تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$68,972۳,۹۴۲,۱۷۵,۹۰۷تومان $1.359T ۷۷.۶۶ هزار همت $14.14B ۸۰۷.۸ همت 0.08%3.05%bitcoin-chart
2$3,795.84۲۱۶,۹۵۵,۲۷۷تومان $456.0B ۲۶.۰۶ هزار همت $10.98B ۶۲۷.۲ همت 1.61%23.18%ethereum-chart
3$0.999783۵۷,۱۴۳تومان $111.9B ۶.۳۹۵ هزار همت $39.44B ۲.۲۵۴ هزار همت 0.01%-0.04%tether-chart
4$599.59۳۴,۲۷۰,۵۲۸تومان $88.49B ۵.۰۵۷ هزار همت $1.317B ۷۵.۲۶ همت 0.31%3.71%bnb-chart
5$163.61۹,۳۵۱,۸۲۲تومان $73.53B ۴.۲۰۲ هزار همت $2.134B ۱۲۲.۰ همت 2.22%-2.81%solana-chart
6$1.00۵۷,۱۶۴تومان $32.71B ۱.۸۶۹ هزار همت $3.282B ۱۸۷.۵ همت 0.01%0.03%usd-coin-chart
7$0.533088۳۰,۴۶۹تومان $29.55B ۱.۶۸۹ هزار همت $570.8M ۳۲.۶۱ همت 0.33%3.59%xrp-chart
8$0.167725۹,۵۸۶تومان $24.23B ۱.۳۸۴ هزار همت $1.619B ۹۲.۵۳ همت 1.33%11.77%dogecoin-chart
9$6.29۳۵۹,۷۴۸تومان $21.87B ۱.۲۵۰ هزار همت $115.1M ۶.۵۷۶ همت 2.04%-1.74%toncoin-chart
10$0.458182۲۶,۱۸۷تومان $16.35B ۹۳۴.۴ همت $222.8M ۱۲.۷۳ همت 0.3%-2.83%cardano-chart
11$36.95۲,۱۱۲,۰۵۶تومان $14.52B ۸۲۹.۷ همت $224.1M ۱۲.۸۱ همت 2.39%1.86%avalanche-chart
12$0.000024۱تومان $14.39B ۸۲۲.۱ همت $320.9M ۱۸.۳۴ همت 0.6%1.32%shiba-inu-chart
13$7.45۴۲۵,۹۱۸تومان $10.72B ۶۱۲.۳ همت $154.3M ۸.۸۱۷ همت 2.38%6.43%polkadot-new-chart
14$17.18۹۸۲,۲۷۳تومان $10.09B ۵۷۶.۶ همت $412.5M ۲۳.۵۷ همت 1.34%4.20%chainlink-chart
15$0.113614۶,۴۹۳تومان $9.931B ۵۶۷.۵ همت $213.9M ۱۲.۲۲ همت 0.19%-5.93%tron-chart
16$485.05۲۷,۷۲۳,۸۱۰تومان $9.561B ۵۴۶.۳ همت $256.7M ۱۴.۶۷ همت 1.55%-0.57%bitcoin-cash-chart
17$7.97۴۵۵,۵۸۱تومان $8.605B ۴۹۱.۷ همت $461.2M ۲۶.۳۶ همت 0.94%2.47%near-protocol-chart
18$0.716289۴۰,۹۴۰تومان $7.089B ۴۰۵.۱ همت $173.0M ۹.۸۸۴ همت 0.89%4.37%polygon-chart
19$11.41۶۵۲,۵۹۳تومان $6.838B ۳۹۰.۸ همت $503.0M ۲۸.۷۴ همت 6.21%47.32%uniswap-chart
20$84.33۴,۸۲۰,۲۷۸تومان $6.289B ۳۵۹.۴ همت $236.6M ۱۳.۵۲ همت 0.36%2.08%litecoin-chart
21$0.000015۰.۹تومان $6.655B ۳۸۰.۳ همت $1.947B ۱۱۱.۲ همت 6%73.99%pepe-chart
22$12.12۶۹۳,۱۳۵تومان $5.631B ۳۲۱.۸ همت $52.95M ۳.۰۲۶ همت 0.87%-5.81%internet-computer-chart
23$5.93۳۳۹,۰۹۵تومان $5.496B ۳۱۴.۰ همت $1.817M ۱۰۳.۸ میلیارد ت 0.54%0.42%unus-sed-leo-chart
24$0.999870۵۷,۱۴۸تومان $5.347B ۳۰۵.۶ همت $186.6M ۱۰.۶۷ همت 0.02%-0.01%multi-collateral-dai-chart
25$31.52۱,۸۰۱,۶۷۸تومان $4.641B ۲۶۵.۲ همت $256.2M ۱۴.۶۴ همت 0.16%13.36%ethereum-classic-chart
26$8.94۵۱۱,۱۱۷تومان $3.898B ۲۲۲.۷ همت $83.31M ۴.۷۶۰ همت 0.92%7.56%aptos-chart
27$10.00۵۷۱,۸۶۲تومان $3.888B ۲۲۲.۲ همت $118.3M ۶.۷۶۱ همت 1.1%-2.67%render-chart
28$0.106403۶,۰۸۱تومان $3.804B ۲۱۷.۴ همت $32.78M ۱.۸۷۳ همت 1.53%-4.26%hedera-chart
29$2.38۱۳۶,۰۷۳تومان $3.529B ۲۰۱.۷ همت $48.59M ۲.۷۷۷ همت 4.65%2.73%immutable-x-chart
30$5.81۳۳۲,۵۵۹تومان $3.238B ۱۸۵.۰ همت $141.1M ۸.۰۶۴ همت 0.54%2.05%filecoin-chart
31$0.139265۷,۹۵۹تومان $3.307B ۱۸۹.۰ همت $36.86M ۲.۱۰۶ همت 4.63%13.02%kaspa-chart
32$8.34۴۷۶,۸۹۴تومان $3.262B ۱۸۶.۴ همت $77.57M ۴.۴۳۲ همت 1.14%0.28%cosmos-chart
33$1.02۵۸,۵۱۴تومان $3.342B ۱۹۱.۰ همت $42.85M ۲.۴۴۹ همت 1.13%7.14%mantle-chart
34$0.119302۶,۸۱۸تومان $3.170B ۱۸۱.۱ همت $7.783M ۴۴۴.۸ میلیارد ت 1.57%-2.99%cronos-chart
35$0.109220۶,۲۴۲تومان $3.165B ۱۸۰.۸ همت $40.05M ۲.۲۸۹ همت 1.44%2.83%stellar-chart
36$1.18۶۷,۵۵۷تومان $3.137B ۱۷۹.۳ همت $453.0M ۲۵.۸۹ همت 0.25%19.66%arbitrum-chart
37$0.999260۵۷,۱۱۳تومان $3.137B ۱۷۹.۳ همت $3.298B ۱۸۸.۴ همت 0.04%0.004%first-digital-usd-chart
38$0.316978۱۸,۱۱۷تومان $3.014B ۱۷۲.۲ همت $76.14M ۴.۳۵۱ همت 1.66%4.89%the-graph-chart
39$3.03۱۷۳,۳۱۲تومان $3.029B ۱۷۳.۱ همت $624.0M ۳۵.۶۶ همت 1.92%22.39%dogwifhat-chart
40$48.48۲,۷۷۱,۴۳۶تومان $2.909B ۱۶۶.۳ همت $3.892M ۲۲۲.۴ میلیارد ت 0.3%-1.56%okb-chart
41$1.96۱۱۲,۵۹۴تومان $2.879B ۱۶۴.۵ همت $55.73M ۳.۱۸۴ همت 0.21%-0.90%stacks-chart
42$435.38۲۴,۸۸۴,۶۱۱تومان $2.974B ۱۷۰.۰ همت $24.38M ۱.۳۹۳ همت 1.04%17.47%bittensor-chart
43$2.55۱۴۶,۱۹۷تومان $2.780B ۱۵۸.۹ همت $230.0M ۱۳.۱۴ همت 0.81%3.33%optimism-ethereum-chart
44$39.05۲,۲۳۲,۲۴۰تومان $2.556B ۱۴۶.۱ همت $38.21M ۲.۱۸۴ همت 2.6%-15.83%arweave-chart
45$141.54۸,۰۸۹,۸۹۶تومان $2.610B ۱۴۹.۲ همت $36.17M ۲.۰۶۷ همت 0.4%4.38%monero-chart
46$2,819.05۱۶۱,۱۲۵,۷۱۵تومان $2.615B ۱۴۹.۴ همت $48.83M ۲.۷۹۰ همت 2.04%1.58%maker-chart
47$0.035098۲,۰۰۶تومان $2.552B ۱۴۵.۸ همت $41.97M ۲.۳۹۸ همت 0.41%1.66%vechain-chart
48$1.02۵۸,۵۸۳تومان $2.398B ۱۳۷.۰ همت $108.6M ۶.۲۰۴ همت 3.06%-1.10%sui-chart
49$2.27۱۲۹,۹۰۱تومان $2.273B ۱۲۹.۹ همت $17.91M ۱.۰۲۴ همت 1.97%5.70%theta-network-chart
50$24.95۱,۴۲۶,۴۳۹تومان $2.331B ۱۳۳.۲ همت $40.05M ۲.۲۸۹ همت 2.07%2.29%injective-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۹۴ درصد، ۱۷.۷۷ درصد و ۴.۳۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۱۴۳.۵۹ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.