تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,531۳,۸۰۵,۸۰۰,۲۹۲تومان $1.313T ۷۵.۱۱ هزار همت $36.24B ۲.۰۷۴ هزار همت 3.74%14.85%bitcoin-chart
2$3,502.59۲۰۰,۳۵۹,۱۵۲تومان $421.1B ۲۴.۱۰ هزار همت $17.00B ۹۷۲.۷ همت 2.46%12.04%ethereum-chart
3$1.00۵۷,۲۳۳تومان $113.9B ۶.۵۲۱ هزار همت $63.27B ۳.۶۲۱ هزار همت 0.06%0.03%tether-chart
4$590.88۳۳,۸۰۰,۵۷۲تومان $87.20B ۴.۹۹۱ هزار همت $2.064B ۱۱۸.۱ همت 3.35%10.70%bnb-chart
5$169.93۹,۷۲۱,۰۱۶تومان $78.90B ۴.۵۱۵ هزار همت $3.506B ۲۰۰.۶ همت 5.43%22.56%solana-chart
6$1.00۵۷,۲۰۴تومان $34.02B ۱.۹۴۷ هزار همت $6.998B ۴۰۰.۵ همت 0.006%0.006%usd-coin-chart
7$0.588619۳۳,۶۷۰تومان $32.91B ۱.۸۸۳ هزار همت $2.128B ۱۲۱.۸ همت 6.57%16.21%xrp-chart
8$7.34۴۱۹,۹۶۹تومان $18.46B ۱.۰۵۷ هزار همت $192.0M ۱۰.۹۹ همت 0.77%-0.22%toncoin-chart
9$0.125916۷,۲۰۲تومان $18.28B ۱.۰۴۶ هزار همت $730.6M ۴۱.۸۱ همت 4.89%16.35%dogecoin-chart
10$0.439015۲۵,۱۱۳تومان $15.76B ۹۰۱.۷ همت $320.5M ۱۸.۳۴ همت 3.59%5.36%cardano-chart
11$0.134700۷,۷۰۵تومان $11.73B ۶۷۱.۴ همت $288.4M ۱۶.۵۰ همت 0.42%-3.74%tron-chart
12$28.41۱,۶۲۵,۴۵۴تومان $11.22B ۶۴۱.۹ همت $330.9M ۱۸.۹۴ همت 5.11%10.49%avalanche-chart
13$0.000017۱تومان $10.52B ۶۰۲.۰ همت $518.7M ۲۹.۶۸ همت 2.16%6.24%shiba-inu-chart
14$6.35۳۶۳,۲۶۵تومان $9.132B ۵۲۲.۶ همت $167.9M ۹.۶۱۱ همت 4.47%2.89%polkadot-new-chart
15$14.10۸۰۶,۸۲۲تومان $8.577B ۴۹۰.۸ همت $302.4M ۱۷.۳۰ همت 3.95%9.92%chainlink-chart
16$391.00۲۲,۳۶۶,۵۸۷تومان $7.717B ۴۴۱.۶ همت $285.0M ۱۶.۳۱ همت 3.77%4.15%bitcoin-cash-chart
17$6.35۳۶۳,۵۶۴تومان $7.014B ۴۰۱.۴ همت $309.7M ۱۷.۷۳ همت 5.5%23.75%near-protocol-chart
18$73.09۴,۱۸۱,۰۷۶تومان $5.465B ۳۱۲.۸ همت $311.4M ۱۷.۸۲ همت 2.44%4.85%litecoin-chart
19$5.88۳۳۶,۷۲۱تومان $5.451B ۳۱۱.۹ همت $1.720M ۹۸.۴۴ میلیارد ت 1.32%2.34%unus-sed-leo-chart
20$1.00۵۷,۲۰۷تومان $5.348B ۳۰۶.۱ همت $148.5M ۸.۴۹۹ همت 0.02%-0.009%multi-collateral-dai-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.178B ۲۹۶.۳ همت $1.228B ۷۰.۲۷ همت 6.01%39.06%pepe-chart
22$0.536812۳۰,۷۰۷تومان $5.313B ۳۰۴.۱ همت $243.1M ۱۳.۹۱ همت 3.74%5.35%polygon-chart
23$7.98۴۵۶,۷۵۸تومان $4.791B ۲۷۴.۲ همت $144.4M ۸.۲۶۳ همت 2.01%-1.78%uniswap-chart
24$10.44۵۹۷,۷۰۲تومان $4.880B ۲۷۹.۳ همت $108.9M ۶.۲۳۳ همت 9.63%35.40%internet-computer-chart
25$0.180816۱۰,۳۴۳تومان $4.382B ۲۵۰.۸ همت $45.86M ۲.۶۲۵ همت 2.16%8.14%kaspa-chart
26$1.49۸۵,۴۱۰تومان $3.763B ۲۱۵.۳ همت $153.3M ۸.۷۷۰ همت 6.66%27.02%fetch-chart
27$23.61۱,۳۵۱,۰۲۸تومان $3.495B ۲۰۰.۰ همت $136.7M ۷.۸۲۲ همت 3.27%9.18%ethereum-classic-chart
28$7.39۴۲۳,۰۰۰تومان $3.457B ۱۹۷.۸ همت $117.9M ۶.۷۴۶ همت 4.66%19.50%aptos-chart
29$0.105217۶,۰۱۸تومان $3.084B ۱۷۶.۵ همت $75.02M ۴.۲۹۳ همت 2.42%8.00%stellar-chart
30$162.62۹,۳۰۲,۵۳۶تومان $3.000B ۱۷۱.۷ همت $79.42M ۴.۵۴۵ همت 1.76%0.91%monero-chart
31$0.883711۵۰,۵۵۰تومان $2.887B ۱۶۵.۲ همت $207.0M ۱۱.۸۵ همت 3.16%26.64%mantle-chart
32$1.90۱۰۹,۱۴۳تومان $2.814B ۱۶۱.۱ همت $101.7M ۵.۸۲۰ همت 4.91%16.46%stacks-chart
33$0.074711۴,۲۷۳تومان $2.674B ۱۵۳.۰ همت $48.46M ۲.۷۷۳ همت 2.83%11.01%hedera-chart
34$4.70۲۶۹,۲۷۳تومان $2.693B ۱۵۴.۱ همت $156.7M ۸.۹۶۹ همت 6.3%12.32%filecoin-chart
35$2,813.12۱۶۰,۹۱۹,۳۹۳تومان $2.617B ۱۴۹.۸ همت $99.14M ۵.۶۷۴ همت 0.03%9.94%maker-chart
36$6.84۳۹۱,۶۳۸تومان $2.687B ۱۵۳.۸ همت $92.15M ۵.۲۷۳ همت 5.79%11.45%render-chart
37$43.15۲,۴۶۸,۶۲۶تومان $2.589B ۱۴۸.۲ همت $4.266M ۲۴۴.۱ میلیارد ت 0.53%11.36%okb-chart
38$0.787108۴۵,۰۲۴تومان $2.628B ۱۵۰.۴ همت $194.2M ۱۱.۱۱ همت 6.14%12.58%arbitrum-chart
39$6.55۳۷۴,۸۲۷تومان $2.562B ۱۴۶.۶ همت $115.2M ۶.۵۹۳ همت 3.87%5.81%cosmos-chart
40$2.52۱۴۴,۳۵۸تومان $2.521B ۱۴۴.۳ همت $516.8M ۲۹.۵۸ همت 4.33%57.93%dogwifhat-chart
41$0.031150۱,۷۸۱تومان $2.523B ۱۴۴.۴ همت $27.78M ۱.۵۹۰ همت 2.24%15.23%vechain-chart
42$354.61۲۰,۲۸۵,۰۵۰تومان $2.517B ۱۴۴.۰ همت $54.45M ۳.۱۱۶ همت 5.34%47.33%bittensor-chart
43$0.094317۵,۳۹۵تومان $2.506B ۱۴۳.۴ همت $9.036M ۵۱۷.۱ میلیارد ت 1.3%6.63%cronos-chart
44$1.62۹۲,۸۷۰تومان $2.501B ۱۴۳.۱ همت $52.03M ۲.۹۷۸ همت 7.52%23.00%immutable-x-chart
45$27.74۱,۵۸۶,۹۷۰تومان $2.591B ۱۴۸.۳ همت $135.3M ۷.۷۴۱ همت 6.98%38.92%injective-chart
46$33.78۱,۹۳۲,۳۴۸تومان $2.218B ۱۲۶.۹ همت $101.7M ۵.۸۲۰ همت 12.52%39.73%arweave-chart
47$1.94۱۱۱,۱۳۴تومان $2.179B ۱۲۴.۷ همت $203.3M ۱۱.۶۳ همت 6.78%15.13%optimism-ethereum-chart
48$0.000031۱تومان $2.201B ۱۲۶.۰ همت $587.0M ۳۳.۵۹ همت 19.95%40.92%bonk1-chart
49$0.859044۴۹,۱۳۹تومان $2.158B ۱۲۳.۵ همت $134.7M ۷.۷۱۰ همت 5.52%15.00%sui-chart
50$0.215772۱۲,۳۴۲تومان $2.060B ۱۱۷.۹ همت $60.86M ۳.۴۸۳ همت 5.78%16.78%the-graph-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۱۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۱ درصد، ۱۷.۳۳ درصد و ۴.۶۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۲۲۸.۰۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.