Univers_team

Bake روزانه

۹ ماه قبل bakerytoken بیکری توکن
بازه زمانی:
  • ۹ ماه قبل
    ارز Bake
    در نمودار روزانه زیر نظر داشته باشید
    در صورت شکست خط روند نزولی خود میتوانیم شاهد صعود باشیم
    قیمت الان 0.12