عبدالله

تحلیل دش.

۳ ماه قبل dash دش
بازه زمانی:
  • ۳ ماه قبل
    این ارز اکنون در حال خرید مناطق با هدف قرار دادن مناطق 56-68-79-90 است