• ۲ ماه قبل
    شکست پرچم صعودی قبلاً در بازه زمانی روزانه تایید شده است ✅  انتظار موج صعودی 60% در روزهای آینده را داریم لطفا ملاک خریدوفروش نباشه نظر شخصی بنده هستش پرسودباشید