تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۷۷
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$64,268۳,۸۱۳,۷۸۶,۱۲۷تومان $1.267T ۷۵.۱۸ هزار همت $21.91B ۱.۳۰۰ هزار همت 1.05%-2.95%bitcoin-chart
2$3,485.66۲۰۶,۸۴۲,۷۴۶تومان $426.2B ۲۵.۲۹ هزار همت $13.61B ۸۰۷.۶ همت 0.41%-1.34%ethereum-chart
3$0.999441۵۹,۳۰۷تومان $112.9B ۶.۶۹۸ هزار همت $45.51B ۲.۷۰۰ هزار همت 0.01%0.006%tether-chart
4$585.90۳۴,۷۶۷,۹۳۰تومان $86.46B ۵.۱۳۰ هزار همت $1.583B ۹۳.۹۵ همت 0.67%-3.63%bnb-chart
5$134.16۷,۹۶۱,۵۹۲تومان $61.99B ۳.۶۷۸ هزار همت $1.911B ۱۱۳.۴ همت 2.3%-6.87%solana-chart
6$1.00۵۹,۳۴۲تومان $32.75B ۱.۹۴۳ هزار همت $4.953B ۲۹۳.۹ همت 0.009%0.002%usd-coin-chart
7$0.484744۲۸,۷۶۵تومان $26.96B ۱.۶۰۰ هزار همت $944.0M ۵۶.۰۱ همت 0.58%1.12%xrp-chart
8$0.123555۷,۳۳۱تومان $17.89B ۱.۰۶۲ هزار همت $506.5M ۳۰.۰۵ همت 0.27%-9.67%dogecoin-chart
9$7.19۴۲۶,۶۹۰تومان $17.68B ۱.۰۴۹ هزار همت $236.1M ۱۴.۰۱ همت 1.61%-10.83%toncoin-chart
10$0.375207۲۲,۲۶۵تومان $13.41B ۷۹۵.۷ همت $251.9M ۱۴.۹۵ همت 2.28%-8.89%cardano-chart
11$25.11۱,۴۹۰,۶۱۷تومان $9.890B ۵۸۶.۹ همت $505.3M ۲۹.۹۸ همت 9.2%-17.26%avalanche-chart
12$0.000017۱تومان $10.57B ۶۲۶.۹ همت $247.7M ۱۴.۷۰ همت 1.23%-13.53%shiba-inu-chart
13$0.119174۷,۰۷۱تومان $10.40B ۶۱۶.۹ همت $262.2M ۱۵.۵۶ همت 2.23%3.56%tron-chart
14$13.65۸۱۰,۲۵۶تومان $8.303B ۴۹۲.۷ همت $291.3M ۱۷.۲۹ همت 4.02%-8.86%chainlink-chart
15$5.68۳۳۷,۲۸۴تومان $8.173B ۴۸۵.۰ همت $148.8M ۸.۸۲۹ همت 0.84%-8.71%polkadot-new-chart
16$383.67۲۲,۷۶۷,۶۷۵تومان $7.567B ۴۴۹.۰ همت $194.6M ۱۱.۵۵ همت 1.16%-9.93%bitcoin-cash-chart
17$5.26۳۱۲,۱۵۹تومان $5.737B ۳۴۰.۴ همت $309.1M ۱۸.۳۴ همت 0.21%-6.26%near-protocol-chart
18$9.98۵۹۲,۶۲۳تومان $5.992B ۳۵۵.۵ همت $149.8M ۸.۸۹۰ همت 1.11%-9.12%uniswap-chart
19$0.564848۳۳,۵۱۸تومان $5.595B ۳۳۲.۰ همت $195.3M ۱۱.۵۹ همت 1.52%-6.20%polygon-chart
20$74.14۴,۳۹۹,۷۰۲تومان $5.536B ۳۲۸.۵ همت $288.7M ۱۷.۱۳ همت 1.96%-5.82%litecoin-chart
21$1.00۵۹,۳۴۴تومان $5.348B ۳۱۷.۳ همت $408.8M ۲۴.۲۶ همت 0.01%0.02%multi-collateral-dai-chart
22$5.66۳۳۶,۲۰۰تومان $5.247B ۳۱۱.۳ همت $3.114M ۱۸۴.۸ میلیارد ت 1.44%-1.06%unus-sed-leo-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.718B ۲۷۹.۹ همت $672.7M ۳۹.۹۲ همت 3.78%-6.42%pepe-chart
24$8.19۴۸۶,۲۲۹تومان $3.813B ۲۲۶.۳ همت $51.20M ۳.۰۳۸ همت 0.7%-11.51%internet-computer-chart
25$0.146409۸,۶۸۸تومان $3.513B ۲۰۸.۴ همت $40.30M ۲.۳۹۱ همت 2.42%-9.68%kaspa-chart
26$23.36۱,۳۸۶,۴۴۶تومان $3.449B ۲۰۴.۶ همت $128.0M ۷.۵۹۲ همت 1.04%-7.82%ethereum-classic-chart
27$6.84۴۰۶,۰۰۷تومان $3.089B ۱۸۳.۳ همت $122.8M ۷.۲۸۹ همت 1.49%-12.92%aptos-chart
28$161.99۹,۶۱۲,۸۳۱تومان $2.988B ۱۷۷.۳ همت $44.58M ۲.۶۴۵ همت 4.14%-6.17%monero-chart
29$7.41۴۴۰,۱۲۶تومان $2.883B ۱۷۱.۰ همت $132.2M ۷.۸۴۲ همت 0.53%-7.67%render-chart
30$0.077789۴,۶۱۶تومان $2.782B ۱۶۵.۱ همت $38.85M ۲.۳۰۵ همت 2.89%-9.23%hedera-chart
31$0.090981۵,۳۹۸تومان $2.649B ۱۵۷.۲ همت $51.51M ۳.۰۵۶ همت 2.01%-6.42%stellar-chart
32$0.803433۴۷,۶۷۶تومان $2.631B ۱۵۶.۱ همت $258.2M ۱۵.۳۲ همت 0.3%-9.91%mantle-chart
33$6.72۳۹۸,۷۸۸تومان $2.627B ۱۵۵.۹ همت $97.18M ۵.۷۶۶ همت 1.77%-6.40%cosmos-chart
34$0.796948۴۷,۲۹۱تومان $2.575B ۱۵۲.۸ همت $185.5M ۱۱.۰۱ همت 0.33%-14.02%arbitrum-chart
35$41.69۲,۴۷۳,۹۴۹تومان $2.501B ۱۴۸.۴ همت $3.496M ۲۰۷.۴ میلیارد ت 0.33%-7.92%okb-chart
36$4.38۲۶۰,۰۸۹تومان $2.474B ۱۴۶.۸ همت $101.6M ۶.۰۲۶ همت 1.33%-15.36%filecoin-chart
37$0.092535۵,۴۹۱تومان $2.459B ۱۴۵.۹ همت $7.802M ۴۶۲.۹ میلیارد ت 1.26%-9.43%cronos-chart
38$1.63۹۷,۱۲۷تومان $2.403B ۱۴۲.۶ همت $77.50M ۴.۵۹۸ همت 1.05%-13.43%stacks-chart
39$1.52۹۰,۷۷۲تومان $2.307B ۱۳۶.۹ همت $45.64M ۲.۷۰۸ همت 1.74%-12.67%immutable-x-chart
40$2,468.49۱۴۶,۴۸۲,۷۳۷تومان $2.292B ۱۳۶.۰ همت $56.78M ۳.۳۶۹ همت 2.49%7.31%maker-chart
41$1.00۵۹,۳۷۲تومان $2.292B ۱۳۶.۰ همت $4.040B ۲۳۹.۷ همت 0.08%0.20%first-digital-usd-chart
42$0.893916۵۳,۰۴۵تومان $2.169B ۱۲۸.۷ همت $160.7M ۹.۵۳۸ همت 1.51%-5.66%sui-chart
43$0.025803۱,۵۳۱تومان $2.090B ۱۲۴.۰ همت $33.47M ۱.۹۸۶ همت 2.8%-11.00%vechain-chart
44$0.215730۱۲,۸۰۱تومان $2.060B ۱۲۲.۲ همت $56.98M ۳.۳۸۱ همت 2.09%-10.03%the-graph-chart
45$1.79۱۰۶,۶۹۲تومان $2.017B ۱۱۹.۷ همت $169.9M ۱۰.۰۸ همت 2.37%-12.40%optimism-ethereum-chart
46$2.19۱۳۰,۱۰۰تومان $1.958B ۱۱۶.۲ همت $132.1M ۷.۸۳۹ همت 1.22%5.42%lido-dao-chart
47$283.03۱۶,۷۹۵,۳۷۲تومان $1.972B ۱۱۷.۰ همت $38.16M ۲.۲۶۴ همت 3.92%-7.61%bittensor-chart
48$20.89۱,۲۳۹,۶۶۹تومان $1.951B ۱۱۵.۸ همت $112.3M ۶.۶۶۴ همت 1.66%-19.74%injective-chart
49$27.53۱,۶۳۴,۰۵۶تومان $1.808B ۱۰۷.۳ همت $76.70M ۴.۵۵۱ همت 8.08%-4.45%arweave-chart
50$1.77۱۰۵,۵۵۵تومان $1.777B ۱۰۵.۴ همت $400.4M ۲۳.۷۶ همت 4.04%-26.45%dogwifhat-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۷۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۱۶ درصد، ۱۸.۲۰ درصد و ۴.۸۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۳۳۵.۱۷ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.