تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,229۳,۸۶۰,۶۳۰,۱۷۶تومان $1.286T ۷۶.۰۸ هزار همت $39.51B ۲.۳۳۷ هزار همت 2.01%-3.10%bitcoin-chart
2$3,483.61۲۰۶,۱۷۷,۴۶۸تومان $426.0B ۲۵.۲۰ هزار همت $21.03B ۱.۲۴۴ هزار همت 1.17%-0.44%ethereum-chart
3$0.999353۵۹,۱۴۶تومان $112.5B ۶.۶۵۴ هزار همت $78.80B ۴.۶۶۲ هزار همت 0.007%-0.05%tether-chart
4$588.79۳۴,۸۴۷,۷۳۹تومان $86.90B ۵.۱۴۱ هزار همت $2.266B ۱۳۴.۱ همت 2.92%-2.51%bnb-chart
5$137.51۸,۱۳۸,۹۳۴تومان $63.52B ۳.۷۵۸ هزار همت $4.044B ۲۳۹.۳ همت 4.36%-7.98%solana-chart
6$0.999899۵۹,۱۷۹تومان $32.81B ۱.۹۴۱ هزار همت $7.155B ۴۲۳.۳ همت 0.002%-0.01%usd-coin-chart
7$0.491024۲۹,۰۶۱تومان $27.29B ۱.۶۱۴ هزار همت $2.043B ۱۲۰.۸ همت 3.12%2.24%xrp-chart
8$0.122373۷,۲۴۲تومان $17.72B ۱.۰۴۸ هزار همت $1.424B ۸۴.۲۵ همت 5.94%-11.67%dogecoin-chart
9$7.18۴۲۵,۲۰۵تومان $17.52B ۱.۰۳۶ هزار همت $493.5M ۲۹.۱۹ همت 6.82%3.47%toncoin-chart
10$0.382181۲۲,۶۱۹تومان $13.66B ۸۰۷.۹ همت $591.3M ۳۴.۹۸ همت 5.76%-9.33%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.75B ۶۳۵.۹ همت $605.5M ۳۵.۸۲ همت 6.54%-16.63%shiba-inu-chart
12$26.53۱,۵۷۰,۶۰۳تومان $10.44B ۶۱۷.۵ همت $450.3M ۲۶.۶۴ همت 7.54%-15.68%avalanche-chart
13$0.115487۶,۸۳۵تومان $10.08B ۵۹۶.۲ همت $348.8M ۲۰.۶۴ همت 1.26%-1.04%tron-chart
14$5.77۳۴۱,۸۶۹تومان $8.306B ۴۹۱.۴ همت $350.8M ۲۰.۷۶ همت 5.92%-8.98%polkadot-new-chart
15$13.91۸۲۳,۵۰۸تومان $8.169B ۴۸۳.۳ همت $537.6M ۳۱.۸۰ همت 4.82%-7.17%chainlink-chart
16$389.37۲۳,۰۴۴,۹۱۸تومان $7.679B ۴۵۴.۳ همت $417.6M ۲۴.۷۱ همت 7.91%-12.73%bitcoin-cash-chart
17$9.71۵۷۵,۲۶۹تومان $5.831B ۳۴۵.۰ همت $275.9M ۱۶.۳۲ همت 9.6%8.31%uniswap-chart
18$4.73۲۸۰,۳۹۴تومان $5.162B ۳۰۵.۴ همت $499.2M ۲۹.۵۳ همت 8.78%-22.57%near-protocol-chart
19$0.554933۳۲,۸۴۳تومان $5.492B ۳۲۴.۹ همت $499.9M ۲۹.۵۷ همت 5.86%-10.28%polygon-chart
20$72.57۴,۲۹۵,۴۶۶تومان $5.418B ۳۲۰.۵ همت $615.9M ۳۶.۴۴ همت 5.75%-6.07%litecoin-chart
21$5.73۳۳۹,۳۲۲تومان $5.310B ۳۱۴.۱ همت $3.190M ۱۸۸.۷ میلیارد ت 0.12%-3.09%unus-sed-leo-chart
22$0.999920۵۹,۱۸۰تومان $5.347B ۳۱۶.۴ همت $697.8M ۴۱.۲۸ همت 0.01%-0.008%multi-collateral-dai-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.588B ۲۷۱.۴ همت $1.114B ۶۵.۹۱ همت 4.16%-15.78%pepe-chart
24$8.22۴۸۶,۸۰۰تومان $3.827B ۲۲۶.۴ همت $137.2M ۸.۱۱۷ همت 7.8%-19.05%internet-computer-chart
25$0.143494۸,۴۹۲تومان $3.438B ۲۰۳.۴ همت $111.2M ۶.۵۸۰ همت 6.74%-12.54%kaspa-chart
26$23.12۱,۳۶۸,۴۶۲تومان $3.412B ۲۰۱.۹ همت $298.5M ۱۷.۶۶ همت 4.6%-9.92%ethereum-classic-chart
27$6.83۴۰۴,۶۱۳تومان $3.083B ۱۸۲.۴ همت $283.7M ۱۶.۷۸ همت 9.44%-14.14%aptos-chart
28$172.00۱۰,۱۸۰,۱۱۲تومان $3.173B ۱۸۷.۷ همت $60.80M ۳.۵۹۷ همت 0.75%-1.02%monero-chart
29$7.31۴۳۲,۸۵۳تومان $2.842B ۱۶۸.۲ همت $307.2M ۱۸.۱۷ همت 6.62%-11.18%render-chart
30$0.078017۴,۶۱۷تومان $2.790B ۱۶۵.۰ همت $110.4M ۶.۵۳۴ همت 3.46%-10.81%hedera-chart
31$4.36۲۵۸,۰۹۷تومان $2.459B ۱۴۵.۵ همت $306.7M ۱۸.۱۴ همت 12.51%-19.34%filecoin-chart
32$0.812035۴۸,۰۶۰تومان $2.651B ۱۵۶.۸ همت $299.2M ۱۷.۷۰ همت 4.73%-7.73%mantle-chart
33$0.091628۵,۴۲۳تومان $2.667B ۱۵۷.۸ همت $133.5M ۷.۸۹۹ همت 5.55%-5.52%stellar-chart
34$6.69۳۹۵,۹۴۷تومان $2.615B ۱۵۴.۷ همت $236.8M ۱۴.۰۱ همت 5.27%-11.22%cosmos-chart
35$1.62۹۶,۱۱۶تومان $2.383B ۱۴۱.۰ همت $171.3M ۱۰.۱۴ همت 8.72%-26.11%stacks-chart
36$42.55۲,۵۱۸,۴۰۴تومان $2.553B ۱۵۱.۰ همت $9.077M ۵۳۷.۰ میلیارد ت 6.55%-6.22%okb-chart
37$0.794313۴۷,۰۱۱تومان $2.301B ۱۳۶.۱ همت $436.0M ۲۵.۷۹ همت 8.48%-15.24%arbitrum-chart
38$0.092835۵,۴۹۴تومان $2.467B ۱۴۵.۹ همت $25.63M ۱.۵۱۶ همت 1.77%-8.01%cronos-chart
39$2.07۱۲۲,۶۰۵تومان $2.069B ۱۲۲.۴ همت $609.4M ۳۶.۰۵ همت 11.82%-18.82%dogwifhat-chart
40$1.47۸۷,۱۴۸تومان $2.220B ۱۳۱.۴ همت $88.11M ۵.۲۱۳ همت 9.53%-19.87%immutable-x-chart
41$0.999914۵۹,۱۷۹تومان $2.381B ۱۴۰.۹ همت $7.785B ۴۶۰.۶ همت 0.002%0.04%first-digital-usd-chart
42$0.806365۴۷,۷۲۴تومان $1.956B ۱۱۵.۷ همت $279.3M ۱۶.۵۲ همت 10.65%-19.38%sui-chart
43$20.38۱,۲۰۶,۲۷۵تومان $1.904B ۱۱۲.۶ همت $220.1M ۱۳.۰۲ همت 6.43%-26.98%injective-chart
44$1.82۱۰۷,۸۰۲تومان $1.980B ۱۱۷.۱ همت $330.5M ۱۹.۵۵ همت 6.54%-11.61%optimism-ethereum-chart
45$2,223.23۱۳۱,۵۸۱,۸۹۰تومان $2.065B ۱۲۲.۱ همت $90.26M ۵.۳۳۹ همت 3.52%-1.89%maker-chart
46$0.202019۱۱,۹۵۶تومان $1.929B ۱۱۴.۱ همت $113.9M ۶.۷۳۷ همت 6.42%-17.09%the-graph-chart
47$0.025737۱,۵۲۳تومان $1.872B ۱۱۰.۷ همت $70.37M ۴.۱۶۳ همت 6.71%-13.80%vechain-chart
48$287.67۱۷,۰۲۶,۳۰۷تومان $2.000B ۱۱۸.۳ همت $80.93M ۴.۷۸۸ همت 1.42%-11.80%bittensor-chart
49$0.015749۹۳۲تومان $1.618B ۹۵.۶۹ همت $769.2M ۴۵.۵۱ همت 8.83%-1.52%notcoin-chart
50$0.000168۹تومان $1.609B ۹۵.۱۸ همت $320.3M ۱۸.۹۵ همت 8.63%-30.18%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۵۹ درصد، ۱۸.۰۸ درصد و ۴.۷۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۵۹.۳۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.