عبدالله

تحلیل دش.

۳ ماه قبل dash دش
قیمت هدف: 27.46$
حد ضرر: 28.58$
بازه زمانی:
  • ۳ ماه قبل
    پس از فراگیر شدن نقدینگی القایی، قیمت به 15 میلیون OB نزدیک می شود: خارج. از آنجایی که هیچ OB در بالای این منطقه وجود ندارد، اگر نقدینگی جابجا شود، می‌توان موقعیت کوتاه را مستقیماً قرار داد. اکنون موقعیت در سود است، SL خود را در نقطه ورودی قرار دهید