Crypto8Analysis

#FIDA_USDT

۱ سال قبل bonfida بنفیدا
بازه زمانی:
 • ۱ سال قبل
  #FIDA/USDT خرید
   EMA'S نیز به عنوان یک پشتیبانی عمل می کنند. متقاطع MACD حرکت صعودی را نشان می دهد.
  اهداف: 0.5284-0.6475-0.7548-0.8865 دلار
  اگر 1D زیر 0.4133 دلار بسته شود، متوقف شوید
  با استراتژی خود به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش
  به سود کم قانع باشید
  با تشکر