تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۰۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,559۳,۹۵۳,۷۱۳,۱۸۴تومان $1.351T ۷۷.۸۵ هزار همت $19.28B ۱.۱۱۱ هزار همت 0.59%2.40%bitcoin-chart
2$3,905.17۲۲۵,۲۰۳,۶۳۰تومان $469.2B ۲۷.۰۴ هزار همت $17.88B ۱.۰۳۰ هزار همت 2.66%26.50%ethereum-chart
3$0.999341۵۷,۶۳۰تومان $111.9B ۶.۴۴۷ هزار همت $53.51B ۳.۰۸۴ هزار همت 0.05%-0.07%tether-chart
4$601.41۳۴,۶۸۲,۳۷۹تومان $88.74B ۵.۱۱۴ هزار همت $1.478B ۸۵.۱۸ همت 0.12%5.43%bnb-chart
5$166.90۹,۶۲۴,۸۵۰تومان $75.01B ۴.۳۲۳ هزار همت $2.544B ۱۴۶.۶ همت 2.06%-5.77%solana-chart
6$1.00۵۷,۶۶۹تومان $32.64B ۱.۸۸۱ هزار همت $4.684B ۲۶۹.۹ همت 0.01%-0.01%usd-coin-chart
7$0.528746۳۰,۴۹۱تومان $29.31B ۱.۶۸۹ هزار همت $822.8M ۴۷.۴۲ همت 1.13%3.35%xrp-chart
8$0.168900۹,۷۴۰تومان $24.40B ۱.۴۰۶ هزار همت $1.136B ۶۵.۴۷ همت 0.3%11.71%dogecoin-chart
9$6.45۳۷۲,۴۸۴تومان $22.44B ۱.۲۹۳ هزار همت $132.0M ۷.۶۰۷ همت 2.44%1.44%toncoin-chart
10$0.461451۲۶,۶۱۰تومان $16.47B ۹۴۹.۱ همت $244.4M ۱۴.۰۸ همت 0.32%-0.99%cardano-chart
11$37.35۲,۱۵۴,۰۸۱تومان $14.68B ۸۴۵.۸ همت $278.8M ۱۶.۰۷ همت 0.49%4.10%avalanche-chart
12$0.000025۱تومان $15.10B ۸۷۰.۵ همت $594.7M ۳۴.۲۷ همت 4.43%7.14%shiba-inu-chart
13$7.46۴۳۰,۵۳۱تومان $10.74B ۶۱۸.۷ همت $189.1M ۱۰.۹۰ همت 0.06%6.90%polkadot-new-chart
14$17.35۱,۰۰۰,۶۰۰تومان $10.19B ۵۸۷.۱ همت $345.9M ۱۹.۹۳ همت 0.66%5.45%chainlink-chart
15$0.111394۶,۴۲۳تومان $9.736B ۵۶۱.۱ همت $286.5M ۱۶.۵۱ همت 2.23%-8.72%tron-chart
16$490.95۲۸,۳۱۲,۳۴۱تومان $9.677B ۵۵۷.۷ همت $266.7M ۱۵.۳۷ همت 1.12%1.17%bitcoin-cash-chart
17$7.69۴۴۳,۹۵۶تومان $8.312B ۴۷۹.۰ همت $390.7M ۲۲.۵۲ همت 4.11%-1.70%near-protocol-chart
18$0.727162۴۱,۹۳۴تومان $7.204B ۴۱۵.۲ همت $221.5M ۱۲.۷۶ همت 0.96%6.54%polygon-chart
19$0.000016۰.۹تومان $6.973B ۴۰۱.۹ همت $2.662B ۱۵۳.۴ همت 3.12%77.24%pepe-chart
20$11.04۶۳۷,۰۲۷تومان $6.616B ۳۸۱.۳ همت $364.5M ۲۱.۰۱ همت 4.12%44.11%uniswap-chart
21$84.73۴,۸۸۶,۴۵۲تومان $6.319B ۳۶۴.۲ همت $289.6M ۱۶.۶۹ همت 0.04%1.77%litecoin-chart
22$12.03۶۹۴,۲۸۳تومان $5.590B ۳۲۲.۲ همت $58.47M ۳.۳۶۹ همت 1.48%-3.99%internet-computer-chart
23$5.95۳۴۳,۱۶۴تومان $5.512B ۳۱۷.۷ همت $2.426M ۱۳۹.۸ میلیارد ت 0.42%0.83%unus-sed-leo-chart
24$0.999748۵۷,۶۵۳تومان $5.347B ۳۰۸.۱ همت $204.2M ۱۱.۷۷ همت 0.006%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$31.80۱,۸۳۴,۳۸۲تومان $4.684B ۲۷۰.۰ همت $353.9M ۲۰.۳۹ همت 0.35%13.88%ethereum-classic-chart
26$9.36۵۴۰,۱۱۲تومان $4.083B ۲۳۵.۳ همت $121.4M ۶.۹۹۸ همت 3.76%13.57%aptos-chart
27$10.15۵۸۵,۵۳۸تومان $3.946B ۲۲۷.۴ همت $157.4M ۹.۰۷۱ همت 1.28%0.62%render-chart
28$0.106633۶,۱۴۹تومان $3.812B ۲۱۹.۷ همت $33.19M ۱.۹۱۳ همت 0.32%-3.86%hedera-chart
29$2.36۱۳۶,۲۶۳تومان $3.503B ۲۰۱.۹ همت $49.16M ۲.۸۳۳ همت 0.84%3.63%immutable-x-chart
30$1.03۵۹,۴۶۰تومان $3.366B ۱۹۴.۰ همت $39.45M ۲.۲۷۴ همت 0.55%9.65%mantle-chart
31$0.139943۸,۰۷۰تومان $3.324B ۱۹۱.۶ همت $30.13M ۱.۷۳۷ همت 0.31%13.77%kaspa-chart
32$8.55۴۹۳,۲۶۹تومان $3.344B ۱۹۲.۷ همت $91.29M ۵.۲۶۱ همت 2.18%4.36%cosmos-chart
33$5.93۳۴۲,۳۷۶تومان $3.304B ۱۹۰.۴ همت $133.4M ۷.۶۸۷ همت 0.88%6.99%filecoin-chart
34$0.119398۶,۸۸۵تومان $3.173B ۱۸۲.۸ همت $11.00M ۶۳۴.۱ میلیارد ت 0.25%-1.79%cronos-chart
35$1.23۷۰,۹۸۵تومان $3.267B ۱۸۸.۳ همت $819.4M ۴۷.۲۲ همت 3.01%26.94%arbitrum-chart
36$0.108825۶,۲۷۵تومان $3.153B ۱۸۱.۷ همت $52.84M ۳.۰۴۵ همت 0.56%2.59%stellar-chart
37$0.998844۵۷,۶۰۱تومان $3.117B ۱۷۹.۶ همت $4.941B ۲۸۴.۷ همت 0.05%-0.09%first-digital-usd-chart
38$0.315969۱۸,۲۲۱تومان $3.005B ۱۷۳.۲ همت $81.76M ۴.۷۱۲ همت 0.79%2.12%the-graph-chart
39$430.06۲۴,۸۰۰,۹۹۸تومان $2.940B ۱۶۹.۴ همت $31.81M ۱.۸۳۳ همت 0.21%17.55%bittensor-chart
40$3.21۱۸۵,۵۶۴تومان $3.214B ۱۸۵.۲ همت $599.3M ۳۴.۵۴ همت 6.46%19.29%dogwifhat-chart
41$48.02۲,۷۶۹,۵۱۸تومان $2.882B ۱۶۶.۱ همت $4.493M ۲۵۸.۹ میلیارد ت 1.2%-1.84%okb-chart
42$1.98۱۱۴,۳۲۲تومان $2.897B ۱۶۷.۰ همت $39.98M ۲.۳۰۴ همت 0.04%-0.83%stacks-chart
43$2.56۱۴۸,۰۶۳تومان $2.791B ۱۶۰.۸ همت $390.0M ۲۲.۴۸ همت 0.05%1.69%optimism-ethereum-chart
44$2,803.98۱۶۱,۷۰۰,۱۸۶تومان $2.601B ۱۴۹.۹ همت $72.89M ۴.۲۰۱ همت 0.72%0.38%maker-chart
45$142.73۸,۲۳۱,۲۵۶تومان $2.632B ۱۵۱.۷ همت $44.02M ۲.۵۳۷ همت 0.61%5.17%monero-chart
46$0.035305۲,۰۳۶تومان $2.567B ۱۴۸.۰ همت $51.11M ۲.۹۴۵ همت 0.22%3.00%vechain-chart
47$39.24۲,۲۶۳,۳۰۷تومان $2.569B ۱۴۸.۰ همت $59.32M ۳.۴۱۸ همت 0.14%-16.55%arweave-chart
48$1.05۶۰,۷۲۷تومان $2.463B ۱۴۲.۰ همت $116.3M ۶.۷۰۴ همت 2.14%-2.90%sui-chart
49$25.29۱,۴۵۸,۴۸۲تومان $2.362B ۱۳۶.۱ همت $56.88M ۳.۲۷۸ همت 0.56%-0.10%injective-chart
50$0.818665۴۷,۲۱۰تومان $2.295B ۱۳۲.۳ همت $129.7M ۷.۴۷۴ همت 1.65%-6.86%fantom-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۴۷ درصد، ۱۸.۲۲ درصد و ۴.۳۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۶۳۰.۰۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.