• ۱ ماه قبل
    دوستان انظار میره تا فردا شب نات کوین به سقف 0.0235برسته وه شماهم طمع نکنید کسانی که به اندازه کافی سود کردن نصف یا کل  پولشونو در بیارن چون امکان داره اصلاحاتی بده وه به پاین بر گرده شاهم نظر خودتونو بگید ممنون میشم