تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$57,833۳,۳۷۷,۸۱۸,۱۴۱تومان $1.140T ۶۶.۶۳ هزار همت $23.84B ۱.۳۹۳ هزار همت 1.3%2.80%bitcoin-chart
2$3,125.41۱۸۲,۵۴۲,۸۹۲تومان $375.7B ۲۱.۹۵ هزار همت $11.94B ۶۹۷.۸ همت 0.97%5.49%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۴۲۵تومان $112.5B ۶.۵۷۰ هزار همت $43.85B ۲.۵۶۲ هزار همت 0.03%0.01%tether-chart
4$532.83۳۱,۱۲۰,۷۵۹تومان $78.64B ۴.۵۹۴ هزار همت $1.538B ۸۹.۸۷ همت 1.83%7.02%bnb-chart
5$138.58۸,۰۹۴,۱۸۸تومان $64.30B ۳.۷۵۶ هزار همت $1.826B ۱۰۶.۷ همت 1.77%4.32%solana-chart
6$1.00۵۸,۴۱۰تومان $33.89B ۱.۹۸۰ هزار همت $5.031B ۲۹۳.۹ همت 0.01%-0.003%usd-coin-chart
7$0.479517۲۸,۰۰۶تومان $26.76B ۱.۵۶۳ هزار همت $1.564B ۹۱.۳۸ همت 6.45%12.76%xrp-chart
8$7.34۴۲۹,۲۶۰تومان $18.42B ۱.۰۷۶ هزار همت $204.9M ۱۱.۹۷ همت 0.54%1.56%toncoin-chart
9$0.107604۶,۲۸۴تومان $15.61B ۹۱۲.۱ همت $430.9M ۲۵.۱۷ همت 0.74%2.44%dogecoin-chart
10$0.413242۲۴,۱۳۵تومان $14.83B ۸۶۶.۳ همت $333.7M ۱۹.۵۰ همت 3.24%18.51%cardano-chart
11$0.138412۸,۰۸۴تومان $12.06B ۷۰۴.۶ همت $328.5M ۱۹.۱۹ همت 3.11%9.00%tron-chart
12$25.78۱,۵۰۶,۲۶۴تومان $10.17B ۵۹۴.۳ همت $235.6M ۱۳.۷۶ همت 1.68%2.85%avalanche-chart
13$0.000016۰.۹تومان $9.720B ۵۶۷.۸ همت $190.4M ۱۱.۱۳ همت 1.95%11.89%shiba-inu-chart
14$6.08۳۵۵,۳۲۱تومان $8.748B ۵۱۱.۱ همت $132.6M ۷.۷۴۸ همت 2.95%7.55%polkadot-new-chart
15$12.76۷۴۵,۷۵۹تومان $7.765B ۴۵۳.۶ همت $279.4M ۱۶.۳۲ همت 2.59%4.27%chainlink-chart
16$374.12۲۱,۸۵۱,۱۹۶تومان $7.382B ۴۳۱.۳ همت $238.5M ۱۳.۹۴ همت 7.76%15.72%bitcoin-cash-chart
17$1.00۵۸,۴۱۴تومان $5.349B ۳۱۲.۵ همت $217.4M ۱۲.۷۰ همت 0.001%-0.0008%multi-collateral-dai-chart
18$5.75۳۳۵,۹۰۴تومان $5.326B ۳۱۱.۱ همت $4.130M ۲۴۱.۳ میلیارد ت 1.66%1.11%unus-sed-leo-chart
19$5.13۲۹۹,۶۳۷تومان $5.629B ۳۲۸.۸ همت $255.5M ۱۴.۹۳ همت 2.56%16.68%near-protocol-chart
20$0.506328۲۹,۵۷۲تومان $5.010B ۲۹۲.۷ همت $157.1M ۹.۱۸۱ همت 1.33%8.36%polygon-chart
21$8.13۴۷۴,۸۸۲تومان $4.879B ۲۸۵.۰ همت $114.2M ۶.۶۷۵ همت 3.27%5.79%uniswap-chart
22$69.54۴,۰۶۱,۹۷۴تومان $5.198B ۳۰۳.۷ همت $299.8M ۱۷.۵۲ همت 2.48%12.80%litecoin-chart
23$0.000008۰.۵تومان $3.666B ۲۱۴.۲ همت $614.3M ۳۵.۸۹ همت 1.69%-0.51%pepe-chart
24$0.167916۹,۸۰۷تومان $4.059B ۲۳۷.۱ همت $41.29M ۲.۴۱۲ همت 0.59%4.19%kaspa-chart
25$7.40۴۳۲,۶۷۷تومان $3.453B ۲۰۱.۷ همت $52.02M ۳.۰۳۹ همت 0.94%9.95%internet-computer-chart
26$21.47۱,۲۵۴,۰۰۴تومان $3.175B ۱۸۵.۵ همت $110.0M ۶.۴۲۹ همت 3.3%6.86%ethereum-classic-chart
27$1.19۶۹,۵۹۶تومان $3.003B ۱۷۵.۴ همت $98.66M ۵.۷۶۴ همت 3.51%3.39%fetch-chart
28$160.25۹,۳۵۹,۹۶۹تومان $2.956B ۱۷۲.۷ همت $68.56M ۴.۰۰۵ همت 0.72%3.30%monero-chart
29$6.15۳۵۹,۵۷۳تومان $2.406B ۱۴۰.۶ همت $155.1M ۹.۰۶۰ همت 3.32%-3.51%render-chart
30$6.13۳۵۸,۵۰۵تومان $2.862B ۱۶۷.۲ همت $69.82M ۴.۰۷۹ همت 1.6%11.50%aptos-chart
31$0.092056۵,۳۷۶تومان $2.691B ۱۵۷.۲ همت $74.12M ۴.۳۳۰ همت 3.23%7.86%stellar-chart
32$0.067165۳,۹۲۲تومان $2.403B ۱۴۰.۴ همت $33.22M ۱.۹۴۱ همت 2.23%1.03%hedera-chart
33$6.12۳۵۷,۹۲۲تومان $2.396B ۱۴۰.۰ همت $92.45M ۵.۴۰۱ همت 3.01%7.33%cosmos-chart
34$0.088138۵,۱۴۷تومان $2.342B ۱۳۶.۸ همت $7.300M ۴۲۶.۵ میلیارد ت 2.21%4.73%cronos-chart
35$37.87۲,۲۱۲,۰۶۷تومان $2.272B ۱۳۲.۸ همت $3.018M ۱۷۶.۳ میلیارد ت 3.66%5.99%okb-chart
36$4.09۲۳۹,۳۲۷تومان $2.337B ۱۳۶.۵ همت $117.4M ۶.۸۵۸ همت 0.85%16.19%filecoin-chart
37$0.697084۴۰,۷۱۳تومان $2.253B ۱۳۱.۶ همت $132.5M ۷.۷۳۹ همت 0.75%13.01%arbitrum-chart
38$2,551.28۱۴۹,۰۱۰,۱۸۲تومان $2.373B ۱۳۸.۶ همت $124.1M ۷.۲۴۹ همت 6.25%15.11%maker-chart
39$0.699514۴۰,۸۵۵تومان $2.285B ۱۳۳.۵ همت $219.3M ۱۲.۸۱ همت 0.88%10.28%mantle-chart
40$1.65۹۶,۸۸۸تومان $2.445B ۱۴۲.۹ همت $132.8M ۷.۷۵۶ همت 5.4%20.57%stacks-chart
41$1.58۹۲,۵۶۳تومان $1.583B ۹۲.۴۸ همت $251.8M ۱۴.۷۱ همت 1.18%-16.10%dogwifhat-chart
42$1.29۷۵,۳۸۷تومان $1.988B ۱۱۶.۲ همت $37.47M ۲.۱۸۹ همت 4.66%1.98%immutable-x-chart
43$0.026968۱,۵۷۵تومان $2.184B ۱۲۷.۶ همت $30.57M ۱.۷۸۶ همت 2.34%15.95%vechain-chart
44$1.00۵۸,۴۱۷تومان $1.931B ۱۱۲.۸ همت $3.249B ۱۸۹.۸ همت 0.02%-0.04%first-digital-usd-chart
45$19.72۱,۱۵۱,۹۶۱تومان $1.842B ۱۰۷.۶ همت $71.79M ۴.۱۹۴ همت 0.45%5.55%injective-chart
46$0.184344۱۰,۷۶۶تومان $1.760B ۱۰۲.۸ همت $41.44M ۲.۴۲۱ همت 1.25%6.61%the-graph-chart
47$0.746096۴۳,۵۷۶تومان $1.874B ۱۰۹.۵ همت $113.2M ۶.۶۱۵ همت 2.04%16.05%sui-chart
48$1.69۹۸,۸۴۷تومان $1.898B ۱۱۰.۹ همت $200.4M ۱۱.۷۱ همت 0.81%28.08%optimism-ethereum-chart
49$241.01۱۴,۰۷۶,۶۷۷تومان $1.703B ۹۹.۴۹ همت $32.70M ۱.۹۱۰ همت 1.78%9.30%bittensor-chart
50$0.000022۱تومان $1.565B ۹۱.۴۱ همت $241.5M ۱۴.۱۱ همت 1.81%5.88%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۸۵۵ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۲۵ درصد، ۱۷.۵۷ درصد و ۵.۲۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۴۲۲.۲۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.