تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۳۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,454۳,۹۹۴,۲۹۳,۹۰۹تومان $1.349T ۷۸.۶۲ هزار همت $31.72B ۱.۸۴۹ هزار همت 0.002%-3.87%bitcoin-chart
2$3,900.05۲۲۷,۵۶۷,۹۹۷تومان $468.5B ۲۷.۳۱ هزار همت $18.52B ۱.۰۷۹ هزار همت 0.01%3.51%ethereum-chart
3$0.999189۵۸,۳۰۲تومان $111.9B ۶.۵۲۱ هزار همت $73.15B ۴.۲۶۴ هزار همت 0.02%-0.05%tether-chart
4$602.27۳۵,۱۴۲,۶۹۱تومان $88.89B ۵.۱۸۱ هزار همت $1.895B ۱۱۰.۴ همت 0.04%-2.77%bnb-chart
5$169.22۹,۸۷۴,۰۶۳تومان $76.07B ۴.۴۳۴ هزار همت $3.051B ۱۷۷.۸ همت 1.27%-7.15%solana-chart
6$1.00۵۸,۳۵۱تومان $32.46B ۱.۸۹۲ هزار همت $6.549B ۳۸۱.۷ همت 0.006%0.009%usd-coin-chart
7$0.531274۳۰,۹۹۹تومان $29.45B ۱.۷۱۷ هزار همت $1.155B ۶۷.۳۰ همت 0.55%-2.08%xrp-chart
8$0.166573۹,۷۱۹تومان $24.07B ۱.۴۰۳ هزار همت $1.517B ۸۸.۴۱ همت 0.73%0.98%dogecoin-chart
9$6.44۳۷۶,۳۰۵تومان $22.41B ۱.۳۰۶ هزار همت $174.5M ۱۰.۱۷ همت 0.02%-2.47%toncoin-chart
10$0.461026۲۶,۹۰۰تومان $16.46B ۹۵۹.۲ همت $429.5M ۲۵.۰۴ همت 0.05%-8.25%cardano-chart
11$0.000025۱تومان $15.01B ۸۷۴.۷ همت $897.7M ۵۲.۳۲ همت 0.4%-0.89%shiba-inu-chart
12$37.22۲,۱۷۱,۹۲۹تومان $14.63B ۸۵۲.۵ همت $484.8M ۲۸.۲۶ همت 0.59%-8.29%avalanche-chart
13$18.16۱,۰۶۰,۲۱۰تومان $10.67B ۶۲۱.۸ همت $918.2M ۵۳.۵۲ همت 4.94%7.34%chainlink-chart
14$7.44۴۳۴,۵۰۳تومان $10.71B ۶۲۴.۱ همت $293.2M ۱۷.۰۹ همت 0.29%-1.58%polkadot-new-chart
15$0.111612۶,۵۱۲تومان $9.755B ۵۶۸.۶ همت $357.9M ۲۰.۸۶ همت 0.31%-9.88%tron-chart
16$472.86۲۷,۵۹۱,۵۰۲تومان $9.321B ۵۴۳.۳ همت $421.9M ۲۴.۵۹ همت 3.2%-8.98%bitcoin-cash-chart
17$7.90۴۶۱,۰۰۳تومان $8.532B ۴۹۷.۳ همت $614.8M ۳۵.۸۳ همت 2.18%-3.25%near-protocol-chart
18$0.742046۴۳,۲۹۸تومان $7.352B ۴۲۸.۵ همت $381.1M ۲۲.۲۱ همت 2.1%-0.91%polygon-chart
19$0.000016۰.۹تومان $7.005B ۴۰۸.۳ همت $2.560B ۱۴۹.۲ همت 0.68%47.81%pepe-chart
20$10.85۶۳۳,۶۱۵تومان $6.504B ۳۷۹.۱ همت $277.3M ۱۶.۱۷ همت 1.74%15.45%uniswap-chart
21$83.82۴,۸۹۱,۳۰۹تومان $6.252B ۳۶۴.۴ همت $407.5M ۲۳.۷۵ همت 0.94%-5.65%litecoin-chart
22$12.22۷۱۳,۱۶۶تومان $5.675B ۳۳۰.۸ همت $117.1M ۶.۸۲۶ همت 1.66%-10.20%internet-computer-chart
23$5.98۳۴۸,۹۷۳تومان $5.540B ۳۲۲.۹ همت $2.602M ۱۵۱.۷ میلیارد ت 1.77%-0.11%unus-sed-leo-chart
24$0.999746۵۸,۳۳۵تومان $5.347B ۳۱۱.۶ همت $289.5M ۱۶.۸۷ همت 0.007%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$31.50۱,۸۳۸,۳۵۰تومان $4.640B ۲۷۰.۵ همت $344.8M ۲۰.۱۰ همت 1.03%-2.50%ethereum-classic-chart
26$9.49۵۵۳,۸۸۷تومان $4.140B ۲۴۱.۳ همت $174.6M ۱۰.۱۸ همت 1.75%2.09%aptos-chart
27$10.03۵۸۵,۴۳۸تومان $3.899B ۲۲۷.۳ همت $258.5M ۱۵.۰۷ همت 1.39%-10.52%render-chart
28$0.105341۶,۱۴۶تومان $3.766B ۲۱۹.۵ همت $66.57M ۳.۸۸۰ همت 1.25%-9.60%hedera-chart
29$2.32۱۳۵,۵۸۳تومان $3.444B ۲۰۰.۸ همت $68.68M ۴.۰۰۳ همت 2.18%-8.68%immutable-x-chart
30$0.141722۸,۲۶۹تومان $3.368B ۱۹۶.۳ همت $38.81M ۲.۲۶۲ همت 1.83%4.99%kaspa-chart
31$5.94۳۴۷,۰۴۴تومان $3.311B ۱۹۳.۰ همت $232.1M ۱۳.۵۳ همت 0.08%-3.50%filecoin-chart
32$8.65۵۰۴,۸۲۷تومان $3.382B ۱۹۷.۱ همت $138.1M ۸.۰۴۹ همت 1.44%-2.43%cosmos-chart
33$3.73۲۱۷,۷۱۸تومان $3.727B ۲۱۷.۲ همت $1.328B ۷۷.۳۹ همت 16.72%31.06%dogwifhat-chart
34$1.03۶۰,۱۴۴تومان $3.365B ۱۹۶.۱ همت $63.10M ۳.۶۷۸ همت 0.41%-2.24%mantle-chart
35$1.21۷۰,۹۵۷تومان $3.522B ۲۰۵.۳ همت $526.3M ۳۰.۶۸ همت 1.47%2.34%arbitrum-chart
36$0.119554۶,۹۷۵تومان $3.177B ۱۸۵.۲ همت $12.41M ۷۲۳.۵ میلیارد ت 0.03%-6.08%cronos-chart
37$0.108533۶,۳۳۲تومان $3.145B ۱۸۳.۳ همت $77.55M ۴.۵۲۰ همت 0.57%-3.91%stellar-chart
38$0.998694۵۸,۲۷۳تومان $3.070B ۱۷۸.۹ همت $7.523B ۴۳۸.۵ همت 0.01%-0.07%first-digital-usd-chart
39$0.314166۱۸,۳۳۱تومان $2.987B ۱۷۴.۱ همت $120.1M ۶.۹۹۸ همت 0.84%-9.09%the-graph-chart
40$1.99۱۱۶,۵۴۴تومان $2.920B ۱۷۰.۲ همت $125.4M ۷.۳۱۱ همت 0.41%-10.60%stacks-chart
41$428.65۲۵,۰۱۲,۲۵۶تومان $2.933B ۱۷۱.۰ همت $31.27M ۱.۸۲۳ همت 0.07%-2.30%bittensor-chart
42$47.11۲,۷۴۹,۳۳۷تومان $2.827B ۱۶۴.۸ همت $7.273M ۴۲۳.۹ میلیارد ت 2.17%-9.03%okb-chart
43$2.54۱۴۸,۶۷۱تومان $2.769B ۱۶۱.۴ همت $382.9M ۲۲.۳۲ همت 1.17%-11.92%optimism-ethereum-chart
44$0.035923۲,۰۹۶تومان $2.612B ۱۵۲.۳ همت $71.05M ۴.۱۴۱ همت 1.92%-1.83%vechain-chart
45$0.000301۱۷تومان $2.881B ۱۶۸.۰ همت $1.346B ۷۸.۴۷ همت 13.07%40.16%floki-inu-chart
46$39.58۲,۳۰۹,۶۸۴تومان $2.591B ۱۵۱.۰ همت $107.6M ۶.۲۶۹ همت 0.12%-11.78%arweave-chart
47$0.000041۲تومان $2.797B ۱۶۳.۱ همت $948.4M ۵۵.۲۸ همت 10.91%26.07%bonk1-chart
48$143.53۸,۳۷۵,۵۴۱تومان $2.647B ۱۵۴.۳ همت $53.80M ۳.۱۳۶ همت 0.58%1.91%monero-chart
49$2,740.96۱۵۹,۹۳۵,۳۳۲تومان $2.543B ۱۴۸.۲ همت $88.06M ۵.۱۳۳ همت 2.27%-13.69%maker-chart
50$1.04۶۰,۹۹۶تومان $2.445B ۱۴۲.۵ همت $170.8M ۹.۹۵۷ همت 0.91%-8.91%sui-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۳۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۴۰ درصد، ۱۸.۲۱ درصد و ۴.۳۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۲۸۷.۹۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.