تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$62,501۳,۷۶۹,۲۲۶,۱۰۹تومان $1.232T ۷۴.۲۶ هزار همت $15.21B ۹۱۶.۸ همت 2.85%-5.92%bitcoin-chart
2$3,362.61۲۰۲,۷۰۸,۳۳۴تومان $411.2B ۲۴.۷۸ هزار همت $11.62B ۷۰۰.۱ همت 4.28%-6.27%ethereum-chart
3$0.999470۶۰,۲۵۱تومان $112.9B ۶.۸۰۳ هزار همت $35.53B ۲.۱۴۱ هزار همت 0.02%0.003%tether-chart
4$568.66۳۴,۲۸۰,۹۵۹تومان $83.92B ۵.۰۵۷ هزار همت $1.493B ۸۹.۹۶ همت 3.96%-6.10%bnb-chart
5$124.73۷,۵۲۲,۲۴۱تومان $57.64B ۳.۴۷۴ هزار همت $1.453B ۸۷.۵۷ همت 7.2%-16.20%solana-chart
6$1.00۶۰,۳۰۸تومان $32.68B ۱.۹۷۰ هزار همت $3.325B ۲۰۰.۴ همت 0.002%0.005%usd-coin-chart
7$0.471787۲۸,۴۴۰تومان $26.24B ۱.۵۸۱ هزار همت $659.8M ۳۹.۷۶ همت 3.28%-3.95%xrp-chart
8$7.34۴۴۲,۸۰۷تومان $18.05B ۱.۰۸۸ هزار همت $302.5M ۱۸.۲۳ همت 3.61%-7.64%toncoin-chart
9$0.118774۷,۱۶۰تومان $17.20B ۱.۰۳۷ هزار همت $557.9M ۳۳.۶۲ همت 4.64%-12.34%dogecoin-chart
10$0.373987۲۲,۵۴۵تومان $13.37B ۸۰۵.۶ همت $218.0M ۱۳.۱۴ همت 3.88%-9.42%cardano-chart
11$0.118744۷,۱۶۱تومان $10.36B ۶۲۴.۳ همت $182.1M ۱۰.۹۷ همت 0.75%1.17%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.03B ۶۰۴.۷ همت $178.3M ۱۰.۷۴ همت 5.98%-16.98%shiba-inu-chart
13$24.38۱,۴۷۰,۶۱۵تومان $9.602B ۵۷۸.۷ همت $409.1M ۲۴.۶۶ همت 5.55%-17.76%avalanche-chart
14$5.59۳۳۷,۵۷۳تومان $8.052B ۴۸۵.۳ همت $117.9M ۷.۱۰۸ همت 2.89%-11.59%polkadot-new-chart
15$13.00۷۸۴,۰۵۴تومان $7.909B ۴۷۶.۷ همت $209.1M ۱۲.۶۰ همت 4.3%-12.61%chainlink-chart
16$370.98۲۲,۳۷۲,۳۲۲تومان $7.317B ۴۴۱.۰ همت $189.4M ۱۱.۴۱ همت 5.83%-12.48%bitcoin-cash-chart
17$9.40۵۶۷,۱۹۹تومان $5.643B ۳۴۰.۱ همت $101.0M ۶.۰۸۴ همت 5.76%-14.82%uniswap-chart
18$5.16۳۱۱,۴۹۱تومان $5.637B ۳۳۹.۷ همت $244.1M ۱۴.۷۱ همت 3.17%-6.92%near-protocol-chart
19$0.552347۳۳,۳۰۹تومان $5.471B ۳۲۹.۷ همت $179.6M ۱۰.۸۲ همت 4.17%-9.84%polygon-chart
20$71.20۴,۲۹۲,۲۸۶تومان $5.317B ۳۲۰.۴ همت $255.0M ۱۵.۳۷ همت 4.62%-8.92%litecoin-chart
21$0.999917۶۰,۳۰۱تومان $5.347B ۳۲۲.۳ همت $264.8M ۱۵.۹۶ همت 0.01%-0.0005%multi-collateral-dai-chart
22$5.78۳۴۸,۹۳۰تومان $5.359B ۳۲۳.۰ همت $4.087M ۲۴۶.۳ میلیارد ت 0.4%-2.16%unus-sed-leo-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.448B ۲۶۸.۱ همت $481.2M ۲۹.۰۰ همت 10.31%-11.51%pepe-chart
24$7.67۴۶۲,۶۸۶تومان $3.571B ۲۱۵.۲ همت $53.78M ۳.۲۴۱ همت 7.48%-18.22%internet-computer-chart
25$0.149001۸,۹۸۵تومان $3.577B ۲۱۵.۶ همت $51.82M ۳.۱۲۳ همت 4.94%-5.53%kaspa-chart
26$22.64۱,۳۶۵,۲۲۳تومان $3.344B ۲۰۱.۵ همت $115.4M ۶.۹۵۷ همت 3.2%-9.46%ethereum-classic-chart
27$6.60۳۹۸,۱۲۳تومان $2.983B ۱۷۹.۸ همت $88.35M ۵.۳۲۴ همت 5.22%-14.67%aptos-chart
28$164.84۹,۹۴۱,۲۷۱تومان $3.041B ۱۸۳.۳ همت $33.44M ۲.۰۱۵ همت 1.34%-5.85%monero-chart
29$6.87۴۱۴,۴۳۶تومان $2.671B ۱۶۱.۰ همت $107.5M ۶.۴۸۱ همت 7.29%-15.48%render-chart
30$0.074449۴,۴۸۹تومان $2.662B ۱۶۰.۵ همت $32.41M ۱.۹۵۳ همت 5.62%-12.82%hedera-chart
31$6.58۳۹۶,۷۶۶تومان $2.573B ۱۵۵.۱ همت $85.76M ۵.۱۶۸ همت 3.5%-7.67%cosmos-chart
32$0.088494۵,۳۳۶تومان $2.577B ۱۵۵.۳ همت $38.88M ۲.۳۴۳ همت 3.5%-10.13%stellar-chart
33$0.770385۴۶,۴۵۸تومان $2.523B ۱۵۲.۰ همت $115.9M ۶.۹۸۸ همت 5.12%-12.57%mantle-chart
34$0.770837۴۶,۴۶۸تومان $2.491B ۱۵۰.۱ همت $149.5M ۹.۰۱۳ همت 4.9%-15.13%arbitrum-chart
35$41.31۲,۴۹۱,۴۶۳تومان $2.479B ۱۴۹.۴ همت $3.181M ۱۹۱.۷ میلیارد ت 2.21%-10.38%okb-chart
36$0.090254۵,۴۴۲تومان $2.398B ۱۴۴.۵ همت $6.302M ۳۷۹.۸ میلیارد ت 3.79%-7.28%cronos-chart
37$4.21۲۵۴,۲۱۰تومان $2.382B ۱۴۳.۵ همت $107.2M ۶.۴۶۲ همت 5.13%-18.70%filecoin-chart
38$1.53۹۲,۳۶۱تومان $2.250B ۱۳۵.۶ همت $50.91M ۳.۰۶۸ همت 7.21%-17.35%stacks-chart
39$1.00۶۰,۳۶۰تومان $2.288B ۱۳۷.۹ همت $2.397B ۱۴۴.۵ همت 0.08%0.23%first-digital-usd-chart
40$1.46۸۸,۲۸۳تومان $2.207B ۱۳۳.۰ همت $40.06M ۲.۴۱۴ همت 5.87%-11.93%immutable-x-chart
41$0.843420۵۰,۸۶۳تومان $2.046B ۱۲۳.۳ همت $153.7M ۹.۲۶۱ همت 6.05%-10.25%sui-chart
42$2,240.76۱۳۵,۰۸۰,۱۸۴تومان $2.081B ۱۲۵.۴ همت $74.26M ۴.۴۷۵ همت 6.32%-6.99%maker-chart
43$0.024507۱,۴۷۷تومان $1.985B ۱۱۹.۶ همت $30.16M ۱.۸۱۸ همت 5.73%-15.51%vechain-chart
44$0.201124۱۲,۱۲۴تومان $1.920B ۱۱۵.۷ همت $48.74M ۲.۹۳۷ همت 7.59%-11.86%the-graph-chart
45$1.68۱۰۱,۷۰۴تومان $1.892B ۱۱۴.۰ همت $143.7M ۸.۶۵۹ همت 6.77%-18.27%optimism-ethereum-chart
46$265.57۱۶,۰۰۹,۳۶۴تومان $1.853B ۱۱۱.۶ همت $36.94M ۲.۲۲۶ همت 6.99%-11.90%bittensor-chart
47$20.03۱,۲۰۷,۴۷۷تومان $1.871B ۱۱۲.۷ همت $80.88M ۴.۸۷۴ همت 5.49%-17.60%injective-chart
48$2.10۱۲۶,۷۰۵تومان $1.877B ۱۱۳.۱ همت $129.8M ۷.۸۲۱ همت 3.89%-2.80%lido-dao-chart
49$26.42۱,۵۹۳,۴۱۸تومان $1.735B ۱۰۴.۵ همت $54.47M ۳.۲۸۳ همت 4.87%-5.51%arweave-chart
50$1.53۹۲,۶۷۲تومان $1.535B ۹۲.۵۱ همت $305.3M ۱۸.۴۰ همت 12.73%-39.08%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۶ درصد، ۱۸.۱۸ درصد و ۴.۹۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۰,۲۶۶.۱۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.