anonymous

روند صعودی باب

۲ ماه قبل bob1 باب
  • ۲ ماه قبل
    باب که الگوی Big W را در روزانه تشکیل می دهد، می توانیم شمع های سبز هفته های آینده را ببینیم. مقداری خرید و حداقل 4 برابر منتظر ماند. نمودارها حالت صعودی رو نشون میده اما در کل نمیشه احساسات بازار رو پیشبینی کرد. خرد خرد خرید کنید.