تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۲۷۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,939۴,۰۱۸,۶۵۰,۱۳۷تومان $1.339T ۷۹.۱۰ هزار همت $27.25B ۱.۶۱۰ هزار همت 0.05%-2.28%bitcoin-chart
2$3,740.98۲۲۱,۲۷۹,۱۴۶تومان $449.4B ۲۶.۵۵ هزار همت $16.80B ۹۹۲.۸ همت 2.05%-2.47%ethereum-chart
3$0.999586۵۹,۱۲۵تومان $111.9B ۶.۶۱۳ هزار همت $63.62B ۳.۷۵۹ هزار همت 0.06%-0.004%tether-chart
4$593.72۳۵,۱۱۹,۰۶۵تومان $87.63B ۵.۱۷۷ هزار همت $1.666B ۹۸.۴۲ همت 0.97%-2.21%bnb-chart
5$166.80۹,۸۶۶,۳۱۰تومان $76.67B ۴.۵۳۰ هزار همت $2.779B ۱۶۴.۲ همت 1.73%-3.91%solana-chart
6$1.00۵۹,۱۵۲تومان $32.20B ۱.۹۰۳ هزار همت $6.259B ۳۶۹.۸ همت 0.005%0.0003%usd-coin-chart
7$0.520230۳۰,۷۷۱تومان $28.84B ۱.۷۰۴ هزار همت $1.270B ۷۵.۰۲ همت 1.93%-0.87%xrp-chart
8$0.159363۹,۴۲۶تومان $23.03B ۱.۳۶۱ هزار همت $1.397B ۸۲.۵۶ همت 3.75%-3.68%dogecoin-chart
9$0.000026۱تومان $15.54B ۹۱۸.۵ همت $1.493B ۸۸.۲۲ همت 4.89%4.28%shiba-inu-chart
10$0.451916۲۶,۷۳۰تومان $16.13B ۹۵۳.۲ همت $381.3M ۲۲.۵۳ همت 2.26%-5.54%cardano-chart
11$6.51۳۸۵,۵۷۸تومان $15.72B ۹۲۸.۷ همت $175.2M ۱۰.۳۵ همت 0.1%1.02%toncoin-chart
12$36.43۲,۱۵۵,۰۷۴تومان $14.32B ۸۴۶.۰ همت $407.1M ۲۴.۰۵ همت 1.81%-8.28%avalanche-chart
13$18.26۱,۰۸۰,۶۰۶تومان $10.73B ۶۳۳.۷ همت $645.9M ۳۸.۱۶ همت 2.25%10.31%chainlink-chart
14$7.05۴۱۷,۳۱۰تومان $10.14B ۵۹۹.۴ همت $236.0M ۱۳.۹۴ همت 5.39%-5.07%polkadot-new-chart
15$0.111353۶,۵۸۶تومان $9.731B ۵۷۴.۹ همت $281.8M ۱۶.۶۵ همت 0.35%-5.67%tron-chart
16$467.56۲۷,۶۵۶,۶۷۶تومان $9.217B ۵۴۴.۶ همت $285.7M ۱۶.۸۸ همت 0.38%-7.12%bitcoin-cash-chart
17$7.35۴۳۵,۲۳۱تومان $7.951B ۴۶۹.۸ همت $323.5M ۱۹.۱۲ همت 5.17%-7.06%near-protocol-chart
18$0.702721۴۱,۵۶۵تومان $6.962B ۴۱۱.۳ همت $372.2M ۲۱.۹۹ همت 5.26%-4.38%polygon-chart
19$10.83۶۴۱,۰۲۳تومان $6.491B ۳۸۳.۵ همت $193.8M ۱۱.۴۵ همت 0.43%14.69%uniswap-chart
20$83.04۴,۹۱۲,۲۱۸تومان $6.194B ۳۶۶.۰ همت $316.6M ۱۸.۷۱ همت 0.67%-3.14%litecoin-chart
21$0.000013۰.۸تومان $5.716B ۳۳۷.۷ همت $2.090B ۱۲۳.۵ همت 11.03%-4.05%pepe-chart
22$12.07۷۱۴,۲۷۰تومان $5.607B ۳۳۱.۳ همت $68.53M ۴.۰۴۹ همت 1.49%-3.92%internet-computer-chart
23$5.95۳۵۲,۰۲۳تومان $5.513B ۳۲۵.۷ همت $2.930M ۱۷۳.۱ میلیارد ت 0.45%-0.65%unus-sed-leo-chart
24$1.00۵۹,۱۵۷تومان $5.349B ۳۱۶.۰ همت $321.4M ۱۸.۹۹ همت 0.02%0.01%multi-collateral-dai-chart
25$29.80۱,۷۶۳,۲۵۰تومان $4.391B ۲۵۹.۵ همت $263.4M ۱۵.۵۶ همت 3.15%-7.32%ethereum-classic-chart
26$10.17۶۰۱,۹۱۷تومان $3.955B ۲۳۳.۷ همت $310.2M ۱۸.۳۳ همت 1.91%-1.63%render-chart
27$9.08۵۳۷,۶۷۳تومان $3.968B ۲۳۴.۴ همت $123.5M ۷.۲۹۹ همت 3.09%1.46%aptos-chart
28$0.101714۶,۰۱۶تومان $3.636B ۲۱۴.۸ همت $65.46M ۳.۸۶۸ همت 4.52%-9.50%hedera-chart
29$3.44۲۰۳,۸۴۲تومان $3.442B ۲۰۳.۴ همت $980.8M ۵۷.۹۵ همت 11.39%16.00%dogwifhat-chart
30$8.58۵۰۷,۸۳۳تومان $3.356B ۱۹۸.۳ همت $134.6M ۷.۹۵۵ همت 2.56%1.18%cosmos-chart
31$1.13۶۷,۰۷۹تومان $3.285B ۱۹۴.۱ همت $384.2M ۲۲.۷۰ همت 3.93%-4.91%arbitrum-chart
32$2.23۱۳۲,۴۶۳تومان $3.320B ۱۹۶.۱ همت $57.88M ۳.۴۲۰ همت 1.97%-10.58%immutable-x-chart
33$0.994214۵۸,۸۰۷تومان $3.246B ۱۹۱.۸ همت $81.52M ۴.۸۱۷ همت 1.5%-4.53%mantle-chart
34$0.137902۸,۱۵۶تومان $3.280B ۱۹۳.۸ همت $41.64M ۲.۴۶۰ همت 1.21%-1.63%kaspa-chart
35$5.76۳۴۱,۰۹۰تومان $3.214B ۱۸۹.۹ همت $176.2M ۱۰.۴۱ همت 3.93%-4.72%filecoin-chart
36$0.116671۶,۹۰۱تومان $3.100B ۱۸۳.۲ همت $11.51M ۶۸۰.۲ میلیارد ت 0.77%-6.99%cronos-chart
37$0.106560۶,۳۰۳تومان $3.091B ۱۸۲.۶ همت $69.39M ۴.۱۰۰ همت 1.82%-3.16%stellar-chart
38$0.999450۵۹,۱۱۷تومان $2.915B ۱۷۲.۲ همت $6.316B ۳۷۳.۲ همت 0.05%0.05%first-digital-usd-chart
39$0.307464۱۸,۱۸۶تومان $2.924B ۱۷۲.۷ همت $105.7M ۶.۲۴۴ همت 3.87%-7.84%the-graph-chart
40$1.91۱۱۳,۴۳۱تومان $2.804B ۱۶۵.۷ همت $66.91M ۳.۹۵۳ همت 2.98%-5.95%stacks-chart
41$45.38۲,۶۸۴,۲۳۱تومان $2.723B ۱۶۰.۹ همت $7.554M ۴۴۶.۳ میلیارد ت 2.52%-8.61%okb-chart
42$2.45۱۴۵,۳۶۱تومان $2.671B ۱۵۷.۸ همت $270.1M ۱۵.۹۶ همت 3.94%-8.38%optimism-ethereum-chart
43$392.91۲۳,۲۴۰,۹۲۳تومان $2.693B ۱۵۹.۱ همت $33.75M ۱.۹۹۴ همت 4.6%-18.52%bittensor-chart
44$143.72۸,۵۰۱,۳۴۴تومان $2.651B ۱۵۶.۶ همت $51.18M ۳.۰۲۴ همت 0.62%2.75%monero-chart
45$38.14۲,۲۵۶,۰۵۶تومان $2.497B ۱۴۷.۵ همت $77.00M ۴.۵۴۹ همت 2.59%-11.39%arweave-chart
46$0.034733۲,۰۵۴تومان $2.526B ۱۴۹.۲ همت $48.95M ۲.۸۹۲ همت 3.26%-3.29%vechain-chart
47$0.000245۱۴تومان $2.351B ۱۳۸.۹ همت $687.5M ۴۰.۶۲ همت 14.49%7.75%floki-inu-chart
48$2,674.73۱۵۸,۲۱۰,۷۷۰تومان $2.481B ۱۴۶.۶ همت $57.28M ۳.۳۸۴ همت 1.28%-8.39%maker-chart
49$25.76۱,۵۲۳,۹۴۳تومان $2.406B ۱۴۲.۲ همت $98.93M ۵.۸۴۵ همت 2.72%-3.21%injective-chart
50$0.000033۱تومان $2.261B ۱۳۳.۶ همت $806.8M ۴۷.۶۷ همت 18.77%-5.80%bonk1-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۷۲ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۹۷ درصد، ۱۷.۷۸ درصد و ۴.۴۴ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۹,۰۸۳.۸۸ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.