Mohamad reza

گراف انتظار رشد خوبی ازش دارم ⚡️

۲ ماه قبل the-graph گراف
  • ۲ ماه قبل
    #GRT#H4 چارتش بشدت جذابه واچ داشته باشید استفاده کنید از همین قیمت فعلی میشه اهرم خیلی پایین یا بصورت اسپات خرید کرد به دید کوتاه مدت و نواسان گیری تمام نقاط داخل چارت مشخص می باشد ✔️