تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,358۳,۸۷۸,۹۱۹,۵۱۰تومان $1.288T ۷۶.۲۱ هزار همت $34.32B ۲.۰۳۰ هزار همت 1.35%-3.97%bitcoin-chart
2$3,431.35۲۰۳,۶۴۳,۷۶۴تومان $419.6B ۲۴.۸۲ هزار همت $20.44B ۱.۲۰۹ هزار همت 4.34%-4.42%ethereum-chart
3$1.00۵۹,۳۴۸تومان $112.6B ۶.۶۵۷ هزار همت $71.79B ۴.۲۴۶ هزار همت 0.03%0.02%tether-chart
4$594.94۳۵,۳۰۸,۹۸۱تومان $87.80B ۵.۱۹۴ هزار همت $2.075B ۱۲۲.۷ همت 1.71%-3.82%bnb-chart
5$135.12۸,۰۱۹,۱۹۹تومان $62.40B ۳.۶۹۱ هزار همت $3.231B ۱۹۱.۱ همت 8.71%-13.18%solana-chart
6$1.00۵۹,۳۸۷تومان $32.57B ۱.۹۲۶ هزار همت $6.599B ۳۹۰.۳ همت 0.03%0.06%usd-coin-chart
7$0.489686۲۹,۰۶۱تومان $27.21B ۱.۶۱۰ هزار همت $2.439B ۱۴۴.۳ همت 0.61%0.89%xrp-chart
8$0.120670۷,۱۶۱تومان $17.47B ۱.۰۳۳ هزار همت $1.396B ۸۲.۵۵ همت 10.73%-14.50%dogecoin-chart
9$7.43۴۴۱,۴۶۰تومان $18.14B ۱.۰۷۳ هزار همت $455.3M ۲۶.۹۳ همت 5.64%6.11%toncoin-chart
10$0.376510۲۲,۳۴۵تومان $13.45B ۷۹۵.۸ همت $552.5M ۳۲.۶۸ همت 9.1%-12.74%cardano-chart
11$0.000017۱تومان $10.57B ۶۲۵.۱ همت $573.7M ۳۳.۹۳ همت 12.44%-19.50%shiba-inu-chart
12$26.47۱,۵۷۱,۲۰۸تومان $10.41B ۶۱۶.۰ همت $440.5M ۲۶.۰۶ همت 10.38%-16.30%avalanche-chart
13$0.114376۶,۷۸۸تومان $9.982B ۵۹۰.۴ همت $378.2M ۲۲.۳۷ همت 2.79%-2.46%tron-chart
14$5.70۳۳۸,۶۱۲تومان $8.204B ۴۸۵.۳ همت $259.6M ۱۵.۳۵ همت 9.54%-10.29%polkadot-new-chart
15$13.68۸۱۲,۳۳۸تومان $8.036B ۴۷۵.۳ همت $461.2M ۲۷.۲۸ همت 7.94%-11.61%chainlink-chart
16$392.67۲۳,۳۰۴,۶۲۲تومان $7.744B ۴۵۸.۱ همت $359.6M ۲۱.۲۷ همت 6.95%-13.25%bitcoin-cash-chart
17$10.03۵۹۵,۳۸۵تومان $6.019B ۳۵۶.۰ همت $274.9M ۱۶.۲۶ همت 9.41%2.14%uniswap-chart
18$4.78۲۸۳,۸۷۳تومان $5.211B ۳۰۸.۲ همت $438.1M ۲۵.۹۱ همت 14.2%-22.55%near-protocol-chart
19$0.544384۳۲,۳۰۸تومان $5.388B ۳۱۸.۷ همت $408.3M ۲۴.۱۵ همت 10.78%-14.27%polygon-chart
20$73.20۴,۳۴۴,۵۶۳تومان $5.465B ۳۲۳.۳ همت $536.0M ۳۱.۷۱ همت 6.74%-5.60%litecoin-chart
21$5.73۳۴۰,۱۹۴تومان $5.309B ۳۱۴.۰ همت $2.340M ۱۳۸.۴ میلیارد ت 2.91%-2.07%unus-sed-leo-chart
22$0.999975۵۹,۳۴۶تومان $5.348B ۳۱۶.۳ همت $410.5M ۲۴.۲۸ همت 0.008%0.007%multi-collateral-dai-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.383B ۲۵۹.۲ همت $1.003B ۵۹.۳۶ همت 12.26%-9.69%pepe-chart
24$8.13۴۸۳,۰۱۴تومان $3.787B ۲۲۴.۰ همت $123.1M ۷.۲۸۴ همت 12.84%-23.53%internet-computer-chart
25$0.143704۸,۵۲۸تومان $3.442B ۲۰۳.۶ همت $90.85M ۵.۳۷۴ همت 8.04%-9.56%kaspa-chart
26$22.52۱,۳۳۶,۵۵۷تومان $3.323B ۱۹۶.۶ همت $264.0M ۱۵.۶۲ همت 9.93%-13.14%ethereum-classic-chart
27$6.81۴۰۴,۵۹۵تومان $3.074B ۱۸۱.۸ همت $218.4M ۱۲.۹۲ همت 11.77%-15.77%aptos-chart
28$173.09۱۰,۲۷۲,۵۹۵تومان $3.193B ۱۸۸.۹ همت $63.39M ۳.۷۵۰ همت 0.82%-2.40%monero-chart
29$7.17۴۲۵,۷۰۳تومان $2.788B ۱۶۴.۹ همت $285.1M ۱۶.۸۷ همت 12.68%-14.02%render-chart
30$0.076686۴,۵۵۱تومان $2.742B ۱۶۲.۲ همت $101.5M ۶.۰۰۵ همت 9.15%-11.98%hedera-chart
31$4.40۲۶۱,۳۱۸تومان $2.483B ۱۴۶.۹ همت $284.5M ۱۶.۸۳ همت 14.62%-21.16%filecoin-chart
32$0.812184۴۸,۲۰۱تومان $2.651B ۱۵۶.۸ همت $256.7M ۱۵.۱۸ همت 8.38%-9.51%mantle-chart
33$0.091430۵,۴۲۶تومان $2.659B ۱۵۷.۳ همت $126.9M ۷.۵۰۹ همت 7.2%-6.81%stellar-chart
34$6.54۳۸۸,۱۴۴تومان $2.557B ۱۵۱.۲ همت $191.1M ۱۱.۳۰ همت 8.17%-14.54%cosmos-chart
35$1.60۹۵,۳۹۸تومان $2.359B ۱۳۹.۵ همت $181.9M ۱۰.۷۶ همت 12.44%-25.29%stacks-chart
36$43.83۲,۶۰۱,۶۰۹تومان $2.630B ۱۵۵.۶ همت $5.554M ۳۲۸.۵ میلیارد ت 4.31%-4.46%okb-chart
37$0.784417۴۶,۵۵۳تومان $2.272B ۱۳۴.۴ همت $374.8M ۲۲.۱۷ همت 13.25%-16.28%arbitrum-chart
38$0.092434۵,۴۸۵تومان $2.456B ۱۴۵.۳ همت $22.82M ۱.۳۵۰ همت 4.8%-10.53%cronos-chart
39$2.12۱۲۶,۲۵۸تومان $2.125B ۱۲۵.۷ همت $477.2M ۲۸.۲۳ همت 15.22%-17.28%dogwifhat-chart
40$1.52۹۰,۳۹۵تومان $2.297B ۱۳۵.۹ همت $82.02M ۴.۸۵۲ همت 8.61%-19.99%immutable-x-chart
41$0.999700۵۹,۳۳۰تومان $2.442B ۱۴۴.۴ همت $6.847B ۴۰۵.۰ همت 0.02%0.12%first-digital-usd-chart
42$0.814206۴۸,۳۲۱تومان $1.975B ۱۱۶.۸ همت $258.2M ۱۵.۲۷ همت 14.89%-19.48%sui-chart
43$19.76۱,۱۷۳,۳۰۰تومان $1.847B ۱۰۹.۲ همت $267.9M ۱۵.۸۵ همت 18.11%-30.55%injective-chart
44$1.78۱۰۵,۸۶۰تومان $1.939B ۱۱۴.۷ همت $319.6M ۱۸.۹۰ همت 13.28%-15.88%optimism-ethereum-chart
45$2,195.85۱۳۰,۳۱۹,۴۵۵تومان $2.039B ۱۲۰.۶ همت $80.67M ۴.۷۷۱ همت 8.13%-5.75%maker-chart
46$0.199467۱۱,۸۳۸تومان $1.905B ۱۱۲.۷ همت $102.8M ۶.۰۸۳ همت 12.44%-20.78%the-graph-chart
47$0.025329۱,۵۰۳تومان $1.842B ۱۰۸.۹ همت $55.02M ۳.۲۵۵ همت 12.19%-15.83%vechain-chart
48$269.12۱۵,۹۷۱,۹۴۴تومان $1.870B ۱۱۰.۶ همت $58.69M ۳.۴۷۱ همت 9.84%-20.25%bittensor-chart
49$0.015744۹۳۴تومان $1.617B ۹۵.۶۴ همت $962.0M ۵۶.۹۰ همت 16.55%-3.91%notcoin-chart
50$0.000168۹تومان $1.610B ۹۵.۲۵ همت $323.2M ۱۹.۱۲ همت 14.39%-32.37%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۸۴ درصد، ۱۷.۷۹ درصد و ۴.۸۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۴۹.۶۰ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.