پرسپولیس

تشکیل مجدد الگوی پرچم صعودی

۳ ماه قبل the-graph گراف
  • ۳ ماه قبل
    سلامبا توجه به ریزش اخیر بیت کوین الگوی تشکیل شده گراف نقض شد و با این ریزش الگوی جدید پرچم صعودی تشکیل شد که امیدوارم اتفاقات پیش رو منجر به ریزش مجدد آلت کوین ها نشه