FCA collection

تحلیل WIF آیا قیمت از ناحیه مشخص شده بر میگرده یا خیر؟؟

۲ ماه قبل dogwifhat داگ ویف هت
  • ۲ ماه قبل
    یک محدوده خریدی براتون مشخص کردیم که ما امید داریم از این ناحیه قیمت برگرده... با تخیل خودتون برسی کنید و اگه با تحلیلی که داشتین هم خوانی داشت خرید بزنید... اگه با تخلیلتون جور در نیومد فقط نگاه کنید...مجموعه FCA