تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,011۳,۷۶۱,۴۸۰,۶۴۰تومان $1.282T ۷۴.۲۱ هزار همت $28.09B ۱.۶۲۵ هزار همت 0.42%10.85%bitcoin-chart
2$3,484.10۲۰۱,۵۸۶,۹۳۶تومان $418.9B ۲۴.۲۴ هزار همت $15.16B ۸۷۷.۰ همت 0.93%9.69%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۸۷۳تومان $113.7B ۶.۵۷۷ هزار همت $55.51B ۳.۲۱۲ هزار همت 0.02%0.01%tether-chart
4$578.35۳۳,۴۶۳,۲۲۸تومان $85.36B ۴.۹۳۹ هزار همت $1.639B ۹۴.۸۶ همت 0.54%7.81%bnb-chart
5$161.37۹,۳۳۷,۱۶۴تومان $74.92B ۴.۳۳۵ هزار همت $2.052B ۱۱۸.۷ همت 0.68%12.69%solana-chart
6$0.581112۳۳,۶۲۲تومان $32.49B ۱.۸۸۰ هزار همت $3.678B ۲۱۲.۸ همت 7.69%29.35%xrp-chart
7$1.00۵۷,۸۶۹تومان $33.75B ۱.۹۵۳ هزار همت $5.973B ۳۴۵.۶ همت 0.03%0.006%usd-coin-chart
8$7.23۴۱۸,۷۸۱تومان $18.18B ۱.۰۵۲ هزار همت $197.8M ۱۱.۴۴ همت 0.03%0.13%toncoin-chart
9$0.122786۷,۱۰۴تومان $17.82B ۱.۰۳۱ هزار همت $715.7M ۴۱.۴۱ همت 1.97%10.58%dogecoin-chart
10$0.441708۲۵,۵۵۶تومان $15.85B ۹۱۷.۳ همت $361.5M ۲۰.۹۲ همت 1.35%10.24%cardano-chart
11$0.134523۷,۷۸۳تومان $11.72B ۶۷۸.۰ همت $264.3M ۱۵.۲۹ همت 0.13%0.26%tron-chart
12$0.000017۱تومان $10.22B ۵۹۱.۵ همت $914.1M ۵۲.۸۹ همت 9.89%3.10%shiba-inu-chart
13$27.73۱,۶۰۴,۷۰۳تومان $10.95B ۶۳۳.۴ همت $308.3M ۱۷.۸۴ همت 1.59%6.33%avalanche-chart
14$6.24۳۶۱,۴۲۹تومان $8.982B ۵۱۹.۷ همت $185.4M ۱۰.۷۳ همت 3.32%0.81%polkadot-new-chart
15$13.93۸۰۶,۳۰۲تومان $8.474B ۴۹۰.۳ همت $314.1M ۱۸.۱۷ همت 2.79%7.36%chainlink-chart
16$382.72۲۲,۱۴۴,۱۹۸تومان $7.553B ۴۳۷.۰ همت $271.7M ۱۵.۷۲ همت 0.6%6.80%bitcoin-cash-chart
17$6.15۳۵۶,۱۰۶تومان $6.789B ۳۹۲.۸ همت $284.0M ۱۶.۴۳ همت 0.76%25.06%near-protocol-chart
18$0.534843۳۰,۹۴۵تومان $5.294B ۳۰۶.۳ همت $317.7M ۱۸.۳۸ همت 2.91%3.19%polygon-chart
19$72.86۴,۲۱۵,۷۴۰تومان $5.447B ۳۱۵.۲ همت $275.6M ۱۵.۹۵ همت 0.004%6.47%litecoin-chart
20$0.999962۵۷,۸۵۶تومان $5.348B ۳۰۹.۴ همت $170.0M ۹.۸۳۸ همت 0.002%-0.02%multi-collateral-dai-chart
21$5.81۳۳۶,۵۷۱تومان $5.386B ۳۱۱.۷ همت $1.418M ۸۲.۰۳ میلیارد ت 0.74%2.50%unus-sed-leo-chart
22$0.000012۰.۷تومان $5.109B ۲۹۵.۶ همت $933.1M ۵۳.۹۹ همت 2.15%27.07%pepe-chart
23$9.98۵۷۷,۶۲۱تومان $4.659B ۲۶۹.۶ همت $131.1M ۷.۵۸۶ همت 0.02%31.34%internet-computer-chart
24$8.00۴۶۳,۰۵۳تومان $4.802B ۲۷۷.۹ همت $153.5M ۸.۸۸۱ همت 1.08%-1.27%uniswap-chart
25$0.179625۱۰,۳۹۲تومان $4.351B ۲۵۱.۷ همت $45.90M ۲.۶۵۶ همت 1.08%5.30%kaspa-chart
26$1.46۸۴,۷۲۲تومان $3.690B ۲۱۳.۵ همت $152.7M ۸.۸۳۷ همت 3.5%20.17%fetch-chart
27$23.41۱,۳۵۴,۸۰۹تومان $3.465B ۲۰۰.۵ همت $152.1M ۸.۸۰۲ همت 0.61%9.14%ethereum-classic-chart
28$7.09۴۱۰,۶۴۴تومان $3.316B ۱۹۱.۸ همت $110.0M ۶.۳۶۷ همت 1.57%12.76%aptos-chart
29$0.104003۶,۰۱۷تومان $3.048B ۱۷۶.۴ همت $131.9M ۷.۶۳۱ همت 6.91%15.79%stellar-chart
30$161.46۹,۳۴۲,۳۷۷تومان $2.979B ۱۷۲.۳ همت $73.67M ۴.۲۶۳ همت 0.02%2.24%monero-chart
31$1.88۱۰۹,۱۴۶تومان $2.782B ۱۶۱.۰ همت $95.46M ۵.۵۲۴ همت 1.66%12.52%stacks-chart
32$0.075658۴,۳۷۷تومان $2.708B ۱۵۶.۷ همت $49.81M ۲.۸۸۲ همت 2.28%11.52%hedera-chart
33$2,887.74۱۶۷,۰۸۲,۲۶۰تومان $2.687B ۱۵۵.۵ همت $108.5M ۶.۲۷۷ همت 2.14%22.51%maker-chart
34$6.59۳۸۱,۶۱۹تومان $2.589B ۱۴۹.۸ همت $165.1M ۹.۵۵۲ همت 0.62%0.52%render-chart
35$4.55۲۶۳,۵۳۵تومان $2.604B ۱۵۰.۷ همت $173.9M ۱۰.۰۶ همت 0.73%11.98%filecoin-chart
36$43.07۲,۴۹۲,۲۷۰تومان $2.584B ۱۴۹.۵ همت $3.540M ۲۰۴.۹ میلیارد ت 0.42%16.13%okb-chart
37$6.50۳۷۶,۱۴۳تومان $2.541B ۱۴۷.۱ همت $105.2M ۶.۰۸۶ همت 1.84%6.38%cosmos-chart
38$0.031170۱,۸۰۳تومان $2.524B ۱۴۶.۱ همت $30.49M ۱.۷۶۴ همت 1.88%13.33%vechain-chart
39$0.767894۴۴,۴۲۹تومان $2.564B ۱۴۸.۴ همت $236.6M ۱۳.۶۹ همت 0.91%5.80%arbitrum-chart
40$0.819172۴۷,۳۹۶تومان $2.676B ۱۵۴.۸ همت $214.0M ۱۲.۳۸ همت 5.74%15.29%mantle-chart
41$0.093614۵,۴۱۶تومان $2.487B ۱۴۳.۹ همت $7.634M ۴۴۱.۷ میلیارد ت 0.5%8.49%cronos-chart
42$1.59۹۲,۴۰۳تومان $2.460B ۱۴۲.۳ همت $56.48M ۳.۲۶۸ همت 1.35%21.28%immutable-x-chart
43$26.29۱,۵۲۱,۲۶۳تومان $2.456B ۱۴۲.۱ همت $133.0M ۷.۶۹۷ همت 0.35%26.40%injective-chart
44$330.54۱۹,۱۲۴,۷۲۸تومان $2.343B ۱۳۵.۶ همت $62.80M ۳.۶۳۴ همت 6.73%30.17%bittensor-chart
45$2.47۱۴۲,۹۴۲تومان $2.468B ۱۴۲.۸ همت $487.0M ۲۸.۱۸ همت 13.21%47.25%dogwifhat-chart
46$0.851811۴۹,۲۸۴تومان $2.140B ۱۲۳.۸ همت $135.8M ۷.۸۵۸ همت 2.62%10.57%sui-chart
47$1.84۱۰۶,۶۲۷تومان $2.067B ۱۱۹.۶ همت $188.7M ۱۰.۹۲ همت 0.31%9.69%optimism-ethereum-chart
48$31.24۱,۸۰۷,۶۲۹تومان $2.051B ۱۱۸.۷ همت $84.61M ۴.۸۹۶ همت 1.45%28.81%arweave-chart
49$0.209096۱۲,۰۹۸تومان $1.997B ۱۱۵.۵ همت $61.50M ۳.۵۵۹ همت 2.92%8.46%the-graph-chart
50$1.00۵۷,۸۷۱تومان $2.006B ۱۱۶.۱ همت $3.569B ۲۰۶.۵ همت 0.03%0.02%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۸۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۸۱ درصد، ۱۷.۵۲ درصد و ۴.۷۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۸۶۲.۲۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.