تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$62,018۳,۷۴۴,۹۵۰,۳۲۴تومان $1.223T ۷۳.۸۴ هزار همت $32.48B ۱.۹۶۱ هزار همت 4.79%-3.86%bitcoin-chart
2$3,415.57۲۰۶,۲۴۶,۰۶۴تومان $410.5B ۲۴.۷۹ هزار همت $14.94B ۹۰۲.۱ همت 3.46%-0.26%ethereum-chart
3$0.999764۶۰,۳۶۹تومان $112.9B ۶.۸۱۸ هزار همت $57.69B ۳.۴۸۴ هزار همت 0.01%0.03%tether-chart
4$578.37۳۴,۹۲۴,۷۲۱تومان $85.36B ۵.۱۵۵ هزار همت $1.636B ۹۸.۸۰ همت 3.7%-0.70%bnb-chart
5$138.87۸,۳۸۵,۸۸۵تومان $64.20B ۳.۸۷۷ هزار همت $2.721B ۱۶۴.۳ همت 9.66%3.54%solana-chart
6$1.00۶۰,۳۸۸تومان $33.02B ۱.۹۹۴ هزار همت $6.543B ۳۹۵.۱ همت 0.009%0.01%usd-coin-chart
7$0.477901۲۸,۸۵۷تومان $26.58B ۱.۶۰۵ هزار همت $925.6M ۵۵.۹۰ همت 2.38%-1.25%xrp-chart
8$7.49۴۵۲,۴۹۳تومان $18.42B ۱.۱۱۲ هزار همت $330.1M ۱۹.۹۳ همت 1.85%7.15%toncoin-chart
9$0.127591۷,۷۰۴تومان $18.48B ۱.۱۱۶ هزار همت $830.3M ۵۰.۱۴ همت 10.45%5.70%dogecoin-chart
10$0.394790۲۳,۸۳۹تومان $14.11B ۸۵۲.۱ همت $288.8M ۱۷.۴۴ همت 6.9%5.16%cardano-chart
11$0.121646۷,۳۴۵تومان $10.61B ۶۴۰.۸ همت $254.1M ۱۵.۳۴ همت 2.02%5.57%tron-chart
12$0.000018۱تومان $10.62B ۶۴۱.۰ همت $329.9M ۱۹.۹۲ همت 9.21%0.81%shiba-inu-chart
13$25.50۱,۵۴۰,۲۴۰تومان $10.04B ۶۰۶.۵ همت $283.3M ۱۷.۱۱ همت 7.07%-2.93%avalanche-chart
14$5.89۳۵۶,۲۳۱تومان $8.483B ۵۱۲.۳ همت $181.2M ۱۰.۹۴ همت 5.5%3.81%polkadot-new-chart
15$14.19۸۵۷,۱۵۵تومان $8.632B ۵۲۱.۳ همت $302.6M ۱۸.۲۷ همت 7.81%4.58%chainlink-chart
16$390.03۲۳,۵۵۱,۵۹۳تومان $7.693B ۴۶۴.۶ همت $366.5M ۲۲.۱۳ همت 12.13%2.44%bitcoin-cash-chart
17$9.54۵۷۶,۶۶۲تومان $5.730B ۳۴۶.۰ همت $161.4M ۹.۷۴۹ همت 8.01%-0.34%uniswap-chart
18$5.49۳۳۲,۰۶۲تومان $6.003B ۳۶۲.۵ همت $320.2M ۱۹.۳۴ همت 6.09%17.92%near-protocol-chart
19$0.572810۳۴,۵۸۸تومان $5.656B ۳۴۱.۶ همت $226.2M ۱۳.۶۶ همت 4.14%5.32%polygon-chart
20$71.54۴,۳۱۹,۹۰۴تومان $5.343B ۳۲۲.۶ همت $346.9M ۲۰.۹۵ همت 4.91%-0.53%litecoin-chart
21$1.00۶۰,۳۹۳تومان $5.349B ۳۲۳.۰ همت $394.9M ۲۳.۸۵ همت 0.02%0.03%multi-collateral-dai-chart
22$5.76۳۴۷,۸۲۱تومان $5.335B ۳۲۲.۲ همت $1.774M ۱۰۷.۱ میلیارد ت 0.05%0.54%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.399B ۳۲۶.۰ همت $1.089B ۶۵.۷۴ همت 19.4%22.29%pepe-chart
24$8.30۵۰۱,۶۹۰تومان $3.867B ۲۳۳.۵ همت $66.26M ۴.۰۰۱ همت 7.57%2.91%internet-computer-chart
25$0.160849۹,۷۱۲تومان $3.864B ۲۳۳.۳ همت $72.54M ۴.۳۸۱ همت 7.35%13.86%kaspa-chart
26$23.58۱,۴۲۳,۸۷۳تومان $3.482B ۲۱۰.۳ همت $130.7M ۷.۸۹۱ همت 4.28%2.71%ethereum-classic-chart
27$7.01۴۲۳,۴۵۴تومان $3.170B ۱۹۱.۵ همت $131.5M ۷.۹۴۰ همت 4.18%4.47%aptos-chart
28$163.05۹,۸۴۶,۰۵۸تومان $3.008B ۱۸۱.۶ همت $45.79M ۲.۷۶۵ همت 3.46%-4.61%monero-chart
29$7.67۴۶۳,۳۱۳تومان $2.982B ۱۸۰.۱ همت $179.0M ۱۰.۸۱ همت 6.18%7.08%render-chart
30$0.079246۴,۷۸۵تومان $2.834B ۱۷۱.۱ همت $45.55M ۲.۷۵۱ همت 7.07%4.36%hedera-chart
31$6.97۴۲۱,۴۴۹تومان $2.728B ۱۶۴.۸ همت $123.0M ۷.۴۲۷ همت 4.64%7.01%cosmos-chart
32$0.091964۵,۵۵۳تومان $2.678B ۱۶۱.۷ همت $58.73M ۳.۵۴۷ همت 5.21%2.50%stellar-chart
33$0.790824۴۷,۷۵۳تومان $2.583B ۱۵۶.۰ همت $235.9M ۱۴.۲۵ همت 6.96%-1.11%mantle-chart
34$0.838138۵۰,۶۱۰تومان $2.709B ۱۶۳.۶ همت $230.5M ۱۳.۹۲ همت 6.67%7.85%arbitrum-chart
35$41.73۲,۵۲۰,۰۷۱تومان $2.504B ۱۵۱.۲ همت $3.452M ۲۰۸.۵ میلیارد ت 3.52%-0.49%okb-chart
36$0.094595۵,۷۱۲تومان $2.514B ۱۵۱.۸ همت $10.28M ۶۲۰.۶ میلیارد ت 9.32%3.50%cronos-chart
37$4.47۲۷۰,۴۱۷تومان $2.530B ۱۵۲.۸ همت $128.1M ۷.۷۳۳ همت 5.17%4.54%filecoin-chart
38$1.76۱۰۶,۷۲۸تومان $2.596B ۱۵۶.۷ همت $137.8M ۸.۳۲۳ همت 16.7%11.16%stacks-chart
39$1.00۶۰,۳۸۸تومان $2.222B ۱۳۴.۲ همت $4.957B ۲۹۹.۳ همت 0.02%0.03%first-digital-usd-chart
40$1.56۹۴,۵۶۱تومان $2.361B ۱۴۲.۶ همت $58.30M ۳.۵۲۰ همت 7.3%7.91%immutable-x-chart
41$0.884971۵۳,۴۳۸تومان $2.147B ۱۲۹.۷ همت $166.2M ۱۰.۰۴ همت 5.24%13.29%sui-chart
42$2,377.30۱۴۳,۵۵۱,۲۴۵تومان $2.208B ۱۳۳.۳ همت $101.4M ۶.۱۲۲ همت 10.39%8.26%maker-chart
43$0.026612۱,۶۰۶تومان $2.155B ۱۳۰.۱ همت $37.38M ۲.۲۵۷ همت 8.96%7.10%vechain-chart
44$0.222886۱۳,۴۵۸تومان $2.128B ۱۲۸.۵ همت $78.13M ۴.۷۱۸ همت 7.69%12.06%the-graph-chart
45$1.78۱۰۷,۹۲۵تومان $2.005B ۱۲۱.۱ همت $193.5M ۱۱.۶۸ همت 4.9%0.13%optimism-ethereum-chart
46$291.57۱۷,۶۰۶,۲۶۲تومان $2.036B ۱۲۲.۹ همت $56.82M ۳.۴۳۱ همت 6.5%8.87%bittensor-chart
47$23.13۱,۳۹۶,۷۹۹تومان $2.161B ۱۳۰.۵ همت $123.8M ۷.۴۷۷ همت 8.04%15.12%injective-chart
48$2.28۱۳۸,۱۰۱تومان $2.042B ۱۲۳.۳ همت $252.8M ۱۵.۲۷ همت 1.54%10.76%lido-dao-chart
49$29.66۱,۷۹۱,۴۱۹تومان $1.948B ۱۱۷.۶ همت $101.9M ۶.۱۵۵ همت 12.2%17.08%arweave-chart
50$2.07۱۲۵,۳۶۵تومان $2.074B ۱۲۵.۲ همت $703.7M ۴۲.۵۰ همت 25.41%4.87%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۲۸ درصد، ۱۷.۹۴ درصد و ۴.۹۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۶۰,۳۸۷.۵۶ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.