تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,542۳,۸۷۹,۱۰۹,۹۳۶تومان $1.313T ۷۶.۵۴ هزار همت $31.43B ۱.۸۳۲ هزار همت 0.14%2.53%bitcoin-chart
2$3,469.04۲۰۲,۲۲۷,۹۲۲تومان $417.1B ۲۴.۳۱ هزار همت $21.13B ۱.۲۳۲ هزار همت 1%0.08%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۳۰۰تومان $114.4B ۶.۶۷۱ هزار همت $59.97B ۳.۴۹۶ هزار همت 0.01%-0.03%tether-chart
4$584.91۳۴,۰۹۷,۴۹۹تومان $85.36B ۴.۹۷۶ هزار همت $1.739B ۱۰۱.۴ همت 0.18%1.67%bnb-chart
5$177.91۱۰,۳۷۱,۷۳۳تومان $82.64B ۴.۸۱۸ هزار همت $2.953B ۱۷۲.۲ همت 1.27%10.28%solana-chart
6$0.999966۵۸,۲۹۳تومان $34.09B ۱.۹۸۷ هزار همت $6.881B ۴۰۱.۱ همت 0.03%-0.001%usd-coin-chart
7$0.627921۳۶,۶۰۴تومان $35.11B ۲.۰۴۷ هزار همت $1.745B ۱۰۱.۷ همت 5.21%2.23%xrp-chart
8$0.133515۷,۷۸۳تومان $19.39B ۱.۱۳۰ هزار همت $851.6M ۴۹.۶۴ همت 0.98%7.50%dogecoin-chart
9$6.97۴۰۶,۶۴۶تومان $17.54B ۱.۰۲۳ هزار همت $198.6M ۱۱.۵۸ همت 0.67%-3.59%toncoin-chart
10$0.419161۲۴,۴۳۵تومان $15.05B ۸۷۷.۲ همت $360.7M ۲۱.۰۳ همت 1.2%-5.71%cardano-chart
11$30.17۱,۷۵۸,۹۳۶تومان $11.91B ۶۹۴.۴ همت $463.3M ۲۷.۰۱ همت 0.64%6.79%avalanche-chart
12$0.134302۷,۸۲۹تومان $11.69B ۶۸۱.۷ همت $276.8M ۱۶.۱۴ همت 1.57%-0.11%tron-chart
13$0.000017۱تومان $10.20B ۵۹۴.۵ همت $261.7M ۱۵.۲۶ همت 0.08%-9.40%shiba-inu-chart
14$5.98۳۴۸,۷۱۹تومان $8.602B ۵۰۱.۴ همت $147.3M ۸.۵۸۸ همت 1.2%-6.99%polkadot-new-chart
15$13.84۸۰۷,۲۶۶تومان $8.421B ۴۹۰.۹ همت $256.1M ۱۴.۹۳ همت 1.09%-3.30%chainlink-chart
16$372.75۲۱,۷۲۹,۸۶۸تومان $7.357B ۴۲۸.۹ همت $272.7M ۱۵.۸۹ همت 2.3%-1.89%bitcoin-cash-chart
17$5.99۳۴۹,۱۸۹تومان $6.618B ۳۸۵.۸ همت $217.8M ۱۲.۷۰ همت 1.86%-2.05%near-protocol-chart
18$73.36۴,۲۷۶,۹۳۶تومان $5.487B ۳۱۹.۸ همت $293.3M ۱۷.۱۰ همت 1.34%1.43%litecoin-chart
19$5.84۳۴۰,۹۵۹تومان $5.416B ۳۱۵.۷ همت $870.3K ۵۰.۷۴ میلیارد ت 1.64%0.35%unus-sed-leo-chart
20$0.999982۵۸,۲۹۳تومان $5.348B ۳۱۱.۷ همت $160.5M ۹.۳۵۷ همت 0.004%0.03%multi-collateral-dai-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.302B ۳۰۹.۱ همت $1.109B ۶۴.۶۶ همت 4.56%5.78%pepe-chart
22$0.537641۳۱,۳۴۱تومان $5.321B ۳۱۰.۲ همت $284.7M ۱۶.۶۰ همت 1.85%-2.16%polygon-chart
23$7.68۴۴۸,۲۶۰تومان $4.614B ۲۶۹.۰ همت $135.9M ۷.۹۲۵ همت 2.41%-5.17%uniswap-chart
24$10.10۵۸۸,۸۲۷تومان $4.718B ۲۷۵.۰ همت $81.10M ۴.۷۲۸ همت 2.3%1.11%internet-computer-chart
25$0.178182۱۰,۳۸۷تومان $4.325B ۲۵۲.۱ همت $46.52M ۲.۷۱۲ همت 3.14%-0.12%kaspa-chart
26$23.74۱,۳۸۴,۰۵۲تومان $3.515B ۲۰۴.۹ همت $227.8M ۱۳.۲۸ همت 3.27%0.81%ethereum-classic-chart
27$7.07۴۱۲,۶۱۶تومان $3.313B ۱۹۳.۲ همت $92.69M ۵.۴۰۳ همت 2.48%-0.58%aptos-chart
28$1.27۷۴,۴۰۹تومان $3.217B ۱۸۷.۵ همت $119.1M ۶.۹۴۳ همت 5.03%-15.25%fetch-chart
29$161.25۹,۴۰۰,۱۹۷تومان $2.975B ۱۷۳.۴ همت $94.28M ۵.۴۹۶ همت 0.26%-0.13%monero-chart
30$0.105126۶,۱۲۸تومان $3.083B ۱۷۹.۷ همت $76.76M ۴.۴۷۵ همت 2.49%-4.19%stellar-chart
31$0.887242۵۱,۷۲۱تومان $2.898B ۱۶۹.۰ همت $179.0M ۱۰.۴۳ همت 0.65%14.09%mantle-chart
32$0.781645۴۵,۵۶۶تومان $2.610B ۱۵۲.۲ همت $395.3M ۲۳.۰۵ همت 3.68%2.17%arbitrum-chart
33$6.81۳۹۷,۲۵۷تومان $2.674B ۱۵۵.۹ همت $32.38M ۱.۸۸۸ همت 0.16%1.97%render-chart
34$2,822.04۱۶۴,۵۱۱,۳۹۷تومان $2.626B ۱۵۳.۱ همت $117.1M ۶.۸۲۹ همت 3.42%-5.02%maker-chart
35$1.81۱۰۶,۰۲۵تومان $2.684B ۱۵۶.۵ همت $75.57M ۴.۴۰۵ همت 1.64%-5.47%stacks-chart
36$2.58۱۵۰,۷۲۵تومان $2.583B ۱۵۰.۶ همت $414.3M ۲۴.۱۵ همت 2.16%20.32%dogwifhat-chart
37$4.52۲۶۴,۰۷۱تومان $2.596B ۱۵۱.۳ همت $107.3M ۶.۲۵۶ همت 0.08%-0.10%filecoin-chart
38$0.069549۴,۰۵۴تومان $2.494B ۱۴۵.۴ همت $45.64M ۲.۶۶۱ همت 0.93%-10.22%hedera-chart
39$0.092966۵,۴۱۹تومان $2.470B ۱۴۴.۰ همت $7.231M ۴۲۱.۵ میلیارد ت 0.4%-1.75%cronos-chart
40$6.28۳۶۶,۶۶۵تومان $2.459B ۱۴۳.۳ همت $108.5M ۶.۳۲۳ همت 0.27%-5.00%cosmos-chart
41$40.07۲,۳۳۶,۲۰۹تومان $2.405B ۱۴۰.۲ همت $3.810M ۲۲۲.۱ میلیارد ت 1.48%-6.52%okb-chart
42$1.56۹۱,۰۱۵تومان $2.405B ۱۴۰.۲ همت $48.77M ۲.۸۴۳ همت 0.64%-3.79%immutable-x-chart
43$0.029247۱,۷۰۴تومان $2.369B ۱۳۸.۱ همت $28.27M ۱.۶۴۸ همت 0.3%-8.35%vechain-chart
44$341.01۱۹,۸۷۹,۴۸۸تومان $2.427B ۱۴۱.۵ همت $51.39M ۲.۹۹۶ همت 4.77%8.70%bittensor-chart
45$25.25۱,۴۷۲,۴۸۵تومان $2.359B ۱۳۷.۵ همت $127.4M ۷.۴۲۷ همت 0.43%-1.60%injective-chart
46$1.88۱۰۹,۸۱۲تومان $2.113B ۱۲۳.۲ همت $199.2M ۱۱.۶۱ همت 2.09%2.17%optimism-ethereum-chart
47$0.811500۴۷,۳۰۶تومان $2.039B ۱۱۸.۸ همت $118.3M ۶.۸۹۵ همت 2.87%-6.17%sui-chart
48$1.00۵۸,۳۰۴تومان $2.022B ۱۱۷.۹ همت $4.519B ۲۶۳.۴ همت 0.03%0.004%first-digital-usd-chart
49$31.79۱,۸۵۳,۲۷۰تومان $2.087B ۱۲۱.۷ همت $43.89M ۲.۵۵۸ همت 2.63%1.57%arweave-chart
50$0.000028۱تومان $1.976B ۱۱۵.۲ همت $249.2M ۱۴.۵۳ همت 0.72%3.53%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۶۸ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۹ درصد، ۱۷.۲۲ درصد و ۴.۷۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۲۹۴.۷۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.