FCA collection

سقوط دوباره ارز NEAR?!

۱ ماه قبل near-protocol نیر پروتکل
  • ۱ ماه قبل
    تحلیل ارز NEAR بیتکوین با ریزش خودش خیلی به کریپتو ضربه محکمی زد.. انتظار داریم ترکش های ریزشی که داشت به بازار لطمه بزنه... و این ارز زیبا رو به محدوده ای که مشخص کردیم بکشونه.. مجموعه FCA