تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,069۳,۸۶۴,۹۷۹,۸۰۷تومان $1.304T ۷۶.۲۲ هزار همت $35.01B ۲.۰۴۷ هزار همت 1.71%2.62%bitcoin-chart
2$3,412.99۱۹۹,۶۵۶,۶۴۱تومان $410.3B ۲۳.۹۹ هزار همت $22.19B ۱.۲۹۷ هزار همت 1.36%-1.40%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۵۱۴تومان $114.3B ۶.۶۸۱ هزار همت $64.57B ۳.۷۷۵ هزار همت 0.008%-0.01%tether-chart
4$581.67۳۴,۰۲۷,۶۴۳تومان $84.89B ۴.۹۶۳ هزار همت $1.868B ۱۰۹.۲ همت 1.93%1.06%bnb-chart
5$172.39۱۰,۰۸۴,۹۸۸تومان $80.08B ۴.۶۸۲ هزار همت $3.274B ۱۹۱.۴ همت 4.21%7.23%solana-chart
6$1.00۵۸,۵۰۸تومان $34.22B ۲.۰۰۱ هزار همت $7.650B ۴۴۷.۳ همت 0.01%0.02%usd-coin-chart
7$0.588631۳۴,۴۳۴تومان $32.91B ۱.۹۲۴ هزار همت $1.762B ۱۰۳.۰ همت 3.32%0.12%xrp-chart
8$0.129379۷,۵۶۸تومان $18.79B ۱.۰۹۹ هزار همت $1.078B ۶۳.۰۵ همت 6.65%2.67%dogecoin-chart
9$6.82۳۹۹,۵۳۲تومان $17.18B ۱.۰۰۴ هزار همت $234.0M ۱۳.۶۸ همت 1.73%-6.76%toncoin-chart
10$0.406891۲۳,۸۰۲تومان $14.61B ۸۵۴.۱ همت $346.1M ۲۰.۲۴ همت 5.17%-8.87%cardano-chart
11$29.73۱,۷۳۹,۳۴۰تومان $11.74B ۶۸۶.۴ همت $502.6M ۲۹.۳۹ همت 6.97%2.81%avalanche-chart
12$0.132900۷,۷۷۴تومان $11.57B ۶۷۶.۶ همت $291.5M ۱۷.۰۴ همت 0.7%-1.09%tron-chart
13$0.000016۰.۹تومان $9.972B ۵۸۳.۱ همت $319.0M ۱۸.۶۵ همت 4.15%-13.35%shiba-inu-chart
14$5.86۳۴۲,۹۱۴تومان $8.429B ۴۹۲.۹ همت $172.5M ۱۰.۰۹ همت 5.3%-8.63%polkadot-new-chart
15$13.62۷۹۶,۹۳۶تومان $8.284B ۴۸۴.۴ همت $277.9M ۱۶.۲۵ همت 3.43%-5.97%chainlink-chart
16$365.49۲۱,۳۸۱,۲۲۸تومان $7.214B ۴۲۱.۸ همت $306.1M ۱۷.۹۰ همت 6.89%-5.73%bitcoin-cash-chart
17$5.75۳۳۶,۷۵۱تومان $6.359B ۳۷۱.۸ همت $230.1M ۱۳.۴۵ همت 5.7%-6.64%near-protocol-chart
18$5.74۳۳۵,۸۸۸تومان $5.316B ۳۱۰.۹ همت $578.9K ۳۳.۸۵ میلیارد ت 0.06%-1.07%unus-sed-leo-chart
19$0.999903۵۸,۴۹۳تومان $5.347B ۳۱۲.۷ همت $182.0M ۱۰.۶۴ همت 0.003%-0.01%multi-collateral-dai-chart
20$71.06۴,۱۵۷,۲۸۲تومان $5.314B ۳۱۰.۷ همت $313.0M ۱۸.۳۰ همت 0.7%-3.02%litecoin-chart
21$0.524775۳۰,۶۹۸تومان $5.194B ۳۰۳.۷ همت $303.8M ۱۷.۷۶ همت 2.4%-4.36%polygon-chart
22$0.000011۰.۶تومان $4.965B ۲۹۰.۳ همت $897.6M ۵۲.۴۸ همت 2.52%-5.36%pepe-chart
23$9.58۵۶۰,۶۶۴تومان $4.477B ۲۶۱.۷ همت $87.77M ۵.۱۳۲ همت 7.3%0.59%internet-computer-chart
24$7.63۴۴۶,۶۴۸تومان $4.581B ۲۶۷.۹ همت $153.5M ۸.۹۷۸ همت 3.44%-7.39%uniswap-chart
25$0.177054۱۰,۳۵۷تومان $4.296B ۲۵۱.۲ همت $42.97M ۲.۵۱۲ همت 1.33%-1.29%kaspa-chart
26$23.61۱,۳۸۱,۴۰۵تومان $3.496B ۲۰۴.۴ همت $362.0M ۲۱.۱۷ همت 0.57%-0.55%ethereum-classic-chart
27$1.28۷۵,۳۶۳تومان $3.246B ۱۸۹.۸ همت $128.8M ۷.۵۳۱ همت 7.83%-10.27%fetch-chart
28$6.99۴۰۹,۲۶۹تومان $3.274B ۱۹۱.۴ همت $99.00M ۵.۷۸۹ همت 4.28%-1.73%aptos-chart
29$0.100284۵,۸۶۶تومان $2.941B ۱۷۲.۰ همت $82.64M ۴.۸۳۲ همت 3.97%-7.30%stellar-chart
30$160.30۹,۳۷۷,۶۱۸تومان $2.957B ۱۷۲.۹ همت $65.82M ۳.۸۴۹ همت 0.4%-0.49%monero-chart
31$0.877992۵۱,۳۶۱تومان $2.868B ۱۶۷.۷ همت $205.1M ۱۱.۹۹ همت 0.09%13.74%mantle-chart
32$2.63۱۵۳,۹۵۷تومان $2.629B ۱۵۳.۷ همت $443.3M ۲۵.۹۲ همت 6.12%18.26%dogwifhat-chart
33$1.74۱۰۲,۰۷۷تومان $2.575B ۱۵۰.۶ همت $83.81M ۴.۹۰۰ همت 6.59%-7.03%stacks-chart
34$6.77۳۹۶,۳۶۳تومان $2.659B ۱۵۵.۵ همت $33.99M ۱.۹۸۸ همت 1.24%2.49%render-chart
35$4.37۲۵۶,۰۵۲تومان $2.508B ۱۴۶.۶ همت $126.1M ۷.۳۷۳ همت 5.98%-2.97%filecoin-chart
36$0.067625۳,۹۵۶تومان $2.425B ۱۴۱.۸ همت $51.48M ۳.۰۱۰ همت 5.8%-12.96%hedera-chart
37$0.782080۴۵,۷۵۰تومان $2.612B ۱۵۲.۷ همت $503.1M ۲۹.۴۲ همت 1.29%2.81%arbitrum-chart
38$2,704.46۱۵۸,۲۰۸,۲۸۴تومان $2.516B ۱۴۷.۱ همت $104.3M ۶.۱۰۰ همت 1.83%-7.68%maker-chart
39$39.96۲,۳۳۷,۹۰۱تومان $2.398B ۱۴۰.۲ همت $3.726M ۲۱۷.۹ میلیارد ت 3.36%-6.24%okb-chart
40$0.091703۵,۳۶۴تومان $2.437B ۱۴۲.۵ همت $8.158M ۴۷۷.۰ میلیارد ت 2.27%-3.21%cronos-chart
41$6.13۳۵۸,۹۴۷تومان $2.399B ۱۴۰.۳ همت $118.8M ۶.۹۴۷ همت 3.27%-7.04%cosmos-chart
42$23.92۱,۳۹۹,۳۳۶تومان $2.234B ۱۳۰.۶ همت $128.4M ۷.۵۰۵ همت 8.99%0.41%injective-chart
43$0.028709۱,۶۷۹تومان $2.325B ۱۳۵.۹ همت $34.16M ۱.۹۹۷ همت 3.33%-10.71%vechain-chart
44$1.52۸۹,۲۷۵تومان $2.351B ۱۳۷.۴ همت $53.34M ۳.۱۱۹ همت 3.13%1.49%immutable-x-chart
45$305.54۱۷,۸۷۴,۰۴۰تومان $2.173B ۱۲۷.۱ همت $45.14M ۲.۶۳۹ همت 6.08%3.04%bittensor-chart
46$1.82۱۰۶,۸۰۱تومان $2.048B ۱۱۹.۷ همت $244.2M ۱۴.۲۸ همت 4.15%0.47%optimism-ethereum-chart
47$0.812191۴۷,۵۱۲تومان $2.040B ۱۱۹.۳ همت $123.1M ۷.۱۹۵ همت 3.68%-6.24%sui-chart
48$0.000027۱تومان $1.911B ۱۱۱.۷ همت $315.3M ۱۸.۴۴ همت 8.94%-2.48%bonk1-chart
49$30.09۱,۷۶۰,۴۲۸تومان $1.976B ۱۱۵.۵ همت $51.21M ۲.۹۹۴ همت 5.55%4.52%arweave-chart
50$0.999688۵۸,۴۸۰تومان $2.023B ۱۱۸.۳ همت $5.067B ۲۹۶.۳ همت 0.07%-0.04%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۴۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۴۵ درصد، ۱۷.۲۶ درصد و ۴.۷۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۴۷۰.۲۵ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.