لیست دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال + قیمت و سودآوری

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار
bitmain

Antminer E۹ (3Gh)

Bitmain
Coming soon
 • ۳ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۵۶ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۱ Pro ETH (2000Mh)

Innosilicon
Coming soon
 • ۲ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-۱۸۰۰

Innosilicon
Nov ۲۰۱۹
 • ۳۲۸ GPS هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۰۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۴۶۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۷ (9.5Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۲۱
 • ۹.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۵ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۷ (9.16Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۲۱
 • ۹.۱۶ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۵ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۲۵۰ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

iPollo
Dec ۲۰۲۰
 • ۳۶ GPS هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • Cuckatoo۳۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETHMiner (750Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱++

StrongU
Jul ۲۰۱۹
 • ۵۲ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETH (750Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer D۱

MicroBT
Nov ۲۰۱۸
 • ۴۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۷ Pro (۸G)

PandaMiner
Feb ۲۰۲۱
 • ۳۶۰ Mh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۱۶۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۷ (1286Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۲۱
 • ۱.۲۸۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۴۸ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-۵۰۰

Innosilicon
Jan ۲۰۲۰
 • ۱۰۰ GPS هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۵۲۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۲۳۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A۱۰ Pro ETHMiner (500Mh)

Innosilicon
May ۲۰۲۰
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۶۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer DR5 (۳۵Th)

Bitmain
Sep ۲۰۲۱
 • ۳۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۱۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETHMiner (720Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۲۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer B۷ (96Kh)

Bitmain
Mar ۲۰۱۹
 • ۹۶ kh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۲۸ w قدرت
 • Tensority اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR5 (۳۴Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۳۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro ETH (500Mh)

Innosilicon
May ۲۰۲۰
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۶۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S++

MicroBT
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۱۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۷۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹ Pro (۱۱۰Th)

Bitmain
May ۲۰۲۰
 • ۱۱۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Pro (۸G)

PandaMiner
Jun ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۳ اَلگو
$۲۶۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۱۰۴Th)

Bitmain
Jul ۲۰۲۱
 • ۱۰۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۰۶۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۱۰۰Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۱
 • ۱۰۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۰۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۹۶Th)

Bitmain
Aug ۲۰۲۱
 • ۹۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S+

MicroBT
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۰۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LT۵ Pro

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۲.۴۵ Gh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۳۱۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۶+ LTCMaster

Innosilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۲.۲ Gh/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹ (95Th)

Bitmain
May ۲۰۲۰
 • ۹۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۱۵

Bitmain
Jun ۲۰۲۰
 • ۴۲۰ ksol/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۱۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۴۸۵Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۸۵ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j (90Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۱
 • ۹۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LT۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۲.۰۵ Gh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۰۸۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۲۴۶

Canaan
Jan ۲۰۲۱
 • ۹۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
microbt

Whatsminer M30S

MicroBT
Apr ۲۰۲۰
 • ۸۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۲۶۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer T۱۹ (84Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۰
 • ۸۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

iPollo
Oct ۲۰۲۱
 • ۸۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۴۳۲Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۳۲ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۴۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

Hornbill H۸ Pro

StrongU
Jul ۲۰۲۱
 • ۸۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD۲

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۶ Th/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۳۰ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

CK۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۵

Goldshell
Feb ۲۰۲۱
 • ۲.۷ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۶۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۶۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۰
 • ۸۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S+

MicroBT
Dec ۲۰۲۰
 • ۸۰ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano Pro

ASICminer
May ۲۰۱۸
 • ۷۶ Th/s هش
 • ۴۸ db نویز
 • ۴۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷+ (73Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۹
 • ۷۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۹۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S

MicroBT
Apr ۲۰۲۰
 • ۷۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-K۱

iBeLink
Nov ۲۰۲۰
 • ۵.۳ Th/s هش
 • ۷۴ db نویز
 • ۸۳۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

Hornbill H۸

StrongU
Oct ۲۰۲۰
 • ۷۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۳۳۳۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

Zeon 180K

ASICminer
Sep ۲۰۱۸
 • ۱۸۰ ksol/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۲۳۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bolonminer

B۱۱

Bolon Miner
Aug ۲۰۲۱
 • ۷۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano S 58Th

ASICminer
Dec ۲۰۱۹
 • ۵۸ Th/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
goldshell

HS۳

Goldshell
Oct ۲۰۲۰
 • ۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M20S

MicroBT
Aug ۲۰۱۹
 • ۶۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷e (64Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۹
 • ۶۴ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۸۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۲۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۱
 • ۶۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M32S

MicroBT
Nov ۲۰۲۰
 • ۶۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷+ (64Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۹
 • ۶۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۸ Pro

StrongU
Sep ۲۰۱۹
 • ۶۰ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۴۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۰
 • ۶۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۷۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ Pro (۵۳Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۰۹۴ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۶ LTCMaster

Innosilicon
Jan ۲۰۱۸
 • ۱.۲۳ Gh/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۸۸۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ (56Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۶ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۵۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۳۲

MicroBT
Jul ۲۰۲۰
 • ۶۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۴۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳+ 52T

Innosilicon
May ۲۰۱۹
 • ۵۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ Pro (۵۰Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۱۹۷۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ (53Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۳۸۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano ۴۴Th

ASICminer
Oct ۲۰۱۸
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳+ 57T

Innosilicon
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۷ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۲+

Ebang
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۶

StrongU
Nov ۲۰۱۹
 • ۴۴۰ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷e (53Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۹۱۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۷+ Miner

FusionSilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۳۲۰ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۸

StrongU
Jul ۲۰۱۹
 • ۴۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

Tardis

Bitfury
Nov ۲۰۱۸
 • ۸۰ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۶۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21S

MicroBT
Jun ۲۰۱۹
 • ۵۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۱++

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۹۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M10S

MicroBT
Sep ۲۰۱۸
 • ۵۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳ 43T

Innosilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۴۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳ 50T

Innosilicon
Jul ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۶ Miner

FusionSilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۸۶۰ Mh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۷۹ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱+

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۱۲.۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۵۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۵۸۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۲

Ebang
Sep ۲۰۱۹
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۰۶۶

Canaan
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Mute

PandaMiner
Sep ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۱۱۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۳۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-Mini

Innosilicon
Nov ۲۰۱۹
 • ۲۱.۵ GPS هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۴۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۵۶۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
spondoolies

SPx۳۶

Spondoolies
Sep ۲۰۱۸
 • ۵۴۰ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۴۴۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۷۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Pro

PandaMiner
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۳ اَلگو
$۲۶۶۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷ (40Th)

Bitmain
May ۲۰۱۹
 • ۴۰ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-N۱

iBeLink
Nov ۲۰۲۰
 • ۶.۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
innosilicon

T۳ 39T

Innosilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۳۹ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۱۱ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۱۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۱+

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۳۷ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۳۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۳-SE

Goldshell
Nov ۲۰۲۰
 • ۹۳۰ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۴+ LTCMaster

Innosilicon
Nov ۲۰۱۷
 • ۶۲۰ Mh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۴۳۴۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۰۴۷

Canaan
Sep ۲۰۱۹
 • ۳۷ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۳۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KDA-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۱.۶ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۰۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۷ Miner

FusionSilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۲۶۲ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۴۲۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳+ (600Mh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۲۱

MicroBT
Aug ۲۰۱۹
 • ۳۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۸۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۱۰

MicroBT
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۴۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۱.۶ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۰۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۵ (28Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۹۶ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳++ (580Mh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۵۸۰ Mh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۹۴۲ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۳۲۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳++ (596Mh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۵۹۶ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۰۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱ Immersion

Obelisk
Mar ۲۰۱۹
 • ۲.۲ Th/s هش
 • ۳۰ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
ebang

Ebit E۱۱

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۳۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۹۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo+ ۳۲T

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۲ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۱۱

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۱۳۵ ksol/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۴۱۸ w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bw

L۲۱

BW
Jan ۲۰۱۸
 • ۵۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۳۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹++ ZMaster

Innosilicon
May ۲۰۱۹
 • ۱۴۰ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۵۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۲۶۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳+ (504Mh)

Bitmain
Jun ۲۰۱۷
 • ۵۰۴ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR3

Bitmain
Sep ۲۰۱۸
 • ۷.۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۱۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۶۷۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo HF+

Innosilicon
Jul ۲۰۲۱
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۶۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H۲۸

Holic
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۸ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۹T/۳۰T

Innosilicon
Jan ۲۰۲۱
 • ۳۰ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۵ (23Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۴۱ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹+ ZMaster

Innosilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۱۲۰ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۵۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۶۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

ST-BOX

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۱۳.۹۲ kh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۶۱ w قدرت
 • CryptoNightR اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H۲۲

Holic
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۲ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۷۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۵ Plus

PandaMiner
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۱۰ Mh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۲۴۴۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۶T

Innosilicon
Jul ۲۰۲۱
 • ۲۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۵T

Innosilicon
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۴ اَلگو
$۱۴۴۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

GMO miner
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۴ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۹۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۹۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۱ (20.5Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۸
 • ۲۰.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۳۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo

Innosilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۲۴ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۹۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B۱+

Bitfily
Aug ۲۰۱۸
 • ۲۴.۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۲۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-G۲۸

Baikal
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۸ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۸ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
obelisk

SC۱ Dual

Obelisk
Mar ۲۰۱۹
 • ۱.۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۳۶۵Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۶۵ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۶۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۹۲۱

Canaan
Sep ۲۰۱۸
 • ۲۰ Th/s هش
 • --- db نویز
 • ۱۷۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
aladdinminer

۱۶Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ SE (16Th)

Bitmain
Jul ۲۰۱۹
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۶۶۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

Mini-DOGE

Goldshell
Jul ۲۰۲۱
 • ۱۸۵ Mh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۳۳ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

GMO miner
Nov ۲۰۱۸
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۱۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther A۱

Bitfily
Jan ۲۰۱۸
 • ۴۹ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۵۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
aisen

A۱ Pro

Aisen
May ۲۰۲۱
 • ۲۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

G۱ Mini

iPollo
Jan ۲۰۲۱
 • ۱.۲ GPS هش
 • ۴۰ db نویز
 • ۱۲۰ w قدرت
 • Cuckatoo۳۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

CK-BOX

Goldshell
Jul ۲۰۲۱
 • ۱.۰۵ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۱۵ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۲۳۵ Gh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B۱

Bitfily
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۶۴۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM۷T

iBeLink
Aug ۲۰۱۸
 • ۷ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۸۵۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۰

Ebang
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۶۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۴۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Terminator

Innosilicon
May ۲۰۱۸
 • ۱۷.۲ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۷۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۷۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹ ZMaster

Innosilicon
Jun ۲۰۱۸
 • ۵۰ ksol/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۶۲۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۲۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ Hydro (۱۸Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۸
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۱۷۲۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint T۱

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۴۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۹۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹j (14.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۸
 • ۱۴.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۷۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹i (14Th)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱ Slim

Obelisk
Jan ۲۰۱۹
 • ۵۵۰ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۴۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۸۴۱

Canaan
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۳.۶ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۲۹۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۲۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (14Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۷
 • ۱۴ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۷۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹k (13.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۹
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۱۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۸۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (13.5Th)

Bitmain
Sep ۲۰۱۷
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۲۳ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۴۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱

Obelisk
Jun ۲۰۱۸
 • ۵۵۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (12.5Th)

Bitmain
Feb ۲۰۱۷
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۲۲۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۳۵۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹i (13Th)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱۳ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (13Th)

Bitmain
Jul ۲۰۱۷
 • ۱۳ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۴ Dominator

Innosilicon
Jul ۲۰۱۷
 • ۲۸۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۰۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (11.5Th)

Bitmain
Jun ۲۰۱۶
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۱۲۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۱-PLUS

Goldshell
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۰۵ Gh/s هش
 • ۳۴ db نویز
 • ۱۱۵ w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9i

Ebang
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۷۴ db نویز
 • ۱۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-X

Baikal
Nov ۲۰۱۷
 • ۱۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۶۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۸ اَلگو
$۴۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer R۴

Bitmain
Feb ۲۰۱۷
 • ۸.۷ Th/s هش
 • ۵۲ db نویز
 • ۸۴۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۸۲۱

Canaan
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹.۳

Ebang
May ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۷۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LB-BOX

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۱۷۵ Gh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۱۶۲ w قدرت
 • Lbry اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM۶T

iBeLink
Jun ۲۰۱۸
 • ۶ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther D۱

Bitfily
Jul ۲۰۱۸
 • ۶ Th/s هش
 • --- db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۸۲.۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹.۲

Ebang
May ۲۰۱۸
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

DS۱۹

FFMiner
Aug ۲۰۱۸
 • ۳.۱ Th/s هش
 • ۶۷ db نویز
 • ۹۸۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۷۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-B

Baikal
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۶۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۴۱۰ w قدرت
 • list-with-dots ۵ اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LB۱

Goldshell
Apr ۲۰۲۱
 • ۸۷ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۰ w قدرت
 • Lbry اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

SX۶

Pantech
Sep ۲۰۱۷
 • ۸.۵ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۶۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۴۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۴۸۰ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer X۳ (220Kh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۲۲۰ kh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۴۶۵ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۷۹.۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig M۱

Dayun
Nov ۲۰۱۸
 • ۲.۶۱۱ Gh/s هش
 • --- db نویز
 • ۷۸۴ w قدرت
 • list-with-dots ۵ اَلگو
$۶۵۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۵ (119Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۱۸
 • ۱۱۹ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۶۶ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۷۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۹

Bitmain
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۲ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۷۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۰۳۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E۳ (190Mh)

Bitmain
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۹۰ Mh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۷۶۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۲۶۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E۳ (180Mh)

Bitmain
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۸۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۵۰۰Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸ CryptoMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۶۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۳۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸C CryptoMaster

Innosilicon
May ۲۰۱۸
 • ۸۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۷۵ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۲۶۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer G۲

Bitmain
Dec ۲۰۱۷
 • ۲۲۰ Mh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۰۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-D

Baikal
Jun ۲۰۱۸
 • ۳۲۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۱۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۲۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N

Baikal
Mar ۲۰۱۸
 • ۲۰ kh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۶۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Mini Miner

Baikal
Sep ۲۰۱۶
 • ۱۵۰ Mh/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۲۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N+

Baikal
Mar ۲۰۱۸
 • ۴۰ kh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۱۲۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۳۰۱.۳۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Miner Cube

Baikal
Apr ۲۰۱۷
 • ۳۰۰ Mh/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۹۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹ (11.5Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۷
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۶۸ db نویز
 • ۱۴۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹ (12.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۷
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۶۸ db نویز
 • ۱۵۷۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۱۴۸
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

DCR۱

Obelisk
Jun ۲۰۱۸
 • ۱.۲ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۵۴۱.۷۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

Decred D۱۸

FFMiner
Jun ۲۰۱۸
 • ۳۴۰ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۱۸۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N۷۰

Baikal
May ۲۰۱۸
 • ۷۰ kh/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۲۴۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۹ Mini

Bitmain
Jun ۲۰۱۸
 • ۱۰ ksol/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۳۰۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۶۶۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug ۲۰۱۶
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۵۰ db نویز
 • ۱۹۲ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D۹ DecredMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۲.۴ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۰۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant A۹۰۰

Baikal
Oct ۲۰۱۶
 • ۹۰۰ Mh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۲۷۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۶۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B۲۹

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۲.۱ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۳۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N۲۴۰

Baikal
May ۲۰۱۸
 • ۲۴۰ kh/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۶۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۶۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹+ (10.5Th)

Bitmain
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۰.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant+ A۲۰۰۰

Baikal
Aug ۲۰۱۷
 • ۲ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۴۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D۹+ DecredMaster

Innosilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۲.۸ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۳۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۴۳۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C۱

Todek
Mar ۲۰۲۰
 • ۱.۵۵ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹+

Ebang
Jan ۲۰۱۸
 • ۹ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۲۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۷۴۱

Canaan
Apr ۲۰۱۷
 • ۷.۳ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B۳ (1Kh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱ kh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۸۰ w قدرت
 • Tensority اَلگو
$۱۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B۳ (780Hz)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۷۸۰ h/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۶۰ w قدرت
 • Tensority اَلگو
$۴۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-۲۱۰

PinIdea
Apr ۲۰۱۸
 • ۳۰ kh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-۲۰۰

PinIdea
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۷ kh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۰۰۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹

Ebang
Sep ۲۰۱۸
 • ۶.۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۷۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۳

Bitmain
Jul ۲۰۱۴
 • ۴۷۸ Gh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۳۶۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۵ DashMaster

Innosilicon
Oct ۲۰۱۷
 • ۳۲.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۶۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۳

PinIdea
Apr ۲۰۱۷
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۵۰ db نویز
 • ۳۴۵ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۹۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun ۲۰۱۶
 • ۲.۷ Th/s هش
 • ۴۸ db نویز
 • ۶۹۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

Bitfury
Dec ۲۰۱۷
 • ۴۹ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۶۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C۱ PRO

Todek
May ۲۰۲۰
 • ۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۷۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
ebang

Ebit E10D

Ebang
Sep ۲۰۲۱
 • ۲۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۵

Bitmain
Dec ۲۰۱۴
 • ۱.۱۵۵ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۹۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۱۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۱ Miner

FusionSilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۱۲.۹۶ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۱۱۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3X

MicroBT
Mar ۲۰۱۸
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۰۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۲۲G

iBeLink
Sep ۲۰۱۷
 • ۲۲ Gh/s هش
 • ۸۱ db نویز
 • ۸۱۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۴۹۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۳

MicroBT
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer V۹ (4Th)

Bitmain
Mar ۲۰۱۸
 • ۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۰۲۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۳.۰۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۱۰۰ Pro

PinIdea
Nov ۲۰۱۷
 • ۲۱ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۵+ DashMaster

Innosilicon
Mar ۲۰۱۸
 • ۶۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۲۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۱۰۰

PinIdea
Aug ۲۰۱۷
 • ۱۹ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۱۱G

iBeLink
Jul ۲۰۱۷
 • ۱۰.۸ Gh/s هش
 • ۸۱ db نویز
 • ۸۱۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer K۵ (1130Gh)

Bitmain
Apr ۲۰۲۰
 • ۱.۱۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۸۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۷

Bitmain
Sep ۲۰۱۵
 • ۴.۷۳ Th/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۱۲۹۳ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۳۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

WX۶

Pantech
Jan ۲۰۱۸
 • ۳۴ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۵۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱+

Dayun
Oct ۲۰۱۸
 • ۷.۲۵ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
$۱۶۰۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱

Dayun
Sep ۲۰۱۸
 • ۶.۸ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
$۱۳۲۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱ Pro

Dayun
Jun ۲۰۱۹
 • ۱۳ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer D۳ (15Gh)

Bitmain
Sep ۲۰۱۷
 • ۱۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۳ (17.5Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۱۷.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۳ (19.3Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۱۹.۳ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer A۳ (815Gh)

Bitmain
Jan ۲۰۱۸
 • ۸۱۵ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۷۵ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۴۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

S۱۱ SiaMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۴.۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۱۹۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B۵۲

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۳.۸۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۶۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۵۶G

iBeLink
May ۲۰۱۸
 • ۵۶ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۲۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۲

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۷ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig D۱

Dayun
Nov ۲۰۱۸
 • ۴۸ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۶۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
hummerminer

Mars H۱

Hummer Miner
Jul ۲۰۲۰
 • ۸۸ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۴۸ Th

ASICminer
May ۲۰۱۸
 • ۴۸ Th/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود