تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,384۳,۷۳۳,۶۶۲,۲۸۱تومان $1.270T ۷۳.۶۹ هزار همت $42.75B ۲.۴۸۰ هزار همت 1.28%11.91%bitcoin-chart
2$3,462.41۲۰۰,۷۸۵,۲۰۸تومان $416.2B ۲۴.۱۵ هزار همت $21.62B ۱.۲۵۴ هزار همت 2%12.90%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۰۱۶تومان $112.9B ۶.۵۵۱ هزار همت $79.16B ۴.۵۹۳ هزار همت 0.03%0.004%tether-chart
4$575.66۳۳,۳۸۲,۸۱۴تومان $84.96B ۴.۹۲۹ هزار همت $2.117B ۱۲۲.۸ همت 0.27%11.20%bnb-chart
5$160.69۹,۳۱۸,۴۵۳تومان $74.59B ۴.۳۲۸ هزار همت $3.168B ۱۸۳.۸ همت 3.93%13.03%solana-chart
6$1.00۵۷,۹۹۵تومان $33.87B ۱.۹۶۵ هزار همت $8.416B ۴۸۸.۳ همت 0.01%-0.01%usd-coin-chart
7$0.588733۳۴,۱۴۰تومان $32.85B ۱.۹۰۶ هزار همت $3.277B ۱۹۰.۱ همت 10.29%35.75%xrp-chart
8$7.32۴۲۴,۸۱۵تومان $18.40B ۱.۰۶۸ هزار همت $303.8M ۱۷.۶۲ همت 1.97%0.80%toncoin-chart
9$0.126081۷,۳۱۱تومان $18.30B ۱.۰۶۲ هزار همت $1.094B ۶۳.۴۶ همت 4.39%17.22%dogecoin-chart
10$0.446706۲۵,۹۰۴تومان $16.03B ۹۳۰.۰ همت $511.4M ۲۹.۶۷ همت 1.97%19.09%cardano-chart
11$0.134300۷,۷۸۸تومان $11.70B ۶۷۸.۸ همت $462.3M ۲۶.۸۲ همت 2.61%3.70%tron-chart
12$0.000019۱تومان $11.52B ۶۶۸.۴ همت $779.9M ۴۵.۲۵ همت 5.78%20.41%shiba-inu-chart
13$28.94۱,۶۷۸,۳۳۷تومان $11.42B ۶۶۲.۵ همت $487.5M ۲۸.۲۸ همت 6.89%12.87%avalanche-chart
14$6.41۳۷۱,۸۷۱تومان $9.221B ۵۳۵.۰ همت $240.0M ۱۳.۹۳ همت 0.46%5.55%polkadot-new-chart
15$14.50۸۴۰,۹۴۲تومان $8.818B ۵۱۱.۶ همت $419.7M ۲۴.۳۵ همت 3.76%12.94%chainlink-chart
16$387.90۲۲,۴۹۴,۶۳۱تومان $7.655B ۴۴۴.۱ همت $402.8M ۲۳.۳۷ همت 0.36%17.13%bitcoin-cash-chart
17$6.16۳۵۷,۳۵۰تومان $6.794B ۳۹۴.۲ همت $536.9M ۳۱.۱۵ همت 10.04%37.10%near-protocol-chart
18$0.548954۳۱,۸۳۳تومان $5.431B ۳۱۵.۱ همت $304.5M ۱۷.۶۷ همت 2.44%10.26%polygon-chart
19$73.25۴,۲۴۷,۸۳۳تومان $5.476B ۳۱۷.۷ همت $417.4M ۲۴.۲۲ همت 3.13%11.28%litecoin-chart
20$5.80۳۳۶,۵۷۰تومان $5.374B ۳۱۱.۸ همت $636.1K ۳۶.۹۱ میلیارد ت 0.28%-0.83%unus-sed-leo-chart
21$0.999986۵۷,۹۸۹تومان $5.348B ۳۱۰.۳ همت $206.1M ۱۱.۹۶ همت 0.03%-0.01%multi-collateral-dai-chart
22$8.25۴۷۸,۷۸۸تومان $4.954B ۲۸۷.۴ همت $265.6M ۱۵.۴۱ همت 2.04%1.75%uniswap-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.245B ۳۰۴.۳ همت $2.349B ۱۳۶.۳ همت 20.41%38.39%pepe-chart
24$9.53۵۵۲,۸۱۴تومان $4.449B ۲۵۸.۱ همت $153.3M ۸.۸۹۴ همت 0.25%33.27%internet-computer-chart
25$0.179718۱۰,۴۲۱تومان $4.350B ۲۵۲.۴ همت $71.54M ۴.۱۵۱ همت 0.11%6.42%kaspa-chart
26$1.43۸۳,۲۶۴تومان $3.618B ۲۰۹.۹ همت $257.4M ۱۴.۹۴ همت 8.64%20.86%fetch-chart
27$23.73۱,۳۷۶,۵۷۰تومان $3.512B ۲۰۳.۸ همت $218.1M ۱۲.۶۵ همت 2.45%14.49%ethereum-classic-chart
28$7.12۴۱۳,۰۸۶تومان $3.326B ۱۹۲.۹ همت $134.3M ۷.۷۹۲ همت 5.74%19.83%aptos-chart
29$0.108193۶,۲۷۴تومان $3.169B ۱۸۳.۸ همت $190.1M ۱۱.۰۳ همت 4.96%23.39%stellar-chart
30$161.16۹,۳۴۵,۹۴۰تومان $2.973B ۱۷۲.۵ همت $86.79M ۵.۰۳۵ همت 1.57%3.95%monero-chart
31$1.87۱۰۸,۹۳۳تومان $2.770B ۱۶۰.۷ همت $172.0M ۹.۹۷۹ همت 0.2%38.32%stacks-chart
32$0.077767۴,۵۰۹تومان $2.784B ۱۶۱.۵ همت $72.15M ۴.۱۸۶ همت 3.87%15.90%hedera-chart
33$2,930.75۱۶۹,۹۵۴,۶۲۱تومان $2.727B ۱۵۸.۲ همت $210.2M ۱۲.۱۹ همت 1.49%29.54%maker-chart
34$6.61۳۸۳,۷۲۱تومان $2.597B ۱۵۰.۷ همت $297.9M ۱۷.۲۸ همت 1.39%4.27%render-chart
35$0.032125۱,۸۶۲تومان $2.602B ۱۵۰.۹ همت $51.49M ۲.۹۸۷ همت 0.91%24.21%vechain-chart
36$0.772750۴۴,۸۱۱تومان $2.524B ۱۴۶.۵ همت $311.2M ۱۸.۰۵ همت 1.18%17.79%mantle-chart
37$4.51۲۶۲,۰۲۴تومان $2.582B ۱۴۹.۸ همت $173.9M ۱۰.۰۹ همت 5.06%15.09%filecoin-chart
38$6.59۳۸۲,۷۰۹تومان $2.580B ۱۴۹.۷ همت $149.3M ۸.۶۶۳ همت 4.36%12.47%cosmos-chart
39$42.63۲,۴۷۲,۳۱۰تومان $2.558B ۱۴۸.۴ همت $7.144M ۴۱۴.۵ میلیارد ت 3.57%16.27%okb-chart
40$0.094714۵,۴۹۲تومان $2.517B ۱۴۶.۰ همت $9.379M ۵۴۴.۱ میلیارد ت 0.3%9.62%cronos-chart
41$0.760867۴۴,۱۲۲تومان $2.459B ۱۴۲.۷ همت $300.2M ۱۷.۴۲ همت 2.73%11.56%arbitrum-chart
42$1.50۸۷,۲۲۸تومان $2.317B ۱۳۴.۴ همت $62.94M ۳.۶۵۱ همت 1.26%18.09%immutable-x-chart
43$2.23۱۲۹,۳۷۱تومان $2.228B ۱۲۹.۳ همت $820.4M ۴۷.۶۰ همت 17.07%31.17%dogwifhat-chart
44$23.83۱,۳۸۲,۰۳۹تومان $2.226B ۱۲۹.۱ همت $161.2M ۹.۳۵۰ همت 7.66%14.96%injective-chart
45$0.866746۵۰,۲۶۲تومان $2.177B ۱۲۶.۳ همت $183.3M ۱۰.۶۳ همت 6.24%22.01%sui-chart
46$296.40۱۷,۱۸۸,۵۰۳تومان $2.099B ۱۲۱.۸ همت $53.19M ۳.۰۸۶ همت 1.53%13.45%bittensor-chart
47$0.213388۱۲,۳۷۴تومان $2.038B ۱۱۸.۲ همت $93.70M ۵.۴۳۶ همت 3.11%17.94%the-graph-chart
48$1.82۱۰۵,۵۶۸تومان $2.042B ۱۱۸.۵ همت $268.3M ۱۵.۵۶ همت 0.94%18.40%optimism-ethereum-chart
49$0.999963۵۷,۹۸۷تومان $1.964B ۱۱۴.۰ همت $4.701B ۲۷۲.۷ همت 0.07%-0.002%first-digital-usd-chart
50$0.000028۱تومان $1.955B ۱۱۳.۴ همت $551.0M ۳۱.۹۷ همت 11.93%7.30%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۴۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۷۴ درصد، ۱۷.۵۰ درصد و ۴.۷۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۰۱۸.۵۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.