Knight_hermit

پرواز پپه

۲ ماه قبل pepe پپه
  • ۲ ماه قبل
    پپه در آخرین موج صعودی خودش از موج سوم رو داره این موج نهایتا میتونه تا0.000070بره ولی بهترین و کمریسکترین جا برای خروح سقف کانال هست.