Alireza abedpour

انالوس تایم 2ساعته به هیچ وجه از دست ندین دوستان

۳ ماه قبل analos آنالوس
  • ۳ ماه قبل
    #ANALOS#H2 چارتش بشدت جذابه 🍹🍹 از همین قیمت فعلی میشه پله ای اسپات خرید کرد یا فیوچرز اهرم خیلی پایین لانگش کرد 💵💸 یک رشد حداقل ۵۰ درصدی ازش انتظار دارم 🧨🧨 تمام نقاط داخل چارت مشخص می باشد 🔥✅