تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,069۳,۸۴۴,۹۷۱,۰۵۰تومان $1.283T ۷۵.۷۷ هزار همت $26.13B ۱.۵۴۳ هزار همت 0.63%-6.81%bitcoin-chart
2$3,560.54۲۱۰,۳۹۲,۸۰۵تومان $435.4B ۲۵.۷۱ هزار همت $17.08B ۱.۰۰۹ هزار همت 4.48%-1.64%ethereum-chart
3$0.999500۵۹,۰۶۰تومان $112.5B ۶.۶۴۸ هزار همت $55.40B ۳.۲۷۲ هزار همت 0.002%-0.04%tether-chart
4$598.91۳۵,۳۹۰,۰۵۸تومان $88.39B ۵.۲۲۱ هزار همت $1.851B ۱۰۹.۴ همت 3.34%-5.28%bnb-chart
5$137.85۸,۱۴۵,۷۷۵تومان $63.67B ۳.۷۶۱ هزار همت $2.523B ۱۴۹.۰ همت 3.66%-13.59%solana-chart
6$1.00۵۹,۰۹۰تومان $32.84B ۱.۹۴۰ هزار همت $5.131B ۳۰۳.۰ همت 0.01%-0.003%usd-coin-chart
7$0.497405۲۹,۳۹۱تومان $27.64B ۱.۶۳۳ هزار همت $1.074B ۶۳.۴۳ همت 3.57%0.39%xrp-chart
8$0.123461۷,۲۹۵تومان $17.87B ۱.۰۵۶ هزار همت $716.8M ۴۲.۳۴ همت 3.5%-17.70%dogecoin-chart
9$6.98۴۱۲,۷۶۲تومان $17.03B ۱.۰۰۶ هزار همت $363.9M ۲۱.۵۰ همت 0.68%-6.74%toncoin-chart
10$0.387830۲۲,۹۱۶تومان $13.86B ۸۱۸.۶ همت $339.6M ۲۰.۰۶ همت 4.59%-12.49%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.81B ۶۳۸.۲ همت $372.7M ۲۲.۰۲ همت 4.03%-19.27%shiba-inu-chart
12$27.33۱,۶۱۵,۲۴۷تومان $10.75B ۶۳۵.۱ همت $240.9M ۱۴.۲۳ همت 5.72%-19.45%avalanche-chart
13$0.116526۶,۸۸۵تومان $10.17B ۶۰۰.۶ همت $259.2M ۱۵.۳۱ همت 1.12%-1.10%tron-chart
14$5.84۳۴۵,۶۶۲تومان $8.412B ۴۹۶.۸ همت $208.4M ۱۲.۳۱ همت 2.86%-13.81%polkadot-new-chart
15$14.41۸۵۱,۵۱۸تومان $8.460B ۴۹۹.۷ همت $318.4M ۱۸.۸۱ همت 7.59%-11.07%chainlink-chart
16$391.49۲۳,۱۳۳,۳۱۹تومان $7.721B ۴۵۶.۰ همت $230.9M ۱۳.۶۴ همت 3.34%-15.85%bitcoin-cash-chart
17$10.15۶۰۰,۲۵۶تومان $6.095B ۳۶۰.۰ همت $291.3M ۱۷.۲۰ همت 8.26%-0.97%uniswap-chart
18$0.579270۳۴,۲۲۹تومان $5.738B ۳۳۸.۹ همت $257.4M ۱۵.۲۱ همت 8.11%-10.78%polygon-chart
19$74.12۴,۳۸۰,۲۶۱تومان $5.534B ۳۲۶.۹ همت $335.2M ۱۹.۸۰ همت 3.73%-6.34%litecoin-chart
20$0.999976۵۹,۰۸۸تومان $5.348B ۳۱۵.۹ همت $480.4M ۲۸.۳۷ همت 0.006%-0.009%multi-collateral-dai-chart
21$5.71۳۳۷,۶۵۲تومان $5.292B ۳۱۲.۶ همت $1.083M ۶۳.۹۶ میلیارد ت 0.06%-3.57%unus-sed-leo-chart
22$5.01۲۹۶,۳۹۹تومان $5.467B ۳۲۲.۹ همت $342.2M ۲۰.۲۱ همت 11.91%-24.22%near-protocol-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.942B ۲۹۱.۹ همت $875.8M ۵۱.۷۳ همت 14.65%-14.11%pepe-chart
24$8.32۴۹۱,۷۹۰تومان $3.873B ۲۲۸.۸ همت $82.06M ۴.۸۴۷ همت 5.8%-23.01%internet-computer-chart
25$0.144151۸,۵۱۷تومان $3.455B ۲۰۴.۱ همت $60.76M ۳.۵۸۹ همت 2.36%-17.81%kaspa-chart
26$24.05۱,۴۲۱,۲۳۲تومان $3.550B ۲۰۹.۷ همت $167.1M ۹.۸۷۲ همت 5.92%-9.76%ethereum-classic-chart
27$170.07۱۰,۰۴۹,۶۸۵تومان $3.137B ۱۸۵.۳ همت $57.29M ۳.۳۸۴ همت 0.63%-5.10%monero-chart
28$6.91۴۰۸,۵۲۲تومان $3.119B ۱۸۴.۲ همت $172.7M ۱۰.۲۰ همت 4.7%-18.82%aptos-chart
29$7.70۴۵۵,۲۷۰تومان $2.994B ۱۷۶.۹ همت $236.2M ۱۳.۹۵ همت 8.6%-18.19%render-chart
30$0.081062۴,۷۸۹تومان $2.899B ۱۷۱.۲ همت $60.62M ۳.۵۸۰ همت 7.86%-12.80%hedera-chart
31$0.092959۵,۴۹۲تومان $2.706B ۱۵۹.۸ همت $67.54M ۳.۹۸۹ همت 5.29%-7.85%stellar-chart
32$0.828136۴۸,۹۳۴تومان $2.703B ۱۵۹.۷ همت $260.5M ۱۵.۳۹ همت 3.63%-9.61%mantle-chart
33$6.89۴۰۷,۶۱۶تومان $2.697B ۱۵۹.۳ همت $132.2M ۷.۸۰۶ همت 7.77%-12.22%cosmos-chart
34$42.62۲,۵۱۸,۸۲۷تومان $2.558B ۱۵۱.۱ همت $4.782M ۲۸۲.۴ میلیارد ت 1.95%-7.55%okb-chart
35$0.094310۵,۵۷۲تومان $2.506B ۱۴۸.۰ همت $9.278M ۵۴۸.۰ میلیارد ت 2.95%-11.93%cronos-chart
36$4.47۲۶۴,۱۷۱تومان $2.523B ۱۴۹.۰ همت $152.3M ۸.۹۹۶ همت 6.34%-21.99%filecoin-chart
37$0.999314۵۹,۰۴۹تومان $2.368B ۱۳۹.۹ همت $5.208B ۳۰۷.۶ همت 0.05%-0.03%first-digital-usd-chart
38$1.67۹۸,۷۸۱تومان $2.454B ۱۴۴.۹ همت $128.2M ۷.۵۷۰ همت 5.2%-32.10%stacks-chart
39$0.820273۴۸,۴۶۹تومان $2.376B ۱۴۰.۳ همت $257.5M ۱۵.۲۱ همت 6.09%-17.76%arbitrum-chart
40$1.55۹۱,۸۹۵تومان $2.345B ۱۳۸.۵ همت $63.96M ۳.۷۷۸ همت 8.66%-21.26%immutable-x-chart
41$2,499.72۱۴۷,۷۰۸,۶۶۶تومان $2.321B ۱۳۷.۱ همت $119.9M ۷.۰۸۱ همت 14.15%6.61%maker-chart
42$2.07۱۲۲,۸۳۶تومان $2.077B ۱۲۲.۶ همت $435.8M ۲۵.۷۴ همت 7.41%-25.79%dogwifhat-chart
43$303.02۱۷,۹۰۵,۵۰۱تومان $2.107B ۱۲۴.۵ همت $62.71M ۳.۷۰۴ همت 11.41%-17.48%bittensor-chart
44$1.91۱۱۳,۱۹۰تومان $2.149B ۱۲۶.۹ همت $249.7M ۱۴.۷۵ همت 8.51%-12.81%optimism-ethereum-chart
45$2.35۱۳۹,۰۳۵تومان $2.101B ۱۲۴.۱ همت $314.0M ۱۸.۵۵ همت 15.93%15.20%lido-dao-chart
46$0.864273۵۱,۰۶۹تومان $2.097B ۱۲۳.۸ همت $179.1M ۱۰.۵۸ همت 12.59%-17.70%sui-chart
47$0.221004۱۳,۰۵۹تومان $2.110B ۱۲۴.۶ همت $91.35M ۵.۳۹۶ همت 12.63%-18.32%the-graph-chart
48$21.33۱,۲۶۰,۷۰۰تومان $1.993B ۱۱۷.۷ همت $148.9M ۸.۷۹۳ همت 7.44%-33.26%injective-chart
49$0.026597۱,۵۷۱تومان $2.154B ۱۲۷.۲ همت $42.95M ۲.۵۳۷ همت 7.78%-16.32%vechain-chart
50$28.31۱,۶۷۳,۰۹۴تومان $1.859B ۱۰۹.۸ همت $96.63M ۵.۷۰۷ همت 11.19%-20.69%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۳۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۸ درصد، ۱۸.۳۵ درصد و ۴.۷۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۶۳.۶۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.