تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,148۳,۹۱۴,۳۸۱,۱۶۳تومان $1.325T ۷۷.۲۴ هزار همت $41.73B ۲.۴۳۳ هزار همت 1.08%4.02%bitcoin-chart
2$3,453.88۲۰۱,۳۴۰,۶۱۶تومان $415.3B ۲۴.۲۱ هزار همت $19.10B ۱.۱۱۴ هزار همت 1.76%-0.11%ethereum-chart
3$1.00۵۸,۳۰۹تومان $114.3B ۶.۶۶۲ هزار همت $51.67B ۳.۰۱۳ هزار همت 0.03%-0.03%tether-chart
4$587.03۳۴,۲۲۰,۷۹۷تومان $85.67B ۴.۹۹۵ هزار همت $1.959B ۱۱۴.۲ همت 2.32%1.71%bnb-chart
5$177.11۱۰,۳۲۴,۹۹۰تومان $82.27B ۴.۷۹۷ هزار همت $2.689B ۱۵۶.۸ همت 2.24%12.25%solana-chart
6$0.999998۵۸,۲۹۳تومان $34.08B ۱.۹۸۷ هزار همت $5.818B ۳۳۹.۲ همت 0.03%-0.003%usd-coin-chart
7$0.609959۳۵,۵۵۶تومان $34.10B ۱.۹۸۸ هزار همت $2.048B ۱۱۹.۴ همت 2.42%9.40%xrp-chart
8$0.136563۷,۹۶۰تومان $19.83B ۱.۱۵۶ هزار همت $1.364B ۷۹.۵۵ همت 2.9%9.18%dogecoin-chart
9$6.96۴۰۵,۹۲۰تومان $17.51B ۱.۰۲۱ هزار همت $221.0M ۱۲.۸۹ همت 2.87%-8.07%toncoin-chart
10$0.425487۲۴,۸۰۳تومان $15.27B ۸۹۰.۶ همت $523.0M ۳۰.۵۰ همت 3.01%-4.97%cardano-chart
11$31.85۱,۸۵۷,۲۰۳تومان $12.58B ۷۳۳.۳ همت $466.2M ۲۷.۱۸ همت 2.82%14.47%avalanche-chart
12$0.132324۷,۷۱۳تومان $11.52B ۶۷۱.۸ همت $338.6M ۱۹.۷۴ همت 2.85%-2.06%tron-chart
13$0.000017۱تومان $10.29B ۵۹۹.۹ همت $305.9M ۱۷.۸۳ همت 3.16%-11.25%shiba-inu-chart
14$6.08۳۵۴,۴۳۲تومان $8.743B ۵۰۹.۷ همت $356.4M ۲۰.۷۸ همت 4.4%-5.44%polkadot-new-chart
15$13.93۸۱۲,۰۹۵تومان $8.471B ۴۹۳.۹ همت $272.6M ۱۵.۸۹ همت 3.79%-3.07%chainlink-chart
16$379.15۲۲,۱۰۲,۱۷۰تومان $7.483B ۴۳۶.۳ همت $385.3M ۲۲.۴۷ همت 5.34%-4.22%bitcoin-cash-chart
17$5.97۳۴۸,۱۷۹تومان $6.597B ۳۸۴.۶ همت $227.2M ۱۳.۲۵ همت 4.37%-1.62%near-protocol-chart
18$5.78۳۳۷,۱۶۰تومان $5.355B ۳۱۲.۲ همت $215.5M ۱۲.۵۷ همت 1.01%-1.44%unus-sed-leo-chart
19$0.999874۵۸,۲۸۶تومان $5.347B ۳۱۱.۸ همت $141.5M ۸.۲۴۷ همت 0.009%0.001%multi-collateral-dai-chart
20$71.68۴,۱۷۹,۰۸۰تومان $5.361B ۳۱۲.۶ همت $474.6M ۲۷.۶۷ همت 2.74%-1.68%litecoin-chart
21$0.533032۳۱,۰۷۲تومان $5.276B ۳۰۷.۶ همت $214.7M ۱۲.۵۲ همت 1.89%-2.46%polygon-chart
22$0.000012۰.۷تومان $5.070B ۲۹۵.۶ همت $645.6M ۳۷.۶۴ همت 2.04%-0.81%pepe-chart
23$9.98۵۸۱,۸۵۱تومان $4.662B ۲۷۱.۸ همت $81.78M ۴.۷۶۸ همت 4.56%4.56%internet-computer-chart
24$7.83۴۵۶,۴۶۵تومان $4.699B ۲۷۳.۹ همت $132.3M ۷.۷۱۴ همت 2.01%-7.99%uniswap-chart
25$0.174337۱۰,۱۶۲تومان $4.229B ۲۴۶.۶ همت $47.52M ۲.۷۷۱ همت 1.92%-2.76%kaspa-chart
26$23.97۱,۳۹۷,۸۹۰تومان $3.550B ۲۰۷.۰ همت $469.9M ۲۷.۴۰ همت 0.3%0.72%ethereum-classic-chart
27$1.36۷۹,۴۹۷تومان $3.437B ۲۰۰.۴ همت $112.6M ۶.۵۶۸ همت 5.94%-1.35%fetch-chart
28$7.19۴۱۹,۳۸۹تومان $3.366B ۱۹۶.۳ همت $274.2M ۱۵.۹۹ همت 4.03%2.15%aptos-chart
29$0.103912۶,۰۵۷تومان $3.046B ۱۷۷.۶ همت $294.7M ۱۷.۱۸ همت 0.18%-1.12%stellar-chart
30$160.42۹,۳۵۱,۶۴۰تومان $2.959B ۱۷۲.۵ همت $145.6M ۸.۴۸۷ همت 1.65%-0.04%monero-chart
31$0.879399۵۱,۲۶۳تومان $2.873B ۱۶۷.۵ همت $161.0M ۹.۳۸۴ همت 0.07%13.24%mantle-chart
32$2.64۱۵۴,۳۹۷تومان $2.646B ۱۵۴.۲ همت $377.6M ۲۲.۰۲ همت 4.39%19.92%dogwifhat-chart
33$1.82۱۰۶,۵۵۰تومان $2.697B ۱۵۷.۲ همت $81.57M ۴.۷۵۶ همت 5%-2.51%stacks-chart
34$6.81۳۹۷,۳۱۴تومان $2.675B ۱۵۶.۰ همت $56.25M ۳.۲۸۰ همت 2.88%1.96%render-chart
35$4.49۲۶۲,۲۲۷تومان $2.574B ۱۵۰.۱ همت $324.6M ۱۸.۹۲ همت 4.28%1.38%filecoin-chart
36$0.069885۴,۰۷۳تومان $2.506B ۱۴۶.۱ همت $43.20M ۲.۵۱۹ همت 5.05%-10.99%hedera-chart
37$0.776509۴۵,۲۶۵تومان $2.593B ۱۵۱.۲ همت $239.7M ۱۳.۹۸ همت 1.58%1.40%arbitrum-chart
38$2,709.21۱۵۷,۹۳۱,۲۳۱تومان $2.521B ۱۴۷.۰ همت $105.6M ۶.۱۵۶ همت 6.34%-7.55%maker-chart
39$41.13۲,۳۹۷,۸۵۲تومان $2.468B ۱۴۳.۹ همت $3.381M ۱۹۷.۱ میلیارد ت 2.99%-2.68%okb-chart
40$0.092981۵,۴۲۰تومان $2.471B ۱۴۴.۰ همت $8.750M ۵۱۰.۱ میلیارد ت 1.65%-1.85%cronos-chart
41$6.26۳۶۵,۰۳۰تومان $2.448B ۱۴۲.۷ همت $226.9M ۱۳.۲۳ همت 2.81%-4.58%cosmos-chart
42$25.51۱,۴۸۷,۶۶۰تومان $2.384B ۱۳۹.۰ همت $111.5M ۶.۵۰۱ همت 5.24%7.02%injective-chart
43$0.029148۱,۶۹۹تومان $2.361B ۱۳۷.۶ همت $38.39M ۲.۲۳۸ همت 4.07%-9.94%vechain-chart
44$1.55۹۰,۳۹۸تومان $2.389B ۱۳۹.۳ همت $52.89M ۳.۰۸۴ همت 4.94%4.75%immutable-x-chart
45$322.77۱۸,۸۱۵,۸۵۹تومان $2.295B ۱۳۳.۸ همت $38.35M ۲.۲۳۶ همت 6.93%9.39%bittensor-chart
46$1.91۱۱۱,۴۱۱تومان $2.144B ۱۲۵.۰ همت $190.1M ۱۱.۰۹ همت 2.16%5.13%optimism-ethereum-chart
47$0.831104۴۸,۴۴۸تومان $2.088B ۱۲۱.۷ همت $118.8M ۶.۹۲۴ همت 3.78%-3.03%sui-chart
48$0.000028۱تومان $1.983B ۱۱۵.۶ همت $280.4M ۱۶.۳۵ همت 9.83%4.88%bonk1-chart
49$31.70۱,۸۴۸,۰۹۶تومان $2.081B ۱۲۱.۴ همت $54.32M ۳.۱۶۷ همت 5.33%11.54%arweave-chart
50$0.999886۵۸,۲۸۷تومان $1.989B ۱۱۵.۹ همت $3.822B ۲۲۲.۸ همت 0.04%-0.07%first-digital-usd-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۴۱ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۴۷ درصد، ۱۷.۱۱ درصد و ۴.۶۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۳۰۳.۴۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.