06%-8.70%chainlink-chart
15$5.75۳۴۱,۹۵۹تومان $8.269B ۴۹۱.۵ همت $152.2M ۹.۰۴۵ همت 1.61%-7.44%polkadot-new-chart
16$387.16۲۳,۰۱۷,۲۴۷تومان $7.636B ۴۵۳.۹ همت $180.4M ۱۰.۷۳ همت 0.4%-9.13%bitcoin-cash-chart
17$5.19۳۰۹,۱۲۰تومان $5.670B ۳۳۷.۰ همت $269.7M ۱۶.۰۳ همت 0.78%-7.86%near-protocol-chart
18$9.90۵۸۸,۹۲۹تومان $5.943B ۳۵۳.۳ همت $149.3M ۸.۸۷۷ همت 2.43%-9.51%uniswap-chart
19$0.565246۳۳,۶۰۴تومان $5.598B ۳۳۲.۸ همت $183.1M ۱۰.۸۸ همت 1.95%-6.24%polygon-chart
20$74.18۴,۴۱۱,۶۷۹تومان $5.540B ۳۲۹.۳ همت $265.0M ۱۵.۷۵ همت 1.6%-6.00%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۴۵۹تومان $5.349B ۳۱۷.۹ همت $368.9M ۲۱.۹۳ همت 0.006%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.73۳۴۱,۰۵۴تومان $5.312B ۳۱۵.۷ همت $3.458M ۲۰۵.۵ میلیارد ت 1.22%0.17%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.764B ۲۸۳.۲ همت $575.1M ۳۴.۱۸ همت 0.05%-6.50%pepe-chart
24$8.27۴۹۱,۹۴۰تومان $3.850B ۲۲۸.۸ همت $49.26M ۲.۹۲۸ همت 0.87%-9.89%internet-computer-chart
25$0.149053۸,۸۶۳تومان $3.576B ۲۱۲.۶ همت $41.04M ۲.۴۴۰ همت 4.04%-6.70%kaspa-chart
26$23.45۱,۳۹۴,۹۹۷تومان $3.463B ۲۰۵.۸ همت $115.8M ۶.۸۸۵ همت 1.02%-7.50%ethereum-classic-chart
27$6.86۴۰۷,۹۶۱تومان $3.098B ۱۸۴.۱ همت $109.0M ۶.۴۸۱ همت 0.05%-12.37%aptos-chart
28$162.84۹,۶۸۳,۵۳۳تومان $3.004B ۱۷۸.۶ همت $39.06M ۲.۳۲۲ همت 2.76%-6.25%monero-chart
29$7.40۴۴۰,۲۳۳تومان $2.877B ۱۷۱.۰ همت $122.8M ۷.۳۰۰ همت 0.18%-8.82%render-chart
30$0.078091۴,۶۴۳تومان $2.793B ۱۶۶.۰ همت $36.34M ۲.۱۶۰ همت 2.38%-8.94%hedera-chart
31$0.091197۵,۴۲۳تومان $2.655B ۱۵۷.۸ همت $48.17M ۲.۸۶۳ همت 2.06%-6.13%stellar-chart
32$0.803829۴۷,۷۹۹تومان $2.632B ۱۵۶.۵ همت $229.7M ۱۳.۶۶ همت 0.82%-10.15%mantle-chart
33$6.74۴۰۱,۰۲۲تومان $2.636B ۱۵۶.۷ همت $90.58M ۵.۳۸۴ همت 1.59%-5.50%cosmos-chart
34$0.801448۴۷,۶۵۸تومان $2.590B ۱۵۳.۹ همت $164.7M ۹.۷۸۹ همت 0.95%-13.20%arbitrum-chart
35$41.81۲,۴۸۶,۳۴۰تومان $2.509B ۱۴۹.۱ همت $3.104M ۱۸۴.۵ میلیارد ت 0.58%-8.33%okb-chart
36$4.40۲۶۱,۷۵۴تومان $2.485B ۱۴۷.۷ همت $93.19M ۵.۵۳۹ همت 0.66%-16.46%filecoin-chart
37$0.093192۵,۵۴۱تومان $2.476B ۱۴۷.۲ همت $6.960M ۴۱۳.۷ میلیارد ت 0.34%-8.93%cronos-chart
38$1.65۹۸,۶۸۲تومان $2.436B ۱۴۴.۸ همت $76.15M ۴.۵۲۷ همت 1.63%-13.08%stacks-chart
39$1.53۹۱,۴۲۶تومان $2.318B ۱۳۷.۸ همت $42.56M ۲.۵۳۰ همت 1.47%-12.33%immutable-x-chart
40$2,474.16۱۴۷,۱۲۶,۲۴۱تومان $2.298B ۱۳۶.۶ همت $51.46M ۳.۰۵۹ همت 1.45%7.33%maker-chart
41$0.999967۵۹,۴۶۳تومان $2.291B ۱۳۶.۲ همت $3.292B ۱۹۵.۷ همت 0.01%0.10%first-digital-usd-chart
42$0.902797۵۳,۶۸۴تومان $2.190B ۱۳۰.۲ همت $150.2M ۸.۹۲۹ همت 1.38%-4.31%sui-chart
43$0.025992۱,۵۴۵تومان $2.105B ۱۲۵.۱ همت $30.26M ۱.۷۹۹ همت 1.45%-10.12%vechain-chart
44$0.213939۱۲,۷۲۱تومان $2.043B ۱۲۱.۴ همت $52.77M ۳.۱۳۶ همت 2.94%-10.48%the-graph-chart
45$1.80۱۰۷,۰۷۳تومان $2.020B ۱۲۰.۱ همت $155.1M ۹.۲۱۶ همت 2.24%-13.05%optimism-ethereum-chart
46$2.19۱۳۰,۷۶۵تومان $1.963B ۱۱۶.۷ همت $124.1M ۷.۳۷۵ همت 2.54%6.71%lido-dao-chart
47$282.30۱۶,۷۸۷,۰۴۲تومان $1.967B ۱۱۶.۹ همت $34.37M ۲.۰۴۳ همت 3.71%-7.94%bittensor-chart
48$20.93۱,۲۴۴,۶۱۷تومان $1.955B ۱۱۶.۲ همت $99.79M ۵.۹۳۱ همت 0.38%-19.71%injective-chart
49$27.64۱,۶۴۳,۸۱۴تومان $1.815B ۱۰۷.۹ همت $74.53M ۴.۴۳۰ همت 7.78%-4.24%arweave-chart
50$1.77۱۰۵,۷۰۱تومان $1.776B ۱۰۵.۵ همت $362.2M ۲۱.۵۳ همت 3.34%-26.23%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۲ درصد، ۱۸.۲۱ درصد و ۴.۸۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۴۴۰.۱۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.