تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۶۳۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$65,238۳,۸۶۲,۶۶۴,۱۷۳تومان $1.286T ۷۶.۱۲ هزار همت $35.73B ۲.۱۱۵ هزار همت 0.09%-3.17%bitcoin-chart
2$3,533.32۲۰۹,۲۰۰,۹۴۴تومان $432.0B ۲۵.۵۷ هزار همت $19.00B ۱.۱۲۴ هزار همت 3.25%1.10%ethereum-chart
3$0.999649۵۹,۱۸۷تومان $112.6B ۶.۶۶۳ هزار همت $68.94B ۴.۰۸۰ هزار همت 0.01%-0.02%tether-chart
4$595.19۳۵,۲۴۰,۴۵۲تومان $87.84B ۵.۱۹۹ هزار همت $2.025B ۱۱۹.۸ همت 0.1%-1.17%bnb-chart
5$139.03۸,۲۳۱,۸۱۲تومان $64.22B ۳.۸۰۱ هزار همت $3.146B ۱۸۶.۲ همت 3.05%-6.74%solana-chart
6$1.00۵۹,۲۱۱تومان $32.85B ۱.۹۴۴ هزار همت $6.504B ۳۸۵.۰ همت 0.001%-0.0007%usd-coin-chart
7$0.494617۲۹,۲۸۵تومان $27.49B ۱.۶۲۷ هزار همت $1.617B ۹۵.۷۰ همت 1%3.05%xrp-chart
8$0.125147۷,۴۰۹تومان $18.12B ۱.۰۷۲ هزار همت $1.009B ۵۹.۷۰ همت 3.45%-9.30%dogecoin-chart
9$7.19۴۲۵,۸۶۴تومان $17.54B ۱.۰۳۸ هزار همت $428.7M ۲۵.۳۷ همت 3.15%3.10%toncoin-chart
10$0.389820۲۳,۰۸۰تومان $13.93B ۸۲۴.۵ همت $434.9M ۲۵.۷۴ همت 3.5%-7.39%cardano-chart
11$0.000018۱تومان $11.00B ۶۵۰.۹ همت $480.9M ۲۸.۴۶ همت 4.08%-13.80%shiba-inu-chart
12$26.97۱,۵۹۷,۱۲۶تومان $10.61B ۶۲۸.۰ همت $318.7M ۱۸.۸۶ همت 2.15%-14.11%avalanche-chart
13$0.115801۶,۸۵۶تومان $10.11B ۵۹۸.۱ همت $280.9M ۱۶.۶۳ همت 1.3%-1.08%tron-chart
14$5.84۳۴۶,۰۲۵تومان $8.404B ۴۹۷.۴ همت $276.2M ۱۶.۳۵ همت 2.16%-8.44%polkadot-new-chart
15$14.17۸۳۹,۱۷۱تومان $8.321B ۴۹۲.۵ همت $431.3M ۲۵.۵۳ همت 3.84%-5.96%chainlink-chart
16$394.65۲۳,۳۶۶,۵۴۴تومان $7.783B ۴۶۰.۷ همت $331.6M ۱۹.۶۳ همت 0.9%-11.35%bitcoin-cash-chart
17$10.18۶۰۳,۱۸۶تومان $6.112B ۳۶۱.۸ همت $263.6M ۱۵.۶۰ همت 1.89%12.46%uniswap-chart
18$0.569236۳۳,۷۰۳تومان $5.634B ۳۳۳.۵ همت $380.7M ۲۲.۵۴ همت 4.85%-7.97%polygon-chart
19$74.35۴,۴۰۲,۵۷۸تومان $5.551B ۳۲۸.۶ همت $470.0M ۲۷.۸۲ همت 1.57%-3.68%litecoin-chart
20$1.00۵۹,۲۱۱تومان $5.348B ۳۱۶.۵ همت $648.1M ۳۸.۳۶ همت 0.01%0.01%multi-collateral-dai-chart
21$5.72۳۳۸,۷۵۳تومان $5.299B ۳۱۳.۶ همت $2.762M ۱۶۳.۵ میلیارد ت 0.16%-2.92%unus-sed-leo-chart
22$4.89۲۸۹,۸۸۹تومان $5.335B ۳۱۵.۸ همت $407.1M ۲۴.۱۰ همت 1.77%-18.99%near-protocol-chart
23$0.000011۰.۶تومان $4.773B ۲۸۲.۵ همت $986.7M ۵۸.۴۰ همت 8.88%-9.81%pepe-chart
24$8.24۴۸۷,۹۷۷تومان $3.835B ۲۲۷.۰ همت $107.5M ۶.۳۶۵ همت 1.14%-18.17%internet-computer-chart
25$0.144970۸,۵۸۳تومان $3.474B ۲۰۵.۶ همت $90.95M ۵.۳۸۳ همت 0.69%-11.60%kaspa-chart
26$23.77۱,۴۰۷,۴۶۱تومان $3.508B ۲۰۷.۶ همت $237.7M ۱۴.۰۷ همت 5.33%-6.98%ethereum-classic-chart
27$170.54۱۰,۰۹۷,۶۶۰تومان $3.146B ۱۸۶.۲ همت $60.86M ۳.۶۰۲ همت 1.19%-4.47%monero-chart
28$6.97۴۱۲,۸۱۵تومان $3.145B ۱۸۶.۱ همت $230.5M ۱۳.۶۴ همت 2.15%-13.00%aptos-chart
29$7.76۴۵۹,۸۳۲تومان $3.018B ۱۷۸.۶ همت $261.5M ۱۵.۴۸ همت 8.73%-5.36%render-chart
30$0.079747۴,۷۲۱تومان $2.852B ۱۶۸.۸ همت $80.36M ۴.۷۵۶ همت 4.07%-9.09%hedera-chart
31$0.092929۵,۵۰۲تومان $2.705B ۱۶۰.۱ همت $96.53M ۵.۷۱۳ همت 1.59%-4.20%stellar-chart
32$0.820254۴۸,۵۶۵تومان $2.678B ۱۵۸.۵ همت $266.2M ۱۵.۷۶ همت 1.15%-6.14%mantle-chart
33$6.79۴۰۲,۴۱۳تومان $2.657B ۱۵۷.۳ همت $180.4M ۱۰.۶۸ همت 4.11%-9.70%cosmos-chart
34$42.63۲,۵۲۴,۲۳۷تومان $2.558B ۱۵۱.۴ همت $8.017M ۴۷۴.۵ میلیارد ت 2.25%-5.77%okb-chart
35$0.093595۵,۵۴۱تومان $2.487B ۱۴۷.۲ همت $17.62M ۱.۰۴۳ همت 1.34%-7.93%cronos-chart
36$4.41۲۶۱,۳۷۸تومان $2.490B ۱۴۷.۴ همت $209.8M ۱۲.۴۲ همت 0.68%-17.76%filecoin-chart
37$0.999692۵۹,۱۸۹تومان $2.381B ۱۴۰.۹ همت $6.925B ۴۰۹.۹ همت 0.04%0.04%first-digital-usd-chart
38$1.66۹۸,۳۴۰تومان $2.438B ۱۴۴.۳ همت $136.5M ۸.۰۷۹ همت 3.2%-23.11%stacks-chart
39$0.823880۴۸,۷۸۰تومان $2.386B ۱۴۱.۲ همت $338.0M ۲۰.۰۱ همت 5.31%-11.59%arbitrum-chart
40$1.53۹۱,۰۸۴تومان $2.320B ۱۳۷.۳ همت $77.24M ۴.۵۷۲ همت 1.18%-15.93%immutable-x-chart
41$2,340.80۱۳۸,۵۹۴,۴۵۶تومان $2.174B ۱۲۸.۷ همت $82.27M ۴.۸۷۰ همت 6.54%3.43%maker-chart
42$2.11۱۲۵,۳۴۸تومان $2.115B ۱۲۵.۲ همت $523.7M ۳۱.۰۰ همت 0.32%-16.26%dogwifhat-chart
43$293.93۱۷,۴۰۳,۰۶۲تومان $2.043B ۱۲۰.۹ همت $71.69M ۴.۲۴۳ همت 9.46%-7.04%bittensor-chart
44$1.92۱۱۳,۷۸۰تومان $2.089B ۱۲۳.۶ همت $287.2M ۱۷.۰۰ همت 7.93%-6.44%optimism-ethereum-chart
45$2.34۱۳۸,۶۳۸تومان $2.091B ۱۲۳.۸ همت $295.2M ۱۷.۴۷ همت 25.86%28.47%lido-dao-chart
46$0.826866۴۸,۹۵۷تومان $2.006B ۱۱۸.۷ همت $212.6M ۱۲.۵۸ همت 1.82%-16.16%sui-chart
47$0.211653۱۲,۵۳۱تومان $2.021B ۱۱۹.۶ همت $96.96M ۵.۷۳۹ همت 5.91%-12.81%the-graph-chart
48$20.72۱,۲۲۶,۹۸۲تومان $1.936B ۱۱۴.۶ همت $178.7M ۱۰.۵۸ همت 5.24%-25.25%injective-chart
49$0.025916۱,۵۳۴تومان $1.885B ۱۱۱.۵ همت $59.19M ۳.۵۰۳ همت 2.31%-12.60%vechain-chart
50$27.24۱,۶۱۳,۰۳۶تومان $1.789B ۱۰۵.۹ همت $75.96M ۴.۴۹۶ همت 10.85%-18.21%arweave-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۶۳۰ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۴ درصد، ۱۸.۲۲ درصد و ۴.۷۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۱۸۷.۲۳ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.