Knight_hermit

تحلیل popcat

۲ ماه قبل popcat-sol پاپ کت
  • ۲ ماه قبل
    با توجه به اینکه این ارز یک شت کوینه فعلا ولی خیلی امواج منظمی داره در صورتی که بیت به صعودش ادامه بده این ارز هم میتونه حداقل تا ۶دلار صعود کنه.