تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۷۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,868۳,۹۸۹,۹۱۲,۱۶۶تومان $1.337T ۷۸.۵۹ هزار همت $27.10B ۱.۵۹۲ هزار همت 0.6%-2.30%bitcoin-chart
2$3,744.40۲۲۰,۱۲۹,۶۸۲تومان $449.9B ۲۶.۴۳ هزار همت $17.01B ۹۹۹.۴ همت 2.63%-1.06%ethereum-chart
3$0.999505۵۸,۷۵۹تومان $111.9B ۶.۵۷۶ هزار همت $63.59B ۳.۷۳۷ هزار همت 0.04%-0.004%tether-chart
4$594.55۳۴,۹۵۳,۰۸۴تومان $87.75B ۵.۱۵۶ هزار همت $1.631B ۹۵.۸۷ همت 1.04%-3.19%bnb-chart
5$165.99۹,۷۵۸,۵۴۷تومان $76.29B ۴.۴۸۳ هزار همت $2.816B ۱۶۵.۵ همت 3.38%-6.29%solana-chart
6$1.00۵۸,۸۰۰تومان $32.15B ۱.۸۸۹ هزار همت $6.149B ۳۶۱.۳ همت 0.003%0.01%usd-coin-chart
7$0.518357۳۰,۴۷۳تومان $28.73B ۱.۶۸۸ هزار همت $1.230B ۷۲.۲۹ همت 1.95%-1.51%xrp-chart
8$0.160380۹,۴۲۸تومان $23.18B ۱.۳۶۲ هزار همت $1.362B ۸۰.۰۴ همت 4.22%-3.37%dogecoin-chart
9$0.000026۱تومان $15.70B ۹۲۲.۴ همت $1.620B ۹۵.۱۹ همت 6.03%4.85%shiba-inu-chart
10$0.446015۲۶,۲۲۰تومان $15.92B ۹۳۵.۶ همت $366.3M ۲۱.۵۲ همت 3.18%-7.84%cardano-chart
11$6.43۳۷۸,۱۱۶تومان $15.51B ۹۱۱.۳ همت $169.5M ۹.۹۶۱ همت 1.58%0.06%toncoin-chart
12$35.96۲,۱۱۴,۴۵۸تومان $14.13B ۸۳۰.۵ همت $394.2M ۲۳.۱۶ همت 2.92%-9.74%avalanche-chart
13$18.30۱,۰۷۵,۸۴۷تومان $10.74B ۶۳۱.۳ همت $651.3M ۳۸.۲۷ همت 0.2%10.36%chainlink-chart
14$7.04۴۱۴,۲۰۰تومان $10.13B ۵۹۵.۳ همت $240.7M ۱۴.۱۴ همت 5.33%-6.65%polkadot-new-chart
15$0.111208۶,۵۳۷تومان $9.718B ۵۷۱.۱ همت $270.7M ۱۵.۹۱ همت 0.12%-6.53%tron-chart
16$463.82۲۷,۲۶۷,۷۶۰تومان $9.143B ۵۳۷.۳ همت $296.9M ۱۷.۴۵ همت 1.31%-8.90%bitcoin-cash-chart
17$7.40۴۳۵,۲۷۰تومان $8.001B ۴۷۰.۲ همت $307.8M ۱۸.۰۹ همت 4.66%-8.44%near-protocol-chart
18$0.702810۴۱,۳۱۷تومان $6.963B ۴۰۹.۲ همت $378.0M ۲۲.۲۱ همت 3.96%-4.32%polygon-chart
19$10.48۶۱۶,۵۳۶تومان $6.281B ۳۶۹.۱ همت $196.9M ۱۱.۵۷ همت 3.85%9.22%uniswap-chart
20$82.93۴,۸۷۵,۳۷۷تومان $6.185B ۳۶۳.۵ همت $323.6M ۱۹.۰۱ همت 0.76%-3.87%litecoin-chart
21$0.000013۰.۸تومان $5.822B ۳۴۲.۱ همت $2.108B ۱۲۳.۹ همت 12.91%-2.47%pepe-chart
22$12.00۷۰۵,۵۸۲تومان $5.573B ۳۲۷.۵ همت $78.03M ۴.۵۸۵ همت 1.36%-6.71%internet-computer-chart
23$5.95۳۵۰,۳۷۴تومان $5.521B ۳۲۴.۴ همت $2.633M ۱۵۴.۷ میلیارد ت 0.3%-0.51%unus-sed-leo-chart
24$1.00۵۸,۷۹۴تومان $5.348B ۳۱۴.۳ همت $315.4M ۱۸.۵۳ همت 0.03%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$29.94۱,۷۶۰,۱۷۱تومان $4.410B ۲۵۹.۲ همت $259.2M ۱۵.۲۳ همت 3.78%-4.42%ethereum-classic-chart
26$10.27۶۰۳,۹۶۳تومان $3.993B ۲۳۴.۶ همت $342.9M ۲۰.۱۵ همت 2.49%-2.64%render-chart
27$9.07۵۳۳,۳۱۶تومان $3.959B ۲۳۲.۷ همت $123.7M ۷.۲۷۱ همت 3.4%0.41%aptos-chart
28$0.101973۵,۹۹۴تومان $3.646B ۲۱۴.۲ همت $69.51M ۴.۰۸۴ همت 3.05%-10.96%hedera-chart
29$3.53۲۰۷,۸۹۷تومان $3.532B ۲۰۷.۶ همت $988.3M ۵۸.۰۷ همت 9.99%18.92%dogwifhat-chart
30$8.54۵۰۲,۱۳۴تومان $3.339B ۱۹۶.۲ همت $144.9M ۸.۵۱۳ همت 2.32%-0.34%cosmos-chart
31$1.12۶۶,۴۲۱تومان $3.273B ۱۹۲.۳ همت $370.9M ۲۱.۸۰ همت 4.52%-3.36%arbitrum-chart
32$2.19۱۲۸,۸۶۲تومان $3.249B ۱۹۰.۹ همت $56.98M ۳.۳۴۸ همت 5.09%-12.97%immutable-x-chart
33$0.997222۵۸,۶۲۵تومان $3.255B ۱۹۱.۳ همت $77.32M ۴.۵۴۴ همت 1.96%-4.66%mantle-chart
34$0.137365۸,۰۷۵تومان $3.267B ۱۹۲.۰ همت $30.98M ۱.۸۲۱ همت 1.68%-2.74%kaspa-chart
35$5.75۳۳۸,۳۶۱تومان $3.208B ۱۸۸.۵ همت $176.8M ۱۰.۳۹ همت 3.57%-6.03%filecoin-chart
36$0.116176۶,۸۲۹تومان $3.087B ۱۸۱.۴ همت $10.01M ۵۸۸.۱ میلیارد ت 1.91%-7.24%cronos-chart
37$0.106049۶,۲۳۴تومان $3.076B ۱۸۰.۸ همت $71.73M ۴.۲۱۵ همت 2.46%-4.52%stellar-chart
38$0.999351۵۸,۷۵۰تومان $2.932B ۱۷۲.۳ همت $6.539B ۳۸۴.۲ همت 0.07%0.007%first-digital-usd-chart
39$0.307982۱۸,۱۰۵تومان $2.929B ۱۷۲.۱ همت $109.9M ۶.۴۵۸ همت 3.73%-9.33%the-graph-chart
40$1.90۱۱۲,۲۵۲تومان $2.792B ۱۶۴.۰ همت $62.79M ۳.۶۹۰ همت 3.82%-7.53%stacks-chart
41$45.10۲,۶۵۱,۵۷۷تومان $2.706B ۱۵۹.۰ همت $7.295M ۴۲۸.۷ میلیارد ت 3.41%-9.39%okb-chart
42$2.45۱۴۴,۱۹۵تومان $2.666B ۱۵۶.۷ همت $274.7M ۱۶.۱۴ همت 4.63%-7.87%optimism-ethereum-chart
43$396.24۲۳,۲۹۴,۸۲۵تومان $2.715B ۱۵۹.۵ همت $34.64M ۲.۰۳۵ همت 5.4%-17.56%bittensor-chart
44$143.83۸,۴۵۶,۰۳۳تومان $2.653B ۱۵۵.۹ همت $49.33M ۲.۸۹۹ همت 1.27%2.93%monero-chart
45$38.97۲,۲۹۱,۴۷۳تومان $2.551B ۱۴۹.۹ همت $72.21M ۴.۲۴۳ همت 1.92%-11.57%arweave-chart
46$0.034658۲,۰۳۷تومان $2.520B ۱۴۸.۱ همت $50.41M ۲.۹۶۲ همت 3.59%-4.63%vechain-chart
47$0.000248۱۴تومان $2.377B ۱۳۹.۷ همت $673.9M ۳۹.۶۰ همت 15.37%9.97%floki-inu-chart
48$2,675.26۱۵۷,۲۷۶,۰۷۴تومان $2.482B ۱۴۵.۸ همت $57.36M ۳.۳۷۱ همت 1.84%-9.24%maker-chart
49$25.88۱,۵۲۱,۴۹۹تومان $2.417B ۱۴۲.۰ همت $100.6M ۵.۹۱۲ همت 2.86%-5.64%injective-chart
50$0.000033۱تومان $2.279B ۱۳۳.۹ همت $762.8M ۴۴.۸۲ همت 20.22%0.34%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۷۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۰۰ درصد، ۱۷.۸۱ درصد و ۴.۴۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۷۶۲.۳۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.