تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$69,391۳,۹۷۵,۰۴۶,۴۳۲تومان $1.367T ۷۸.۱۸ هزار همت $15.26B ۸۷۲.۷ همت 0.96%3.22%bitcoin-chart
2$3,792.87۲۱۷,۲۷۰,۸۳۹تومان $455.7B ۲۶.۰۵ هزار همت $9.760B ۵۵۸.۱ همت 1.21%21.70%ethereum-chart
3$0.999709۵۷,۲۶۷تومان $111.9B ۶.۳۹۹ هزار همت $39.77B ۲.۲۷۴ هزار همت 0.01%-0.04%tether-chart
4$602.89۳۴,۵۳۶,۳۶۸تومان $88.98B ۵.۰۸۸ هزار همت $1.372B ۷۸.۴۸ همت 0.26%3.96%bnb-chart
5$166.36۹,۵۲۹,۸۶۷تومان $74.76B ۴.۲۷۵ هزار همت $1.883B ۱۰۷.۷ همت 1.71%-4.05%solana-chart
6$0.999948۵۷,۲۸۱تومان $32.74B ۱.۸۷۲ هزار همت $2.933B ۱۶۷.۷ همت 0.02%-0.01%usd-coin-chart
7$0.538782۳۰,۸۶۳تومان $29.86B ۱.۷۰۸ هزار همت $607.0M ۳۴.۷۱ همت 0.6%3.40%xrp-chart
8$0.172459۹,۸۷۹تومان $24.91B ۱.۴۲۴ هزار همت $1.755B ۱۰۰.۴ همت 4.53%11.88%dogecoin-chart
9$6.35۳۶۳,۸۷۵تومان $22.07B ۱.۲۶۲ هزار همت $128.7M ۷.۳۵۸ همت 0.34%-2.40%toncoin-chart
10$0.460639۲۶,۳۸۷تومان $16.44B ۹۴۰.۰ همت $233.8M ۱۳.۳۷ همت 0.23%-3.99%cardano-chart
11$37.78۲,۱۶۴,۴۴۶تومان $14.85B ۸۴۸.۹ همت $224.4M ۱۲.۸۳ همت 1.35%2.37%avalanche-chart
12$0.000024۱تومان $14.64B ۸۳۷.۲ همت $397.7M ۲۲.۷۴ همت 0.43%0.02%shiba-inu-chart
13$7.44۴۲۶,۴۷۳تومان $10.71B ۶۱۲.۱ همت $144.1M ۸.۲۳۹ همت 2.19%4.78%polkadot-new-chart
14$17.67۱,۰۱۲,۲۱۴تومان $10.37B ۵۹۳.۲ همت $401.3M ۲۲.۹۵ همت 3.4%7.14%chainlink-chart
15$0.113873۶,۵۲۳تومان $9.954B ۵۶۹.۲ همت $246.6M ۱۴.۱۰ همت 0.96%-6.95%tron-chart
16$492.81۲۸,۲۳۰,۶۹۲تومان $9.714B ۵۵۵.۵ همت $275.0M ۱۵.۷۲ همت 0.45%0.47%bitcoin-cash-chart
17$8.14۴۶۶,۴۲۷تومان $8.789B ۵۰۲.۶ همت $496.3M ۲۸.۳۸ همت 2.82%2.35%near-protocol-chart
18$0.726939۴۱,۶۴۲تومان $7.194B ۴۱۱.۴ همت $171.8M ۹.۸۲۵ همت 0.3%3.04%polygon-chart
19$11.39۶۵۲,۷۶۹تومان $6.825B ۳۹۰.۳ همت $495.3M ۲۸.۳۲ همت 4.98%43.89%uniswap-chart
20$85.00۴,۸۶۹,۱۷۹تومان $6.339B ۳۶۲.۵ همت $252.7M ۱۴.۴۵ همت 0.36%1.20%litecoin-chart
21$0.000015۰.۸تومان $6.384B ۳۶۵.۰ همت $1.809B ۱۰۳.۴ همت 0.93%60.45%pepe-chart
22$12.30۷۰۵,۰۸۶تومان $5.715B ۳۲۶.۸ همت $57.18M ۳.۲۷۰ همت 0.31%-6.79%internet-computer-chart
23$5.99۳۴۳,۱۸۷تومان $5.550B ۳۱۷.۳ همت $3.772M ۲۱۵.۷ میلیارد ت 0.09%1.35%unus-sed-leo-chart
24$0.999896۵۷,۲۷۸تومان $5.347B ۳۰۵.۸ همت $174.5M ۹.۹۷۶ همت 0.01%-0.003%multi-collateral-dai-chart
25$32.00۱,۸۳۳,۴۱۱تومان $4.713B ۲۶۹.۵ همت $235.5M ۱۳.۴۷ همت 0.33%12.54%ethereum-classic-chart
26$9.13۵۲۳,۱۷۱تومان $3.980B ۲۲۷.۶ همت $84.40M ۴.۸۲۶ همت 0.85%6.83%aptos-chart
27$10.14۵۸۰,۹۹۱تومان $3.942B ۲۲۵.۴ همت $153.5M ۸.۷۷۷ همت 1.58%-4.09%render-chart
28$0.107839۶,۱۷۷تومان $3.855B ۲۲۰.۴ همت $33.76M ۱.۹۳۰ همت 0.66%-5.53%hedera-chart
29$2.43۱۳۹,۴۹۸تومان $3.610B ۲۰۶.۴ همت $48.61M ۲.۷۷۹ همت 3.25%2.22%immutable-x-chart
30$5.97۳۴۲,۱۰۸تومان $3.323B ۱۹۰.۰ همت $143.5M ۸.۲۰۴ همت 2.05%1.63%filecoin-chart
31$0.139371۷,۹۸۳تومان $3.309B ۱۸۹.۲ همت $32.72M ۱.۸۷۱ همت 4.76%13.16%kaspa-chart
32$8.45۴۸۴,۴۹۳تومان $3.306B ۱۸۹.۱ همت $73.27M ۴.۱۹۰ همت 0.26%-0.26%cosmos-chart
33$1.01۵۸,۱۸۹تومان $3.316B ۱۸۹.۶ همت $50.03M ۲.۸۶۱ همت 0.01%4.33%mantle-chart
34$0.120746۶,۹۱۶تومان $3.208B ۱۸۳.۵ همت $7.439M ۴۲۵.۴ میلیارد ت 0.21%-3.35%cronos-chart
35$0.110527۶,۳۳۱تومان $3.203B ۱۸۳.۱ همت $38.41M ۲.۱۹۶ همت 0.46%2.64%stellar-chart
36$1.19۶۸,۶۸۱تومان $3.182B ۱۸۲.۰ همت $380.0M ۲۱.۷۳ همت 0.03%18.54%arbitrum-chart
37$0.999262۵۷,۲۴۱تومان $3.137B ۱۷۹.۴ همت $3.388B ۱۹۳.۷ همت 0.01%-0.02%first-digital-usd-chart
38$0.325840۱۸,۶۶۵تومان $3.098B ۱۷۷.۲ همت $76.44M ۴.۳۷۱ همت 0.71%5.08%the-graph-chart
39$3.08۱۷۶,۸۱۹تومان $3.083B ۱۷۶.۳ همت $721.9M ۴۱.۲۸ همت 5.92%18.80%dogwifhat-chart
40$48.53۲,۷۸۰,۲۸۸تومان $2.912B ۱۶۶.۵ همت $4.577M ۲۶۱.۷ میلیارد ت 0.63%-3.08%okb-chart
41$1.99۱۱۴,۳۰۹تومان $2.916B ۱۶۶.۸ همت $62.65M ۳.۵۸۳ همت 0.85%-2.59%stacks-chart
42$427.29۲۴,۴۷۷,۳۸۹تومان $2.918B ۱۶۶.۹ همت $17.73M ۱.۰۱۴ همت 2.37%10.23%bittensor-chart
43$2.55۱۴۶,۶۱۸تومان $2.782B ۱۵۹.۱ همت $243.0M ۱۳.۹۰ همت 0.98%0.33%optimism-ethereum-chart
44$40.22۲,۳۰۴,۱۱۴تومان $2.633B ۱۵۰.۵ همت $38.24M ۲.۱۸۶ همت 1.1%-14.68%arweave-chart
45$142.02۸,۱۳۵,۶۵۲تومان $2.619B ۱۴۹.۸ همت $31.95M ۱.۸۲۷ همت 0.28%4.93%monero-chart
46$2,816.15۱۶۱,۳۲۰,۷۶۲تومان $2.612B ۱۴۹.۴ همت $53.43M ۳.۰۵۵ همت 1.09%0.23%maker-chart
47$0.035335۲,۰۲۴تومان $2.569B ۱۴۶.۹ همت $37.89M ۲.۱۶۶ همت 0.42%0.51%vechain-chart
48$1.04۵۹,۹۳۰تومان $2.447B ۱۳۹.۹ همت $107.3M ۶.۱۳۸ همت 1.82%-2.48%sui-chart
49$2.33۱۳۳,۵۵۵تومان $2.331B ۱۳۳.۳ همت $19.02M ۱.۰۸۸ همت 0.87%5.60%theta-network-chart
50$25.28۱,۴۴۸,۶۹۷تومان $2.362B ۱۳۵.۱ همت $42.77M ۲.۴۴۶ همت 1.25%1.18%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۱۹ درصد، ۱۷.۷۱ درصد و ۴.۳۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۱۸۱.۰۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.