تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۰۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

 • IRT Iranian Toman
 • USD US Dollar
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether USDt
 • BNBbnbBNB
 • SOLsolanaSolana
 • XRPxrpXRP
 • USDCusd-coinUSDC
 • ADAcardanoCardano
 • AVAXavalancheAvalanche
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • TRXtronTRON
 • LINKchainlinkChainlink
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • TONtoncoinToncoin
 • MATICpolygonPolygon
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • LTClitecoinLitecoin
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • UNIuniswapUniswap
 • ATOMcosmosCosmos
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • OPoptimism-ethereumOptimism
 • INJinjectiveInjective
 • XLMstellarStellar
 • OKBokbOKB
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • APTaptosAptos
 • LDOlido-daoLido DAO
 • TIAcelestiaCelestia
 • FILfilecoinFilecoin
 • IMXimmutable-xImmutable
 • ARBarbitrumArbitrum
 • HBARhederaHedera
 • KASkaspaKaspa
 • STXstacksStacks
 • XMRmoneroMonero
 • MNTmantleMantle
 • CROcronosCronos
 • VETvechainVeChain
 • FDUSDfirst-digital-usdFirst Digital USD
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • MKRmakerMaker
 • SEIseiSei
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • RUNEthorchainTHORChain
 • GRTthe-graphThe Graph
 • ALGOalgorandAlgorand
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • USDTtetherTether USDt
 • BNBbnbBNB
 • SOLsolanaSolana
 • XRPxrpXRP
 • USDCusd-coinUSDC
 • ADAcardanoCardano
 • AVAXavalancheAvalanche
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • TRXtronTRON
 • LINKchainlinkChainlink
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • TONtoncoinToncoin
 • MATICpolygonPolygon
 • ICPinternet-computerInternet Computer
 • SHIBshiba-inuShiba Inu
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • LTClitecoinLitecoin
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • UNIuniswapUniswap
 • ATOMcosmosCosmos
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • LEOunus-sed-leoUNUS SED LEO
 • OPoptimism-ethereumOptimism
 • INJinjectiveInjective
 • XLMstellarStellar
 • OKBokbOKB
 • NEARnear-protocolNEAR Protocol
 • APTaptosAptos
 • LDOlido-daoLido DAO
 • TIAcelestiaCelestia
 • FILfilecoinFilecoin
 • IMXimmutable-xImmutable
 • ARBarbitrumArbitrum
 • HBARhederaHedera
 • KASkaspaKaspa
 • STXstacksStacks
 • XMRmoneroMonero
 • MNTmantleMantle
 • CROcronosCronos
 • VETvechainVeChain
 • FDUSDfirst-digital-usdFirst Digital USD
 • TUSDtrueusdTrueUSD
 • MKRmakerMaker
 • SEIseiSei
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • RUNEthorchainTHORChain
 • GRTthe-graphThe Graph
 • ALGOalgorandAlgorand

معادل : $47,197.91

به ارزش : ۲,۷۲۰,۰۱۷,۷۲۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۷,۶۳۰.۰۳ تومان
ADS

قیمت بیت کوین در اوکی اکسچنچ: ۱ تومان شروع معامله