تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۵۳۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,639۳,۹۹۹,۴۰۶,۱۴۱تومان $1.333T ۷۸.۶۶ هزار همت $35.78B ۲.۱۱۱ هزار همت 0.18%-4.66%bitcoin-chart
2$3,511.66۲۰۷,۶۳۷,۹۸۸تومان $421.9B ۲۴.۸۹ هزار همت $17.63B ۱.۰۴۰ هزار همت 0.45%-9.00%ethereum-chart
3$0.999790۵۹,۱۱۵تومان $112.5B ۶.۶۳۵ هزار همت $69.58B ۴.۱۰۵ هزار همت 0.01%-0.02%tether-chart
4$609.47۳۶,۰۳۷,۰۴۸تومان $89.95B ۵.۳۰۷ هزار همت $2.223B ۱۳۱.۱ همت 0.2%-12.55%bnb-chart
5$152.24۹,۰۰۲,۱۴۸تومان $70.27B ۴.۱۴۶ هزار همت $2.892B ۱۷۰.۶ همت 1.1%-12.17%solana-chart
6$0.999935۵۹,۱۲۴تومان $32.40B ۱.۹۱۲ هزار همت $7.228B ۴۲۶.۴ همت 0.002%-0.003%usd-coin-chart
7$0.486916۲۸,۷۹۰تومان $27.03B ۱.۵۹۴ هزار همت $1.253B ۷۳.۹۱ همت 0.91%-7.38%xrp-chart
8$0.143261۸,۴۷۰تومان $20.73B ۱.۲۲۳ هزار همت $1.275B ۷۵.۲۲ همت 2.61%-11.67%dogecoin-chart
9$7.61۴۵۰,۰۲۶تومان $18.52B ۱.۰۹۲ هزار همت $479.4M ۲۸.۲۸ همت 8.13%5.36%toncoin-chart
10$0.432713۲۵,۵۸۵تومان $15.46B ۹۱۲.۰ همت $456.3M ۲۶.۹۲ همت 1.82%-5.81%cardano-chart
11$0.000021۱تومان $12.79B ۷۵۴.۵ همت $810.0M ۴۷.۷۹ همت 1.23%-15.80%shiba-inu-chart
12$32.61۱,۹۲۸,۱۷۵تومان $12.83B ۷۵۶.۶ همت $391.0M ۲۳.۰۷ همت 2.19%-10.22%avalanche-chart
13$0.116820۶,۹۰۷تومان $10.20B ۶۰۱.۷ همت $357.7M ۲۱.۱۰ همت 0.39%2.35%tron-chart
14$6.56۳۸۸,۱۴۹تومان $9.440B ۵۵۶.۹ همت $277.0M ۱۶.۳۴ همت 2.24%-8.81%polkadot-new-chart
15$15.60۹۲۲,۶۳۵تومان $9.161B ۵۴۰.۵ همت $455.2M ۲۶.۸۶ همت 2.48%-11.27%chainlink-chart
16$449.18۲۶,۵۵۹,۵۵۴تومان $8.857B ۵۲۲.۶ همت $308.7M ۱۸.۲۱ همت 0.45%-9.97%bitcoin-cash-chart
17$6.20۳۶۶,۶۷۳تومان $6.719B ۳۹۶.۴ همت $350.9M ۲۰.۷۰ همت 1.09%-17.77%near-protocol-chart
18$0.633524۳۷,۴۵۹تومان $6.270B ۳۶۹.۹ همت $324.2M ۱۹.۱۲ همت 1.59%-12.10%polygon-chart
19$9.87۵۸۴,۰۹۵تومان $5.927B ۳۴۹.۶ همت $361.8M ۲۱.۳۵ همت 7.06%-8.80%uniswap-chart
20$78.17۴,۶۲۲,۲۱۹تومان $5.835B ۳۴۴.۲ همت $382.3M ۲۲.۵۵ همت 0.93%-8.07%litecoin-chart
21$0.000012۰.۷تومان $5.411B ۳۱۹.۲ همت $1.354B ۷۹.۹۰ همت 0.21%-14.48%pepe-chart
22$5.81۳۴۳,۶۴۱تومان $5.383B ۳۱۷.۶ همت $2.745M ۱۶۱.۹ میلیارد ت 1.87%-3.64%unus-sed-leo-chart
23$1.00۵۹,۱۲۹تومان $5.348B ۳۱۵.۵ همت $350.4M ۲۰.۶۷ همت 0.002%-0.007%multi-collateral-dai-chart
24$10.12۵۹۸,۴۰۳تومان $4.705B ۲۷۷.۶ همت $118.3M ۶.۹۷۷ همت 1.01%-16.96%internet-computer-chart
25$0.169299۱۰,۰۱۰تومان $4.048B ۲۳۸.۸ همت $115.5M ۶.۸۱۲ همت 2.89%-7.33%kaspa-chart
26$25.76۱,۵۲۳,۶۳۱تومان $3.801B ۲۲۴.۲ همت $196.5M ۱۱.۵۹ همت 0.1%-12.82%ethereum-classic-chart
27$8.05۴۷۶,۴۱۰تومان $3.626B ۲۱۳.۹ همت $173.3M ۱۰.۲۲ همت 0.03%-12.40%aptos-chart
28$8.90۵۲۶,۲۸۶تومان $3.459B ۲۰۴.۱ همت $324.7M ۱۹.۱۶ همت 6.57%-16.47%render-chart
29$2.32۱۳۷,۱۸۸تومان $3.403B ۲۰۰.۸ همت $283.8M ۱۶.۷۴ همت 6.52%-2.37%stacks-chart
30$174.82۱۰,۳۳۶,۷۸۱تومان $3.225B ۱۹۰.۳ همت $84.60M ۴.۹۹۱ همت 1.37%6.73%monero-chart
31$0.089937۵,۳۱۷تومان $3.215B ۱۸۹.۷ همت $78.02M ۴.۶۰۳ همت 2.53%-13.61%hedera-chart
32$5.47۳۲۳,۷۷۹تومان $3.084B ۱۸۱.۹ همت $227.8M ۱۳.۴۴ همت 0.69%-8.99%filecoin-chart
33$7.67۴۵۴,۰۱۲تومان $3.002B ۱۷۷.۱ همت $136.1M ۸.۰۳۲ همت 1.14%-10.88%cosmos-chart
34$0.882388۵۲,۱۷۳تومان $2.881B ۱۶۹.۹ همت $176.5M ۱۰.۴۱ همت 0.21%-16.22%mantle-chart
35$30.48۱,۸۰۲,۲۲۸تومان $2.847B ۱۶۸.۰ همت $347.9M ۲۰.۵۳ همت 13.03%15.13%injective-chart
36$0.099249۵,۸۶۸تومان $2.886B ۱۷۰.۲ همت $63.62M ۳.۷۵۳ همت 1.42%-6.73%stellar-chart
37$1.88۱۱۱,۱۷۳تومان $2.787B ۱۶۴.۴ همت $73.75M ۴.۳۵۱ همت 2.21%-17.35%immutable-x-chart
38$0.952656۵۶,۳۲۸تومان $2.759B ۱۶۲.۸ همت $310.7M ۱۸.۳۳ همت 1.05%-14.55%arbitrum-chart
39$0.999269۵۹,۰۸۴تومان $2.776B ۱۶۳.۸ همت $7.321B ۴۳۱.۹ همت 0.002%-0.05%first-digital-usd-chart
40$46.82۲,۷۶۸,۶۶۰تومان $2.809B ۱۶۵.۷ همت $10.62M ۶۲۶.۸ میلیارد ت 2.99%-4.86%okb-chart
41$0.102871۶,۰۸۲تومان $2.733B ۱۶۱.۳ همت $13.56M ۷۹۹.۸ میلیارد ت 0.54%-12.75%cronos-chart
42$2.52۱۴۹,۱۶۲تومان $2.520B ۱۴۸.۷ همت $545.7M ۳۲.۱۹ همت 3.18%-25.71%dogwifhat-chart
43$0.254539۱۵,۰۵۰تومان $2.421B ۱۴۲.۸ همت $119.3M ۷.۰۳۷ همت 3.26%-15.44%the-graph-chart
44$0.993541۵۸,۷۴۶تومان $2.410B ۱۴۲.۲ همت $236.7M ۱۳.۹۶ همت 0.26%-10.54%sui-chart
45$333.38۱۹,۷۱۲,۱۲۰تومان $2.309B ۱۳۶.۲ همت $69.80M ۴.۱۱۸ همت 5.06%-20.13%bittensor-chart
46$2.08۱۲۳,۱۵۲تومان $2.264B ۱۳۳.۶ همت $285.4M ۱۶.۸۴ همت 0.09%-16.70%optimism-ethereum-chart
47$33.81۱,۹۹۹,۴۶۸تومان $2.220B ۱۳۱.۰ همت $104.9M ۶.۱۹۱ همت 0.7%-22.22%arweave-chart
48$0.030662۱,۸۱۳تومان $2.230B ۱۳۱.۵ همت $47.17M ۲.۷۸۳ همت 2.32%-13.37%vechain-chart
49$2,269.09۱۳۴,۱۶۷,۱۷۷تومان $2.105B ۱۲۴.۲ همت $62.05M ۳.۶۶۱ همت 1.86%-15.87%maker-chart
50$0.000214۱۲تومان $2.055B ۱۲۱.۳ همت $650.9M ۳۸.۴۰ همت 8.61%-31.13%floki-inu-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۵۳۳ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۴.۲۳ درصد، ۱۷.۱۲ درصد و ۴.۵۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۸,۹۹۵.۹۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.