تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۳۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,169۳,۸۵۱,۵۲۳,۵۰۰تومان $1.285T ۷۵.۹۲ هزار همت $34.13B ۲.۰۱۷ هزار همت 0.34%-3.78%bitcoin-chart
2$3,536.20۲۰۸,۹۸۹,۹۵۸تومان $432.4B ۲۵.۵۵ هزار همت $19.63B ۱.۱۶۰ هزار همت 3.52%-0.02%ethereum-chart
3$0.999920۵۹,۰۹۵تومان $112.6B ۶.۶۵۴ هزار همت $66.62B ۳.۹۳۷ هزار همت 0.008%0.01%tether-chart
4$596.28۳۵,۲۴۰,۴۵۵تومان $88.00B ۵.۲۰۰ هزار همت $1.992B ۱۱۷.۷ همت 2.02%-2.39%bnb-chart
5$137.71۸,۱۳۹,۰۳۵تومان $63.61B ۳.۷۵۹ هزار همت $3.025B ۱۷۸.۷ همت 0.24%-9.40%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۰۱تومان $32.84B ۱.۹۴۱ هزار همت $6.283B ۳۷۱.۳ همت 0.0002%0.004%usd-coin-chart
7$0.492318۲۹,۰۹۶تومان $27.36B ۱.۶۱۷ هزار همت $1.349B ۷۹.۶۹ همت 0.7%2.18%xrp-chart
8$0.123636۷,۳۰۶تومان $17.90B ۱.۰۵۸ هزار همت $922.0M ۵۴.۴۸ همت 2.58%-11.33%dogecoin-chart
9$6.89۴۰۷,۴۰۴تومان $16.81B ۹۹۳.۲ همت $444.9M ۲۶.۲۹ همت 4.67%-2.75%toncoin-chart
10$0.384963۲۲,۷۵۱تومان $13.76B ۸۱۲.۹ همت $408.9M ۲۴.۱۶ همت 2.6%-9.62%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.75B ۶۳۵.۳ همت $466.6M ۲۷.۵۷ همت 1.78%-16.39%shiba-inu-chart
12$27.08۱,۶۰۰,۹۰۷تومان $10.66B ۶۲۹.۷ همت $293.5M ۱۷.۳۴ همت 3.76%-15.14%avalanche-chart
13$0.116472۶,۸۸۳تومان $10.16B ۶۰۰.۶ همت $286.6M ۱۶.۹۳ همت 1.12%0.06%tron-chart
14$5.88۳۴۷,۹۷۷تومان $8.467B ۵۰۰.۳ همت $257.7M ۱۵.۲۳ همت 0.23%-7.78%polkadot-new-chart
15$14.23۸۴۱,۰۶۸تومان $8.355B ۴۹۳.۷ همت $400.5M ۲۳.۶۷ همت 4.72%-6.39%chainlink-chart
16$390.12۲۳,۰۵۶,۵۴۶تومان $7.694B ۴۵۴.۷ همت $292.9M ۱۷.۳۱ همت 1.31%-12.50%bitcoin-cash-chart
17$10.09۵۹۶,۷۶۱تومان $6.058B ۳۵۸.۰ همت $301.0M ۱۷.۷۸ همت 3.75%4.05%uniswap-chart
18$0.571692۳۳,۷۸۷تومان $5.663B ۳۳۴.۶ همت $336.1M ۱۹.۸۶ همت 2.81%-8.02%polygon-chart
19$73.38۴,۳۳۶,۸۳۸تومان $5.479B ۳۲۳.۸ همت $433.4M ۲۵.۶۱ همت 1.05%-4.62%litecoin-chart
20$0.999948۵۹,۰۹۶تومان $5.348B ۳۱۶.۰ همت $530.1M ۳۱.۳۲ همت 0.01%-0.004%multi-collateral-dai-chart
21$5.72۳۳۸,۱۳۹تومان $5.299B ۳۱۳.۱ همت $2.032M ۱۲۰.۱ میلیارد ت 1.01%-3.13%unus-sed-leo-chart
22$4.97۲۹۴,۱۷۹تومان $5.424B ۳۲۰.۵ همت $414.4M ۲۴.۴۹ همت 5.24%-19.59%near-protocol-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.777B ۲۸۲.۳ همت $1.008B ۵۹.۵۵ همت 7.61%-11.88%pepe-chart
24$8.13۴۸۱,۰۰۰تومان $3.787B ۲۲۳.۸ همت $97.96M ۵.۷۸۹ همت 0.45%-19.92%internet-computer-chart
25$0.143928۸,۵۰۶تومان $3.449B ۲۰۳.۸ همت $81.03M ۴.۷۸۸ همت 0.53%-14.78%kaspa-chart
26$23.74۱,۴۰۳,۱۲۶تومان $3.504B ۲۰۷.۱ همت $205.1M ۱۲.۱۲ همت 4.23%-7.47%ethereum-classic-chart
27$170.06۱۰,۰۵۱,۱۳۴تومان $3.137B ۱۸۵.۴ همت $61.09M ۳.۶۱۰ همت 0.27%-3.10%monero-chart
28$6.89۴۰۷,۷۵۴تومان $3.112B ۱۸۳.۹ همت $211.1M ۱۲.۴۸ همت 1.94%-14.05%aptos-chart
29$7.79۴۶۰,۴۳۹تومان $3.028B ۱۷۸.۹ همت $263.7M ۱۵.۵۸ همت 9.73%-9.81%render-chart
30$0.080031۴,۷۲۹تومان $2.862B ۱۶۹.۱ همت $77.34M ۴.۵۷۱ همت 5.37%-10.35%hedera-chart
31$0.092310۵,۴۵۵تومان $2.687B ۱۵۸.۸ همت $86.11M ۵.۰۸۸ همت 1.57%-5.97%stellar-chart
32$0.822615۴۸,۶۱۶تومان $2.685B ۱۵۸.۷ همت $269.4M ۱۵.۹۲ همت 1.59%-7.24%mantle-chart
33$6.77۴۰۰,۲۵۲تومان $2.648B ۱۵۶.۵ همت $162.9M ۹.۶۲۹ همت 3.71%-10.78%cosmos-chart
34$42.56۲,۵۱۵,۴۲۳تومان $2.554B ۱۵۰.۹ همت $7.556M ۴۴۶.۵ میلیارد ت 2.4%-6.40%okb-chart
35$0.094051۵,۵۵۸تومان $2.499B ۱۴۷.۷ همت $13.17M ۷۷۸.۴ میلیارد ت 0.94%-8.59%cronos-chart
36$4.41۲۶۰,۶۸۳تومان $2.488B ۱۴۷.۰ همت $188.3M ۱۱.۱۳ همت 0.56%-18.16%filecoin-chart
37$0.999896۵۹,۰۹۳تومان $2.369B ۱۴۰.۰ همت $6.803B ۴۰۲.۰ همت 0.03%0.07%first-digital-usd-chart
38$1.66۹۸,۴۶۱تومان $2.445B ۱۴۴.۵ همت $148.4M ۸.۷۶۷ همت 3.91%-23.64%stacks-chart
39$0.809950۴۷,۸۶۸تومان $2.346B ۱۳۸.۶ همت $303.5M ۱۷.۹۳ همت 2.96%-14.46%arbitrum-chart
40$1.56۹۲,۲۹۶تومان $2.355B ۱۳۹.۲ همت $69.29M ۴.۰۹۴ همت 6.97%-15.33%immutable-x-chart
41$2,378.70۱۴۰,۵۸۱,۴۱۹تومان $2.209B ۱۳۰.۵ همت $114.9M ۶.۷۸۹ همت 9.34%3.68%maker-chart
42$2.03۱۲۰,۵۰۱تومان $2.037B ۱۲۰.۴ همت $525.9M ۳۱.۰۸ همت 0.9%-23.39%dogwifhat-chart
43$302.15۱۷,۸۵۷,۱۰۴تومان $2.101B ۱۲۴.۲ همت $72.27M ۴.۲۷۰ همت 8.8%-9.75%bittensor-chart
44$1.89۱۱۱,۸۸۵تومان $2.058B ۱۲۱.۶ همت $279.9M ۱۶.۵۴ همت 5.6%-8.72%optimism-ethereum-chart
45$2.35۱۳۹,۴۷۴تومان $2.107B ۱۲۴.۵ همت $321.5M ۱۹.۰۰ همت 19.46%23.34%lido-dao-chart
46$0.830171۴۹,۰۶۳تومان $2.014B ۱۱۹.۰ همت $194.9M ۱۱.۵۲ همت 3.26%-15.91%sui-chart
47$0.215821۱۲,۷۵۵تومان $2.061B ۱۲۱.۸ همت $97.12M ۵.۷۳۹ همت 8.08%-14.39%the-graph-chart
48$20.74۱,۲۲۵,۹۱۲تومان $1.937B ۱۱۴.۵ همت $166.5M ۹.۸۳۷ همت 0.71%-27.43%injective-chart
49$0.025745۱,۵۲۱تومان $1.872B ۱۱۰.۶ همت $48.21M ۲.۸۴۹ همت 1.35%-15.05%vechain-chart
50$27.40۱,۶۱۹,۶۶۶تومان $1.799B ۱۰۶.۳ همت $90.04M ۵.۳۲۱ همت 11.17%-17.72%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۳۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۰ درصد، ۱۸.۲۲ درصد و ۴.۷۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۹۳.۹۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.