تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,131۳,۸۴۵,۶۴۶,۵۸۳تومان $1.264T ۷۵.۷۷ هزار همت $9.002B ۵۳۹.۵ همت 0.16%-3.71%bitcoin-chart
2$3,478.36۲۰۸,۵۸۰,۱۲۱تومان $425.3B ۲۵.۴۹ هزار همت $7.834B ۴۶۹.۵ همت 0.37%-3.37%ethereum-chart
3$0.999385۵۹,۹۲۸تومان $112.9B ۶.۷۶۴ هزار همت $25.64B ۱.۵۳۶ هزار همت 0.02%-0.0005%tether-chart
4$585.20۳۵,۰۹۱,۶۱۳تومان $86.36B ۵.۱۷۵ هزار همت $1.414B ۸۴.۷۵ همت 0.14%-3.89%bnb-chart
5$132.08۷,۹۲۰,۷۲۷تومان $61.04B ۳.۶۵۸ هزار همت $826.6M ۴۹.۵۴ همت 1.56%-11.19%solana-chart
6$1.00۵۹,۹۶۶تومان $32.74B ۱.۹۶۲ هزار همت $2.179B ۱۳۰.۶ همت 0.005%-0.01%usd-coin-chart
7$0.482112۲۸,۹۰۹تومان $26.81B ۱.۶۰۷ هزار همت $431.0M ۲۵.۸۳ همت 1.04%-1.40%xrp-chart
8$7.70۴۶۱,۷۳۳تومان $18.93B ۱.۱۳۴ هزار همت $270.1M ۱۶.۱۹ همت 6.1%-4.19%toncoin-chart
9$0.122867۷,۳۶۷تومان $17.80B ۱.۰۶۶ هزار همت $323.6M ۱۹.۳۹ همت 1.08%-9.86%dogecoin-chart
10$0.386035۲۳,۱۴۸تومان $13.80B ۸۲۶.۹ همت $181.6M ۱۰.۸۸ همت 0.002%-6.93%cardano-chart
11$0.000017۱تومان $10.43B ۶۲۵.۱ همت $129.8M ۷.۷۸۰ همت 2.42%-15.46%shiba-inu-chart
12$0.119509۷,۱۶۶تومان $10.43B ۶۲۴.۸ همت $165.8M ۹.۹۳۳ همت 0.001%2.81%tron-chart
13$25.05۱,۵۰۲,۵۹۶تومان $9.866B ۵۹۱.۳ همت $309.4M ۱۸.۵۴ همت 2.63%-16.16%avalanche-chart
14$5.68۳۴۰,۶۹۳تومان $8.170B ۴۸۹.۶ همت $91.18M ۵.۴۶۴ همت 1.21%-10.74%polkadot-new-chart
15$13.39۸۰۳,۲۰۵تومان $8.145B ۴۸۸.۱ همت $172.9M ۱۰.۳۶ همت 1.66%-11.32%chainlink-chart
16$384.95۲۳,۰۸۳,۹۷۴تومان $7.593B ۴۵۵.۰ همت $158.9M ۹.۵۲۲ همت 2.53%-9.94%bitcoin-cash-chart
17$9.99۵۹۹,۱۴۶تومان $5.995B ۳۵۹.۲ همت $82.16M ۴.۹۲۴ همت 1.15%-13.46%uniswap-chart
18$0.566868۳۳,۹۹۲تومان $5.615B ۳۳۶.۵ همت $147.0M ۸.۸۰۷ همت 0.33%-8.25%polygon-chart
19$5.22۳۱۳,۴۲۳تومان $5.703B ۳۴۱.۸ همت $196.7M ۱۱.۷۹ همت 1.48%-7.48%near-protocol-chart
20$74.51۴,۴۶۸,۲۸۱تومان $5.564B ۳۳۳.۵ همت $186.2M ۱۱.۱۶ همت 0.05%-5.45%litecoin-chart
21$0.999981۵۹,۹۶۳تومان $5.348B ۳۲۰.۵ همت $232.1M ۱۳.۹۱ همت 0.01%0.006%multi-collateral-dai-chart
22$5.50۳۳۰,۳۷۷تومان $5.103B ۳۰۵.۸ همت $3.414M ۲۰۴.۶ میلیارد ت 0.42%-6.10%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.708B ۲۸۲.۱ همت $398.9M ۲۳.۹۰ همت 2.52%-9.32%pepe-chart
24$7.98۴۷۹,۰۲۷تومان $3.718B ۲۲۲.۸ همت $47.17M ۲.۸۲۷ همت 3.27%-14.76%internet-computer-chart
25$0.154848۹,۲۸۵تومان $3.717B ۲۲۲.۸ همت $47.98M ۲.۸۷۵ همت 3.1%-2.75%kaspa-chart
26$22.95۱,۳۷۶,۶۶۶تومان $3.389B ۲۰۳.۱ همت $82.48M ۴.۹۴۳ همت 1.9%-9.79%ethereum-classic-chart
27$6.76۴۰۵,۴۳۰تومان $3.055B ۱۸۳.۱ همت $72.07M ۴.۳۱۹ همت 1.95%-13.96%aptos-chart
28$162.27۹,۷۳۰,۸۷۸تومان $2.993B ۱۷۹.۴ همت $26.14M ۱.۵۶۶ همت 2.34%-8.62%monero-chart
29$7.11۴۲۶,۷۶۸تومان $2.766B ۱۶۵.۸ همت $87.55M ۵.۲۴۷ همت 3.64%-14.54%render-chart
30$0.077913۴,۶۷۲تومان $2.786B ۱۶۷.۰ همت $24.21M ۱.۴۵۱ همت 0.31%-9.03%hedera-chart
31$0.797725۴۷,۸۳۵تومان $2.612B ۱۵۶.۵ همت $87.90M ۵.۲۶۷ همت 0.99%-11.25%mantle-chart
32$0.090163۵,۴۰۶تومان $2.625B ۱۵۷.۳ همت $29.96M ۱.۷۹۵ همت 0.96%-8.75%stellar-chart
33$6.72۴۰۳,۰۷۴تومان $2.628B ۱۵۷.۵ همت $69.60M ۴.۱۷۱ همت 0.74%-6.44%cosmos-chart
34$0.794336۴۷,۶۳۲تومان $2.567B ۱۵۳.۸ همت $107.1M ۶.۴۱۷ همت 1.31%-13.98%arbitrum-chart
35$41.50۲,۴۸۸,۷۴۸تومان $2.490B ۱۴۹.۲ همت $2.448M ۱۴۶.۷ میلیارد ت 0.88%-10.26%okb-chart
36$0.091802۵,۵۰۴تومان $2.439B ۱۴۶.۲ همت $4.194M ۲۵۱.۳ میلیارد ت 1.31%-7.21%cronos-chart
37$4.33۲۵۹,۹۸۱تومان $2.448B ۱۴۶.۷ همت $85.90M ۵.۱۴۸ همت 1.25%-17.26%filecoin-chart
38$1.61۹۷,۰۹۲تومان $2.377B ۱۴۲.۵ همت $38.59M ۲.۳۱۳ همت 1.86%-15.30%stacks-chart
39$1.49۸۹,۷۸۲تومان $2.258B ۱۳۵.۳ همت $33.53M ۲.۰۰۹ همت 3.35%-12.36%immutable-x-chart
40$0.999858۵۹,۹۵۶تومان $2.290B ۱۳۷.۳ همت $1.298B ۷۷.۷۶ همت 0.008%0.09%first-digital-usd-chart
41$2,336.24۱۴۰,۰۹۲,۸۵۳تومان $2.170B ۱۳۰.۰ همت $105.3M ۶.۳۱۳ همت 5.08%-3.87%maker-chart
42$0.899996۵۳,۹۶۸تومان $2.184B ۱۳۰.۹ همت $128.4M ۷.۶۹۴ همت 0.28%-5.63%sui-chart
43$0.025387۱,۵۲۲تومان $2.056B ۱۲۳.۲ همت $26.24M ۱.۵۷۲ همت 2.76%-13.28%vechain-chart
44$0.209097۱۲,۵۳۸تومان $1.997B ۱۱۹.۶ همت $43.18M ۲.۵۸۸ همت 2.88%-11.36%the-graph-chart
45$1.76۱۰۵,۶۷۶تومان $1.977B ۱۱۸.۵ همت $113.4M ۶.۷۹۷ همت 1.98%-16.34%optimism-ethereum-chart
46$20.45۱,۲۲۶,۵۱۶تومان $1.910B ۱۱۴.۵ همت $67.08M ۴.۰۲۰ همت 3.24%-18.35%injective-chart
47$278.77۱۶,۷۱۶,۵۲۴تومان $1.944B ۱۱۶.۵ همت $32.60M ۱.۹۵۴ همت 0.05%-10.77%bittensor-chart
48$2.10۱۲۶,۳۶۱تومان $1.882B ۱۱۲.۸ همت $122.0M ۷.۳۱۲ همت 1.65%-3.11%lido-dao-chart
49$27.00۱,۶۱۹,۲۲۹تومان $1.773B ۱۰۶.۲ همت $39.96M ۲.۳۹۴ همت 1.72%-5.95%arweave-chart
50$1.63۹۷,۸۹۵تومان $1.631B ۹۷.۷۳ همت $242.3M ۱۴.۵۲ همت 7.99%-36.57%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۰ درصد، ۱۸.۲۱ درصد و ۴.۸۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۹۲۷.۶۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.