تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$61,422۳,۷۵۲,۸۶۲,۴۸۰تومان $1.211T ۷۳.۹۵ هزار همت $26.13B ۱.۵۹۶ هزار همت 4.47%-6.46%bitcoin-chart
2$3,333.74۲۰۳,۶۸۸,۷۴۴تومان $407.6B ۲۴.۸۹ هزار همت $17.25B ۱.۰۵۴ هزار همت 4.65%-5.38%ethereum-chart
3$0.999460۶۱,۰۶۶تومان $112.9B ۶.۸۹۳ هزار همت $53.48B ۳.۲۶۶ هزار همت 0.0008%0.02%tether-chart
4$570.31۳۴,۸۴۵,۴۱۶تومان $84.17B ۵.۱۴۰ هزار همت $1.773B ۱۰۸.۳ همت 3.19%-4.70%bnb-chart
5$128.64۷,۸۵۹,۸۹۰تومان $59.45B ۳.۶۳۱ هزار همت $2.355B ۱۴۳.۸ همت 4.06%-10.36%solana-chart
6$0.999993۶۱,۰۹۸تومان $32.72B ۱.۹۹۸ هزار همت $5.367B ۳۲۷.۷ همت 0.0007%-0.006%usd-coin-chart
7$0.477303۲۹,۱۶۲تومان $26.55B ۱.۶۲۱ هزار همت $1.060B ۶۴.۷۲ همت 1.71%-4.56%xrp-chart
8$7.37۴۵۰,۳۷۴تومان $18.12B ۱.۱۰۷ هزار همت $400.6M ۲۴.۴۶ همت 4.03%-5.46%toncoin-chart
9$0.118064۷,۲۱۳تومان $17.10B ۱.۰۴۴ هزار همت $808.9M ۴۹.۴۰ همت 5.15%-12.22%dogecoin-chart
10$0.375834۲۲,۹۶۳تومان $13.43B ۸۲۰.۴ همت $294.3M ۱۷.۹۷ همت 2.88%-7.05%cardano-chart
11$0.119252۷,۲۸۶تومان $10.40B ۶۳۵.۳ همت $254.2M ۱۵.۵۲ همت 0.88%2.13%tron-chart
12$0.000016۱تومان $9.915B ۶۰۵.۵ همت $270.5M ۱۶.۵۲ همت 6.35%-15.32%shiba-inu-chart
13$24.84۱,۵۱۷,۷۷۱تومان $9.781B ۵۹۷.۳ همت $522.0M ۳۱.۸۸ همت 1.86%-13.42%avalanche-chart
14$5.63۳۴۴,۰۴۳تومان $8.097B ۴۹۴.۵ همت $173.2M ۱۰.۵۸ همت 2.34%-9.08%polkadot-new-chart
15$13.25۸۰۹,۹۱۸تومان $8.061B ۴۹۲.۳ همت $288.4M ۱۷.۶۱ همت 2.19%-7.35%chainlink-chart
16$356.30۲۱,۷۶۹,۸۷۶تومان $7.028B ۴۲۹.۲ همت $273.0M ۱۶.۶۷ همت 7.83%-14.00%bitcoin-cash-chart
17$9.04۵۵۲,۷۲۵تومان $5.427B ۳۳۱.۴ همت $158.0M ۹.۶۴۶ همت 9.9%-17.09%uniswap-chart
18$5.31۳۲۴,۸۹۶تومان $5.803B ۳۵۴.۴ همت $457.6M ۲۷.۹۵ همت 0.74%0.26%near-protocol-chart
19$0.555079۳۳,۹۱۴تومان $5.498B ۳۳۵.۷ همت $247.1M ۱۵.۰۹ همت 4.1%-7.22%polygon-chart
20$69.82۴,۲۶۶,۱۳۰تومان $5.214B ۳۱۸.۴ همت $396.5M ۲۴.۲۱ همت 5.96%-9.53%litecoin-chart
21$1.00۶۱,۱۰۸تومان $5.349B ۳۲۶.۶ همت $366.3M ۲۲.۳۷ همت 0.02%0.02%multi-collateral-dai-chart
22$5.78۳۵۳,۲۲۲تومان $5.354B ۳۲۷.۰ همت $3.566M ۲۱۷.۸ میلیارد ت 0.9%0.79%unus-sed-leo-chart
23$0.000010۰.۶تومان $4.547B ۲۷۷.۷ همت $717.0M ۴۳.۷۹ همت 6.27%-6.53%pepe-chart
24$7.94۴۸۵,۴۴۰تومان $3.698B ۲۲۵.۸ همت $65.93M ۴.۰۲۶ همت 1.98%-11.21%internet-computer-chart
25$0.148848۹,۰۹۴تومان $3.574B ۲۱۸.۳ همت $70.14M ۴.۲۸۳ همت 4.02%-2.72%kaspa-chart
26$22.53۱,۳۷۶,۸۶۳تومان $3.327B ۲۰۳.۲ همت $161.8M ۹.۸۸۴ همت 3.34%-7.23%ethereum-classic-chart
27$6.77۴۱۳,۸۱۹تومان $3.061B ۱۸۶.۹ همت $133.2M ۸.۱۳۳ همت 1.9%-10.28%aptos-chart
28$161.38۹,۸۶۰,۶۳۳تومان $2.977B ۱۸۱.۸ همت $50.73M ۳.۰۹۸ همت 2.32%-7.96%monero-chart
29$7.25۴۴۳,۰۸۶تومان $2.818B ۱۷۲.۱ همت $170.4M ۱۰.۴۱ همت 0.32%-6.52%render-chart
30$0.075858۴,۶۳۴تومان $2.713B ۱۶۵.۷ همت $49.75M ۳.۰۳۸ همت 3.3%-7.60%hedera-chart
31$6.70۴۰۹,۶۱۳تومان $2.621B ۱۶۰.۰ همت $124.8M ۷.۶۲۲ همت 1.49%-5.37%cosmos-chart
32$0.087934۵,۳۷۲تومان $2.560B ۱۵۶.۴ همت $68.04M ۴.۱۵۵ همت 3.4%-9.64%stellar-chart
33$0.747251۴۵,۶۵۶تومان $2.441B ۱۴۹.۱ همت $179.2M ۱۰.۹۴ همت 7.35%-12.72%mantle-chart
34$0.782967۴۷,۸۳۸تومان $2.530B ۱۵۴.۵ همت $226.5M ۱۳.۸۳ همت 2.95%-10.79%arbitrum-chart
35$41.33۲,۵۲۵,۵۷۱تومان $2.480B ۱۵۱.۵ همت $4.685M ۲۸۶.۱ میلیارد ت 1.37%-8.59%okb-chart
36$0.088758۵,۴۲۳تومان $2.358B ۱۴۴.۰ همت $11.16M ۶۸۱.۶ میلیارد ت 4.97%-7.48%cronos-chart
37$4.34۲۶۵,۶۶۲تومان $2.456B ۱۵۰.۰ همت $160.6M ۹.۸۰۵ همت 1.42%-14.29%filecoin-chart
38$1.57۹۶,۴۱۶تومان $2.317B ۱۴۱.۵ همت $85.86M ۵.۲۴۳ همت 4.14%-11.14%stacks-chart
39$0.999695۶۱,۰۸۰تومان $2.262B ۱۳۸.۱ همت $4.255B ۲۵۹.۹ همت 0.001%0.12%first-digital-usd-chart
40$1.49۹۱,۰۸۸تومان $2.248B ۱۳۷.۳ همت $52.26M ۳.۱۹۱ همت 3.02%-5.26%immutable-x-chart
41$0.871715۵۳,۲۶۰تومان $2.115B ۱۲۹.۲ همت $186.5M ۱۱.۳۹ همت 4.73%-3.42%sui-chart
42$2,189.11۱۳۳,۷۵۲,۶۸۲تومان $2.033B ۱۲۴.۱ همت $75.62M ۴.۶۱۸ همت 9.63%-7.02%maker-chart
43$0.024706۱,۵۰۹تومان $2.001B ۱۲۲.۲ همت $36.70M ۲.۲۴۱ همت 4.6%-10.98%vechain-chart
44$0.208559۱۲,۷۴۲تومان $1.991B ۱۲۱.۶ همت $71.70M ۴.۳۷۸ همت 2.66%-3.68%the-graph-chart
45$1.71۱۰۴,۹۶۲تومان $1.927B ۱۱۷.۷ همت $193.0M ۱۱.۷۸ همت 4.07%-14.53%optimism-ethereum-chart
46$274.01۱۶,۷۴۲,۲۰۶تومان $1.912B ۱۱۶.۷ همت $48.22M ۲.۹۴۵ همت 3.71%-6.90%bittensor-chart
47$21.29۱,۳۰۰,۹۵۱تومان $1.989B ۱۲۱.۴ همت $115.0M ۷.۰۲۰ همت 1.42%-7.59%injective-chart
48$2.22۱۳۵,۹۸۸تومان $1.987B ۱۲۱.۴ همت $185.5M ۱۱.۳۳ همت 0.87%4.81%lido-dao-chart
49$27.30۱,۶۶۸,۴۲۳تومان $1.793B ۱۰۹.۵ همت $85.26M ۵.۲۰۷ همت 1.19%1.91%arweave-chart
50$1.64۱۰۰,۷۰۲تومان $1.646B ۱۰۰.۵ همت $443.9M ۲۷.۱۱ همت 5.27%-30.70%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۸۳ درصد، ۱۸.۰۹ درصد و ۵.۰۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۱,۰۶۷.۷۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.