japanesemind

ترس شدید در بازار

۲ ماه قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 130$
حد ضرر: 42$
بازه زمانی:
  • ۲ ماه قبل
    فکر نکنم انچنان به توضیح زیادی داشته باشه
    در حال تکمیل موج 5 هستیم
    3 ماه آخر 2024 و اوایل 2025 برای بیت کوین دیدنیه