جزئیات صرافی KuCoin - ارزدیجیتال

kucoin

KuCoin

exchange
حجم معاملات روزانه
$1,553,440,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$19,700.08624,945,881تومان$569,596,000
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,102.1734,964,206تومان$457,431,000
3 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$19,700.08624,945,881تومان$181,488,000
4 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,102.1734,964,206تومان$165,415,000
5 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.32229410,224تومان$112,460,000
6 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000100.3تومان$93,747,800
7 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000100.3تومان$77,285,100
8 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNA/USDT$0.0001274تومان$70,148,600
9 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNA/USDT$0.0001274تومان$65,483,000
10 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.32229410,224تومان$63,947,600
11 Solana Solana SOLSOL/USDT$34.271,087,210تومان$48,338,100
12 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLPSLP/USDT$0.003793120تومان$47,710,300
13 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.2591778,221تومان$45,908,600
14 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0677472,149تومان$45,210,200
15 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0539321,710تومان$44,914,700
16 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.46684814,809تومان$36,069,200
17 Tether Tether USDTUSDT/UST$0.99910231,694تومان$31,855,000
18 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$17.35550,408تومان$29,769,500
19 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$17.35550,408تومان$28,322,600
20 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.2591778,221تومان$25,993,600
21 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.47268414,994تومان$25,680,100
22 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$6.32200,513تومان$25,473,000
23 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.1235,822تومان$24,764,200
24 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$6.96221,007تومان$23,886,500
25 ConstitutionDAO ConstitutionDAO PEOPLEPEOPLE/USDT$0.024113764تومان$23,753,600
26 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.47268414,994تومان$23,027,800
27 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$3.37106,947تومان$22,122,800
28 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0677472,149تومان$21,821,600
29 Verasity Verasity VRAVRA/USDT$0.004650147تومان$21,170,200
30 Cronos Cronos CROCRO/USDT$0.1145483,633تومان$19,640,400
31 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$8.16258,974تومان$19,591,700
32 Cronos Cronos CROCRO/USDT$0.1145483,633تومان$18,604,100
33 Solana Solana SOLSOL/USDT$34.271,087,210تومان$18,111,700
34 BitTorrent-New BitTorrent-New BTTBTT/USDT$0.00000080.02تومان$17,972,900
35 Decentraland Decentraland MANAMANA/USDT$0.86831427,545تومان$17,435,600
36 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$8.16258,974تومان$16,512,800
37 Kadena Kadena KDAKDA/USDT$1.5047,789تومان$16,426,900
38 Metahero Metahero HEROHERO/USDT$0.008732277تومان$15,269,000
39 Verasity Verasity VRAVRA/USDT$0.004650147تومان$14,983,500
40 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$6.96221,007تومان$13,393,900
41 Elrond Elrond EGLDEGLD/USDT$52.441,663,792تومان$12,621,300
42 BNB BNB BNBBNB/USDT$222.967,073,202تومان$12,184,300
43 APENFT APENFT NFTNFT/USDT$0.00000060.02تومان$11,497,000
44 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.1235,822تومان$11,420,900
45 BNB BNB BNBBNB/USDT$222.967,073,202تومان$10,902,400
46 Theta Network Theta Network THETATHETA/USDT$1.2138,654تومان$10,759,900
47 Decentraland Decentraland MANAMANA/USDT$0.86831427,545تومان$10,581,800
48 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.46684814,809تومان$10,341,800
49 MyNeighborAlice MyNeighborAlice ALICEALICE/USDT$2.2872,638تومان$9,563,400
50 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$3.37106,947تومان$9,320,650
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.