تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,143۳,۷۱۳,۸۵۱,۷۲۳تومان $1.265T ۷۳.۱۵ هزار همت $28.19B ۱.۶۲۹ هزار همت 0.59%12.23%bitcoin-chart
2$3,405.92۱۹۷,۱۹۹,۹۳۰تومان $409.5B ۲۳.۶۷ هزار همت $15.42B ۸۹۱.۱ همت 1.02%10.98%ethereum-chart
3$0.999812۵۷,۸۸۸تومان $113.7B ۶.۵۷۱ هزار همت $54.00B ۳.۱۲۱ هزار همت 0.04%-0.03%tether-chart
4$573.23۳۳,۱۹۰,۰۱۷تومان $83.52B ۴.۸۲۸ هزار همت $1.670B ۹۶.۵۵ همت 0.006%10.02%bnb-chart
5$162.72۹,۴۲۱,۸۴۶تومان $75.55B ۴.۳۶۷ هزار همت $2.742B ۱۵۸.۵ همت 2.5%20.12%solana-chart
6$1.00۵۷,۹۰۲تومان $33.65B ۱.۹۴۵ هزار همت $6.339B ۳۶۶.۴ همت 0.01%0.006%usd-coin-chart
7$0.549876۳۱,۸۳۷تومان $30.74B ۱.۷۷۷ هزار همت $2.193B ۱۲۶.۸ همت 5.5%16.58%xrp-chart
8$7.30۴۲۲,۹۱۴تومان $18.35B ۱.۰۶۱ هزار همت $202.0M ۱۱.۶۸ همت 1.35%1.11%toncoin-chart
9$0.119118۶,۸۹۶تومان $17.29B ۹۹۹.۷ همت $644.3M ۳۷.۲۴ همت 1.87%12.72%dogecoin-chart
10$0.421001۲۴,۳۷۵تومان $15.11B ۸۷۳.۵ همت $336.4M ۱۹.۴۴ همت 4.26%5.46%cardano-chart
11$0.134858۷,۸۰۸تومان $11.75B ۶۷۹.۰ همت $297.3M ۱۷.۱۹ همت 0.47%-1.04%tron-chart
12$26.86۱,۵۵۵,۴۵۱تومان $10.60B ۶۱۳.۰ همت $272.0M ۱۵.۷۲ همت 2.22%7.27%avalanche-chart
13$0.000017۰.۹تومان $10.17B ۵۸۷.۸ همت $1.006B ۵۸.۱۳ همت 0.24%8.63%shiba-inu-chart
14$6.11۳۵۳,۸۰۰تومان $8.787B ۵۰۷.۹ همت $184.8M ۱۰.۶۸ همت 0.75%4.65%polkadot-new-chart
15$13.42۷۷۷,۵۴۳تومان $8.166B ۴۷۲.۱ همت $279.9M ۱۶.۱۸ همت 2.26%8.46%chainlink-chart
16$374.22۲۱,۶۶۷,۲۶۵تومان $7.385B ۴۲۶.۹ همت $277.5M ۱۶.۰۴ همت 1.35%7.78%bitcoin-cash-chart
17$6.05۳۵۰,۶۷۵تومان $6.682B ۳۸۶.۳ همت $273.9M ۱۵.۸۳ همت 0.3%26.66%near-protocol-chart
18$5.80۳۳۶,۳۴۰تومان $5.379B ۳۱۰.۹ همت $812.7K ۴۶.۹۸ میلیارد ت 0.29%2.17%unus-sed-leo-chart
19$70.37۴,۰۷۴,۷۷۱تومان $5.262B ۳۰۴.۲ همت $269.0M ۱۵.۵۵ همت 2.75%2.35%litecoin-chart
20$0.999836۵۷,۸۸۹تومان $5.347B ۳۰۹.۱ همت $134.4M ۷.۷۶۹ همت 0.01%-0.009%multi-collateral-dai-chart
21$0.511128۲۹,۵۹۳تومان $5.059B ۲۹۲.۵ همت $252.0M ۱۴.۵۷ همت 3.27%2.90%polygon-chart
22$0.000011۰.۶تومان $4.814B ۲۷۸.۳ همت $895.2M ۵۱.۷۵ همت 4.23%36.34%pepe-chart
23$7.78۴۵۰,۵۹۴تومان $4.670B ۲۶۹.۹ همت $129.3M ۷.۴۷۵ همت 2.01%0.25%uniswap-chart
24$9.48۵۴۸,۹۸۱تومان $4.428B ۲۵۶.۰ همت $76.68M ۴.۴۳۳ همت 4.58%33.48%internet-computer-chart
25$0.177889۱۰,۲۹۹تومان $4.310B ۲۴۹.۲ همت $37.54M ۲.۱۷۰ همت 0.64%8.17%kaspa-chart
26$1.38۸۰,۴۷۱تومان $3.502B ۲۰۲.۵ همت $123.9M ۷.۱۶۴ همت 3.11%24.62%fetch-chart
27$22.76۱,۳۱۸,۲۶۸تومان $3.369B ۱۹۴.۸ همت $142.6M ۸.۲۴۳ همت 1.94%8.85%ethereum-classic-chart
28$7.03۴۰۷,۱۱۹تومان $3.286B ۱۹۰.۰ همت $93.88M ۵.۴۲۷ همت 0.43%17.96%aptos-chart
29$0.101881۵,۸۹۸تومان $2.986B ۱۷۲.۶ همت $78.43M ۴.۵۳۴ همت 2%10.82%stellar-chart
30$159.49۹,۲۳۴,۵۱۱تومان $2.942B ۱۷۰.۱ همت $70.10M ۴.۰۵۲ همت 1.17%0.76%monero-chart
31$0.854146۴۹,۴۵۴تومان $2.790B ۱۶۱.۳ همت $246.9M ۱۴.۲۷ همت 7.4%23.90%mantle-chart
32$1.82۱۰۵,۵۶۳تومان $2.689B ۱۵۵.۵ همت $83.95M ۴.۸۵۳ همت 2.32%16.90%stacks-chart
33$2,724.06۱۵۷,۷۲۰,۷۰۲تومان $2.534B ۱۴۶.۵ همت $101.5M ۵.۸۶۷ همت 5.47%13.19%maker-chart
34$0.072501۴,۱۹۷تومان $2.595B ۱۵۰.۰ همت $46.37M ۲.۶۸۱ همت 2.66%11.10%hedera-chart
35$42.69۲,۴۷۱,۹۱۶تومان $2.562B ۱۴۸.۱ همت $3.454M ۱۹۹.۶ میلیارد ت 0.38%16.89%okb-chart
36$6.41۳۷۱,۶۳۶تومان $2.519B ۱۴۵.۶ همت $87.22M ۵.۰۴۲ همت 0.83%10.36%render-chart
37$25.71۱,۴۸۸,۶۰۰تومان $2.401B ۱۳۸.۸ همت $138.4M ۷.۹۹۹ همت 0.26%33.31%injective-chart
38$4.35۲۵۲,۱۷۶تومان $2.491B ۱۴۴.۰ همت $126.5M ۷.۳۱۵ همت 3.7%8.83%filecoin-chart
39$0.734686۴۲,۵۳۷تومان $2.453B ۱۴۱.۸ همت $209.4M ۱۲.۱۱ همت 2.49%7.36%arbitrum-chart
40$0.092832۵,۳۷۴تومان $2.467B ۱۴۲.۶ همت $7.797M ۴۵۰.۷ میلیارد ت 0.39%7.13%cronos-chart
41$6.22۳۶۰,۲۹۱تومان $2.433B ۱۴۰.۶ همت $114.1M ۶.۵۹۷ همت 3.52%4.64%cosmos-chart
42$0.030411۱,۷۶۰تومان $2.463B ۱۴۲.۴ همت $29.07M ۱.۶۸۱ همت 1.79%17.35%vechain-chart
43$2.40۱۳۹,۰۵۱تومان $2.399B ۱۳۸.۷ همت $591.1M ۳۴.۱۷ همت 0.59%53.56%dogwifhat-chart
44$329.09۱۹,۰۵۴,۱۷۳تومان $2.334B ۱۳۴.۹ همت $59.99M ۳.۴۶۸ همت 2.31%36.29%bittensor-chart
45$1.47۸۵,۵۱۷تومان $2.275B ۱۳۱.۵ همت $52.83M ۳.۰۵۴ همت 6.34%21.97%immutable-x-chart
46$1.81۱۰۵,۲۶۲تومان $2.039B ۱۱۷.۹ همت $198.4M ۱۱.۴۷ همت 0.49%8.41%optimism-ethereum-chart
47$0.813758۴۷,۱۱۵تومان $2.044B ۱۱۸.۲ همت $142.3M ۸.۲۲۹ همت 3.42%10.70%sui-chart
48$1.00۵۷,۹۰۸تومان $1.989B ۱۱۵.۰ همت $4.072B ۲۳۵.۴ همت 0.04%0.03%first-digital-usd-chart
49$30.11۱,۷۴۳,۷۹۵تومان $1.977B ۱۱۴.۳ همت $54.46M ۳.۱۴۸ همت 1.39%39.13%arweave-chart
50$0.201046۱۱,۶۴۰تومان $1.920B ۱۱۱.۰ همت $54.69M ۳.۱۶۱ همت 2.48%11.90%the-graph-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۳۰,۰۰۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۳.۹۴ درصد، ۱۷.۴۶ درصد و ۴.۸۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۸۰۸.۱۱ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.