تعداد ارزهای دیجیتال: 9,074
معاملات 24 ساعت: 70.453 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

ماشین حساب مبدل قیمت ارزهای دیجیتال

 • IRT Iranian Toman
 • USD US Dollar
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether
 • BNBbnbBNB
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • XRPxrpXRP
 • ADAcardanoCardano
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • MATICpolygonPolygon
 • SOLsolanaSolana
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • TRXtronTRON
 • LTClitecoinLitecoin
 • AVAXavalancheAvalanche
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • UNIuniswapUniswap
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • LINKchainlinkChainlink
 • ATOMcosmosCosmos
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • TONtoncoinToncoin
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • XMRmoneroMonero
 • OKBokbOKB
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • XLMstellarStellar
 • FILfilecoinFilecoin
 • APTaptosAptos
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • LDOlido-daoLido DAO
 • HBARhederaHedera
 • CROcronosCronos
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • VETvechainVeChain
 • ALGOalgorandAlgorand
 • STXstacksStacks
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • QNTquantQuant
 • APEapecoin-apeApeCoin
 • FTMfantomFantom
 • GRTthe-graphThe Graph
 • EOSeosEOS
 • BITbitdaoBitDAO
 • IMXimmutable-xImmutable
 • MANAdecentralandDecentraland
 • AAVEaaveAave
 • EGLDmultiversx-egldMultiversX
 • CFXconflux-networkConflux
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether
 • BNBbnbBNB
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • XRPxrpXRP
 • ADAcardanoCardano
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • MATICpolygonPolygon
 • SOLsolanaSolana
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • TRXtronTRON
 • LTClitecoinLitecoin
 • AVAXavalancheAvalanche
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • UNIuniswapUniswap
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • LINKchainlinkChainlink
 • ATOMcosmosCosmos
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • TONtoncoinToncoin
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • XMRmoneroMonero
 • OKBokbOKB
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • XLMstellarStellar
 • FILfilecoinFilecoin
 • APTaptosAptos
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • LDOlido-daoLido DAO
 • HBARhederaHedera
 • CROcronosCronos
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • VETvechainVeChain
 • ALGOalgorandAlgorand
 • STXstacksStacks
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • QNTquantQuant
 • APEapecoin-apeApeCoin
 • FTMfantomFantom
 • GRTthe-graphThe Graph
 • EOSeosEOS
 • BITbitdaoBitDAO
 • IMXimmutable-xImmutable
 • MANAdecentralandDecentraland
 • AAVEaaveAave
 • EGLDmultiversx-egldMultiversX
 • CFXconflux-networkConflux

معادل : $28,468.28

به ارزش : ۱,۵۰۱,۷۰۲,۲۵۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۲,۷۵۰ تومان
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.