CryptoLand321

MATIC- USDT متیک

۲ ماه قبل polygon پالیگان
قیمت هدف: 1.28$
حد ضرر: 0.620000$
بازه زمانی:
  • ۲ ماه قبل
    ارز متیک پناسیل رشد داره چون یکی از جامانده های بازار تحلیل کاملا شخصی پیشنهاد خرید نیست