بیت‌کوین

ترون

۳ ماه قبل tron ترون
قیمت هدف: 0.100000$
بازه زمانی:
  • ۳ ماه قبل
    طبق تایم فریم ماهانه و در تاریخچه ترون مشاهده می‌شود که هروقت به سطح مقاومت برخورد کرده و تغییر جهت داده تا چند ماه نزولی استالبته این یک نظر شخصی است مبنای معامله قرار نگیرد.