تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۰۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,340۳,۹۰۸,۷۱۳,۱۹۶تومان $1.347T ۷۶.۹۳ هزار همت $18.61B ۱.۰۶۳ هزار همت 1.12%2.37%bitcoin-chart
2$3,900.85۲۲۳,۱۰۹,۳۹۴تومان $468.6B ۲۶.۷۷ هزار همت $18.09B ۱.۰۳۴ هزار همت 3.51%26.18%ethereum-chart
3$0.999550۵۷,۱۶۹تومان $111.9B ۶.۳۹۳ هزار همت $51.78B ۲.۹۵۸ هزار همت 0.01%-0.03%tether-chart
4$602.52۳۴,۴۶۱,۵۱۵تومان $88.91B ۵.۰۷۹ هزار همت $1.463B ۸۳.۵۷ همت 0.03%4.64%bnb-chart
5$164.43۹,۴۰۴,۷۶۲تومان $73.90B ۴.۲۲۲ هزار همت $2.758B ۱۵۷.۵ همت 1.12%-7.23%solana-chart
6$1.00۵۷,۱۹۶تومان $32.66B ۱.۸۶۶ هزار همت $4.591B ۲۶۲.۳ همت 0.001%0.005%usd-coin-chart
7$0.524911۳۰,۰۲۲تومان $29.10B ۱.۶۶۲ هزار همت $699.2M ۳۹.۹۵ همت 2.41%2.34%xrp-chart
8$0.165162۹,۴۴۶تومان $23.86B ۱.۳۶۳ هزار همت $1.080B ۶۱.۷۱ همت 3.74%9.92%dogecoin-chart
9$6.37۳۶۴,۸۴۶تومان $22.17B ۱.۲۶۶ هزار همت $113.2M ۶.۴۶۵ همت 0.21%0.74%toncoin-chart
10$0.458109۲۶,۲۰۱تومان $16.35B ۹۳۴.۱ همت $244.0M ۱۳.۹۴ همت 0.28%-1.44%cardano-chart
11$36.76۲,۱۰۲,۹۳۵تومان $14.45B ۸۲۵.۴ همت $273.4M ۱۵.۶۲ همت 2.45%2.59%avalanche-chart
12$0.000024۱تومان $14.42B ۸۲۳.۷ همت $324.2M ۱۸.۵۲ همت 1.17%2.32%shiba-inu-chart
13$7.40۴۲۳,۳۹۴تومان $10.64B ۶۰۸.۲ همت $187.1M ۱۰.۶۹ همت 0.01%6.46%polkadot-new-chart
14$16.99۹۷۱,۷۷۵تومان $9.975B ۵۶۹.۹ همت $354.6M ۲۰.۲۶ همت 3.78%1.09%chainlink-chart
15$0.112330۶,۴۲۴تومان $9.818B ۵۶۱.۰ همت $251.1M ۱۴.۳۵ همت 1.28%-7.64%tron-chart
16$482.85۲۷,۶۱۶,۷۴۴تومان $9.518B ۵۴۳.۸ همت $267.5M ۱۵.۲۸ همت 1.84%0.74%bitcoin-cash-chart
17$7.84۴۴۸,۵۱۲تومان $8.467B ۴۸۳.۷ همت $377.2M ۲۱.۵۵ همت 3.54%-1.19%near-protocol-chart
18$0.716566۴۰,۹۸۴تومان $7.092B ۴۰۵.۲ همت $220.2M ۱۲.۵۸ همت 1.18%4.57%polygon-chart
19$0.000016۰.۹تومان $7.039B ۴۰۲.۱ همت $2.803B ۱۶۰.۲ همت 12.11%78.78%pepe-chart
20$11.15۶۳۷,۷۴۸تومان $6.678B ۳۸۱.۶ همت $423.8M ۲۴.۲۱ همت 0.49%44.45%uniswap-chart
21$84.24۴,۸۱۸,۶۵۵تومان $6.283B ۳۵۹.۰ همت $276.3M ۱۵.۷۸ همت 0.66%1.22%litecoin-chart
22$11.96۶۸۴,۶۰۸تومان $5.558B ۳۱۷.۵ همت $52.02M ۲.۹۷۲ همت 2.43%-4.97%internet-computer-chart
23$5.93۳۳۹,۶۰۶تومان $5.500B ۳۱۴.۲ همت $1.794M ۱۰۲.۵ میلیارد ت 0.88%1.02%unus-sed-leo-chart
24$1.00۵۷,۱۹۷تومان $5.348B ۳۰۵.۶ همت $215.7M ۱۲.۳۳ همت 0.01%0.007%multi-collateral-dai-chart
25$31.85۱,۸۲۲,۱۰۷تومان $4.691B ۲۶۸.۰ همت $371.6M ۲۱.۲۳ همت 0.2%14.38%ethereum-classic-chart
26$9.11۵۲۱,۶۰۲تومان $3.976B ۲۲۷.۲ همت $108.7M ۶.۲۱۱ همت 0.15%10.85%aptos-chart
27$10.08۵۷۶,۵۴۷تومان $3.918B ۲۲۳.۸ همت $151.9M ۸.۶۸۱ همت 0.16%0.25%render-chart
28$0.106496۶,۰۹۱تومان $3.807B ۲۱۷.۵ همت $32.40M ۱.۸۵۱ همت 1.01%-4.22%hedera-chart
29$2.36۱۳۵,۲۳۶تومان $3.505B ۲۰۰.۳ همت $50.25M ۲.۸۷۱ همت 2.48%3.61%immutable-x-chart
30$1.03۵۹,۱۰۰تومان $3.373B ۱۹۲.۷ همت $40.14M ۲.۲۹۳ همت 2.14%10.15%mantle-chart
31$0.139594۷,۹۸۴تومان $3.316B ۱۸۹.۴ همت $31.29M ۱.۷۸۸ همت 1.11%14.25%kaspa-chart
32$8.41۴۸۱,۱۷۱تومان $3.289B ۱۸۷.۹ همت $88.65M ۵.۰۶۵ همت 0.31%1.47%cosmos-chart
33$5.86۳۳۵,۲۸۴تومان $3.262B ۱۸۶.۴ همت $130.3M ۷.۴۴۴ همت 1.38%5.57%filecoin-chart
34$0.120498۶,۸۹۱تومان $3.202B ۱۸۲.۹ همت $10.68M ۶۱۰.۲ میلیارد ت 0.11%-1.63%cronos-chart
35$1.24۷۱,۴۷۱تومان $3.316B ۱۸۹.۵ همت $836.2M ۴۷.۷۷ همت 4.84%28.59%arbitrum-chart
36$0.108251۶,۱۹۱تومان $3.137B ۱۷۹.۲ همت $46.51M ۲.۶۵۸ همت 1.85%1.40%stellar-chart
37$0.998829۵۷,۱۲۸تومان $3.116B ۱۷۸.۰ همت $4.691B ۲۶۸.۰ همت 0.04%-0.04%first-digital-usd-chart
38$0.316666۱۸,۱۱۱تومان $3.011B ۱۷۲.۰ همت $77.58M ۴.۴۳۳ همت 2.38%2.85%the-graph-chart
39$432.38۲۴,۷۳۰,۳۹۶تومان $2.956B ۱۶۸.۹ همت $32.60M ۱.۸۶۳ همت 1.65%16.37%bittensor-chart
40$3.03۱۷۳,۸۶۷تومان $3.037B ۱۷۳.۵ همت $476.1M ۲۷.۲۰ همت 1.81%14.42%dogwifhat-chart
41$48.43۲,۷۷۰,۴۷۴تومان $2.906B ۱۶۶.۰ همت $3.852M ۲۲۰.۱ میلیارد ت 0.13%-0.97%okb-chart
42$1.97۱۱۳,۰۶۷تومان $2.889B ۱۶۵.۱ همت $46.70M ۲.۶۶۸ همت 0.82%-0.11%stacks-chart
43$2.57۱۴۷,۱۳۳تومان $2.796B ۱۵۹.۷ همت $379.6M ۲۱.۶۹ همت 1.07%2.72%optimism-ethereum-chart
44$2,807.50۱۶۰,۵۷۵,۱۳۷تومان $2.604B ۱۴۸.۸ همت $67.44M ۳.۸۵۳ همت 0.21%0.78%maker-chart
45$141.53۸,۰۹۴,۸۸۴تومان $2.610B ۱۴۹.۱ همت $42.41M ۲.۴۲۳ همت 0.42%4.46%monero-chart
46$0.035227۲,۰۱۴تومان $2.562B ۱۴۶.۳ همت $52.96M ۳.۰۲۶ همت 0.05%2.84%vechain-chart
47$39.08۲,۲۳۵,۷۲۲تومان $2.559B ۱۴۶.۲ همت $58.69M ۳.۳۵۳ همت 2.39%-18.65%arweave-chart
48$1.03۵۹,۱۹۱تومان $2.421B ۱۳۸.۳ همت $111.1M ۶.۳۴۷ همت 0.85%-0.15%sui-chart
49$24.94۱,۴۲۶,۷۲۰تومان $2.330B ۱۳۳.۱ همت $52.51M ۳.۰۰۰ همت 0.97%1.03%injective-chart
50$0.808865۴۶,۲۶۳تومان $2.268B ۱۲۹.۶ همت $125.0M ۷.۱۳۹ همت 0.18%-4.14%fantom-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۴۸ درصد، ۱۸.۲۷ درصد و ۴.۳۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۱۳۳.۲۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.