مجتبی فتاح پور

آخرین بازدید: 4 روز قبل
عضویت: 3 سال و 4 ماه قبل
54
364
755
74
340
993
616
54
364
755
74
340
993
616

تحلیل بلند مدت لینک LINK/USDT در تایم فریم هفتگی W

خنثی

سلام خدمت همه دوستان عزیز همانطور که در تصویر میبینید توقع این را دارم که قیمت محدود سبز رنگ را تست کند و بعد از ان شروع به حرکت به سمت بالا تا حدود قیمت 6.88 و در صورت شکست این قیمت به سمت بالا قیمت میتواند محدوده 9.42$ حرکت کند  این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت ارز DOT /USDT در تایم فریم هفتگی W

خنثی

سلام و خسته نباشی خدمت دوستان عزیز همانطور که در تصویر میبینید . قیمت در نزدیکی کف قیمتی خود است در صورت حفظ این محدوده قیمتی میتوان تارگت هایی که در تصویر مشخص کرده ام را تست کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت BAT/USDT در تایم فریم هفتگی W

خنثی

سلام خدمت همه دوستان عزیز  همانطور که در تصویر میبیند ، در صورت حفظ قیمت محدوده سبز رنگ حدود 0.2184 $ الی 0.1909 $ میتواند به سمت بالا تا حدود قیمت 0.2590$ حرکت کند . در صورت شکست قیمت 0.2590$ میتواند حدود قیمت 0.3071$ حرکت کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل ارز په په PEPE/USDT /4H / OKX در تایم فریم 4 ساعته

خنثی

سلام خدمت همه دوستان عزیز تحلیل بر روی چارت okx انجام شده   لطفا به تصویر توجه کنید . درصورت حفظ خط روند داینامیکی صعودی قیمت میتواند به سمت مقاومت خود قیمت 0.0000017719 $ حرکت کند . در صورت شکست قیمت 0.0000017719 $ به سمت بالا میتواند تا محدود قیمتی 0.000002473 الی 0.000002711 حرکت کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت ارز هارمونی ONE /USDT /W در تایم فریم هفتگی

خنثی

سلام خدمت شما دوستان عزیز همانطور که در تصویر میبینید قیمت به نظر نیاز به اصلاح تا قیمت حدود 0.01312 $ را دارد بعد از برخورد قیمت با 0.01312$ و حفظ ان قیمت میتواند به سمت بالا حرکت کند و تارگت های 0.01795 $، 0.02099 $، 0.03377، را لمس کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت مانا MANA/USDT در تایم فریم هفتگی W

خنثی

سلام خدمت همه دوستان عزیز همانطور که در تصویر میبینید بعد از شکست قیمت 0.49 به سمت پایین  قیمت نیاز با اصلاح تا قیمت حدود 0.3925 را دارد .در صورت حفظ قیمت 0.3925 میتواند به سمت بالا حرکت کند  این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت سولانا SOL/USDT

خنثی

سلام به همه دوستان عزیز  همانطور که در تصویر میبینید قیمت بعد از برخورد به خط روند داینامیکی نزولی در حال اصلاح به سمت خط روند صعودی خود است. در صورت شکست حدود قیمت 20 میتواند تا قیمت حدود 15 اصلاح کند و بعد از ان به سمت بالا دوباره حرکت کند و تا قیمت حدود 30$ توقع صعود را داریم این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت ADA/USDT در تایم فریم روزانه D

صعودی

سلام خدمت همه دوستان عزیز قیمت در صورت شکست مقاومت 0.3813 میتواند تا قیمت 0.4056 حرکت کند و در صورت حفظ و شکست قیمت 0.4056 میتواند تا قیمت 0.4222 حرکت کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل ارز AXS/USDT در تایم فریم هفتگی W

صعودی

سلام خدمت همه دوستان عزیز  همانطور که در تصویر میبینید قیمت به محدوده سبز رنگ حدود قیمت 6.56 الی 5.89  نزدیک شده در صورت که این محدوده حمایتی حفظ شود، میتواند تا محدوده قرمز رنگ حدود 9.13 الی 8.92 صعود کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل ارز متیک MATIC/USDT در تایم فریم W

صعودی

سلام خدمت همه دوستان عزیز  همانطور که در تصویر میبنید قیمت در حال برخورد با محدوده سبز رنگ است درصورت حفظ قیمت میتواند تا محدوده قرمز رنگ حدود قیمت 1.08  حرکت کند.   این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

برسی وضعیت اتریوم در تایم فریم هفتگی

صعودی

سلام خدمت همه دوستان عزیز  اگر به تصویر توجه کنید میبینید که قیمت به کف کانال صعودی بلند مدت خود نزدیک شده . و من توقع این را دارم که بتواند در بلند مدت تا حدود قرمز رنگ  حدود قیمت 2816 الی 3333 حرکت کند . این تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. دوستان عزیز اگر دوست دارید ارزی رو براتون تحلیل کنم برام بنویسید .

تحلیل بلند مدت بیتکوین BTC/USD در تایم فریم هفتگی W

صعودی

سلام به همه دوستان عزیز همانطور که در تصویر میبنید ارز بعد از برخورد با محدوده سبز رنگ اصلاح داشته و دوباره در حال حمله به محدوده سبز رنگ است در صورت شکست محدوده سبز رنگ میتواند قیمت ها حدود 36000$ و  43000$ را تاچ کند  . ا ین تحلیل صرفا نظر شخصی بوده و پایه معاملات خود قرار ندهید. برای دیدن تحلیل های بیشتر میتوانید لینک کانال من رو داخل صفحه شخصیم دنبال کنید .

مشاهده بیشتر