تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$63,676۳,۶۹۸,۱۷۹,۷۳۶تومان $1.256T ۷۲.۹۳ هزار همت $37.29B ۲.۱۶۵ هزار همت 6.04%12.82%bitcoin-chart
2$3,442.34۱۹۹,۹۲۴,۶۷۸تومان $413.8B ۲۴.۰۳ هزار همت $17.42B ۱.۰۱۲ هزار همت 7.66%14.40%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۱۴۴تومان $112.7B ۶.۵۴۲ هزار همت $64.22B ۳.۷۲۹ هزار همت 0.07%0.11%tether-chart
4$578.67۳۳,۶۰۸,۰۰۸تومان $85.40B ۴.۹۵۹ هزار همت $1.983B ۱۱۵.۲ همت 7.54%14.17%bnb-chart
5$156.92۹,۱۱۴,۰۵۵تومان $72.83B ۴.۲۲۹ هزار همت $2.496B ۱۴۴.۹ همت 7.68%13.44%solana-chart
6$1.00۵۸,۰۸۱تومان $33.87B ۱.۹۶۷ هزار همت $7.174B ۴۱۶.۵ همت 0.002%0.003%usd-coin-chart
7$0.537948۳۱,۲۴۲تومان $30.02B ۱.۷۴۳ هزار همت $1.769B ۱۰۲.۷ همت 0.82%24.99%xrp-chart
8$7.55۴۳۹,۰۵۴تومان $18.99B ۱.۱۰۲ هزار همت $260.4M ۱۵.۱۲ همت 3.02%6.28%toncoin-chart
9$0.122806۷,۱۳۲تومان $17.82B ۱.۰۳۵ هزار همت $849.0M ۴۹.۲۹ همت 8.71%14.33%dogecoin-chart
10$0.437097۲۵,۳۸۵تومان $15.68B ۹۱۰.۶ همت $448.3M ۲۶.۰۳ همت 0.63%18.85%cardano-chart
11$0.137235۷,۹۷۰تومان $11.96B ۶۹۴.۲ همت $325.7M ۱۸.۹۱ همت 0.21%9.00%tron-chart
12$27.25۱,۵۸۲,۹۴۴تومان $10.75B ۶۲۴.۳ همت $343.0M ۱۹.۹۲ همت 5.73%7.53%avalanche-chart
13$0.000018۱تومان $10.99B ۶۳۸.۳ همت $361.3M ۲۰.۹۸ همت 8.51%14.75%shiba-inu-chart
14$6.44۳۷۴,۵۰۴تومان $9.272B ۵۳۸.۴ همت $231.5M ۱۳.۴۴ همت 3.02%8.41%polkadot-new-chart
15$14.26۸۲۸,۵۴۴تومان $8.675B ۵۰۳.۷ همت $350.5M ۲۰.۳۵ همت 7.47%10.48%chainlink-chart
16$392.63۲۲,۸۰۳,۶۷۵تومان $7.748B ۴۴۹.۹ همت $299.5M ۱۷.۳۹ همت 6.02%18.07%bitcoin-cash-chart
17$5.74۳۳۳,۸۳۷تومان $6.335B ۳۶۷.۹ همت $296.9M ۱۷.۲۴ همت 8.86%29.62%near-protocol-chart
18$5.88۳۴۱,۵۳۹تومان $5.445B ۳۱۶.۲ همت $699.8K ۴۰.۶۳ میلیارد ت 1.29%1.64%unus-sed-leo-chart
19$1.00۵۸,۱۱۰تومان $5.351B ۳۱۰.۷ همت $114.8M ۶.۶۶۸ همت 0.04%0.03%multi-collateral-dai-chart
20$0.540354۳۱,۳۸۲تومان $5.346B ۳۱۰.۴ همت $240.6M ۱۳.۹۷ همت 3.35%8.71%polygon-chart
21$72.07۴,۱۸۶,۲۶۱تومان $5.388B ۳۱۲.۹ همت $334.1M ۱۹.۴۰ همت 3.51%11.04%litecoin-chart
22$8.51۴۹۴,۷۱۰تومان $5.111B ۲۹۶.۸ همت $156.5M ۹.۰۸۹ همت 3.89%6.50%uniswap-chart
23$0.182193۱۰,۵۸۱تومان $4.409B ۲۵۶.۰ همت $87.33M ۵.۰۷۱ همت 7.18%10.39%kaspa-chart
24$9.56۵۵۵,۶۳۵تومان $4.464B ۲۵۹.۲ همت $135.0M ۷.۸۳۸ همت 11.25%39.77%internet-computer-chart
25$0.000010۰.۶تومان $4.531B ۲۶۳.۱ همت $1.253B ۷۲.۷۷ همت 22.69%14.40%pepe-chart
26$23.50۱,۳۶۴,۸۵۱تومان $3.477B ۲۰۱.۹ همت $152.4M ۸.۸۴۹ همت 4.56%15.61%ethereum-classic-chart
27$1.35۷۸,۶۵۷تومان $3.413B ۱۹۸.۲ همت $204.7M ۱۱.۸۹ همت 14.26%17.19%fetch-chart
28$6.77۳۹۳,۵۵۳تومان $3.163B ۱۸۳.۶ همت $100.9M ۵.۸۵۶ همت 2.96%16.43%aptos-chart
29$0.103519۶,۰۱۲تومان $3.032B ۱۷۶.۰ همت $92.60M ۵.۳۷۷ همت 1.79%21.78%stellar-chart
30$159.18۹,۲۴۵,۳۹۴تومان $2.937B ۱۷۰.۵ همت $77.20M ۴.۴۸۳ همت 0.01%4.24%monero-chart
31$2,939.90۱۷۰,۷۴۳,۹۱۳تومان $2.735B ۱۵۸.۸ همت $161.4M ۹.۳۶۹ همت 5.55%33.74%maker-chart
32$0.078073۴,۵۳۴تومان $2.794B ۱۶۲.۲ همت $56.02M ۳.۲۵۳ همت 9.89%18.24%hedera-chart
33$1.88۱۰۹,۶۰۹تومان $2.783B ۱۶۱.۶ همت $176.2M ۱۰.۲۳ همت 11.37%40.33%stacks-chart
34$0.032217۱,۸۷۱تومان $2.609B ۱۵۱.۵ همت $66.91M ۳.۸۸۵ همت 2.11%34.91%vechain-chart
35$0.095252۵,۵۳۲تومان $2.531B ۱۴۷.۰ همت $9.012M ۵۲۳.۲ میلیارد ت 2.87%13.40%cronos-chart
36$6.37۳۷۰,۳۳۸تومان $2.493B ۱۴۴.۷ همت $106.7M ۶.۱۹۶ همت 3.56%9.32%cosmos-chart
37$4.34۲۵۲,۴۴۲تومان $2.482B ۱۴۴.۱ همت $141.9M ۸.۲۴۰ همت 3.02%14.94%filecoin-chart
38$6.59۳۸۳,۱۱۳تومان $2.589B ۱۵۰.۳ همت $261.4M ۱۵.۱۸ همت 7.74%3.94%render-chart
39$41.73۲,۴۲۴,۱۴۸تومان $2.504B ۱۴۵.۴ همت $4.611M ۲۶۷.۸ میلیارد ت 4.6%14.42%okb-chart
40$0.769976۴۴,۷۱۸تومان $2.515B ۱۴۶.۱ همت $220.1M ۱۲.۷۸ همت 7.09%17.69%mantle-chart
41$0.749490۴۳,۵۲۸تومان $2.422B ۱۴۰.۶ همت $200.9M ۱۱.۶۷ همت 5.23%13.62%arbitrum-chart
42$1.49۸۶,۹۹۶تومان $2.307B ۱۳۴.۰ همت $60.67M ۳.۵۲۳ همت 9.65%22.85%immutable-x-chart
43$1.81۱۰۵,۱۶۶تومان $2.031B ۱۱۷.۹ همت $218.9M ۱۲.۷۱ همت 2.34%24.57%optimism-ethereum-chart
44$0.818880۴۷,۵۵۸تومان $2.057B ۱۱۹.۴ همت $129.8M ۷.۵۳۷ همت 3.12%21.88%sui-chart
45$22.58۱,۳۱۱,۸۴۷تومان $2.110B ۱۲۲.۵ همت $105.8M ۶.۱۴۱ همت 9.33%16.07%injective-chart
46$297.19۱۷,۲۶۰,۵۴۳تومان $2.104B ۱۲۲.۲ همت $57.81M ۳.۳۵۷ همت 12.85%29.98%bittensor-chart
47$1.00۵۸,۱۴۸تومان $1.933B ۱۱۲.۲ همت $3.788B ۲۲۰.۰ همت 0.07%0.09%first-digital-usd-chart
48$0.217663۱۲,۶۴۱تومان $2.078B ۱۲۰.۷ همت $66.09M ۳.۸۳۸ همت 13.65%23.79%the-graph-chart
49$2.02۱۱۷,۷۵۶تومان $2.025B ۱۱۷.۶ همت $448.3M ۲۶.۰۳ همت 20.88%20.11%dogwifhat-chart
50$0.000025۱تومان $1.776B ۱۰۳.۱ همت $316.0M ۱۸.۳۵ همت 10.74%8.43%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۹۲۶ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۷۶ درصد، ۱۷.۶۰ درصد و ۴.۸۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۰۶۳.۷۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.