00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
 • قانونی
 • ماینینگ قانونی است
 • در حال قانون‌گذاری
 • مشمول قانون نمی‌شود
 • قانون‌گذاری منعطف
 • قانون‌گذاری نشده
 • غیرشفاف
 • غیرقانونی

جزایر فالکلند

کشوری در

 • جمعیت: 3,398 نفر
 • مساحت: 12,200 کیلومتر مربع
 • ضریب نفوذ اینترنت: ---
 • ارز ملی: Falkland Islands pound
 • نوع حکومت: دموکراسی نیابتی
 • رییس جمهور: ---
 • پایتخت: Stanley
 • زبان: انگلیسی
 • رشد اقتصادی: ---
 • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: قانونی
 • مالیات بر ارزهای دیجیتال: مشمول مالیات بر درآمد
 • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
 • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
 • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
 • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

جزایر فالکلند


مجموعه جزایری در آمریکای جنوبی است که در اقیانوس اطلس جنوبی قرار گرفته، و مرکز آن شهر استنلی است. این جزایر به بریتانیا تعلق دارند.
از آنجایی که این مجموعه جزایر تحت حاکمیت بریتانیا هستند. قانون‌گذاری آن نیز مطابق بریتانیا در نظر گرفته شده است.