تعداد ارزهای دیجیتال: 8,484
معاملات 24 ساعت: 165.273 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
101 Huobi Token Huobi Token $7.49$39.81 999,356تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 4 روز قبل$7,138,270,000 -81.18%
999,356تومان -79.68%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $39.81
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.27%
102 yOUcash yOUcash $0.175065$0.22 6,148تومان نرخ دلار: 27,327 تومان ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه و 13 روز قبل$1,506,773,493 -22.19%
6,148تومان -22.85%
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $0.225002
نرخ دلار: 27,327 تومان
0.06%
103 Zilliqa Zilliqa $0.096201$654.98 14,786,907تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 29 روز قبل$8,352,780,208 -99.98%
14,786,907تومان -99.98%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $654.98
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.40%
104 Synthetix Synthetix $9.80$94.29 2,126,313تومان نرخ دلار: 22,550 تومان ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال و 1 ماه قبل$3,300,913,317 -89.60%
2,126,313تومان -87.50%
۰۳ شهریور ۱۳۹۹
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $94.29
نرخ دلار: 22,550 تومان
0.44%
105 Mina Mina $4.19$187.85 4,715,246تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 29 روز قبل$1,532,767,546 -97.76%
4,715,246تومان -97.58%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $187.85
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
106 Flow Flow $17.21$44.13 1,107,862تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 11 روز قبل$110,883,232,890,392,688 -60.98%
1,107,862تومان -57.88%
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $44.13
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.06%
107 Ravencoin Ravencoin $0.109541$0.28 7,126تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 24 روز قبل$2,320,816,269 -61.42%
7,126تومان -58.35%
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $0.283937
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.13%
108 renBTC renBTC $61,704.82$64,687.99 1,623,668,693تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 2 روز قبل$1,089,010,338 -4.61%
1,688,692,213تومان -0.99%
۲۳ مهر ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $62,210.06
نرخ دلار: 27,145 تومان
0.03%
109 SafeMoon SafeMoon $0.000001$0.00001 0.3تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 26 روز قبل$6,118,750,950 -86.88%
0.3تومان -85.84%
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $0.000013
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
110 Ren Ren $1.04$1.81 45,488تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 24 روز قبل$1,803,882,348 -42.23%
45,488تومان -37.64%
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $1.81
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.10%
111 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.693871$1.64 41,319تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 7 روز قبل$2,456,281,501 -57.85%
41,319تومان -54.50%
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $1.64
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.12%
112 KuCoin Token KuCoin Token $12.59$77.01 1,736,770تومان نرخ دلار: 22,550 تومان ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال و 1 ماه قبل$1,861,193,603 -83.64%
1,736,770تومان -80.35%
۰۳ شهریور ۱۳۹۹
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $77.01
نرخ دلار: 22,550 تومان
0.004%
113 OKB OKB $16.63$44.16 1,108,644تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 13 روز قبل$4,582,646,675 -62.32%
1,108,644تومان -59.33%
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $44.16
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.11%
114 Serum Serum $7.43$12.75 361,053تومان نرخ دلار: 28,300 تومان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه و 5 روز قبل$1,254,959,397 -41.70%
361,053تومان -44.19%
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $12.75
نرخ دلار: 28,300 تومان
0.02%
115 Nexo Nexo $1.74$441.39 9,964,918تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه قبل$8,257,498,391 -99.60%
9,964,918تومان -99.52%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه قبل
قیمت ارز: $441.39
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.37%
116 NXM NXM $147.07$166.94 4,190,288تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 4 روز قبل$1,065,237,477 -11.90%
4,190,288تومان -4.90%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $166.94
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.04%
117 Counos X Counos X $53.89$105.10 2,372,876تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۲ تیر ۱۴۰۰ 3 ماه و 23 روز قبل$1,875,083,175 -48.72%
2,951,465تومان -50.52%
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
1 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $102.07
نرخ دلار: 28,915 تومان
0.13%
118 Pax Dollar Pax Dollar $0.999716$1.08 16,200تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 7 ماه قبل$1,437,480,000 -7.83%
32,269تومان -16.05%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
11 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $1.01
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.15%
119 Horizen Horizen $80.78$167.63 4,207,539تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 8 روز قبل$1,853,528,079 -51.81%
4,207,539تومان -47.97%
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $167.63
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.07%
120 IOST IOST $0.051803$0.12 587تومان نرخ دلار: 4,633 تومان ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ 3 سال و 8 ماه قبل$1,555,780,051 -59.13%
2,392تومان -41.32%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $0.084107
نرخ دلار: 28,440 تومان
0.15%
121 Bancor Bancor $4.08$23.73 88,872تومان نرخ دلار: 3,745 تومان ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 4 سال و 3 ماه قبل$1,620,710,000 -82.77%
234,202تومان -52.71%
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $9.33
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
122 Mdex Mdex $1.30$9.99 250,830تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 22 روز قبل$1,433,801,445 -86.92%
250,830تومان -85.89%
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $9.99
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
123 Siacoin Siacoin $0.018430$0.20 4,575تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۸ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 19 روز قبل$2,951,501,468 -90.90%
4,575تومان -89.08%
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $0.202659
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.09%
124 SKALE Network SKALE Network $0.417124$1.21 30,538تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 4 روز قبل$1,020,977,700 -65.71%
30,538تومان -62.99%
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $1.21
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.03%
125 Celer Network Celer Network $0.141743$0.19 5,622تومان نرخ دلار: 28,297 تومان ۰۴ مهر ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$1,183,863,994 -28.66%
5,622تومان -31.69%
۰۴ مهر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.198690
نرخ دلار: 28,297 تومان
0.06%
126 Audius Audius $2.07$4.92 123,740تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 20 روز قبل$1,611,060,000 -57.87%
123,740تومان -54.53%
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $4.92
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.03%
127 0x 0x $1.00$2.39 60,141تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 3 روز قبل$1,872,652,873 -57.93%
60,141تومان -54.59%
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $2.39
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.08%
128 Ontology Ontology $0.965040$10.07 59,868تومان نرخ دلار: 5,944 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 3 سال و 5 ماه قبل$2,385,999,359 -90.41%
73,094تومان -64.22%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $2.91
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.25%
129 Venus BNB Venus BNB $9.83$13.95 350,303تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 6 روز قبل$1,176,894,107 -29.56%
350,303تومان -23.96%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 6 روز قبل
قیمت ارز: $13.95
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.04%
130 DeFiChain DeFiChain $2.57$4.98 125,115تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5 ماه و 7 روز قبل$2,055,272,483 -48.43%
125,115تومان -44.33%
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $4.98
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.08%
131 DigiByte DigiByte $0.051228$0.29 6,567تومان نرخ دلار: 22,550 تومان ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال و 1 ماه قبل$13,088,286,594 -82.40%
6,567تومان -78.86%
۰۳ شهریور ۱۳۹۹
1 سال و 1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.291222
نرخ دلار: 22,550 تومان
3.48%
132 Secret Secret $5.04$7.05 195,882تومان نرخ دلار: 27,775 تومان ۱۹ مهر ۱۴۰۰ 5 روز قبل$1,046,694,632 -28.47%
195,882تومان -30.22%
۱۹ مهر ۱۴۰۰
5 روز قبل
قیمت ارز: $7.05
نرخ دلار: 27,775 تومان
0.02%
133 DREP [old] DREP [old] $1.95$4.37 109,697تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 14 روز قبل$14,996,491,681 -55.22%
109,697تومان -51.66%
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $4.37
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.76%
134 Nano Nano $5.47$33.70 144,414تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۲ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 9 ماه قبل$4,490,773,818 -83.75%
439,119تومان -66.21%
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $17.49
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.67%
135 Raydium Raydium $10.04$1,631,440,429.99 45,579,182,733,339تومان نرخ دلار: 27,938 تومان ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه و 19 روز قبل$1,132,794,367 -99.99%
469,089تومان -42.00%
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $16.91
نرخ دلار: 27,730 تومان
0.04%
136 Braintrust Braintrust $9.37$43.38 1,195,431تومان نرخ دلار: 27,552 تومان ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه قبل$796,569,378 -78.38%
1,199,970تومان -78.82%
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه قبل
قیمت ارز: $43.37
نرخ دلار: 27,666 تومان
0%
137 Liquity USD Liquity USD $0.995143$1.09 27,598تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 28 روز قبل$1,620,210,184 -9.49%
29,732تومان -9.31%
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $1.04
نرخ دلار: 28,388 تومان
0.09%
138 UMA UMA $11.17$42.09 999,812تومان نرخ دلار: 23,750 تومان ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ 8 ماه و 12 روز قبل$2,346,550,283 -73.45%
999,812تومان -69.71%
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
8 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $42.09
نرخ دلار: 23,750 تومان
0.20%
139 Voyager Token Voyager Token $2.53$11.01 48,210تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 9 ماه قبل$1,667,330,000 -77.02%
212,264تومان -67.69%
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
1 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $7.50
نرخ دلار: 28,300 تومان
0.10%
140 MobileCoin MobileCoin $9.47$70.36 1,766,072تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 10 روز قبل$732,682,635 -86.53%
1,766,072تومان -85.46%
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $70.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
141 Ankr Ankr $0.090570$0.22 5,642تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۸ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 19 روز قبل$1,572,752,798 -59.71%
5,642تومان -56.50%
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $0.224799
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.08%
142 WhiteCoin WhiteCoin $0.926140$2.61 65,756تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 11 روز قبل$1,866,004,862 -64.64%
65,756تومان -61.83%
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $2.61
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.12%
143 IoTeX IoTeX $0.071181$0.14 4,036تومان نرخ دلار: 27,268 تومان ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ 2 ماه و 5 روز قبل$1,412,370,000 -51.91%
4,036تومان -52.22%
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
2 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $0.148035
نرخ دلار: 27,268 تومان
0.07%
144 LINK LINK $112.15$347.59 8,724,659تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 6 ماه و 15 روز قبل$751,014,871 -67.73%
8,724,659تومان -65.16%
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
6 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $347.59
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
145 Coin98 Coin98 $3.59$8.68 196,133تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۳۱ تیر ۱۴۰۰ 2 ماه و 25 روز قبل$1,187,006,049 -58.63%
196,133تومان -50.35%
۳۱ تیر ۱۴۰۰
2 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $8.68
نرخ دلار: 22,576 تومان
0%
146 SwissBorg SwissBorg $0.658900$3,359.26 75,838,747تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۱ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه و 24 روز قبل$393,786,727,619 -99.98%
75,838,747تومان -99.97%
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $3,359.26
نرخ دلار: 22,576 تومان
17.59%
147 The Sandbox The Sandbox $0.737900$1.19 33,364تومان نرخ دلار: 27,865 تومان ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه و 17 روز قبل$1,060,210,000 -38.37%
33,364تومان -40.07%
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $1.19
نرخ دلار: 27,865 تومان
0.04%
148 Alitas Alitas $10.38$66.39 1,852,638تومان نرخ دلار: 27,905 تومان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$3,983,454,843 -84.36%
1,852,638تومان -84.81%
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $66.39
نرخ دلار: 27,905 تومان
0.19%
149 Gala Gala $0.088580$0.14 4,024تومان نرخ دلار: 27,780 تومان ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه قبل$1,010,840,820 -38.85%
4,024تومان -40.36%
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.144877
نرخ دلار: 27,780 تومان
0.04%
150 INO COIN INO COIN $3.33$36.35 1,031,491تومان نرخ دلار: 28,376 تومان ۰۲ مهر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$6,543,264,486 -90.81%
1,031,491تومان -91.22%
۰۲ مهر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $36.35
نرخ دلار: 28,376 تومان
0.33%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off