تعداد ارزهای دیجیتال: 4,991
معاملات 24 ساعت: 90.253 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

ماشین حساب مبدل قیمت ارزهای دیجیتال

 • IRT Iranian Toman
 • USD US Dollar
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • BNBbnbBNB
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • XRPxrpXRP
 • ADAcardanoCardano
 • SOLsolanaSolana
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • TRXtronTRON
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • AVAXavalancheAvalanche
 • MATICpolygonPolygon
 • UNIuniswapUniswap
 • LTClitecoinLitecoin
 • FTTftx-tokenFTX Token
 • CROcronosCronos
 • LINKchainlinkChainlink
 • XLMstellarStellar
 • ATOMcosmosCosmos
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • XMRmoneroMonero
 • ALGOalgorandAlgorand
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • VETvechainVeChain
 • MANAdecentralandDecentraland
 • FLOWflowFlow
 • SANDthe-sandboxThe Sandbox
 • APEapecoin-apeApeCoin
 • XTZtezosTezos
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • HBARhederaHedera
 • FILfilecoinFilecoin
 • EGLDelrond-egldElrond
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • THETAtheta-networkTheta Network
 • AXSaxie-infinityAxie Infinity
 • HNTheliumHelium
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • EOSeosEOS
 • USDPpaxos-standardPax Dollar
 • MKRmakerMaker
 • KCSkucoin-tokenKuCoin Token
 • AAVEaaveAave
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • BNBbnbBNB
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • XRPxrpXRP
 • ADAcardanoCardano
 • SOLsolanaSolana
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • TRXtronTRON
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • AVAXavalancheAvalanche
 • MATICpolygonPolygon
 • UNIuniswapUniswap
 • LTClitecoinLitecoin
 • FTTftx-tokenFTX Token
 • CROcronosCronos
 • LINKchainlinkChainlink
 • XLMstellarStellar
 • ATOMcosmosCosmos
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • XMRmoneroMonero
 • ALGOalgorandAlgorand
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • VETvechainVeChain
 • MANAdecentralandDecentraland
 • FLOWflowFlow
 • SANDthe-sandboxThe Sandbox
 • APEapecoin-apeApeCoin
 • XTZtezosTezos
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • HBARhederaHedera
 • FILfilecoinFilecoin
 • EGLDelrond-egldElrond
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • THETAtheta-networkTheta Network
 • AXSaxie-infinityAxie Infinity
 • HNTheliumHelium
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • EOSeosEOS
 • USDPpaxos-standardPax Dollar
 • MKRmakerMaker
 • KCSkucoin-tokenKuCoin Token
 • AAVEaaveAave

معادل : $20,090.12

به ارزش : ۶۳۹,۴۶۸,۵۵۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۳۱,۸۳۰ تومان
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.