سودآوری استخراج مدارهای مجتمع asic ماینینگ ( اسیک )

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار
innosilicon

G32-1800

Innosilicon
Nov 2019
 • 328 GPS هش
 • 76 db نویز
 • 1800 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$14975
روزانه 136.64$
بازگشت سرمایه : 183 روز
ناموجود
innosilicon

G32-500

Innosilicon
Jan 2020
 • 100 GPS هش
 • 75 db نویز
 • 520 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$8290
روزانه 41.74$
بازگشت سرمایه : 255 روز
پیش فروش
obelisk

SC1 Immersion

Obelisk
Mar 2019
 • 2.2 Th/s هش
 • 30 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$6691
روزانه 10.27$
بازگشت سرمایه : 651 روز
پیش فروش
asicminer

8 Nano Pro

ASICminer
May 2018
 • 76 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 4000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2700
روزانه 9.92$
بازگشت سرمایه : 273 روز
ناموجود
innosilicon

G32-Mini

Innosilicon
Nov 2019
 • 21.5 GPS هش
 • 65 db نویز
 • 140 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$1557
روزانه 8.89$
بازگشت سرمایه : 232 روز
پیش فروش
asicminer

8 Nano 44Th

ASICminer
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه 6.42$
بازگشت سرمایه : 125 روز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (500Mh)

Innosilicon
Sep 2019
 • 500 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$2986
روزانه 5.42$
بازگشت سرمایه : 661 روز
موجود بین المللی
fusionsilicon

X1 Miner

FusionSilicon
Jan 2019
 • 12.96 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1110 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$3922
روزانه 5.14$
بازگشت سرمایه : 726 روز
موجود بین المللی
innosilicon

A10 ETHMaster (485Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 485 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$800
روزانه 4.91$
بازگشت سرمایه : 163 روز
ناموجود
obelisk

SC1 Dual

Obelisk
Mar 2019
 • 1.1 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 900 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$4461
روزانه 4.85$
بازگشت سرمایه : 920 روز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (432Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 432 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 740 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$750
روزانه 4.42$
بازگشت سرمایه : 170 روز
ناموجود
asicminer

Zeon 180K

ASICminer
Sep 2018
 • 180 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$2300
روزانه 4.32$
بازگشت سرمایه : 533 روز
ناموجود
bitfury

Tardis

Bitfury
Nov 2018
 • 80 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 6300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه 4.08$
بازگشت سرمایه : 368 روز
ناموجود
dayun

Zig Z1 Pro

Dayun
Jun 2019
 • 13 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$2299
روزانه 4.05$
بازگشت سرمایه : 534 روز
موجود بین المللی
microbt

Whatsminer M20S

MicroBT
Aug 2019
 • 68 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3360 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3950
روزانه 3.7$
بازگشت سرمایه : 905 روز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (365Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 365 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 650 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$800
روزانه 3.66$
بازگشت سرمایه : 219 روز
ناموجود
bitmain

Antminer S17+ (73Th)

Bitmain
Dec 2019
 • 73 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2920 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3285
روزانه 3.5$
بازگشت سرمایه : 993 روز
ناموجود
ebang

Ebit E11++

Ebang
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه 2.95$
بازگشت سرمایه : 272 روز
ناموجود
strongu

STU-U6

StrongU
Nov 2019
 • 440 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2128
روزانه 2.76$
بازگشت سرمایه : 782 روز
پیش فروش
ebang

Ebit E12+

Ebang
Sep 2019
 • 50 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2449
روزانه 2.63$
بازگشت سرمایه : 775 روز
ناموجود
bitmain

Antminer S17 Pro (53Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 53 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2094 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 2.61$
ناموجود
baikal

BK-G28

Baikal
Oct 2018
 • 28 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • list-with-dots 8 اَلگو
$1569
روزانه 2.52$
بازگشت سرمایه : 621 روز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer S17 Pro (50Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 50 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 1975 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 2.47$
ناموجود
obelisk

SC1 Slim

Obelisk
Jan 2019
 • 550 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 450 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه 2.42$
ناموجود
obelisk

SC1

Obelisk
Jun 2018
 • 550 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه 2.28$
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1066

Canaan
Sep 2019
 • 50 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3250 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1850
روزانه 2.18$
بازگشت سرمایه : 859 روز
پیش فروش
innosilicon

T3+ 52T

Innosilicon
May 2019
 • 52 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1700
روزانه 2.14$
بازگشت سرمایه : 795 روز
ناموجود
bitmain

Antminer S17e (64Th)

Bitmain
Nov 2019
 • 64 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 2880 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 2.14$
ناموجود
bitmain

Antminer S17 (56Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 56 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2520 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.88$
ناموجود
bitmain

Antminer S17 (53Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 53 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2385 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.78$
ناموجود
holic

H28

Holic
Dec 2018
 • 28 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$750
روزانه 1.75$
بازگشت سرمایه : 429 روز
ناموجود
strongu

STU-U8 Pro

StrongU
Sep 2019
 • 60 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.72$
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1047

Canaan
Sep 2019
 • 37 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 2380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1590
روزانه 1.69$
بازگشت سرمایه : 951 روز
پیش فروش
bitmain

Antminer Z11

Bitmain
Apr 2019
 • 135 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 1418 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$754
روزانه 1.61$
بازگشت سرمایه : 468 روز
موجود بین المللی
holic

H22

Holic
Dec 2018
 • 22 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه 1.53$
بازگشت سرمایه : 458 روز
ناموجود
strongu

STU-U8

StrongU
Jul 2019
 • 46 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.45$
ناموجود
ebang

Ebit E12

Ebang
Sep 2019
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1734
روزانه 1.45$
بازگشت سرمایه : 905 روز
ناموجود
innosilicon

A9++ ZMaster

Innosilicon
May 2019
 • 140 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 1550 w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه 1.44$
ناموجود
ebang

Ebit E11+

Ebang
Oct 2018
 • 37 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2035 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$750
روزانه 1.42$
بازگشت سرمایه : 529 روز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21S

MicroBT
Jun 2019
 • 56 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3360 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$158
روزانه 1.34$
بازگشت سرمایه : 82 روز
ناموجود
fusionsilicon

X7 Miner

FusionSilicon
Mar 2019
 • 262 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه 1.33$
ناموجود
bitmain

Antminer T17+ (64Th)

Bitmain
Dec 2019
 • 64 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.22$
ناموجود
dayun

Zig Z1+

Dayun
Oct 2018
 • 7.25 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$1606
روزانه 1.21$
بازگشت سرمایه : 1328 روز
ناموجود
strongu

STU-U2

StrongU
Oct 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$792
روزانه 1.07$
بازگشت سرمایه : 738 روز
ناموجود
gmominer

B2

GMO miner
Oct 2018
 • 24 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1999
روزانه 1.04$
بازگشت سرمایه : 1923 روز
ناموجود
innosilicon

T3 43T

Innosilicon
Jan 2019
 • 43 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.97$
ناموجود
dayun

Zig Z1

Dayun
Sep 2018
 • 6.8 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$1323
روزانه 0.92$
بازگشت سرمایه : 1439 روز
ناموجود
baikal

BK-X

Baikal
Nov 2017
 • 10 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 630 w قدرت
 • list-with-dots 8 اَلگو
$476
روزانه 0.89$
بازگشت سرمایه : 535 روز
ناموجود
fusionsilicon

X7+ Miner

FusionSilicon
Mar 2019
 • 320 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه 0.86$
ناموجود
spondoolies

SPx36

Spondoolies
Sep 2018
 • 540 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 4400 w قدرت
 • X11 اَلگو
$7000
روزانه 0.85$
بازگشت سرمایه : 8236 روز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21

MicroBT
Aug 2019
 • 31 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1860 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1060
روزانه 0.74$
بازگشت سرمایه : 995 روز
ناموجود
microbt

Whatsminer M10S

MicroBT
Sep 2018
 • 55 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.74$
ناموجود
bitfily

Snow Panther B1+

Bitfily
Aug 2018
 • 24.5 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$725
روزانه 0.72$
بازگشت سرمایه : 1007 روز
ناموجود
bitmain

Antminer E3 (190Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 190 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 760 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1262
روزانه 0.69$
بازگشت سرمایه : 1829 روز
ناموجود
innosilicon

A9+ ZMaster

Innosilicon
Jan 2019
 • 120 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 1550 w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه 0.6$
ناموجود
bitfily

Snow Panther B1

Bitfily
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$649
روزانه 0.44$
بازگشت سرمایه : 1475 روز
ناموجود
bitmain

Antminer E3 (180Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 180 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1400
روزانه 0.43$
بازگشت سرمایه : 3256 روز
ناموجود
bitmain

Antminer B7 (96Kh)

Bitmain
Mar 2019
 • 96 kh/s هش
 • 65 db نویز
 • 528 w قدرت
 • Tensority اَلگو
---
روزانه 0.42$
ناموجود
aladdinminer

16Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه 0.38$
بازگشت سرمایه : 2106 روز
ناموجود
innosilicon

A9 ZMaster

Innosilicon
Jun 2018
 • 50 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 620 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$2900
روزانه 0.32$
بازگشت سرمایه : 9063 روز
ناموجود
bitmain

Antminer S15 (28Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 28 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1596 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.32$
ناموجود
microbt

Whatsminer M10

MicroBT
Sep 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2145 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.31$
ناموجود
baikal

Giant+ A2000

Baikal
Aug 2017
 • 2 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 450 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1400
روزانه 0.29$
بازگشت سرمایه : 4828 روز
ناموجود
ebang

Ebit E11

Ebang
Oct 2018
 • 30 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه 0.28$
بازگشت سرمایه : 2500 روز
ناموجود
bitmain

Antminer T17e (53Th)

Bitmain
Nov 2019
 • 53 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 2915 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.25$
ناموجود
bitmain

Antminer T17 (40Th)

Bitmain
May 2019
 • 40 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.19$
ناموجود
innosilicon

T3 39T

Innosilicon
Mar 2019
 • 39 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.17$
ناموجود
halongmining

DragonMint B52

Halong Mining
Apr 2018
 • 3.83 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$6500
روزانه 0.15$
بازگشت سرمایه : 43334 روز
ناموجود
halongmining

DragonMint T1

Halong Mining
Apr 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1480 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$995
روزانه 0.13$
بازگشت سرمایه : 7654 روز
ناموجود
baikal

Giant A900

Baikal
Oct 2016
 • 900 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 270 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1600
روزانه 0.12$
بازگشت سرمایه : 13334 روز
ناموجود
dayun

Zig M1

Dayun
Nov 2018
 • 2.611 Gh/s هش
 • --- db نویز
 • 784 w قدرت
 • list-with-dots 5 اَلگو
$652
روزانه 0.05$
بازگشت سرمایه : 13040 روز
ناموجود
baikal

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug 2016
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 192 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$900
روزانه 0.04$
بازگشت سرمایه : 22500 روز
ناموجود
pandaminer

B3 Mute

PandaMiner
Sep 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 60 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$380
روزانه 0.03$
بازگشت سرمایه : 12667 روز
ناموجود
baikal

Miner Cube

Baikal
Apr 2017
 • 300 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 90 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1200
روزانه 0.03$
بازگشت سرمایه : 40000 روز
ناموجود
baikal

Mini Miner

Baikal
Sep 2016
 • 150 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 50 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$210
روزانه 0.01$
بازگشت سرمایه : 21000 روز
ناموجود
baikal

BK-N

Baikal
Mar 2018
 • 20 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 60 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$400
روزانه -0.11$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer G2

Bitmain
Dec 2017
 • 220 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1050
روزانه -0.12$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T15 (23Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 23 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1541 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.19$
ناموجود
innosilicon

T3+ 57T

Innosilicon
Sep 2019
 • 57 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.21$
ناموجود
baikal

BK-N+

Baikal
Mar 2018
 • 40 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 120 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$301.37
روزانه -0.22$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A8C CryptoMaster

Innosilicon
May 2018
 • 80 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 175 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1263
روزانه -0.27$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B3 Pro

PandaMiner
Apr 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • list-with-dots 3 اَلگو
$2666
روزانه -0.28$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B3 Pro (8G)

PandaMiner
Jun 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • list-with-dots 3 اَلگو
$2699
روزانه -0.28$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 921

Canaan
Sep 2018
 • 20 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$250
روزانه -0.37$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N70

Baikal
May 2018
 • 70 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 240 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$500
روزانه -0.42$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z9 Mini

Bitmain
Jun 2018
 • 10 ksol/s هش
 • 65 db نویز
 • 300 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1
روزانه -0.44$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

Decred D18

FFMiner
Jun 2018
 • 340 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 180 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$290
روزانه -0.48$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

S11 SiaMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 4.3 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$1950
روزانه -0.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-B

Baikal
Jan 2018
 • 160 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 410 w قدرت
 • list-with-dots 5 اَلگو
$599
روزانه -0.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A8 CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 160 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 350 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$350
روزانه -0.54$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

SX6

Pantech
Sep 2017
 • 8.5 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$167
روزانه -0.6$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo 25T

Innosilicon
Oct 2018
 • 25 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1444
روزانه -0.65$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 841

Canaan
Apr 2018
 • 13.6 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1290 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$425
روزانه -0.67$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A8+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 240 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 480 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1200
روزانه -0.68$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer X3 (220Kh)

Bitmain
May 2018
 • 220 kh/s هش
 • 76 db نویز
 • 465 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$179.99
روزانه -0.7$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3 50T

Innosilicon
Jul 2019
 • 50 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 3100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.77$
ناموجود
pandaminer

B5 Plus

PandaMiner
Feb 2018
 • 110 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$2440
روزانه -0.77$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

B3

GMO miner
Nov 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3417 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه -0.87$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

DS19

FFMiner
Aug 2018
 • 3.1 Th/s هش
 • 67 db نویز
 • 980 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$720
روزانه -0.89$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 821

Canaan
Feb 2018
 • 11.5 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$350
روزانه -0.91$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-210

PinIdea
Apr 2018
 • 30 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$550
روزانه -0.97$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-200

PinIdea
Apr 2018
 • 27 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$1001
روزانه -0.98$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S3

Bitmain
Jul 2014
 • 478 Gh/s هش
 • 60 db نویز
 • 366 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه -0.98$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer R4

Bitmain
Feb 2017
 • 8.7 Th/s هش
 • 52 db نویز
 • 845 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1499
روزانه -1.01$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z9

Bitmain
Sep 2018
 • 42 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 970 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1039
روزانه -1.02$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B3 (780Hz)

Bitmain
May 2018
 • 780 h/s هش
 • 72 db نویز
 • 360 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$475
روزانه -1.02$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S11 (20.5Th)

Bitmain
Nov 2018
 • 20.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1530 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه -1.06$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-3

PinIdea
Apr 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 345 w قدرت
 • X11 اَلگو
$97
روزانه -1.06$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B3 (1Kh)

Bitmain
May 2018
 • 1 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 380 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$1599
روزانه -1.07$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 SE (16Th)

Bitmain
Jul 2019
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$661
روزانه -1.08$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo+ 32T

Innosilicon
Sep 2018
 • 32 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.12$
ناموجود
baikal

BK-N240

Baikal
May 2018
 • 240 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 650 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$1650
روزانه -1.13$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E10

Ebang
Feb 2018
 • 18 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1650 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$549
روزانه -1.21$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

DCR1

Obelisk
Jun 2018
 • 1.2 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$541.77
روزانه -1.34$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A4+ LTCMaster

Innosilicon
Nov 2017
 • 620 Mh/s هش
 • 80 db نویز
 • 750 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$4345
روزانه -1.37$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (11.5Th)

Bitmain
Jun 2016
 • 11.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1127 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.37$
ناموجود
ebang

Ebit E9i

Ebang
Jul 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 74 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$184
روزانه -1.43$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9.2

Ebang
May 2018
 • 12 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$900
روزانه -1.44$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A5 DashMaster

Innosilicon
Oct 2017
 • 32.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • X11 اَلگو
$680
روزانه -1.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (12.5Th)

Bitmain
Feb 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1225 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1356
روزانه -1.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S5

Bitmain
Dec 2014
 • 1.155 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 590 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$414
روزانه -1.51$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9i (14Th)

Bitmain
May 2018
 • 14 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$752
روزانه -1.52$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9j (14.5Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 14.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$479
روزانه -1.52$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9k (13.5Th)

Bitmain
Aug 2019
 • 13.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1310 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$589
روزانه -1.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun 2016
 • 2.7 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 697 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$500
روزانه -1.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9i (13Th)

Bitmain
May 2018
 • 13 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$599
روزانه -1.59$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (13.5Th)

Bitmain
Sep 2017
 • 13.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1323 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1445
روزانه -1.61$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (13Th)

Bitmain
Jul 2017
 • 13 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$799
روزانه -1.62$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3+ (504Mh)

Bitmain
Jun 2017
 • 504 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 800 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$250
روزانه -1.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (14Th)

Bitmain
Nov 2017
 • 14 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1372 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه -1.67$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Terminator

Innosilicon
May 2018
 • 17.2 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1570 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1573
روزانه -1.72$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo

Innosilicon
Aug 2018
 • 24 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1900
روزانه -1.79$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 741

Canaan
Apr 2017
 • 7.3 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$795
روزانه -1.79$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3+ (600Mh)

Bitmain
Oct 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$520
روزانه -1.86$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9.3

Ebang
May 2018
 • 16 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1760 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$490
روزانه -1.92$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM22G

iBeLink
Sep 2017
 • 22 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$4995
روزانه -1.93$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3++ (580Mh)

Bitmain
May 2018
 • 580 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 942 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$326
روزانه -1.97$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9+

Ebang
Jan 2018
 • 9 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1275
روزانه -1.97$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X6 Miner

FusionSilicon
Aug 2018
 • 860 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1079 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$500
روزانه -2.01$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 Hydro (18Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 18 Th/s هش
 • 45 db نویز
 • 1728 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$780
روزانه -2.04$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D5 (119Gh)

Bitmain
Nov 2018
 • 119 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1566 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1790
روزانه -2.05$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bw

L21

BW
Jan 2018
 • 550 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 950 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$310
روزانه -2.19$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1++

StrongU
Jul 2019
 • 52 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه -2.2$
ناموجود
pinidea

DR-100 Pro

PinIdea
Nov 2017
 • 21 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه -2.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM11G

iBeLink
Jul 2017
 • 10.8 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه -2.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3++ (596Mh)

Bitmain
May 2018
 • 596 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$599
روزانه -2.27$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-100

PinIdea
Aug 2017
 • 19 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه -2.3$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T9 (11.5Th)

Bitmain
Apr 2017
 • 11.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1450 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$300
روزانه -2.3$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther A1

Bitfily
Jan 2018
 • 49 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 5400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1800
روزانه -2.31$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer V9 (4Th)

Bitmain
Mar 2018
 • 4 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1027 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$183.04
روزانه -2.31$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B29

Halong Mining
Apr 2018
 • 2.1 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 900 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3200
روزانه -2.33$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T9+ (10.5Th)

Bitmain
Jan 2018
 • 10.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1432 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$550
روزانه -2.41$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer D1

MicroBT
Nov 2018
 • 48 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه -2.45$
ناموجود
ibelink

DSM7T

iBeLink
Aug 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$855
روزانه -2.48$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR5 (34Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 34 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1800 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه -2.48$
ناموجود
bitmain

Antminer T9 (12.5Th)

Bitmain
Aug 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1576 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1148
روزانه -2.5$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-D

Baikal
Jun 2018
 • 320 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 1100 w قدرت
 • list-with-dots 4 اَلگو
$2000
روزانه -2.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A4 Dominator

Innosilicon
Jul 2017
 • 280 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$110
روزانه -2.67$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D9 DecredMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 2.4 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$2400
روزانه -2.69$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A6 LTCMaster

Innosilicon
Jan 2018
 • 1.23 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1886
روزانه -2.75$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S7

Bitmain
Sep 2015
 • 4.73 Th/s هش
 • 62 db نویز
 • 1293 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$133
روزانه -2.95$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A5+ DashMaster

Innosilicon
Mar 2018
 • 65 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2250
روزانه -2.98$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer A3 (815Gh)

Bitmain
Jan 2018
 • 815 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1275 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$476
روزانه -3.01$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (15Gh)

Bitmain
Sep 2017
 • 15 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$100
روزانه -3.15$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A6+ LTCMaster

Innosilicon
Mar 2019
 • 2.2 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1000
روزانه -3.25$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D9+ DecredMaster

Innosilicon
Aug 2018
 • 2.8 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1230 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$2437
روزانه -3.32$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (17.5Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 17.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • X11 اَلگو
$120
روزانه -3.32$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3

MicroBT
Jan 2018
 • 12 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$250
روزانه -3.4$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR3

Bitmain
Sep 2018
 • 7.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1410 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$670
روزانه -3.44$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3X

MicroBT
Mar 2018
 • 12.5 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$75
روزانه -3.45$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (19.3Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 19.3 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • X11 اَلگو
$150
روزانه -3.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1

StrongU
Oct 2018
 • 11 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1120
روزانه -3.73$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1+

StrongU
Oct 2018
 • 12.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1850 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1583
روزانه -4.31$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM56G

iBeLink
May 2018
 • 56 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2000
روزانه -5.04$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM6T

iBeLink
Jun 2018
 • 6 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1500
روزانه -5.18$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther D1

Bitfily
Jul 2018
 • 6 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$182.5
روزانه -5.18$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig D1

Dayun
Nov 2018
 • 48 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$650
روزانه -5.34$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

B8

Bitfury
Dec 2017
 • 49 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 6400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$4000
روزانه -5.43$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

WX6

Pantech
Jan 2018
 • 34 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 5000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1400
روزانه -5.51$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

48 Th

ASICminer
May 2018
 • 48 Th/s هش
 • 55 db نویز
 • 8000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3900
روزانه -9.22$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه سودآوری استخراج مدارهای مجتمع asic ماینینگ ( اسیک ) ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
 • گزارش خطا
 • انتقادات و پیشنهادات
 • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.