• ارزدیجیتال
  • تحلیل ها
  • فعلا کف کانالو از دست نداده اگر از دست بده قیمت0.012500میشه ی پله وارد شد..ولی در کل قیمتا ک میتونه دراینده ببینه و گذاشتم
Daniel Piroz

فعلا کف کانالو از دست نداده اگر از دست بده قیمت0.012500میشه ی پله وارد شد..ولی در کل قیمتا ک میتونه دراینده ببینه و گذاشتم

۳ ماه قبل book-of-meme بوک آف میم
  • ۳ ماه قبل
    فعلا کف کانالو از دست نداده اگر از دست بده قیمت0.012500میشه ی پله وارد شد..ولی در کل قیمتا ک میتونه دراینده ببینه و گذاشتم فعلا کف کانالو از دست نداده اگر از دست بده قیمت0.012500میشه ی پله وارد شد..ولی در کل قیمتا ک میتونه دراینده ببینه و گذاشتم فعلا کف کانالو از دست نداده اگر از دست بده قیمت0.012500میشه ی پله وارد شد..ولی در کل قیمتا ک میتونه دراینده ببینه و گذاشتم