تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,409۳,۹۲۷,۹۷۹,۱۸۷تومان $1.309T ۷۷.۳۹ هزار همت $29.56B ۱.۷۴۷ هزار همت 0.16%-4.56%bitcoin-chart
2$3,518.73۲۰۸,۱۲۶,۲۰۴تومان $422.8B ۲۵.۰۰ هزار همت $18.14B ۱.۰۷۲ هزار همت 2.14%-4.02%ethereum-chart
3$0.999877۵۹,۱۴۰تومان $112.5B ۶.۶۵۳ هزار همت $60.06B ۳.۵۵۱ هزار همت 0.07%0.007%tether-chart
4$605.88۳۵,۸۳۷,۱۷۸تومان $89.42B ۵.۲۸۶ هزار همت $1.796B ۱۰۶.۲ همت 0.47%-3.94%bnb-chart
5$143.28۸,۴۷۵,۱۷۷تومان $66.17B ۳.۹۱۲ هزار همت $2.227B ۱۳۱.۷ همت 3.81%-10.51%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۶۶تومان $32.42B ۱.۹۱۷ هزار همت $5.776B ۳۴۱.۵ همت 0.03%0.02%usd-coin-chart
7$0.515446۳۰,۴۸۷تومان $28.64B ۱.۶۹۳ هزار همت $1.960B ۱۱۵.۹ همت 5.54%3.74%xrp-chart
8$0.130520۷,۷۲۰تومان $18.89B ۱.۱۱۷ هزار همت $918.9M ۵۴.۳۲ همت 4.18%-9.35%dogecoin-chart
9$7.70۴۵۵,۹۵۹تومان $18.79B ۱.۱۱۱ هزار همت $389.4M ۲۳.۰۲ همت 4.47%8.04%toncoin-chart
10$0.409574۲۴,۲۲۵تومان $14.63B ۸۶۵.۲ همت $373.0M ۲۲.۰۵ همت 1.58%-6.96%cardano-chart
11$0.000019۱تومان $11.47B ۶۷۸.۱ همت $416.8M ۲۴.۶۴ همت 6.93%-15.05%shiba-inu-chart
12$28.65۱,۶۹۵,۱۱۳تومان $11.27B ۶۶۶.۴ همت $319.2M ۱۸.۸۷ همت 3.84%-11.79%avalanche-chart
13$0.117067۶,۹۲۴تومان $10.22B ۶۰۴.۰ همت $341.1M ۲۰.۱۶ همت 0.66%-0.60%tron-chart
14$6.17۳۶۵,۰۴۸تومان $8.875B ۵۲۴.۷ همت $185.1M ۱۰.۹۴ همت 3.42%-5.31%polkadot-new-chart
15$14.61۸۶۴,۵۵۶تومان $8.582B ۵۰۷.۳ همت $332.5M ۱۹.۶۶ همت 3.32%-8.03%chainlink-chart
16$422.64۲۴,۹۹۸,۷۴۹تومان $8.335B ۴۹۲.۷ همت $270.1M ۱۵.۹۷ همت 1.28%-10.02%bitcoin-cash-chart
17$10.87۶۴۳,۳۷۵تومان $6.526B ۳۸۵.۸ همت $297.9M ۱۷.۶۱ همت 5.94%5.84%uniswap-chart
18$5.20۳۰۷,۷۵۸تومان $5.667B ۳۳۵.۰ همت $337.1M ۱۹.۹۳ همت 8.22%-18.62%near-protocol-chart
19$0.589148۳۴,۸۴۶تومان $5.831B ۳۴۴.۷ همت $280.3M ۱۶.۵۷ همت 4.85%-9.18%polygon-chart
20$77.13۴,۵۶۲,۳۵۹تومان $5.758B ۳۴۰.۴ همت $361.9M ۲۱.۳۹ همت 2.14%-3.26%litecoin-chart
21$5.70۳۳۷,۱۸۵تومان $5.280B ۳۱۲.۱ همت $1.914M ۱۱۳.۱ میلیارد ت 2.77%-2.55%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۹,۱۵۵تومان $5.349B ۳۱۶.۲ همت $350.8M ۲۰.۷۴ همت 0.03%0.03%multi-collateral-dai-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.789B ۲۸۳.۱ همت $811.2M ۴۷.۹۶ همت 7.33%-8.92%pepe-chart
24$8.93۵۲۸,۴۷۰تومان $4.157B ۲۴۵.۸ همت $93.75M ۵.۵۴۲ همت 5.54%-19.43%internet-computer-chart
25$0.155126۹,۱۷۵تومان $3.715B ۲۱۹.۶ همت $70.15M ۴.۱۴۷ همت 2.11%-5.81%kaspa-chart
26$24.18۱,۴۳۰,۳۷۹تومان $3.568B ۲۱۱.۰ همت $185.4M ۱۰.۹۶ همت 5.05%-9.07%ethereum-classic-chart
27$7.53۴۴۵,۷۵۲تومان $3.397B ۲۰۰.۸ همت $155.4M ۹.۱۸۵ همت 4.22%-9.47%aptos-chart
28$174.25۱۰,۳۰۶,۸۰۴تومان $3.214B ۱۹۰.۰ همت $62.67M ۳.۷۰۵ همت 1.93%-2.38%monero-chart
29$7.89۴۶۶,۶۹۷تومان $3.067B ۱۸۱.۳ همت $219.1M ۱۲.۹۵ همت 5.05%-9.21%render-chart
30$0.081830۴,۸۴۰تومان $2.926B ۱۷۳.۰ همت $70.12M ۴.۱۴۵ همت 4.46%-8.03%hedera-chart
31$4.97۲۹۳,۹۷۱تومان $2.803B ۱۶۵.۷ همت $179.3M ۱۰.۶۰ همت 5.29%-14.70%filecoin-chart
32$0.856545۵۰,۶۶۲تومان $2.796B ۱۶۵.۳ همت $209.0M ۱۲.۳۵ همت 4.68%-7.37%mantle-chart
33$0.097965۵,۷۹۴تومان $2.850B ۱۶۸.۵ همت $86.43M ۵.۱۰۹ همت 0.71%-2.16%stellar-chart
34$7.06۴۱۸,۱۵۰تومان $2.764B ۱۶۳.۴ همت $126.4M ۷.۴۷۳ همت 1.74%-9.87%cosmos-chart
35$1.75۱۰۳,۹۲۳تومان $2.578B ۱۵۲.۴ همت $145.8M ۸.۶۲۱ همت 7.87%-19.24%stacks-chart
36$45.33۲,۶۸۱,۶۶۴تومان $2.720B ۱۶۰.۸ همت $4.043M ۲۳۹.۰ میلیارد ت 1.38%-2.83%okb-chart
37$0.873563۵۱,۶۶۹تومان $2.530B ۱۴۹.۶ همت $252.4M ۱۴.۹۲ همت 5.35%-8.70%arbitrum-chart
38$0.095060۵,۶۲۲تومان $2.526B ۱۴۹.۳ همت $15.59M ۹۲۱.۸ میلیارد ت 3.89%-11.12%cronos-chart
39$2.34۱۳۸,۹۷۹تومان $2.347B ۱۳۸.۸ همت $384.8M ۲۲.۷۵ همت 8.49%-14.17%dogwifhat-chart
40$1.62۹۶,۱۴۲تومان $2.451B ۱۴۴.۹ همت $68.01M ۴.۰۲۱ همت 4.63%-17.96%immutable-x-chart
41$0.999652۵۹,۱۲۷تومان $2.441B ۱۴۴.۳ همت $5.773B ۳۴۱.۳ همت 0.11%0.07%first-digital-usd-chart
42$0.907061۵۳,۶۵۰تومان $2.201B ۱۳۰.۱ همت $191.0M ۱۱.۲۹ همت 5.04%-12.99%sui-chart
43$21.66۱,۲۸۱,۲۸۲تومان $2.023B ۱۱۹.۶ همت $221.2M ۱۳.۰۸ همت 13.76%-25.50%injective-chart
44$1.95۱۱۵,۷۴۰تومان $2.127B ۱۲۵.۷ همت $241.7M ۱۴.۲۹ همت 6.9%-10.63%optimism-ethereum-chart
45$2,313.44۱۳۶,۸۳۵,۳۶۵تومان $2.148B ۱۲۷.۰ همت $65.39M ۳.۸۶۶ همت 4.82%-2.99%maker-chart
46$0.217681۱۲,۸۷۵تومان $2.070B ۱۲۲.۴ همت $84.88M ۵.۰۱۸ همت 7.97%-16.75%the-graph-chart
47$0.027722۱,۶۳۹تومان $2.016B ۱۱۹.۲ همت $43.11M ۲.۵۴۸ همت 5.59%-10.37%vechain-chart
48$294.61۱۷,۴۲۶,۱۶۹تومان $2.047B ۱۲۱.۰ همت $43.37M ۲.۵۶۴ همت 5.19%-14.30%bittensor-chart
49$0.017249۱,۰۲۰تومان $1.772B ۱۰۴.۷ همت $916.8M ۵۴.۲۰ همت 14.15%-4.48%notcoin-chart
50$0.000184۱۰تومان $1.759B ۱۰۴.۰ همت $280.3M ۱۶.۵۷ همت 10.75%-30.41%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۹ درصد، ۱۷.۵۸ درصد و ۴.۶۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۱۷.۲۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.