Sage

تحلیل کوتاه مدت ارز jasmy

۳ ماه قبل jasmy جسمی کوین
قیمت هدف: 0.053270$
  • ۳ ماه قبل
    جسمی هم در چند روز آینده میتونه رشد خوبی داشته باشه حتما به صورت کوتاه مدت در سبدتون در نظر بگیرین