تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۶۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,202۳,۹۴۶,۴۸۱,۰۸۵تومان $1.325T ۷۷.۸۰ هزار همت $24.73B ۱.۴۵۲ هزار همت 0.98%-5.74%bitcoin-chart
2$3,515.69۲۰۶,۴۵۹,۴۳۷تومان $422.4B ۲۴.۸۱ هزار همت $13.16B ۷۷۲.۷ همت 0.32%-7.57%ethereum-chart
3$0.999500۵۸,۶۹۵تومان $112.5B ۶.۶۰۷ هزار همت $50.41B ۲.۹۶۱ هزار همت 0.03%0.02%tether-chart
4$610.05۳۵,۸۲۵,۳۳۹تومان $90.03B ۵.۲۸۷ هزار همت $1.742B ۱۰۲.۳ همت 0.45%-13.80%bnb-chart
5$148.21۸,۷۰۴,۰۷۳تومان $68.43B ۴.۰۱۸ هزار همت $1.904B ۱۱۱.۸ همت 1.42%-13.45%solana-chart
6$1.00۵۸,۷۲۵تومان $32.48B ۱.۹۰۷ هزار همت $5.387B ۳۱۶.۴ همت 0.003%-0.004%usd-coin-chart
7$0.479973۲۸,۱۸۶تومان $26.67B ۱.۵۶۶ هزار همت $992.1M ۵۸.۲۷ همت 1.53%-8.60%xrp-chart
8$0.142387۸,۳۶۱تومان $20.60B ۱.۲۱۰ هزار همت $650.1M ۳۸.۱۸ همت 0.96%-11.10%dogecoin-chart
9$8.03۴۷۱,۹۰۸تومان $19.55B ۱.۱۴۸ هزار همت $579.7M ۳۴.۰۵ همت 6.89%7.38%toncoin-chart
10$0.422395۲۴,۸۰۵تومان $15.09B ۸۸۶.۲ همت $305.7M ۱۷.۹۵ همت 1.7%-12.13%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.77B ۷۴۹.۷ همت $318.5M ۱۸.۷۰ همت 0.66%-13.59%shiba-inu-chart
12$31.54۱,۸۵۲,۳۴۳تومان $12.41B ۷۲۸.۶ همت $281.1M ۱۶.۵۱ همت 1.15%-13.06%avalanche-chart
13$0.116429۶,۸۳۷تومان $10.16B ۵۹۶.۹ همت $257.0M ۱۵.۰۹ همت 0.11%1.65%tron-chart
14$6.36۳۷۳,۵۸۶تومان $9.148B ۵۳۷.۲ همت $170.0M ۹.۹۸۳ همت 2.08%-11.53%polkadot-new-chart
15$15.42۹۰۵,۶۰۳تومان $9.054B ۵۳۱.۷ همت $284.1M ۱۶.۶۸ همت 0.44%-11.91%chainlink-chart
16$436.92۲۵,۶۵۸,۴۸۵تومان $8.616B ۵۰۶.۰ همت $281.5M ۱۶.۵۳ همت 1.72%-15.29%bitcoin-cash-chart
17$5.97۳۵۰,۸۱۷تومان $6.501B ۳۸۱.۸ همت $262.0M ۱۵.۳۹ همت 3.06%-18.89%near-protocol-chart
18$10.92۶۴۱,۸۰۳تومان $6.557B ۳۸۵.۱ همت $289.0M ۱۶.۹۷ همت 9.57%4.85%uniswap-chart
19$0.609387۳۵,۷۸۶تومان $6.031B ۳۵۴.۲ همت $277.8M ۱۶.۳۱ همت 2.72%-14.68%polygon-chart
20$80.12۴,۷۰۵,۲۵۲تومان $5.981B ۳۵۱.۲ همت $326.8M ۱۹.۱۹ همت 1.57%-4.66%litecoin-chart
21$0.999936۵۸,۷۲۱تومان $5.348B ۳۱۴.۰ همت $339.6M ۱۹.۹۴ همت 0.0007%0.01%multi-collateral-dai-chart
22$5.59۳۲۸,۳۵۵تومان $5.179B ۳۰۴.۱ همت $1.712M ۱۰۰.۵ میلیارد ت 0.19%-7.12%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۷تومان $5.016B ۲۹۴.۶ همت $743.4M ۴۳.۶۶ همت 3.99%-15.13%pepe-chart
24$9.82۵۷۶,۹۹۲تومان $4.571B ۲۶۸.۴ همت $87.22M ۵.۱۲۲ همت 1.43%-22.32%internet-computer-chart
25$0.166335۹,۷۶۸تومان $3.979B ۲۳۳.۷ همت $62.40M ۳.۶۶۵ همت 1.71%-3.88%kaspa-chart
26$25.61۱,۵۰۴,۲۰۲تومان $3.779B ۲۲۱.۹ همت $134.5M ۷.۸۹۹ همت 0.08%-11.95%ethereum-classic-chart
27$8.04۴۷۲,۴۶۲تومان $3.623B ۲۱۲.۸ همت $119.6M ۷.۰۲۶ همت 0.6%-13.12%aptos-chart
28$8.24۴۸۴,۱۷۴تومان $3.204B ۱۸۸.۲ همت $157.6M ۹.۲۵۸ همت 4.6%-20.12%render-chart
29$176.10۱۰,۳۴۲,۰۲۴تومان $3.249B ۱۹۰.۸ همت $74.49M ۴.۳۷۵ همت 0.54%4.73%monero-chart
30$0.089922۵,۲۸۰تومان $3.215B ۱۸۸.۸ همت $52.89M ۳.۱۰۶ همت 0.36%-11.07%hedera-chart
31$5.41۳۱۸,۲۳۵تومان $3.053B ۱۷۹.۳ همت $126.1M ۷.۴۰۸ همت 0.33%-16.22%filecoin-chart
32$2.04۱۲۰,۱۲۰تومان $3.001B ۱۷۶.۲ همت $179.9M ۱۰.۵۶ همت 9.87%-16.75%stacks-chart
33$0.897511۵۲,۷۰۶تومان $2.930B ۱۷۲.۱ همت $150.5M ۸.۸۳۷ همت 0.07%-11.14%mantle-chart
34$7.47۴۳۸,۸۵۳تومان $2.921B ۱۷۱.۶ همت $107.0M ۶.۲۸۶ همت 1.9%-13.11%cosmos-chart
35$0.098389۵,۷۷۷تومان $2.861B ۱۶۸.۰ همت $43.42M ۲.۵۵۰ همت 0.84%-7.55%stellar-chart
36$46.36۲,۷۲۲,۷۳۴تومان $2.782B ۱۶۳.۴ همت $5.276M ۳۰۹.۸ میلیارد ت 1.16%-7.38%okb-chart
37$0.945576۵۵,۵۲۸تومان $2.739B ۱۶۰.۸ همت $220.2M ۱۲.۹۳ همت 0.19%-13.35%arbitrum-chart
38$0.999136۵۸,۶۷۴تومان $2.563B ۱۵۰.۵ همت $4.953B ۲۹۰.۹ همت 0.02%-0.15%first-digital-usd-chart
39$28.12۱,۶۵۱,۵۱۳تومان $2.627B ۱۵۴.۳ همت $225.0M ۱۳.۲۲ همت 8.2%-2.71%injective-chart
40$1.81۱۰۶,۳۱۷تومان $2.730B ۱۶۰.۳ همت $59.90M ۳.۵۱۸ همت 1.94%-19.12%immutable-x-chart
41$0.101985۵,۹۸۹تومان $2.710B ۱۵۹.۱ همت $8.846M ۵۱۹.۵ میلیارد ت 0.34%-12.31%cronos-chart
42$2.46۱۴۴,۴۸۹تومان $2.458B ۱۴۴.۳ همت $336.5M ۱۹.۷۶ همت 1.44%-24.13%dogwifhat-chart
43$0.995487۵۸,۴۵۹تومان $2.415B ۱۴۱.۸ همت $164.6M ۹.۶۶۴ همت 0.4%-13.64%sui-chart
44$0.247628۱۴,۵۴۱تومان $2.355B ۱۳۸.۳ همت $83.39M ۴.۸۹۷ همت 1.81%-15.90%the-graph-chart
45$320.55۱۸,۸۲۴,۳۴۰تومان $2.222B ۱۳۰.۵ همت $33.30M ۱.۹۵۶ همت 1.5%-25.17%bittensor-chart
46$2.03۱۱۹,۶۷۲تومان $2.215B ۱۳۰.۱ همت $215.9M ۱۲.۶۸ همت 1.24%-18.77%optimism-ethereum-chart
47$0.029709۱,۷۴۴تومان $2.160B ۱۲۶.۹ همت $35.41M ۲.۰۷۹ همت 2.18%-17.22%vechain-chart
48$2,302.39۱۳۵,۲۰۸,۰۹۶تومان $2.136B ۱۲۵.۵ همت $51.15M ۳.۰۰۴ همت 1.27%-11.35%maker-chart
49$0.000211۱۲تومان $2.024B ۱۱۸.۸ همت $278.5M ۱۶.۳۶ همت 2.87%-30.98%floki-inu-chart
50$29.91۱,۷۵۶,۵۵۲تومان $1.964B ۱۱۵.۳ همت $200.7M ۱۱.۷۹ همت 13.98%-28.32%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۶۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۱ درصد، ۱۷.۲۷ درصد و ۴.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۷۲۷.۵۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.