علی محمدی

علی محمدی

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 ماه و 30 روز قبل
3
49
108
3
49
108

تله قلمرو نهنگ

تله قلمرو نهنگ
آموزشی

این اسم و تحلیل را بر اساس تجربه خودم نوشتمتله قلمرو نهنگ چیست : یعنی اگر بازار کریپتو را مانند یک اقیانوستصور کنینم و خودمان را مانند ماهی های کوچک در این اقیانوس تصور کنیم و در این مسیر در حال شنا کردن باشیم و ماهی هم موقع شنا کردن در مسیر های امن شنا می کند و نهنگ هایی که می خواهند این ماهی ها را شکار کنند باید مسیر حرکت را طوری امن جلوه دهند که یعنی نهنگی در این مسیر نیست تا ماهی ها تا به صورت امن به مسیر خود ادامه دهند و وقتی وارد این مسیر شدند به صورت سریع ماهی ها شکار می شوند و اکنون که می گویند نهنگ ها در حال خارج شدن هستند و احتمالا می خواهند شما هم وارد این مسیری که نهنگ ها شدند وارد شوید یعنی سرمایه خود را بفروشید ولی نهنگ ها هنوز در این مسیر هستند وقتی هم وارد شدید دیگر در تله قلمرو نهنگ افتادید و شکار شدیداین متن را بر اساس احتمال و حدس گفتم و به کسی تهمت نزدمو شما هم می توانید بر اساس اختیار خودتان عمل کنید

لطفا با دقت تا چندین بار بخوانید روند نزولی و صعودی بودن

لطفا با دقت تا چندین بار بخوانید روند نزولی و صعودی بودن
آموزشی

سلام بیت احتمالا تا 56الی55 می اید و از این پایین تر نمی رود و تا 1الی2 ماه بین 55تا68 را رنج می زند و در ماه دوم به مدت چند روز رکود جدید خود را ثبت می کند و بعد از ان روند نزولی اغز می شود یعنی در شهریور ماه تا دوماه به روند نزولی خود ادامه می دهد و در ابان ماه شروع به افزایش چشمگیری می کند تا اذر ماه و در دی روند نزولی را اغاز می کند تا اسفند ماه ودر اسفند ماه تقریبا حوالی قیمتی که در دی ماه بوده است باقی می ماند و در نهایت در فروردین ماه بیت دوباره رکود خود را می شکند لطفا لطفا لطفا این تحلیل را چندین بار مطالعه کنید و یادداشت کنید تا از دست ندهید و این کاملا یک نظر شخصی است و روش معاملات در اختیار خودتان استاز قدیم گفتند از تجربه درست دیگران باید استفاده کرد تا زود تر به مقصد نهایی برسیمبا تشکر از شما