جزئیات صرافی Crypto.com Exchange - ارزدیجیتال

crypto-com-exchange

Crypto.com Exchange

exchange
حجم معاملات روزانه
$227,292,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$28,331.72888,766,137تومان$896,046,000
2 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDC$28,331.72888,766,137تومان$749,881,000
3 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,727.2154,182,774تومان$489,944,000
4 Ethereum Ethereum ETHETH/USDC$1,727.2154,182,774تومان$184,469,000
5 Cronos Cronos CROCRO/USDT$0.1660725,209تومان$47,605,300
6 Ethereum Ethereum ETHETH/BTC$1,727.2154,182,774تومان$43,973,900
7 Cronos Cronos CROCRO/USDC$0.1660725,209تومان$27,497,400
8 Cronos Cronos CROCRO/BTC$0.1660725,209تومان$21,859,900
9 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.38081911,946تومان$20,847,700
10 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000100.3تومان$19,797,400
11 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLPSLP/USDT$0.004928154تومان$18,869,400
12 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.45136714,159تومان$16,090,400
13 VeChain VeChain VETVET/USDT$0.028744901تومان$15,763,100
14 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNA/USDT$0.0001223تومان$14,012,900
15 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$9.26290,667تومان$11,376,900
16 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0688882,161تومان$10,293,800
17 Solana Solana SOLSOL/USDT$40.961,285,109تومان$9,379,570
18 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/USDT$1.1335,674تومان$7,677,490
19 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0801682,514تومان$7,301,910
20 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$6.28197,197تومان$6,291,510
21 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDC$28,331.72888,766,137تومان$5,980,270
22 Cronos Cronos CROCRO/USDC$0.1660725,209تومان$5,687,440
23 Cardano Cardano ADAADA/BTC$0.45136714,159تومان$5,612,740
24 Flow Flow FLOWFLOW/USDT$2.3373,375تومان$5,193,660
25 Ethereum Ethereum ETHETH/CRO$1,727.2154,182,774تومان$4,813,570
26 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDC$0.0801682,514تومان$4,393,970
27 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.57352517,991تومان$4,363,270
28 USD Coin USD Coin USDCUSDC/USDT$0.99997631,369تومان$4,176,020
29 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.2740,106تومان$4,079,560
30 Internet Computer Internet Computer ICPICP/USDT$6.91217,051تومان$3,877,170
31 Injective Injective INJINJ/USDT$1.8959,308تومان$3,816,320
32 Cardano Cardano ADAADA/USDC$0.45136714,159تومان$3,611,420
33 Axie Infinity Axie Infinity Shards AXSAXS/USDT$18.06566,652تومان$3,398,860
34 XRP XRP XRPXRP/BTC$0.38081911,946تومان$3,332,690
35 Ethereum Ethereum ETHETH/USDC$1,727.2154,182,774تومان$3,226,140
36 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$21.91687,455تومان$2,859,520
37 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$9.32292,607تومان$2,832,590
38 Elrond Elrond EGLDEGLD/USDT$66.572,088,455تومان$2,746,870
39 VeChain VeChain VETVET/BTC$0.028744901تومان$2,727,790
40 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDC$9.26290,667تومان$2,465,570
41 Theta Network Theta Network THETATHETA/USDT$1.0733,878تومان$2,431,270
42 XRP XRP XRPXRP/USDC$0.38081911,946تومان$2,387,960
43 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$61.411,926,563تومان$2,343,980
44 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/USDT$173.065,428,900تومان$2,080,680
45 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDC$0.0000100.3تومان$1,760,810
46 Cardano Cardano ADAADA/USDC$0.45136714,159تومان$1,753,180
47 Harmony Harmony ONEONE/USDT$0.0404771,269تومان$1,727,190
48 XRP XRP XRPXRP/USDC$0.38081911,946تومان$1,628,510
49 Axie Infinity Axie Infinity Shards AXSAXS/USDC$18.06566,652تومان$1,585,530
50 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$22.28698,951تومان$1,487,020
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.