تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,159۳,۸۸۵,۰۷۸,۵۸۶تومان $1.304T ۷۶.۵۱ هزار همت $13.68B ۸۰۲.۹ همت 0.1%-4.46%bitcoin-chart
2$3,561.98۲۰۹,۱۷۰,۲۶۶تومان $428.0B ۲۵.۱۱ هزار همت $12.47B ۷۳۱.۴ همت 2.24%-3.25%ethereum-chart
3$0.999438۵۸,۶۹۰تومان $112.5B ۶.۶۰۰ هزار همت $35.10B ۲.۰۵۹ هزار همت 0.0002%-0.05%tether-chart
4$605.29۳۵,۵۳۲,۲۶۳تومان $89.33B ۵.۲۴۱ هزار همت $1.463B ۸۵.۸۲ همت 0.28%-11.22%bnb-chart
5$144.94۸,۵۱۱,۷۸۰تومان $66.92B ۳.۹۲۶ هزار همت $1.040B ۶۱.۰۲ همت 0.94%-8.44%solana-chart
6$1.00۵۸,۷۲۵تومان $32.44B ۱.۹۰۳ هزار همت $2.684B ۱۵۷.۵ همت 0.005%-0.009%usd-coin-chart
7$0.489354۲۸,۷۳۶تومان $27.19B ۱.۵۹۵ هزار همت $791.3M ۴۶.۴۳ همت 3%-0.88%xrp-chart
8$0.136416۸,۰۱۰تومان $19.74B ۱.۱۵۸ هزار همت $455.6M ۲۶.۷۳ همت 0.62%-7.10%dogecoin-chart
9$7.89۴۶۳,۶۵۰تومان $19.21B ۱.۱۲۷ هزار همت $322.5M ۱۸.۹۲ همت 3%12.36%toncoin-chart
10$0.413237۲۴,۲۶۶تومان $14.76B ۸۶۶.۱ همت $206.2M ۱۲.۱۰ همت 0.6%-5.40%cardano-chart
11$0.000020۱تومان $12.21B ۷۱۶.۴ همت $235.0M ۱۳.۷۹ همت 2.67%-10.98%shiba-inu-chart
12$30.12۱,۷۶۹,۲۳۱تومان $11.85B ۶۹۵.۲ همت $164.6M ۹.۶۵۵ همت 0.52%-6.69%avalanche-chart
13$0.115402۶,۷۷۶تومان $10.07B ۵۹۰.۹ همت $178.6M ۱۰.۴۸ همت 0.83%0.37%tron-chart
14$6.22۳۶۵,۴۹۵تومان $8.950B ۵۲۵.۱ همت $103.8M ۶.۰۸۸ همت 1.34%-2.97%polkadot-new-chart
15$14.76۸۶۶,۶۳۸تومان $8.668B ۵۰۸.۵ همت $205.9M ۱۲.۰۸ همت 0.006%-7.83%chainlink-chart
16$429.40۲۵,۲۱۶,۲۱۸تومان $8.468B ۴۹۶.۸ همت $189.3M ۱۱.۱۱ همت 1.14%-8.77%bitcoin-cash-chart
17$11.62۶۸۲,۲۰۴تومان $6.972B ۴۰۹.۱ همت $373.6M ۲۱.۹۲ همت 8.96%15.81%uniswap-chart
18$0.614972۳۶,۱۱۳تومان $6.087B ۳۵۷.۱ همت $186.8M ۱۰.۹۶ همت 3.65%-5.49%polygon-chart
19$5.58۳۲۷,۶۶۹تومان $6.077B ۳۵۶.۶ همت $138.9M ۸.۱۵۰ همت 0.33%-15.97%near-protocol-chart
20$79.14۴,۶۴۵,۹۹۸تومان $5.908B ۳۴۶.۶ همت $233.0M ۱۳.۶۷ همت 1.76%-0.99%litecoin-chart
21$0.999892۵۸,۷۱۶تومان $5.347B ۳۱۳.۷ همت $318.6M ۱۸.۶۹ همت 0.0007%-0.007%multi-collateral-dai-chart
22$5.75۳۳۷,۹۷۲تومان $5.331B ۳۱۲.۷ همت $1.435M ۸۴.۲۱ میلیارد ت 3.52%-0.38%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.968B ۲۹۱.۵ همت $623.9M ۳۶.۶۱ همت 2.37%-2.87%pepe-chart
24$9.10۵۳۴,۶۵۳تومان $4.236B ۲۴۸.۵ همت $57.28M ۳.۳۶۰ همت 1.56%-16.83%internet-computer-chart
25$25.53۱,۴۹۹,۱۴۶تومان $3.768B ۲۲۱.۱ همت $105.8M ۶.۲۰۵ همت 1.43%-4.97%ethereum-classic-chart
26$0.152849۸,۹۷۵تومان $3.658B ۲۱۴.۶ همت $86.44M ۵.۰۷۱ همت 7.01%-5.63%kaspa-chart
27$7.86۴۶۱,۶۰۹تومان $3.542B ۲۰۷.۸ همت $84.87M ۴.۹۷۹ همت 2.4%-3.47%aptos-chart
28$173.69۱۰,۱۹۶,۲۳۴تومان $3.204B ۱۸۸.۰ همت $51.79M ۳.۰۳۸ همت 1.97%0.09%monero-chart
29$7.88۴۶۲,۷۸۵تومان $3.064B ۱۷۹.۸ همت $74.77M ۴.۳۸۷ همت 0.63%-13.32%render-chart
30$0.084603۴,۹۶۸تومان $3.025B ۱۷۷.۵ همت $31.96M ۱.۸۷۵ همت 1.59%-6.49%hedera-chart
31$5.20۳۰۵,۳۱۷تومان $2.931B ۱۷۲.۰ همت $122.8M ۷.۲۰۳ همت 1.5%-15.28%filecoin-chart
32$0.895727۵۲,۵۹۹تومان $2.924B ۱۷۱.۶ همت $155.7M ۹.۱۳۴ همت 1.34%-4.79%mantle-chart
33$0.098285۵,۷۷۱تومان $2.859B ۱۶۷.۷ همت $33.34M ۱.۹۵۶ همت 1.53%-0.37%stellar-chart
34$1.96۱۱۵,۱۶۸تومان $2.879B ۱۶۸.۹ همت $85.87M ۵.۰۳۸ همت 3.88%-12.73%stacks-chart
35$7.14۴۱۹,۴۱۸تومان $2.792B ۱۶۳.۸ همت $78.33M ۴.۵۹۵ همت 0.23%-8.11%cosmos-chart
36$46.04۲,۷۰۲,۹۴۰تومان $2.763B ۱۶۲.۱ همت $2.555M ۱۴۹.۹ میلیارد ت 1.61%-2.78%okb-chart
37$0.917108۵۳,۸۳۶تومان $2.656B ۱۵۵.۸ همت $136.6M ۸.۰۱۳ همت 0.27%-5.01%arbitrum-chart
38$0.099890۵,۸۶۵تومان $2.654B ۱۵۵.۷ همت $7.398M ۴۳۴.۰ میلیارد ت 0.72%-10.15%cronos-chart
39$1.73۱۰۱,۷۰۳تومان $2.612B ۱۵۳.۲ همت $45.42M ۲.۶۶۴ همت 0.09%-12.80%immutable-x-chart
40$0.998180۵۸,۵۹۵تومان $2.543B ۱۴۹.۲ همت $3.136B ۱۸۴.۰ همت 0.07%-0.20%first-digital-usd-chart
41$2.40۱۴۱,۳۲۳تومان $2.404B ۱۴۱.۰ همت $235.8M ۱۳.۸۳ همت 2.65%-10.75%dogwifhat-chart
42$25.09۱,۴۷۳,۶۲۶تومان $2.344B ۱۳۷.۵ همت $113.6M ۶.۶۶۳ همت 3.21%-9.14%injective-chart
43$0.933757۵۴,۸۳۳تومان $2.265B ۱۳۲.۹ همت $111.2M ۶.۵۲۴ همت 0.17%-14.57%sui-chart
44$2.08۱۲۲,۳۶۱تومان $2.265B ۱۳۲.۹ همت $175.7M ۱۰.۳۱ همت 3.12%-4.51%optimism-ethereum-chart
45$0.237187۱۳,۹۲۸تومان $2.256B ۱۳۲.۳ همت $44.77M ۲.۶۲۷ همت 0.53%-11.25%the-graph-chart
46$0.020580۱,۲۰۸تومان $2.114B ۱۲۴.۰ همت $1.022B ۵۹.۹۴ همت 5.59%11.86%notcoin-chart
47$2,308.08۱۳۵,۴۸۹,۲۱۱تومان $2.142B ۱۲۵.۶ همت $35.90M ۲.۱۰۶ همت 1.24%-4.95%maker-chart
48$302.15۱۷,۷۴۳,۳۱۲تومان $2.097B ۱۲۳.۰ همت $21.31M ۱.۲۵۰ همت 0.74%-16.38%bittensor-chart
49$0.028742۱,۶۸۷تومان $2.090B ۱۲۲.۶ همت $32.12M ۱.۸۸۴ همت 1.32%-8.59%vechain-chart
50$0.000201۱۱تومان $1.922B ۱۱۲.۸ همت $185.2M ۱۰.۸۷ همت 0.35%-27.99%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۰ درصد، ۱۷.۷۰ درصد و ۴.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۶۶۸.۷۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.