تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,857۳,۸۱۳,۵۸۷,۵۱۹تومان $1.317T ۷۵.۱۳ هزار همت $21.33B ۱.۲۱۷ هزار همت 0.76%9.67%bitcoin-chart
2$3,110.23۱۷۷,۴۰۹,۸۲۷تومان $373.6B ۲۱.۳۱ هزار همت $10.99B ۶۲۶.۹ همت 0.12%6.56%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۰۵۹تومان $111.4B ۶.۳۵۳ هزار همت $45.80B ۲.۶۱۳ هزار همت 0.04%0.06%tether-chart
4$577.67۳۲,۹۵۰,۷۹۱تومان $85.26B ۴.۸۶۳ هزار همت $1.395B ۷۹.۵۴ همت 1.18%-2.24%bnb-chart
5$172.11۹,۸۱۷,۷۲۲تومان $77.25B ۴.۴۰۶ هزار همت $2.751B ۱۵۶.۹ همت 0.95%18.89%solana-chart
6$1.00۵۷,۰۴۳تومان $33.46B ۱.۹۰۸ هزار همت $4.828B ۲۷۵.۴ همت 0.01%0.003%usd-coin-chart
7$0.521822۲۹,۷۶۵تومان $28.85B ۱.۶۴۶ هزار همت $615.7M ۳۵.۱۲ همت 0.84%3.14%xrp-chart
8$6.43۳۶۶,۹۷۸تومان $22.35B ۱.۲۷۵ هزار همت $294.5M ۱۶.۸۰ همت 4.04%-5.00%toncoin-chart
9$0.152326۸,۶۸۸تومان $21.99B ۱.۲۵۴ هزار همت $1.011B ۵۷.۶۶ همت 1.91%6.00%dogecoin-chart
10$0.480300۲۷,۳۹۶تومان $17.14B ۹۷۷.۴ همت $270.2M ۱۵.۴۱ همت 0.61%8.44%cardano-chart
11$0.000024۱تومان $14.45B ۸۲۴.۳ همت $397.4M ۲۲.۶۷ همت 2.72%8.32%shiba-inu-chart
12$37.29۲,۱۲۷,۱۷۸تومان $14.27B ۸۱۳.۹ همت $372.3M ۲۱.۲۴ همت 0.38%11.06%avalanche-chart
13$0.123280۷,۰۳۱تومان $10.78B ۶۱۴.۹ همت $237.4M ۱۳.۵۴ همت 1.41%-2.14%tron-chart
14$7.13۴۰۶,۷۹۲تومان $10.25B ۵۸۴.۹ همت $164.3M ۹.۳۷۱ همت 1.39%6.12%polkadot-new-chart
15$476.82۲۷,۱۹۸,۳۵۳تومان $9.397B ۵۳۶.۰ همت $424.6M ۲۴.۲۲ همت 1.09%10.71%bitcoin-cash-chart
16$16.37۹۳۴,۲۲۷تومان $9.616B ۵۴۸.۵ همت $548.8M ۳۱.۳۱ همت 1.37%21.36%chainlink-chart
17$7.90۴۵۰,۶۲۱تومان $8.510B ۴۸۵.۴ همت $415.3M ۲۳.۶۹ همت 3.72%11.52%near-protocol-chart
18$0.713010۴۰,۶۷۰تومان $7.064B ۴۰۲.۹ همت $215.2M ۱۲.۲۷ همت 0.44%4.53%polygon-chart
19$83.93۴,۷۸۷,۴۹۷تومان $6.257B ۳۵۶.۹ همت $291.2M ۱۶.۶۱ همت 0.17%3.87%litecoin-chart
20$13.52۷۷۱,۲۰۵تومان $6.274B ۳۵۷.۹ همت $111.4M ۶.۳۵۲ همت 4.71%11.74%internet-computer-chart
21$5.89۳۳۶,۴۲۲تومان $5.464B ۳۱۱.۷ همت $1.547M ۸۸.۲۶ میلیارد ت 0.21%-0.38%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۷,۰۴۷تومان $5.349B ۳۰۵.۱ همت $595.9M ۳۳.۹۹ همت 0.002%0.02%multi-collateral-dai-chart
23$7.91۴۵۱,۴۳۴تومان $4.740B ۲۷۰.۴ همت $193.7M ۱۱.۰۵ همت 4.85%11.87%uniswap-chart
24$28.61۱,۶۳۲,۰۱۶تومان $4.209B ۲۴۰.۱ همت $227.9M ۱۳.۰۰ همت 0.34%7.92%ethereum-classic-chart
25$0.000009۰.۵تومان $3.936B ۲۲۴.۵ همت $959.0M ۵۴.۷۰ همت 8.14%8.92%pepe-chart
26$0.114141۶,۵۱۰تومان $4.080B ۲۳۲.۷ همت $68.29M ۳.۸۹۶ همت 2.16%6.28%hedera-chart
27$9.97۵۶۸,۷۸۱تومان $3.875B ۲۲۱.۱ همت $238.1M ۱۳.۵۸ همت 2.67%-8.04%render-chart
28$8.51۴۸۵,۹۶۵تومان $3.702B ۲۱۱.۲ همت $99.41M ۵.۶۷۱ همت 1.44%0.95%aptos-chart
29$2.41۱۳۷,۹۸۵تومان $3.586B ۲۰۴.۵ همت $63.45M ۳.۶۱۹ همت 0.85%3.82%immutable-x-chart
30$1.00۵۷,۰۴۳تومان $3.555B ۲۰۲.۸ همت $3.964B ۲۲۶.۱ همت 0.002%-0.06%first-digital-usd-chart
31$8.60۴۹۰,۹۳۱تومان $3.365B ۱۹۱.۹ همت $98.11M ۵.۵۹۶ همت 1.48%-0.02%cosmos-chart
32$0.124313۷,۰۹۰تومان $3.303B ۱۸۸.۴ همت $8.842M ۵۰۴.۴ میلیارد ت 1.27%-1.05%cronos-chart
33$5.84۳۳۳,۱۹۲تومان $3.231B ۱۸۴.۳ همت $138.7M ۷.۹۱۰ همت 1.73%4.05%filecoin-chart
34$0.975667۵۵,۶۵۲تومان $3.185B ۱۸۱.۷ همت $77.90M ۴.۴۴۳ همت 3.69%-3.53%mantle-chart
35$0.108020۶,۱۶۱تومان $3.128B ۱۷۸.۴ همت $50.93M ۲.۹۰۵ همت 1%1.45%stellar-chart
36$47.19۲,۶۹۲,۱۹۸تومان $3.089B ۱۷۶.۲ همت $91.12M ۵.۱۹۸ همت 1.65%19.33%arweave-chart
37$2.08۱۱۸,۹۴۲تومان $3.045B ۱۷۳.۷ همت $132.3M ۷.۵۴۸ همت 0.82%4.07%stacks-chart
38$50.06۲,۸۵۵,۶۳۷تومان $3.004B ۱۷۱.۳ همت $3.507M ۲۰۰.۰ میلیارد ت 0.84%0.23%okb-chart
39$0.308674۱۷,۶۰۶تومان $2.935B ۱۶۷.۴ همت $128.5M ۷.۳۳۱ همت 2.53%7.12%the-graph-chart
40$0.121651۶,۹۳۹تومان $2.879B ۱۶۴.۲ همت $20.32M ۱.۱۵۹ همت 1.8%-1.45%kaspa-chart
41$2.54۱۴۵,۲۰۸تومان $2.767B ۱۵۷.۸ همت $235.4M ۱۳.۴۳ همت 1.48%-0.19%optimism-ethereum-chart
42$2.54۱۴۵,۰۹۵تومان $2.541B ۱۴۴.۹ همت $696.4M ۳۹.۷۲ همت 12.28%-16.73%dogwifhat-chart
43$1.00۵۷,۵۸۷تومان $2.679B ۱۵۲.۸ همت $386.0M ۲۲.۰۲ همت 3%0.65%arbitrum-chart
44$2,805.35۱۶۰,۰۱۹,۰۶۷تومان $2.596B ۱۴۸.۱ همت $89.67M ۵.۱۱۵ همت 0.73%3.83%maker-chart
45$376.72۲۱,۴۸۸,۶۷۹تومان $2.554B ۱۴۵.۷ همت $23.46M ۱.۳۳۸ همت 5.18%-0.95%bittensor-chart
46$0.035433۲,۰۲۱تومان $2.577B ۱۴۷.۰ همت $49.93M ۲.۸۴۸ همت 2.95%1.80%vechain-chart
47$1.06۶۰,۸۳۹تومان $2.495B ۱۴۲.۳ همت $187.8M ۱۰.۷۱ همت 0.06%5.87%sui-chart
48$136.27۷,۷۷۳,۳۵۴تومان $2.513B ۱۴۳.۳ همت $36.76M ۲.۰۹۷ همت 0.68%5.18%monero-chart
49$0.888784۵۰,۶۹۶تومان $2.492B ۱۴۲.۱ همت $553.1M ۳۱.۵۵ همت 8.56%23.96%fantom-chart
50$24.84۱,۴۱۷,۳۳۲تومان $2.321B ۱۳۲.۴ همت $62.07M ۳.۵۴۱ همت 0.29%2.95%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۶ درصد، ۱۵.۴۲ درصد و ۴.۵۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۰۴۰.۶۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.