تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۰۶۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,414۳,۹۳۱,۷۳۵,۴۱۴تومان $1.328T ۷۷.۴۵ هزار همت $30.05B ۱.۷۵۲ هزار همت 2.39%10.16%bitcoin-chart
2$3,114.51۱۸۱,۶۴۵,۶۱۹تومان $374.1B ۲۱.۸۲ هزار همت $14.54B ۸۴۸.۱ همت 5.41%6.07%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۳۵۴تومان $111.3B ۶.۴۸۹ هزار همت $57.63B ۳.۳۶۱ هزار همت 0.03%0.05%tether-chart
4$584.40۳۴,۰۸۳,۸۶۱تومان $86.25B ۵.۰۳۰ هزار همت $1.588B ۹۲.۶۰ همت 3.01%-0.52%bnb-chart
5$170.30۹,۹۳۲,۶۹۰تومان $76.43B ۴.۴۵۸ هزار همت $3.332B ۱۹۴.۳ همت 6.17%15.23%solana-chart
6$1.00۵۸,۳۳۲تومان $33.32B ۱.۹۴۴ هزار همت $6.616B ۳۸۵.۹ همت 0.01%-0.003%usd-coin-chart
7$0.526099۳۰,۶۸۳تومان $29.09B ۱.۶۹۶ هزار همت $1.069B ۶۲.۳۶ همت 1.32%4.70%xrp-chart
8$6.70۳۹۰,۹۹۰تومان $23.29B ۱.۳۵۸ هزار همت $435.1M ۲۵.۳۷ همت 0.004%-1.62%toncoin-chart
9$0.155008۹,۰۴۰تومان $22.37B ۱.۳۰۵ هزار همت $1.043B ۶۰.۸۳ همت 2.48%6.42%dogecoin-chart
10$0.483265۲۸,۱۸۵تومان $17.24B ۱.۰۰۵ هزار همت $467.3M ۲۷.۲۵ همت 6.41%7.23%cardano-chart
11$0.000025۱تومان $14.84B ۸۶۵.۶ همت $533.3M ۳۱.۱۰ همت 2.74%11.66%shiba-inu-chart
12$37.14۲,۱۶۶,۱۵۹تومان $14.21B ۸۲۸.۵ همت $475.8M ۲۷.۷۵ همت 8.54%7.38%avalanche-chart
13$0.125043۷,۲۹۲تومان $10.94B ۶۳۷.۸ همت $305.8M ۱۷.۸۴ همت 0.12%-0.76%tron-chart
14$7.23۴۲۱,۶۷۵تومان $10.40B ۶۰۶.۴ همت $235.5M ۱۳.۷۳ همت 4.37%4.90%polkadot-new-chart
15$16.14۹۴۱,۸۰۶تومان $9.481B ۵۵۲.۹ همت $1.380B ۸۰.۵۰ همت 17.61%16.29%chainlink-chart
16$471.63۲۷,۵۰۶,۶۱۷تومان $9.294B ۵۴۲.۱ همت $427.0M ۲۴.۹۰ همت 5.99%8.95%bitcoin-cash-chart
17$8.20۴۷۸,۶۵۷تومان $8.838B ۵۱۵.۴ همت $693.7M ۴۰.۴۶ همت 1.55%11.22%near-protocol-chart
18$0.716003۴۱,۷۵۸تومان $7.093B ۴۱۳.۷ همت $280.2M ۱۶.۳۴ همت 6.26%5.92%polygon-chart
19$83.76۴,۸۸۵,۱۶۷تومان $6.244B ۳۶۴.۱ همت $308.0M ۱۷.۹۶ همت 1.8%3.87%litecoin-chart
20$12.91۷۵۳,۱۳۶تومان $5.993B ۳۴۹.۵ همت $117.0M ۶.۸۲۶ همت 6.11%8.11%internet-computer-chart
21$5.91۳۴۴,۸۷۱تومان $5.478B ۳۱۹.۵ همت $2.535M ۱۴۷.۹ میلیارد ت 1.51%-0.52%unus-sed-leo-chart
22$1.00۵۸,۳۳۱تومان $5.349B ۳۱۲.۰ همت $564.6M ۳۲.۹۳ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
23$7.54۴۴۰,۰۵۹تومان $4.519B ۲۶۳.۶ همت $114.2M ۶.۶۵۸ همت 5.35%3.09%uniswap-chart
24$0.000010۰.۵تومان $4.285B ۲۴۹.۹ همت $1.183B ۶۸.۹۸ همت 4.55%21.29%pepe-chart
25$28.68۱,۶۷۲,۹۳۲تومان $4.219B ۲۴۶.۱ همت $242.2M ۱۴.۱۲ همت 5.78%6.31%ethereum-classic-chart
26$0.116651۶,۸۰۳تومان $4.170B ۲۴۳.۲ همت $134.7M ۷.۸۵۵ همت 5.77%8.79%hedera-chart
27$10.23۵۹۶,۹۱۰تومان $3.978B ۲۳۲.۰ همت $298.1M ۱۷.۳۸ همت 2.15%-7.01%render-chart
28$8.64۵۰۳,۹۲۱تومان $3.753B ۲۱۸.۹ همت $119.1M ۶.۹۴۵ همت 4.95%0.66%aptos-chart
29$1.00۵۸,۳۳۸تومان $3.594B ۲۰۹.۶ همت $5.949B ۳۴۷.۰ همت 0.07%-0.04%first-digital-usd-chart
30$2.43۱۴۲,۲۴۵تومان $3.615B ۲۱۰.۹ همت $119.2M ۶.۹۵۲ همت 4.7%10.89%immutable-x-chart
31$8.73۵۰۹,۲۱۴تومان $3.413B ۱۹۹.۱ همت $153.6M ۸.۹۵۷ همت 4.29%-0.59%cosmos-chart
32$0.125889۷,۳۴۲تومان $3.345B ۱۹۵.۱ همت $9.823M ۵۷۲.۹ میلیارد ت 2.09%1.47%cronos-chart
33$5.94۳۴۶,۷۱۴تومان $3.286B ۱۹۱.۷ همت $168.7M ۹.۸۴۱ همت 4.49%3.85%filecoin-chart
34$1.01۵۹,۰۸۵تومان $3.307B ۱۹۲.۹ همت $71.83M ۴.۱۸۹ همت 3.82%0.09%mantle-chart
35$0.109106۶,۳۶۳تومان $3.158B ۱۸۴.۲ همت $49.92M ۲.۹۱۱ همت 2.83%2.52%stellar-chart
36$50.55۲,۹۴۸,۲۱۹تومان $3.033B ۱۷۶.۹ همت $4.636M ۲۷۰.۴ میلیارد ت 2.79%0.98%okb-chart
37$48.00۲,۷۹۹,۴۷۱تومان $3.142B ۱۸۳.۲ همت $187.7M ۱۰.۹۵ همت 11.86%13.99%arweave-chart
38$2.10۱۲۲,۶۵۶تومان $3.071B ۱۷۹.۱ همت $240.2M ۱۴.۰۱ همت 6.82%3.11%stacks-chart
39$0.316511۱۸,۴۵۹تومان $3.002B ۱۷۵.۱ همت $152.5M ۸.۸۹۳ همت 5.18%7.74%the-graph-chart
40$0.123914۷,۲۲۶تومان $2.932B ۱۷۱.۰ همت $21.99M ۱.۲۸۲ همت 3.96%-1.99%kaspa-chart
41$2.90۱۶۹,۱۵۳تومان $2.897B ۱۶۹.۰ همت $499.1M ۲۹.۱۱ همت 3.29%-3.46%dogwifhat-chart
42$396.39۲۳,۱۱۸,۷۰۳تومان $2.687B ۱۵۶.۷ همت $31.43M ۱.۸۳۳ همت 3.5%5.77%bittensor-chart
43$1.04۶۰,۶۹۶تومان $2.762B ۱۶۱.۱ همت $359.8M ۲۰.۹۹ همت 8.09%2.51%arbitrum-chart
44$0.036499۲,۱۲۸تومان $2.654B ۱۵۴.۸ همت $48.79M ۲.۸۴۵ همت 3.46%4.62%vechain-chart
45$2,785.44۱۶۲,۴۵۳,۳۱۵تومان $2.578B ۱۵۰.۳ همت $75.57M ۴.۴۰۷ همت 2.53%4.44%maker-chart
46$2.58۱۵۰,۷۴۲تومان $2.702B ۱۵۷.۶ همت $320.2M ۱۸.۶۸ همت 9.77%0.90%optimism-ethereum-chart
47$135.37۷,۸۹۵,۰۷۹تومان $2.496B ۱۴۵.۶ همت $40.06M ۲.۳۳۶ همت 3.94%1.35%monero-chart
48$1.06۶۲,۲۲۵تومان $2.496B ۱۴۵.۶ همت $196.0M ۱۱.۴۳ همت 2.57%1.54%sui-chart
49$0.818270۴۷,۷۲۳تومان $2.294B ۱۳۳.۸ همت $398.4M ۲۳.۲۴ همت 4.81%13.96%fantom-chart
50$2.24۱۳۰,۹۸۹تومان $2.246B ۱۳۱.۰ همت $41.15M ۲.۴۰۰ همت 5.76%4.45%theta-network-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۰۶۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۶۱ درصد، ۱۵.۳۵ درصد و ۴.۵۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۳۲۲.۱۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.