آرش گلسرخی

تحلیل ارز PAX

۱ سال قبل pax-gold پکس گلد
قیمت هدف: 1,972$
حد ضرر: 1,840$
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    هدف میان مدت ارز PAX حوالی 1972 دلار می باشد هم اکنون قیمت 1862 دلار است که انتظار کاهش تا محدود 1847 دلار و سپس افزایش قیمت در میان مدت تا رسیدن به هدف نخست را دارم.