تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$69,030۳,۹۳۵,۲۱۹,۶۴۵تومان $1.360T ۷۷.۶۳ هزار همت $15.61B ۸۹۰.۸ همت 0.006%2.83%bitcoin-chart
2$3,792.45۲۱۶,۱۹۶,۳۴۷تومان $455.6B ۲۶.۰۰ هزار همت $10.76B ۶۱۳.۹ همت 1.13%21.99%ethereum-chart
3$0.999741۵۶,۹۹۲تومان $111.9B ۶.۳۸۷ هزار همت $40.55B ۲.۳۱۴ هزار همت 0.006%-0.03%tether-chart
4$600.95۳۴,۲۵۸,۵۸۵تومان $88.69B ۵.۰۶۲ هزار همت $1.373B ۷۸.۳۶ همت 0.57%3.74%bnb-chart
5$162.52۹,۲۶۵,۱۶۹تومان $73.04B ۴.۱۶۹ هزار همت $2.174B ۱۲۴.۱ همت 4.02%-5.94%solana-chart
6$1.00۵۷,۰۰۹تومان $32.74B ۱.۸۶۹ هزار همت $3.117B ۱۷۷.۹ همت 0.002%0.008%usd-coin-chart
7$0.535033۳۰,۵۰۰تومان $29.66B ۱.۶۹۳ هزار همت $614.3M ۳۵.۰۶ همت 0.27%2.95%xrp-chart
8$0.169275۹,۶۴۹تومان $24.45B ۱.۳۹۶ هزار همت $1.735B ۹۹.۰۴ همت 0.85%10.89%dogecoin-chart
9$6.30۳۵۹,۳۲۹تومان $21.90B ۱.۲۵۰ هزار همت $129.9M ۷.۴۱۲ همت 1.03%-2.99%toncoin-chart
10$0.458183۲۶,۱۱۹تومان $16.35B ۹۳۳.۳ همت $232.8M ۱۳.۲۹ همت 1.21%-3.74%cardano-chart
11$37.13۲,۱۱۶,۹۱۷تومان $14.59B ۸۳۲.۷ همت $236.3M ۱۳.۴۹ همت 3.33%1.23%avalanche-chart
12$0.000024۱تومان $14.43B ۸۲۳.۴ همت $379.4M ۲۱.۶۶ همت 1.77%-0.76%shiba-inu-chart
13$7.37۴۲۰,۵۴۲تومان $10.61B ۶۰۵.۴ همت $152.4M ۸.۶۹۸ همت 1.09%4.24%polkadot-new-chart
14$17.29۹۸۵,۷۱۵تومان $10.15B ۵۷۹.۴ همت $424.7M ۲۴.۲۴ همت 0.85%4.68%chainlink-chart
15$0.113522۶,۴۷۱تومان $9.923B ۵۶۶.۴ همت $226.1M ۱۲.۹۰ همت 0.37%-7.01%tron-chart
16$488.27۲۷,۸۳۴,۸۲۱تومان $9.624B ۵۴۹.۳ همت $253.3M ۱۴.۴۶ همت 1.34%-0.48%bitcoin-cash-chart
17$8.02۴۵۷,۵۵۷تومان $8.664B ۴۹۴.۵ همت $512.3M ۲۹.۲۴ همت 0.6%1.83%near-protocol-chart
18$0.719000۴۰,۹۸۸تومان $7.116B ۴۰۶.۱ همت $174.2M ۹.۹۴۵ همت 1.42%2.71%polygon-chart
19$11.23۶۴۰,۷۰۳تومان $6.731B ۳۸۴.۲ همت $481.9M ۲۷.۵۰ همت 3.01%43.42%uniswap-chart
20$84.41۴,۸۱۲,۳۸۹تومان $6.295B ۳۵۹.۳ همت $257.7M ۱۴.۷۱ همت 1.26%0.81%litecoin-chart
21$0.000015۰.۸تومان $6.382B ۳۶۴.۲ همت $1.612B ۹۲.۰۰ همت 2.53%62.35%pepe-chart
22$12.17۶۹۳,۸۰۷تومان $5.651B ۳۲۲.۵ همت $56.60M ۳.۲۳۱ همت 1.7%-6.64%internet-computer-chart
23$5.99۳۴۱,۸۱۰تومان $5.554B ۳۱۷.۰ همت $3.686M ۲۱۰.۴ میلیارد ت 0.31%1.76%unus-sed-leo-chart
24$0.999865۵۶,۹۹۹تومان $5.347B ۳۰۵.۲ همت $177.7M ۱۰.۱۴ همت 0.005%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$31.82۱,۸۱۴,۰۲۴تومان $4.685B ۲۶۷.۴ همت $254.0M ۱۴.۵۰ همت 0.49%12.84%ethereum-classic-chart
26$8.97۵۱۱,۸۸۵تومان $3.913B ۲۲۳.۴ همت $86.85M ۴.۹۵۷ همت 1.28%5.98%aptos-chart
27$10.03۵۷۱,۹۴۹تومان $3.899B ۲۲۲.۶ همت $134.4M ۷.۶۷۱ همت 3.14%-4.73%render-chart
28$0.106366۶,۰۶۳تومان $3.803B ۲۱۷.۰ همت $34.09M ۱.۹۴۶ همت 2.38%-5.97%hedera-chart
29$2.39۱۳۶,۲۸۴تومان $3.544B ۲۰۲.۳ همت $49.48M ۲.۸۲۴ همت 6.41%2.17%immutable-x-chart
30$5.87۳۳۴,۹۷۶تومان $3.270B ۱۸۶.۶ همت $145.6M ۸.۳۱۱ همت 0.26%1.66%filecoin-chart
31$0.139743۷,۹۶۶تومان $3.318B ۱۸۹.۴ همت $34.87M ۱.۹۹۰ همت 4.68%12.65%kaspa-chart
32$8.36۴۷۶,۹۱۹تومان $3.271B ۱۸۶.۷ همت $78.07M ۴.۴۵۶ همت 1.2%-0.97%cosmos-chart
33$1.01۵۷,۸۹۴تومان $3.315B ۱۸۹.۲ همت $47.25M ۲.۶۹۷ همت 0.38%4.47%mantle-chart
34$0.119500۶,۸۱۲تومان $3.175B ۱۸۱.۲ همت $7.629M ۴۳۵.۵ میلیارد ت 1.71%-3.84%cronos-chart
35$0.109420۶,۲۳۷تومان $3.171B ۱۸۱.۰ همت $39.14M ۲.۲۳۴ همت 1.52%2.07%stellar-chart
36$1.19۶۷,۹۴۲تومان $3.163B ۱۸۰.۵ همت $410.2M ۲۳.۴۱ همت 0.6%18.63%arbitrum-chart
37$0.999455۵۶,۹۷۵تومان $3.138B ۱۷۹.۱ همت $3.502B ۱۹۹.۹ همت 0.01%-0.01%first-digital-usd-chart
38$0.320824۱۸,۲۸۹تومان $3.051B ۱۷۴.۱ همت $76.57M ۴.۳۷۰ همت 1.12%4.83%the-graph-chart
39$3.00۱۷۱,۵۱۹تومان $3.005B ۱۷۱.۵ همت $670.9M ۳۸.۲۹ همت 1.62%17.10%dogwifhat-chart
40$48.45۲,۷۶۲,۴۶۴تومان $2.908B ۱۶۵.۹ همت $5.064M ۲۸۹.۰ میلیارد ت 0.71%-3.17%okb-chart
41$1.97۱۱۲,۷۵۴تومان $2.891B ۱۶۵.۰ همت $62.41M ۳.۵۶۲ همت 0.26%-2.53%stacks-chart
42$417.81۲۳,۸۱۸,۶۳۶تومان $2.854B ۱۶۲.۹ همت $19.43M ۱.۱۰۹ همت 4.85%8.36%bittensor-chart
43$2.56۱۴۶,۰۰۷تومان $2.784B ۱۵۸.۹ همت $237.2M ۱۳.۵۴ همت 0.32%1.10%optimism-ethereum-chart
44$39.39۲,۲۴۵,۵۸۹تومان $2.578B ۱۴۷.۲ همت $38.21M ۲.۱۸۱ همت 2.55%-15.85%arweave-chart
45$141.65۸,۰۷۵,۵۲۶تومان $2.612B ۱۴۹.۱ همت $34.32M ۱.۹۵۹ همت 0.01%4.89%monero-chart
46$2,814.00۱۶۰,۴۱۷,۷۵۵تومان $2.610B ۱۴۹.۰ همت $54.15M ۳.۰۹۱ همت 1.09%0.58%maker-chart
47$0.034945۱,۹۹۲تومان $2.541B ۱۴۵.۰ همت $37.49M ۲.۱۴۰ همت 1.48%-0.11%vechain-chart
48$1.02۵۸,۷۰۳تومان $2.409B ۱۳۷.۵ همت $111.0M ۶.۳۳۷ همت 3.79%-3.39%sui-chart
49$2.29۱۳۰,۹۳۶تومان $2.297B ۱۳۱.۱ همت $19.91M ۱.۱۳۷ همت 2.14%5.08%theta-network-chart
50$24.95۱,۴۲۲,۶۳۵تومان $2.331B ۱۳۳.۰ همت $42.99M ۲.۴۵۴ همت 2.79%0.05%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۰۴ درصد، ۱۷.۷۵ درصد و ۴.۳۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۰۷۵.۵۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.