ترید با کوروش trade_korosh@

تحلیل تکنیکال آربیتروم 🔥

۲ ماه قبل arbitrum آربیتروم
  • ۲ ماه قبل

    تارگت 1.27 ✅