ناسیونال سوسیالیسم آریایی

تحلیل تخصصی اربیتروم

۴ ماه قبل arbitrum آربیتروم
  • ۴ ماه قبل
    درودرمز ارز آربیتروم(ARB) روی گپ حمایتی خیلی خوبی قرار داره،و به خط روند صعودیش ، برخورد داشته احتمال صعود10-20درصد رو میدم، نقطه ورودتون:1.6