تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۸۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,693۳,۹۵۱,۸۰۸,۱۱۶تومان $1.314T ۷۷.۸۵ هزار همت $20.49B ۱.۲۱۴ هزار همت 0.82%9.60%bitcoin-chart
2$3,090.06۱۸۳,۰۹۵,۶۱۷تومان $371.2B ۲۱.۹۹ هزار همت $9.568B ۵۶۶.۹ همت 1.32%7.58%ethereum-chart
3$0.999913۵۹,۲۴۷تومان $111.4B ۶.۶۰۲ هزار همت $40.68B ۲.۴۱۰ هزار همت 0.02%0.01%tether-chart
4$576.55۳۴,۱۶۲,۸۲۸تومان $85.09B ۵.۰۴۲ هزار همت $1.340B ۷۹.۴۱ همت 0.87%-1.77%bnb-chart
5$172.60۱۰,۲۲۷,۱۲۱تومان $77.50B ۴.۵۹۲ هزار همت $2.450B ۱۴۵.۲ همت 1.01%24.33%solana-chart
6$0.999994۵۹,۲۵۲تومان $33.50B ۱.۹۸۵ هزار همت $3.871B ۲۲۹.۴ همت 0.001%-0.007%usd-coin-chart
7$0.513384۳۰,۴۱۹تومان $28.38B ۱.۶۸۲ هزار همت $619.4M ۳۶.۷۰ همت 1.78%4.85%xrp-chart
8$6.36۳۷۷,۳۸۱تومان $22.13B ۱.۳۱۱ هزار همت $179.4M ۱۰.۶۳ همت 0.72%-5.96%toncoin-chart
9$0.151398۸,۹۷۰تومان $21.86B ۱.۲۹۵ هزار همت $819.1M ۴۸.۵۴ همت 2.78%11.07%dogecoin-chart
10$0.470473۲۷,۸۷۶تومان $16.79B ۹۹۴.۷ همت $263.8M ۱۵.۶۳ همت 2.49%9.91%cardano-chart
11$0.000023۱تومان $14.09B ۸۳۵.۲ همت $368.8M ۲۱.۸۵ همت 4.4%10.43%shiba-inu-chart
12$35.73۲,۱۱۷,۴۳۷تومان $13.68B ۸۱۰.۵ همت $319.3M ۱۸.۹۲ همت 4.78%11.09%avalanche-chart
13$0.121502۷,۱۹۹تومان $10.62B ۶۲۹.۵ همت $221.4M ۱۳.۱۲ همت 0.79%-4.04%tron-chart
14$6.95۴۱۲,۰۲۹تومان $9.999B ۵۹۲.۵ همت $137.9M ۸.۱۷۲ همت 2.85%7.31%polkadot-new-chart
15$16.85۹۹۸,۶۹۶تومان $9.895B ۵۸۶.۳ همت $707.7M ۴۱.۹۳ همت 2.77%27.64%chainlink-chart
16$484.87۲۸,۷۳۰,۱۲۶تومان $9.556B ۵۶۶.۲ همت $423.1M ۲۵.۰۷ همت 1.76%14.58%bitcoin-cash-chart
17$7.96۴۷۲,۱۵۳تومان $8.587B ۵۰۸.۸ همت $384.9M ۲۲.۸۱ همت 0.38%19.86%near-protocol-chart
18$0.687199۴۰,۷۱۸تومان $6.808B ۴۰۳.۴ همت $208.0M ۱۲.۳۳ همت 3.32%5.59%polygon-chart
19$83.29۴,۹۳۵,۴۸۳تومان $6.210B ۳۶۷.۹ همت $255.0M ۱۵.۱۱ همت 1.19%4.88%litecoin-chart
20$12.67۷۵۱,۲۰۸تومان $5.884B ۳۴۸.۶ همت $89.24M ۵.۲۸۸ همت 5.03%12.31%internet-computer-chart
21$5.91۳۵۰,۵۵۱تومان $5.481B ۳۲۴.۸ همت $1.008M ۵۹.۷۱ میلیارد ت 0.04%-0.38%unus-sed-leo-chart
22$0.999966۵۹,۲۵۰تومان $5.348B ۳۱۶.۹ همت $532.3M ۳۱.۵۴ همت 0.0008%-0.001%multi-collateral-dai-chart
23$7.76۴۶۰,۳۲۳تومان $4.653B ۲۷۵.۷ همت $142.8M ۸.۴۶۲ همت 1.81%12.81%uniswap-chart
24$27.93۱,۶۵۵,۲۳۶تومان $4.110B ۲۴۳.۵ همت $189.4M ۱۱.۲۲ همت 2.93%10.36%ethereum-classic-chart
25$0.111462۶,۶۰۴تومان $3.985B ۲۳۶.۱ همت $55.72M ۳.۳۰۱ همت 2.61%7.73%hedera-chart
26$10.06۵۹۶,۳۹۴تومان $3.912B ۲۳۱.۸ همت $320.9M ۱۹.۰۱ همت 3.52%-3.21%render-chart
27$0.000009۰.۵تومان $3.933B ۲۳۳.۰ همت $739.5M ۴۳.۸۲ همت 1.52%11.11%pepe-chart
28$0.999817۵۹,۲۴۲تومان $3.554B ۲۱۰.۶ همت $3.635B ۲۱۵.۴ همت 0.04%-0.02%first-digital-usd-chart
29$8.16۴۸۳,۹۶۴تومان $3.551B ۲۱۰.۴ همت $97.47M ۵.۷۷۶ همت 5.56%2.20%aptos-chart
30$2.24۱۳۳,۰۷۲تومان $3.329B ۱۹۷.۳ همت $51.52M ۳.۰۵۳ همت 4.34%9.51%immutable-x-chart
31$0.123338۷,۳۰۸تومان $3.277B ۱۹۴.۲ همت $8.083M ۴۷۸.۹ میلیارد ت 1.47%1.70%cronos-chart
32$8.25۴۸۹,۰۲۳تومان $3.226B ۱۹۱.۲ همت $94.03M ۵.۵۷۲ همت 3.75%-0.70%cosmos-chart
33$48.10۲,۸۵۰,۱۰۳تومان $3.148B ۱۸۶.۶ همت $101.0M ۵.۹۸۳ همت 2.57%24.60%arweave-chart
34$0.940963۵۵,۷۵۴تومان $3.072B ۱۸۲.۰ همت $57.83M ۳.۴۲۷ همت 3.76%-2.02%mantle-chart
35$5.57۳۳۰,۵۷۵تومان $3.088B ۱۸۳.۰ همت $169.7M ۱۰.۰۵ همت 5.72%3.19%filecoin-chart
36$0.106271۶,۲۹۶تومان $3.078B ۱۸۲.۴ همت $43.72M ۲.۵۹۱ همت 1.98%4.63%stellar-chart
37$49.01۲,۹۰۴,۳۷۱تومان $2.941B ۱۷۴.۳ همت $2.889M ۱۷۱.۲ میلیارد ت 2.32%0.24%okb-chart
38$0.122507۷,۲۵۸تومان $2.901B ۱۷۱.۹ همت $18.44M ۱.۰۹۳ همت 1.34%5.11%kaspa-chart
39$0.309905۱۸,۳۶۲تومان $2.947B ۱۷۴.۶ همت $96.84M ۵.۷۳۸ همت 1.08%18.49%the-graph-chart
40$1.95۱۱۶,۱۱۳تومان $2.862B ۱۶۹.۶ همت $57.53M ۳.۴۰۹ همت 5.32%3.95%stacks-chart
41$2.47۱۴۶,۴۸۰تومان $2.687B ۱۵۹.۲ همت $169.9M ۱۰.۰۷ همت 4.33%1.55%optimism-ethereum-chart
42$0.971373۵۷,۵۵۶تومان $2.578B ۱۵۲.۸ همت $270.4M ۱۶.۰۲ همت 4.96%1.60%arbitrum-chart
43$2,775.10۱۶۴,۴۳۳,۲۲۴تومان $2.574B ۱۵۲.۵ همت $59.38M ۳.۵۱۸ همت 2.2%4.75%maker-chart
44$2.61۱۵۴,۸۵۴تومان $2.611B ۱۵۴.۷ همت $474.2M ۲۸.۱۰ همت 0.07%-6.05%dogwifhat-chart
45$0.034563۲,۰۴۸تومان $2.513B ۱۴۸.۹ همت $49.28M ۲.۹۲۰ همت 2.51%5.08%vechain-chart
46$134.23۷,۹۵۳,۷۷۵تومان $2.475B ۱۴۶.۷ همت $29.42M ۱.۷۴۳ همت 1.23%1.18%monero-chart
47$368.09۲۱,۸۱۰,۵۲۶تومان $2.502B ۱۴۸.۳ همت $23.50M ۱.۳۹۳ همت 4.93%7.96%bittensor-chart
48$1.02۶۰,۹۴۸تومان $2.406B ۱۴۲.۶ همت $115.0M ۶.۸۱۲ همت 4.83%8.41%sui-chart
49$0.854771۵۰,۶۴۷تومان $2.396B ۱۴۲.۰ همت $301.7M ۱۷.۸۸ همت 5.82%29.10%fantom-chart
50$24.44۱,۴۴۸,۲۲۸تومان $2.283B ۱۳۵.۳ همت $63.54M ۳.۷۶۵ همت 2.57%9.56%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۸۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۵۶ درصد، ۱۵.۴۲ درصد و ۴.۶۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۲۵۲.۹۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.