حسن

آخرین بازدید: 3 هفته قبل
عضویت: 1 سال و 9 ماه قبل
11
4
46
4
12
38
61
11
4
46
4
12
38
61

گراف -GRT

خنثی

رمز ارز در حوزه هوش مصنوعي قيمت اكنون 0.155100 در تلاش براي خروج از كانال سبز رنگ (كانال پاييني چنگال آندروز 50%) و ورود و تثبيت به كانال زرد رنگ  رشد تا حوالي 0.400 قيمت بيشتر به سقف و كف  كانال هاي مورب عكس العمل عالي داشته است قيمت از سال 2020 در مثلث قرمز رنگ  در حركت است خروج از بالاي مثلث شرايط مهيا مي شود براي پس گرفتن سقف قبلي حدود 2.5 دلار

فالا نتورك -PHA

خنثی

رمز ارز در حوزه هوش مصنوعي  در شبكه پولكادات احتمال رشد تا سقف كانال زرد رنگ  و سقف مثلث آبي رنگ حوالي 0.3245 قيمت در حال حاضر   0.162400 حمايت كف كانال زرد رنگ  و كف مثلث آبي رنگ  حوالي 0.145558 خروج از بالاي مثلث احتمال رشد تا سقف قبلي 1.080 خروج از پايين مثلث احتمال افت تا 0.0710

AGIX سينگولاريتي نت

خنثی

رمز ارز در حوزه هوش مصنوعي پس از خروج از كانال سبز رنگ تا سقف كانال زرد رنگ  (باندازه عرض كانال سبز رنگ) رشد كرده است در صورت شكست سقف كانال زرد رنگ و تثبيت بالاي آن  احتمال رشد ابتدا تا ميانه كانال  حوالي 1.2 دلار  سپس در صورت شكست تا سقف كانال قرمز رنگ حوالي 3دلار حوزه هوش مصنوعي سال 2023 سر و صداي زيادي ايجاد كرده است

BNB بايننس كوين

خنثی

بلند مدت دو سال است در كانال خنثي قرمز رنگ در حال نوسان است كه در حال حاضر در نيمه پاييني كانال قرمز رنگ گير افتاده است =================== و همچنين حركت رمز ارز در نيمه پاييني كانال بلند مدتي خودش (زرد رنگ ) ======= احتمالا قيمت اگر زير 236 تثبيت شود  حوالي 150تا 160 را تست نمايد كه قيمت مدت زمان كمي زير خط توپر قرمز 170 خواهد ماند و سريعا با بالاي اين خط هدايت خواهد شد اگر بالاي 336 تثبيت كند تا گام اول 590 و در صورت شكست سقف كانال 2 ساله طي چندين ماه  بس

دوج كوين

خنثی

حدود 2 سال است رمز ارز در يك كانال نزولي (قرمز رنگ)در حركت است  همين حوالي بايد تعيين تكليف كند زيرا به نواحي كف  چنگال آندروز رسيده و محل تقاطع كف چنگال آندروز (كف كانال آبي رنگ)و سقف كانال نزولي دو ساله(سقف كانال قرمز رنگ)همين حوالي است ==================================== طي 40 روز آينده يا قيمت بايد خط ابي را بشكند تا از خط بالاي اين مثلث خارج شود كه رشد بسيار بسيار خوبي را تجربه خواهد كرد يا  خط قرمز پاييني را بشكند كه نهايتا تا حوالي 0.0230 افت داشته باشد ==================

بيت كوين

خنثی

توصيه به خريد يا فروش نيست قيمت نسبت به خطوط اين چنگال آندروز  عكس العمل بسيار خوبي داشته است خط قرمز حمايت خوب و خط آبي مقاومت نهايتا تا كف 13000 هزار دلار بايد قيمت خط آبي را بشكند  در حال حاضر خط سبز حمايت خوبي داشته است و اگر در هيمن قيمتهاي بالاي 20 بماند تا بهمن به خط آبي برخورد خواهد كرد اگر به محدوده آبي رنگ ورود كند تا تاريخ تير 1402 آخرين مهلت شكست مقاومت آبي رنگ براي بيت خواهد بود تا مادامي كه قيمت در اين چنگال حركت كند قيمت هاي بالاي 200 هزار در بلند مدت در دس