تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,993۳,۸۵۵,۳۲۴,۸۹۱تومان $1.302T ۷۶.۱۱ هزار همت $35.58B ۲.۰۷۹ هزار همت 2.47%1.69%bitcoin-chart
2$3,483.31۲۰۳,۴۹۵,۵۱۰تومان $418.8B ۲۴.۴۸ هزار همت $23.16B ۱.۳۵۴ هزار همت 0.09%0.59%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۴۵۲تومان $114.3B ۶.۶۸۱ هزار همت $66.06B ۳.۸۶۱ هزار همت 0.01%0.01%tether-chart
4$584.09۳۴,۱۲۲,۶۸۵تومان $85.24B ۴.۹۸۲ هزار همت $1.879B ۱۰۹.۸ همت 1.95%1.19%bnb-chart
5$173.59۱۰,۱۴۱,۷۰۷تومان $80.64B ۴.۷۱۳ هزار همت $3.306B ۱۹۳.۲ همت 4.63%7.13%solana-chart
6$1.00۵۸,۴۲۴تومان $34.10B ۱.۹۹۳ هزار همت $7.950B ۴۶۴.۷ همت 0.007%0.005%usd-coin-chart
7$0.595027۳۴,۷۶۱تومان $33.27B ۱.۹۴۵ هزار همت $1.732B ۱۰۱.۳ همت 4.29%2.55%xrp-chart
8$0.131317۷,۶۷۱تومان $19.07B ۱.۱۱۵ هزار همت $1.047B ۶۱.۲۲ همت 6.9%4.15%dogecoin-chart
9$6.87۴۰۱,۴۶۳تومان $17.28B ۱.۰۱۰ هزار همت $233.7M ۱۳.۶۶ همت 1.81%-6.40%toncoin-chart
10$0.411179۲۴,۰۲۱تومان $14.76B ۸۶۲.۸ همت $355.1M ۲۰.۷۵ همت 4.37%-6.67%cardano-chart
11$29.94۱,۷۴۹,۲۶۶تومان $11.82B ۶۹۱.۰ همت $498.4M ۲۹.۱۳ همت 7.03%4.08%avalanche-chart
12$0.133350۷,۷۹۰تومان $11.61B ۶۷۸.۷ همت $277.1M ۱۶.۲۰ همت 0.28%-0.38%tron-chart
13$0.000017۰.۹تومان $10.08B ۵۸۹.۲ همت $324.7M ۱۸.۹۸ همت 3.82%-12.17%shiba-inu-chart
14$5.92۳۴۵,۹۸۶تومان $8.516B ۴۹۷.۸ همت $174.0M ۱۰.۱۷ همت 4.44%-7.15%polkadot-new-chart
15$13.84۸۰۹,۰۸۴تومان $8.422B ۴۹۲.۳ همت $282.0M ۱۶.۴۸ همت 2.1%-3.35%chainlink-chart
16$366.86۲۱,۴۳۲,۱۴۲تومان $7.241B ۴۲۳.۲ همت $317.6M ۱۸.۵۶ همت 7.32%-5.94%bitcoin-cash-chart
17$5.77۳۳۷,۴۳۰تومان $6.381B ۳۷۲.۹ همت $235.1M ۱۳.۷۴ همت 5.95%-6.63%near-protocol-chart
18$5.76۳۳۶,۹۳۶تومان $5.340B ۳۱۲.۱ همت $591.5K ۳۴.۵۷ میلیارد ت 0.16%-1.24%unus-sed-leo-chart
19$1.00۵۸,۴۳۲تومان $5.349B ۳۱۲.۷ همت $184.7M ۱۰.۸۰ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
20$72.13۴,۲۱۴,۲۳۰تومان $5.395B ۳۱۵.۳ همت $310.8M ۱۸.۱۷ همت 0.04%-1.21%litecoin-chart
21$0.537231۳۱,۳۸۵تومان $5.317B ۳۱۰.۸ همت $321.2M ۱۸.۷۷ همت 0.55%-2.09%polygon-chart
22$0.000012۰.۷تومان $5.100B ۲۹۸.۱ همت $927.7M ۵۴.۲۲ همت 0.79%-2.49%pepe-chart
23$9.68۵۶۵,۷۹۲تومان $4.524B ۲۶۴.۴ همت $89.33M ۵.۲۲۲ همت 6.66%1.55%internet-computer-chart
24$7.76۴۵۳,۷۲۲تومان $4.660B ۲۷۲.۴ همت $157.0M ۹.۱۷۵ همت 2.67%-5.39%uniswap-chart
25$0.177602۱۰,۳۷۵تومان $4.309B ۲۵۱.۹ همت $42.73M ۲.۴۹۷ همت 0.54%-2.46%kaspa-chart
26$24.19۱,۴۱۳,۳۳۵تومان $3.581B ۲۰۹.۳ همت $381.8M ۲۲.۳۲ همت 2.58%2.11%ethereum-classic-chart
27$1.29۷۵,۵۴۷تومان $3.259B ۱۹۰.۵ همت $129.6M ۷.۵۷۵ همت 8.23%-10.55%fetch-chart
28$7.05۴۱۲,۱۰۰تومان $3.301B ۱۹۳.۰ همت $100.4M ۵.۸۶۷ همت 4.01%-0.60%aptos-chart
29$0.101372۵,۹۲۲تومان $2.973B ۱۷۳.۸ همت $83.18M ۴.۸۶۲ همت 4.06%-5.50%stellar-chart
30$159.30۹,۳۰۶,۸۳۰تومان $2.939B ۱۷۱.۸ همت $69.14M ۴.۰۴۱ همت 1.67%-1.66%monero-chart
31$0.885299۵۱,۷۱۹تومان $2.892B ۱۶۹.۰ همت $204.6M ۱۱.۹۶ همت 1.09%13.86%mantle-chart
32$2.56۱۴۹,۶۹۸تومان $2.560B ۱۴۹.۶ همت $451.6M ۲۶.۴۰ همت 11.15%16.57%dogwifhat-chart
33$1.79۱۰۴,۵۷۸تومان $2.642B ۱۵۴.۴ همت $87.76M ۵.۱۲۹ همت 4.38%-6.16%stacks-chart
34$6.77۳۹۶,۰۲۵تومان $2.660B ۱۵۵.۵ همت $33.62M ۱.۹۶۵ همت 1.36%3.52%render-chart
35$4.40۲۵۷,۵۸۲تومان $2.526B ۱۴۷.۷ همت $127.5M ۷.۴۵۵ همت 6.22%-3.53%filecoin-chart
36$0.068776۴,۰۱۷تومان $2.467B ۱۴۴.۲ همت $54.30M ۳.۱۷۴ همت 4.26%-10.64%hedera-chart
37$0.801622۴۶,۸۳۰تومان $2.677B ۱۵۶.۵ همت $529.7M ۳۰.۹۶ همت 3.09%5.48%arbitrum-chart
38$2,783.19۱۶۲,۵۹۴,۵۲۰تومان $2.589B ۱۵۱.۴ همت $112.2M ۶.۵۵۹ همت 1.23%-6.01%maker-chart
39$39.92۲,۳۳۲,۶۴۵تومان $2.396B ۱۴۰.۰ همت $3.753M ۲۱۹.۴ میلیارد ت 4.02%-6.88%okb-chart
40$0.092067۵,۳۷۸تومان $2.446B ۱۴۳.۰ همت $8.392M ۴۹۰.۵ میلیارد ت 1.74%-2.98%cronos-chart
41$6.19۳۶۱,۷۷۰تومان $2.421B ۱۴۱.۵ همت $121.4M ۷.۰۹۴ همت 2.73%-5.12%cosmos-chart
42$24.22۱,۴۱۵,۲۲۱تومان $2.263B ۱۳۲.۳ همت $133.7M ۷.۸۱۴ همت 8.03%0.34%injective-chart
43$0.028848۱,۶۸۵تومان $2.336B ۱۳۶.۶ همت $34.21M ۲.۰۰۰ همت 3.84%-8.98%vechain-chart
44$1.55۹۰,۸۲۲تومان $2.395B ۱۴۰.۰ همت $54.43M ۳.۱۸۱ همت 1.76%3.05%immutable-x-chart
45$307.61۱۷,۹۷۰,۷۳۲تومان $2.188B ۱۲۷.۹ همت $45.99M ۲.۶۸۸ همت 6.31%2.68%bittensor-chart
46$1.88۱۱۰,۱۰۴تومان $2.114B ۱۲۳.۶ همت $252.5M ۱۴.۷۶ همت 2.2%3.20%optimism-ethereum-chart
47$0.819778۴۷,۸۹۱تومان $2.059B ۱۲۰.۴ همت $124.7M ۷.۲۹۱ همت 3.64%-6.27%sui-chart
48$0.000027۱تومان $1.919B ۱۱۲.۱ همت $312.4M ۱۸.۲۶ همت 9.42%-2.09%bonk1-chart
49$30.20۱,۷۶۴,۷۳۶تومان $1.983B ۱۱۵.۹ همت $52.09M ۳.۰۴۵ همت 5.93%4.24%arweave-chart
50$0.999716۵۸,۴۰۳تومان $2.023B ۱۱۸.۲ همت $5.215B ۳۰۴.۸ همت 0.03%-0.009%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۴۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۳۷ درصد، ۱۷.۲۸ درصد و ۴.۷۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۴۵۰.۳۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.