Fx

وب‌سایت ارزدیجیتال مسئولیتی در قبال مطالب و محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی کاربران ندارد.
آخرین بازدید: 2 روز قبل
عضویت: 2 ماه و 11 روز قبل
54
87
652
56
3
3
1
54
87
652
56
3
3
1

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

می‌توانیم در بازار BTCUSD، کورکشن افقی (4) را ببینیم که به صورت مثلث منقبض A-B-C-D-E در بازه زمانی H4 در حال گسترش است. امواج فرعی A-B-C ممکن است به صورت یک زیگزاگ منظم شکل گرفته باشند. قیمت ممکن است در موج فرعی D، که ممکن است بزودی به صورت یک زیگزاگ دوبل به پایان برسد، در حال افزایش باشد. در مرحله بعد، قیمت می‌تواند به سطح 66000.00 در موج نهایی E کاهش یابد.   :برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: فروش: 70150، حد سود: 66,000.00

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

بازار BTCUSD در حال شکل‌دهی کورکشن افقی (4) به صورت مثلث منقبض A-B-C-D-E می‌باشد. دو بازوی اول مثلث، A و B، باید کامل شده باشند و قیمت بیت کوین باید در موج C به سطح 62958.69، یعنی خط کانستراکشن پایینی، در حال حرکت باشد.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: فروش: 66572.84، حد سود: 62958.69🔴

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

همانگونه که در نمودار مشخص شده است، بازار BTCUSD در حال شکل‌دهی یک کورکشن افقی (4) به صورت مثلث منقبض A-B-C-D-E است. هم‌اکنون، اولین موج A کامل شده است. کورکشن B رو به پایان است. قیمت باید در موج C کاهش یابد و به سطح 62338.54 برسد. می‌توان وارد پوزیشن‌های فروش شد.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: فروش: 70425.07، حد سود: 62338.54

تحلیل موج الیوت اتریوم

نزولی

بازار ETHUSD به شکل‌دهی کورکشن (4) به صورت یک زیگزاگ A-B-C ادامه می‌دهد. اولین موج فرعی A به صورت یک ایمپالس [1]-[2]-[3]-[4]-[5] کامل شده است. کورکشن B نیز به پایان رسیده است؛ این یک زیگزاگ ساده [A]-[B]-[C] است. قیمت اتریوم باید در ایمپالس C به کف 3054.42 کاهش یابد.   برنامه‌ی معاملاتی ETHUSD برای امروز: فروش: 3522.29، حد سود: 3054.42

تحلیل موج الیوت ریپل

نزولی

بازار XRPUSD در حال شکل‌دهی موج اصلاحی جدید [X] به صورت یک زیگزاگ استاندارد (A)-(B)-(C) است. کورکشن (B) باید به صورت یک زیگزاگ A-B-C پایان یافته باشد. قیمت در ایمپالس نزولی (C) در حال کاهش است؛ قیمت باید در آن به کف 0.562، که با موج فرعی (A) مشخص شده است، برسد.   برنامه‌ی معاملاتی XRPUSD برای امروز: فروش: 0.607، حد سود: 0.562    

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

BTCUSD در حال شکل‌دهی موج اصلاحی (4) به صورت بخشی از ایمپالس صعودی است. کورکشن (4) به عنوان یک زیگزاگ استاندارد A-B-C در حال توسعه است. کورکشن B باید کامل شده باشد و قیمت بیت کوین در ایمپالس C در حال کاهش است. ایمپالس C باید در سطح 60984.19، که با ایمپالس A مشخص شده است، به پایان برسد.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: فروش: 70800، حد سود: 60984.19

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

BTCUSD در حال شکل‌دهی موج اصلاحی (4) به عنوان بخشی از ایمپالس صعودی است. کورکشن (4) به صورت یک زیگزاگ استاندارد A-B-C در حال گسترش است. کورکشن B باید کامل شده باشد و قیمت بیت کوین در ایمپالس C در حال کاهش است که باید در سطح 60984.19، که با ایمپالس A مشخص شده است، به پایان برسد.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: فروش: 70222.72، حد سود: 60984.19

تحلیل موج الیوت اتریوم

صعودی

بازار ETHUSD به شکل‌دهی ایمپالس، همراه با کامل شدن امواج فرعی (1)-(2)-(3) در داخل، ادامه می‌دهد. کورکشن (4) به صورت یک زیگزاگ A-B-C در حال شکل گیری است. نخستین موج ایمپالس A به پایان رسیده است و کروکشن زیگزاگ شکل B در حال آشکار شدن است. با رسیدن به بالاترین سطح 3590.39، قیمت در موج ایمپالس C شروع به کاهش خواهد کرد.   برنامه‌ی معاملاتی ETHUSD برای امروز: خرید: 3500.89، حد سود: 3590.39

تحلیل موج الیوت ریپل

صعودی

بازار XRPUSD در حال شکل‌دهی موج اصلاحی جدید [X] به صورت یک زیگزاگ استاندارد (A)-(B)-(C) است. موج نخست (A) باید کامل شده باشد و کورکشن (B) باید بزودی در سطح 0.649،که با ایمپالس A مشخص شده است، به پایان برسد. قیمت باید در سطح مشخص شده به سمت پایین وارونه شده و شروع به کاهش کند.   برنامه‌ی معاملاتی XRPUSD برای امروز: خرید: 0.631، حد سود: 0.649

تحلیل موج الیوت بیت کوین

صعودی

BTCUSD در حال شکل‌دهی موج اصلاحی (4) به عنوان بخشی از یک ایمپالس صعودی است. کورکشن (4) به صورت یک زیگزاگ استاندارد A-B-C در حال گسترش است. ایمپالس A کامل شده است و کورکشن B باید بزودی به صورت زیگزاگ [A]-[B]-[C] به پایان برسد. قیمت بیت کوین باید به بالای 68132.08 برسد و همانگونه که در نمودار مشخص شده است، کاهش قیمت در موج C از سر گرفته خواهد شد.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: خرید: 67004.13، حد سود: 68132.08

تحلیل موج الیوت بیت کوین

نزولی

بازار BTCUSD باید دو موج فرعی نخست [1]-[2] از ایمپالس صعودی را کامل کرده باشد و قیمت در موج سوم، همراه با پایان یافتن امواج فرعی (1)-(2)-(3) در داخل، افزایش یابد. کورکشن (4) هم‌اکنون به صورت یک زیگزاگ دوبل W-X-Y در حال آشکار شدن است. موج محرکه W به صورت یک زیگزاگ کامل شده است و موج پیوندی X باید قیمت را به سطح 68698.52، جایی که برابر با 61.8% از موج W خواهد بود، برساند.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: خرید: 66197.19، حد سود: 68698.52   فروش  68698.5 ، حدسود 60500🔴

تحلیل موج الیوت بیت کوین

صعودی

بازار BTCUSD باید دو موج فرعی نخست [1]-[2] از ایمپالس صعودی را کامل کرده باشد، و قیمت در موج سوم ، همراه با پایان یافتن امواج فرعی (1)-(2)-(3) در داخل، افزایش یابد. کورکشن (4) هم‌اکنون به صورت یک زیگزاگ دوبل W-X-Y در حال آشکار شدن است. موج محرکه W به صورت یک زیگزاگ کامل شده است، و موج پیوندی X باید قیمت را به سطح 68698.52، جایی که برابر با 61.8% از موج W خواهد بود، برساند.   برنامه‌ی معاملاتی BTCUSD برای امروز: خرید: 66541.23، حد سود: 68698.52 فروش 68600  حدسود 64000:🔴🔴 حدضرر

مشاهده بیشتر