تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۷۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,620۳,۷۳۶,۴۴۳,۱۶۸تومان $1.275T ۷۳.۷۴ هزار همت $35.08B ۲.۰۲۹ هزار همت 0.43%12.50%bitcoin-chart
2$3,418.12۱۹۷,۶۳۹,۵۹۱تومان $410.9B ۲۳.۷۷ هزار همت $17.71B ۱.۰۲۵ هزار همت 1.28%10.30%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۸۲۸تومان $113.2B ۶.۵۵۱ هزار همت $65.11B ۳.۷۶۶ هزار همت 0.02%0.003%tether-chart
4$572.51۳۳,۱۰۳,۶۷۱تومان $84.49B ۴.۸۸۸ هزار همت $1.782B ۱۰۳.۱ همت 0.74%9.52%bnb-chart
5$156.36۹,۰۴۱,۳۲۸تومان $72.58B ۴.۱۹۹ هزار همت $2.390B ۱۳۸.۲ همت 3.41%11.00%solana-chart
6$1.00۵۷,۸۲۴تومان $33.80B ۱.۹۵۵ هزار همت $7.041B ۴۰۷.۳ همت 0.01%-0.007%usd-coin-chart
7$0.621104۳۵,۹۱۲تومان $34.66B ۲.۰۰۵ هزار همت $3.383B ۱۹۵.۷ همت 7.11%42.60%xrp-chart
8$7.17۴۱۵,۰۸۴تومان $18.03B ۱.۰۴۳ هزار همت $243.9M ۱۴.۱۱ همت 2.19%-1.08%toncoin-chart
9$0.122691۷,۰۹۴تومان $17.81B ۱.۰۳۰ هزار همت $763.8M ۴۴.۱۹ همت 2.58%13.65%dogecoin-chart
10$0.442244۲۵,۵۷۱تومان $15.87B ۹۱۸.۱ همت $393.1M ۲۲.۷۴ همت 0.41%15.00%cardano-chart
11$0.134268۷,۷۶۳تومان $11.70B ۶۷۶.۶ همت $296.4M ۱۷.۱۴ همت 0.3%2.14%tron-chart
12$0.000018۱تومان $11.06B ۶۴۰.۰ همت $438.2M ۲۵.۳۵ همت 3.44%14.84%shiba-inu-chart
13$27.97۱,۶۱۷,۴۸۵تومان $11.04B ۶۳۸.۷ همت $390.4M ۲۲.۵۸ همت 2.65%7.07%avalanche-chart
14$6.37۳۶۸,۸۰۵تومان $9.172B ۵۳۰.۶ همت $189.2M ۱۰.۹۵ همت 0.07%4.42%polkadot-new-chart
15$13.98۸۰۸,۵۱۴تومان $8.503B ۴۹۱.۹ همت $319.4M ۱۸.۴۸ همت 2.4%9.43%chainlink-chart
16$375.62۲۱,۷۱۹,۰۰۸تومان $7.413B ۴۲۸.۸ همت $332.3M ۱۹.۲۲ همت 3.55%11.75%bitcoin-cash-chart
17$6.23۳۶۰,۲۳۹تومان $6.870B ۳۹۷.۴ همت $368.9M ۲۱.۳۴ همت 0.77%34.28%near-protocol-chart
18$72.42۴,۱۸۷,۶۴۵تومان $5.415B ۳۱۳.۲ همت $299.5M ۱۷.۳۲ همت 0.65%9.01%litecoin-chart
19$5.78۳۳۴,۶۸۸تومان $5.360B ۳۱۰.۱ همت $902.8K ۵۲.۲۳ میلیارد ت 1.31%-0.008%unus-sed-leo-chart
20$0.554372۳۲,۰۵۴تومان $5.487B ۳۱۷.۴ همت $251.2M ۱۴.۵۳ همت 1.14%8.32%polygon-chart
21$0.999975۵۷,۸۱۹تومان $5.348B ۳۰۹.۴ همت $115.9M ۶.۷۰۴ همت 0.009%0.003%multi-collateral-dai-chart
22$0.000011۰.۶تومان $4.989B ۲۸۸.۶ همت $1.244B ۷۱.۹۶ همت 4.44%29.16%pepe-chart
23$8.01۴۶۳,۵۰۹تومان $4.810B ۲۷۸.۲ همت $181.2M ۱۰.۴۸ همت 2.24%-0.57%uniswap-chart
24$10.27۵۹۳,۹۰۵تومان $4.794B ۲۷۷.۳ همت $182.7M ۱۰.۵۷ همت 7.8%42.61%internet-computer-chart
25$0.177021۱۰,۲۳۵تومان $4.287B ۲۴۸.۰ همت $54.24M ۳.۱۳۸ همت 2.54%5.10%kaspa-chart
26$1.49۸۶,۴۲۵تومان $3.767B ۲۱۷.۹ همت $222.4M ۱۲.۸۶ همت 3.44%24.95%fetch-chart
27$23.12۱,۳۳۷,۳۱۴تومان $3.422B ۱۹۸.۰ همت $169.8M ۹.۸۲۴ همت 2.25%10.71%ethereum-classic-chart
28$7.23۴۱۸,۴۵۶تومان $3.380B ۱۹۵.۵ همت $120.1M ۶.۹۴۵ همت 1.93%18.54%aptos-chart
29$0.108878۶,۲۹۵تومان $3.191B ۱۸۴.۶ همت $147.8M ۸.۵۵۰ همت 1.51%25.03%stellar-chart
30$160.36۹,۲۷۲,۴۹۵تومان $2.958B ۱۷۱.۱ همت $79.84M ۴.۶۱۹ همت 1%2.21%monero-chart
31$1.89۱۰۹,۸۲۶تومان $2.801B ۱۶۲.۰ همت $154.1M ۸.۹۱۴ همت 0.27%25.80%stacks-chart
32$2,885.06۱۶۶,۸۱۷,۱۱۰تومان $2.684B ۱۵۵.۳ همت $166.1M ۹.۶۱۰ همت 2.72%25.37%maker-chart
33$0.076287۴,۴۱۱تومان $2.731B ۱۵۸.۰ همت $52.84M ۳.۰۵۷ همت 0.76%15.63%hedera-chart
34$4.62۲۶۷,۲۱۳تومان $2.641B ۱۵۲.۸ همت $189.7M ۱۰.۹۸ همت 0.99%17.38%filecoin-chart
35$6.92۴۰۰,۳۰۶تومان $2.717B ۱۵۷.۲ همت $189.5M ۱۰.۹۶ همت 5.84%6.57%render-chart
36$6.58۳۸۰,۷۱۶تومان $2.574B ۱۴۸.۹ همت $132.9M ۷.۶۸۹ همت 0.96%9.58%cosmos-chart
37$42.69۲,۴۶۸,۸۴۵تومان $2.562B ۱۴۸.۲ همت $4.808M ۲۷۸.۲ میلیارد ت 0.4%16.01%okb-chart
38$0.031545۱,۸۲۳تومان $2.555B ۱۴۷.۸ همت $34.48M ۱.۹۹۴ همت 0.42%21.51%vechain-chart
39$0.094207۵,۴۴۷تومان $2.503B ۱۴۴.۸ همت $8.451M ۴۸۸.۹ میلیارد ت 0.56%11.33%cronos-chart
40$0.770813۴۴,۵۶۹تومان $2.518B ۱۴۵.۷ همت $237.4M ۱۳.۷۴ همت 0.71%12.64%mantle-chart
41$0.755663۴۳,۶۹۳تومان $2.442B ۱۴۱.۳ همت $257.1M ۱۴.۸۷ همت 0.49%6.00%arbitrum-chart
42$26.62۱,۵۳۹,۲۰۵تومان $2.486B ۱۴۳.۸ همت $189.5M ۱۰.۹۶ همت 10.39%28.59%injective-chart
43$1.61۹۳,۴۲۱تومان $2.489B ۱۴۴.۰ همت $70.65M ۴.۰۸۷ همت 7.22%26.06%immutable-x-chart
44$2.14۱۲۳,۹۵۶تومان $2.141B ۱۲۳.۹ همت $426.1M ۲۴.۶۵ همت 2.37%30.82%dogwifhat-chart
45$0.852805۴۹,۳۱۰تومان $2.142B ۱۲۳.۹ همت $148.9M ۸.۶۱۱ همت 2.46%16.43%sui-chart
46$322.20۱۸,۶۳۰,۴۰۵تومان $2.283B ۱۳۲.۱ همت $70.27M ۴.۰۶۵ همت 7.57%23.92%bittensor-chart
47$0.214977۱۲,۴۳۰تومان $2.053B ۱۱۸.۷ همت $67.11M ۳.۸۸۲ همت 0.33%15.48%the-graph-chart
48$1.83۱۰۵,۹۵۲تومان $2.055B ۱۱۸.۹ همت $228.9M ۱۳.۲۴ همت 0.39%10.87%optimism-ethereum-chart
49$31.24۱,۸۰۶,۷۹۷تومان $2.052B ۱۱۸.۷ همت $155.3M ۸.۹۸۴ همت 7.97%38.13%arweave-chart
50$1.00۵۷,۸۷۳تومان $1.965B ۱۱۳.۷ همت $4.169B ۲۴۱.۱ همت 0.09%0.10%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۷۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۸۰ درصد، ۱۷.۳۷ درصد و ۴.۷۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۸۴۷.۶۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.