حمید 5

دامیننس تتر

۱ ماه قبل tether تتر
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    نظر شخصی لطفا مبنای خرید و فروش قرار نگیرد:تو تایم ۴ ساعته دامیننس تتر به سقف کانال نرسید و زیر خط مید لاین کندل های نزولی تشکیل می دهد ...اگر اخبار بد و شرایط بدی حاکم نشود با نزول دامیننس تتر بیت و آلتها رشد می‌کنند ولی باید دید ورود سرمایه به چه میزان و به کدام سمت خواهد رفت