Alireza abedpour

💢میم کوین PENG تایم 4H - از دست ندین دوستان💢

۳ ماه قبل peng-sol Peng
  • ۳ ماه قبل
     ارز PENG تایم 4H چارت بشدت جذاب انتظار یک رشد ۱۰۰ درصدی دارم ازش قیمت در روند نزولی قرار دارد و به کف قیمتی خودش رسیده در صورت شکست مقاومت داینامیک میتونیم انتظار رشد عالی دارم ازش   🚀 ) 🔥 0.22 . ا   برای ورود عالیه