Armanb_trader

شرایط مطلوب صعودی ارز SFP

۱ سال قبل safepal سیف‌ پل
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    #تحلیل ارز SFP تایم 4H
    قیمت بعد از رشد مناسبی که داشته در حال اصلاح نزولی میباشد و در تراکم مناسبی قرار دارد.
    دو سناریو صعودی در چارت مشخص می‌باشند
    🚨حتماً برای کاهش ریسک و ورود از تریگر های معاملاتی استفاده کنید