حمید 5

آخرین بازدید: 1 روز قبل
عضویت: 1 سال و 1 ماه قبل
8
4
104
11
130
665
275
8
4
104
11
130
665
275

دامیننس تتر

نزولی

نظر شخصی لطفا مبنای خرید و فروش قرار نگیرد:تو تایم ۴ ساعته دامیننس تتر به سقف کانال نرسید و زیر خط مید لاین کندل های نزولی تشکیل می دهد ...اگر اخبار بد و شرایط بدی حاکم نشود با نزول دامیننس تتر بیت و آلتها رشد می‌کنند ولی باید دید ورود سرمایه به چه میزان و به کدام سمت خواهد رفت