معتاد فیوچرز

صعودی

۳ ماه قبل the-sandbox سندباکس
قیمت هدف: 0.668000$
  • ۳ ماه قبل
    سند در صورت شکست به پاین نهایت تا 5500 اصلاح بزنهکه بعیده .خرید در دو پله عقلانی تره یک پله العان .  . در کل صعودی هست