تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,485۳,۸۱۷,۶۳۲,۸۵۸تومان $1.271T ۷۵.۲۴ هزار همت $9.785B ۵۷۹.۰ همت 0.59%-2.45%bitcoin-chart
2$3,508.19۲۰۷,۶۸۸,۴۴۳تومان $429.0B ۲۵.۳۹ هزار همت $7.279B ۴۳۰.۸ همت 0.14%-1.32%ethereum-chart
3$0.999602۵۹,۱۷۷تومان $112.9B ۶.۶۸۱ هزار همت $26.64B ۱.۵۷۶ هزار همت 0.009%0.01%tether-chart
4$589.66۳۴,۹۰۸,۸۰۹تومان $87.01B ۵.۱۴۹ هزار همت $1.385B ۸۱.۹۸ همت 1.18%-2.39%bnb-chart
5$134.70۷,۹۷۴,۶۱۴تومان $62.24B ۳.۶۸۳ هزار همت $932.2M ۵۵.۱۷ همت 0.73%-6.77%solana-chart
6$1.00۵۹,۲۰۳تومان $32.75B ۱.۹۳۸ هزار همت $2.439B ۱۴۴.۳ همت 0.002%0.008%usd-coin-chart
7$0.487623۲۸,۸۶۷تومان $27.12B ۱.۶۰۵ هزار همت $449.2M ۲۶.۵۸ همت 0.34%-0.16%xrp-chart
8$7.42۴۳۹,۵۹۴تومان $18.25B ۱.۰۸۰ هزار همت $167.5M ۹.۹۱۰ همت 4.91%-6.05%toncoin-chart
9$0.124527۷,۳۷۲تومان $18.03B ۱.۰۶۷ هزار همت $328.0M ۱۹.۴۱ همت 0.75%-8.34%dogecoin-chart
10$0.384978۲۲,۷۹۱تومان $13.76B ۸۱۴.۳ همت $235.4M ۱۳.۹۳ همت 3.19%-6.67%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $10.69B ۶۳۲.۴ همت $144.6M ۸.۵۵۵ همت 1.95%-11.77%shiba-inu-chart
12$0.119839۷,۰۹۴تومان $10.46B ۶۱۸.۷ همت $186.1M ۱۱.۰۱ همت 1.41%3.93%tron-chart
13$25.78۱,۵۲۶,۷۲۳تومان $10.15B ۶۰۰.۹ همت $572.4M ۳۳.۸۷ همت 5.22%-13.76%avalanche-chart
14$5.75۳۴۰,۷۷۱تومان $8.277B ۴۸۹.۸ همت $121.9M ۷.۲۱۶ همت 3.48%-7.14%polkadot-new-chart
15$13.63۸۰۷,۳۵۶تومان $8.293B ۴۹۰.۸ همت $187.6M ۱۱.۱۰ همت 1.13%-7.33%chainlink-chart
16$394.01۲۳,۳۲۶,۰۹۰تومان $7.771B ۴۵۹.۹ همت $177.5M ۱۰.۵۰ همت 3.32%-7.94%bitcoin-cash-chart
17$9.93۵۸۸,۲۰۵تومان $5.961B ۳۵۲.۸ همت $92.56M ۵.۴۷۷ همت 2.2%-12.58%uniswap-chart
18$0.574265۳۳,۹۹۷تومان $5.688B ۳۳۶.۶ همت $136.2M ۸.۰۶۰ همت 1.75%-6.38%polygon-chart
19$5.37۳۱۸,۲۴۰تومان $5.864B ۳۴۷.۰ همت $187.2M ۱۱.۰۸ همت 1.04%-2.98%near-protocol-chart
20$74.59۴,۴۱۵,۸۷۶تومان $5.570B ۳۲۹.۶ همت $194.1M ۱۱.۴۸ همت 0.93%-5.48%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۲۰۸تومان $5.349B ۳۱۶.۵ همت $279.5M ۱۶.۵۴ همت 0.0002%0.02%multi-collateral-dai-chart
22$5.75۳۴۰,۶۹۱تومان $5.330B ۳۱۵.۴ همت $2.495M ۱۴۷.۶ میلیارد ت 0.33%-0.05%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.948B ۲۹۲.۸ همت $376.7M ۲۲.۲۹ همت 3.73%0.94%pepe-chart
24$8.27۴۹۰,۱۷۰تومان $3.853B ۲۲۸.۰ همت $35.93M ۲.۱۲۶ همت 0.18%-8.38%internet-computer-chart
25$0.155223۹,۱۸۹تومان $3.725B ۲۲۰.۴ همت $40.53M ۲.۳۹۸ همت 7.04%1.73%kaspa-chart
26$23.50۱,۳۹۱,۴۰۶تومان $3.470B ۲۰۵.۳ همت $81.65M ۴.۸۳۲ همت 0.16%-7.68%ethereum-classic-chart
27$6.94۴۱۱,۰۲۷تومان $3.136B ۱۸۵.۶ همت $73.76M ۴.۳۶۵ همت 0.91%-11.24%aptos-chart
28$167.84۹,۹۳۶,۶۵۷تومان $3.096B ۱۸۳.۲ همت $28.80M ۱.۷۰۴ همت 3.4%-3.56%monero-chart
29$7.42۴۳۹,۶۵۰تومان $2.886B ۱۷۰.۸ همت $95.98M ۵.۶۸۰ همت 1.64%-5.13%render-chart
30$0.079023۴,۶۷۸تومان $2.826B ۱۶۷.۲ همت $23.70M ۱.۴۰۲ همت 0.79%-5.96%hedera-chart
31$0.811813۴۸,۰۶۰تومان $2.658B ۱۵۷.۳ همت $131.4M ۷.۷۷۵ همت 0.76%-9.15%mantle-chart
32$0.091398۵,۴۱۰تومان $2.661B ۱۵۷.۵ همت $31.26M ۱.۸۵۰ همت 0.13%-6.78%stellar-chart
33$6.78۴۰۱,۸۲۰تومان $2.653B ۱۵۷.۰ همت $65.64M ۳.۸۸۴ همت 0.65%-4.60%cosmos-chart
34$0.810264۴۷,۹۶۸تومان $2.618B ۱۵۵.۰ همت $106.7M ۶.۳۱۷ همت 1.61%-11.21%arbitrum-chart
35$42.29۲,۵۰۴,۰۲۲تومان $2.538B ۱۵۰.۲ همت $2.184M ۱۲۹.۳ میلیارد ت 1.65%-8.17%okb-chart
36$0.093597۵,۵۴۱تومان $2.487B ۱۴۷.۲ همت $4.288M ۲۵۳.۸ میلیارد ت 0.48%-6.24%cronos-chart
37$4.42۲۶۲,۱۶۴تومان $2.500B ۱۴۸.۰ همت $72.76M ۴.۳۰۵ همت 1.3%-14.29%filecoin-chart
38$1.67۹۸,۹۶۷تومان $2.454B ۱۴۵.۲ همت $55.80M ۳.۳۰۲ همت 5.69%-14.64%stacks-chart
39$1.56۹۲,۵۸۲تومان $2.358B ۱۳۹.۵ همت $35.08M ۲.۰۷۶ همت 1.56%-9.15%immutable-x-chart
40$1.00۵۹,۲۰۹تومان $2.291B ۱۳۵.۶ همت $1.389B ۸۲.۱۹ همت 0.002%0.14%first-digital-usd-chart
41$2,423.53۱۴۳,۴۷۵,۶۶۷تومان $2.251B ۱۳۳.۲ همت $78.01M ۴.۶۱۶ همت 1.72%5.33%maker-chart
42$0.897293۵۳,۱۲۰تومان $2.177B ۱۲۸.۸ همت $102.8M ۶.۰۸۴ همت 0.87%-3.43%sui-chart
43$0.025981۱,۵۳۸تومان $2.104B ۱۲۴.۵ همت $25.37M ۱.۵۰۲ همت 0.54%-9.07%vechain-chart
44$0.219385۱۲,۹۸۷تومان $2.095B ۱۲۴.۰ همت $43.74M ۲.۵۸۸ همت 2.32%-6.61%the-graph-chart
45$1.81۱۰۷,۱۶۴تومان $2.031B ۱۲۰.۲ همت $113.2M ۶.۶۹۷ همت 1.01%-12.65%optimism-ethereum-chart
46$21.25۱,۲۵۸,۲۶۳تومان $1.985B ۱۱۷.۵ همت $68.16M ۴.۰۳۳ همت 0.91%-14.45%injective-chart
47$284.60۱۶,۸۴۹,۰۳۱تومان $1.984B ۱۱۷.۴ همت $29.37M ۱.۷۳۸ همت 0.06%-4.96%bittensor-chart
48$2.18۱۲۹,۲۰۲تومان $1.949B ۱۱۵.۳ همت $101.4M ۶.۰۰۰ همت 1.46%8.56%lido-dao-chart
49$27.67۱,۶۳۸,۴۶۰تومان $1.817B ۱۰۷.۵ همت $47.99M ۲.۸۴۰ همت 0.22%-0.92%arweave-chart
50$1.77۱۰۵,۰۸۴تومان $1.773B ۱۰۴.۹ همت $258.7M ۱۵.۳۱ همت 3%-25.07%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۴ درصد، ۱۸.۲۳ درصد و ۴.۸۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۷۷.۴۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.