محمد

تایم فریم۴ ساعته

۳ ماه قبل peng-sol Peng
  • ۳ ماه قبل
    تایم فریم ۴ ساعته میباشدحمایت ۳۰و۲۷ مقاومت ها ۴۲محدوده۴۶محدوده ۵۵محدوده۶۶محدوده۸۳محدوده ۱دلار درصورت شکست یک دلار تحلیل آبدیت میشود تحلیل نظر شخصی است و ممکنه اشتباه دربیاد.بدیهی است مسئولیت خریدوفروش برعهده شخص شماست.