تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,489۳,۸۱۹,۶۲۷,۲۲۵تومان $1.271T ۷۵.۲۷ هزار همت $9.561B ۵۶۶.۱ همت 0.35%-2.45%bitcoin-chart
2$3,514.69۲۰۸,۱۷۲,۱۶۰تومان $429.8B ۲۵.۴۴ هزار همت $7.138B ۴۲۲.۶ همت 0.24%-1.25%ethereum-chart
3$0.999558۵۹,۲۰۲تومان $112.9B ۶.۶۸۴ هزار همت $26.35B ۱.۵۶۰ هزار همت 0.01%0.02%tether-chart
4$592.02۳۵,۰۶۵,۲۸۴تومان $87.36B ۵.۱۷۲ هزار همت $1.407B ۸۳.۲۸ همت 1.46%-2.18%bnb-chart
5$134.88۷,۹۸۹,۲۴۳تومان $62.34B ۳.۶۹۱ هزار همت $917.0M ۵۴.۲۹ همت 0.02%-6.57%solana-chart
6$1.00۵۹,۲۳۰تومان $32.75B ۱.۹۳۹ هزار همت $2.382B ۱۴۱.۰ همت 0.005%0.01%usd-coin-chart
7$0.488517۲۸,۹۳۴تومان $27.17B ۱.۶۰۹ هزار همت $435.4M ۲۵.۷۸ همت 0.1%-0.49%xrp-chart
8$7.50۴۴۴,۲۵۴تومان $18.44B ۱.۰۹۲ هزار همت $176.7M ۱۰.۴۶ همت 5.61%-4.28%toncoin-chart
9$0.124535۷,۳۷۶تومان $18.04B ۱.۰۶۸ هزار همت $328.5M ۱۹.۴۵ همت 0.16%-8.10%dogecoin-chart
10$0.385873۲۲,۸۵۴تومان $13.79B ۸۱۶.۶ همت $228.9M ۱۳.۵۵ همت 2.57%-6.28%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.72B ۶۳۴.۷ همت $142.4M ۸.۴۳۳ همت 1.23%-11.89%shiba-inu-chart
12$0.120020۷,۱۰۸تومان $10.47B ۶۱۹.۹ همت $180.3M ۱۰.۶۷ همت 1.71%4.11%tron-chart
13$25.84۱,۵۳۰,۷۷۲تومان $10.18B ۶۰۲.۵ همت $567.2M ۳۳.۵۸ همت 4.58%-13.97%avalanche-chart
14$5.76۳۴۱,۷۲۴تومان $8.296B ۴۹۱.۲ همت $121.9M ۷.۲۱۶ همت 3.25%-7.01%polkadot-new-chart
15$13.62۸۰۷,۰۸۹تومان $8.286B ۴۹۰.۶ همت $184.8M ۱۰.۹۴ همت 1.72%-7.34%chainlink-chart
16$394.11۲۳,۳۴۲,۸۵۱تومان $7.773B ۴۶۰.۲ همت $175.7M ۱۰.۴۰ همت 2.63%-8.41%bitcoin-cash-chart
17$9.92۵۸۷,۹۹۷تومان $5.956B ۳۵۲.۶ همت $89.96M ۵.۳۲۶ همت 1.78%-13.32%uniswap-chart
18$0.576172۳۴,۱۲۶تومان $5.707B ۳۳۷.۹ همت $133.9M ۷.۹۲۸ همت 1.5%-5.45%polygon-chart
19$5.36۳۱۷,۵۲۱تومان $5.848B ۳۴۶.۲ همت $185.2M ۱۰.۹۶ همت 0.7%-3.28%near-protocol-chart
20$74.75۴,۴۲۷,۶۸۸تومان $5.582B ۳۳۰.۵ همت $187.2M ۱۱.۰۸ همت 1.11%-6.34%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۲۳۶تومان $5.349B ۳۱۶.۷ همت $267.6M ۱۵.۸۴ همت 0.001%0.02%multi-collateral-dai-chart
22$5.76۳۴۱,۱۹۷تومان $5.335B ۳۱۵.۹ همت $2.490M ۱۴۷.۴ میلیارد ت 0.37%-2.53%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.968B ۲۹۴.۱ همت $380.5M ۲۲.۵۳ همت 3.32%1.03%pepe-chart
24$8.30۴۹۱,۸۴۸تومان $3.865B ۲۲۸.۸ همت $35.24M ۲.۰۸۷ همت 0.03%-8.86%internet-computer-chart
25$0.158931۹,۴۱۳تومان $3.814B ۲۲۵.۸ همت $44.64M ۲.۶۴۳ همت 8.76%4.57%kaspa-chart
26$23.46۱,۳۸۹,۸۸۶تومان $3.464B ۲۰۵.۱ همت $80.67M ۴.۷۷۶ همت 0.48%-7.77%ethereum-classic-chart
27$6.96۴۱۲,۷۶۸تومان $3.148B ۱۸۶.۴ همت $73.74M ۴.۳۶۶ همت 1.39%-10.72%aptos-chart
28$167.69۹,۹۳۲,۳۴۱تومان $3.093B ۱۸۳.۱ همت $27.75M ۱.۶۴۳ همت 2.07%-3.09%monero-chart
29$7.42۴۳۹,۶۰۵تومان $2.885B ۱۷۰.۸ همت $91.73M ۵.۴۳۱ همت 2.35%-5.48%render-chart
30$0.079105۴,۶۸۵تومان $2.829B ۱۶۷.۵ همت $23.88M ۱.۴۱۴ همت 0.81%-6.34%hedera-chart
31$0.811323۴۸,۰۵۳تومان $2.657B ۱۵۷.۳ همت $121.7M ۷.۲۰۵ همت 0.41%-9.10%mantle-chart
32$0.091709۵,۴۳۱تومان $2.670B ۱۵۸.۱ همت $32.22M ۱.۹۰۷ همت 0.09%-6.58%stellar-chart
33$6.80۴۰۳,۱۱۶تومان $2.661B ۱۵۷.۵ همت $64.93M ۳.۸۴۴ همت 0.79%-4.42%cosmos-chart
34$0.812539۴۸,۱۲۵تومان $2.626B ۱۵۵.۵ همت $106.2M ۶.۲۸۷ همت 1.22%-10.95%arbitrum-chart
35$42.29۲,۵۰۵,۲۵۴تومان $2.538B ۱۵۰.۳ همت $2.196M ۱۳۰.۰ میلیارد ت 1.2%-7.99%okb-chart
36$0.093613۵,۵۴۴تومان $2.487B ۱۴۷.۳ همت $3.810M ۲۲۵.۶ میلیارد ت 1.4%-5.25%cronos-chart
37$4.45۲۶۴,۱۵۷تومان $2.518B ۱۴۹.۱ همت $75.31M ۴.۴۵۸ همت 1.52%-13.87%filecoin-chart
38$1.68۹۹,۵۳۹تومان $2.467B ۱۴۶.۱ همت $50.28M ۲.۹۷۷ همت 2.91%-13.62%stacks-chart
39$1.55۹۲,۳۴۹تومان $2.351B ۱۳۹.۲ همت $34.70M ۲.۰۵۴ همت 0.19%-9.17%immutable-x-chart
40$1.00۵۹,۲۷۳تومان $2.293B ۱۳۵.۷ همت $1.331B ۷۸.۸۲ همت 0.06%0.22%first-digital-usd-chart
41$2,385.24۱۴۱,۲۷۵,۵۹۴تومان $2.215B ۱۳۱.۱ همت $79.72M ۴.۷۲۰ همت 3.65%3.60%maker-chart
42$0.900957۵۳,۳۶۲تومان $2.186B ۱۲۹.۴ همت $99.54M ۵.۸۹۳ همت 1.81%-3.24%sui-chart
43$0.025951۱,۵۳۷تومان $2.102B ۱۲۴.۴ همت $25.23M ۱.۴۹۴ همت 0.18%-8.93%vechain-chart
44$0.220129۱۳,۰۳۸تومان $2.102B ۱۲۴.۴ همت $45.13M ۲.۶۷۲ همت 1.52%-6.38%the-graph-chart
45$1.81۱۰۷,۳۹۰تومان $2.034B ۱۲۰.۴ همت $108.2M ۶.۴۰۵ همت 0.76%-12.34%optimism-ethereum-chart
46$21.25۱,۲۵۸,۷۹۴تومان $1.985B ۱۱۷.۵ همت $65.28M ۳.۸۶۵ همت 0.91%-14.89%injective-chart
47$285.08۱۶,۸۸۵,۰۵۹تومان $1.987B ۱۱۷.۶ همت $30.32M ۱.۷۹۵ همت 1.01%-7.55%bittensor-chart
48$2.17۱۲۹,۰۸۹تومان $1.946B ۱۱۵.۲ همت $104.4M ۶.۱۸۲ همت 2.38%8.64%lido-dao-chart
49$27.86۱,۶۵۰,۲۲۸تومان $1.829B ۱۰۸.۳ همت $45.18M ۲.۶۷۵ همت 0.003%-0.63%arweave-chart
50$1.77۱۰۵,۰۱۵تومان $1.771B ۱۰۴.۹ همت $256.6M ۱۵.۱۹ همت 1.57%-26.34%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۴ درصد، ۱۸.۲۴ درصد و ۴.۸۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۲۰۴.۰۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.