تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,622۳,۸۷۸,۸۷۷,۷۷۱تومان $1.294T ۷۶.۴۶ هزار همت $36.44B ۲.۱۵۴ هزار همت 0.56%-2.73%bitcoin-chart
2$3,443.53۲۰۳,۵۴۳,۷۵۱تومان $421.1B ۲۴.۸۹ هزار همت $20.31B ۱.۲۰۰ هزار همت 2.66%-2.37%ethereum-chart
3$0.999936۵۹,۱۰۵تومان $112.5B ۶.۶۵۲ هزار همت $74.72B ۴.۴۱۶ هزار همت 0.05%0.04%tether-chart
4$592.44۳۵,۰۱۸,۶۰۷تومان $87.43B ۵.۱۶۸ هزار همت $2.142B ۱۲۶.۶ همت 1.53%-3.27%bnb-chart
5$137.63۸,۱۳۵,۲۵۷تومان $63.56B ۳.۷۵۷ هزار همت $3.517B ۲۰۷.۹ همت 5.56%-10.66%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۱۴تومان $32.59B ۱.۹۲۶ هزار همت $6.871B ۴۰۶.۱ همت 0.01%0.007%usd-coin-chart
7$0.501943۲۹,۶۶۹تومان $27.89B ۱.۶۴۹ هزار همت $2.451B ۱۴۴.۹ همت 1.73%3.40%xrp-chart
8$0.122550۷,۲۴۳تومان $17.74B ۱.۰۴۹ هزار همت $1.493B ۸۸.۲۲ همت 7.83%-13.06%dogecoin-chart
9$7.34۴۳۴,۱۵۲تومان $17.91B ۱.۰۵۸ هزار همت $469.7M ۲۷.۷۶ همت 6%6.57%toncoin-chart
10$0.379793۲۲,۴۴۹تومان $13.57B ۸۰۲.۲ همت $596.4M ۳۵.۲۵ همت 6.81%-12.00%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.72B ۶۳۳.۸ همت $604.9M ۳۵.۷۶ همت 9.12%-18.12%shiba-inu-chart
12$26.50۱,۵۶۶,۸۷۳تومان $10.43B ۶۱۶.۳ همت $452.2M ۲۶.۷۳ همت 8.3%-18.06%avalanche-chart
13$0.115105۶,۸۰۳تومان $10.05B ۵۹۳.۷ همت $364.1M ۲۱.۵۲ همت 1.9%-1.71%tron-chart
14$5.89۳۴۸,۲۲۶تومان $8.471B ۵۰۰.۷ همت $285.2M ۱۶.۸۶ همت 4.88%-7.50%polkadot-new-chart
15$13.75۸۱۳,۱۱۳تومان $8.076B ۴۷۷.۴ همت $486.3M ۲۸.۷۴ همت 6.11%-11.68%chainlink-chart
16$394.44۲۳,۳۱۵,۱۲۶تومان $7.779B ۴۵۹.۸ همت $392.5M ۲۳.۲۰ همت 5.38%-13.27%bitcoin-cash-chart
17$9.85۵۸۲,۳۷۱تومان $5.911B ۳۴۹.۴ همت $269.5M ۱۵.۹۳ همت 10.53%4.91%uniswap-chart
18$4.82۲۸۴,۹۹۷تومان $5.252B ۳۱۰.۴ همت $447.0M ۲۶.۴۲ همت 8.44%-22.74%near-protocol-chart
19$0.554741۳۲,۷۹۰تومان $5.491B ۳۲۴.۵ همت $442.9M ۲۶.۱۸ همت 7.67%-13.84%polygon-chart
20$73.45۴,۳۴۱,۹۸۲تومان $5.484B ۳۲۴.۱ همت $565.3M ۳۳.۴۱ همت 5.48%-6.59%litecoin-chart
21$5.66۳۳۵,۱۴۴تومان $5.251B ۳۱۰.۴ همت $2.573M ۱۵۲.۱ میلیارد ت 4.03%-3.15%unus-sed-leo-chart
22$0.999904۵۹,۱۰۳تومان $5.347B ۳۱۶.۱ همت $524.8M ۳۱.۰۲ همت 0.005%0.009%multi-collateral-dai-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.513B ۲۶۶.۷ همت $1.075B ۶۳.۵۲ همت 7.44%-10.13%pepe-chart
24$8.28۴۸۹,۵۵۷تومان $3.854B ۲۲۷.۸ همت $134.2M ۷.۹۳۵ همت 8.7%-21.28%internet-computer-chart
25$0.146077۸,۶۳۴تومان $3.499B ۲۰۶.۸ همت $99.85M ۵.۹۰۲ همت 5.88%-7.11%kaspa-chart
26$23.01۱,۳۶۰,۴۳۷تومان $3.396B ۲۰۰.۷ همت $295.5M ۱۷.۴۷ همت 5.81%-11.59%ethereum-classic-chart
27$6.96۴۱۱,۵۹۵تومان $3.140B ۱۸۵.۶ همت $241.8M ۱۴.۲۹ همت 8.13%-13.25%aptos-chart
28$172.69۱۰,۲۰۷,۸۵۸تومان $3.186B ۱۸۸.۳ همت $67.16M ۳.۹۷۰ همت 0.71%-0.43%monero-chart
29$7.19۴۲۵,۱۷۵تومان $2.796B ۱۶۵.۲ همت $297.5M ۱۷.۵۸ همت 8.29%-14.00%render-chart
30$0.076930۴,۵۴۷تومان $2.751B ۱۶۲.۶ همت $107.2M ۶.۳۳۶ همت 6.1%-12.60%hedera-chart
31$4.43۲۶۱,۸۷۱تومان $2.498B ۱۴۷.۷ همت $308.9M ۱۸.۲۵ همت 12.66%-21.30%filecoin-chart
32$0.826097۴۸,۸۲۹تومان $2.697B ۱۵۹.۴ همت $269.3M ۱۵.۹۲ همت 3.93%-7.12%mantle-chart
33$0.091755۵,۴۲۳تومان $2.669B ۱۵۷.۷ همت $131.3M ۷.۷۶۲ همت 5.55%-6.56%stellar-chart
34$6.59۳۹۰,۰۹۱تومان $2.580B ۱۵۲.۵ همت $202.5M ۱۱.۹۷ همت 6.68%-13.90%cosmos-chart
35$1.62۹۶,۱۳۱تومان $2.387B ۱۴۱.۱ همت $184.1M ۱۰.۸۸ همت 9.74%-23.10%stacks-chart
36$43.79۲,۵۸۸,۵۶۵تومان $2.628B ۱۵۵.۳ همت $6.315M ۳۷۳.۳ میلیارد ت 3.86%-4.22%okb-chart
37$0.795756۴۷,۰۳۶تومان $2.305B ۱۳۶.۲ همت $406.9M ۲۴.۰۵ همت 9.51%-15.60%arbitrum-chart
38$0.094300۵,۵۷۴تومان $2.506B ۱۴۸.۱ همت $25.99M ۱.۵۳۶ همت 1.83%-8.10%cronos-chart
39$2.10۱۲۴,۲۷۸تومان $2.100B ۱۲۴.۱ همت $499.3M ۲۹.۵۱ همت 12.84%-19.44%dogwifhat-chart
40$1.49۸۸,۲۸۷تومان $2.252B ۱۳۳.۱ همت $86.68M ۵.۱۲۳ همت 6.84%-22.06%immutable-x-chart
41$0.999658۵۹,۰۸۸تومان $2.418B ۱۴۲.۹ همت $7.108B ۴۲۰.۱ همت 0.08%0.007%first-digital-usd-chart
42$0.818517۴۸,۳۸۱تومان $1.986B ۱۱۷.۴ همت $265.3M ۱۵.۶۸ همت 10.05%-19.61%sui-chart
43$20.57۱,۲۱۶,۰۹۹تومان $1.922B ۱۱۳.۶ همت $282.2M ۱۶.۶۸ همت 11.09%-29.90%injective-chart
44$1.82۱۰۷,۸۸۲تومان $1.984B ۱۱۷.۲ همت $330.0M ۱۹.۵۰ همت 8.32%-14.36%optimism-ethereum-chart
45$2,214.55۱۳۰,۹۰۰,۳۷۱تومان $2.057B ۱۲۱.۶ همت $81.64M ۴.۸۲۵ همت 6.8%-4.32%maker-chart
46$0.202741۱۱,۹۸۳تومان $1.936B ۱۱۴.۴ همت $111.9M ۶.۶۱۳ همت 8.1%-19.76%the-graph-chart
47$0.025448۱,۵۰۴تومان $1.850B ۱۰۹.۴ همت $64.03M ۳.۷۸۵ همت 9.74%-16.44%vechain-chart
48$281.40۱۶,۶۳۳,۳۳۲تومان $1.955B ۱۱۵.۶ همت $62.19M ۳.۶۷۶ همت 3.79%-16.60%bittensor-chart
49$0.015900۹۳۹تومان $1.633B ۹۶.۵۲ همت $822.3M ۴۸.۶۰ همت 11.07%-0.48%notcoin-chart
50$0.000168۹تومان $1.611B ۹۵.۲۰ همت $314.5M ۱۸.۵۹ همت 11.18%-31.71%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۸۱ درصد، ۱۷.۸۲ درصد و ۴.۷۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۰۵.۴۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.