دش خوار اعظم

روند ارز دش در تایم فرم چهارساعته

۳ ماه قبل dash دش
قیمت هدف: 27.46$
حد ضرر: 40$
بازه زمانی:
  • ۳ ماه قبل
    ابتدا افت قیمت تا ۲۸ دلار را خواهیم داشت و سپس ادامه ی صعود تا ...