امیرعلی سلیمانی

آربیتروم

۳ ماه قبل arbitrum آربیتروم
  • ۳ ماه قبل
    Arbدر صورتی که کندل هفتگی رو به همین منوال بالای این دو خط سبز ببنده همچین شماتیک حرکتی ازش میبینم اصل حرکتشم وقتی شروع میشه که خط قرمز بالا رو بشکنه