تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۸۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$69,621۳,۹۶۱,۱۶۹,۹۸۶تومان $1.372T ۷۸.۰۸ هزار همت $35.53B ۲.۰۲۲ هزار همت 5.14%10.30%bitcoin-chart
2$3,542.49۲۰۱,۵۵۳,۶۳۶تومان $425.5B ۲۴.۲۲ هزار همت $21.72B ۱.۲۳۶ هزار همت 15.19%19.73%ethereum-chart
3$1.00۵۶,۹۲۱تومان $111.5B ۶.۳۴۶ هزار همت $68.32B ۳.۸۸۹ هزار همت 0.02%0.04%tether-chart
4$590.66۳۳,۶۰۶,۳۳۶تومان $87.17B ۴.۹۶۲ هزار همت $1.805B ۱۰۲.۷ همت 2.85%-0.77%bnb-chart
5$185.19۱۰,۵۳۷,۱۲۴تومان $83.15B ۴.۷۳۳ هزار همت $4.017B ۲۲۸.۶ همت 8.93%24.25%solana-chart
6$0.999877۵۶,۸۸۹تومان $33.28B ۱.۸۹۴ هزار همت $7.843B ۴۴۶.۵ همت 0.02%-0.01%usd-coin-chart
7$0.532944۳۰,۳۲۲تومان $29.47B ۱.۶۷۷ هزار همت $1.166B ۶۶.۳۵ همت 4.71%4.95%xrp-chart
8$6.59۳۷۵,۵۰۲تومان $22.93B ۱.۳۰۵ هزار همت $220.8M ۱۲.۵۷ همت 4.41%-7.62%toncoin-chart
9$0.157866۸,۹۸۱تومان $22.79B ۱.۲۹۷ هزار همت $1.055B ۶۰.۰۶ همت 5.92%4.68%dogecoin-chart
10$0.489879۲۷,۸۷۲تومان $17.48B ۹۹۵.۰ همت $445.9M ۲۵.۳۸ همت 4.23%10.95%cardano-chart
11$0.000024۱تومان $14.71B ۸۳۷.۵ همت $507.2M ۲۸.۸۷ همت 4.55%5.94%shiba-inu-chart
12$38.69۲,۲۰۱,۷۹۹تومان $14.82B ۸۴۳.۵ همت $494.0M ۲۸.۱۲ همت 8.22%17.77%avalanche-chart
13$0.122999۶,۹۹۸تومان $10.75B ۶۱۲.۲ همت $262.8M ۱۴.۹۶ همت 1.35%-2.55%tron-chart
14$7.43۴۲۳,۱۲۱تومان $10.69B ۶۰۸.۷ همت $210.2M ۱۱.۹۷ همت 7.02%10.90%polkadot-new-chart
15$17.05۹۷۰,۵۲۴تومان $10.01B ۵۷۰.۱ همت $728.5M ۴۱.۴۷ همت 2.81%26.09%chainlink-chart
16$503.66۲۸,۶۵۶,۵۶۰تومان $9.926B ۵۶۵.۰ همت $524.8M ۲۹.۸۷ همت 3.45%13.85%bitcoin-cash-chart
17$8.14۴۶۳,۴۱۵تومان $8.778B ۴۹۹.۷ همت $608.8M ۳۴.۶۶ همت 3.47%11.25%near-protocol-chart
18$0.732814۴۱,۶۹۴تومان $7.260B ۴۱۳.۳ همت $307.7M ۱۷.۵۱ همت 6.83%9.45%polygon-chart
19$86.82۴,۹۳۹,۸۷۰تومان $6.473B ۳۶۸.۵ همت $369.4M ۲۱.۰۳ همت 5.29%7.10%litecoin-chart
20$13.32۷۵۸,۰۲۸تومان $6.183B ۳۵۲.۰ همت $114.3M ۶.۵۰۵ همت 5.38%12.99%internet-computer-chart
21$5.97۳۴۰,۱۰۰تومان $5.538B ۳۱۵.۲ همت $1.345M ۷۶.۵۶ میلیارد ت 1.16%1.80%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۶,۸۹۷تومان $5.348B ۳۰۴.۴ همت $777.1M ۴۴.۲۳ همت 0.005%-0.005%multi-collateral-dai-chart
23$8.83۵۰۲,۸۲۹تومان $5.293B ۳۰۱.۳ همت $209.8M ۱۱.۹۴ همت 15.07%25.82%uniswap-chart
24$30.98۱,۷۶۲,۶۴۸تومان $4.559B ۲۵۹.۵ همت $299.2M ۱۷.۰۳ همت 11.74%16.83%ethereum-classic-chart
25$0.116618۶,۶۳۵تومان $4.169B ۲۳۷.۳ همت $83.65M ۴.۷۶۱ همت 5.44%7.53%hedera-chart
26$10.73۶۱۰,۵۲۶تومان $4.170B ۲۳۷.۴ همت $381.1M ۲۱.۶۹ همت 4.94%-4.36%render-chart
27$0.000010۰.۶تومان $4.499B ۲۵۶.۱ همت $1.330B ۷۵.۷۲ همت 19.19%5.17%pepe-chart
28$0.999534۵۶,۸۶۹تومان $3.535B ۲۰۱.۲ همت $6.119B ۳۴۸.۳ همت 0.02%-0.10%first-digital-usd-chart
29$8.96۵۰۹,۸۸۷تومان $3.898B ۲۲۱.۹ همت $149.8M ۸.۵۲۹ همت 9.74%8.46%aptos-chart
30$2.51۱۴۳,۰۸۰تومان $3.728B ۲۱۲.۲ همت $68.02M ۳.۸۷۲ همت 12.15%13.82%immutable-x-chart
31$0.127032۷,۲۲۷تومان $3.375B ۱۹۲.۱ همت $12.18M ۶۹۳.۶ میلیارد ت 4.33%2.08%cronos-chart
32$8.72۴۹۶,۵۹۸تومان $3.412B ۱۹۴.۲ همت $153.9M ۸.۷۶۱ همت 5.73%2.44%cosmos-chart
33$47.98۲,۷۳۰,۰۸۲تومان $3.141B ۱۷۸.۸ همت $144.0M ۸.۲۰۰ همت 1.69%22.53%arweave-chart
34$1.01۵۷,۷۱۷تومان $3.312B ۱۸۸.۵ همت $56.31M ۳.۲۰۵ همت 7.06%2.16%mantle-chart
35$6.15۳۵۰,۱۸۴تومان $3.415B ۱۹۴.۴ همت $259.5M ۱۴.۷۷ همت 10.82%9.61%filecoin-chart
36$0.111086۶,۳۲۰تومان $3.217B ۱۸۳.۱ همت $63.21M ۳.۵۹۸ همت 4.99%6.24%stellar-chart
37$50.18۲,۸۵۵,۵۵۴تومان $3.011B ۱۷۱.۴ همت $4.394M ۲۵۰.۱ میلیارد ت 2.31%0.92%okb-chart
38$0.128281۷,۲۹۸تومان $3.039B ۱۷۳.۰ همت $26.93M ۱.۵۳۳ همت 5.2%9.13%kaspa-chart
39$0.330096۱۸,۷۸۱تومان $3.139B ۱۷۸.۷ همت $146.9M ۸.۳۶۳ همت 10.34%17.45%the-graph-chart
40$2.10۱۱۹,۷۸۲تومان $3.075B ۱۷۵.۰ همت $86.02M ۴.۸۹۷ همت 7.68%2.85%stacks-chart
41$2.81۱۶۰,۰۶۰تومان $3.058B ۱۷۴.۱ همت $345.5M ۱۹.۶۷ همت 14.16%12.42%optimism-ethereum-chart
42$1.10۶۲,۸۱۱تومان $2.930B ۱۶۶.۸ همت $580.8M ۳۳.۰۶ همت 13.12%11.82%arbitrum-chart
43$2,995.35۱۷۰,۴۲۳,۴۷۹تومان $2.779B ۱۵۸.۲ همت $95.72M ۵.۴۴۹ همت 7.53%10.89%maker-chart
44$2.83۱۶۱,۰۷۵تومان $2.828B ۱۶۱.۰ همت $760.4M ۴۳.۲۸ همت 13.15%-8.49%dogwifhat-chart
45$0.036215۲,۰۶۰تومان $2.633B ۱۴۹.۹ همت $60.13M ۳.۴۲۳ همت 5.27%7.05%vechain-chart
46$135.82۷,۷۲۸,۱۸۰تومان $2.505B ۱۴۲.۶ همت $39.14M ۲.۲۲۸ همت 0.83%0.35%monero-chart
47$409.15۲۳,۲۷۹,۴۳۰تومان $2.782B ۱۵۸.۴ همت $40.04M ۲.۲۷۹ همت 12.31%13.33%bittensor-chart
48$1.13۶۴,۳۱۱تومان $2.644B ۱۵۰.۵ همت $235.7M ۱۳.۴۲ همت 9.19%15.45%sui-chart
49$0.906646۵۱,۵۸۴تومان $2.542B ۱۴۴.۷ همت $466.9M ۲۶.۵۷ همت 6.38%32.35%fantom-chart
50$28.06۱,۵۹۷,۰۲۰تومان $2.622B ۱۴۹.۲ همت $155.2M ۸.۸۳۵ همت 14.98%22.88%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۸۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۶۴ درصد، ۱۶.۶۲ درصد و ۴.۳۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۶,۹۲۳.۲۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.