جزئیات صرافی KuCoin - ارزدیجیتال

kucoin

KuCoin

exchange
حجم معاملات روزانه
$1,553,440,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$41,848.572,115,905,628تومان$451,874,000
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$2,230.76112,789,860تومان$136,837,000
3 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.62370031,534تومان$134,622,000
4 Solana Solana SOLSOL/USDT$61.213,095,125تومان$74,639,200
5 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$41,848.572,115,905,628تومان$61,487,100
6 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0905164,576تومان$60,559,600
7 Pepe Pepe PEPEPEPE/USDT$0.0000010.06تومان$49,190,700
8 Stellar Stellar XLMXLM/USDT$0.1219766,167تومان$42,440,200
9 Tether USDt Tether USDt USDTUSDT/UST$0.99995950,558تومان$31,855,000
10 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.62370031,534تومان$30,597,200
11 Origin Protocol Origin Protocol OGNOGN/USDT$0.1330776,728تومان$29,500,800
12 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$15.64791,011تومان$28,634,900
13 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$2,230.76112,789,860تومان$20,517,900
14 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.80307240,604تومان$18,060,900
15 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$72.553,668,313تومان$14,108,400
16 Stellar Stellar XLMXLM/USDT$0.1219766,167تومان$13,741,500
17 Solana Solana SOLSOL/USDT$61.213,095,125تومان$13,076,100
18 Worldcoin Worldcoin WLDWLD/USDT$2.44123,375تومان$12,022,700
19 Maker Maker MKRMKR/USDT$1,482.7574,969,358تومان$11,254,700
20 Pepe Pepe PEPEPEPE/USDT$0.0000010.06تومان$10,852,500
21 AllianceBlock AllianceBlock ALBTALBT/USDT$0.00123562تومان$10,345,000
22 Compound Compound COMPCOMP/USDT$50.872,572,282تومان$9,916,360
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/USDT$249.5812,619,191تومان$9,808,050
24 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0905164,576تومان$9,611,630
25 Adventure Gold Adventure Gold AGLDAGLD/USDT$1.0050,679تومان$8,018,450
26 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.31541415,947تومان$7,382,290
27 Serum Serum SRMSRM/USDT$0.0506492,560تومان$7,249,570
28 Monero Monero XMRXMR/USDT$169.538,571,777تومان$6,412,690
29 Ethereum Ethereum ETHETH/BTC$2,230.76112,789,860تومان$5,949,900
30 Optimism Optimism OPOP/USDT$1.7689,281تومان$5,911,920
31 ApeCoin ApeCoin APEAPE/USDT$1.5980,544تومان$5,665,380
32 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$72.553,668,313تومان$5,554,420
33 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.40421720,437تومان$5,520,860
34 BNB BNB BNBBNB/USDT$232.5911,760,203تومان$5,371,250
35 Astar Astar ASTRASTR/USDT$0.0725053,665تومان$5,367,430
36 tomiNet tomiNet TOMITOMI/USDT$2.19110,916تومان$5,075,460
37 Anchor Protocol Anchor Protocol ANCANC/USDT$0.0225541,140تومان$4,946,120
38 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0282121,426تومان$4,931,250
39 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$41,848.572,115,905,628تومان$4,729,870
40 Worldcoin Worldcoin WLDWLD/USDT$2.44123,375تومان$4,479,160
41 Sui Sui SUISUI/USDT$0.62569231,635تومان$4,362,400
42 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$15.64791,011تومان$4,294,030
43 Kaspa Kaspa KASKAS/USDT$0.1432177,241تومان$3,997,220
44 Arbitrum Arbitrum ARBARB/USDT$1.0754,591تومان$3,910,470
45 Render Render RNDRRNDR/USDT$3.74189,303تومان$3,706,880
46 BNB BNB BNBBNB/USDT$232.5911,760,203تومان$3,599,370
47 Yield Guild Games Yield Guild Games YGGYGG/USDT$0.36315418,361تومان$3,515,890
48 Injective Injective INJINJ/USDT$16.62840,758تومان$3,399,020
49 XRP XRP XRPXRP/USDC$0.62370031,534تومان$3,184,440
50 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000090.4تومان$3,132,770
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.