تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۷۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,255۳,۸۹۶,۴۶۴,۳۷۹تومان $1.306T ۷۶.۷۶ هزار همت $26.41B ۱.۵۵۲ هزار همت 1.04%-4.47%bitcoin-chart
2$3,536.55۲۰۷,۹۸۴,۶۴۷تومان $424.9B ۲۴.۹۸ هزار همت $15.96B ۹۳۷.۸ همت 0.61%-3.96%ethereum-chart
3$0.999424۵۸,۷۷۶تومان $112.5B ۶.۶۱۲ هزار همت $54.69B ۳.۲۱۵ هزار همت 0.004%-0.009%tether-chart
4$607.65۳۵,۷۳۵,۹۰۱تومان $89.68B ۵.۲۷۱ هزار همت $1.814B ۱۰۶.۶ همت 0.61%-11.69%bnb-chart
5$144.73۸,۵۱۱,۷۰۱تومان $66.82B ۳.۹۲۸ هزار همت $2.125B ۱۲۴.۹ همت 2.18%-10.95%solana-chart
6$0.999966۵۸,۸۰۸تومان $32.39B ۱.۹۰۴ هزار همت $5.616B ۳۳۰.۱ همت 0.0004%0.002%usd-coin-chart
7$0.478266۲۸,۱۲۶تومان $26.58B ۱.۵۶۲ هزار همت $1.114B ۶۵.۴۶ همت 0.38%-4.13%xrp-chart
8$8.05۴۷۳,۷۱۲تومان $19.60B ۱.۱۵۲ هزار همت $608.2M ۳۵.۷۵ همت 2.94%9.36%toncoin-chart
9$0.136657۸,۰۳۶تومان $19.78B ۱.۱۶۲ هزار همت $846.7M ۴۹.۷۷ همت 4.17%-7.39%dogecoin-chart
10$0.414349۲۴,۳۶۷تومان $14.80B ۸۷۰.۱ همت $345.9M ۲۰.۳۳ همت 2.09%-6.68%cardano-chart
11$0.000020۱تومان $12.30B ۷۲۲.۸ همت $483.6M ۲۸.۴۲ همت 3.11%-12.78%shiba-inu-chart
12$30.51۱,۷۹۴,۶۹۹تومان $12.00B ۷۰۵.۵ همت $343.7M ۲۰.۲۰ همت 3.51%-8.98%avalanche-chart
13$0.115961۶,۸۱۹تومان $10.12B ۵۹۴.۹ همت $258.4M ۱۵.۱۹ همت 0.06%2.99%tron-chart
14$6.23۳۶۶,۷۰۱تومان $8.966B ۵۲۷.۰ همت $206.0M ۱۲.۱۱ همت 2.59%-5.73%polkadot-new-chart
15$15.00۸۸۲,۴۹۴تومان $8.810B ۵۱۷.۸ همت $351.2M ۲۰.۶۴ همت 2.39%-8.03%chainlink-chart
16$427.00۲۵,۱۱۲,۱۴۴تومان $8.420B ۴۹۴.۹ همت $283.3M ۱۶.۶۵ همت 1.97%-11.68%bitcoin-cash-chart
17$10.83۶۳۷,۳۰۰تومان $6.502B ۳۸۲.۱ همت $364.4M ۲۱.۴۲ همت 1.08%8.93%uniswap-chart
18$5.62۳۳۱,۰۲۶تومان $6.126B ۳۶۰.۱ همت $303.3M ۱۷.۸۳ همت 4.4%-17.65%near-protocol-chart
19$0.603409۳۵,۴۸۶تومان $5.972B ۳۵۱.۰ همت $297.7M ۱۷.۵۰ همت 1.16%-9.25%polygon-chart
20$78.49۴,۶۱۶,۳۳۳تومان $5.859B ۳۴۴.۴ همت $351.8M ۲۰.۶۸ همت 1.35%-2.11%litecoin-chart
21$0.999895۵۸,۸۰۳تومان $5.347B ۳۱۴.۳ همت $423.6M ۲۴.۹۰ همت 0.004%0.002%multi-collateral-dai-chart
22$5.72۳۳۶,۴۷۲تومان $5.299B ۳۱۱.۵ همت $2.502M ۱۴۷.۰ میلیارد ت 2.25%-4.14%unus-sed-leo-chart
23$0.000012۰.۷تومان $5.090B ۲۹۹.۲ همت $969.4M ۵۶.۹۸ همت 0.2%-7.11%pepe-chart
24$9.32۵۴۸,۲۳۷تومان $4.337B ۲۵۴.۹ همت $78.40M ۴.۶۰۸ همت 5.38%-18.50%internet-computer-chart
25$0.164488۹,۶۷۳تومان $3.936B ۲۳۱.۳ همت $62.19M ۳.۶۵۶ همت 2.11%-0.97%kaspa-chart
26$25.40۱,۴۹۴,۲۳۲تومان $3.748B ۲۲۰.۳ همت $170.6M ۱۰.۰۳ همت 0.11%-6.28%ethereum-classic-chart
27$7.84۴۶۱,۵۷۰تومان $3.535B ۲۰۷.۸ همت $141.3M ۸.۳۰۴ همت 2.16%-7.30%aptos-chart
28$170.45۱۰,۰۲۴,۴۹۲تومان $3.144B ۱۸۴.۸ همت $64.29M ۳.۷۷۹ همت 0.79%4.05%monero-chart
29$8.04۴۷۳,۲۵۸تومان $3.128B ۱۸۳.۸ همت $154.2M ۹.۰۶۴ همت 3.84%-15.40%render-chart
30$0.086173۵,۰۶۷تومان $3.081B ۱۸۱.۱ همت $58.87M ۳.۴۶۰ همت 3.44%-7.45%hedera-chart
31$0.892351۵۲,۴۷۹تومان $2.913B ۱۷۱.۲ همت $174.4M ۱۰.۲۵ همت 0.33%-6.07%mantle-chart
32$5.19۳۰۵,۷۲۲تومان $2.929B ۱۷۲.۲ همت $165.8M ۹.۷۴۷ همت 4.35%-18.48%filecoin-chart
33$1.88۱۱۱,۰۷۸تومان $2.771B ۱۶۲.۹ همت $158.5M ۹.۳۱۵ همت 9.66%-19.54%stacks-chart
34$0.097402۵,۷۲۸تومان $2.833B ۱۶۶.۵ همت $55.11M ۳.۲۳۹ همت 1.28%-2.15%stellar-chart
35$7.19۴۲۳,۰۷۹تومان $2.812B ۱۶۵.۳ همت $136.9M ۸.۰۴۶ همت 3.77%-10.21%cosmos-chart
36$45.49۲,۶۷۵,۲۹۹تومان $2.729B ۱۶۰.۴ همت $4.126M ۲۴۲.۵ میلیارد ت 0.66%-4.89%okb-chart
37$0.101651۵,۹۷۸تومان $2.701B ۱۵۸.۸ همت $11.22M ۶۵۹.۵ میلیارد ت 0.06%-11.43%cronos-chart
38$0.930643۵۴,۷۳۱تومان $2.696B ۱۵۸.۴ همت $241.8M ۱۴.۲۱ همت 1.77%-5.86%arbitrum-chart
39$1.74۱۰۲,۷۰۵تومان $2.633B ۱۵۴.۸ همت $61.90M ۳.۶۳۸ همت 2.89%-15.82%immutable-x-chart
40$0.999056۵۸,۷۵۴تومان $2.545B ۱۴۹.۶ همت $5.952B ۳۴۹.۸ همت 0.08%-0.15%first-digital-usd-chart
41$25.94۱,۵۲۵,۶۴۸تومان $2.423B ۱۴۲.۴ همت $192.3M ۱۱.۳۰ همت 9.61%-12.53%injective-chart
42$2.42۱۴۲,۸۹۰تومان $2.427B ۱۴۲.۷ همت $370.2M ۲۱.۷۶ همت 0.75%-14.22%dogwifhat-chart
43$0.956683۵۶,۲۶۲تومان $2.321B ۱۳۶.۴ همت $176.5M ۱۰.۳۸ همت 3.29%-15.05%sui-chart
44$0.239940۱۴,۱۱۰تومان $2.282B ۱۳۴.۱ همت $78.66M ۴.۶۲۳ همت 2.24%-11.28%the-graph-chart
45$2.06۱۲۱,۳۴۰تومان $2.243B ۱۳۱.۸ همت $234.9M ۱۳.۸۱ همت 1.13%-7.34%optimism-ethereum-chart
46$2,293.81۱۳۴,۸۹۹,۰۱۲تومان $2.128B ۱۲۵.۱ همت $53.55M ۳.۱۴۸ همت 0.42%-7.92%maker-chart
47$299.23۱۷,۵۹۸,۲۶۰تومان $2.075B ۱۲۲.۰ همت $47.58M ۲.۷۹۶ همت 7.3%-22.95%bittensor-chart
48$0.028810۱,۶۹۴تومان $2.095B ۱۲۳.۱ همت $40.56M ۲.۳۸۴ همت 3.49%-11.72%vechain-chart
49$0.019805۱,۱۶۴تومان $2.034B ۱۱۹.۶ همت $1.371B ۸۰.۵۷ همت 7.45%-0.50%notcoin-chart
50$0.000205۱۲تومان $1.965B ۱۱۵.۵ همت $288.0M ۱۶.۹۳ همت 3.08%-28.49%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۷۹ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۰۹ درصد، ۱۷.۵۳ درصد و ۴.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۷۷۶.۶۲ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.