سل صعودی

3 هفته قبل celsius سلسیوس
9
قیمت هدف: 2$
  • 3 هفته قبل
    با توجه به لاینه پایین احتماله شکسته 55 خیلی کمههمونطور که قبلا رو 67 بود گفتم احتماله صددرصدیه که از 67 به پایین ریزش داشته باشیمو یک پله از پولتونو به نیم سنت اختصاص بدینطبقه همون لاینارو مرتبط کردمولی مطمعن باشید رنج های منفی رو به پایانه احتماله زدنه سقف قبلی تو این یک ماه صددرصده 
error in loading comments. please attention