تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۸۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,419۳,۹۱۵,۶۲۳,۴۴۸تومان $1.309T ۷۷.۱۷ هزار همت $30.01B ۱.۷۶۸ هزار همت 0.54%-4.39%bitcoin-chart
2$3,507.00۲۰۶,۷۴۸,۵۲۳تومان $421.4B ۲۴.۸۴ هزار همت $17.82B ۱.۰۵۰ هزار همت 3.41%-4.34%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۹۵۳تومان $112.6B ۶.۶۳۳ هزار همت $60.93B ۳.۵۹۱ هزار همت 0.05%0.04%tether-chart
4$603.18۳۵,۵۵۹,۵۱۸تومان $89.02B ۵.۲۴۶ هزار همت $1.807B ۱۰۶.۵ همت 1.31%-3.43%bnb-chart
5$142.21۸,۳۸۴,۰۹۱تومان $65.67B ۳.۸۷۱ هزار همت $2.276B ۱۳۴.۱ همت 6.04%-10.75%solana-chart
6$1.00۵۸,۹۶۸تومان $32.52B ۱.۹۱۷ هزار همت $5.888B ۳۴۷.۰ همت 0.01%0.02%usd-coin-chart
7$0.506027۲۹,۸۳۱تومان $28.12B ۱.۶۵۷ هزار همت $2.054B ۱۲۱.۱ همت 3.41%2.02%xrp-chart
8$0.128062۷,۵۴۹تومان $18.54B ۱.۰۹۳ هزار همت $978.1M ۵۷.۶۴ همت 6.86%-11.58%dogecoin-chart
9$7.64۴۵۰,۴۷۱تومان $18.63B ۱.۰۹۸ هزار همت $389.0M ۲۲.۹۳ همت 4.18%5.56%toncoin-chart
10$0.401124۲۳,۶۴۷تومان $14.33B ۸۴۴.۸ همت $389.8M ۲۲.۹۷ همت 3.8%-8.80%cardano-chart
11$0.000019۱تومان $11.31B ۶۶۶.۸ همت $437.3M ۲۵.۷۷ همت 8.46%-16.11%shiba-inu-chart
12$28.34۱,۶۷۱,۰۴۶تومان $11.15B ۶۵۷.۱ همت $323.7M ۱۹.۰۸ همت 6.22%-12.12%avalanche-chart
13$0.116707۶,۸۸۰تومان $10.19B ۶۰۰.۳ همت $319.1M ۱۸.۸۱ همت 0.78%-0.94%tron-chart
14$6.04۳۵۶,۶۳۲تومان $8.699B ۵۱۲.۷ همت $186.8M ۱۱.۰۱ همت 5.51%-6.73%polkadot-new-chart
15$14.54۸۵۷,۵۶۲تومان $8.540B ۵۰۳.۳ همت $350.6M ۲۰.۶۶ همت 3.94%-8.33%chainlink-chart
16$419.18۲۴,۷۱۱,۹۸۳تومان $8.267B ۴۸۷.۲ همت $278.6M ۱۶.۴۲ همت 2.24%-10.50%bitcoin-cash-chart
17$10.60۶۲۵,۰۱۵تومان $6.361B ۳۷۴.۹ همت $264.7M ۱۵.۶۰ همت 9.31%2.41%uniswap-chart
18$5.12۳۰۲,۱۶۳تومان $5.583B ۳۲۹.۰ همت $334.1M ۱۹.۶۹ همت 9.94%-19.58%near-protocol-chart
19$0.583213۳۴,۳۸۲تومان $5.772B ۳۴۰.۲ همت $290.2M ۱۷.۱۱ همت 5.66%-9.97%polygon-chart
20$76.43۴,۵۰۶,۳۶۶تومان $5.707B ۳۳۶.۳ همت $375.9M ۲۲.۱۵ همت 3.31%-3.60%litecoin-chart
21$5.73۳۳۷,۹۹۶تومان $5.310B ۳۱۳.۰ همت $1.957M ۱۱۵.۴ میلیارد ت 2.6%-1.96%unus-sed-leo-chart
22$0.999992۵۸,۹۵۲تومان $5.348B ۳۱۵.۲ همت $368.4M ۲۱.۷۱ همت 0.0004%0.02%multi-collateral-dai-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.640B ۲۷۳.۴ همت $823.0M ۴۸.۵۱ همت 10.49%-9.08%pepe-chart
24$8.84۵۲۱,۳۷۰تومان $4.115B ۲۴۲.۵ همت $96.06M ۵.۶۶۱ همت 8.39%-20.67%internet-computer-chart
25$0.152334۸,۹۸۰تومان $3.649B ۲۱۵.۰ همت $70.19M ۴.۱۳۷ همت 5.48%-7.07%kaspa-chart
26$23.96۱,۴۱۲,۶۷۳تومان $3.536B ۲۰۸.۴ همت $196.8M ۱۱.۶۰ همت 6.03%-9.63%ethereum-classic-chart
27$7.37۴۳۴,۹۹۱تومان $3.327B ۱۹۶.۱ همت $165.3M ۹.۷۴۲ همت 6.56%-10.90%aptos-chart
28$173.75۱۰,۲۴۳,۳۸۵تومان $3.205B ۱۸۸.۹ همت $63.64M ۳.۷۵۱ همت 1.93%-2.85%monero-chart
29$7.68۴۵۳,۲۱۲تومان $2.988B ۱۷۶.۱ همت $224.0M ۱۳.۲۰ همت 8.83%-10.64%render-chart
30$0.079717۴,۶۹۹تومان $2.851B ۱۶۸.۰ همت $72.36M ۴.۲۶۵ همت 7.83%-10.76%hedera-chart
31$4.88۲۸۸,۲۷۰تومان $2.757B ۱۶۲.۵ همت $189.9M ۱۱.۱۹ همت 6.9%-15.59%filecoin-chart
32$0.847408۴۹,۹۵۷تومان $2.766B ۱۶۳.۰ همت $226.2M ۱۳.۳۳ همت 6.1%-8.11%mantle-chart
33$0.096356۵,۶۸۰تومان $2.803B ۱۶۵.۲ همت $90.82M ۵.۳۵۳ همت 2.69%-3.61%stellar-chart
34$6.97۴۱۱,۴۵۶تومان $2.728B ۱۶۰.۸ همت $132.3M ۷.۷۹۷ همت 3.42%-10.92%cosmos-chart
35$1.72۱۰۱,۷۶۵تومان $2.533B ۱۴۹.۳ همت $146.5M ۸.۶۳۷ همت 9.51%-22.09%stacks-chart
36$45.10۲,۶۵۹,۲۷۰تومان $2.706B ۱۵۹.۵ همت $3.897M ۲۲۹.۷ میلیارد ت 2.53%-3.58%okb-chart
37$0.852749۵۰,۲۷۲تومان $2.470B ۱۴۵.۶ همت $262.8M ۱۵.۴۹ همت 7.89%-11.17%arbitrum-chart
38$0.094816۵,۵۸۹تومان $2.519B ۱۴۸.۵ همت $16.21M ۹۵۵.۳ میلیارد ت 4.36%-11.59%cronos-chart
39$2.29۱۳۵,۳۷۱تومان $2.294B ۱۳۵.۲ همت $395.5M ۲۳.۳۱ همت 12.72%-14.92%dogwifhat-chart
40$1.62۹۵,۶۱۵تومان $2.446B ۱۴۴.۱ همت $71.28M ۴.۲۰۱ همت 5.53%-17.33%immutable-x-chart
41$0.999965۵۸,۹۵۰تومان $2.442B ۱۴۳.۹ همت $5.880B ۳۴۶.۵ همت 0.07%0.16%first-digital-usd-chart
42$0.881394۵۱,۹۶۰تومان $2.138B ۱۲۶.۰ همت $196.0M ۱۱.۵۵ همت 9.67%-14.70%sui-chart
43$21.46۱,۲۶۵,۶۹۷تومان $2.005B ۱۱۸.۲ همت $234.1M ۱۳.۷۹ همت 14.83%-26.91%injective-chart
44$1.92۱۱۳,۶۲۵تومان $2.095B ۱۲۳.۵ همت $248.6M ۱۴.۶۵ همت 8.16%-11.84%optimism-ethereum-chart
45$2,286.12۱۳۴,۷۷۳,۶۶۰تومان $2.123B ۱۲۵.۱ همت $62.62M ۳.۶۹۱ همت 5.85%-4.56%maker-chart
46$0.211738۱۲,۴۸۲تومان $2.019B ۱۱۹.۰ همت $85.54M ۵.۰۴۲ همت 10.38%-18.34%the-graph-chart
47$0.027018۱,۵۹۲تومان $1.965B ۱۱۵.۸ همت $44.31M ۲.۶۱۲ همت 8.68%-12.76%vechain-chart
48$288.06۱۶,۹۸۲,۲۱۴تومان $2.001B ۱۱۷.۹ همت $45.21M ۲.۶۶۵ همت 6.47%-16.34%bittensor-chart
49$0.016771۹۸۸تومان $1.722B ۱۰۱.۵ همت $923.3M ۵۴.۴۲ همت 18.09%-5.86%notcoin-chart
50$0.000179۱۰تومان $1.719B ۱۰۱.۳ همت $283.0M ۱۶.۶۸ همت 13%-31.75%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۸۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۵۸ درصد، ۱۷.۵۷ درصد و ۴.۶۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۹۳۵.۷۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.