جزئیات صرافی KuCoin - ارزدیجیتال

kucoin

KuCoin

exchange
حجم معاملات روزانه
$1,553,440,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$22,903.121,034,625,824تومان$391,276,000
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,619.6873,167,854تومان$253,107,000
3 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000140.6تومان$97,112,200
4 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0913574,127تومان$81,974,800
5 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$22,903.121,034,625,824تومان$76,867,500
6 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$1.1953,943تومان$73,592,100
7 Verasity Verasity VRAVRA/USDT$0.007787351تومان$65,693,400
8 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.56190625,383تومان$54,112,900
9 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.39843717,999تومان$42,316,100
10 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,619.6873,167,854تومان$40,537,000
11 Verasity Verasity VRAVRA/USDT$0.007787351تومان$38,218,200
12 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000140.6تومان$37,218,800
13 JasmyCoin JasmyCoin JASMYJASMY/USDT$0.007148322تومان$32,803,600
14 Tether Tether USDTUSDT/UST$1.0045,183تومان$31,855,000
15 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0529612,392تومان$30,018,200
16 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0913574,127تومان$26,917,100
17 Render Token Render Token RNDRRNDR/USDT$1.7277,844تومان$26,163,600
18 STEPN STEPN GMTGMT/USDT$0.50940023,011تومان$24,991,400
19 dYdX dYdX DYDXDYDX/USDT$2.89130,592تومان$24,888,800
20 Optimism Optimism OPOP/USDT$2.85129,002تومان$21,279,100
21 BNB BNB BNBBNB/USDT$326.3314,742,075تومان$20,504,800
22 ApeCoin ApeCoin APEAPE/USDT$5.67256,155تومان$20,318,100
23 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.56190625,383تومان$20,054,200
24 SingularityNET SingularityNET AGIXAGIX/USDT$0.42537919,216تومان$19,972,700
25 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$6.94313,528تومان$18,202,200
26 The Graph The Graph GRTGRT/USDT$0.1258325,684تومان$17,426,500
27 Ocean Protocol Ocean Protocol OCEANOCEAN/USDT$0.41794818,880تومان$17,426,000
28 Solana Solana SOLSOL/USDT$23.291,052,431تومان$14,995,500
29 Solana Solana SOLSOL/USDT$23.291,052,431تومان$14,913,700
30 Waves Waves WAVESWAVES/USDT$2.63119,047تومان$14,375,700
31 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.39843717,999تومان$13,920,800
32 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$22.621,021,912تومان$13,456,000
33 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$1.1953,943تومان$12,804,100
34 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$0.72354332,685تومان$12,037,500
35 JasmyCoin JasmyCoin JASMYJASMY/USDT$0.007148322تومان$10,839,100
36 AllianceBlock AllianceBlock ALBTALBT/USDT$0.009176414تومان$10,343,000
37 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$6.56296,754تومان$10,244,000
38 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$95.394,309,191تومان$10,234,900
39 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.38773917,515تومان$8,853,110
40 Zilliqa Zilliqa ZILZIL/USDT$0.0280741,268تومان$8,764,910
41 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$19.88898,147تومان$8,405,600
42 LooksRare LooksRare LOOKSLOOKS/USDT$0.30939313,976تومان$8,157,280
43 Render Token Render Token RNDRRNDR/USDT$1.7277,844تومان$7,862,960
44 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNC/USDT$0.0001798تومان$7,480,980
45 Aptos Aptos APTAPT/USDT$15.15684,394تومان$7,435,260
46 Galaxy Coin Galaxy Coin GALAXYGALAXY/USDT$0.0000000010.00008تومان$7,327,530
47 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$14.61660,277تومان$7,294,080
48 Serum Serum SRMSRM/USDT$0.36382216,435تومان$7,249,570
49 Axie Infinity Axie Infinity Shards AXSAXS/USDT$10.75485,682تومان$7,219,560
50 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$2.35106,409تومان$7,063,860
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.