• ۲ ماه قبل
    FTT/USDTخط روند مورب رادر TF روزانه می شکند FTT در تلاش است تا سطح مقاومت 1.7 دلار را پاک کند منتظربمانیدتا BO دراین سطح به اف تی طول بکشد سطح مقاومت محلی بعدی2.97 . دوستان نظر شخصی هستش لطفا ملاک خرید نباشد