VahediChart

آخرین بازدید: 8 ماه و 9 روز قبل
عضویت: 3 سال و 8 ماه قبل
9
5
47
6
12
28
63
9
5
47
6
12
28
63

OPTIMISM

خنثی

سناریو که مد نظرم هست برای OPTIMISM فعلا رنج شدن برای تکمیل یک ترمینال که فلت مارو از درجه بالاتر کامل کنه استپ این سناریو حداکثر قیمتی هست که در باکس قرمز اتفاق افتاده زیرا با فراتر رفتن قیمت ازین باکس سناریو با مشکل درجه همراه میشه و کل سناریو برای OPTIMISM اشتباه است و یک تجدید نظر باید انجام بدیم ولی چیزی که در تایم پایین تر باهاش رو برو هستیم یک منطقیه قیمتی رنج است زیرا از نظر اسمارت مانی با برداشت نقدینگی در اخرین ریزش انرژی کافی برای برداشت نقدینگی از سمت بالا رو بر خوردار که میتوان

TONCOIN

خنثی

با توجه به اصلاحی بودن امواج و هم پوشانی موج B و D الگوی بزرگ یک مثلث همگرای کانتر است دقت شود ریزش در الگو های کانتر قدرت کمتری دارد و میتواند حتی باعث زدن کف قیمتی جدید  نشود و کل الگو بیش از 0.618 اصلاح کند تارکت این نوع الگو ها 75 تا 125 درصد بزرگترین موج که موج A میباشد است