تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Eigenpie mstETH از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴,۵۵۴,۹۷۳.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$3,356.82
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۵,۱۲۵,۹۴۳.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$3,356.45
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹,۷۴۴,۳۳۳.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$3,254.28
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹,۴۵۶,۳۲۹.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$3,254.28
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰,۳۷۵,۶۶۵.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$3,254.28
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۸۳۳,۰۰۱.۵۳ ت
Jul 14, 2024
$3,181.70
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵,۷۸۴,۴۹۱.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$3,181.51
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۴۹۴,۳۸۷.۳۰ ت
Jul 14, 2024
$3,181.51
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۸۵۵,۴۸۹.۱۰ ت
Jul 14, 2024
$3,181.51
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲,۴۳۷,۵۶۷.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$3,135.82
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲,۱۷۷,۲۹۴.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$3,135.82
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲,۶۱۳,۱۷۳.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$3,135.82
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۳۳۵,۹۸۱.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$3,135.82
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۴۵۰,۴۳۸.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$3,135.82
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۴۵۵,۴۷۰.۶۶ ت
Jul 12, 2024
$3,135.82
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۹۱۴,۹۵۳.۷۳ ت
Jul 12, 2024
$3,146.12
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۷۰۰,۰۹۲.۲۴ ت
Jul 12, 2024
$3,124.31
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۰۷۶,۷۹۲.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$3,124.31
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۱۵۳,۳۳۷.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$3,124.31
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۱۱۸,۹۰۹.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$3,110.69
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۱۷۳,۵۴۶.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$3,117.82
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۰۴۰,۴۸۸.۹۷ ت
Jul 10, 2024
$3,114.73
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۰۵۱,۲۲۰.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$3,114.73
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۵۸۹,۲۹۵.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$3,058.11
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۱۳۲,۱۹۶.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$3,037.99
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۵۸۹,۵۵۳.۹۹ ت
Jul 09, 2024
$3,034.70
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۷۹۲,۸۷۹.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$3,034.70
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۳۷۰,۹۲۸.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$3,034.70
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳,۸۵۹,۶۹۲.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$2,918.35
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳,۸۸۵,۲۴۴.۰۰ ت
Jul 08, 2024
$2,917.41
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴,۱۷۴,۸۹۱.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$2,916.57
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵,۰۹۱,۴۲۰.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$2,916.75
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۱۸۴,۴۱۶.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$2,994.94
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۱۴۳,۲۱۳.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$2,994.82
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۲۶۷,۱۹۴.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$3,016.16
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹,۴۷۴,۵۴۶.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$2,974.95
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۶۴۶,۵۴۹.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$2,980.69
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۹۷۱,۴۴۵.۰۸ ت
Jul 06, 2024
$2,980.69
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۸۵۸,۶۶۶.۲۷ ت
Jul 06, 2024
$2,980.08
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸,۵۰۵,۸۱۵.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$2,980.13
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶,۹۸۷,۰۱۱.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$2,965.87
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲,۲۲۴,۷۴۴.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$2,965.87
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷,۳۶۰,۵۰۸.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$2,863.56
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸,۴۶۹,۸۰۴.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$2,878.75
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸,۸۰۸,۴۷۵.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$3,212.31
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸,۰۵۳,۵۸۱.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$3,212.31
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸,۴۸۹,۶۳۱.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$3,213.80
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۳۷۲,۰۲۴.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$3,242.31
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۱۷۴,۰۷۶.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$3,306.67
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳,۴۹۷,۸۶۰.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$3,306.67